Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – ženklinimas - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRenagel
ATC kodasV03AE02
Sudėtissevelamer
GamintojasGenzyme Europe B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – 1 BUTELIUKAS, KURIAME YRA 360 TABLEČIŲ PO 400 mg

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 400 mg plėvele dengtos tabletės

Sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 400 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

360 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/005

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 400 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ su mėlynuoju rėmeliu – SUDĖTINĖ PAKUOTĖ, KURIOJE YRA 720 TABLEČIŲ (2 BUTELIUKAI PO 360 TABLEČIŲ) PO 400 mg

IŠORINĖ PAKUOTĖ su mėlynuoju rėmeliu – SUDĖTINĖ PAKUOTĖ, KURIOJE YRA 1080 TABLEČIŲ (3 BUTELIUKAI PO 360 TABLEČIŲ) PO 400 mg

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 400 mg plėvele dengtos tabletės sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 400 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 720 plėvele dengtų tablečių (2 buteliukai po 360 tablečių). Sudėtinė pakuotė: 1080 plėvele dengtų tablečių (3 buteliukai po 360 tablečių).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/006 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 720 plėvele dengtų tablečių (2 buteliukai po 360 tablečių)

EU/1/99/123/007 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 1080 plėvele dengtų tablečių (3 buteliukai po 360 tablečių)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 400 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 360 TABLEČIŲ PO 400 mg

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 400 mg plėvele dengtos tabletės sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 400 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

360 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/005

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 400 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ be mėlynojo rėmelio – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 360 TABLEČIŲ PO 400 mg (SUDĖTINĖS PAKUOTĖS PREZENTACIJA)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 400 mg plėvele dengtos tabletės

Sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 400 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

360 plėvele dengtų tablečių. Sudėtinės pakuotės dalis, negalima parduoti atskirai.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/006 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 720 plėvele dengtų tablečių (2 buteliukai po 360 tablečių)

EU/1/99/123/007 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 1080 plėvele dengtų tablečių (3 buteliukai po 360 tablečių)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 400 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ su mėlynuoju rėmeliu – SUDĖTINĖ PAKUOTĖ, KURIOJE YRA 180 TABLEČIŲ (6 BUTELIUKAI PO 30 TABLEČIŲ) PO 800 mg

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 800 mg plėvele dengtos tabletės sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 800 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 180 plėvele dengtų tablečių (6 buteliukai po 30 tablečių).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/013

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 800 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – 1 BUTELIUKAS, KURIAME YRA 100 TABLEČIŲ PO 800 mg IŠORINĖ PAKUOTĖ – 1 BUTELIUKAS, KURIAME YRA 180 TABLEČIŲ PO 800 mg

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 800 mg plėvele dengtos tabletės

Sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 800 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

100 plėvele dengtų tablečių 180 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/011 – 1 buteliukas, kuriame yra 100 plėvele dengtų tablečių EU/1/99/123/008 – 1 buteliukas, kuriame yra 180 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 800 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ su mėlynuoju rėmeliu – SUDĖTINĖ PAKUOTĖ, KURIOJE YRA 360 TABLEČIŲ (2 BUTELIUKAI PO 180 TABLEČIŲ) PO 800 mg

IŠORINĖ PAKUOTĖ su mėlynuoju rėmeliu – SUDĖTINĖ PAKUOTĖ, KURIOJE YRA 540 TABLEČIŲ (3 BUTELIUKAI PO 180 TABLEČIŲ) PO 800 mg

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 800 mg plėvele dengtos tabletės

Sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 800 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 360 plėvele dengtų tablečių (2 buteliukai po 180 tablečių). Sudėtinė pakuotė: 540 plėvele dengtų tablečių (3 buteliukai po 180 tablečių).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/009 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 360 plėvele dengtų tablečių (2 buteliukai po 180 tablečių)

EU/1/99/123/010 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 540 plėvele dengtų tablečių (3 buteliukai po 180 tablečių)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 800 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ be mėlynojo rėmelio – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 30 TABLEČIŲ PO 800 mg (SUDĖTINĖS PAKUOTĖS PREZENTACIJA)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 800 mg plėvele dengtos tabletės

Sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 800 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių. Sudėtinės pakuotės dalis, negalima parduoti atskirai.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/013

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 800 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 100 TABLEČIŲ PO 800 mg

ETIKETĖ – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 180 TABLEČIŲ PO 800 mg SU IŠORINE PAKUOTE

ETIKETĖ su mėlynuoju rėmeliu – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 180 TABLEČIŲ PO 800 mg BE IŠORINĖS PAKUOTĖS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 800 mg plėvele dengtos tabletės

Sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 800 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

100 plėvele dengtų tablečių 180 mg plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/011 - 1 buteliukas, kuriame yra 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/99/123/008 - 1 buteliukas, kuriame yra 180 plėvele dengtų tablečių su išorine pakuote EU/1/99/123/012 - 1 buteliukas, kuriame yra su 180 plėvele dengtų tablečių be išorinės pakuotės

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 800 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ be mėlynojo rėmelio – BUTELIUKAS, KURIAME YRA 180 TABLEČIŲ PO 800 mg SU IŠORINE PAKUOTE (SUDĖTINĖS PAKUOTĖS PREZENTACIJA)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Renagel 800 mg plėvele dengtos tabletės sevelameri hydrochloridum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 800 mg sevelamero hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

180 plėvele dengtų tablečių. Sudėtinės pakuotės dalis, negalima parduoti atskirai.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Tabletę reikia praryti visą. Nekramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandarų, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B. V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/99/123/009 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 360 plėvele dengtų tablečių (2 buteliukai po 180 tablečių)

EU/1/99/123/010 - sudėtinė pakuotė, kurioje yra 540 plėvele dengtų tablečių (3 buteliukai po 180 tablečių)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Renagel 800 mg

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai