Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sialanar (glycopyrronium bromide) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - A03AB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasSialanar
ATC kodasA03AB02
Sudėtisglycopyrronium bromide
GamintojasProveca Limited

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

BCM Limited

Thane Road

Beeston

Nottingham

Nottinghamshire NG90 2PR

Jungtinė Karalystė

B.TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo [preparato charakteristikų santraukos] 4.2 skyrių).

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI

Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai

Šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše) ir Europos vaistų tinklalapyje vėliau paskelbtoje atnaujintoje informacijoje.

Registruotojas teiks pirmąjį šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamą saugumo protokolą per 6 mėnesius nuo registravimo dienos.

D.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Rizikos valdymo planas (RVP)

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose.

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas:

pareikalavus Europos vaistų agentūrai;

kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos mažinimo) etapą.

Papildomos rizikos mažinimo priemonės

Prieš pateikdamas Sialanar kiekvienos valstybės narės rinkai, registruotojas privalo susitarti su nacionaline kompetentinga institucija dėl mokomosios medžiagos turinio ir formos, įskaitant komunikacijos priemones, platinimo sąlygas ir kitus programos aspektus.

Programos tikslai:

pateikti informaciją apie Sialanar vartojimą, būtent apie tikslų paskirtos vaisto dozės naudojimą, vaisto vartojimo prieš valgį laiką, būtinybę vengti vartoti Sialanar su labai riebiais patiekalais, būtinybę naudoti geriamąjį švirkštą ir būtinybę užpildyti vaisto vartojimo lentelę pacientą slaugančiam asmeniui skirtoje atmintinėje kortelėje, kad ši primintų jam tikslią vaisto dozę, kurią reikia sugirdyti vaikui;

pateikti informaciją apie anticholinerginių reakcijų valdymą ir jų mažinimą, įskaitant vidurių užkietėjimo, šlapimo susilaikymo, pneumonijos gydymą, perkaitimo, poveikio CNS ar perdozavimo rizikos valdymą, bei informaciją apie alergines reakcijas. Be to, šioje medžiagoje turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad nustatyti anticholinergines reakcijas šiuo vaistu gydomiems pacientams yra sunku ir kad, įtarus nepageidaujamą reakciją į vaistą, reikia sumažinti vaisto dozę iki ankstesnės mažesnės dozės ir kreiptis į gydytoją. Šioje medžiagoje taip pat turi būti aptarta tai, kad pacientas neturėtų būti lauke karštu oru ir kad reikia pasirūpinti, kad jis neperkaistų; kad dėl sumažėjusio seilėtekio pacientui kyla ėduonies rizika ir kad reikia nuolat rūpintis jo dantų higiena, tikrinti dantis pas odontologą ir reikia reguliariai tikrinti jo pulsą.

Registruotojas privalo užtikrinti, kad kiekvienoje šalyje, kurioje prekiaujama Sialanar, visi sveikatos priežiūros specialistai, kurie numato išrašyti ir paskirti Sialanar, bei pacientai (juos slaugantys asmenys), kurie numato vartoti (naudoti) šį vaistą, galėtų gauti arba gautų toliau nurodytus mokomosios informacijos rinkinius.

Gydytojui skirtoje mokomojoje medžiagoje turėtų būti: o preparato charakteristikų santrauka;

oinformacija apie vaisto suvartojimo tyrimą, kurio tikslas – stebėti ir įvertinti papildomų anticholinerginio šalutinio poveikio, kuris gali priklausyti nuo vaisto dozės, rizikos mažinimo priemonių veiksmingumą, ir apie dalyvavimo atliekant tokį tyrimą svarbą;

opriminimas apie tai, kaip svarbu pranešti apie specifines nepageidaujamas reakcijas į vaistą, būtent šlapimo susilaikymą, vidurių užkietėjimą, pneumoniją, alergines reakcijas, dantų ėduonį, širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinius, poveikį CNS ir perkaitimą;

ovaistus išrašančiam sveikatos priežiūros specialistui skirtas kontrolinis sąrašas, kuriame turi būti tokia svarbiausia informacija:

informacija apie Sialanar vartojimą;

informacija apie anticholinerginių reakcijų valdymą ir mažinimą.

Pacientui skirtame informacijos rinkinyje turėtų būti:

oinformacinis lapelis pacientui;

oatmintinė kortelė pacientą slaugančiam asmeniui, kurioje turi būti tokia svarbiausia informacija:

informacija apie Sialanar vartojimą;

informacija apie anticholinerginių reakcijų valdymą ir mažinimą.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai