Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Preparato charakteristikų santrauka - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasSancuso
ATC kodasA04AA02
Sudėtisgranisetron
GamintojasKyowa Kirin Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

SANCUSO 3,1 mg/24 val. transderminis pleistras.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 52 cm2 transderminiame pleistre yra 34,3 mg granisetrono; per 24 valandas atpalaiduojama 3,1 mg granisetrono.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Transderminis pleistras.

Plonas, peršviečiamas, matricos tipo stačiakampis transderminis pleistras suapvalintais kraštais.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

SANCUSO transderminis pleistras skirtas suaugusiesiems vidutinio stiprumo arba stipraus emetogeninio poveikio chemoterapijos sukelto pykinimo ir vėmimo profilaktikai planuojamą 3–5 dienų iš eilės laikotarpį, kai geriamųjų antiemetikų skyrimas yra komplikuotas dėl veiksnių, apsunkinančių rijimą (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusieji

Vartokite vieną transderminį pleistrą likus atitinkamai 24–48 valandoms iki chemoterapijos.

Dėl laipsniško granisetrono kiekio plazmoje didėjimo po transderminio pleistro uždėjimo vaisto veiksmingumas chemoterapijos pradžioje gali būti pastebimas vėliau nei vartojant 2 mg geriamąjį granisetroną; pleistrą reikia uždėti likus 24–48 valandoms iki chemoterapijos.

Transderminį pleistrą reikia nuimti praėjus ne mažiau kaip 24 val. po chemoterapijos pabaigos. Transderminį pleistrą galima nešioti ne ilgiau kaip 7 dienas, priklausomai nuo chemoterapijos schemos trukmės.

Po įprasto hematologinio stebėjimo transderminį pleistrą reikia vartoti tik pacientams, kurių chemoterapinis gydymas neturėtų būti uždelstas, siekiant sumažinti nereikalingos granisetrono ekspozicijos galimybę.

Vartojimas kartu su kortikosteroidais

Tarptautinės palaikomojo gydymo vėžio atveju asociacijos (angl. Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC) gairėse rekomenduojama prieš chemoterapiją vartoti deksametazoną su 5HT3 antagonistu. Pagrindinio SANCUSO tyrimo metu kartu vartoti kortikosteroidus, pvz., deksametazoną, buvo leidžiama, jei jie buvo įtraukti į chemoterapijos schemą. Apie bet kokį kortikosteroidų vartojimo padidėjimą gydymo metu buvo pranešta kaip apie gelbėjantį gydymą.

Tam tikros populiacijos

Senyvi pacientai

Dozavimas kaip jaunesniems suaugusiesiems (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Inkstų ar kepenų sutrikimas

Dozės koreguoti nereikia. Dozavimas kaip visiems suaugusiesiems (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Nors, remiantis granisetrono farmakokinetika, granisetrono per burną ir į veną vartojantiems pacientams, kurių inkstų arba kepenų veikla sutrikusi, nepageidaujamų reakcijų padažnėjimo nenustatyta, šiai populiacijai pleistrą reikia vartoti atsargiai.

Vaikų populiacija

SANCUSO saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 18 metų dar neištirtas.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Transderminį pleistrą reikia klijuoti ant švarios, sausos, sveikos odos viršutinės rankos dalies išorinėje srityje. Jei ant rankos transderminio pleistro uždėti negalima, jį galima klijuoti ant pilvo. Transderminio pleistro negalima klijuoti ant raudonos, sudirgintos ar pažeistos odos.

Kiekvienas transderminis pleistras supakuotas į paketėlį ir turi būti vartojamas iškart atidarius paketėlį. Prieš klijuojant reikia pašalinti apsauginę plėvelę.

Transderminio pleistro negalima karpyti.

Jei transderminis pleistras visiškai ar iš dalies atsiklijuotų, reikia iš naujo uždėti tą patį pleistrą toje pačioje vietoje naudojant medicininę lipniąją juostelę (jei reikia). Jei iš naujo uždėti negalima arba transderminis pleistras yra pažeistas, reikia uždėti naują transderminį pleistrą toje pačioje vietoje kaip ankstesnį pleistrą. Jei tai neįmanoma, reikia uždėti naują transderminį pleistrą ant kitos rankos. Naujai uždėtą transderminį pleistrą reikia nuimti praėjus pirmiau nurodytam rekomenduojamam laikui.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems 5-HT3 receptorių antagonistams arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Reakcijos vartojimo vietoje

SANCUSO klinikinių tyrimų metu buvo pranešta apie vartojimo vietos reakcijas, kurios apskritai buvo lengvos ir dėl kurių nereikėjo nutraukti pleistro vartojimo. Pasireiškus sunkioms reakcijoms arba generalizuotai odos reakcijai (pvz., alerginiam išbėrimui, įskaitant eriteminį ar papulinį išbėrimą ar niežėjimą), transderminį pleistrą reikia nuimti.

Virškinimo trakto sutrikimai

Kadangi granisetronas gali mažinti žarnyno judrumą, pacientus, kuriems yra poūmio žarnų nepraeinamumo požymių, po pleistro uždėjimo reikia stebėti.

Širdies sutrikimai

5-HT3 receptorių antagonistai, pvz., granisetronas, gali būti susiję su aritmija arba EKG pakitimais. Tai gali būti kliniškai reikšminga pacientams, kuriems iš anksčiau yra aritmija arba širdies laidumo sutrikimų, arba pacientams, kurie gydomi preparatais nuo aritmijos arba beta blokatoriais. SANCUSO klinikinių tyrimų metu kliniškai reikšmingo poveikio nenustatyta.

Buvimas saulės šviesoje

Granisetroną gali veikti tiesioginė natūrali arba dirbtinė saulės šviesa, daugiau informacijos žr. 5.3 skyriuje. Pacientai turi būti informuoti, kad reikia dengti pleistro klijavimo vietą, pvz., drabužiais, jei per transderminio pleistro nešiojimo laikotarpį ir 10 dienų po jo nuėmimo yra buvimo saulės šviesoje rizika.

Prausimasis (taip pat po dušu)

Nešiojant SANCUSO galima praustis (taip pat po dušu) kaip paprastai. Reikia vengti tokios veiklos kaip plaukimas, intensyvus fizinis krūvis arba pirtis.

Išorinis karštis

Transderminio pleistro srityje reikia vengti išorinio karščio (pvz., nenaudoti karšto vandens pūslių ar

šildomųjų pagalvėlių).

Tam tikros populiacijos

Senyviems pacientams arba pacientams, kuriems nustatytas inkstų arba kepenų veiklos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. Nors, remiantis granisetrono farmakokinetika, granisetrono per burną ir į veną vartojantiems pacientams, kurių inkstų arba kepenų veikla sutrikusi, nepageidaujamų reakcijų padažnėjimo nenustatyta, šiai populiacijai pleistrą reikia vartoti atsargiai.

Serotonino sindromas

Buvo gauta pranešimų apie serotonino sindromą vartojant vien tik 5-HT3 antagonistus, bet daugiausia arba derinyje kartu su kitais serotoninerginiais vaistiniais preparatais (įskaitant selektyvius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) bei serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI)). Patartina atidžiai stebėti pacientus dėl į serotonino sindromą panašių simptomų atsiradimo.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Serotoninerginiai vaistiniai preparatai (t. y. SSRI ir SNRI): buvo gauta pranešimų apie serotonino sindromą pavartojus 5-HT3 antagonistus kartus su kitais serotoninerginiais vaistiniais preparatais (įskaitant SSRI ir SNRI)

Tiriamiems žmonėms vartojant intraveninius 5-HT3 receptorių antagonistus kartu su geriamuoju paracetamoliu, nustatytas analgetinio poveikio blokavimas per farmakodinaminį mechanizmą.

Kadangi granisetroną metabolizuoja veikliąją medžiagą metabolizuojantys kepenų citochromo P450 fermentai (CYP1A1 ir CYP3A4), šių fermentų induktoriai arba inhibitoriai gali pakeisti granisetrono klirensą, taigi ir pusinės eliminacijos laiką.

Tiriamiems žmonėms suleidus granisetrono į veną, fenobarbitaliu sukelta kepenų fermentų indukcija sukėlė bendrojo klirenso plazmoje padidėjimą (maždaug 25 %).

In vitro tyrimai parodė, kad ketokonazolas gali slopinti granisetrono metabolizmą per citochromo P450 3A izofermentų šeimą. Šios sąveikos klinikinė reikšmė nežinoma.

In vitro tyrimai, kurių metu buvo naudojamos žmogaus mikrosomos, rodo, kad granisetronas citochromo P450 fermentų sistemos nestimuliuoja ir neslopina.

Tyrimuose, kuriuose dalyvavo sveiki tiriamieji, sąveikos tarp granisetrono ir benzodiazepinų (lorazepamo), neuroleptikų (haloperidolio) ar vaistinių preparatų nuo opos (cimetidino) nenustatyta.

Kliniškai reikšmingos sąveikos tarp SANCUSO ir emetogeninės vėžio chemoterapijos nepastebėta. Taip pat nenustatyta sąveikos tarp granisetrono ir emetogeninės vėžio terapijos. Sutinkamai su šiais duomenimis, SANCUSO klinikinių tyrimų metu kliniškai reikšmingos sąveikos nenustatyta.

Klinikiniais sąveikos tyrimais kliniškai svarbaus aprepitanto poveikio granisetrono farmakokinetikai nenustatyta.

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie granisetrono vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo metu SANCUSO geriau nevartoti.

Žindymas

Nežinoma, ar granisetronas ar jo metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Gydymo SANCUSO metu žindymą reikia nutraukti.

Vaisingumas

Duomenų apie granisetrono poveikį žmonių vaisingumui nėra. Žiurkių gydymas granisetronu jų vaisingumui poveikio neturėjo.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

SANCUSO gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

SANCUSO saugumo savybės nustatytos iš kontroliuojamų klinikinių tyrimų ir po vaisto patekimo į rinką sukauptos patirties. Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias klinikinių tyrimų metu pranešta dažniausiai, buvo vidurių užkietėjimas, pasireiškęs maždaug 8,7 % pacientų. Didžioji dalis nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos arba vidutinio sunkumo.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau lentelėje pateiktos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos remiantis SANCUSO klinikiniais tyrimais ir savanoriškais vartojusiųjų pranešimais:

Kiekvienos organų sistemų klasės nepageidaujamų reakcijų atvejai išvardyti pagal dažnį, apibrėžiamą taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

1 lentelė. Nustatytos SANCUSO nepageidaujamos reakcijos

Organų sistemos klasė

Nepageidaujama reakcija

Dažnis

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Sumažėjęs apetitas

Nedažni

sutrikimai

 

 

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Nedažni

 

Distonija

Reti

 

Diskinezija

Reti

Ausų ir labirintų sutrikimai

Galvos svaigimas

Nedažni

Kraujagyslių sutrikimai

Paraudimas

Nedažni

Virškinimo trakto sutrikimai

Vidurių užkietėjimas

Dažni

 

Burnos džiūvimas, pykinimas,

Nedažni

 

žiaukčiojimas

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų

Padidėjęs alaninaminotransferazės

Nedažni

sutrikimai

aktyvumas, padidėjęs

 

 

aspartataminotransferazės

 

 

aktyvumas, padidėjęs

 

 

gamaglutamiltransferazės

 

 

aktyvumas

 

Odos ir poodinio audinio

Dirginimas vartojimo vietoje

Nedažni

sutrikimai

 

 

Reakcijos vartojimo vietoje

Dažnis nežinomas

 

(skausmas vartojimo vietoje,

 

 

niežėjimas vartojimo vietoje,

 

 

eritema vartojimo vietoje,

 

 

išbėrimas vartojimo vietoje,

 

 

dirginimas vartojimo vietoje) *

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Artralgija

Nedažni

audinio sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Generalizuota edema

Nedažni

vietos pažeidimai

 

 

 

 

 

Imuninės sistemo sutrikimai

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Dažnis nežinomas

* Savanoriški pranešimai

 

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Pacientams, kuriems taikoma vidutinio stiprumo arba stipraus emetogeninio poveikio chemoterapija, nepaisant gydymo antiemetikais, įskaitant SANCUSO, vis tiek gali pasireikšti vėmimas.

Klasei būdingas poveikis

Klasei būdingas granisetrono poveikis, nustatytas vartojant kitas formas (per burną ir į veną):

-Padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., anafilaksija, urtikrija

-Nemiga

-Galvos skausmas

-Ekstrapiramidinės reacijos

-Mieguistumas

-Galvos sukimasis

-Pailgėjęs QT intervalas

-Vidurių užkietėjimas

-Viduriavimas

-Padidėjęs kepenų transaminazių aktyvumas

-Išbėrimas

-Astenija

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specialaus priešnuodžio granisetronui nėra. Perdozavimo atveju transderminį pleistrą reikia nuimti. Reikia taikyti simptominį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – pykinimą ir vėmimą slopinantys preparatai, serotonino (5HT3) antagonistai, ATC kodas – A04AA02

Granisetronas yra stiprus vėmimą slopinantis preparatas ir labai selektyvus 5-hidroksitriptamino (5HT3 receptorių) antagonistas. Farmakologinių tyrimų duomenys rodo, kad granisetronas yra veiksminga priemonė nuo citostatinės terapijos sukelto pykinimo bei vėmimo. Radioaktyviųjų ligandų jungimosi tyrimais nustatyta, kad granisetrono trauka prie kitų tipų receptorių, įskaitant 5HT1, 5HT2, 5HT4 ir dopamino D2 prisijungimo vietas, yra nereikšminga.

Pagrindinio, atsitiktinių imčių, dvigubai aklo, dviem placebais kontroliuojamo tarptautinio III fazės tyrimo metu, iš viso dalyvaujant 641 pacientui, kuriems buvo taikoma kelių dienų chemoterapija, buvo palygintas SANCUSO ir kartą per parą per burną vartojamo 2 mg granisetrono veiksmingumas, toleravimas ir saugumas pykinimo ir vėmimo profilaktikai. Tyrimo tikslas buvo parodyti, kad SANCUSO nėra prastesnis už geriamąjį granisetroną.

Atsitiktinių imčių būdu tyrime dalyvauti buvo atrinkti 48 % vyrų ir 52 % moterų nuo 16 iki 86 metų, kuriems buvo taikoma vidutinio emetogeniškumo (VE) arba didelio emetogeniškumo (DE) kelių dienų chemoterapija. 78 % pacientų buvo baltieji, 12 % – azijiečiai ir 10 % – ispanų / lotynų amerikiečių kilmės.

Granisetrono transderminis pleistras buvo uždedamas likus 24–48 val. iki pirmosios chemoterapijos dozės vartojimo ir laikomas savo vietoje 7 dienas. Geriamasis granisetronas visą chemoterapijos laikotarpį buvo vartojamas kasdien, likus vienai valandai iki kiekvienos chemoterapijos dozės vartojimo. Antiemetinis veikimas buvo vertinamas nuo pirmojo vartojimo iki momento po paskutinės dienos VE ar DE chemoterapijos pradžios praėjus 24 val.

Buvo patvirtinta, kad SANCUSO savybės nėra prastesnės nei geriamojo granisetrono, visiška kontrolė

(VK) buvo pasiekta 60,2 % SANCUSO grupės pacientų ir 64,8 % geriamąjį granisetroną vartojusių pacientų populiacijoje pagal protokolą (skirtumas -4,89 %; 95 % patikimumo intervalas –nuo 12,91

% iki +3,13 %; n = 284 transderminis pleistras, n = 298 geriamasis preparatas). VK buvo apibrėžta kaip vėmimo ir (arba) žiaukčiojimo nebuvimas, ne didesnis nei lengvas pykinimas ir jokių pagalbinių vaistų nevartojimas nuo pirmojo vartojimo iki momento po kelių dienų chemoterapijos paskutinės dienos vartojimo pradžios praėjus 24 val.

Dėl laipsniško granisetrono kiekio plazmoje didėjimo po transderminio pleistro uždėjimo chemoterapijos pradžioje pradinis kiekis plazmoje gali būti mažesnis nei vartojant 2 mg geriamąjį granisetroną ir pleistro veiksmingumo pradžia gali būti pastebima vėliau. Todėl SANCUSO skirtas vartoti pacientams, kuriems geriamųjų antiemetikų skyrimas yra komplikuotas dėl veiksnių, apsunkinančių rijimą.

Visiška kontrolė pagal dienas pavaizduota toliau.

SANCUSO klinikinių tyrimų metu su gydymu susijusio poveikio širdies ritmui arba kraujospūdžiui nenustatyta. Pacientų serijinių EKG įvertinimas pailgėjusio QT intervalo ir EKG morfologijos pokyčių neparodė. SANCUSO poveikis QTc intervalui buvo atskirai įvertintas atliekant aklą, atsitiktinių imčių, lygiagretų, placebu ir teigiamu kontroliniu preparatu (moksifloksacinu) kontroliuojamą išsamų QTc tyrimą, skiriant SANCUSO 240 tiriamųjų suaugusių vyrų ir moterų. Reikšmingo SANCUSO poveikio QTc intervalo pailgėjimui nenustatyta.

Transderminio pleistro lipnumo įvertinimas 621 pacientui, vartojusiam aktyvaus preparato ar placebo transderminius pleistrus, parodė, kad per 7 dienų transderminio pleistro vartojimo laikotarpį atsiklijavo mažiau kaip 1 % transderminių pleistrų.

Klinikinių tyrimų patirties apie SANCUSO ir pacientus, kuriems chemoterapija taikoma mažiau kaip 3 dienas iš eilės, kuriems taikomi keli chemoterapijos ciklai arba taikoma didelių dozių chemoterapija prieš persodinant kamienines ląsteles, nėra.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Granisetronas per nepažeistą odą patenka į organizmo kraujotaką pasyvios difuzijos būdu. Po SANCUSO vartojimo granisetronas absorbuojamas lėtai, didžiausia koncentracija pasiekiama praėjus 24–48 valandoms.

Remiantis transderminio pleistro likutinio turinio matavimu nuėmus pleistrą, maždaug 65 % granisetrono atpalaidavimas užtikrina vidutinę 3,1 mg dozę per parą.

Sveikiems tiriamiesiems buvo ištirtas vienos iš karto suleistos į veną 0,01 mg/kg (ne daugiau

kaip 1 mg) granisetrono dozės vartojimas kartu su tuo pačiu laiku uždėtu SANCUSO transderminiu pleistru. Pradinė didžiausia granisetrono koncentracija plazmoje, priskirtina suleistai į veną dozei, buvo pasiekta praėjus 10 minučių po suleidimo. Žinomos transderminio pleistro farmakokinetikos savybės per nešiojimo laikotarpį (7 dienas) nepakito.

Sveikiems tiriamiesiems iš eilės vartojus du SANCUSO transdermininius pleistrus, kiekvieną po septynias dienas, nustatyta vienoda granisetrono koncentracija visą tyrimo laikotarpį su labai mažo susikaupimo požymiais.

Atliekant tyrimą, skirtą nustatyti, kaip karštis veikia granisetrono išsiskyrimą iš SANCUSO per odą sveikiems tiriamiesiems, 5 dienų nešiojimo laikotarpį kasdien 4 valandas ant transderminio pleistro būdavo tvirtinama šildomoji pagalvėlė, skleidžianti vidutiniškai 42 °C temperatūros šilumą. Nors šildomosios pagalvėlės naudojimas buvo susijęs su nedideliu ir trumpalaikiu transderminio pleistro išskyrimo gebos padidėjimu šildomosios pagalvėlės naudojimo laikotarpiu, bendro granisetrono ekspozicijos padidėjimo, palyginti su kontroline grupe, nenustatyta.

Atliekant farmakokinetikos tyrimą, kuriame dalyvavo sveiki savanoriai, kai SANCUSO buvo vartojamas 7 dienų laikotarpį, vidutinė bendroji ekspozicija (AUC0-begalybė) buvo 416 ng val./ml

(55-1192 ng val./ml intervalas), kintamumas tarp tiriamųjų sudarė 89 %. Vidutinė Cmax buvo 3,9 ng/ml (0,7–9,5 ng/ml intervalas), kintamumas tarp tiriamųjų sudarė 77 %. Šis kintamumas panašus į žinomą didelį granisetrono farmakokinetikos kintamumą, preparato išgėrus arba suleidus į veną.

Pasiskirstymas

Granisetrono vidutinis pasiskirstymo tūris yra maždaug 3 l/kg. Prie kraujo plazmos baltymų prisijungia maždaug 65 % preparato. Granisetronas laisvai pasiskirsto tarp plazmos ir raudonųjų kraujo kūnelių.

Biotransformacija

Vartojant granisetroną per burną ir per odą, metabolizmo savybių skirtumų nenustatyta.

Granisetronas daugiausiai metabolizuojamas į 7-hidroksigranisetroną ir 9’N-demetilgranisetroną. In vitro tyrimai, kurių metu naudojamos žmogaus kepenų mikrosomos, rodo, kad CYP1A1 yra pagrindinis fermentas, sąlygojantis granisetrono 7-hidroksilinimą, o CYP3A4 dalyvauja 9-demetilinime.

Eliminacija

Granisetronas daugiausiai šalinamas kepenų metabolizmo būdu. Suleidus į veną, vidutinis klirensas plazmoje buvo nuo 33,4 iki 75,7 l/val. sveikiems tiriamiesiems ir nuo 14,7 iki 33,6 l/val. pacientams; tarp tiriamųjų nustatytas didelis kintamumas. Sveikiems tiriamiesiems vidutinis pusinės eliminacijos laikas yra 4–6 valandos, pacientams – 9–12 valandų. Sveikiems tiriamiesiems po transderminio pleistro uždėjimo dėl lėtos granisetrono absorbcijos per odą tariamasis granisetrono pusinės eliminacijos laikas plazmoje būna pailgėjęs iki maždaug 36 valandų.

Su SANCUSO atliktais klinikiniais tyrimais nustatyta, kad vėžiu sergančių pacientų klirensas būna maždaug per pusę mažesnis nei sveikų tiriamųjų.

Sveikiems tiriamiesiems suleidus preparato į veną, maždaug 12 % dozės nepakitusia forma pasišalino su šlapimu per 48 valandas. Likusi dozės dalis pašalinama metabolitų forma, 49 % – su šlapimu ir 34% – su išmatomis.

Farmakokinetika tam tikrose populiacijose

Lyties įtaka SANCUSO farmakokinetikai specialiai netirta. Klinikinių SANCUSO tyrimų metu pastovaus lyties poveikio farmakokinetikai nenustatyta; abiems lytims nustatytas didelis kintamumas tarp tiriamųjų. Populiacijos farmakokinetikos modeliavimu buvo patvirtinta, kad lytis įtakos SANCUSO farmakokinetikai neturi.

Senyvi pacientai

Klinikinio tyrimo metu SANCUSO farmakokinetikos plazmoje skirtumų tarp senyvo amžiaus tiriamųjų vyrų ir moterų (≥ 65 metų) bei jaunesnių pacientų (18–45 metų imtinai) nenustatyta.

Sutrikusi inkstų ar kepenų veikla

Klinikinių tyrimų, skirtų SANCUSO farmakokinetikai ištirti pacientams, kurių sutrikusi inkstų arba kepenų veikla, neatlikta. Populiacijos farmakokinetikos modeliavimu aiškaus ryšio tarp inkstų veiklos (vertinant pagal kreatino klirensą) ir granisetrono klirenso nenustatyta. Pacientams, kurių sutrikusi inkstų arba kepenų veikla, granisetrono farmakokinetika buvo nustatyta po vienkartinės 40 µg/kg intraveninės granisetrono hidrochlorido dozės.

Sutrikusi kepenų veikla

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi dėl kepenų neoplazminių pokyčių, bendras plazmos klirensas buvo maždaug per pusę mažesnis nei pacientų, kurių kepenų veikla nebuvo sutrikusi. Atsižvelgiant į didelį granisetrono farmakokinetikos parametrų kintamumą ir gerą dozės, gerokai viršijančios rekomenduojamą dozę, toleravimą, pacientams, kurių kepenų veikla yra sutrikusi, dozės koreguoti nereikia.

Sutrikusi inkstų veikla

Vėžiu sergantiems pacientams koreliacijos tarp kreatinino klirenso ir bendro klirenso nenustatyta; tai rodo, kad inkstų veiklos sutrikimas neturi įtakos granisetrono farmakokinetikai.

Kūno masės indeksas (KMI)

Atliekant klinikinį tyrimą, skirtą iš SANCUSO išsiskiriančio granisetrono ekspozicijai įvertinti tiriamiesiems su skirtingu kūno riebalų kiekiu, naudojant KMI kaip surogatinę kūno riebalų įvertinimo priemonę, SANCUSO farmakokinetikos plazmoje skirtumų tiriamiems vyrams ir moterims, kurių KMI yra mažas [< 19,5 kg/m2 (vyrai), < 18,5 kg/m2 (moterys)] ir didelis (30,0–39,9 kg/m2 imtinai), palyginti su kontroline grupe (20,0–24,9 kg/m2 KMI imtinai), nenustatyta.

Vaikų populiacija

SANCUSO farmakokinetikos vaikams ir paaugliams tyrimų neatlikta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir genotoksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Kancerogeniškumo tyrimų duomenys, vartojant rekomenduojamą dozę, specifinio pavojaus žmogui neparodė. Visgi vartojant didesnes dozes ir ilgesnį laiką, negalima atmesti kancerogeninio poveikio rizikos, tačiau vartojant trumpą laiką, rekomenduojamą vartojimo per odą sistemai, kancerogeninis poveikis

žmonėms nėra tikėtinas.

Tiriant SANCUSO transderminius pleistrus in vivo su jūrų kiaulytėmis, galimo jautrumo šviesai ar šviesos sukeliamo dirginimo nenustatyta. Tiriant in vitro naudojant pelių fibroblastų ląstelių liniją, granisetrono fototoksiškumo nenustatyta. Tiriant in vitro galimą fotogenotoksiškumą naudojant kinų žiurkėno kiaušidžių (angl. Chinese hamster ovary, CHO) ląstelių liniją, po šviesos spinduliuotės granisetronas padidino ląstelių su pažeistomis chromosomomis procentą. Nors šių duomenų klinikinė reikšmė nėra visiškai aiški, pacientai turi būti informuoti, kad reikia dengti pleistro klijavimo vietą, pvz., drabužiais, jei per transderminio pleistro nešiojimo laikotarpį ir 10 dienų po jo nuėmimo yra buvimo saulės šviesoje rizika (žr. 4.4 skyrių).

Atlikus galimo odos jautrinimo tyrimus su jūrų kiaulytėmis, nustatyta maža SANCUSO sukeliamo dirginimo galimybė.

Klonuotų žmogaus širdies jonų kanalų tyrimas parodė, kad granisetronas gali veikti širdies repoliarizaciją blokuodamas hERG kalio kanalus. Nustatyta, kad granisetronas blokuoja natrio ir kalio kanalus, todėl gali veikti širdies depoliarizaciją ir repoliarizaciją bei PR, QRS ir QT intervalus. Šie duomenys padeda paaiškinti kai kurių EKG pokyčių (ypač QT ir QRS intervalo pailgėjimo), susijusių su šia vaistų grupe, pasireiškimo mechanizmus. Tačiau SANCUSO klinikiniai tyrimai, įskaitant QT tyrimą, kuriame dalyvavo 240 sveikų tiriamųjų, kliniškai reikšmingo poveikio EKG neparodė (žr. 5.1 skyrių).

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Pagrindo sluoksnis

Poliesteris

Matricos sluoksnis

Akrilato-vinilacetato kopolimeras

Apsauginis sluoksnis

Silikonizuotas poliesteris

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Kiekvienas transderminis pleistras yra supakuotas sandariai karščiu užlydytame paketėlyje, kurį sudaro poliesteriu dengtas popieriaus/aliuminio/LLDPE sluoksnis.

Kiekvienoje dėžutėje yra 1 transderminis pleistras.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Po vartojimo transderminiame pleistre dar bus likę veikliosios medžiagos. Nuėmus naudotą transderminį pleistrą reikia tvirtai sulenkti per pusę, lipniąja puse į vidų, ir išmesti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

7.REGISTRUOTOJAS

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Jungtinė Karalystė

Tel. +44 (0)1896 664000

Faks. +44 (0)1896 664001

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/12/766/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2012 m. balandžio 20 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2017 m. sausio 9 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai