Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rekovelle (follitropin delta) – Preparato charakteristikų santrauka - G03GA

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRekovelle
ATC kodasG03GA
Sudėtisfollitropin delta
GamintojasFerring Pharmaceuticals A/S

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

REKOVELLE 12 mikrogramų/0,36 ml injekcinis tirpalas

REKOVELLE 36 mikrogramai/1,08 ml injekcinis tirpalas

REKOVELLE 72 mikrogramai/2,16 ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

REKOVELLE 12 mikrogramų/0,36 ml injekcinis tirpalas

Viename 0,36 ml tirpalo daugiadoziame užtaise yra 12 mikrogramų folitropino delta*. REKOVELLE 36 mikrogramai/1,08 ml injekcinis tirpalas

Viename 1,08 ml tirpalo daugiadoziame užtaise yra 36 mikrogramai folitropino delta*. REKOVELLE 72 mikrogramai/2,16 ml injekcinis tirpalas

Viename 2,16 ml tirpalo daugiadoziame užtaise yra 72 mikrogramai folitropino delta*.

Viename ml tirpalo yra 33,3 mikrogramo folitropino delta*

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH), gaminamas žmogaus ląstelių linijoje (PER.C6) naudojant rekombinantinę DNR technologiją.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas (injekcija).

Skaidrus ir bespalvis tirpalas, kurio pH yra 6,0-7,0.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija, siekiant paskatinti kelių folikulų vystymąsi moterims, kurioms taikomos pagalbinės reprodukcijos technologijos (PRT), pvz., apvaisinimas in vitro (AIV) ar intracitoplazminės spermatozoidų injekcijos (ICSI) ciklas.

Nėra klinikinių tyrimų patirties vartojant REKOVELLE taikant ilgą GnRH agonisto protokolą (žr.

5.1skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymas turi būti pradedamas prižiūrint gydytojui, turinčiam vaisingumo sutrikimų gydymo patirties.

Dozavimas

REKOVELLE dozavimas parenkamas individualiai kiekvienai pacientei, siekiant užtikrinti kiaušidžių atsaką, kuris yra susijęs su palankiomis saugumo / veiksmingumo savybėmis, t. y., siekiant užtikrinti tinkamą gautų oocitų skaičių ir sumažinti intervencijų, skirtų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromo

(KHSS) profilaktikai, skaičių. REKOVELLE yra dozuojamas mikrogramais (žr. 5.1 skyrių).

Dozavimo režimas būdingas tik REKOVELLE, mikrogramų dozės negalima taikyti kitiems gonadotropinams.

Pirmam gydymo ciklui individuali paros dozė bus nustatyta pagal antimiulerinio hormono (AMH) koncentraciją moters serume ir jos kūno svorį. Dozė turi būti paremta neseniai atliktu AMH nustatymu

(t. y., per paskutinius 12 mėnesių), įvertintu šiuo Roche diagnostiniu tyrimu: ELECSYS AMH Plus imunologiniu tyrimu (žr. 4.4 skyrių). Individualią paros dozę reikia išlaikyti visą stimuliacijos laikotarpį. Moterims, kurių AMH < 15 pmol/l, paros dozė yra 12 mikrogramų, nepriklausomai nuo kūno svorio. Moterims, kurių AMH ≥ 15 pmol/l, paros dozė sumažinama nuo 0,19 iki

0,10 mikrogramo/kg padidinant AMH koncentraciją (1 lentelė). Dozę reikia suapvalinti iki artimiausios 0,33 mikrogramo vertės, kad atitiktų dozavimo skalę ant injekcinio švirkštiklio. Didžiausia pirmojo gydymo ciklo paros dozė yra 12 mikrogramų.

Skaičiuojant REKOVELLE dozę, kūno svorį reikia matuoti be batų ir palto, prieš pat pradedant stimuliaciją.

1 lentelė. Dozavimo režimas

AMH (pmol/l)

< 15

15-16

19-20

21-22

23-24

25-27

28-32

33-39

≥ 40

Fiksuota REKOVELLE

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paros dozė

g

 

 

 

 

g/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMH koncentraciją reikia išreikšti pmol/l ir suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Jeigu AMH koncentracija yra išreikšta ng/ml, prieš vartojant koncentraciją reikia konvertuoti į pmol/l, dauginant iš 7,14 (ng/ml x 7,14 = pmol/l).

g: mikrogramai

Gydymas REKOVELLE turi būti pradedamas praėjus 2 ar 3 dienoms po menstruacinio kraujavimo pradžios ir turi būti tęsiamas, kol bus pasiektas pakankamas folikulų išsivystymas (≥ 3 folikulai

≥ 17 mm), kuris dažniausiai pasiekiamas iki devintos gydymo dienos (intervalas nuo 5 iki 20 dienų). Siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio

žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija. Pacientėms, kurioms pasireiškė per stiprus kiaušidžių atsakas (≥ 25 folikulų ≥ 12 mm), gydymą REKOVELLE reikia nutraukti ir stimuliacijos žCG siekiant galutinai subrandinti folikulus atlikti nereikia.

Tolesnių gydymo ciklų metu reikia išlaikyti tą pačią REKOVELLE paros dozę arba ją keisti pagal pacientės kiaušidžių atsaką ankstesnio ciklo metu. Jeigu ankstesnio ciklo metu pacientės kiaušidžių atsakas buvo pakankamas ir neatsirado KHSS, reikia vartoti tą pačią paros dozę. Kiaušidžių hipoatsako atveju ankstesnio ciklo metu, paros dozė tolesnio ciklo metu turi būti padidinta 25 % arba 50 %, priklausomai nuo pastebėto atsako dydžio. Kiaušidžių hiperatsako ankstesnio ciklo metu atveju paros dozę tolesnio ciklo metu reikia sumažinti 20 % arba 33 %, priklausomai nuo pastebėto atsako dydžio. Pacientėms, kurioms ankstesnio ciklo metu atsirado KHSS arba buvo KHSS rizika, paros dozė tolesnio ciklo metu yra 33 % mažesnė už dozę vartotą cikle, kurio metu atsirado KHSS arba padidėjo KHSS rizika. Didžiausia paros dozė yra 24 mikrogramai.

Pacientės, kurių inkstų ir kepenų veikla sutrikusi

REKOVELLE saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientėms, kurių inkstų arba kepenų veikla sutrikusi, klinikiniais tyrimais konkrečiai ištirta nebuvo. Negausūs duomenys neparodė poreikio taikyti kitą REKOVELLE dozavimo režimą šiai pacienčių populiacijai (žr. 4.4 skyrių).

Policistinių kiaušidžių sindromu sergančios pacientės, turinčios anovuliacijos sutrikimų

Tyrimų policistinių kiaušidžių sindromu sergančioms pacientėms, kurioms nevyksta ovuliacija, neatlikta. Ovuliuojančios pacientės su policistinėmis kiaušidėmis buvo įtrauktos į klinikinius tyrimus (žr. 5.1 skyrių).

Pagyvenusios pacientės

REKOVELLE nėra skirtas pagyvenusioms pacientėms.

Vaikų populiacija

REKOVELLE nėra skirtas vaikų populiacijai.

Vartojimo metodas

Užtaisas skirtas naudoti kartu su REKOVELLE injekciniu švirkštikliu. REKOVELLE skirtas leisti po oda, geriausiai į pilvo sieną. Pirmąją injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Pacientės turi būti apmokytos, kaip naudoti REKOVELLE injekcinį švirkštiklį ir atlikti injekcijas. Pačios vaistinį preparatą gali leistis tik tos pacientės, kurios yra motyvuotos, tinkamai apmokytos ir bet kada gali pasikonsultuoti su specialistais.

Nurodymai, kaip leisti vaistinį preparatą REKOVELLE injekciniu švirkštikliu, pateikti su švirkštikliu pateikiamoje ,,Vartojimo instrukcijoje“.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės augliai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidžių cista ne dėl policistinių kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai (žr. 4.4 skyrių);

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma (žr. 4.4 skyrių).

Esant šioms klinikinėms būklėms, nėra tikėtina, kad gydymo baigtis bus palanki, todėl REKOVELLE vartoti negalima:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

netaisyklingai išsivystę lyties organai, dėl ko neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

REKOVELLE sudėtyje yra stiprios gonadotropininės medžiagos, galinčios sukelti nesunkias arba sunkias nepageidaujamas reakcijas, todėl jį turi skirti tik gydytojai, kurie yra visapusiškai susipažinę su vaisingumo sutrikimais bei jų gydymu.

Gydymas gonadotropinais reikalauja gydytojų ir pagalbinių sveikatos priežiūros specialistų laiko bei tinkamos pacienčių stebėjimo įrangos. Siekiant saugiai ir veiksmingai vartoti REKOVELLE, reikia reguliariai tikrinti kiaušidžių atsaką vien ultragarsu arba kartu matuojant estradiolio koncentraciją serume. REKOVELLE dozė parenkama individualiai kiekvienai pacientei, siekiant užtikrinti kiaušidžių atsaką ir palankias saugumo / veiksmingumo savybes. Atsakas į FSH vartojimą tarp pacienčių gali skirtis, kai kurių pacienčių atsakas į FSH yra silpnas, kitų per stiprus.

Prieš pradedant gydymą, turi būti atitinkamai ištirtas poros nevaisingumas ir įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač svarbu ištirti, ar pacientės neserga hipotiroze ir hiperprolaktinemija bei skirti joms tinkamą specifinį gydymą.

Nerekomenduojama REKOVELLE dozę nustatyti remiantis rezultatais, gautais kitais metodais nei

Roche ELECSYS AMH Plus imunologinis tyrimas, nes prieinami AMH tyrimo metodai šiuo metu nėra standartizuoti.

Pacientėms, kurioms stimuliuojamas folikulų augimas, gali padidėti kiaušidės arba gali būti KHSS atsiradimo rizika. Tokių reiškinių dažnį sumažins REKOVELLE dozavimo bei vartojimo režimo laikymasis ir atidus gydymo stebėjimas.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Tikėtinas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia pacientėms, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas. Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumas gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lyties steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, plaučių ir retai perikardo ertmėse.

Svarbu pabrėžti atidaus ir dažno folikulų vystymosi stebėjimo reikšmę, siekiant sumažinti KHSS riziką. Sunkiais KHSS atvejais gali pasireikšti šie simptomai: pilvo skausmas, diskomfortas ir pūtimas, sunkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir virškinimo trakto simptomai, tarp jų pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinė analizė gali parodyti cirkuliuojančio kraujo tūrio sumažėjimą, kraujo sutirštėjimą, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį plaučių sutrikimą (distresą). Labai retai sunkų KHSS gali lydėti šios komplikacijos: kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Per stiprus kiaušidžių atsakas į gydymą gonadotropinais retai sukelia KHSS, nebent žCG vartojamas galutiniam folikulų subrendimui paskatinti. Be to, jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl kiaušidžių hiperstimuliacijos atvejais rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba naudoti patikimus barjerinius kontracepcijos metodus bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas arba per kelias dienas) ir tapti sunku medicininiu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais. Taip pat dėl hormonų pokyčių nėštumo metu gali pasireikšti vėlyvas KHSS vystymasis. Dėl KHSS atsiradimo rizikos pacientės turi būti stebimos mažiausiai dvi savaites po galutinio folikulų subrendimo paskatinimo.

Tromboemboliniai reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba tebeserga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra bendrai pripažįstamų tromboembolinių reiškinių rizikos veiksnių, pvz., asmeninė ar šeimos istorija, didelio laipsnio nutukimas (kūno masės indeksas > 30 kg/m2) ar trombofilija, gydymo gonadotropinais metu arba paskui gali padidėti veninių ar arterinių tromboembolinių reiškinių rizika. Gydymas gonadotropinais gali dar padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinais naudą ir galimą riziką. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad pats nėštumas ir KHSS taip pat padidina tromboembolinių reiškinių riziką.

Kiaušidės persisukimas

PRT ciklų metu nustatyti kiaušidės persisukimo atvejai. Tai gali būti susiję su kitais rizikos veiksniais, tokiais kaip KHSS, nėštumas, ankstesnė pilvo chirurginė operacija, anksčiau buvęs kiaušidės persisukimas, buvusios ar esančios kiaušidžių cistos ar policistinės kiaušidės. Kiaušidės pažeidimą dėl sumažėjusio kraujo pritekėjimo galima sumažinti anksti diagnozavus ir nedelsiant tai pašalinus.

Daugiavaisis nėštumas

Daugiavaisio nėštumo metu padidėja nepageidaujamų baigčių rizika tiek motinai, tiek naujagimiui. Pacientėms, kurioms atliekamos PRT procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika daugiausiai priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų kokybės ir pacientės amžiaus, nors retais atvejais dvivaisis nėštumas būna persodinus vieną embrioną. Prieš pradedant gydymą pacientės turi būti informuojamos apie galimą daugiavaisio gimdymo riziką.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms taikoma kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija taikant PRT, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo ar aborto yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Didesnę tikimybę patirti negimdinį nėštumą turi kiaušintakių ligomis sirgusios moterys, tiek pastojus natūraliai, tiek taikant vaisingumo sutrikimų gydymą. Nustatyta, kad negimdinio nėštumo dažnis po

PRT yra didesnis nei bendros populiacijos.

Lytinės sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių bei kitų lytinės sistemos organų navikus moterims, kurioms nevaisingumui gydyti buvo taikomi keli gydymo režimai. Nėra nustatyta, ar gydymas gonadotropinais padidina šių navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimti raidos defektai

Įgimtų raidos defektų skaičius po PRT gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz., motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Kitos medicininės būklės

Prieš pradedant gydymą REKOVELLE taip pat būtina įvertinti medicinines būkles, dėl kurių moteriai negalima pastoti.

Inkstų ir kepenų veiklos sutrikimas

REKOVELLE vartojimas pacientėms, kurioms yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų ar kepenų veiklos sutrikimas, neištirtas.

Natrio kiekis

REKOVELLE dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

REKOVELLE sąveikos tyrimų neatlikta. Gydymo REKOVELLE metu kliniškai reikšminga sąveika su kitais vaistiniais preparatais nenustatyta ir nėra tikėtina.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

REKOVELLE nėra skirtas vartoti nėštumo metu. Teratogeninio poveikio rizikos po kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos, kliniškai vartojant kartu su gonadotropinais, nenustatyta. Duomenų apie netyčia pavartotą REKOVELLE nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė REKOVELLE dozių, didesnių už rekomenduojamą maksimalią dozę žmonėms, toksinį poveikį reprodukcijai (žr.

5.3 skyrių).

Žindymas

REKOVELLE nėra skirtas vartoti žindymo metu.

Vaisingumas

REKOVELLE skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

REKOVELLE gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos gydymo REKOVELLE metu buvo galvos skausmas, diskomfortas dubens srityje, KHSS, dubens skausmas, pykinimas, gimdos priklausinių skausmas ir nuovargis. Kaip buvo pastebėta klinikiniuose tyrimuose, šių nepageidaujamų reakcijų dažnumas gali sumažėti kartojant gydymo ciklą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau lentelėje (2 lentelėje) pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo REKOVELLE gydomos pacientės, pagal MedDRA organų sistemos klases ir dažnį taip: dažni (nuo 1/100 iki < 1/10) ir nedažni (nuo 1/1 000 iki

< 1/100). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

2 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose

Organų sistemų klasė

Dažni

Nedažni

(nuo 1/100 iki < 1/10)

(nuo 1/1 000 iki < 1/100)

 

Psichikos sutrikimai

 

Nuotaikos svyravimai

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Mieguistumas

 

 

Svaigulys

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas

Viduriavimas

 

 

Vėmimas

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

Diskomfortas pilvo srityje

 

 

 

Lytinės sistemos ir krūties

KHSS

Kraujavimas iš makšties

sutrikimai

Dubens skausmas

Krūties skausmas

 

Gimdos priklausinių

Krūtų jautrumas

 

skausmas

 

 

Diskomfortas dubens

 

 

srityje

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Nuovargis

 

vietos pažeidimai

 

 

 

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

KHSS yra būdinga kiaušidžių stimuliacijos keliama rizika. Žinomi virškinimo trakto simptomai, susiję su KHSS, yra pilvo skausmas, diskomfortas ir pūtimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai yra retos kiaušidžių stimuliacijos gydymo komplikacijos (žr. 4.4 skyrių).

Galima gydymo gonadotropinais rizika yra imunogeninis poveikis antikūnų prieš FSH atsiradimo požiūriu (žr. 5.1 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai, ATC kodas G03GA10

Veikimo mechanizmas

Svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra kelių subrendusių folikulų vystymasis.

Folitropinas delta yra rekombinantinis žmogaus FSH. Dviejų folitropino delta FSH subvienetų aminorūgščių sekos yra identiškos endogeninėms žmogaus FSH sekoms. Kadangi folitropinas delta gaminamas žmogaus ląstelių linijoje PER.C6, glikozilinimo duomenys skiriasi nuo folitropino alfa ir folitropino beta.

Farmakodinaminis poveikis

Kasdien vartojant vienodas REKOVELLE ir folitropino alfa TV dozes biologiniuose tyrimuose su

žiurkėmis in vivo (Steelman-Pohley tyrimo metodu) nustatytas didesnis kiaušidžių atsakas (t. y., estradiolis, inhibinas B ir folikulų kiekis) pacientėms po REKOVELLE nei po folitropino alfa vartojimo. Kadangi žiurkių biologinis tyrimas negali visiškai atspindėti REKOVELLE esančio FSH stiprumo žmonėms, REKOVELLE dozuojamas mikrogramais, o ne TV.

Gautų oocitų skaičius didėja didėjant REKOVELLE dozei ir AMH koncentracijai serume. Ir priešingai, didėjant kūno svoriui, gautų oocitų skaičius mažėja (kliniškai reikšminga tik vartojant mažesnes nei 12 mikrogramų REKOVELLE dozes). Galutinis REKOVELLE dozavimo režimas nurodytas 4.2 skyriuje.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

ESTHER-1 tyrimas buvo atsitiktinių imčių, vertintojui aklas, kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 1 326 pacientės, kurioms buvo atliekama AIV / ICSI. Tyrimo metu buvo lyginamas individualiai parinktas REKOVELLE dozavimo režimas, kai paros dozė nustatoma kiekvienai pacientei ir visos stimuliacijos metu išlaikoma nekoreguojant (žr. 4.2 skyrių) folitropino alfa dozės pagal masę, skiriant pradinę 11 mikrogramų (150 TV) dozę pirmąsias penkias dienas, po to nuo 6-osios stimuliacijos dienos dozė koreguojama pagal folikulų vystymąsi GnRH antagonisto protokole. Pacientėms buvo iki 40 metų ir joms buvo reguliarūs menstruaciniai ciklai, laikomi ovuliaciniais. Vienos blastocistos persodinimas 5-ąją dieną buvo privalomas, išskyrus 38-40 metų pacientėms, kurioms buvo atliktas dviejų blastocistų persodinimas, jeigu nebuvo geros kokybės blastocistų. Dvi pirminės vertinamosios baigtys buvo tebesitęsiančio nėštumo dažnis ir tebesitęsiančios implantacijos dažnis esamo ciklo metu, atitinkamai apibrėžiamos kaip mažiausiai vienas gyvybingas vaisius gimdoje praėjus 10-11 savaičių po persodinimo ir gyvybingų vaisių gimdoje skaičius, padalytas iš persodintų blastocistų skaičiaus praėjus 10-11 savaičių po persodinimo.

Tyrimas parodė, kad REKOVELLE buvo bent taip pat veiksmingas kaip folitropinas alfa vertinant pagal tebesitęsiančio nėštumo dažnį ir tebesitęsiančios implantacijos dažnį, kaip rodoma 3 lentelėje.

3 lentelė. Tebesitęsiančio nėštumo dažnis ir tebesitęsiančios implantacijos dažnis

ESTHER-1 tyrime

 

REKOVELLE

Folitropinas alfa

Skirtumas [95 % PI]

 

taikant individualiai

 

 

 

parinktą dozavimo

 

 

 

režimą

 

 

 

(N = 665)

(N = 661)

 

Tebesitęsiančio

30,7 %

31,6 %

-0,9 % [-5,9 %;

nėštumo dažnis

 

 

4,1 %]

Tebesitęsiančios

35,2 %

35,8 %

-0,6 % [-6,1 %;

implantacijos dažnis

 

 

4,8 %]

Populiacija: visa atrinkta atsitiktinių imčių būdu ir vartojusi vaistinį preparatą

AMH pagrįsto REKOVELLE dozavimo kurso poveikis taip pat buvo įvertintas antrinėmis vertinamosiomis baigtimis, tokiomis kaip kiaušidžių atsakas ir KHSS rizikos valdymas.

Bendroje tyrimo populiacijoje vidutinis gautų oocitų skaičius buvo 10,0 ± 5,6 vartojant REKOVELLE (N = 636) taikant individualiai parinktą dozavimo režimą ir 10,4 ± 6,5 vartojant folitropino alfa

(N = 643) pradinę 150 TV dozę ir po to dozę koreguojant.

Tarp pacienčių, kurių AMH ≥ 15 pmol/l, kiaušidžių atsakas vartojant REKOVELLE (N = 355) ir folitropiną alfa (N = 353) buvo atitinkamai toks: vidutinis gautų oocitų skaičius – 11,6 ± 5,9 ir

13,3 ± 6,9, ir pacienčių, kurioms gauta ≥ 20 oocitų, santykinė dalis – 10,1 % (36 iš 355) ir 15,6 % (55 iš 353).

Ovuliuojančioms pacientėms su policistinėmis kiaušidėmis ankstyvos vidutinio sunkumo / sunkios KHSS atsiradimas ir (arba) profilaktinės intervencijos ankstyvai KHSS buvo 7,7 % vartojant REKOVELLE ir 26,7 % vartojant folitropiną alfa.

Saugumas imumogeniškumas

Antikūnai prieš FSH buvo išmatuoti prieš dozavimą ir po dozavimo pacientėms, kurioms buvo taikomi ne daugiau kaip trys pakartotiniai gydymo REKOVELLE ciklai (665 pacientėms ESTHER-1 tyrimo 1-ojo ciklo metu, taip pat 252 pacientėms 2-ojo ir 95 pacientėms 3-iojo ESTHER-2 tyrimo ciklų metu). Antikūnų prieš FSH atsiradimas po gydymo REKOVELLE buvo 1,1 % 1-ojo ciklo, 0,8 % 2-ojo ciklo ir 1,1 % 3-ojo ciklo metu. Šis dažnis buvo panašus į 1-ojo ciklo metu iki REKOVELLE ekspozicijos buvusių antikūnų prieš FSH dažnį, kuris buvo 1,4 %, ir panašus į antikūnų prieš FSH atsiradimo po gydymo folitropinu alfa dažnį. Visoms pacientėms, turinčioms antikūnų prieš FSH, titrų neaptikta arba jų buvo labai mažai ir jie neturėjo neutralizuojančio poveikio. Pakartotinis gydymas REKOVELLE pacientėms, kurioms nustatyti jau esami arba gydymo sukelti antikūnai prieš FSH, nedidino antikūnų titro, nebuvo susijęs su sumažėjusiu kiaušidžių atsaku ir nesukėlė su imunitetu susijusių nepageidaujamų reiškinių.

Nėra klinikinių tyrimų patirties vartojant REKOVELLE taikant ilgą GnRH agonisto protokolą.

5.2Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinės folitropino delta savybės buvo ištirtos sveikoms tiriamosioms moterims ir

AIV / ICSI pacientėms, kurioms taikoma kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija. Kasdien pakartotinai leidžiant po oda, REKOVELLE pusiausvyrinė koncentracija pasiekiama per 6-7 dienas, koncentracija yra tris kartus didesnė už koncentraciją po pirmosios dozės. Kraujyje cirkuliuojanti folitropino delta koncentracija yra atvirkščiai proporcinga kūno svoriui, tai pateisina individualiai parenkamą dozavimą pagal kūno svorį. Folitropinas delta sukelia didesnę ekspoziciją nei folitropinas alfa.

Absorbcija

Po kasdienio REKOVELLE vartojimo po oda didžiausia koncentracija serume pasiekiama po 10 valandų. Absoliutus biologinis prieinamumas yra apie 64 %.

Pasiskirstymas

Suleidus po oda, tariamasis pasiskirstymo tūris yra apie 25 l, suleidus į veną, pasiskirstymo tūris esant pusiausvyrinei koncentracijai yra 9 l. Terapinių dozių intervale folitropino delta ekspozicija didėja proporcingai dozei.

Eliminacija

Suleidus po oda, tariamasis folitropino delta klirensas yra 0,6 l/val., suleidus į veną, klirensas yra

0,3 l/val. Galutinis pusinis eliminacijos laikas vieną kartą suleidus po oda yra 40 valandų, suleidus po oda kelis kartus 28 valandos. Tariamasis folitropino delta klirensas yra mažas, t. y., 0,6 l/val. po daugkartinio vartojimo po oda, tai sąlygojo didelę ekspoziciją. Tikėtina, kad folitropinas delta pašalinamas panašiai kaip kiti folitropinai, t. y., daugiausiai per inkstus. Su šlapimu pašalinta 9 % nepakitusios folitropino delta frakcijos.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo ir vietinio toleravimo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Folitropino delta perdozavimas sąlygojo farmakologinį arba padidėjusį farmakologinį poveikį. Folitropinas delta neigiamai veikė žiurkių vaisingumą ir ankstyvą embrionų vystymąsi, duodant didesnėmis nei 0,8 mikrogramo/kg per parą dozėmis, t. y., viršijančiomis rekomenduojamą maksimalią dozę žmogui. Šie duomenys klinikiniam REKOVELLE vartojimui neturi didelės reikšmės.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Fenolis

Polisorbatas 20

L-metioninas

Natrio sulfatas dekahidratas

Dinatrio fosfatas dodekahidratas

Fosforo rūgštis, koncentruota (pH reguliuoti)

Natrio hidroksidas (pH reguliuoti)

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Pradėjus vartoti: 28 dienos laikant 25 °C arba žemesnėje temperatūroje. Laikyti užtaisą REKOVELLE injekciniame švirkštiklyje.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C 8 °C). Negalima užšaldyti.

Prieš pirmą kartą vartojant laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

REKOVELLE galima išimti iš šaldytuvo, daugiau nebededant į šaldytuvą, ir laikyti ne ilgiau kaip

3 mėnesius, įskaitant laikotarpį po vartojimo pirmą kartą, 25 °C arba žemesnėje temperatūroje. Po to tirpalą reikia sunaikinti.

Pradėto vartoti vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

REKOVELLE 12 mikrogramų/0,36 ml injekcinis tirpalas

Daugiadozis 3 ml užtaisas (I tipo stiklo) su stūmokliu (halobutilo guma) ir apgaubiamuoju dangteliu (aliumininiu) su tarpine (gumine). Kiekviename užtaise yra 0,36 ml tirpalo.

Pakuotėje yra 1 užtaisas ir 3 injekcinės adatos (nerūdijančiojo plieno), skirtos naudoti su REKOVELLE injekciniu švirkštikliu.

REKOVELLE 36 mikrogramai/1,08 ml injekcinis tirpalas

Daugiadozis 3 ml užtaisas (I tipo stiklo) su stūmokliu (halobutilo guma) ir apgaubiamuoju dangteliu

(aliumininiu) su tarpine (gumine). Kiekviename užtaise yra 1,08 ml tirpalo.

Pakuotėje yra 1 užtaisas ir 6 injekcinės adatos (nerūdijančiojo plieno), skirtos naudoti su REKOVELLE injekciniu švirkštikliu.

REKOVELLE 72 mikrogramai/2,16 ml injekcinis tirpalas

Daugiadozis 3 ml užtaisas (I tipo stiklo) su stūmokliu (halobutilo guma) ir apgaubiamuoju dangteliu

(aliumininiu) su tarpine (gumine). Kiekviename užtaise yra 2,16 ml tirpalo.

Pakuotėje yra 1 užtaisas ir 9 injekcinės adatos (nerūdijančiojo plieno), skirtos naudoti su REKOVELLE injekciniu švirkštikliu.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Nevartokite tirpalo, jeigu jis yra neskaidrus arba jame yra dalelių.

REKOVELLE skirtas vartoti kartu su REKOVELLE injekciniu švirkštikliu, kuris tiekiamas atskirai. Reikia laikytis švirkštiklio naudojimo instrukcijos. Po injekcijos adatas iš karto išmeskite.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 Copenhagen S

Danija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1150/001

EU/1/16/1150/002

EU/1/16/1150/003

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2016 m. gruodžio 12 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

REKOVELLE 12 mikrogramų/0,36 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje REKOVELLE 36 mikrogramai/1,08 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje REKOVELLE 72 mikrogramai/2,16 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

REKOVELLE 12 mikrogramų/0,36 ml injekcinis tirpalas

Vienu 0,36 ml tirpalo užpildytu daugiadoziu švirkštikliu tiekiama 12 mikrogramų folitropino delta*. REKOVELLE 36 mikrogramai/1,08 ml injekcinis tirpalas

Vienu 1,08 ml tirpalo užpildytu daugiadoziu švirkštikliu tiekiama 36 mikrogramai folitropino delta*. REKOVELLE 72 mikrogramai/2,16 ml injekcinis tirpalas

Vienu 2,16 ml tirpalo užpildytu daugiadoziu švirkštikliu tiekiama 72 mikrogramai folitropino delta*.

Viename ml tirpalo yra 33,3 mikrogramo folitropino delta*

*rekombinantinis žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH), gaminamas žmogaus ląstelių linijoje (PER.C6) naudojant rekombinantinę DNR technologiją.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (injekcija).

Skaidrus ir bespalvis tirpalas, kurio pH yra 6,0-7,0.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija, siekiant paskatinti kelių folikulų vystymąsi moterims, kurioms taikomos pagalbinės reprodukcijos technologijos (PRT), pvz., apvaisinimas in vitro (AIV) ar intracitoplazminės spermatozoidų injekcijos (ICSI) ciklas.

Nėra klinikinių tyrimų patirties vartojant REKOVELLE taikant ilgą GnRH agonisto protokolą (žr. 5.1 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymas turi būti pradedamas prižiūrint gydytojui, turinčiam vaisingumo sutrikimų gydymo patirties.

Dozavimas

REKOVELLE dozavimas parenkamas individualiai kiekvienai pacientei, siekiant užtikrinti kiaušidžių atsaką, kuris yra susijęs su palankiomis saugumo / veiksmingumo savybėmis, t. y., siekiant užtikrinti tinkamą gautų oocitų skaičių ir sumažinti intervencijų, skirtų kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromo (KHSS) profilaktikai, skaičių. REKOVELLE yra dozuojamas mikrogramais (žr. 5.1 skyrių). Dozavimo režimas būdingas tik REKOVELLE, mikrogramų dozės negalima taikyti kitiems gonadotropinams.

Pirmam gydymo ciklui individuali paros dozė bus nustatyta pagal antimiulerinio hormono (AMH) koncentraciją moters serume ir jos kūno svorį. Dozė turi būti paremta neseniai atliktu AMH nustatymu

(t. y., per paskutinius 12 mėnesių), įvertintu šiuo Roche diagnostiniu tyrimu: ELECSYS AMH Plus imunologiniu tyrimu (žr. 4.4 skyrių). Individualią paros dozę reikia išlaikyti visą stimuliacijos laikotarpį. Moterims, kurių AMH < 15 pmol/l, paros dozė yra 12 mikrogramų, nepriklausomai nuo kūno svorio. Moterims, kurių AMH ≥ 15 pmol/l, paros dozė sumažinama nuo 0,19 iki

0,10 mikrogramo/kg padidinant AMH koncentraciją (1 lentelė). Dozę reikia suapvalinti iki artimiausios 0,33 mikrogramo vertės, kad atitiktų dozavimo skalę ant injekcinio švirkštiklio. Didžiausia pirmojo gydymo ciklo paros dozė yra 12 mikrogramų.

Skaičiuojant REKOVELLE dozę, kūno svorį reikia matuoti be batų ir palto, prieš pat pradedant stimuliaciją.

4 lentelė. Dozavimo režimas

AMH (pmol/l)

< 15

15-16

19-20

21-22

23-24

25-27

28-32

33-39

≥ 40

Fiksuota REKOVELLE

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paros dozė

g

 

 

 

 

g/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMH koncentraciją reikia išreikšti pmol/l ir suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Jeigu AMH koncentracija yra išreikšta ng/ml, prieš vartojant koncentraciją reikia konvertuoti į pmol/l, dauginant iš 7,14 (ng/ml x 7,14 = pmol/l).

g: mikrogramai

Gydymas REKOVELLE turi būti pradedamas praėjus 2 ar 3 dienoms po menstruacinio kraujavimo pradžios ir turi būti tęsiamas, kol bus pasiektas pakankamas folikulų išsivystymas (≥ 3 folikulai

≥ 17 mm), kuris dažniausiai pasiekiamas iki devintos gydymo dienos (intervalas nuo 5 iki 20 dienų). Siekiant galutinai subrandinti folikulus, skiriama vienkartinė 250 mikrogramų rekombinantinio

žmogaus chorioninio gonadotropino (žCG) arba 5 000 TV žCG injekcija. Pacientėms, kurioms pasireiškė per stiprus kiaušidžių atsakas (≥ 25 folikulų ≥ 12 mm), gydymą REKOVELLE reikia nutraukti ir stimuliacijos žCG siekiant galutinai subrandinti folikulus atlikti nereikia.

Tolesnių gydymo ciklų metu reikia išlaikyti tą pačią REKOVELLE paros dozę arba ją keisti pagal pacientės kiaušidžių atsaką ankstesnio ciklo metu. Jeigu ankstesnio ciklo metu pacientės kiaušidžių atsakas buvo pakankamas ir neatsirado KHSS, reikia vartoti tą pačią paros dozę. Kiaušidžių hipoatsako atveju ankstesnio ciklo metu, paros dozė tolesnio ciklo metu turi būti padidinta 25 % arba 50 %, priklausomai nuo pastebėto atsako dydžio. Kiaušidžių hiperatsako ankstesnio ciklo metu atveju paros dozę tolesnio ciklo metu reikia sumažinti 20 % arba 33 %, priklausomai nuo pastebėto atsako dydžio. Pacientėms, kurioms ankstesnio ciklo metu atsirado KHSS arba buvo KHSS rizika, paros dozė tolesnio ciklo metu yra 33 % mažesnė už dozę vartotą cikle, kurio metu atsirado KHSS arba padidėjo

KHSS rizika. Didžiausia paros dozė yra 24 mikrogramai.

Pacientės, kurių inkstų ir kepenų veikla sutrikusi

REKOVELLE saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika pacientėms, kurių inkstų arba kepenų veikla sutrikusi, klinikiniais tyrimais konkrečiai ištirta nebuvo. Negausūs duomenys neparodė poreikio taikyti kitą REKOVELLE dozavimo režimą šiai pacienčių populiacijai (žr. 4.4 skyrių).

Policistinių kiaušidžių sindromu sergančios pacientės, turinčios anovuliacijos sutrikimų

Tyrimų policistinių kiaušidžių sindromu sergančioms pacientėms, kurioms nevyksta ovuliacija, neatlikta. Ovuliuojančios pacientės su policistinėmis kiaušidėmis buvo įtrauktos į klinikinius tyrimus (žr. 5.1 skyrių).

Pagyvenusios pacientės

REKOVELLE nėra skirtas pagyvenusioms pacientėms.

Vaikų populiacija

REKOVELLE nėra skirtas vaikų populiacijai.

Vartojimo metodas

REKOVELLE skirtas leisti po oda, geriausiai į pilvo sieną. Pirmąją injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medikams. Pacientės turi būti apmokytos, kaip naudoti REKOVELLE injekcinį švirkštiklį ir atlikti injekcijas. Pačios vaistinį preparatą gali leistis tik tos pacientės, kurios yra motyvuotos, tinkamai apmokytos ir bet kada gali pasikonsultuoti su specialistais.

Nurodymai, kaip leisti vaistinį preparatą užpildytu švirkštikliu, pateikti ,,Vartojimo instrukcijoje“.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

pogumburio arba hipofizės augliai;

padidėjusios kiaušidės ar kiaušidžių cista ne dėl policistinių kiaušidžių sindromo;

nežinomos etiologijos ginekologiniai kraujavimai (žr. 4.4 skyrių);

kiaušidžių, gimdos ar krūties karcinoma (žr. 4.4 skyrių).

Esant šioms klinikinėms būklėms, nėra tikėtina, kad gydymo baigtis bus palanki, todėl REKOVELLE vartoti negalima:

pirminis kiaušidžių nepakankamumas;

netaisyklingai išsivystę lyties organai, dėl ko neįmanomas nėštumas;

fibroidiniai gimdos navikai, dėl kurių neįmanomas nėštumas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

REKOVELLE sudėtyje yra stiprios gonadotropininės medžiagos, galinčios sukelti nesunkias arba sunkias nepageidaujamas reakcijas, todėl jį turi skirti tik gydytojai, kurie yra visapusiškai susipažinę su vaisingumo sutrikimais bei jų gydymu.

Gydymas gonadotropinais reikalauja gydytojų ir pagalbinių sveikatos priežiūros specialistų laiko bei tinkamos pacienčių stebėjimo įrangos. Siekiant saugiai ir veiksmingai vartoti REKOVELLE, reikia reguliariai tikrinti kiaušidžių atsaką vien ultragarsu arba kartu matuojant estradiolio koncentraciją serume. REKOVELLE dozė parenkama individualiai kiekvienai pacientei, siekiant užtikrinti kiaušidžių atsaką ir palankias saugumo / veiksmingumo savybes. Atsakas į FSH vartojimą tarp pacienčių gali skirtis, kai kurių pacienčių atsakas į FSH yra silpnas, kitų per stiprus.

Prieš pradedant gydymą, turi būti atitinkamai ištirtas poros nevaisingumas ir įvertintos galimos kontraindikacijos nėštumui. Ypač svarbu ištirti, ar pacientės neserga hipotiroze ir hiperprolaktinemija bei skirti joms tinkamą specifinį gydymą.

Nerekomenduojama REKOVELLE dozę nustatyti remiantis rezultatais, gautais kitais metodais nei

Roche ELECSYS AMH Plus imunologinis tyrimas, nes prieinami AMH tyrimo metodai šiuo metu nėra standartizuoti.

Pacientėms, kurioms stimuliuojamas folikulų augimas, gali padidėti kiaušidės arba gali būti KHSS atsiradimo rizika. Tokių reiškinių dažnį sumažins REKOVELLE dozavimo bei vartojimo režimo laikymasis ir atidus gydymo stebėjimas.

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Tikėtinas kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos poveikis tam tikro laipsnio kiaušidžių padidėjimas. Šis poveikis dažniau pasireiškia pacientėms, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu, ir paprastai praeina negydomas. Skirtingai nei nekomplikuotas kiaušidžių padidėjimas, KHSS yra būklė, kurios sunkumas gali vis didėti. Jo požymiai yra žymus kiaušidžių padidėjimas, didelė lyties steroidų koncentracija serume ir padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, dėl kurio gali pradėti kauptis skysčiai pilvaplėvės, plaučių ir retai perikardo ertmėse.

Svarbu pabrėžti atidaus ir dažno folikulų vystymosi stebėjimo reikšmę, siekiant sumažinti KHSS riziką. Sunkiais KHSS atvejais gali pasireikšti šie simptomai: pilvo skausmas, diskomfortas ir pūtimas, sunkus kiaušidžių padidėjimas, svorio didėjimas, dusulys, oligurija ir virškinimo trakto simptomai, tarp jų pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Klinikinė analizė gali parodyti cirkuliuojančio kraujo tūrio sumažėjimą, kraujo sutirštėjimą, sutrikusią elektrolitų pusiausvyrą, ascitą, kraujo išsiliejimą į pilvaplėvės ertmę, eksudaciją į pleuros ertmę, hidrotoraksą arba ūminį plaučių sutrikimą (distresą). Labai retai sunkų KHSS gali lydėti šios komplikacijos: kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai, pvz., plaučių embolija, išeminis insultas arba miokardo infarktas.

Per stiprus kiaušidžių atsakas į gydymą gonadotropinais retai sukelia KHSS, nebent žCG vartojamas galutiniam folikulų subrendimui paskatinti. Be to, jei pastojama, šis sindromas gali būti sunkesnis ir trukti ilgiau. Todėl kiaušidžių hiperstimuliacijos atvejais rekomenduojama nutraukti žCG vartojimą ir nurodyti pacientei susilaikyti nuo lytinio akto arba naudoti patikimus barjerinius kontracepcijos metodus bent 4 dienas. KHSS gali sparčiai progresuoti (per 24 valandas arba per kelias dienas) ir tapti sunku medicininiu reiškiniu. Dažniausiai tai pasireiškia nutraukus gydymą hormonais. Taip pat dėl hormonų pokyčių nėštumo metu gali pasireikšti vėlyvas KHSS vystymasis. Dėl KHSS atsiradimo rizikos pacientės turi būti stebimos mažiausiai dvi savaites po galutinio folikulų subrendimo paskatinimo.

Tromboemboliniai reiškiniai

Moterims, kurios neseniai sirgo arba tebeserga tromboembolija, arba moterims, kurioms yra bendrai pripažįstamų tromboembolinių reiškinių rizikos veiksnių, pvz., asmeninė ar šeimos istorija, didelio laipsnio nutukimas (kūno masės indeksas > 30 kg/m2) ar trombofilija, gydymo gonadotropinais metu arba paskui gali padidėti veninių ar arterinių tromboembolinių reiškinių rizika. Gydymas gonadotropinais gali dar padidinti tokių reiškinių pasunkėjimo arba atsiradimo riziką. Šioms moterims reikia įvertinti gydymo gonadotropinais naudą ir galimą riziką. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad pats nėštumas ir KHSS taip pat padidina tromboembolinių reiškinių riziką.

Kiaušidės persisukimas

PRT ciklų metu nustatyti kiaušidės persisukimo atvejai. Tai gali būti susiję su kitais rizikos veiksniais, tokiais kaip KHSS, nėštumas, ankstesnė pilvo chirurginė operacija, anksčiau buvęs kiaušidės persisukimas, buvusios ar esančios kiaušidžių cistos ar policistinės kiaušidės. Kiaušidės pažeidimą dėl sumažėjusio kraujo pritekėjimo galima sumažinti anksti diagnozavus ir nedelsiant tai pašalinus.

Daugiavaisis nėštumas

Daugiavaisio nėštumo metu padidėja nepageidaujamų baigčių rizika tiek motinai, tiek naujagimiui. Pacientėms, kurioms atliekamos PRT procedūros, daugiavaisio nėštumo rizika daugiausiai priklauso nuo persodintų embrionų skaičiaus, jų kokybės ir pacientės amžiaus, nors retais atvejais dvivaisis nėštumas būna persodinus vieną embrioną. Prieš pradedant gydymą pacientės turi būti informuojamos apie galimą daugiavaisio gimdymo riziką.

Nėštumo nutrūkimas

Pacientėms, kurioms taikoma kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija taikant PRT, nėštumo nutrūkimo dažnis dėl persileidimo ar aborto yra didesnis nei pastojus natūraliai.

Negimdinis nėštumas

Didesnę tikimybę patirti negimdinį nėštumą turi kiaušintakių ligomis sirgusios moterys, tiek pastojus natūraliai, tiek taikant vaisingumo sutrikimų gydymą. Nustatyta, kad negimdinio nėštumo dažnis po

PRT yra didesnis nei bendros populiacijos.

Lytinės sistemos navikai

Yra duomenų apie gerybinius ir piktybinius kiaušidžių bei kitų lytinės sistemos organų navikus moterims, kurioms nevaisingumui gydyti buvo taikomi keli gydymo režimai. Nėra nustatyta, ar gydymas gonadotropinais padidina šių navikų atsiradimo riziką nevaisingoms moterims.

Įgimti raidos defektai

Įgimtų raidos defektų skaičius po PRT gali būti šiek tiek didesnis nei pastojus natūraliai. Manoma, kad taip yra todėl, kad skiriasi tėvų ypatybės (pvz., motinos amžius, spermos savybės) bei dėl daugiavaisio nėštumo.

Kitos medicininės būklės

Prieš pradedant gydymą REKOVELLE taip pat būtina įvertinti medicinines būkles, dėl kurių moteriai negalima pastoti.

Inkstų ir kepenų veiklos sutrikimas

REKOVELLE vartojimas pacientėms, kurioms yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų ar kepenų veiklos sutrikimas, neištirtas.

Natrio kiekis

REKOVELLE dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

REKOVELLE sąveikos tyrimų neatlikta. Gydymo REKOVELLE metu kliniškai reikšminga sąveika su kitais vaistiniais preparatais nenustatyta ir nėra tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

REKOVELLE nėra skirtas vartoti nėštumo metu. Teratogeninio poveikio rizikos po kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos, kliniškai vartojant kartu su gonadotropinais, nenustatyta. Duomenų apie netyčia pavartotą REKOVELLE nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė REKOVELLE dozių, didesnių už rekomenduojamą maksimalią dozę žmonėms, toksinį poveikį reprodukcijai (žr.

5.3 skyrių).

Žindymas

REKOVELLE nėra skirtas vartoti žindymo metu.

Vaisingumas

REKOVELLE skirtas vartoti esant nevaisingumui (žr. 4.1 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

REKOVELLE gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausiai nustatytos nepageidaujamos reakcijos gydymo REKOVELLE metu buvo galvos skausmas, diskomfortas dubens srityje, KHSS, dubens skausmas, pykinimas, gimdos priklausinių skausmas ir nuovargis. Kaip buvo pastebėta klinikiniuose tyrimuose, šių nepageidaujamų reakcijų dažnumas gali sumažėti kartojant gydymo ciklą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau lentelėje (2 lentelėje) pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo REKOVELLE gydomos pacientės, pagal MedDRA organų sistemos klases ir dažnį taip: dažni (nuo 1/100 iki < 1/10) ir nedažni (nuo 1/1 000 iki

< 1/100). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

5 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose

Organų sistemų klasė

Dažni

Nedažni

(nuo 1/100 iki < 1/10)

(nuo 1/1 000 iki < 1/100)

 

Psichikos sutrikimai

 

Nuotaikos svyravimai

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Mieguistumas

 

 

Svaigulys

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas

Viduriavimas

 

 

Vėmimas

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

Diskomfortas pilvo srityje

 

 

 

Lytinės sistemos ir krūties

KHSS

Kraujavimas iš makšties

sutrikimai

Dubens skausmas

Krūties skausmas

 

Gimdos priklausinių

Krūtų jautrumas

 

skausmas

 

 

Diskomfortas dubens

 

 

srityje

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Nuovargis

 

vietos pažeidimai

 

 

 

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

KHSS yra būdinga kiaušidžių stimuliacijos keliama rizika. Žinomi virškinimo trakto simptomai, susiję su KHSS, yra pilvo skausmas, diskomfortas ir pūtimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Kiaušidės persisukimas ir tromboemboliniai reiškiniai yra retos kiaušidžių stimuliacijos gydymo komplikacijos (žr. 4.4 skyrių).

Galima gydymo gonadotropinais rizika yra imunogeninis poveikis antikūnų prieš FSH atsiradimo požiūriu (žr. 5.1 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo poveikis nežinomas, tačiau gali išsivystyti KHSS (žr. 4.4 skyrių).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė lytiniai hormonai ir lytinės sistemos moduliatoriai, gonadotropinai,

ATC kodas G03GA10

Veikimo mechanizmas

Svarbiausias FSH poveikis parenteraliai jį vartojant yra kelių subrendusių folikulų vystymasis.

Folitropinas delta yra rekombinantinis žmogaus FSH. Dviejų folitropino delta FSH subvienetų aminorūgščių sekos yra identiškos endogeninėms žmogaus FSH sekoms. Kadangi folitropinas delta gaminamas žmogaus ląstelių linijoje PER.C6, glikozilinimo duomenys skiriasi nuo folitropino alfa ir folitropino beta.

Farmakodinaminis poveikis

Kasdien vartojant vienodas REKOVELLE ir folitropino alfa TV dozes biologiniuose tyrimuose su

žiurkėmis in vivo (Steelman-Pohley tyrimo metodu) nustatytas didesnis kiaušidžių atsakas (t. y., estradiolis, inhibinas B ir folikulų kiekis) pacientėms po REKOVELLE nei po folitropino alfa vartojimo. Kadangi žiurkių biologinis tyrimas negali visiškai atspindėti REKOVELLE esančio FSH stiprumo žmonėms, REKOVELLE dozuojamas mikrogramais, o ne TV.

Gautų oocitų skaičius didėja didėjant REKOVELLE dozei ir AMH koncentracijai serume. Ir priešingai, didėjant kūno svoriui, gautų oocitų skaičius mažėja (kliniškai reikšminga tik vartojant mažesnes nei 12 mikrogramų REKOVELLE dozes). Galutinis REKOVELLE dozavimo režimas nurodytas 4.2 skyriuje.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

ESTHER-1 tyrimas buvo atsitiktinių imčių, vertintojui aklas, kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 1 326 pacientės, kurioms buvo atliekama AIV / ICSI. Tyrimo metu buvo lyginamas individualiai parinktas REKOVELLE dozavimo režimas, kai paros dozė nustatoma kiekvienai pacientei ir visos stimuliacijos metu išlaikoma nekoreguojant (žr. 4.2 skyrių) folitropino alfa dozės pagal masę, skiriant pradinę 11 mikrogramų (150 TV) dozę pirmąsias penkias dienas, po to nuo 6-osios stimuliacijos dienos dozė koreguojama pagal folikulų vystymąsi GnRH antagonisto protokole. Pacientėms buvo iki 40 metų ir joms buvo reguliarūs menstruaciniai ciklai, laikomi ovuliaciniais.

Vienos blastocistos persodinimas 5-ąją dieną buvo privalomas, išskyrus 38-40 metų pacientėms, kurioms buvo atliktas dviejų blastocistų persodinimas, jeigu nebuvo geros kokybės blastocistų. Dvi pirminės vertinamosios baigtys buvo tebesitęsiančio nėštumo dažnis ir tebesitęsiančios implantacijos dažnis esamo ciklo metu, atitinkamai apibrėžiamos kaip mažiausiai vienas gyvybingas vaisius gimdoje praėjus 10-11 savaičių po persodinimo ir gyvybingų vaisių gimdoje skaičius, padalytas iš persodintų blastocistų skaičiaus praėjus 10-11 savaičių po persodinimo.

Tyrimas parodė, kad REKOVELLE buvo bent taip pat veiksmingas kaip folitropinas alfa vertinant pagal tebesitęsiančio nėštumo dažnį ir tebesitęsiančios implantacijos dažnį, kaip rodoma 3 lentelėje.

6 lentelė. Tebesitęsiančio nėštumo dažnis ir tebesitęsiančios implantacijos dažnis

ESTHER-1 tyrime

 

REKOVELLE

Folitropinas alfa

Skirtumas [95 % PI]

 

taikant individualiai

 

 

 

parinktą dozavimo

 

 

 

režimą

 

 

 

(N = 665)

(N = 661)

 

Tebesitęsiančio

30,7 %

31,6 %

-0,9 % [-5,9 %;

nėštumo dažnis

 

 

4,1 %]

Tebesitęsiančios

35,2 %

35,8 %

-0,6 % [-6,1 %;

implantacijos dažnis

 

 

4,8 %]

Populiacija: visa atrinkta atsitiktinių imčių būdu ir vartojusi vaistinį preparatą

AMH pagrįsto REKOVELLE dozavimo kurso poveikis taip pat buvo įvertintas antrinėmis vertinamosiomis baigtimis, tokiomis kaip kiaušidžių atsakas ir KHSS rizikos valdymas.

Bendroje tyrimo populiacijoje vidutinis gautų oocitų skaičius buvo 10,0 ± 5,6 vartojant REKOVELLE (N = 636) taikant individualiai parinktą dozavimo režimą ir 10,4 ± 6,5 vartojant folitropino alfa

(N = 643) pradinę 150 TV dozę ir po to dozę koreguojant.

Tarp pacienčių, kurių AMH ≥ 15 pmol/l, kiaušidžių atsakas vartojant REKOVELLE (N = 355) ir folitropiną alfa (N = 353) buvo atitinkamai toks: vidutinis gautų oocitų skaičius – 11,6 ± 5,9 ir

13,3 ± 6,9, ir pacienčių, kurioms gauta ≥ 20 oocitų, santykinė dalis – 10,1 % (36 iš 355) ir 15,6 % (55 iš 353).

Ovuliuojančioms pacientėms su policistinėmis kiaušidėmis ankstyvos vidutinio sunkumo / sunkios KHSS atsiradimas ir (arba) profilaktinės intervencijos ankstyvai KHSS buvo 7,7 % vartojant REKOVELLE ir 26,7 % vartojant folitropiną alfa.

Saugumas imumogeniškumas

Antikūnai prieš FSH buvo išmatuoti prieš dozavimą ir po dozavimo pacientėms, kurioms buvo taikomi ne daugiau kaip trys pakartotiniai gydymo REKOVELLE ciklai (665 pacientėms ESTHER-1 tyrimo 1-ojo ciklo metu, taip pat 252 pacientėms 2-ojo ir 95 pacientėms 3-iojo ESTHER-2 tyrimo ciklų metu). Antikūnų prieš FSH atsiradimas po gydymo REKOVELLE buvo 1,1 % 1-ojo ciklo, 0,8 % 2-ojo ciklo ir 1,1 % 3-ojo ciklo metu. Šis dažnis buvo panašus į 1-ojo ciklo metu iki REKOVELLE ekspozicijos buvusių antikūnų prieš FSH dažnį, kuris buvo 1,4 %, ir panašus į antikūnų prieš FSH atsiradimo po gydymo folitropinu alfa dažnį. Visoms pacientėms, turinčioms antikūnų prieš FSH, titrų neaptikta arba jų buvo labai mažai ir jie neturėjo neutralizuojančio poveikio. Pakartotinis gydymas REKOVELLE pacientėms, kurioms nustatyti jau esami arba gydymo sukelti antikūnai prieš FSH, nedidino antikūnų titro, nebuvo susijęs su sumažėjusiu kiaušidžių atsaku ir nesukėlė su imunitetu susijusių nepageidaujamų reiškinių.

Nėra klinikinių tyrimų patirties vartojant REKOVELLE taikant ilgą GnRH agonisto protokolą.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinės folitropino delta savybės buvo ištirtos sveikoms tiriamosioms moterims ir

AIV / ICSI pacientėms, kurioms taikoma kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija. Kasdien pakartotinai leidžiant po oda, REKOVELLE pusiausvyrinė koncentracija pasiekiama per 6-7 dienas, koncentracija yra tris kartus didesnė už koncentraciją po pirmosios dozės. Kraujyje cirkuliuojanti folitropino delta koncentracija yra atvirkščiai proporcinga kūno svoriui, tai pateisina individualiai parenkamą dozavimą pagal kūno svorį. Folitropinas delta sukelia didesnę ekspoziciją nei folitropinas alfa.

Absorbcija

Po kasdienio REKOVELLE vartojimo po oda didžiausia koncentracija serume pasiekiama po 10 valandų. Absoliutus biologinis prieinamumas yra apie 64 %.

Pasiskirstymas

Suleidus po oda, tariamasis pasiskirstymo tūris yra apie 25 l, suleidus į veną, pasiskirstymo tūris esant pusiausvyrinei koncentracijai yra 9 l. Terapinių dozių intervale folitropino delta ekspozicija didėja proporcingai dozei.

Eliminacija

Suleidus po oda, tariamasis folitropino delta klirensas yra 0,6 l/val., suleidus į veną, klirensas yra

0,3 l/val. Galutinis pusinis eliminacijos laikas vieną kartą suleidus po oda yra 40 valandų, suleidus po oda kelis kartus 28 valandos. Tariamasis folitropino delta klirensas yra mažas, t. y., 0,6 l/val. po daugkartinio vartojimo po oda, tai sąlygojo didelę ekspoziciją. Tikėtina, kad folitropinas delta pašalinamas panašiai kaip kiti folitropinai, t. y., daugiausiai per inkstus. Su šlapimu pašalinta 9 % nepakitusios folitropino delta frakcijos.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo ir vietinio toleravimo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Folitropino delta perdozavimas sąlygojo farmakologinį arba padidėjusį farmakologinį poveikį. Folitropinas delta neigiamai veikė žiurkių vaisingumą ir ankstyvą embrionų vystymąsi, duodant didesnėmis nei 0,8 mikrogramo/kg per parą dozėmis, t. y., viršijančiomis rekomenduojamą maksimalią dozę žmogui. Šie duomenys klinikiniam REKOVELLE vartojimui neturi didelės reikšmės.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Fenolis

Polisorbatas 20

L-metioninas

Natrio sulfatas dekahidratas

Dinatrio fosfatas dodekahidratas

Fosforo rūgštis, koncentruota (pH reguliuoti)

Natrio hidroksidas (pH reguliuoti)

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

Pradėjus vartoti: 28 dienos laikant 25 °C arba žemesnėje temperatūroje.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C 8 °C). Negalima užšaldyti.

Prieš pirmą kartą vartojant laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

REKOVELLE galima išimti iš šaldytuvo, daugiau nebededant į šaldytuvą, ir laikyti ne ilgiau kaip

3 mėnesius, įskaitant laikotarpį po vartojimo pirmą kartą, 25 °C arba žemesnėje temperatūroje. Po to tirpalą reikia sunaikinti.

Pradėto vartoti vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

REKOVELLE 12 mikrogramų/0,36 ml injekcinis tirpalas

Daugiadozis 3 ml užtaisas (I tipo stiklo) su stūmokliu (halobutilo guma) ir apgaubiamuoju dangteliu

(aliumininiu) su tarpine (gumine). Kiekviename užtaise yra 0,36 ml tirpalo.

Pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštiklis ir 3 injekcinės adatos (nerūdijančiojo plieno). REKOVELLE 36 mikrogramai/1,08 ml injekcinis tirpalas

Daugiadozis 3 ml užtaisas (I tipo stiklo) su stūmokliu (halobutilo guma) ir apgaubiamuoju dangteliu

(aliumininiu) su tarpine (gumine). Kiekviename užtaise yra 1,08 ml tirpalo.

Pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštiklis ir 6 injekcinės adatos (nerūdijančiojo plieno). REKOVELLE 72 mikrogramai/2,16 ml injekcinis tirpalas

Daugiadozis 3 ml užtaisas (I tipo stiklo) su stūmokliu (halobutilo guma) ir apgaubiamuoju dangteliu

(aliumininiu) su tarpine (gumine). Kiekviename užtaise yra 2,16 ml tirpalo.

Pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštiklis ir 9 injekcinės adatos (nerūdijančiojo plieno).

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Nevartokite tirpalo, jeigu jis yra neskaidrus arba jame yra dalelių.

Reikia laikytis švirkštiklio naudojimo instrukcijos. Po injekcijos adatas iš karto išmeskite.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. REGISTRUOTOJAS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 Copenhagen S

Danija

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1150/004

EU/1/16/1150/005

EU/1/16/1150/006

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2016 m. gruodžio 12 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai