Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – ženklinimas - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTachoSil
ATC kodasB02BC30
Sudėtishuman fibrinogen / human thrombin
GamintojasTakeda Austria GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

TachoSil audinių klijų matrica

Žmogaus fibrinogenas/Žmogaus trombinas

2.VEIKLIOJI (-SIOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje matricos 1 cm2

yra 5,5 mg žmogaus fibrinogeno 2,0 TV žmogaus trombino

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Arklių kolagenas, žmonių albuminas, riboflavinas (E 101), natrio chloridas, natrio citratas (E 331), L-arginino hidrochloridas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Audinių klijų matrica 1 matrica 9,5 x 4,8 cm

2 matricos 4,8 x 4,8 cm

1 matrica 3,0 x 2,5 cm

5 matricos 3,0 x 2,5 cm

1 suvyniota į ritinėlį matrica 4,8 cm x 4.8 cm

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant pažeistos vietos.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Atplėšus folijos maišelį, vartoti nedelsiant. Pakartotinai sterilizuoti draudžiama.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TAVRKYMO (JEI REIKIA)

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Austrija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/04/277/001 1 matrica 9,5 x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matricos 4,8 x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrica 3,0 x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matricos 3,0 x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 suvyniota į ritinėlį matrica 4,8 cm x 4,8 cm

13.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽRAŠAS ANT ALIUMINIO FOLIJOS MAIŠELIO (antrinė pakuotė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

TachoSil audinių klijų matrica

Žmogaus fibrinogenas/Žmogaus trombinas Vartoti ant pažeistos vietos

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 matrica 9,5 x 4,8 cm

1 matrica 4,8 x 4,8 cm

1 matrica 3,0 x 2,5 cm

1 suvyniota į ritinėlį matrica 4,8 cm x 4,8 cm

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

POLIETILENO TEREFTALATO LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

TachoSil

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Takeda

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai