Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synflorix (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Preparato charakteristikų santrauka - J07AL52

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasSynflorix
ATC kodasJ07AL52
Sudėtispneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18c /pneumococcal polysaccharide serotype 19f / pneumococcal
GamintojasGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Straipsnio turinys

1 adsorbuoto ant aliuminio fosfato0,5 miligramo Al3+ 2 konjuguoto su nešančiuoju D baltymu (išskirtu iš netipuojamo Haemophilus influenzae)
9-16 mikrogramų 3 konjuguoto su stabligės toksoido nešančiuoju baltymu5-10 mikrogramų 4 konjuguoto su difterijos toksoido nešančiuoju baltymu3-6 mikrogramai
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija (injekcija)
Vakcina yra tiršta balta suspensija.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Aktyvi nuo 6 savaičių iki 5 metų kūdikių ir vaikų imunizacija nuo invazinių ligų, pneumonijos ir ūminio vidurinio otito, kuriuos sukelia Streptococcus pneumoniae. Informaciją apie tai, nuo kokių būtent pneumokokų serotipų apsaugo vakcina, žr. 4.4 ir 5.1 skyriuose.
Synflorix reikia vartoti pagal oficialias rekomendacijas, atsižvelgiant į pneumokokų sukeltų ligų įtaką skirtingų amžiaus grupių pacientams ir epidemiologijos kintamumą skirtingose geografinėse vietovėse.
2
1 mikrogramas
3 mikrogramai
1 mikrogramas
1 mikrogramas
1 mikrogramas
1 mikrogramas
1 mikrogramas
3 mikrogramai
3 mikrogramai
1 mikrogramas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Synflorix injekcinė suspensija užpildytame švirkšte Synflorix injekcinė suspensija
Synflorix injekcinė suspensija daugiadozėje talpyklėje (2 dozės) Synflorix injekcinė suspensija daugiadozėje talpyklėje (4 dozės)
Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina (adsorbuota)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 dozėje (0,5 ml) yra:
11,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
41,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
51,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
6B1,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
7F1,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
9V1,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
141,2 serotipo pneumokokų polisacharidas
18C1,3 serotipo pneumokokų polisacharidas
19F1,4 serotipo pneumokokų polisacharidas
23F1,2 serotipo pneumokokų polisacharidas

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Synflorix imunizacijos planas turi būti pagrįstas oficialiomis rekomendacijomis.

Kūdikiai (nuo 6 savaičių iki 6 mėnesių)

Trijų dozių pirminės vakcinacijos kursas

Rekomenduojamą imunizacijos kursą optimaliai apsaugai pasiekti sudaro keturios dozės (kiekviena po 0,5 ml). Kūdikių pirminės vakcinacijos kursą sudaro trys dozės: pirmoji dozė paprastai skiriama 2-ą gyvenimo mėnesį, intervalas tarp dozių turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo. Pirmąją dozę galima skirti anksčiausiai nuo 6 gyvenimo savaitės. Revakcinacija (ketvirtoji dozė) rekomenduojama ne greičiau kaip praėjus 6 mėnesiams po paskutiniosios pirminės vakcinacijos dozės ir ją galima suleisti suėjus 9-am gyvenimo mėnesiui ar vėliau (geriausia 12-15 gyvenimo mėnesiais) (žr. 4.4 ir

5.1 skyrius).

Dviejų dozių pirminės vakcinacijos kursas

Kai Synflorix alternatyviai skiriamas pagal įprastą kūdikių imunizavimo programą, galima skirti trijų dozių (kiekviena po 0,5 ml) kursą. Pirmąją dozę anksčiausiai galima skirti nuo 6 gyvenimo savaitės, o antrąją dozę suleisti 2 mėnesiais vėliau. Revakcinacija (trečioji dozė) rekomenduojama ne greičiau kaip praėjus 6 mėnesiams po paskutiniosios pirminės vakcinacijos dozės ir ją galima suleisti suėjus 9- am gyvenimo mėnesiui ar vėliau (geriausia 12-15 gyvenimo mėnesiais) (žr. 5.1 skyrių).

Neišnešioti kūdikiai (gimę 27-36 nėštumo savaičių laikotarpiu)

Rekomenduojamą imunizacijos kursą prieš laiką po 27 nėštumo savaitės gimusiems kūdikiams sudaro keturios dozės (kiekviena po 0,5 ml). Pirminį kursą kūdikiams sudaro trys dozės: pirmoji dozė skiriama 2-ą gyvenimo mėnesį, intervalas tarp dozių turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo. Revakcinacija (ketvirtoji dozė) rekomenduojama ne greičiau, kaip praėjus 6 mėnesiams po paskutiniosios pirminės vakcinacijos dozės (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

7 mėnesių amžiaus nevakcinuoti kūdikiai ir vaikai

-7-11 mėnesių kūdikiai. Pagal vakcinacijos planą reikia ne dažniau kaip kas 1 mėnesį sušvirkšti dvi pirmines dozes po 0,5 ml. Revakcinacija (trečioji dozė) rekomenduojama antraisiais gyvenimo metais ne greičiau kaip praėjus 2 mėnesiams po vėliausios pirminės dozės.

-12 mėnesių – 5 metų vaikai. Pagal vakcinacijos planą reikia ne dažniau kaip kas 2 mėnesius sušvirkšti dvi dozes po 0,5 ml.

Asmenims, kuriems buvo sušvirkšta pirmoji Synflorix dozė, rekomenduojama užbaigti visą vakcinacijos kursą Synflorix.

Ypatingos pacientų grupės

Jeigu yra aplinkybių, kurios sąlygoja didesnį invazinės pneumokokų sukeltos ligos pavojų (pvz., sergant pjautuvo pavidalo ląstelių anemija ar žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] infekcija), Synflorix gali būti suleista:

-kūdikiams taip, kaip aprašyta skyrelyje „Trijų dozių pirminės vakcinacijos kursas“;

-nevakcinuotiems 7 mėnesių ir vyresniems, bet jaunesniems kaip 2 metų kūdikiams taip, kaip aprašyta skyrelyje „≥ 7 mėnesių amžiaus nevakcinuoti kūdikiai ir vaikai“.

Vaikų populiacija

Synflorix saugumas ir veiksmingumas vyresniems kaip 5 metų vaikams neištirti.

Vartojimo metodas

Vakciną reikia suleisti į raumenis. Kūdikiams vakciną geriausia suleisti į priekinę šoninę šlaunies raumens dalį, o mažiems vaikams į žasto deltinį raumenį.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai, arba bet kuriam nešančiajam baltymui.

Synflorix, kaip ir kitų vakcinų, vartojimą reikia atidėti asmenims, kurie serga ūmine, sunkia, karščiavimu pasireiškiančia liga. Vis dėlto lengvos infekcijos, pavyzdžiui, peršalimo atveju vakcinacijos atidėlioti nereikia.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kaip ir švirkščiant visas vakcinas, visada turi būti lengvai prieinami tinkamos gydymo priemonės ir stebėjimas, jeigu po vakcinos pavartojimo pasireikštų reta anafilaksinė reakcija.

Pirminės imunizacijos kurso metu reikia numatyti apnėjos riziką pernelyg anksti gimusiems (gimusiems ≤ 28 nėštumo savaičių) kūdikiams, ypač tiems, kurių buvo nesubrendę kvėpavimo takai, ir būtinybę 48-72 val. stebėti kvėpavimo funkciją. Šios grupės kūdikių vakcinacija labai naudinga, todėl jos negalima atsisakyti ar atidėlioti.

Synflorix jokiu būdu negalima švirkšti į kraujagyslę ar į odą. Duomenų apie Synflorix vartojimą po oda nėra.

Vaikams nuo 2 metų amžiaus apalpimas (sinkopė), kaip psichogeninis atsakas į injekciją adata, gali pasireikšti po arba netgi prieš bet kokį skiepijimą. Svarbu atlikti procedūras tinkamai, kad būtų išvengta sužalojimų nualpus.

Kaip ir švirkščiant kitas į raumenis vartojamas vakcinas, Synflorix reikia atsargiai vartoti asmenims, kuriems pasireiškia trombocitopenija, ar sergantiesiems kitokiais kraujo krešėjimo sutrikimais, nes vakciną sušvirkštus į raumenį, tokiems asmenims gali pasireikšti kraujavimas.

Be to, reikia laikytis oficialių imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir b tipo Haemophilus influenzae rekomendacijų.

Duomenų apie tai, ar Synflorix gali apsaugoti nuo pneumokokų serotipų, kurių nėra vakcinoje, išskyrus kryžmiškai reaguojančio 19A serotipo (žr. 5.1 skyrių), arba netipuojamo Haemophilus influenzae, nepakanka. Synflorix negali apsaugoti nuo kitų mikroorganizmų.

Synflorix, kaip ir bet kuri kita vakcina, ne visus skiepytus asmenis gali apsaugoti nuo pneumokokų sukeltos invazinės pneumokokinės ligos, pneumonijos ar vidurinio otito, sukelto vakcinoje esančių serotipų ir kryžmiškai reaguojančio 19A serotipo. Be to, vidurinį otitą ir pneumoniją sukelia daugybė mikroorganizmų, kitokių nei Streptococcus pneumoniae serotipai, esančių vakcinos sudėtyje, dėl to manoma, kad vakcinos bendroji apsauga nuo šių ligų yra ribota ir žymiai mažesnė už apsaugą nuo vakcinos sudėtyje esančių serotipų ir 19A serotipo sukeltos invazinės ligos (žr. 5.1 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu vartojant Synflorix, pasireiškė imuninis atsakas į visus dešimt vakcinos sudėtyje esančius serotipus, bet atsako į įvairius serotipus dydis buvo skirtingas. Funkcinis imuninis atsakas į 1 ir 5 serotipus buvo silpnesnis nei atsakas į visus kitus vakcinos sudėtyje esančius serotipus. Ar dėl silpnesnio funkcinio imuninio atsako į 1 ir 5 serotipus bus mažiau veiksminga apsauga nuo invazinės ligos, pneumonijos ar vidurinio otito, sukeltų šių serotipų, nežinoma (žr. 5.1 skyrių).

Synflorix numatyta skiepyti kūdikius ir vaikus nuo 6 savaičių iki 5 metų. Vaikus reikia skiepyti pagal amžių, kuris yra pradėjus vakcinacijos kursą, atitinkantį Synflorix vakcinacijos planą (žr. 4.2 skyrių). Saugumo ir imunogeniškinmo duomenų apie vyresnius kaip 5 metų vaikus iki šiol nėra.

Vaikų, kurių imuninis atsakas yra sutrikęs dėl gydymo imunosupresantais, genetinio defekto, ŽIV infekcijos, antiretrovirusinių vaistinių preparatų ir (arba) ŽIV ekspozicijos iki gimimo ar kitų priežasčių, antikūnų atsakas į vakcinaciją gali būti silpnesnis.

Saugumo ir imunogeniškumo ŽIV užsikrėtusiems kūdikiams ir vaikams (kuriems nėra simptomų arba pasireiškia lengvi simptomai pagal PSO klasifikaciją), ŽIV užsikrėtusių motinų pagimdytiems kūdikiams, kuriems neaptikta ŽIV, ir vaikams, sergantiems pjautuvo pavidalo ląstelių anemija, duomenys pateikti 4.8 ir 5.1 skyriuose. Synflorix saugumo ir imunogeniškumo duomenų kitoms ypatingoms imuninės sistemos sutrikimų turinčių pacientų grupėms nėra, taigi, tokių pacientų skiepijimas turi būti apsvarstytas individualiai (žr. 4.2 skyrių).

Jaunesnius kaip 2 metų vaikus reikia skiepyti pagal tinkamą pagal amžių vakcinacijos Synflorix planą (žr. 4.2 skyrių). Konjuguotos pneumokokinės vakcinos vartojimas nepakeičia 2 metų ir vyresnių vaikų skiepijimo 23-valentėmis pneumokokinėmis polisacharidinėmis vakcinomis, kai yra būklių, kurios kelia didesnę invazinės ligos dėl Streptococcus pneumoniae riziką (pvz., pjautuvo pavidalo ląstelių anemija, nėra blužnies, ŽIV infekcija, lėtinės ligos arba yra kitų imuninę sistemą trikdančių būklių). Jeigu rekomenduojama, vaikus, kuriems yra rizika ir kurie yra 24 mėnesių amžiaus ar vyresni, o pirminės vakcinacijos metu jau buvo paskiepyti Synflorix, reikia paskiepyti 23-valente pneumokokine polisacharidine vakcina. 23-valentę pneumokokinę polisacharidinę vakciną galima švirkšti ne anksčiau, kaip praėjus 8 savaitėms po vakcinacijos pneumokokine polisacharidine konjuguota vakcina (Synflorix). Duomenų, kurie rodytų, kad anksčiau Synflorix paskiepytiems vaikams pavartojus pneumokokinės polisacharidinės vakcinos atsakas į pneumokokinę polisacharidinę vakciną ar pneumokokinę konjuguotą vakciną būtų silpnesnis, negauta.

Prieš vakcinaciją arba iš karto po vakcinos sušvirkštimo profilaktiškai pavartojus karščiavimą mažinančių vaistinių preparatų, karščiavimo reakcijos po vakcinacijos gali būti retesnės ir silpnesnės.

Klinikiniai duomenys, gauti vartojant paracetamolio ir ibuprofeno, rodo, kad profilaktiškai vartojant paracetamolio, gali rečiau pasireikšti karščiavimas, o profilaktinis ibuprofeno vartojimas parodė ribotą poveikį karščiavimo dažniui. Šie klinikiniai duomenys rodo, kad paracetamolis gali mažinti imuninį atsaką į Synflorix. Klinikinė šio reiškinio reikšmė nežinoma.

Profilaktiškai vartoti karščiavimą mažinančių preparatų rekomenduojama:

-visiems vaikams, kuriems Synflorix vartojamas kartu su ląstelinio kokliušo vakcinomis, nes dažniau pasireiškia febrilinių reakcijų (žr. 4.8 skyrių);

-vaikams, kuriems pasireiškia priepuolinių sutrikimų arba anksčiau pasireiškė febrilinių priepuolių.

Gydymą karščiavimą mažinančiais preparatais reikia pradėti, laikantis vietinių gydymo rekomendacijų.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartojimas kartu su kitomis vakcinomis

Synflorix galima vartoti kartu su bet kuria iš išvardytų monovalentinių ar sudėtinių vakcinų [įskaitant DTPa-HBV-IPV/Hib ir DTPw-HBV/Hib]: vakcina nuo difterijos, stabligės ir neląstelinio kokliušo

(DTPa), hepatito B vakcina (HBV), inaktyvuota vakcina nuo poliomielito (IPV), b tipo Haemophilus influenzae vakcina (Hib), vakcina nuo difterijos, stabligės ir ląstelinio kokliušo (DTPw), vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės (MMR), vakcina nuo vėjaraupių (V), konjuguota C serotipo meningokokų vakcina (CRM197 ir TT konjugatai), konjuguota meningokokų A, C, W-135 ir Y serotipų vakcina (TT konjugatai), geriamoji vakcina nuo poliomielito (OPV) ir per burną vartojama rotaviruso vakcina. Skirtingas injekcines vakcinas visada reikia švirkšti į skirtingas vietas.

Klinikiniai tyrimai parodė, kad imuninis atsakas ir saugumo savybės vakcinas vartojant kartu, nepakinta, išskyrus atsaką į inaktyvuotą 2 tipo poliovirusų vakciną, apie kurią tyrimų metu gauti nepastovūs duomenys (serologinė apsauga nuo 78 % iki 100 %). Be to, per antruosius gyvenimo metus atliekant revakcinaciją Synflorix vaikams, kuriems iki tol jau buvo atlikta vakcinacija 3 Synflorix dozėmis, po pavartojimo kartu su konjuguota meningokokų A, C, W-135 ir Y serotipų vakcina (TT konjugatais), buvo išmatuotas mažesnis antikūnų prieš vieno serotipo pneumokokus (18C) koncentracijos geometrinis vidurkis (KGV) ir opsonofagocitinio mėginio titro geometrinis vidurkis (OFM TGV). Poveikio vartojant kartu kitų devynių serotipų pneumokokus nebuvo. Nustatytas antikūnų atsako į Hib-TT kojungatą, difterijos ir stabligės antigenus sustiprėjimas. Klinikinė šio reiškinio reikšmė nežinoma.

Vartojimas kartu su sisteminio veikimo imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais

Kaip ir vartojant kitas vakcinas, galima numatyti, kad pacientams, kurie vartoja imuninę sistemą slopinančių vaistinių preparatų, atsakas į vakciną gali nepasireikšti.

Vartojimas kartu su profilaktiškai skiriamais karščiavimą mažinančiais vaistiniais preparatais

Žr. 4.4 skyrių.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Synflorix nėra skirta suaugusiems. Duomenų apie vakcinos vartojimą nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu žmogui nėra, reprodukcijos tyrimų su gyvūnais neatlikta.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Synflorix saugumo įvertinimas yra pagrįstas duomenimis klinikinių tyrimų, kurių metu atliekant pirminę vakcinaciją, 22 429 sveikiems vaikams ir 137 prieš laiką gimusiems kūdikiams buvo sušvirkštos 63 905 Synflorix dozės. Be to, 19 466 vaikams ir 116 prieš laiką gimusių kūdikių per antruosius gyvenimo metus buvo atlikta revakcinacija Synflorix.

Be to, buvo įvertintas saugumas 435 anksčiau neskiepytiems 2-5 metų vaikams, iš kurių

285 tiriamieji buvo paskiepyti 2 Synflorix dozėmis.

Visų klinikinių tyrimų duomenimis, Synflorix buvo vartojamas kartu su kitomis vaikystėje rekomenduojamomis vakcinomis.

Po pirminės vakcinacijos kūdikiams dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo paraudimas injekcijos vietoje ir irzlumas, kurie pasireiškė pavartojus atitinkamai maždaug 41 % ir 55 % visų dozių. Po revakcinacijos dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo skausmas injekcijos vietoje ir irzlumas, kurie pasireiškė atitinkamai maždaug 51 % ir 53 % atvejų. Dauguma šių reakcijų buvo lengvos ar vidutinio sunkumo ir neilgalaikės.

Vartojant kitas pirminio vakcinacijos kurso dozes, nepageidaujamų reakcijų nepadažnėjo ir jos nepasunkėjo.

Lokalus reaktogeniškumas kūdikiams, kurių amžius < 12 mėnesių, ir vaikams, kurių amžius

> 12 mėnesių, pirminės vakcinacijos kurso buvo panašus, išskyrus skausmą injekcijos vietoje, kuris dažnėjo, didėjant amžiui: buvo pranešta, kad skausmas pasireiškė daugiau kaip 39 % kūdikių, kurių amžius < 12 mėnesių, ir daugiau kaip 58 % vaikų, kurių amžius buvo > 12 mėnesių.

Reakcijų injekcijos vietojeatsiradimo po revakcinacijos tikimybė yra didesnė > 12 mėnesių kūdikiams ir vaikams, palyginti su dažniu, kuris buvo stebėtas kūdikiams pirminio vakcinacijos

Synflorix kurso metu.

Apie dilgėlinę buvo dažniau (nedažnai) pranešta po 12-23 mėnesių amžiaus kūdikių pasivejamosios vakcinacijos, palyginti su dažniu, kuris buvo stebėtas kūdikiams po pirminės vakcinacijos ir revakcinacijos.

Vaikų, kurie kartu buvo paskiepyti ląstelinio kokliušo vakcina, reaktogeniškumas buvo didesnis. Klinikinio tyrimo metu vaikai buvo skiepyti arba Synflorix (n=603), arba 7-valente Prevenar vakcina (n=203) kartu su vakcina, kurios sudėtyje buvo DTPw. Po pirminės vakcinacijos kurso karščiavimas ≥ 38,5°C ir > 39,5°C pasireiškė atitinkamai 86,1 % ir 14,7 % vaikų, skiepytų Synflorix ir 82,9 % ir 11,6 % vaikų, skiepytų 7-valente Prevenar vakcina.

Palyginamųjų klinikinių tyrimų duomenimis, lokalių ir generalizuotų nepageidaujamų reiškinių dažnis per 4 paras po vakcinos dozės sušvirkštimo buvo tokiose pat ribose, kaip ir vartojant 7- valentę Prevenar vakciną.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos (visose amžiaus grupėse), kurios galėjo būti susijusios su vakcinacija, išvardytos pagal dažnį.

Dažnio apibūdinimai

Labai dažni:

(≥ 1/10).

 

 

Dažni:

(nuo ≥ 1/100 iki < 1/10).

 

Nedažni:

(nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100).

 

Reti:

(nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000).

 

Labai reti

(< 1/10 000).

 

 

 

 

 

Organų sistemų klasės

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos

Klinikinių tyrimų duomenys

 

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Reti

Alerginės reakcijos (pvz., alerginis dermatitas,

 

 

 

atopinis dermatitas, egzema).

 

 

Labai reti

Angioneurozinė edema.

Metabolizmo ir mitybos

Labai dažni

Apetito išnykimas.

sutrikimai

 

Labai dažni

Irzlumas.

Psichikos sutrikimai

 

 

Nedažni

Nenormalus verkimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni

Mieguistumas.

 

 

Reti

Traukuliai (įskaitant febrilinius traukulius).

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti

Kavasaki (Kawasaki) liga

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

Nedažni

Apnėja labai neišnešiotiems kūdikiams

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

(≤ 28 nėštumo savaičių) (žr. 4.4 skyrių).

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažni

Viduriavimas, vėmimas.

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Išbėrimas.

sutrikimai

 

Reti

Dilgėlinė.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Labai dažni

Skausmas, paraudimas, patinimas injekcijos

vietos pažeidimai

 

vietoje, karščiavimas ≥ 38°C tiesiojoje žarnoje

 

 

 

(amžius < 2 metų).

 

 

Dažni

Reakcijos injekcijos vietoje, pavyzdžiui,

 

 

 

sukietėjimas, karščiavimas > 39°C tiesiojoje

 

 

 

žarnoje (amžius < 2 metų).

 

 

Nedažni

Reakcijos injekcijos vietoje, pavyzdžiui,

 

 

 

hematoma, kraujavimas ir mazgeliai injekcijos

 

 

 

vietoje.

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias buvo pranešta papildomai po pirminio revakcinacijos kurso ir (arba) po išlyginamosios vakcinacijos

Nervų sistemos sutrikimai

Nedažni

Galvos skausmas (amžius nuo 2 iki 5 metų).

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažni

Pykinimas (amžius nuo 2 iki 5 metų).

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Karščiavimas ≥ 38°C tiesiojoje žarnoje (amžius

vartojimo vietos pažeidimai

 

nuo 2 iki 5 metų).

 

Nedažni

Reakcijos injekcijos vietoje, pavyzdžiui,

 

 

niežulys, karščiavimas > 40°C tiesiojoje

 

 

žarnoje (amžius < 2 metų), karščiavimas

 

 

> 39°C tiesiojoje žarnoje (amžius nuo 2 iki 5

 

 

metų), išplitęs galūnės, į kurią buvo suleista

 

 

vakcina, tinimas, kartais apimantis šalia esantį

 

 

sąnarį.

Duomenys, gauti po vaistinio

preparato patekimo į rinką

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti

Anafilaksija.

Nervų sistemos sutrikimai

Reti

Hipotonijos – susilpnėjusio atsako epizodai.

Ypatingos pacientų grupės

Buvo įvertintas Synflorix saugumas 83 ŽIV užsikrėtusiems (ŽIV+/+) kūdikiams (kuriems nėra simptomų arba pasireiškia lengvi simptomai pagal PSO klasifikaciją), 101 ŽIV neužsikrėtusiam kūdikiui, kuriuos pagimdė ŽIV užsikrėtusios motinos (ŽIV+/-), ir 50 kūdikių, sergančių pjautuvo pavidalo ląstelių anemija, kuriems buvo suleistos pirminės vakcinacijos kurso dozės. Atitinkamai 76, 96 ir 49 šių kūdikių buvo suleistos revakcinacijos dozės. Be to, buvo įvertintas Synflorix saugumas 50 vaikų, sergančių pjautuvo pavidalo ląstelių anemija, kurių vakcinacija buvo pradėta

7-11 gyvenimo mėnesiais (visiems jiems buvo suleistos revakcinacijos dozės), ir 50 vaikų, sergančių pjautuvo pavidalo ląstelių anemija, kurių vakcinacija buvo pradėta 12-23 gyvenimo mėnesiais. Duomenys rodo panašias Synflorix reaktogeniškumo ir saugumo savybes šiose didelės rizikos ir sveikų vaikų grupėse.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – pneumokokinės vakcinos, ATC kodas – J07AL52

1. Epidemiologiniai duomenys

Pneumokokinės vakcinos sudėtyje esantys 10 serotipų yra pagrindiniai ligas sukeliantys serotipai Europoje, kurie lemia maždaug nuo 56 % iki 90 % invazinių pneumokokų sukeltų ligų (IPL) < 5 metų vaikams. Šioje amžiaus grupėje skirtingose šalyse skirtingais tiriamaisiais laikotarpiais nuo 3,3 % iki 24,1 % IPL buvo susijusios su 1, 5 ir 7F serotipais.

Įvairių priežasčių sukelta pneumonija yra pagrindinė sergamumo ir mirtingumo vaikystėje priežastis pasaulyje. Remiantis prospektyvinių tyrimų duomenimis apskaičiuota, kad Streptococcus pneumoniae sukėlė 30-50 % pneumonijos atvejų.

Ūminis vidurinis otitas (ŪVO) yra dažna liga, kylanti dėl įvairių priežasčių vaikystėje. Bakterijos gali būti susijusios su 60-70 % klinikinių ŪVO atvejų. Bakterinį ŪVO visame pasaulyje dažniausiai sukelia Streptococcus pneumoniae ir netipuojamas Haemophilus influenzae (NTHi).

2. Idealusis veiksmingumas ir realusis veiksmingumas klinikinių tyrimų metu

Suomijoje atlikto didelio masto III/IV fazės dvigubai koduoto klasterinio atsitiktinių imčių kontroliuojamojo klinikinio tyrimo (FinIP) metu vaikai atsitiktiniu būdu buvo suskirstyti į 4 grupes pagal du kūdikių skiepijimo vakcina pirminės vakcinacijos planus [2 dozių (3 ir 5 mėnesių amžiuje) arba 3 dozių (3, 4 ir 5 mėnesių amžiuje), vėliau suleidžiant sustiprinančią vakcinos dozę 11 mėnesių amžiuje] ir jiems buvo suleista arba Synflorix (2/3 klasterių), arba kontrolinės hepatito vakcinos (1/3 klasterių). Išlyginamosiose kohortose vaikams, kuriems suleidžiant pirmąją vakcinos doz buvo

7-11 mėnesių, buvo suleista Synflorix arba kontrolinė hepatito B vakcina pagal skiepijimo 2 dozėmis pirminės vakcinacijos planą, vėliau paskiepijant revakcinacijos doze, ir vaikams, kuriems suleidžiant pirmąją vakcinos dozę buvo 12-18 mėnesių, buvo suleistos 2 Synflorix, arba hepatito A kontrolinės vakcinos dozės. Vidutinė stebėjimo trukmė dėl invazinės ligos ir ligoninėje diagnozuotos pneumonijos ambulatoriškai gydomiems pacientams po pirmosios vakcinacijos buvo 24-28 mėnesiai. Papildomame tyrime, atliktame šio tyrimo metu, kūdikiai buvo stebėti iki maždaug 21 mėnesio amžiaus, siekiant įvertinti įtaką sukėlėjų nešiojimui nosiaryklėje ir gydytojo diagnozuoto ŪVO atvejus, apie kuriuos pranešė tėvai.

Argentinoje, Panamoje ir Kolumbijoje atlikto didelio masto III fazės atsitiktinių imčių dvigubai koduoto klinikinio tyrimo (angl., Clinical Otitis Media and Pneumonia Study [COMPAS]) metu 6-16 savaičių sveikiems kūdikiams 2, 4 ir 6 mėnesių amžiuje buvo suleista arba Synflorix, arba kontrolinė hepatito B vakcina ir vėliau, 15-18 mėnesių amžiuje, jie buvo paskiepyti atitinkamai arba Synflorix, arba kontroline hepatito A vakcina.

2.1. Invazinė pneumokokų sukelta liga

(įskaitant sepsį, meningitą, bakterijų sukeltą pneumoniją ir bakteremiją)

Realusis veiksmingumas / idealusis veiksmingumas jaunesnių kaip 7 mėnesių kūdikių (įtraukimo į tyrimą metu) kohortoje

Buvo patvirtintas realusis vakcinos veiksmingumas (RVV) / idealusis vakcinos veiksmingumas (IVV), saugant nuo kultūroje patvirtintos vakcinoje esančių pneumokokų serotipų sukeltos IPL, suleidus kūdikiams Synflorix pagal 2+1 arba 3+1 planus FinIP tyrimo metu arba pagal 3+1 planą COMPAS tyrimo metu (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Vakcinoje esančių serotipų sukeltos IPL atvejų skaičius ir vakcinos realusis veiksmingumas (FinIP) arba idealusis veiksmingumas (COMPAS) jaunesniems kaip 7 mėnesių kūdikiams (įtraukimo į tyrimą metu), kuriems buvo suleista bent viena vakcinos dozė (visa paskiepytųjų kūdikių kohorta)

 

 

 

FinIP

 

 

 

COMPAS

 

 

IPL atvejų skaičius

 

VRV

IPL atvejų skaičius

IVV

 

(95% PI)

(95% PI)

 

 

 

 

 

 

IPL tipas

Synflorix

Synflorix

Kontrolinė

 

 

Synflorix

Kontrolinė

 

3+1

grupė(2)

3+1

2+1

3+1

3+1

 

planas

2+1 planas

 

planas

grupė

 

 

 

planas

planas

 

planas

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

10 273

10 054

10 200

 

 

11 798

11 799

 

 

 

 

 

FinIP

 

 

 

COMPAS

 

 

 

IPL atvejų skaičius

VRV

IPL atvejų skaičius

IVV

 

 

(95% PI)

(95% PI)

 

 

 

 

 

 

 

IPL tipas

Synflorix

Synflorix

Kontrolinė

 

 

Synflorix

Kontrolinė

 

3+1

grupė(2)

3+1

2+1

3+1

3+1

 

 

planas

2+1 planas

 

planas

grupė

 

 

 

 

planas

planas

 

planas

 

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

Vakcinoje

10 273

10 054

10 200

 

 

11 798

11 799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esančių

100%(3)

91,8%(4)

100%(5)

serotipų

(82,8; 100)

(58,3; 99,6)

(77,3;100)

sukelta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPL(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

 

 

 

 

 

serotipo

100%

100%

-

sukelta

(54,9; 100)

(54,5; 100)

 

 

 

 

 

 

IPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serotipo

100%

100%

100%

sukelta

(39,6; 100)

(43,3; 100)

(49,5;100)

 

 

 

 

 

IPL

 

 

 

 

 

 

 

 

IPL

invazinė pneumokokų sukelta liga.

 

 

 

 

 

IVV

idealusis vakcinos veiksmingumas (COMPAS).

 

 

 

 

RVV realusis vakcinos veiksmingumas (FinIP).

 

 

 

 

N

tiriamųjų skaičius grupėje.

 

 

 

 

 

 

PI

pasikliautinasis intervalas.

 

 

 

 

 

 

(1)FinIP tyrimo duomenimis, išskyrus 6B ir 14 serotipus, kultūroje patvirtintos vakcinoje esančių serotipų sukeltos IPL atvejais buvo nustatyti 7F (1 atvejis Synflorix 2+1 klasteryje), 18C, 19F ir

23F (1 atvejis kontroliniame klasteryje) serotipai. COMPAS tyrimo duomenimis, kontrolinėje grupėje kartu su 6B ir 14 serotipais buvo aptikti 5 (2 atvejais), 18C (4 atvejais) ir 23F (1 atveju) serotipai.

(2)Bendrai analizuojami 2 kontrolinių klasterių kūdikių grupių duomenys.

(3)p-reikšmė < 0,0001.

(4)p- reikšmė = 0,0009.

(5)VE PP kohortoje buvo 100% (95% PI: 74,3-100; 0, palyginti su 16 atvejų).

FinIP tyrimo duomenimis, nustatytas bendrasis RVV, saugant nuo kultūroje patvirtintos IPL, buvo 100 % (95 % PI: 85,6-100; 0, palyginti su 14 atvejų), skiepijant pagal 3+1 planą, 85,8 % (95 % PI: 49,1-97,8; 2, palyginti su 14 atvejų), skiepijant pagal 2+1 planą, ir 93,0 % (95 % PI: 74,9-98,9; 2, palyginti su 14 atvejų), neatsižvelgiant į pirminės vakcinacijos planą. COMPAS tyrimo duomenimis, bendrasis IVV, saugant nuo kultūroje patvirtintos IPL, buvo 66,7% (95 % PI: 21,8-85,9; 7, palyginti su 21 atveju).

Realusis veiksmingumas po išlyginamosios imunizacijos

Nei vienam iš 15 447 išlyginamosios vakcinacijos kohortos vaikų Synflorix grupėje nebuvo kultūroje patvirtintų IPL atvejų, o kontrolinėje grupėje buvo diagnozuoti 5 vakcinoje esančių serotipų sukeltos IPL atvejai (4, 6B, 7F, 14 ir 19F serotipų).

2.2. Pneumonija

Apsaugos nuo pneumonijos idealusis veiksmingumas buvo įvertintas COMPAS tyrimo metu. Vidutinė stebėjimo trukmė nuo antrosios savaitės po trečiosios dozės suleidimo kohortoje pagal protokolą (PP kohorta; angl., the according-to-protocol [ATP] cohort) buvo23 mėnesiai (kitimo sritis nuo 0 iki

34 mėnesių) tarpinės duomenų analizės (TA) metu ir 30 mėnesių (kitimo sritis nuo 0 iki 44 mėnesių) galutinės tyrimo duomenų analizės metu. Šio TA arba galutinės tyrimo PP duomenų analizės stebėjimo laikotarpio pabaigoje vidutinis amžius buvo atitinkamai 29 mėnesiai (kitimo sritis nuo 4 iki

41 mėnesio) ir 36 mėnesiai (kitimo sritis nuo 4 iki 50 mėnesių). Abiejų analizių duomenimis, tiriamųjų, kuriems buvo suleista revakcinacijos dozė, PP kohortoje dalis buvo 92,3 %.

Įrodytas Synflorix veiksmingumas saugant nuo pirmojo galimai bakterijų sukeltos bendruomenėje įgytos pneumonijos (BĮP) epizodo, kuris pasireiškia nuo antrosios savaitės po trečiosios dozės suleidimo PP kohortoje (p-reikšmė ≤ 0,002), tarpinės analizės metu.

Galimai bakterijų sukelta BĮP (B-BĮP) yra apibūdinama radiologiniais tyrimais patvirtintais BĮP atvejais, kuriais nustatomas arba alveolių pažeidimas / skystis pleuros ertmėje krūtinės rentgenogramoje, arba nesant infiltratų alveolėse, išmatuojama C reaktyviojo baltymo (CRB) koncentracija yra ≥ 40 mg/l.

Vakcinos veiksmingumas saugant nuo B-BĮP, stebėtas tarpinės analizės metu, nurodytas toliau esančioje lentelėje (2 lentelė).

2 lentelė. Tiriamųjų, kuriems pasireiškė pirmasis B-BĮV epizodas nuo antrosios savaitės po paskiepijimo trečiąja Synflorix arba kontrolinės vakcinos doze, skaičius ir procentinė dalis bei vakcinos veiksmingumas (PP kohorta)

 

 

Synflorix

Kontrolinė vakcina

 

Vakcinos

 

 

 

N=10 295

 

N=10 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veiksmingumas

 

 

n

 

% (n/N)

n

 

% (n/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3%

 

3,0%

 

22,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% PI: 7,7; 34,2)

 

N

tiriamųjų

skaičius grupėje;

 

 

 

 

 

 

n/%

tiriamųjų, kuriems buvo nustatytas pirmasis B-BĮP epizodas bet kuriuo laiku nuo antros savaitės

 

po paskiepijimo trečiąja vakcinos doze, skaičius ir procentinė dalis;

 

 

PI

pasikliautinasis intervalas.

 

 

 

 

 

 

Tarpinės analizės duomenimis (PP kohortos), vakcinos veiksmingumas saugant nuo pirmojo BĮP su alveolių pažeidimu arba skysčiu pleuros ertmėje (P-BĮP, remiantis PSO apibrėžimu) epizodo buvo 25,7 % (95 % PI: 8,4; 39,6), o saugant nuo pirmojo kliniškai įtartos BĮP, dėl kurios buvo atliktas rentgenologinis tyrimas, epizodo buvo 6,7 % (95 % PI: 0,7; 12,3).

Remiantis tyrimo pabaigos analizės (PP kohortos) duomenimis, vakcinos veiksmingumas saugant nuo pirmojo B-BĮP epizodo buvo 18,2 % (95 % PI: 4,1; 30,3), saugant nuo P-BĮP – 22,4 % (95 % PI: 5,7; 36,1) ir saugant nuo kliniškai įtartos BĮP, dėl kurios buvo atliktas rentgenologinis tyrimas, – 7,3 % (95 % PI: 1,6; 12,6). Veiksmingumas saugant nuo bakterieminės pneumokokinės vakcinoje esančių serotipų sukeltos pneumonijos arba empiemos buvo 100 % (95 % PI: 41,9; 100). Apsauga nuo B-BĮP prieš revakcinacijos dozę ir iš karto po revakcinacijos dozės suleidimo buvo atitinkamai 13,6 % (95 %

PI: -11,3; 33,0) ir 21,7 % (95 % PI: 3,4; 36,5). P-BĮP atveju buvo atitinkamai 15,1 % (95 % PI: -15,5; 37,6) ir 26,3 % (95 % PI: 4,4; 43,2).

Didžiausias B-BĮP ir P-BĮP sumažėjimas buvo < 36 mėnesių amžiaus vaikams (vakcinos veiksmingumas buvo atitinkamai 20,6 % (95 % PI: 6,5; 32,6) ir 24,2 % (95 % PI: 7,4; 38,0). Vakcinos veiksmingumo > 36 mėnesių amžiaus vaikams duomenys rodo apsaugos silpnėjimą. Apsaugos nuo B- BĮP ir P-BĮP po 36 mėnesių amžiaus išlikimas šiuo metu nenustatytas.

COMPAS tyrimo, kuris buvo atliktas Lotynų Amerikoje, duomenis reikia vertinti atsargiai dėl galimų pneumonijos epidemiologijos skirtumų skirtingose geografinėse vietovėse.

Remiantis FinIP tyrimo duomenimis, vakcinos realusis veiksmingumas, mažinant ligoninėje diagnozuotos pneumonijos atvejų skaičių (nustatyta pagal pneumonijos TLK-10 kodus), buvo 26,7 % (95 % PI: 4,9; 43,5), paskiepijus kūdikius pagal 3+1 planą, ir 29,3 % (95 % PI: 7,5; 46,3), paskiepijus kūdikius pagal 2+1 planą. Remiantis išlyginamosios vakcinacijos duomenimis, realusis veiksmingumas buvo 33,2 % (95 % PI: 3,0; 53,4) 7-11 mėnesių kohortoje ir 22,4 % (95 % PI: -8,7; 44,8) 12-18 mėnesių kohortoje.

2.3. Ūminis vidurinis otitas (ŪVO)

Buvo atlikti du idealiojo veiksmingumo tyrimai (COMPAS ir POET [angl., Pneumococcal Otitis Media Efficacy Trial – apsaugos nuo pneumokokų sukelto vidurinio otito idealiojo veiksmingumo tyrimas]) su pneumokokinėmis konjuguotomis vakcinomis, kurių sudėtyje yra D baltymo: atitinkamai su Synflorix ir tiriamąja konjuguota 11-valente vakcina (kurioje taip pat yra 3 serotipas).

COMPAS tyrimo duomenimis, į apsaugos nuo ŪVO idealiojo veiksmingumo analizę buvo įtraukti 7 214 tiriamųjų [visų vakcinuotųjų kohorta (VVK)] duomenys, iš kurių 5 989 tiriamieji buvo PP kohortoje (3 lentelė).

3 lentelė. Apsaugos nuo ŪVO(1) idealusis veiksmingumas COMPAS tyrimo metu

 

 

Idealusis vakcinos

 

ŪVO tipas arba priežastis

veiksmingumas

 

(95% PI)

 

 

 

 

PP(2)

Klinikinis ŪVO

16,1%

(-1,1; 30,4)(3)

Bet kurio serotipo pneumokokai

56,1%

(13,4; 77,8)

 

 

10 vakcinoje esančių serotipų pneumokokų

67,1%

(17,0; 86,9)

 

 

Netipuojamas Haemophilus influenzae (NTHi)

15,0%(4)

(-83,8; 60,7)

PI

pasikliautinasis intervalas.

 

(1)pirmasis epizodas.

(2)stebėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 40 mėnesių, pradedant nuo 2 savaičių po trečiosios pirminės vakcinacijos dozės.

(3)Statistiškai nereikšmingas, atsižvelgiant į prieš tyrimą apibrėžtus kriterijus (vienpusis

p = 0,032). Vis dėlto, remiantis VVK kohortos duomenimis, idealusis vakcinos veiksmingumas, saugant nuo pirmojo klinikinio ŪVO epizodo, buvo 19% (95% PI: 4,4; 31,4).

(4)Statistiškai nereikšmingas.

Kito didelio atsitiktinių imčių dvigubai koduoto tyrimo, atlikto Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje POET metu 4 907 kūdikiai (PP kohorta) buvo paskiepyti arba 11-valente tiriamąja vakcina (11Pn-PD), kurios sudėtyje buvo 10 Synflorix sudėtyje esančių serotipų (kartu ir 3 serotipas, kurio idealusis veiksmingumas nepatvirtintas), arba kontroline vakcina (hepatito A vakcina) pagal vakcinacijos 3, 4, 5 ir 12-15 mėnesiais planą.

11 Pn-PD vakcinos idealusis veiksmingumas nuo pirmojo ŪVO, sukelto vakcinos sudėtyje esančių serotipų, epizodo buvo 52,6 % (95 % PI: 35,0; 65,5). Serotipui būdingas idealusis veiksmingumas nuo pirmojo ŪVO epizodo nustatytas 6B (86,5 %, 95 % PI: 54,9; 96,0), 14 (94,8 %, 95 % PI: 61,0; 99,3), 19F (43,3 %, 95 % PI: 6,3; 65,4) ir 23F (70,8 %, 95 % PI: 20,8; 89,2) serotipams. Kitų vakcinos sudėtyje esančių serotipų sukelto ŪVO atvejų buvo per mažai, kad būtų galima daryti kokias nors išvadas apie idealųjį veiksmingumą. Idealusis veiksmingumas nuo bet kurio ŪVO, sukelto bet kurio pneumokokų serotipo, epizodo buvo 51,5 % (95 % PI: 36,8; 62,9). Idealusis vakcinos veiksmingumas, saugant nuo pirmojo NTHi ŪVO epizodo buvo 31,1% (95% PI: -3,7; 54,2, nereikšmingas). Idealusis veiksmingumas, saugant nuo bet kokio NTHi ŪVO epizodo buvo 35,3% (95% PI: 1,8; 57,4). Idealusis vakcinos veiksmingumas nuo bet kurio klinikinio vidurinio otito, neatsižvelgiant į priežastis, epizodo buvo 33,6 % (95 % PI: 20,8; 44,3).

Susiejus Synflorix funkcinį atsaką (OFA) su atsaku į 11-valentę vakciną, kuri buvo vartota POET, manoma, kad Synflorix taip pat veiksmingai saugos nuo pneumokokų sukelto ŪVO.

Kitų bakterinių sukėlėjų arba vakcinoje nesančių / su vakcina nesusijusių serotipų sukelto ŪVO atvejų padažnėjimo nei COMPAS (remiantis pranešimų apie keletą atvejų duomenimis), nei POET tyrimų metu nepastebėta.

Realusis veiksmingumas saugant nuo gydytojo diagnozuoto ŪVO, apie kurį pranešė tėvai, buvo įvertintas FinIP tyrimo metu atliktame papildomame tyrime. Realusis vakcinos veiksmingumas, atsižvelgiant į šią vertinamąją baigtį, paskiepytų kūdikių kohortoje buvo 6,1% (95% PI: -2,7; 14,1), skiepijant pagal 3+1 planą, ir 7,4% (95% PI: -2,8; 16,6), skiepijant pagal 2+1 planą.

2.4. Įtaka sukėlėjų nešiojimui nosiaryklėje (SNN)

Synflorix poveikis sukėlėjų nešiojimui nosiaryklėje buvo ištirtas 2 dvigubai koduotų tyrimų metu naudojant neaktyvų kontrolinį preparatą: FinIP tyrimo Suomijoje metu (5 023 tiriamieji) atliktame papildomame tyrime ir COMPAS tyrime (1 700 tiriamieji).

Abiejų, ir COMPAS tyrimo, ir suomių papildomo tyrimo duomenimis, Synflorix mažino vakcinoje esančių tipų nešiojimą, o vakcinoje nesančių serotipų nešiojimas ženkliai padidėjo (išskyrus su vakcina susijusių serotipų) po sustiprinamosios dozės. Šie duomenys buvo statistiškai nereikšmingi visų COMPAS analizių duomenimis. Vis dėlto, kartu paėmus, buvo stebėta bendrojo pneumokokų nešiojimo mažėjimo tendencija.

Abiejų tyrimų duomenimis, reikšmingai sumažėjo atskirų 6B ir 19F serotipų. Papildomo suomių tyrimo duomenimis, taip pat buvo stebėtas reikšmingas atskirų 14, 23F serotipų ir, skiepijant pagal 3 dozių pirminės vakcinacijos planą, kryžmiškai reaktyvaus 19A serotipo sumažėjimas.

Klinikinio tyrimo metu buvo įvertintas ŽIV užsikrėtusių kūdikių (N = 83) ir ŽIV neužsikrėtusių kūdikių, kuriuos pagimdė ŽIV užsikrėtusios motinos (N = 101), SNN, palyginti su ŽIV neužsikrėtusių kūdikių, kuriuos pagimdė ŽIV neužsikrėtusios motinos (N = 100). Nepastebėta, kad ŽIV ekspozicija ar infekcija keistų Synflorix poveikį pneumokokų nešiojimui iki 24-27 mėnesių amžiaus, t. y. iki

15 mėnesių po revakcinacijos dozės suleidimo.

3. Realusis veiksmingumas po vakcinos patekimo į rinką

Brazilijoje Synflorix buvo įtrauktas į nacionalinę imunizacijos programą (NIP), kurią vykdant, kūdikiai yra skiepijami pagal 3 + 1 vakcinacijos planą (2-ą, 4-tą, 6-tą mėnesiais ir revakcinazijos dozė

12-tą mėnesį) ir atliekama pasivijimo (angl., catch-up) imunizacija vaikams iki 2 metų. Remiantis beveik 3 metų stebėjimo po Synflorix įtraukimo duomenimis, suderintų atvejų kontrolės tyrimas parodė bakteriologiniu tyrimu ar PGR patvirtintos, bet kurio vakcinoje esančio serotipo sukeltos IPL ir atskirų 6B, 14 ir 19A serotipų sukeltos IPL atvejų sumažėjimą.

4 lentelė. Realiojo Synflorix veiksmingumo apsaugant nuo IPL tyrimo Brazilijoje duomenų suvestinė

 

 

Koreguotasis realusis

 

IPL tipai (1)

veiksmingumas (2)

 

 

% (95% PI)

Bet kurio vakcinoje esančio serotipo sukelta

83,8% (65,9; 92,3)

IPL (3)

 

 

- Invazinė pneumonija ar bakteremija

81,3% (46,9; 93,4)

-

Meningitas

87,7% (61,4; 96,1)

 

 

Atskirų serotipų sukelta IPL (4)

 

-

6B

82,8% (23,8; 96,1)

-

87,7% (60,8; 96,1)

-

19A

82,2% (10,7; 96,4)

 

 

 

 

 

(1)Bakteriologiniu tyrimu ar PGR patvirtinta IPL.

(2)Koreguotasis realusis veiksmingumas rodo procentinį IPL atvejų sumažėjimą Synflorix paskiepytų tiriamųjų grupėje, palyginti su nepaskiepytų tiriamųjų grupe, kontroliuojant iškraipančiuosius veiksnius.

(3)Bakteriologiniu tyrimu ar PGR patvirtinti 4, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F ir 23F serotipų sukelti atvejai pridėti prie analizuojamų duomenų.

(4)Atskiri serotipai, kurių atveju, remiantis realiojo veiksmingumo analizės kontroliuojant iškraipančiuosius veiksnius duomenimis, buvo pasiektas statistinis reikšmingumas (nebuvo koreguota, atsižvelgiant į įvairialypiškumą).

Suomijoje Synflorix buvo įtrauktas į NIP, kurią vykdant, kūdikiai yra skiepijami pagal 2 + 1 vakcinacijos planą (3-čią, 5-tą mėnesiais ir revakcinazijos dozė 12-tą mėnesį) be pasivijimo imunizacijos. Duomenų prieš ir po NIP palyginimas rodo reikšmingą visų bakteriologiniu tyrimu patvirtintų IPL, visų vakcinoje esančių serotipų sukeltos IPL ir 19A serotipo sukeltos IPL dažnio sumažėjimą.

5 lentelė. IPL dažniai ir atitinkamas dažnio sumažėjimas Suomijoje

IPL

Atvejų skaičius per 100 000 asmens

Santykinis dažnio

 

 

metų

sumažėjimas (1)

 

Prieš NIP

Po NIP

% (95% PI)

Visi bakteriologiniu tyrimu

62,9

12,9

80% (72; 85)

patvirtinti atvejai

 

 

 

Visų vakcinoje esančių

49,1

4,2

92% (86; 95)

serotipų sukelta (2)

19A serotipo sukelta

5,5

2,1

62% (20; 85)

(1)Santykinis dažnio sumažėjimas rodo, kiek kartų sumažėjo IPL dažnis Synflorix paskiepytų ≤ 5 metų vaikų grupėje (stebėta 3 metus po NIP įdiegimo), palyginti su pagal amžių ir sezoną suderintose nevakcinuotų asmenų grupėse, remiantis istorijos duomenimis (kiekviena stebėta 3 metų laikotarpyje prieš Synflorix įtraukiant į NIP).

(2)Bakteriologiniu tyrimu patvirtinti 1, 4, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F ir 23F serotipų sukelti atvejai pridėti prie analizuojamų duomenų.

Kvebeke (Kanada) Synflorix buvo įtrauktas į kūdikių imunizacijos programą (2 pirminės vakcinacijos dozės jaunesniems kaip 6 mėnesių kūdikiams ir revakcinacijos dozė 12-tą mėnesį) po 4,5 metų skiepijimo 7-valente Prevenar. Remiantis 1,5 metų stebėjimo po Synflorix įtraukimo į programą duomenimis, paskiepijus daugiau kaip 90% visų būtinų skiepyti pagal amžių pacientų, buvo pastebėtas vakcinos sudėtyje esančių serotipų sukeltos IPL atvejų dažnio sumažėjimas (daugiausia dėl 7F serotipo sukeltos ligos atvejų pokyčio), kartu nepadažnėjant vakcinos sudėtyje nesančių serotipų sukeltos IPL atvejams. Iš viso IPL dažnis buvo 35 atvejai per 100 000 tiriamojo metų tose kohortose, kuriose buvo suleistas Synflorix, ir 64 atvejai per 100 000 tiriamojo metų tose kohortose, kuriose buvo suleista 7-valentė Prevenar ir skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p = 0,03). Remiantis tokio pobūdžio stebėjimo tyrimais, negalima daryti išvadų apie tiesioginį priežasčių ir poveikio ryšį.

4. Imunogeniškumo duomenys

4.1. Imunologinis poveikis ne blogesnis negu 7-valentės Prevenar vakcinos

Galimo apsaugos nuo IPL idealiojo veiksmingumo įvertinimas prieš suteikiant licenciją buvo pagrįstas imuninio atsako į bendrus septynis Synflorix ir kitos konjuguotos pneumokokinės vakcinos sudėtyje esančių serotipų, kurių apsaugos idealusis veiksmingumas buvo įvertintas anksčiau (t.y. 7-valentę Prevenar), palyginimu, atsižvelgiant į PSO rekomendacijas. Be to, buvo išmatuotas imuninis atsakas į papildomus tris Synflorix sudėtyje esančius serotipus.

Tiesiogiai palyginus su 7-valente Prevenar, buvo įrodyta, kad imuninis atsakas, išmatuotas ELISA, yra ne blogesnis į visus Synflorix sudėtyje esančius serotipus, išskyrus 6B ir 23F (PI viršutinė riba 96,5%, skirtumas tarp grupių – maždaug > 10%) (6 lentelė). Atitinkamai 65,9% ir 81,4% kūdikių, kurie buvo paskiepyti 2-ą, 3-čią ir 4-ą mėnesiais, slenkstiniai antikūnų prieš 6B ir 23F serotipus titrai (t. y.

0,20 µg/ml) buvo pasiekti per vieną mėnesį po trečiosios Synflorix dozės suleidimo, palyginti su atitinkamai 79,0% ir 94,1% po trijų 7-valentės Prevenar dozių. Klinikinė šių skirtumų reikšmė neaiški, nes dvigubai koduoto klasterinio atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo metu buvo pastebėta, kad Synflorix veiksmingai apsaugo nuo 6B serotipo sukeltos IPL (žr. 1 lentelę).

Procentinė vakcinuotųjų, kuriems buvo pasiekti slenkstiniai titrai į papildomus serotipus, esančius Synflorix sudėtyje (1, 5 ir 7F), dalis buvo atitinkamai 97,3%, 99,0% ir 99,5% ir atsakas buvo bent jau toks pat geras, kaip bendrasis atsakas į 7-valentėje Prevenar esančius 7 paplitusius serotipus (95,8%).

6 lentelė. Tiriamųjų dalies, kurių antikūnų koncentracijos, išmatuotos praėjus vienam mėnesiui po trečiosios 7-valentės Prevenar ir Synflorix dozės suleidimo, buvo > 0,20 μg/ml, palyginamoji analizė

Antikūnai

Synflorix

7-valentė Prevenar

Skirtumas % ≥ 0,20 g/ml (7-

valentė Prevenar minus Synflorix)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

%

N

%

%

96,5%PI

Anti-4

97,1

2,89

1,71

4,16

Anti-6B

65,9

79,0

13,12

7,53

18,28

Anti-9V

98,1

99,5

1,37

-0,28

2,56

Anti-14

99,5

99,5

-0,08

-1,66

0,71

Anti-18C

96,0

98,9

2,92

0,88

4,57

Anti-19F

95,4

99,2

3,83

1,87

5,50

Anti-23F

81,4

94,1

12,72

8,89

16,13

Po pirminės vakcinacijos išmatuotos antikūnų prieš septynis paplitusius serotipus koncentracijų, kurios atsirado suleidus Synflorix, geometrinis vidurkis (KGV) buvo mažesnis už nustatytą suleidus 7- valentę Prevenar. Prieš revakcinaciją išmatuotų KGV (praėjus 8-12 mėnesių po paskutiniosios pirminės vakcinacijos dozės) dažniausiai buvo panašūs vartojant abi vakcinas. Antikūnų prieš daugumą paplitusių serotipų, kurie buvo nustatyti suleidus Synflorix revakcinacijos dozę, KGV buvo mažesni, nei vartojant 7-valentę Prevenar.

To pačio tyrimo duomenimis, nustatyta, kad Synflorix sukėlė funkcionalių antikūnų prieš visus vakcinoje esančius serotipus atsiradimą. Kiekvieno iš septynių paplitusių serotipų atveju nuo 87,7% iki 100% paskiepytųjų Synflorix ir nuo 92,1% iki 100% paskiepytųjų 7-valente Prevenar pasiekė OFA

antikūnų titrus ≥ 8 praėjus vienam mėnesiui po trečiosios dozės. Tiriamųjų, kurių OFA antikūnų prieš visus paplitusius serotipus, įskaitant 6B ir 23F, titrai buvo ≥ 8, dalies skirtumas vartojant abi vakcinas buvo < 5%. Po pirminės vakcinacijos ir po revakcinacijos Synflorix išmatuoti OFA antikūnų prieš septynis paplitusius serotipus titrų geometriniai vidurkiai (TGV) buvo mažesni už tuos, kurie buvo išmatuoti, vartojant 7-valentę Prevenar, išskyrus 19F serotipą.

Procentinė vakcinuotųjų Synflorix, kuriems buvo pasiekti OFA antikūnų prieš 1, 5 ir 7F serotipus titrai

≥ 8, dalis buvo atitinkamai 65,7%, 90,9% ir 99,6% po pirminės vakcinacijos kurso ir 91,0%, 96,3% ir 100% po revakcinacijos dozės. OFA antikūnų atsako į 1 ir 5 serotipus dydis buvo mažesnis už atsaką į kiekvieną kitą serotipą. Šių reiškinių įtaka apsauginiam idealiajam veiksmingumui nežinoma. Atsakas į 7F serotipą buvo tokio pat dydžio kaip ir į septynis paplitusius serotipus, esančius abiejose vakcinose.

Be to, buvo nustatyta, kad Synflorix sužadina imuninį atsaką į kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą ir 48,8 % tiriamųjų (95% PI: 42,9; 54,7) pasiekė OFA antikūnų titrus ≥ 8 praėjus vienam mėnesiui po revakcinacijos dozės.

Suleidus ketvirtąją dozę (revakcinacijos dozę) antraisiais gyvenimo metais, pasireiškė anamnezinis antikūnų atsakas, išmatuotas ELISA ir OFA prieš vakcinoje esančius serotipus bei kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą parodė imuninės atminties sužadinimą po trečiosios pirminio kurso vakcinos dozės.

4.2. Papildomi imunogeniškumo duomenys

Nuo 6 savaičių iki 6 mėnesių kūdikiai

Trijų dozių pirminės vakcinacijos planas

Klinikinių tyrimų metu buvo įvertintas Synflorix imunogeniškumas po 3 dozių pirminės vakcinacijos

(6 941 tiriamajam) pagal skirtingus planus (įskaitant 6-10-14 gyvenimo savaitėmis, 2-3-4, 3-4-5 arba 2-4-6 gyvenimo mėnesiais) ir po ketvirtosios (revakcinacijos) dozės (5 645 tiriamiesiems), kuri buvo suleista ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po paskutiniosios pirminės vakcinacijos kurso dozės ir suėjus 9 gyvenimo mėnesiams ar vėliau. Vertinant skirtingus vakcinacijos planus, atsakas į vakciną dažniausiai buvo panašus, nors skiepijant pagal vakcinacijos 2-4-6 gyvenimo mėnesiais planą, imuninis atsakas buvo šiek tiek stipresnis.

Dviejų dozių pirminės vakcinacijos planas

Klinikinio tyrimo metu buvo įvertintas Synflorix imunogeniškumas po 2 dozių pirminės imunizacijos kurso (470 tiriamųjų) pagal skirtingus planus (įskaitant 6-14 gyvenimo savaičių, 2-4 arba

3-5 gyvenimo mėnesių) ir po trečiosios (revakcinacijos) dozės (470 tiriamųjų), kuri buvo suleista ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po paskutiniosios pirminės vakcinacijos kurso dozės ir suėjus

9 gyvenimo mėnesiams ar vėliau.

Klinikinis tyrimas, kurio metu buvo įvertintas Synflorix imunogeniškumas tiriamiesiems, paskiepytiems pagal 2 dozių arba 3 dozių pirminės vakcinacijos planus, buvo atliktas keturiose Europos valstybėse. Reikšmingo tiriamųjų, kurių antikūnų koncentracija buvo 0,20 g/ml (ELISA), procentinės dalies skirtumo dviejose grupėse nenustatyta, vis dėlto 6B ir 23F serotipų tiriamųjų procentinė dalis buvo mažesnė nei kitų vakcinoje esančių serotipų (7 ir 8 lentelės). OFA antikūnų prieš 6B, 18C ir 23F serotipus titrai 8 buvo išmatuoti mažesnei procentinei daliai tiriamųjų, pirminės vakcinacijos metu paskiepytų 2 vakcinos dozėmis, palyginti su asmenimis, kurie pirminės vakcinacijos metu buvo paskiepyti 3 vakcinos dozėmis (atitinkamai 74,4 %, 82,8 %, 86,3 %, paskiepijus pagal 2 dozių planą, ir 88,9 %, 96,2 %, 97,7 %, paskiepijus pagal 3 dozių planą). Apskritai imuninis atsakas iki revakcinacijos 11-tą gyvenimo mėnesį išliko mažesnei daliai tiriamųjų, paskiepytų 2 pirminės vakcinacijos dozėmis. Taikant abu dozavimo planus, pasireiškė atsakas į revakcinaciją, kuris rodo imuninio atsako į kiekvieną vakcinoje esantį serotipą sustiprėjimą (7 ir 8 lentelės). Skiepijant pagal 2 dozių planą, po revakcinacijos dozės mažesnei procentinei daliai tiriamųjų

OFA antikūnų titrai buvo 8 prieš 5 serotipą (87,2 %, palyginti su 97,5 % tiriamųjų, paskiepytų 3 pirminės vakcinacijos dozėmis) ir prieš 6B serotipą (81,1 %, palyginti su 90,3 %). Kitas atsakas buvo panašus.

7 lentelė. Tiriamųjų, paskiepytų pagal 2-jų dozių planą, kurių antikūnų koncentracijos praėjus vienam mėnesiui po pirminės vakcinacijos ir vienam mėnesiui po revakcinacijos buvo

≥ 0,20 µg/ml, procentinė dalis

Antikūnai

 

 

 

0,20 g/ml (ELISA)

 

Po pirminės vakcinacijos

 

Po revakcinacijos

 

 

%

 

95% PI

%

 

95% PI

 

Anti-1

97,4

93,4

 

99,3

99,4

 

96,5

 

Anti-4

98,0

94,4

 

99,6

 

97,6

 

Anti-5

96,1

91,6

 

98,5

 

97,6

 

Anti-6B

55,7

47,3

 

63,8

88,5

 

82,4

 

93,0

Anti-7F

96,7

92,5

 

98,9

 

97,7

 

Anti-9V

93,4

88,2

 

96,8

99,4

 

96,5

 

Anti-14

96,1

91,6

 

98,5

99,4

 

96,5

 

Anti-18C

96,1

91,6

 

98,5

 

97,7

 

Anti-19F

92,8

87,4

 

96,3

96,2

 

91,8

 

98,6

Anti-23F

69,3

61,3

 

76,5

96,1

 

91,7

 

98,6

8 lentelė. Tiriamųjų, paskiepytų pagal 3-jų dozių planą, kurių antikūnų koncentracijos praėjus vienam mėnesiui po pirminės vakcinacijos ir vienam mėnesiui po revakcinacijos buvo

≥ 0,20 µg/ml, procentinė dalis

Antikūnai

 

 

 

0,20 g/ml (ELISA)

 

Po pirminės vakcinacijos

 

Po revakcinacijos

 

 

%

 

95% PI

%

 

95% PI

 

Anti-1

98,7

95,3

 

99,8

 

97,5

 

Anti-4

99,3

96,4

 

 

97,5

 

Anti-5

97,6

 

 

97,5

 

Anti-6B

63,1

54,8

 

70,8

96,6

 

92,2

 

98,9

Anti-7F

99,3

96,4

 

 

97,5

 

Anti-9V

99,3

96,4

 

 

97,5

 

Anti-14

97,6

 

98,6

 

95,2

 

99,8

Anti-18C

99,3

96,4

 

99,3

 

96,3

 

Anti-19F

96,1

91,6

 

98,5

98,0

 

94,2

 

99,6

Anti-23F

77,6

70,2

 

84,0

95,9

 

91,3

 

98,5

Kryžmiškai reaguojančio 19A serotipo atveju, buvo stebėti panašūs ELISA antikūnų KGV po pirminės vakcinacijos ir revakcinacijos pagal 2 dozių planą (0,14 µg/ml (95 % PI: 0,12; 0,17) ir 0,73 µg/ml (95 % PI: 0,58; 0,92)) ir 3 dozių planą (0,19 µg/ml (95 % PI: 0,16; 0,24) ir 0,87 µg/ml

(95 % PI: 0,69; 1,11)). Tiriamųjų, kurių OFA antikūnų titrai buvo 8, procentinė dalis ir TGV, stebėti po pirminės vakcinacijos ir revakcinacijos, buvo mažesni paskiepijus pagal 2 dozių planą nei pagal 3 dozių planą. Skiepijant pagal abu planus, atsakas į revakcinaciją rodo, kad buvo pasiekta imunologinė atmintis.

Silpnesnio imuninio atsako po pirminės vakcinacijos ir imuninio atsako po revakcinacijos dozės, nustatyto po paskiepijimo 2 dozėmis pagal pirminės vakcinacijos planą, klinikinės pasekmės nežinomos.

Pietų Afrikoje atlikto klinikinio tyrimo metu buvo įvertintas Synflorix imunogeniškumas po 3 dozių (suleistų 6-10-14 gyvenimo savaitėmis) arba 2 dozių (suleistų 6-14 gyvenimo savaitėmis) pirminės vakcinacijos ir vėliau (9-10 gyvenimo mėnesiais) suleistos revakcinacijos dozės. Po 2 pirminės vakcinacijos dozių suleidimo, palyginti su 3 dozėmis, tiriamųjų, kuriems buvo pasiektos ribinės

antikūnų prieš vakcinoje esančius serotipus koncentracijos ir OFA titrai buvo 8, procentinė dalis buvo panaši, išskyrus OFA prieš 14 serotipą titrus, kurie buvo išmatuoti mažesnei procentinei daliai tiriamųjų. Antikūnų prieš daugumą vakcinoje esančių serotipų KGV ir OFA TGV buvo mažesni po 2- osios dozės.

Tiriant 19A serotipą, kuriam būdingas kryžminis reaktyvumas, panašiai procentinei daliai tiriamųjų

buvo pasiektos ribinės antikūnų koncentracijos ir OFA titrai 8 bei buvo išmatuotos panašios KGV ir

OFA TGV po pirminės vakcinacijos abiejose grupėse.

Bendrai paėmus, imuninio atsako į daugumą vakcinoje esančių serotipų išlikimas prieš revakcinaciją buvo mažesnis suleidus 2 dozes, palyginti su trijų dozių pirminės vakcinacijos grupe, ir buvo stebėtas panašus atsakas į 19A serotipą.

Revakcinacijos dozė 9-10 gyvenimo mėnesiais

Pietų Afrikoje atlikto tyrimo duomenimis, 9-10 gyvenimo mėnesiais suleista revakcinacijos dozė sukėlė žymų antikūnų prieš kiekvieną vakcinoje esantį serotipą ir 19A serotipą KGV ir OFA TGV padidėjimą ir 2 dozių, ir 3 dozių pirminės vakcinacijos grupėse, o tai rodo, kad buvo pasiekta imunologinė atmintis.

Revakcinacijos dozė 9-12 gyvenimo mėnesiais palyginus su 15-18 gyvenimo mėnesiais

Indijoje atlikto klinikinio tyrimo, kurio metu buvo įvertinta revakcinacijos dozė, suleista 9-12 arba 15-18 gyvenimo mėnesiais po pirminės vakcinacijos 6, 10 ir 14 gyvenimo savaitėmis atitinkamai 66 vaikams ir 71 vaikui, duomenimis, antikūnų KGV skirtumų tarp grupių nepastebėta. Buvo stebėti

didesni OFA prieš daugumą vakcinoje esančių serotipų ir 19A serotipą TGV vaikų, kuriems revakcinacijos dozė buvo suleista 15-18 mėnesiais, grupėje. Vis dėlto, klinikinė šio pastebėjimo reikšmė nežinoma.

Imuninė atmintis

Europoje atlikto tyrimo stebėjimo po paskiepijimo pagal 2 dozių arba 3 dozių pirminės vakcinacijos planą fazės duomenimis, tiriamųjų, kurie buvo paskiepyti 2 pirminės vakcinacijos dozėmis ir revakcinacijos doze, organizme antikūnai išliko 36-46 gyvenimo mėnesiais (seropozityvūs vakcinoje esantiems serotipams ir kryžmiškai reaguojančiam 19A serotipui) ne mažiau kaip 83,7 % tiriamųjų. Iš tiriamųjų, kurie buvo paskiepyti 3 pirminės vakcinacijos dozėmis ir vėliau revakcinacijos doze, seropozityvūs vakcinoje esantiems serotipams išliko ne mažiau kaip 96,5 % tiriamųjų, o 19A serotipui 86,4 % tiriamųjų. Po vienkartinės Synflorix dozės, kuri buvo suleista kaip provokacijos dozė ketvirtaisiais gyvenimo metais, ELISA antikūnų KGV ir OFA TGV padidėjimas, prieš vakcinaciją buvusius rodmenis palyginus su rodmenimis po vakcinacijos, kartais tiriamiesiems, kurių pirminė vakcinacija buvo atlikta pagal 2 dozių planą, palyginti su tiriamaisiais, kurių pirminė vakcinacija buvo atlikta pagal 3 dozių planą, buvo panašus. Šie duomenys rodo tiriamųjų imunologinę atmintį visiems serotipams, esantiems vakcinoje, kuria buvo paskiepyta pirminės vakcinacijos metu, ir kryžmiškai reaguojančiam 19A serotipui.

≥ 7 mėnesių amžiaus neskiepyti kūdikiai ir vaikai

Anksčiau neskiepytų vyresnių vaikų imuninis atsakas, sukeltas Synflorix, buvo įvertintas trimis klinikiniais tyrimais.

Pirmojo klinikinio tyrimo metu buvo įvertintas 7-11 mėnesių, 12-23 mėnesių ir 2-5 metų amžiaus kūdikių ir vaikų imuninis atsakas į vakcinoje esančius serotipus ir kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą.

7-11 mėnesių vaikai buvo paskiepyti 2 pirminės vakcinacijos dozėmis ir revakcinuoti antrais gyvenimo metais. Imuninis atsakas po revakcinacijos šio amžiaus vaikų grupėje paprastai buvo panašus į atsaką po revakcinacijos kūdikių, kurie iki 6 gyvenimo mėnesio pirminės vakcinacijos metu buvo paskiepyti 3 dozėmis.

12-23 gyvenimo mėnesiais dviem dozėmis paskiepytų vaikų imuninis atsakas buvo panašus į trimis dozėmis paskiepytų jaunesnių kaip 6 mėnesių kūdikių atsaką, išskyrus atsaką į vakcinoje esančius 18C ir 19F serotipus ir kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą, į kuriuos 12-23 mėnesiais paskiepytų vaikų atsakas buvo stipresnis.

2-5 metų vaikams, kuriems buvo suleista 1 dozė, ELISA antikūnų prieš 6 vakcinoje esančius serotipus, o taip pat prieš 19A serotipą KGV buvo panašūs , palyginti su pasiektais jaunesniems kaip 6 mėnesių kūdikiams po paskiepijimo pagal 3 dozių vakcinacijos planą, kurie buvo mažesni prieš 4 vakcinoje esančius serotipus (prieš 1, 5, 14 ir 23F serotipus). OFA TGV po paskiepijimo viena doze buvo panašūs arba didesni nei po 3 pirminės vakcinacijos kurso dozių jaunesniems kaip 6 mėnesių kūdikiams, išskyrus prieš 5 serotipą.

Antrojo klinikinio tyrimo duomenimis, viena dozė, pavartota praėjus 4 mėnesiams po dviejų pasivijimo vakcinacijos dozių 12-20 gyvenimo mėnesiais, sukėlė žymų KGV ir OFA TGV padidėjimą, išmatuotą ELISA metodu (lyginant atsaką prieš ir po paskutinės dozės pavartojimo), o tai rodo, jog dvi pasivijimo dozės užtikrina imunologinę atmintį.

Trečiasis klinikinis tyrimas parodė, kad 2 dozių suleidimas su 2 mėnesių pertrauka tarp dozių, pradedant nuo 36-46 gyvenimo mėnesių, lėmė didesnius antikūnų prieš kiekvieną vakcinoje esantį serotipą ir kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą KGV ir OFA TGV, išmatuotus ELISA metodu, nei buvo stebėti praėjus vienam mėnesiui po 3 pirminės vakcinacijos dozių. Tiriamųjų, kurių antikūnų prieš kiekvieną vakcinoje esantį serotipą koncentracijos, išmatuotos ELISA metodu, buvo

≥ 0,20 µg/ml arba OFA titras ≥ 8, dalis buvo panaši arba didesnė pasivijimo grupėje nei 3 dozių pirminės vakcinacijos kūdikių grupėje.

Antikūnų ilgaamžiškumas po pirminės kūdikių vakcinacijos ir revakcinacijos arba vyresnių vaikų 2 pirminės vakcinacijos dozių sušvirkštimo netirtas.

Klinikinio tyrimo duomenimis, nustatyta, kad antrais gyvenimo metais galima saugiai revakcinuoti

Synflorix vaikus, kuriems pirminės vakcinacijos metu buvo sušvirkštos trys 7-valentės Prevenar vakcinos dozės. Šis tyrimas parodė, kad imuninis atsakas į 7 paplitusius serotipus yra panašus į atsaką į revakcinaciją 7-valente Prevenar vakcina. Vis dėlto vaikams, kurie pirminės vakcinacijos metu buvo paskiepyti 7-valente Prevenar vakcina, nereikia pirminės vakcinacijos papildomais serotipais, kurie yra Synflorix sudėtyje (1, 5, 7F). Taigi šios amžiaus grupės vaikų, paskiepytų viena Synflorix doze, apsaugos nuo invazinės pneumokokų sukeltos ligos ir vidurinio otito, sukelto šių trijų serotipų, numatyti negalima.

4.3. Imunogeniškumo prieš laiką gimusiems kūdikiams duomenys

Synflorix imunogeniškumas labai prieš laiką (27-30 nėštumo savaitės) (n = 42), prieš laiką

(31-36 nėštumo savaitės) (n = 82) ir laiku (> 36 nėštumo savaičių) (n = 132) gimusiems kūdikiams įvertintas po pirminės vakcinacijos 3 dozėmis pagal 2, 4, 6 mėnesių planą. Imunogeniškumas po ketvirtosios dozės (revakcinacijos dozės) 15-18 mėnesiais buvo įvertintas 44 labai prieš laiką, 69 prieš laiką ir 127 laiku gimusiems kūdikiams.

Praėjus vienam mėnesiui po vakcinacijos (t. y. po trečiosios dozės), ne mažiau kaip 92,7 % tiriamųjų ELISA išmatuotos antikūnų prieš kiekvieną vakcinoje esantį serotipą koncentracijos buvo

≥ 0,20 µg/ml ir ne mažiau kaip 81,7 % išmatuoti OFA titrai buvo ≥ 8, išskyrus 1 serotipą (ne mažiau kaip 58,8 %, kurių OFA titrai buvo ≥ 8). Visų kūdikių antikūnų KGV ir OFA TGV buvo panašūs, išskyrus mažesnius antikūnų prieš 4, 5, 9V serotipus bei kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą KGV labai prieš laiką gimusiems kūdikiams ir 9V serotipą prieš laiką gimusiems bei mažesnę OFA prieš 5 serotipą TGV labai prieš laiką gimusiems kūdikiams. Klinikinė šių skirtumų reikšmė nežinoma.

Praėjus vienam mėnesiui po revakcinacijos dozės, ELISA išmatuotų antikūnų prieš visus vakcinoje esančius serotipus ir kryžmiškai reaguojantį 19A serotipą KGV ir OFA TGV padidėjimas rodo imunologinę atmintį. Visiems kūdikiams buvo išmatuoti panašūs antikūnų KGV ir OFA TGV, išskyrus OFA prieš 5 serotipą TGV labai prieš laiką gimusiems kūdikiams. Iš viso ne mažiau kaip 97,6 % tiriamųjų ELISA išmatuotos antikūnų prieš kiekvieną vakcinoje esantįserotipą koncentracijos buvo ≥ 0,20 µg/ml ir ne mažiau kaip 91,9 % buvo pasiekti OFA titrai ≥ 8.

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti Synflorix tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis, susijusius su Streptococcus pneumoniae sukeltomis ligomis ir Haemophilus influenzae sukeltu ūminiu viduriniu otitu (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2 skyriuje).

4.4. Ypatingų pacientų grupių imunogeniškumas

ŽIV užsikrėtę (ŽIV+/+) kūdikiai ir ŽIV neužsikrėtę kūdikiai, kuriuos pagimdė ŽIV užsikrėtusios motinos (ŽIV+/-)

Pietų Afrikoje atlikto tyrimo metu buvo įvertintas Synflorix revakcinacijos dozės (suleistos

9-10 gyvenimo mėnesiais) po paskiepijimo pagal 3 dozių (6, 10 ir 14 gyvenimo savaitėmis) pirminės vakcinacijos planą, imunogeniškumas 70 ŽIV užsikrėtusių (ŽIV+/+) kūdikių (simptomų nesukelianti arba lengva liga), 91 ŽIV neužsikrėtusiam kūdikiui, kuriuos pagimdė ŽIV užsikrėtusios motinos (ŽIV+/-), ir 93 ŽIV neužsikrėtusiams kūdikiams, kuriuos pagimdė ŽIV neužsikrėtusios motinos (ŽIV-/-). Į tyrimą buvo įtraukti tik ŽIV+/+ kūdikiai, kurie pagal PSO klasifikaciją atitiko 1 (nėra simptomų) arba 2 (lengvi simptomai) stadijas.

Palyginus duomenis grupėse, po pirminės vakcinacijos kurso imuninio atsako į daugumą vakcinoje esančių serotipų skirtumų ŽIV+/+ grupėje, palyginti su ŽIV-/- grupe, arba ŽIV+/- grupėje, palyginti su ŽIV-/- grupe, nepastebėta, išskyrus mažesnės procentinės dalies tiriamųjų, kuriems buvo pasiekti OFA titrai ≥ 8, ir mažesnių OFA TGV ŽIV+/+ grupėje tendencijas. Klinikinė mažesnio OFA atsako po

pirminės vakcinacijos kurso reikšmė nežinoma. Kryžminio reaktyvumo į 19A serotipą duomenys nerodo jokių ELISA metodu išmatuotų KGV ir OFA TGV skirtumų tarp grupių.

Synflorix revakcinacijos dozė patikimai padidino ŽIV+/+ ir ŽIV+/- kūdikių ELISA metodu išmatuotus antikūnų prieš visus vakcinoje esančius serotipus ir 19A serotipą KGV ir OFA TGV, o tai rodo, kad buvo pasiekta imunologinė atmintis. Palyginus duomenis grupėse, jokių ELISA metodu išmatuotų antikūnų prieš daugumą vakcinoje esančių serotipų ir 19A serotipą KGV ir OFA TGV po revakcinacijos dozės skirtumų ŽIV+/+ grupėje, palyginti su ŽIV-/- grupe, arba ŽIV+/- grupėje, palyginti su ŽIV-/- grupe, nebuvo pastebėta.

D baltymo tyrimo duomenys rodo, kad imuninis atsakas po pirminės vakcinacijos kurso ir po revakcicinacijos grupėse buvo panašus.

Visose grupėse imuninio atsako išlikimas buvo stebėtas 24-27 gyvenimo mėnesiais, t. y. iki 15 mėnesių po revakcinacijos dozės suleidimo.

Pjautuvo pavidalo ląstelių anemija sergantys vaikai

Burkina Fase atlikto klinikinio tyrimo metu buvo įvertintas Synflorix imunogeniškumas 146 pjautuvo pavidalo ląstelių anemija (hemoglobino SS liga, hemoglobino SC liga arba su β-talasemija) sergantiems vaikams, palyginti su 143 tokio pačio amžiaus vaikais, nesergančiais pjautuvo pavidalo ląstelių anemija. Pjautuvo pavidalo ląstelių anemija sergančių vaikų grupėje 48 vaikams iki 6 mėnesių buvo atlikta pirminė vakcinacija 8, 12 ir 16 gyvenimo savaitėmis, o vėliau 9-10 gyvenimo mėnesiais buvo suleista revakcinacijos dozė, 50 vaikų buvo pradėta pasivijimo vakcinacija 7-11 gyvenimo mėnesiais ir 48 vaikams – 12-23 mėnesiais, atsižvelgiant į amžių. Pastebėta, kad pjautuvo pavidalo ląstelių anemija neturi įtakos imuniniam atsakui į visus Synflorix vakcinoje esančius setrotipus ir 19A serotipą bei D baltymo duomenims.

4.5. Synflorix, kurios sudėtyje yra konservanto 2-fenoksietanolio (2-FE), imunogeniškumas

Synflorix, kurios sudėtyje yra konservanto 2-FE (tiekiamas 4 dozių talpyklėje), imunogeniškumas buvo įvertintas sveikiems kūdikiams, kurie buvo paskiepyti 6, 10 ir 18 gyvenimo savaitėmis, ir palygintas su poveikiu kūdikiams, kuriems buvo suleista Synflorix be pridėto konservanto (dalyvavo po 160 tiriamųjų kiekvienoje grupėje).

Imuninis atsakas buvo palygintas naudojant ne mažesnio veiksmingumo (angl., non-inferiority) kriterijų, įvertintą pagal antikūnų KGV prieš kiekvieną iš 10 vakcinoje esančių serotipų ir kryžmiškai reaktyvų 19A serotipą santykį (KGV tiriamųjų, kuriems buvo suleista Synflorix be 2-FE, grupėje santykis su KGV tiriamųjų, kuriems buvo suleista Synflorix su 2-FE, grupėje).

Buvo įrodytas ne mažesnis veiksmingumas, nes antikūnų KGV prieš kiekvieną iš 10 vakcinoje esančių serotipų santykio viršutinė dvipusio 95 % PI riba buvo mažesnė už 2. Be to, KGV OFA abiejose grupėse buvo tokiose pat ribose.

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Synflorix tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis apie Streptococcus pneumoniae sukeltas ligas ir ūminį vidurinį otitą, sukeltą Haemophilus influenzae (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Vakcinų farmakokinetinės savybės netirtos.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų 11-valentės vakcinos, kuri atitinka Synflorix, farmakologinio saugumo, vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

1 dozės ir 2 dozių talpyklės

Natrio chloridas Injekcinis vanduo

4 dozių talpyklė

Natrio chloridas 2-fenoksietanolis Injekcinis vanduo

Apie adsorbentus žr. 2 skyriuje.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

1 dozės ir 2 dozių talpyklės

4 metai

4 dozių talpyklė

3 metai

Pirmą kartą atidarius daugiadozę talpyklę

2 dozių flakonas

Pirmą kartą atidarius 2 dozių flakoną, jo turinį rekomenduojama suvartoti nedelsiant. Jeigu preparatas iš karto nesuvartojamas, vakciną reikia laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Jeigu talpyklės turinys per 6 valandas nesuvartojamas, vakciną reikia sunaikinti.

4 dozių flakonas

Pirmą kartą atidarius 4 dozių flakoną, vakciną laikyti ne ilgiau kaip 28 paras šaldytuve (2 °C – 8 °C). Jeigu talpyklės turinys per 28 paras nesuvartojamas, vakciną reikia sunaikinti.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Užpildytą švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Daugiadozė talpyklė

Pirmą kartą atidaryto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Užpildytas švirkštas

Vienos dozės užpildytas švirkštas (I tipo stiklo), kuriame yra 0,5 ml suspensijos, su stūmokliniu kamščiu (butilo gumos), su adata arba be adatos. Pakuotėje yra 1, 10 ar 50 užpildytų švirkštų.

Flakonas

Vienos dozės flakonas (I tipo stiklo), kuriame yra 0,5 ml suspensijos, su kamščiu (butilo gumos).

Pakuotėje yra 1, 10 arba 100 flakonų.

Daugiadozė talpyklė

Dviejų dozių flakonas (I tipo stiklo), kuriame yra 1 ml suspensijos, su kamščiu (butilo gumos).

Pakuotėje yra 100 flakonų.

Keturių dozių flakonas (I tipo stiklo), kuriame yra 2 ml suspensijos, su kamščiu (butilo gumos).

Pakuotėje yra 10 arba 100 flakonų.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Užpildytas švirkštas

Laikant užpildytus švirkštus, gali atsirasti smulkių baltų nuosėdų, plūduriuojančių skaidriame bespalviame tirpale. Tai ne vakcinos gedimo požymis.

Prieš suplakant ir suplaktą užpildyto švirkšto turinį prieš vartojimą reikia apžiūrėti, ar jame nėra svetimkūnių ir (arba) ar normali vakcinos išvaizda. Jeigu yra svetimkūnių arba užpildyto švirkšto turinio išvaizda nenormali, vakciną reikia sunaikinti.

Prieš vartojant, vakciną reikia palaikyti kambario temperatūroje.

Prieš vartojant, vakciną reikia suplakti.

Vakcinos vartojimo instrukcijos

1. Viena ranka laikydami švirkšto vamzdelį

(stengtis nelaikyti už švirkšto stūmoklio),

sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nusukite švirkšto dangtelį.

Švirkšto stūmoklis

2.Norėdami uždėti ant švirkšto adatą,

adatą sukite pagal laikrodžio rodyklę ant švirkšto tol, kol pajusite, kad ji nejuda.

3. Nuimkite adatos apsaugą, kuri kartais gali būti standoka.

Švirkšto vamzdelis

Švirkšto dangtelis

Adatos apsauga

Flakonas

Laikant flakonus, gali atsirasti smulkių baltų nuosėdų, plūduriuojančių skaidriame bespalviame tirpale.

Tai ne vakcinos gedimo požymis.

Prieš suplakant ir suplaktą flakono turinį prieš vartojimą reikia apžiūrėti, ar nėra svetimkūnių ir (arba) ar normali vakcinos išvaizda. Jeigu yra svetimkūnių arba flakono turinio išvaizda nenormali, vakciną reikia sunaikinti.

Prieš vartojant, vakciną reikia palaikyti kambario temperatūroje.

Prieš vartojant, vakciną reikia suplakti.

Daugiadozė talpyklė

Laikant flakonus, gali atsirasti smulkių baltų nuosėdų, plūduriuojančių skaidriame bespalviame tirpale.

Tai ne vakcinos gedimo požymis.

Prieš suplakant ir suplaktą flakono turinį prieš vartojimą reikia apžiūrėti, ar jame nėra svetimkūnių ir (arba) ar vakcinos išvaizda normali. Jeigu yra svetimkūnių arba flakono turinio išvaizda nenormali, vakciną reikia sunaikinti.

Prieš vartojant, vakciną reikia palaikyti kambario temperatūroje.

Prieš vartojant, vakciną reikia suplakti.

Vartojant vakciną iš daugiadozės talpyklės, kiekvieną 0,5 ml dozę reikia ištraukti sterilia adata ir švirkštu. Reikia laikytis atsargumo priemonių, kad nebūtų užterštas talpyklės turinys.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Užpildytas švirkštas

EU/1/09/508/001

EU/1/09/508/002

EU/1/09/508/003

EU/1/09/508/004

EU/1/09/508/005

EU/1/09/508/010

Flakonas

EU/1/09/508/006

EU/1/09/508/007

EU/1/09/508/008

Daugiadozė talpyklė

2 dozių flakonas

EU/1/09/508/009

4 dozių flakonas

EU/1/09/508/012

EU/1/09/508/013

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2009 m. kovo mėn. 30 d.

Paskutinio perregistravimo data 2014 m. vasario mėn. 21 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai