Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tamiflu (oseltamivir) – Preparato charakteristikų santrauka - J05AH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTamiflu
ATC kodasJ05AH02
Sudėtisoseltamivir
GamintojasRoche Registration Ltd.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tamiflu 30 mg kietosios kapsulės

Tamiflu 45 mg kietosios kapsulės

Tamiflu 75 mg kietosios kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Tamiflu 30 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra oseltamiviro fosfato kiekis, atitinkantis 30 mg oseltamiviro. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Tamiflu 45 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra oseltamiviro fosfato kiekis, atitinkantis 45 mg oseltamiviro. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Tamiflu 75 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra oseltamiviro fosfato kiekis, atitinkantis 75 mg oseltamiviro. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Tamiflu 30 mg kietosios kapsulės

Kietąją kapsulę sudaro gelsvas nepermatomas korpusas, ant kurio atspausdinta “ROCHE”, ir gelsvas nepermatomas dangtelis, ant kurio atspausdinta “30 mg”. Atspaudai yra mėlyni.

Tamiflu 45 mg kietosios kapsulės

Kietąją kapsulę sudaro pilkas nepermatomas korpusas, ant kurio atspausdinta “ROCHE”, ir pilkas nepermatomas dangtelis, ant kurio atspausdinta “45 mg”. Atspaudai yra mėlyni.

Tamiflu 75 mg kietosios kapsulės

Kietąją kapsulę sudaro pilkas nepermatomas korpusas, ant kurio atspausdinta “ROCHE”, ir gelsvas nepermatomas dangtelis, ant kurio atspausdinta “75 mg”. Atspaudai yra mėlyni.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Gripui gydyti

Tamiflu yra skirtas suaugusiems pacientams ir vaikams, įskaitant išnešiotus naujagimius, kuriems yra tipiškų gripo simptomų, kai gripo virusas plinta bendruomenėje. Įrodyta, kad vaistas veiksmingas, jei gydyti pradedama per dvi pirmąsias dienas nuo simptomų atsiradimo.

Gripo profilaktikai

-1 metų ar vyresniems asmenims po kontaktavimo su pacientu, kuriam kliniškai diagnozuotas gripas, kai gripo virusas plinta bendruomenėje.

-Atitinkamas Tamiflu vartojimas gripui išvengti galimas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes ir gyventojų poreikį apsisaugoti. Išskirtiniais atvejais (pvz., kai neatitinka plintančios ir vakcinos virusų padermės, taip pat pandemijos atveju) dera apsvarstyti, ar vienerių metų ar vyresniems asmenims nereikėtų sezoninės gripo profilaktikos.

-Tamiflu yra rekomenduojamas turėjusiems sąlytį su infekcija jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams gripo profilaktikai pandemijos metu (žr. 5.2 skyrių).

Tamiflu nepakeičia skiepijimo nuo gripo.

Antivirusinių vaistų vartojimas gripui gydyti ir jo profilaktikai turėtų būti nustatytas, remiantis oficialiomis rekomendacijomis. Dėl oseltamiviro vartojimo gydymui ir profilaktikai turi būti sprendžiama, atsižvelgiant į turimas žinias apie cirkuliuojančių gripo virusų charakteristikas, turimą informaciją apie gripo viruso jautrumo vaistams pobūdį kiekvieną sezoną ir ligos poveikį skirtingose geografinėse zonose bei pacientų grupes (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Tamiflu kietosios kapsulės ir Tamiflu suspensija yra bioekvivalentiškos. 75 mg dozę galima suvartoti geriant:

-vieną 75 mg kapsulę arba

-vieną 30 mg kapsulę ir vieną 45 mg kapsulę arba

-suspensiją (30 mg ir 45 mg dozes).

Vaikams ar suaugusiesiems, kuriems sunku nuryti kapsules arba kai yra reikalingos mažesnės dozės, tinkamesnis preparatas yra rinkai pagaminti Tamiflu milteliai geriamajai suspensijai (6 mg/ml).

Suaugusieji bei 13 metų ir vyresni paaugliai

Gydymas. Rekomenduojama geriamoji dozė paaugliams (nuo 13 iki 17 metų) ir suaugusiesiems yra po 75 mg oseltamiviro du kartus per parą 5 dienas.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė vartoti 5 dienas

> 40 kg

Po 75 mg du kartus per parą

Gydymas turi būti pradėtas kaip galima greičiau per pirmąsias dvi paras po gripo simptomų atsiradimo.

Profilaktikai po sąlyčio su infekcija. Rekomenduojama dozė paaugliams (nuo 13 iki 17 metų) ir suaugusiesiems gripo profilaktikai po glaudaus kontakto su užsikrėtusiu žmogumi yra 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą 10 dienų.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė vartoti 10 dienų

> 40 kg

75 mg vieną kartą per parą

Gydyti reikia pradėti kaip galima greičiau per pirmąsias dvi paras po kontakto su užsikrėtusiu žmogumi.

Profilaktikai gripo epidemijos bendruomenėje laikotarpiu. Rekomenduojama profilaktikai dozė gripo protrūkio bendruomenėje laikotarpiu yra 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą iki 6 savaičių.

Vaikų populiacija

Nuo 1 iki 12 metų amžiaus vaikai

1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams yra tiekiamos Tamiflu 30 mg, 45 mg ir 75 mg kapsulės bei geriamoji suspensija.

Gydymas. Atsižvelgiant į kūno masę, 1 metų ar vyresnių kūdikių ir vaikų gydymui yra rekomenduojamas toks dozavimas.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė vartoti 5 dienas

nuo 10 kg iki 15 kg

Po 30 mg du kartus per parą

> 15 kg iki 23 kg

Po 45 mg du kartus per parą

> 23 kg iki 40 kg

Po 60 mg du kartus per parą

> 40 kg

Po 75 mg du kartus per parą

Gydymas turi būti pradėtas kaip galima greičiau per pirmąsias dvi dienas po gripo simptomų atsiradimo.

Profilaktikai po sąlyčio su infekcija. Po sąlyčio su infekcija rekomenduojamos tokios Tamiflu dozės.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė vartoti 10 dienų

nuo 10 kg iki 15 kg

30 mg vieną kartą per parą

> 15 kg iki 23 kg

45 mg vieną kartą per parą

> 23 kg iki 40 kg

60 mg vieną kartą per parą

> 40 kg

75 mg vieną kartą per parą

Profilaktikai gripo epidemijos bendruomenėje laikotarpiu. Skyrimas profilaktikai gripo epidemijos laikotarpiu vaikams iki 12 metų amžiaus netirtas.

Kūdikiai nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus

Gydymas. Rekomenduojama dozė nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus kūdikių gydymui yra po

3 mg/kg kūno svorio du kartus per parą. Tai pagrįsta farmakokinetikos ir saugumo duomenimis, kurie rodo, kad nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus kūdikiams vartojant tokią dozę plazmoje susidarančios provaisto ir veiklaus metabolito koncentracijos, tikėtina, yra kliniškai veiksmingos, o saugumas yra panašus į stebėtąjį vyresniems vaikams ir suaugusiesiems (žr. 5.2 skyrių). Kūdikių nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus gydymui rekomenduojamas dozavimo režimas yra nurodytas žemiau.

Kūno masė*

Rekomenduojamoji dozė 5 dienoms

3 kg

po 9 mg du kartus per parą

4 kg

po 12 mg du kartus per parą

5 kg

po 15 mg du kartus per parą

6 kg

po 18 mg du kartus per parą

7 kg

po 21 mg du kartus per parą

8 kg

po 24 mg du kartus per parą

9 kg

po 27 mg du kartus per parą

10 kg

po 30 mg du kartus per parą

*Ši lentelė nėra skirta pateikti visas šioje populiacijoje galimas kūno mases. Norint nustatyti dozę jaunesniam nei 1 metų amžiaus amžiaus pacientui, nepriklausomai nuo jo kūno svorio, turi būti naudojamas dydis 3 mg/kg.

Gydymas turi būti pradėtas kaip galima greičiau per pirmąsias dvi dienas po gripo simptomų atsiradimo.

Ši dozavimo rekomendacija nėra skirta neišnešiotiems kūdikiams, t.y., kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, yra mažesnis nei 36 savaitės. Apie tokius pacientus, kuriems dėl fiziologinių funkcijų nebrandumo gali reikėti kitaip dozuoti, duomenų nepakanka.

Profilaktikai po sąlyčio su infekcija. Rekomenduojama dozė jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams, skiriama profilaktikai gripo pandemijos metu, yra pusė gydymui skiriamos paros dozės. Tai pagrįsta 1 metų ar vyresnių kūdikių ir vaikų bei suaugusiųjų klinikiniais duomenimis, kurie rodo, kad pusei gydymui skiriamos paros dozės lygi profilaktinė dozė kliniškai veiksmingai apsaugo nuo gripo. Kūdikiams nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus profilaktikai rekomenduojamas dozavimo režimas yra nurodytas žemiau (apie ekspozicijos modeliavimą žr. 5.2 skyriuje).

Amžius

Rekomenduojama dozė vartoti 10 dienų

Nuo gimimo iki 12 mėnesių

3 mg/kg vieną kartą per parą

Ši dozavimo rekomendacija nėra skirta neišnešiotiems kūdikiams, t.y., kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, yra mažesnis nei 36 savaitės. Apie tokius pacientus, kuriems dėl fiziologinių funkcijų nebrandumo gali reikėti kitaip dozuoti, duomenų nepakanka.

Profilaktikai gripo epidemijos bendruomenėje laikotarpiu. Skyrimas profilaktikai gripo epidemijos laikotarpiu vaikams nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus netirtas.

Vaistinio preparato paruošimo ex tempore instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Specialios pacientų grupės

Kepenų pažeidimas

Kai sutrikusi kepenų funkcija nei gripui gydyti, nei jo profilaktikai dozės tikslinti nereikia. Poveikis vaikams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, netirtas.

Inkstų pažeidimas

Gripui gydyti. Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 13 iki 17 metų), kurių inkstų veikla vidutiniškai arba labai sutrikusi, patartina atitinkamai parinkti dozę. Rekomenduojamos dozės pateikiamos lentelėje žemiau.

Kreatinino klirensas

Rekomenduojama gydomoji dozė

> 60 (ml/min.)

Po 75 mg du kartus per parą

> 30 iki 60 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė du kartus per parą

> 10 iki 30 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per parą

10 (ml/min.)

Vartoti nepatartina (duomenų nėra)

Hemodializuojami pacientai

30 mg po kiekvienos hemodializės procedūros

Peritonine dialize gydomi pacientai*

Vienkartinė 30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė

*Duomenys gauti iš tyrimų su pacientais, kuriems taikoma nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (NAPD); tikėtina, kad taikant automatinę peritoninę dializę (APD), oseltamiviro karboksilato klirensas bus didesnis. Jei nefrologas galvoja, kad yra būtina, gydymą APD galima pakeisti gydymu NAPD.

Gripo profilaktikai. Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 13 iki 17 metų), kurių inkstų veikla vidutiniškai arba labai sutrikusi, dozę patartina parinkti taip, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Kreatinino klirensas

Rekomenduojama profilaktinė dozė

> 60 (ml/min.)

Po 75 mg kartą per parą

> 30 iki 60 (ml/min)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per parą

> 10 iki 30 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė kas antrą parą

10 (ml/min.)

Vartoti nepatartina (duomenų nėra)

Hemodializuojami pacientai

30 mg po kas antros pakaitinės hemodializės procedūros

Peritonine dialize gydomi pacientai*

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per savaitę

*Duomenys gauti iš tyrimų su pacientais, kuriems taikoma nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (NAPD); tikėtina, kad taikant automatinę peritoninę dializę (APD), oseltamiviro karboksilato klirensas bus didesnis. Jei nefrologas galvoja, kad yra būtina, gydymą APD galima pakeisti gydymu NAPD.

Apie kūdikius ir vaikus (12 metų ir jaunesnius), kurių inkstų funkcija yra pažeista, klinikinių duomenų nepakanka, todėl dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Senyvi pacientai

Dozės tikslinti nereikia, nebent yra vidutinio sunkumo ar sunkaus inkstų funkcijos nepakankamumo požymių.

Pacientai, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi

Ilgesnė - iki 12 savaičių - sezoninio gripo profilaktikos trukmė buvo įvertinta pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi (žr. 4.4, 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Kapsulių nuryti negebantys pacientai gali vartoti atitinkamas Tamiflu suspensijos dozes.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei Tamiflu medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Oseltamiviras veiksmingas tik nuo tų ligų, kurias sukelia gripo virusai. Kai bet kokios ligos sukėlėjai yra ne gripo virusai, oseltamiviro veiksmingumo įrodymų nėra (žr. 5.1 skyrių).

Tamiflu nepakeičia skiepijimo nuo gripo. Tamiflu vartojimas negali paveikti individų kasmetinio skiepijimosi nuo gripo vertinimo. Tamiflu apsaugo nuo gripo tik tol, kol jis vartojamas. Tamiflu gripui gydyti ir jo profilaktikai galima vartoti tik tuomet, kai patikimi epidemiologiniai duomenys rodo, kad gripo virusas plinta bendruomenėje.

Įrodyta, kad cirkuliuojančių viruso padermių jautrumas oseltamivirui labai kinta (žr. 5.1 skyrių). Dėl to gydytojai, spręsdami, ar paskirti gydymą Tamiflu, turi vadovautis naujausia turima informacija apie tuo metu cirkuliuojančio gripo viruso jautrumo oseltamivirui pobūdį.

Sunki ligonio būklė

Nėra informacijos apie oseltamiviro saugumą ir veiksmingumą tiems pacientams, kurių sveikatos būklė pakankamai sunki ar nestabili ir dėl to manoma, kad juos būtinai teks gydyti ligoninėje.

Pacientai, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi

Tiksliai nenustatyta, ar tiems pacientams, kurių susilpnėjusi imuninės sistemos funkcija, veiksminga skirti oseltamivirą gripui gydyti arba jo profilaktikai (žr. 5.1 skyrių).

Širdies arba kvėpavimo sistemos liga

Nenustatyta, ar gydymas oseltamiviru veiksmingas pacientams, sergantiems lėtine širdies liga ir (arba) kvėpavimo sistemos liga. Tarp šiomis ligomis sergančių pacientų, gydytų vaistu, ir tų, kurie vartojo placebo, komplikacijų dažnio skirtumo nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Duomenų, kurie leistų rekomenduoti dozę neišnešiotiems naujagimiams (mažiau kaip 36 savaičių, skaičiuojant nuo pastojimo), šiuo metu neturima.

Sunkus inkstų pažeidimas

Kai paauglių (nuo 13 iki 17 metų) ar suaugusiųjų inkstų funkcija yra labai pažeista, ir gripui gydyti, ir jo profilaktikai patartina vartoti patikslintas dozes. Apie kūdikius ir vaikus (1 metų ir vyresnius), kurių inkstų funkcija susilpnėjusi, klinikinių duomenų nepakanka, todėl jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Neuropsichiniai reiškiniai

Tamiflu vartojimo metu gripu sirgusiems pacientams, ypač vaikams ir paaugliams, buvo pastebėti nepageidaujami nervų sistemos ir psichikos reiškiniai. Jie taip pat pasireiškė gripu sirgusiems, bet

oseltamiviro nevartojusiems pacientams. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams neatsiranda elgsenos pokyčių, o tęsiamo gydymo naudą ir pavojus reikia kruopščiai įvertinti kiekvienam pacientui (žr. 4.8 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Oseltamiviro farmakokinetinės savybės, pvz., mažas jungimasis su baltymais ir nepriklausomas nuo CYP450 bei glukuronidazės sistemų metabolizmas (žr. 5.2 skyrių) leidžia manyti, kad per šiuos mechanizmus kliniškai reikšmingos vaistų sąveikos neturėtų būti.

Probenecidas

Kai pacientų inkstų funkcija normali, vartojant vaistą kartu su probenecidu, dozės keisti nereikia. Kartu vartojamas probenecidas, kuris yra stiprus anijonų sekrecijos per inkstų kanalėlius procesų inhibitorius, maždaug 2 kartus padidina organizmo ekspoziciją aktyviam oseltamiviro metabolitui.

Amoksicilinas

Tarp oseltamiviro ir amoksicilino, kuris eliminuojamas tokiu pat būdu, jokios kinetinės sąveikos nėra; tai leidžia manyti, kad oseltamiviro sąveika per šį eliminacijos procesą menka.

Šalinimas per inkstus

Dėl to, kad žinoma daugumos per inkstų kanalėlius sekretuojamų medžiagų saugumo ribos, aktyvaus metabolito eliminacijos būdai (filtracija kamuolėliuose ir anijoninė sekrecija per kanalėlius) ir šių šalinimo kelių pajėgumas, nepanašu, kad vaistų sąveika konkuruojant dėl sekrecijos per inkstų kanalėlius būtų kliniškai reikšminga. Tačiau reikėtų elgtis atsargiau, kai oseltamiviro skiriama pacientams, vartojantiems tokiu pat būdu šalinamų siauros terapinės platumos vaistų (pvz., chlorpropamido, metotreksato, fenilbutazono).

Papildoma informacija

Vartojant oseltamiviro kartu su paracetamoliu, acetilsalicilo rūgštimi, cimetidinu, antacidiniais vaistais (magnio ir aliuminio hidroksidais ir kalcio karbonatais), rimantadinu ar varfarinu (gripu nesergantiems ir pastovią varfarino dozę vartojantiems tiriamiesiems) jokios farmakokinetinės sąveikos tarp jų ir oseltamiviro ar pagrindinio jo metabolito nepastebėta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Kadangi kontroliuojamų klinikinių tyrimų ištirti oseltamiviro vartojimą nėščioms moterims neatlikta, duomenys apie vartojimą nėštumo laikotarpiu yra surinkti poregistracinių ir stebimųjų tyrimų metu (žiūrėkite 5.1 skyriaus poskyryje „Gripu sergančių nėščiųjų gydymas“, o duomenys apie nėščios moters ekspoziciją yra pateikti 5.2 skyriuje). Šie ir tyrimų su gyvūnais duomenys tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio nėštumui, gemalui/ vaisiui ar palikuonių postnatalinei raidai nerodo (žr. 5.3 skyrių). Nėščios moterys gali vartoti Tamiflu prieš tai įvertinus prieinamą saugumo informaciją, gripo viruso padermės patogeniškumą ir bendrą nėščios moters būklę.

Žindymas

Oseltamiviro ir jo aktyvaus metabolito išsiskiria į žindančių žiurkių pieną. Yra labai mažai informacijos apie vaikus, maitintus motinos, vartojančios oseltamivirą, pienu bei apie oseltamiviro ekskreciją į moters pieną. Riboti duomenys parodė, kad oseltamiviras ir jo aktyvus metabolitas buvo aptiktas moters piene, tačiau jo kiekis atitiko subterapinę kūdikių dozę. Atsižvelgiant į šią informaciją, viruso padermės patogeniškumą ir žindančios moters būklę, oseltamiviro skyrimas gali būti svarstomas, jei yra laukiama akivaizdi nauda žindančiai motinai.

Vaisingumas

Remiantis ikiklinikinių tyrimų duomenimis, įrodymų, kad Tamiflu paveiktų vyrų ar moterų vaisingumą, nėra (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tamiflu gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Bendras Tamiflu saugumo pobūdis pagrįstas 6049 suaugusiųjų ir paauglių bei 1473 vaikų, sirgusių gripu ir gydytų Tamiflu ar placebu, taipogi 3990 suaugusiųjų ir paauglių bei 253 vaikų, kurie Tamiflu ar placebą (t.y., neveiklų preparatą) vartojo gripo profilaktikai, klinikinių tyrimų duomenimis. Be to, 475 pacientai (įskaitant 18 vaikų, iš kurių 10 vartojo Tamiflu, o 8 – placebą), kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, vartojo Tamiflu arba placebą gripo profilaktikai.

Atliekant suaugusiųjų ir paauglių gydymo tyrimus, dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos (NR) buvo pykinimas ir vėmimas, o atliekant profilaktikos tyrimus – pykinimas. Kaip buvo pastebėta, dauguma šių NR atsirado po vieną kartą pirmąją arba antrąją gydymo dieną ir per 1–2 dienas savaime išnykdavo. Vaikams dažniausiai pastebėta nepageidaujama reakcija buvo vėmimas. Dėl šių NR daugumai pacientų Tamiflu vartojimo nutraukti nereikėjo.

Oseltamivirui patekus į rinką retai buvo pranešama apie sekančias sunkias nepageidaujamas reakcijas: anafilaksines ir anafilaktoidines reakcijas, kepenų sutrikimus (žaibinį hepatitą, kepenų veiklos sutrikimą, geltą), angioneurozinę edemą, Stevens-Johnson sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę, kraujavimą iš virškinimo trakto, neuropsichinius sutrikimus (apie neuropsichinius sutrikimus žr.

4.4 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėse

Toliau lentelėse išvardytos NR suskirstytos į tokias grupes: labai dažnos (≥ 1/10), dažnos (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnos (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retos (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai retos

(< 1/10 000). Lentelėse į atitinkamą dažnio grupę NR įrašytos pagal suvestinius klinikinių tyrimų duomenis.

Suaugusiųjų ir paauglių gripo gydymas ir profilaktika

Suaugusiųjų ir paauglių gydymo ir profilaktikos klinikinių tyrimų metu dažniausiai pastebėtos NR, kurios pasireiškė vartojant rekomenduojamą dozę (gydymui – po 75 mg du kartus per parą 5 dienas, profilaktikai - 75 mg vieną kartą per parą iki 6 savaičių), yra išdėstytos 1 lentelėje.

Saugumo pobūdis tiriamiesiems, vartojusiems profilaktikai rekomenduojamą Tamiflu dozę (75 mg vieną kartą per parą iki 6 savaičių), buvo kokybiškai panašus į stebėtą gydymo tyrimų metu, nepaisant ilgesnio vartojimo profilaktikos tyrimų metu.

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą, pasireiškusios suaugusiųjų ir paauglių gripo gydymo ir profilaktikos Tamiflu tyrimų metu bei pastebėtos vaistui esant rinkoje

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

klasė

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

 

dažni

 

 

 

Infekcijos ir

 

Bronchitas

 

 

infestacijos

 

Paprastoji pūslelinė

 

 

 

 

Nazofaringitas

 

 

 

 

Viršutinių

 

 

 

 

kvėpavimo takų

 

 

 

 

infekcijos

 

 

 

 

Sinusitas

 

 

Kraujo ir

 

 

 

Trombocitopenija

limfinės sistemos

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

klasė

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

 

dažni

 

 

 

Imuninės

 

 

Padidėjusio

Anafilaksinės reakcijos

sistemos

 

 

jautrumo

Anafilaktoidinės

sutrikimai

 

 

reakcija

reakcijos

Psichikos

 

 

 

Sujaudinimas

sutrikimai

 

 

 

Nenormalus elgesys

 

 

 

 

Nerimas

 

 

 

 

Sumišimas

 

 

 

 

Kliedesiai

 

 

 

 

Karštinė

 

 

 

 

Haliucinacijos

 

 

 

 

Košmariški sapnai

 

 

 

 

Savęs žalojimas

Nervų sistemos

Galvos

Nemiga

Pritemusi

 

sutrikimai

skausmas

 

sąmonė

 

 

 

 

Traukuliai

 

Akių sutrikimai

 

 

 

Matymo sutrikimas

Širdies

 

 

Širdies aritmija

 

sutrikimai

 

 

 

 

Kvėpavimo

 

Kosulys

 

 

sistemos,

 

Gerklės skausmas

 

 

krūtinės ląstos ir

 

Nosies varvėjimas

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo

Pykinimas

Vėmimas

 

Kraujavimai iš

trakto

 

Pilvo skausmas

 

virškinimo trakto

sutrikimai

 

(įskaitant viršutinės

 

Hemoraginis kolitas

 

 

pilvo dalies

 

 

 

 

skausmą)

 

 

 

 

Nevirškinimas

 

 

Kepenų, tulžies

 

 

Padidėjęs

Žaibinis hepatitas

pūslės ir latakų

 

 

kepenų fermentų

Kepenų

sutrikimai

 

 

kiekis

nepakankamumas

 

 

 

 

Hepatitas

Odos ir poodinio

 

 

Egzema

Angioneurozinė edema

audinio

 

 

Dermatitas

Daugiaformė eritema

sutrikimai

 

 

Išbėrimas

Stevens-Johnson

 

 

 

Dilgėlinė

sindromas

 

 

 

 

Toksinė epidermio

 

 

 

 

nekrolizė

Bendrieji

 

Skausmas

 

 

sutrikimai ir

 

Svaigulys (įskaitant

 

 

vartojimo vietos

 

galvos sukimąsi)

 

 

pažeidimai

 

Nuovargis

 

 

 

 

Karščiavimas

 

 

 

 

Skausmas galūnėse

 

 

Vaikų gripo gydymas ir profilaktika

Gripo gydymo oseltamiviru klinikiniuose tyrimuose dalyvavo iš viso 1473 vaikai, tarp jų kitomis ligomis nesirgę nuo 1 iki 12 metų amžiaus vaikai ir bronchų astma sirgę vaikai nuo 6 iki 12 metų amžiaus. Iš jų 851 vaikas buvo gydytas oseltamiviro suspensija. Poekspozicinės profilaktikos klinikinių tyrimų metu rekomenduojamą Tamiflu dozę vieną kartą per parą vartojo iš viso 158 vaikai, iš jų namų sąlygomis (n = 99), 6 savaičių trukmės sezoninės profilaktikos tyrime su vaikais (n = 49) ir

12 savaičių trukmės sezoninės profilaktikos tyrime su tiriamaisiais vaikais, kurių imuninė sistema buvo susilpnėjusi (n = 10).

Klinikinių tyrimų su vaikais metu dažniausiai pastebėtos NR yra išdėstytos 2 lentelėje.

2 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios vaikų gripo gydymo ir profilaktikos Tamiflu tyrimų metu (dozė pagal svorį ar amžių [nuo 30 mg iki 75 mg vieną kartą per parą)

Organų sistemų klasė

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

 

 

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir infestacijos

 

Vidurinės ausies uždegimas

 

 

 

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

Galvos skausmas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Akių sutrikimai

 

Konjunktyvitas (įskaitant

 

 

 

 

akių paraudimą, išskyras iš

 

 

 

 

akies ir akies skausmą)

 

 

Ausų ir labirintų

 

Ausies skausmas

Būgnelio

 

sutrikimai

 

 

sutrikimas

 

Kvėpavimo sistemos,

Kosulys

Nosies varvėjimas

 

 

krūtinės ląstos ir

Nosies

 

 

 

tarpuplaučio sutrikimai

užgulimas

 

 

 

Virškinimo trakto

Vėmimas

Pilvo skausmas (įskaitant

 

 

sutrikimai

 

viršutinės pilvo dalies

 

 

 

 

skausmą)

 

 

 

 

Nevirškinimas

 

 

 

 

Pykinimas

 

 

Odos ir poodinio

 

 

Dermatitas

 

audinio sutrikimai

 

 

(įskaitant

 

 

 

 

alerginį ir

 

 

 

 

atopinį

 

 

 

 

dermatitą)

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

 

 

Psichikos sutrikimai ir nervų sistemos sutrikimai

Gripas gali būti susijęs su įvairiais neurologiniais ir sutrikusios elgsenos simptomais, tokiais kaip haliucinacijos, delyras ar nenormali elgsena, kai kuriais atvejais dėl jų ištinka mirtis. Šie reiškiniai gali atsirasti sergant encefalitu ar esant encefalopatijai, bet gali pasireikšti ir be aiškios sunkios ligos.

Po rinkodaros teisės suteikimo gauta pranešimų, kad gripu sirgusiems ir Tamiflu vartojusiems pacientams pasitaikė traukulių ar delyras (įskaitant tokius simptomus, kaip pakitęs sąmonės lygmuo, sumišimas, nenormali elgsena, kliedesiai, haliucinacijos, sujaudinimas, nerimas, košmariški sapnai), dėl kurių pavieniais atvejais buvo susižalota arba ištiko mirtis. Šie reiškiniai dažniausiai pasitaikė vaikams ir paaugliams, jie dažnai pasireikšdavo staiga ir greitai praeidavo. Tamiflu įtaka šių reiškinių atsiradimui nežinoma. Tokių neuropsichiatrinių reiškinių taip pat pastebėta gripu sirgusiems, bet Tamiflu nevartojusiems pacientams.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai, įskaitant hepatitą ir kepenų fermentų padaugėjimą pacientams, sergantiems į gripą panašia liga. Šie atvejai apima mirtiną žaibinį hepatitą ar kepenų veiklos nepakankamumą.

Kitos ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija (jaunesni kaip vienerių metų kūdikiai)

Dviejų klinikinių tyrimų, skirtų apibūdinti gydymo oseltamiviru farmakokinetiką, farmakodinamiką ir saugumo pobūdį, kuriuose buvo tirti 135 gripo virusu užsikrėtę jaunesni nei vienerių metų amžiaus kūdikiai, metu visose amžiaus grupėse saugumo pobūdis buvo panašus, o dažniausi nepageidaujami reiškiniai buvo vėmimas, viduriavimas ir bėrimas nuo vystyklų (žr. 5.2 skyrių). Duomenų apie kūdikius, kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, mažesnis nei 36 savaitės, nepakanka.

Turimi prospektyvinių ir retrospektyvinių stebimųjų tyrimų (kurių metu stebėta daugiau kaip 2 400 jaunesnių kaip vienerių metų kūdikių) ir epidemiologinių tyrimų duomenys bei po vaisto patekimo į rinką gautų pranešimų duomenys apie oseltamiviro saugumą jo skiriant jaunesniems kaip vienerių metų kūdikiams gripui gydyti rodo, kad šiai vaikų amžiaus grupei vartojamo vaisto saugumo pobūdis yra panašus į nustatytą saugumo pobūdį vienerių metų ir vyresniems vaikams.

Senyvi žmonės ir lėtinėmis širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos ligomis sergantys pacientai

Gripo gydymo klinikiniuose tyrimuose tirta populiacija buvo sudaryta iš kitomis ligomis nesirgusių suaugusių pacientų, paauglių ir rizikos grupių pacientų (tai pacientai, kuriems gripo komplikacijų pavojus yra didesnis, pvz., senyvi žmonės ir lėtinėmis širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos ligomis sergantys pacientai). Apibendrinant, rizikos grupių pacientų ir kitomis ligomis nesirgusių suaugusiųjų ir paauglių saugumo pobūdis buvo kokybiškai panašūs.

Pacientai, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi

12 savaičių trukmės profilaktikos tyrimo su 475 pacientais, tarp kurių buvo 18 nuo 1 iki 12 metų amžiaus ir vyresnių vaikų, kurių imuninės sistemos veikla buvo susilpnėjusi, saugumo pobūdis 238 oseltamivirą vartojusiems pacientams buvo panašus į anksčiau nustatytąjį profilaktikos Tamiflu klinikinių tyrimų metu.

Bronchų astma sergantys vaikai

Apibendrinant, nepageidaujamų reakcijų pobūdis bronchų astma sirgusiems vaikams ir kitomis ligomis nesirgusiems vaikams buvo kokybiškai panašūs.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu ir poregistracinės stebėsenos metu buvo gauta pranešimų apie perdozavimo Tamiflu atvejus. Daugumoje šių pranešimų apie perdozavimo atvejus nepageidaujamų reiškinių nebuvo nurodyta.

Perdozavimo atvejais pastebėti nepageidaujami reiškiniai bei vartojus gydomąsias Tamiflu dozes pastebėti nepageidaujami reiškiniai (jie aprašyti 4.8 skyriuje Nepageidaujamas poveikis) pagal pobūdį ir paplitimą buvo panašūs.

Joks specifinis priešnuodis nežinomas.

Vaikų populiacija

Perdozavimas dažniau pastebimas vaikams, nei suaugusiesiems ar paaugliams. Ruošiant Tamiflu geriamąją suspensiją ar duodant Tamiflu preparatus vaikams reikia būti atidiems.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sisteminiai antivirusiniai vaistai, neuraminidazės inhibitoriai, ATC kodas – J05AH02

Oseltamiviro fosfatas yra vaisto pirmtakas, iš kurio susidaro aktyvus metabolitas (oseltamiviro karboksilatas). Aktyvusis metabolitas selektyviai inaktyvina gripo virusų fermentus neuraminidazes – glikoproteinus, randamus ant virusų paviršiaus. Viruso fermento neuraminidazės aktyvumas svarbus, kad virusas patektų į neinfekuotas ląsteles, taip pat kad neseniai susidariusios virusų dalelės išsilaisvintų iš infekuotų ląstelių, ir virusinė infekcija toliau plistų po organizmą.

In vitro oseltamiviro karboksilatas inaktyvina gripo A ir B neuraminidazes. Oseltamiviro fosfatas in vitro slopina gripo viruso infekciją ir viruso replikaciją. Naudojant gyvūnų gripo modelius in vivo, kai oseltamiviro sugirdoma tiek, kad sudaromos priešvirusinės ekspozicijos, panašios į tas, kurios esti skiriant vaisto žmogui po 75 mg du kartus per parą, jis sutrikdo A ir B virusų replikaciją ir slopina jų patogeniškumą.

Oseltamiviro aktyvumą prieš A ir B gripo virusus patvirtina sveikų savanorių eksperimentinio klinikinio tyrimo duomenys.

Kliniškai izoliuoto gripo A neuraminidazės IC50 reikšmės oseltamivirui buvo nuo 0,1 nM iki 1,3 nM, o gripo B – 2,6 nM. Didesnės IC50 reikšmės, esant gripui B – iki 8,5 nM vidurkio – buvo nustatytos aprašytuose tyrimuose.

Klinikiniai tyrimai

Gripo infekcijos gydymas

Ši indikacija yra pagrįsta natūraliai pasitaikančio gripo klinikiniais tyrimais, kurių metu vyraujanti infekcija buvo gripas A.

Oseltamiviras yra veiksmingas tik gripo viruso sukeltoms ligoms gydyti. Todėl statistinė analizė apima tik gripu užsikrėtusius žmones. Kadangi tarp visų gyventojų, dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose, kai kuriems jų gripo viruso mėginys buvo teigiamas, kai kuriems – neigiamas, vaisto veiksmingumas pirmiausia sumažėjo proporcingai gripu neužsikrėtusiųjų skaičiui. Iš visų gydytų žmonių gripas patvirtintas 67 % (nuo 46 % iki 74 %) tyrime dalyvavusių pacientų. Tarp senyvų asmenų teigiamas gripo viruso mėginys buvo 64 % atvejų, o tarp sergančių lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga – 62 %. Visi III fazės klinikiniai tyrimai pacientams buvo atliekami tik tuo laikotarpiu, kai gripas plito tarp vietos gyventojų.

Suaugusieji ir 13 metų bei vyresni paaugliai. Dalyvauti tyrime buvo leidžiama tiems pacientams, kurie apie simptomų atsiradimą pranešė per 36 valandas, turėjo 37,8 °C temperatūros ir mažiausiai vieno kvėpavimo funkcijos sutrikimo (kosulį, nosies pažeidimą ar skaudamą gerklę) ir bent vieną sisteminį (mialgiją, šaltkrėtį /išprakaitavimą, negalią, nuovargį ar galvos skausmą) simptomą. Analizuojant visų dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose suaugusių pacientų ir paauglių, kurių gripo viruso mėginys buvo teigiamas (N = 2 413), duomenų bazę nustatyta, kad oseltamiviras, vartojamas po 75 mg du kartus per parą 5 dienas, sumažino gripo ligos trukmės vidurkį maždaug viena diena – nuo 5,2 dienos (95 % PI 4,9 - 5,5 dienos) placebo vartojusiųjų grupėje iki 4,2 dienos (95 % PI 4,0-4,4 dienos; p 0,0001).

Sumažėjo žmonių, kuriems pasitaikė specifikuotų antibiotikais gydytų apatinių kvėpavimo takų komplikacijų (dažniausiai bronchitas), nuo 12,7 % (135 iš 1 063) placebo grupėje iki 8,6 % (116 iš 1 350) tarp oseltamiviru gydytų pacientų (p = 0,0012).

Gripo gydymas, kai pacientai turi svarbių rizikos veiksnių. Kai oseltamiviro po 75 mg du kartus per parą 5 dienas vartojo senyvi (65 metų) asmenys ir sergantieji lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo

sistemos liga, vidutinė gripo ligos trukmė pastebimai nesumažėjo. Karščiavimas gydant oseltamiviru truko viena diena trumpiau. Senyviems žmonėms, kurių gripo viruso mėginys teigiamas, oseltamiviras reikšmingai sumažino antibiotikais gydytų apatinių kvėpavimo takų specifikuotų komplikacijų (dažniausiai bronchito) dažnį – nuo 19 % (52 iš 268) placebo vartojusiųjų grupėje iki 12 % (29 iš 250) tarp oseltamiviru gydytų pacientų (p = 0,0156).

Tarp sergančių lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga pacientų, kurių viruso mėginys buvo teigiamas, ir kurie buvo gydyti antibiotikais, apatinių kvėpavimo takų komplikacijų (dažniausiai bronchito) pasitaikė 17 % atvejų (22 iš 133) placebo vartojusiųjų grupėje ir 14 % (16 iš 118) oseltamiviru gydytų grupėje (p = 0,5976).

Gripu sergančių nėščiųjų gydymas. Nors kontroliuojamų oseltamiviro klinikinių tyrimų su nėščiomis moterimis nėra atlikta, tačiau poregistracinių ir retrospektyvinių stebėsenos tyrimų metu yra gauta įrodymų, kad dabartinis dozavimo režimas sumažina sergamumą ir mirtingumą šioje pacientų populiacijoje. Farmakokinetikos analizių rezultatai rodo mažesnę ekspoziciją aktyviuoju metabolitu, tačiau nėščioms moterims gripo gydymui ir profilaktikai skiriamos dozės keisti nerekomenduojama (žr. 5.2 skyriaus „Farmakokinetika“ poskyrį „Ypatingos populiacijos“).

Vaikų gripo gydymas. Tiriant klinikoje kitais požiūriais sveikus 1-12 metų (amžiaus vidurkis – 5,3 metai) vaikus (65 % jų gripo viruso mėginys teigiamas), kuriems buvo padidėjusi temperatūra

(≥ 37,8 °C) ir dar vargino kosulys arba rinitas, nustatyta, kad iš turinčių teigiamą gripo mėginį 67 % buvo užsikrėtę gripo A, 33 % – gripo B virusais. Pradėjus per 48 valandas nuo simptomų atsiradimo gydyti oseltamiviru, palyginus su placebo grupe, reikšmingai, t. y. 1,5 dienos (95 % PI 0,6–2,2 dienos; p < 0,0001) sutrumpėjo išgijimo laikas (išgijimas apibūdinamas kaip tuo pat metu normalios savijautos bei aktyvumo atgavimas ir karščiavimo, kosulio, rinito palengvėjimas). Nuo oseltamiviro sumažėjo ūminio vidurinės ausies uždegimo dažnis – nuo 26,5 % (53 iš 200) placebo grupėje iki 16 % (29 iš 183) tarp oseltamiviru gydytų vaikų (p = 0,013).

Kitame klinikiniame tyrime dalyvavo 334 bronchų astma sergantys 6 - 12 metų vaikai, kurių

53,6 % gripo viruso mėginys buvo teigiamas. Gydytų oseltamiviru grupės vaikų vidutinė ligos trukmė pastebimai nesumažėjo. 6-tąją dieną (paskutinę gydymo dieną) FEV1 (forsuoto iškvėpimo tūris per

1 sek.) oseltamiviru gydytųjų grupėje padidėjo 10,8 %, palyginti su 4,7 % placebo vartojusiųjų grupėje (p = 0,0148).

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti tyrimų, skiriant Tamiflu vienai ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių, rezultatus. Informaciją apie vartojimą vaikams žiūrėti 4.2 skyriuje.

Ši indikacija jaunesniems nei 1 metų vaikams yra pagrįsta veiksmingumo vyresniems vaikams duomenų ekstrapoliacija, o rekomenduojamas dozavimas yra paremtas farmakokinetikos modeliavimo duomenimis (žr. 5.2 skyrių).

Gripo B gydymas. Apskritai, 15 % visų gyventojų, kurių gripo viruso mėginys buvo teigiamas, buvo užsikrėtę gripo B virusais (atskirų tyrimų duomenimis – nuo 1 iki 33 %). Atskirų klinikinių tyrimų duomenimis, gydytų grupių vidutinė gripo B ligos trukmė pastebimai nesiskyrė. Išanalizuoti visų klinikinių tyrimų metu surinkti duomenys apie 504 gripu B užsikrėtusius žmones. Oseltamiviras, palyginti su placebu, 0,7 dienos sumažino laiką iki visų simptomų palengvėjimo (95 % PI 0,1-1,6 dienos; p = 0,022) ir viena diena (95 % PI 0,4-1,7 dienos; p < 0,001) karščiavimo (≥ 37,8 °C), kosulio bei rinito trukmę.

Gripo profilaktika

Oseltamiviro veiksmingumas išvengiant natūraliai įgyjamo gripo yra įrodytas tyrinėjant pokontaktinę profilaktiką šeimose ir dviejų sezonų profilaktikos duomenis. Svarbiausias visų šių tyrimų veiksmingumo rodmuo – laboratoriškai patvirtinto gripo dažnis. Gripo epidemijų virulentiškumas yra nenuspėjamas; jis keičiasi pagal regioną ir kiekvieno sezono metu, todėl būtinų gydyti žmonių skaičius (BGŽS), norint išvengti vieno gripo ligos atvejo, kinta.

Pokontaktinė profilaktika. Tyrimo metu kontaktavusieji (12,6 % skiepyti nuo gripo) su indeksuotais sergančiais gripu žmonėmis profilaktiškai (skiriant po 75 mg oseltamiviro kartą per parą) pradėti gydyti per 2 dienas nuo simptomų atsiradimo indeksuotiems pacientams ir gydyta septynias dienas. Gripas buvo patvirtintas 163 iš 377 indeksuotų atvejų. Oseltamiviras reikšmingai sumažino klinikinės gripo ligos dažnį tarp kontaktavusių su sergančiaisiais patvirtintu gripu – nuo 24 iš 200 (12 %) placebo vartojusiųjų grupėje iki 2 iš 205 (1 %) oseltamiviro vartojusiųjų grupėje (sumažėjo 92 % [95 % PI 6– 16; p 0,0001]). Būtinų gydyti žmonių skaičius (BGŽS) tarp kontaktavusiųjų su tikru gripu sergančiaisiais buvo 10 (95 % PI 9-12), o tarp visų numatytų gydyti gyventojų (angl. ITT) – 16 (95 % PI 15-19), nekreipiant dėmesio į indeksuotų pacientų infekcijos būklę.

Oseltamiviro veiksmingumas išvengiant natūraliai pasitaikančio gripo yra įrodytas pokontaktinės profilaktikos tyrimu šeimose, kuriose buvo suaugusiųjų, paauglių ir 1 – 12 metų vaikų – ir kaip indeksuotų sergančiųjų, ir kaip šeimos kontaktų. Atliekant šį tyrimą svarbiausias veiksmingumo rodmuo buvo laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis šeimose. Profilaktiškai oseltamiviro vartota 10 dienų. Bendrojoje populiacijoje laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis šeimose sumažėjo nuo 20 % (27 iš 136) profilaktiškai vaisto negavusiųjų grupėje iki 7 % (10 iš 135) profilaktiškai vaisto vartojusiųjų grupėje (sumažėjo 62,7 % [95 % PI 26,0–81,2; p = 0,0042]). Šeimose, kuriose buvo indeksuotų užsikrėtimo gripu atvejų, gripo dažnis sumažėjo nuo 26% (23 iš 89) profilaktiškai vaisto nevartojusiųjų grupėje iki 11 % (9 iš 84) profilaktiškai vaisto gavusiųjų grupėje (sumažėjo 58,5 % [95 % PI 15,6–79,6; p = 0,0114]).

Tiriant 1–12 metų vaikų pogrupį nustatyta, kad laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis reikšmingai sumažėjo – nuo 19 % (21 iš 111), kai profilaktika netaikyta, iki 7 % (7 iš 104) profilaktiškai vaisto gavusiųjų grupėje (sumažėjo 64,4 %, [95 % PI 15,8–85,0; p = 0,0188]). Vaikams, iš kurių pradžioje dar nebuvo išskiriama virusų, laboratorijoje patvirtinto klinikinio gripo dažnis sumažėjo nuo 21 % (15 iš 70) profilaktiškai vaisto negavusiųjų grupėje iki 4 % (2 iš 47) profilaktiškai gydomųjų grupėje (sumažėjo 80,1 % [95 % PI 22,0–94,9; p = 0,0206]). BGŽS visoje vaikų populiacijoje buvo 9 (95 % PI 7–24) ir 8 (95 % PI 6 – viršutinė riba nenustatyta) atitinkamai visoje populiacijoje (ITT) ir vaikų, kontaktavusių su indeksuotais sergančiaisiais, populiacijoje (ITTII).

Pokontaktinė jaunesnių nei 1 metų kūdikių gripo profilaktika pandemijos metu

Kontroliuotų klinikinių tyrimų su 0-12 mėnesių amžiaus kūdikiais metu gripo profilaktika pandemijos metu netirta. Informaciją apie ekspozicijos modeliavimą rasite 5.2 skyriuje.

Gripo profilaktika jo epidemijos bendruomenėje metu. Dviejų kitų klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo neskiepyti ir kitais atžvilgiais sveiki suaugusieji, duomenų sukauptąja analize nustatyta, kad skiriant po 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą 6 savaites kad gripo protrūkio bendruomenėje metu, klinikinės gripo ligos dažnis reikšmingai sumažėjo: nuo 25 iš 519 (4,8 %) placebo grupėje iki 6 iš 520 (1,2 %) oseltamiviro grupėje (t.y. sumažino 76 % [95 % PI 1,6-5,7; p = 0,0006]). BGŽS šio tyrimo metu buvo 28 (95 % PI 24-50).

Tiriant slaugos namuose gyvenančius senyvus žmones, kurių 80 % tą sezoną buvo skiepyti nuo gripo, nustatyta, kad po 75 mg vieną kartą per parą 6 savaites vartotas oseltamiviras reikšmingai sumažino klinikinės gripo ligos dažnį: nuo 12 iš 272 (4,4 %) placebo grupėje iki 1 iš 276 (0,4 %) oseltamiviro grupėje (t. y., sumažino 92 %, [95 % PI 1,5-6,6; p = 0,0015]). BGŽS šio tyrimo metu buvo 25 (95 % PI 23-62).

Gripo profilaktika asmenims, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi. Buvo atliktas dvigubai aklas, placebu kontroliuotas, randomizuotas sezoninio gripo profilaktikos klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 475 pacientai, kurių imuninės sistemos veikla buvo susilpnėjusi (388 pacientai, kuriems persodinti solidiniai organai (iš jų 195 vartojo placebą, o 193 - oseltamivirą), 87 pacientai, kuriems persodintos hemopoezės kamieninės ląstelės (iš jų 43 vartojo placebą, o 44- oseltamivirą), pacientų su kitais imuninės sistemos veiklos sutrikimais nebuvo), įskaitant aštuoniolika nuo 1 iki 12 metų vaikų. Šio klinikinio tyrimo pagrindinis tyrimo tikslas buvo laboratoriniais tyrimų metodais patvirtintos (nustatytos viruso kultūros ir (arba) keturis kartus padidėjęs HAI antikūnų titras) klinikinės gripo ligos pasireiškimo dažnis. Laboratoriniais tyrimų metodais patvirtintos klinikinės gripo ligos pasireiškimo dažnis buvo 2,9 % (7 iš 238) placebo grupėje ir 2,1 % (5 iš 237) oseltamiviro vartojusiųjų grupėje (95 % PI - 2,3 %–4,1%; p = 0,772).

Specifinių tyrimų, kuriais būtų įvertintas komplikacijų pavojaus mažėjimas, neatlikta.

Atsparumas oseltamivirui

Klinikiniai tyrimai. Gripo virusų, pasižyminčiu sumažėjusiu jautrumu arba akivaizdžiu atsparumu oseltamivirui, atsiradimo rizika buvo tiriama Roche užsakytų klinikinių tyrimų metu. Gydymo metu viruso atsparumas oseltamivirui vaikų organizme išsivystė dažniau, nei suaugusiųjų ir svyravo nuo mažiau kaip 1 % suaugusiesiems iki 18 % jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams. Vaikams, kuriems nustatytas oseltamivirui atsparaus viruso nešiojimas, įprastai nuo viruso apsivalydavo per ilgesnį laikotarpį, lyginant su tiriamaisiais, kuriems nustatytas jautus virusas. Vis dėlto dėl gydymo atsiradęs asparumas oseltamivirui reakcijai į gydymą įtakos neturėjo ir gripo simptomų trukmės nepailgino.

Pacientų populiacija

Pacientai, turintys atsparumą lemiančių mutacijų (%)

Fenotipavimo duomenys*

Geno- ir fenotipavimo duomenys*

Suaugusieji ir paaugliai

0,62 % (14 iš 2253)

0,67 % (15 iš 2253)

 

 

 

Vaikai (1-12 metų)

3,89 % (66 iš 1698)

4,24 % (72 iš 1698)

 

 

 

Kūdikiai (< 1 metų)

18,31 % (13 iš 71)

18,31 % (13 iš 71)

 

 

 

* Išsamus genotipavimas atliktas ne visų tyrimų metu

Jokių požymių nepastebėta, kad asmenims, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, atsirastų atsparumas vaistui, susijęs su iki šiol vartotu Tamiflu klinikinių tyrimų metu, kai po kontaktavimo su sergančiuoju (7 dienas), po kontaktavimo šeimose (10 dienų) ir sezoninių gripo protrūkių metu

(42 dienas) jis vartotas gripui išvengti. 12 savaičių trukmės profilaktikos tyrimo metu pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, atsparumo vaistui nepastebėta.

Klinikiniai ir stebėsenos duomenys. Įprastai pasitaikančios mutacijos, susijusios su sumažėjusiu jautrumu oseltamivirui in vitro, yra aptiktos gripo viruso A ir B tipų izoliatuose, išskirtuose iš oseltamiviro anksčiau nevartojusių pacientų. Gydymo oseltamiviru metu atsparios padermės buvo išskirtos tiek iš normalų imunitetą, tiek iš sutrikusį imunitetą turinčių pacientų. Oseltamivirui atsparaus viruso atsiradimo gydymo metu pavojus yra didesnis mažiems vaikams ir pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi.

Oseltamivirui atsparūs virusai, izoliuoti iš oseltamiviru gydytų pacientų, ir oseltamivirui atsparios laboratorinės gripo virusų padermės turi N1 ir N2 neuraminidazių mutacijų. Pastebėta viruso potipiui specifinių atsparumą lemiančių mutacijų tendencija. Nuo 2007 metų įprastai pasitaikantis atsparumas, susijęs su mutacija H275Y sezoninio gripo viruso H1N1 padermėse, yra sporadiškai aptinkamas. Jautrumo oseltamivirui sumažėjimas ir tokių virusų paplitimas, matyt, kinta atsižvelgiant į sezoną ir geografines sąlygas. 2008 metais H275Y buvo rasta > 99 % Europoje cirkuliavusių H1N1 gripo izoliatų. 2009 metais H1N1 gripo virusas (“kiaulių gripas”) dažniausiai buvo vienodai jautrus oseltamivirui, ir tik pavieniais atvejais buvo pastebėtas atsparumas vartojusiems vaistą tiek ligos gydymui, tiek ir profilaktikai.

5.2Farmakokinetinės savybės

Bendroji informacija

Absorbcija

Išgertas oseltamiviro fosfatas (pro-vaistas) iš virškinimo trakto greitai rezorbuojamas ir daugiausia kepenų esterazių ekstensyviai paverčiamas aktyviu metabolitu (oseltamiviro karboksilatu). Mažiausiai 75 % išgertos dozės sisteminę kraujotaką pasiekia aktyvaus metabolito pavidalu. Palyginti su ekspozija aktyviam metabolitui, pro-vaistui ji mažesnė nei 5 %. Ir pro-vaisto, ir aktyvaus metabolito koncentracijos plazmoje esti proporcingos dozei, jų neveikia kartu valgomas maistas.

Pasiskirstymas

Vidutinis pasiskirstymo tūris žmonių organizme, esant pastoviai oseltamiviro karboksilato koncentracijai, yra maždaug 23 litrai; tai tūris, kuris ekvivalentiškas neląsteliniam kūno tūriui. Kadangi neuraminidazės aktyvumas reiškiasi neląstelinėje terpėje, oseltamiviro karboksilatas pasiskirsto po visas vietas, kur plinta gripo virusai.

Su žmogaus plazmos baltymais oseltamiviro karboksilatas jungiasi mažai (apie 3 %).

Biotransformacija

Esterazės, daugiausia esančios kepenyse, oseltamivirą ekstensyviai paverčia oseltamiviro karboksilatu. In vitro tyrimai parodė, kad nei oseltamiviras, nei aktyvus jo metabolitas nėra pagrindinių citochromo P450 izoformų substratas ar jų inhibitorius. In vivo tyrimais neindentifikuotas joks abiejų medžiagų II medžiagų apykaitos fazės metu susidarantis porinis junginys (konjuguota forma).

Eliminacija

Absorbuotas oseltamiviras pirmiausia (> 90 %) eliminuojamas, paverčiant jį oseltamiviro karboksilatu, kuris toliau nemetabolizuojamas ir pašalinamas su šlapimu. Didžiausios oseltamiviro karboksilato koncentracijos plazmoje mažėja pagal pusinės eliminacijos periodą, kuris daugelio žmonių yra

6-10 valandų. Aktyvusis metabolitas visas pašalinamas sekrecijos inkstuose būdu. Didesnis inkstų klirensas (18,8 l/h) negu filtracijos per inkstų kamuolėlius greitis (7,5 l/h) rodo, kad be filtracijos kamuolėliuose vyksta sekrecija kanalėliuose. Mažiau nei 20 % išgertos radioaktyviai žymėtos dozės pasišalina su išmatomis.

Kitos ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija

Jaunesni kaip 1 metų kūdikiai. Tamiflu farmakokinetika, farmakodinamika ir saugumas yra vertinti dviejų atvirų nekontroliuotų klinikinių tyrimų, į kuriuos taip pat buvo įtraukti gripu užsikrėtę jaunesni nei vienerių metų vaikai (n = 135), metu. Veiklaus metabolito klirenso rodiklis, koreguotas pagal kūno masę, jaunesnių nei vienerių metų pacientų organizme su amžiumi mažėja. Ekspozicija metabolitu jauniausių kūdikių organizme taip pat yra labiau kintanti. Turimi duomenys rodo, kad 0 - 12 mėnesių amžiaus kūdikiams skiriant po 3 mg/kg kūno svorio dozę du kartus per parą ekspozicija provaistu ir metabolitu, tikėtina, yra veiksminga, o saugumo pobūdis yra panašus į vyresnių vaikų bei suaugusiųjų, vartojusių įteisintą dozę, saugumo pobūdį (žr. 4.1 ir 4.2 skyrius). Pastebėti nepageidaujami reiškiniai atitiko vyresniems vaikams nustatytą saugumo pobūdį.

Duomenų apie jaunesniems nei 1 metų amžiaus kūdikiams taikomą profilaktiką po kontakto su gripo virusu nėra. Gripo profilaktika jo epidemijos bendruomenėje metu su jaunesniais nei 12 metų amžiaus vaikais netirta.

Pokontaktinė jaunesnių nei 1 metų kūdikių gripo profilaktika pandemijos metu

Kūdikių iki 1 metų amžiaus vieną kartą per parą vartojamos 3 mg/kg dozės modeliavimas rodo, kad ekspozicija bus didesnė arba tokiame pačiame intervale, kaip ir ekspozicija suaugusiesiems 75 mg dozę vartojant vieną kartą per parą. Ekspozicija neviršija susidarančios gydant jaunesnius nei 1 metų kūdikius (3 mg / kg du kartus per parą doze), o tikėtinas saugumo pobūdis yra panašus (žr. 4.8 skyrių). Su jaunesniais kaip 1 metų kūdikiais profilaktikos klinikinių tyrimų neatlikta.

1 metų ir vyresni kūdikiai ir vaikai. Oseltamiviro farmakokinetika vertinta atliekant farmakokinetinius vienkartinės dozės tyrimus 1–16 metų kūdikiams, vaikams ir paaugliams. Kartotinių dozių farmakokinetika tirta nedaugeliui vaikų, įtrauktų į klinikinius veiksmingumo tyrimus. Jaunesnių vaikų organizme ir vaisto pirmtakas, ir aktyvus jo metabolitas išnykdavo greičiau nei suaugusiųjų, sudarydamas mažesnę ekspoziciją nuo duotos mg/kg dozės. Nuo 2 mg/kg oseltamiviro karboksilato dozės vaikams ekspozicija vaistui buvo panaši kaip nuo 75 mg (maždaug 1 mg/kg) vienkartinės dozės, skiriamos suaugusiesiems. 12 metų ir vyresnių vaikų ir paauglių organizme oseltamiviro farmakokinetika yra panaši kaip suaugusiųjų.

Senyvi pacientai

Kai skiriamos panašios oseltamiviro dozės, ekspozicija aktyviuoju metabolitu, esant pastoviai jo koncentracijai, senyvų pacientų (65 - 78 metų) organizme, palyginus su jaunesnių nei 65 metų suaugusiųjų, esti 25 - 35 % didesnė. Senyvų pacientų organizme pusinės eliminacijos periodai buvo panašūs, kaip ir jaunų suaugusių pacientų. Remiantis vaisto ekspozicijos ir jo toleravimo duomenimis manoma, kad senyviems pacientams dozės keisti nereikia, nebent būtų vidutinio sunkumo ar sunkaus inkstų pažeidimo požymių (kreatinino klirensas mažesnis nei 60 ml/min) (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų pažeidimas

Skiriant po 100 mg oseltamiviro fosfato du kartus per parą 5 paras pacientams, kuriems buvo įvairaus laipsnio inkstų pažeidimas, nustatyta, kad ekspozicija oseltamiviro karboksilatu buvo atvirkščiai proporcinga silpnėjančiai inkstų funkcijai. Kaip dozuoti vaistą, žiūrėkite 4.2 skyriuje.

Kepenų pažeidimas

Remiantis in vitro tyrimais manoma, kad esant pažeistoms kepenims, neturėtų nei reikšmingai padidėti ekspozicija oseltamiviru, nei reikšmingai sumažėti ekspozicija jo aktyviu metabolitu (žr. 4.2 skyrių).

Nėščios moterys

Bendroji populiacijos farmakokinetikos analizė rodo, kad skiriant Tamiflu pagal 4.2 skyriuje Dozavimas ir vartojimo metodas aprašytą dozavimo schemą, ekspozicija veikliuoju metabolitu nėščiųjų organizme buvo mažesnė (vidutiniškai 30 % visų trimestrų metu), lyginant su ne nėščiomis moterimis. Prognozuojama ekspozicija yra mažesnė, tačiau visų gripo viruso padermių atvejais išlieka didesnė už slopinančią (IC95 reikšmės) ir terapinę koncentracijas. Be to, stebimųjų tyrimų metu yra gauta duomenų, rodančių šiuo metu taikomos dozavimo schemos naudą šios populiacijos pacientėms. Dėl to nėščioms moterims skiriant gripo gydymą arba profilaktiką dozės keisti nerekomenduojama (žr. 4.6 skyrių Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio ir genotoksinio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia. Įprastiniai kancerogeninio poveikio tyrimai graužikų organizme parodė, kad yra nuo dozės priklausoma kai kurių navikų, tipiškų naudotos veislės graužikams, didėjimo tendencija. Turint galvoje šios ekspozicijos skirtumą nuo laukiamos žmonių ekspozicijos vaistui, šie duomenys, vartojant Tamiflu pagal priimtas terapines indikacijas, jo naudos ir pavojaus santykio nekeičia.

Teratologinis poveikis žiurkėms ir triušiams tirtas duodant jiems vaisto atitinkamai iki 1500 mg/kg per parą ir 500 mg/kg per parą. Jokio poveikio vaisių raidai nepastebėta. Tiriant poveikį žiurkių vislumui, dozės iki 1500 mg/kg per parą jokių nepageidaujamų reakcijų abiejų lyčių gyvūnams nesukėlė.

Tyrinėjant prenatalinę ir postnatalinę žiurkių raidą, nuo 1500 mg/kg per parą dozės pastebėtas užsitęsęs gimdymas. Saugumo koeficientas tarp žmogaus ekspozicijos vaistui ir didžiausios neefektyvios dozės (500 mg/kg per parą) žiurkėms yra: oseltamiviro – 480, aktyvaus jo metabolito – 44. Žiurkių ir triušių vaisių ekspozicijos vaistui sudarė apie 15-20 % tų, kurios veikė patelių organizmą.

Oseltamiviro ir aktyvaus jo metabolito išsiskiria į žindančių žiurkių pieną. Riboti duomenys nurodo, kad oseltamiviro ir aktyvaus jo metabolito patenka į moters pieną. Remiantis išvadomis, gautomis tiriant poveikį gyvūnams, galima apytikriai apskaičiuoti, kad šių junginių patenka atitinkamai 0,01 mg ir 0,3 mg per parą.

Galima alerginė odos reakcija nuo oseltamiviro tirta naudojant „maksimizuotą” mėginį jūrų kiaulytėms. Maždaug 50 % gyvūnų po to, kai jie buvo veikiami vien tik veikliąja medžiaga, atsirado eritema. Nustatyta, kad vaistas laikinai sudirgina triušių akis.

Tuo tarpu kai suaugusioms žiurkėms nepageidaujamų reakcijų į sugirdytas labai dideles (didžiausia tirta dozė – 1310 mg/kg) vienkartines oseltamiviro fosfato dozes nebuvo, tokios pat dozės 7 dienų

amžiaus žiurkių jauniklius veikė toksiškai, įskaitant jų žuvimą. Šios reakcijos buvo pastebėtos duodant gyvūnams 657 mg/kg ir didesnes dozes. Nepageidaujamų reakcijų į 500 mg/kg dozes, įskaitant kartotinį (po 500 mg/kg per parą nuo 7-tos iki 21-os dienos po vaikavimosi) šios dozės vartojimą, nebuvo pastebėta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tamiflu 30 mg kietosios kapsulės

Kapsulės turinio

Pregelifikuotas krakmolas (iš kukurūzų krakmolo)

Talkas

Povidonas

Kroskarmeliozės natris

Natrio stearilfumaratas

Kapsulės lukšto

Želatina

Geltonasis geležies oksidas (E172) Raudonasis geležies oksidas (E172) Titano dioksidas (E171)

Spaustuvės dažų

Šelakas

Titano dioksidas (E171)

FD and C Blue 2 (indigokarminas, E132)

Tamiflu 45 mg kietosios kapsulės

Kapsulės turinio

Pregelifikuotas krakmolas (iš kukurūzų krakmolo)

Talkas

Povidonas

Kroskarmeliozės natris

Natrio stearilfumaratas

Kapsulės lukšto

Želatina

Juodasis geležies oksidas (E172) Titano dioksidas (E171)

Spaustuvės dažų

Šelakas

Titano dioksidas (E171)

FD and C Blue 2 (indigokarminas, E132)

Tamiflu 75 mg kietosios kapsulės

Kapsulės turinio

Pregelifikuotas krakmolas (iš kukurūzų krakmolo)

Talkas

Povidonas

Kroskarmeliozės natris

Natrio stearilfumaratas

Kapsulės lukšto

Želatina

Geltonasis geležies oksidas (E172) Raudonasis geležies oksidas (E172) Juodasis geležies oksidas (E172)

Titano dioksidas (E171)

Spaustuvės dažų

Šelakas

Titano dioksidas (E171)

FD and C Blue 2 (indigokarminas, E132)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

Tamiflu 30 mg kietosios kapsulės 7 metai.

Tamiflu 45 mg kietosios kapsulės 7 metai.

Tamiflu 75 mg kietosios kapsulės 10 metų.

Vaistinėje paruoštos suspensijos laikymas

Laikant ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, tinkamumo laikas – 10 dienų.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Kaip laikyti vaistinėje paruoštą suspensiją, žiūrėkite 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Triplekso lizdinė plokštelė (PVC/PE/PVDC, padengta aliuminio folijos izoliaciniu sluoksniu). Vienoje pakuotėje yra 10 kapsulių.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Ex tempore paruoštas vaistas

Jeigu Tamiflu miltelių geriamajai suspensijai negalima gauti

Vaikams ir suaugusiems pacientams, kurie negeba nuryti kapsulių arba kuriems reikia mažesnių dozių, tinkamesnis preparatas yra rinkai gaminama Tamiflu geriamoji suspensija (6 mg/ml). Jeigu rinkai gaminamų Tamiflu miltelių geriamajai suspensijai neįmanoma gauti, suspensiją (6 mg/ml) gali paruošti vaistinkas arba pacientas gali tokią suspensiją pasiruošti namuose.

Yra geriau vartoti vaistinėje paruoštą preparatą, negu namuose paruoštą. Išsamią informaciją, kaip vaistinį preparatą paruošti namuose, galima rasti Tamiflu kapsulių pakuotės lapelio skyriuje „Tamiflu suspensijos ruošimas namuose“.

Tiek vaistinėje paruoštam preparatui, tiek preparato ruošimo procedūroms atlikti namuose būtina turėti reikiamo tūrio švirkštą su reikiamomis žymomis. Abiem atvejais patartina reikalingą tūrį pasižymėti ant švirkšto.

Paruošimas vaistinėje

Vaistinėje iš kapsulių paruošta 6 mg/ml stiprumo suspensija

Nepažeistų kapsulių negalintiems nuryti suaugusiesiems, paaugliams ir vyresniems kaip 1 metų kūdikiams ir vaikams

Ši procedūra aprašo 6 mg/ml suspensijos paruošimą, kurios vienam pacientui pakaktų 5 dienų gydymo kursui arba 10 dienų profilaktikos kursui.

Vaistininkas gali paruošti 6 mg/ml suspensiją iš Tamiflu 30 mg, 45 mg ar 75 mg stiprumo kapsulių, naudodamas vandenį, kuriame yra pridėta 0,05 % m/t konservanto natrio benzoato.

Visų pirma apskaičiuokite bendrąjį suspensijos tūrį, kurį reikia paruošti ir išduoti pacientui 5 dienų gydymo kursui arba 10 dienų profilaktikos kursui. Reikalingas bendrasis suspensijos tūris apskaičiuojamas pagal paciento kūno svorį, kaip rekomenduojama toliau pateiktoje lentelėje. Kad būtų galima tiksliai ištraukti tūrį iki 10 dozių (2 ištraukimai per parą, 5 dienų gydymo kursas), reikia atsižvelgti į stulpelį, kuris rodo praradimą matuojant.

Vaistinėje paruoštos 6 mg/ml suspensijos tūris, apskaičiuotas pagal paciento kūno masę

Kūno masė

Bendrasis suspensijos tūris pagal

Bendrasis suspensijos tūris pagal

(kg)

paciento kūno masę

paciento kūno masę

 

(ml)

(ml)

 

Neatsižvelgiant į netektį matuojant

Atsižvelgiant į netektį matuojant

Nuo 10 kg iki 15 kg

50 ml

60 ml ar 75 ml*

Nuo > 15 kg iki 23 kg

75 ml

90 ml ar 100 ml*

Nuo > 23 kg iki 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137,5 ml (ar 150 ml)*

*Priklauso nuo naudojamų kapsulių stiprumo.

Antra, apskaičiuokite kapsulių skaičių ir tirpiklio (vandens, kuriame yra pridėta 0,05 % m/t konservanto natrio benzoato) kiekį, kurių reikės vaistinėje ruošiant bendrajį 6 mg/ml suspensijos tūrį (apskaičiuotą pagal aukščiau pateiktą lentelę), kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Kapsulių skaičius ir tirpiklio tūris, kurių reikia bendrojo 6 mg/ml suspensijos tūrio paruošimui vaistinėje

Bendrasis

Reikiamas Tamiflu kapsulių skaičius

 

Reikiamas

numatytos paruošti

(oseltamiviro kiekis, mg)

 

tirpiklio

suspensijos tūris

75 mg

45 mg

30 mg

tūris

 

 

 

 

 

60 ml

Naudokite kito

8 kapsulės

12 kapsulių

59,5 ml

 

stiprumo kapsules*

(360 mg)

(360 mg)

 

75 ml

6 kapsulės

10 kapsulių

15 kapsulių

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

90 ml

Naudokite kito

12 kapsulių

18 kapsulių

89 ml

 

stiprumo kapsules*

(540 mg)

(540 mg)

 

100 ml

8 kapsulės

Naudokite kito

20 kapsulių

98,5 ml

 

(600 mg)

stiprumo kapsules*

(600 mg)

 

125 ml

10 kapsulių

Naudokite kito

25 kapsulės

123,5 ml

 

(750 mg)

stiprumo kapsules*

(750 mg)

 

137,5 ml

11 kapsulių

Naudokite kito

Naudokite kito

136 ml

 

(825 mg)

stiprumo kapsules*

stiprumo kapsules*

 

* Numatytos koncentracijos suspensijos negalima paruošti; todėl naudokite kito stiprumo kapsules.

Trečia, ruošdami 6 mg/ml suspensiją iš Tamiflu kapsulių, laikykitės šių nurodymų:

1.Į tinkamos talpos stiklinėlę įpilkite reikiamą kiekį vandens, kuriame yra 0,05 % m/t konservanto natrio benzoato.

2.Atidarykite reikiamą skaičių Tamiflu kapsulių ir visų jų turinį sukratykite tiesiai į stiklinėlę su vandeniu, kuriame yra konservanto.

3.Tinkamu maišymo įtaisu maišykite 2 minutes.

(Pastaba. Šio vaistinio preparato veiklioji medžiaga oseltamiviro fosfatas vandenyje visiškai ištirpsta. Suspensija susidaro dėl kai kurių Tamiflu kapsulėse esančių pagalbinių medžiagų, kurios yra netirpios vandenyje.)

4.Supilkite suspensiją į gintaro spalvos stiklinį buteliuką arba į gintaro spalvos polietileno tereftalato (PET) buteliuką. Kad suspensija neišsilietų, galima naudoti piltuvėlį.

5.Uždarykite buteliuką su vaikų neatidaromu dangteliu.

6.Ant buteliuko prilipdykite papildomą etiketę, kurioje turi būti nurodyta „Prieš vartojimą švelniai pakratykite“.

(Pastaba. Šią paruoštą suspensiją prieš vartojimą reikia švelniai pakratyti, kad patektų kuo mažiau oro.)

7.Paciento tėvams ar globėjams paaiškinkite, kad po gydymo kurso likusį tirpalą ir priemones būtina išmesti. Šią informaciją rekomenduojama įrašyti prilipdytoje papildomoje buteliuko etiketėje arba vaistinės signatūroje.

8.Prilipdykite atitinkamą vaistinio preparato tinkamumo vartoti laiko etiketę, atsižvelgiant į laikymo sąlygas (žr. 6.3 skyrių).

Prie buteliuko pridėkite vaistinės signatūrą, kurioje turi būti įrašyta paciento vardas ir pavardė, dozavimo nurodymai, tinkamumo vartoti laikas, vaistinio preparato pavadinimas ir kita reikalinga informacija, atsižvelgiant į vietinius vaistinių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Tinkami dozavimo nurodymai yra pateikti lentelėje žemiau.

Vaistinėje iš Tamiflu kapsulių paruoštos 6 mg/ml suspensijos dozavimo schema 1 metų ir vyresniems kūdikiams ir vaikams

Kūno masė

Dozė

Dozę atitinkantis

Gydomoji dozė

Profilaktinė dozė

(kg)

(mg)

tūris (6 mg/ml)

(5 dienų kursui)

(10 dienų kursui)

Nuo 10 kg iki 15 kg

30 mg

5 ml

po 5 ml du kartus per

5 ml vieną kartą per

 

 

 

parą

parą

Nuo > 15 kg iki 23 kg

45 mg

7,5 ml

po 7,5 ml du kartus

7,5 ml vieną kartą

 

 

 

per parą

per parą

Nuo > 23 kg iki 40 kg

60 mg

10 ml

po 10 ml du kartus

10 ml vieną kartą

 

 

 

per parą

per parą

> 40 kg

75 mg

12,5 ml

po 12,5 ml du kartus

12,5 ml vieną kartą

 

 

 

per parą

per parą

Vaistinėje paruoštą suspensiją išduokite kartu su graduotu geriamuoju švirkštu, skirtu nedideliems suspensijos kiekiams matuoti. Jei įmanoma, kiekvienam pacientui pažymėkite ar paryškinkite tą geriamojo švirkšto matavimo padalą, kuri atitinka reikiamą dozę (pagal aukščiau pateiktą dozavimo lentelę).

Reikiamą suspensijos tūrį paciento globėjas turi sumaišyti su tokiu pat tūriu saldaus skysto maisto produkto, pavyzdžiui, cukrumi pasaldinto vandens, šokolado sirupo, vyšnių sirupo, desertams puošti naudojamų produktų (pvz., karamelės ar kito saldaus padažo), kad nesijaustų kartaus skonio.

Jaunesni kaip 1 metų kūdikiai

Ši procedūra aprašo 6 mg/ml suspensijos paruošimą, kurio pakaktų vieno paciento 5 dienų gydymo kursui arba 10 dienų profilaktikos kursui.

Vaistininkas gali paruošti 6 mg/ml suspensiją iš Tamiflu 30 mg, 45 mg ar 75 mg stiprumo kapsulių, naudodamas vandenį, kuriame yra pridėta 0,05 % m/t konservanto natrio benzoato.

Visų pirma, apskaičiuokite bendrąjį suspensijos tūrį, kurį reikia paruošti ir išduoti konkrečiam pacientui. Reikalingas bendrasis suspensijos tūris apskaičiuojamas pagal paciento kūno svorį, kaip rekomenduojama žemiau pateiktoje lentelėje. Kad būtų galima tiksliai ištraukti tūrį iki 10 dozių (2 ištraukimai per parą, 5 dienų gydymo kursas), reikia atsižvelgti į stulpelį, kuris rodo praradimą matuojant.

Vaistinėje ruošiamos 6 mg/ml suspensijos tūris, apskaičiuotas pagal paciento kūno masę

Kūno masė

Bendrasis suspensijos tūris pagal

Bendrasis suspensijos tūris pagal

(kg)

paciento kūno masę

paciento kūno masę

 

(ml)

(ml)

 

Neatsižvelgiant į netektį matuojant

Atsižvelgiant į netektį matuojant

≤ 7 kg

iki 40 ml

50 ml

Nuo > 7 kg iki 10 kg

50 ml

60 ml ar 75 ml*

*Priklauso nuo naudojamų kapsulių stiprumo.

Antra, apskaičiuokite kapsulių skaičių ir tirpiklio (vandens, kuriame yra pridėta 0,05 % m/t konservanto natrio benzoato) tūrį, kurių reikės ruošiant bendrajį suspensijos (6 mg/ml) tūrį (apskaičiuotą pagal aukščiau pateiktą lentelę), kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

Kapsulių skaičius ir tirpiklio tūris, kurių reikia bendrojo 6 mg/ml suspensijos tūrio paruošimui vaistinėje

Bendrasis numatytos

Reikiamas Tamiflu kapsulių skaičius

Reikiamas

paruošti suspensijos

(oseltamiviro kiekis, mg)

 

 

tirpiklio tūris

tūris

75 mg

45 mg

30 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml

4 kapsulės

Naudokite kito

10 kapsulių

49,5 ml

(300 mg)

stiprumo kapsules*

(300 mg)

 

 

60 ml

Naudokite kito

8 kapsulės

12 kapsulių

59,5 ml

stiprumo kapsules*

(360 mg)

(360 mg)

 

 

75 ml

6 kapsulės

10 kapsulių

15 kapsulių

74 ml

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

 

* Numatytos koncentracijos suspensijos negalima paruošti; todėl naudokite kito stiprumo kapsules.

Trečia, ruošdami 6 mg/ml suspensiją iš Tamiflu kapsulių, laikykitės šių nurodymų:

1.Į tinkamos talpos stiklinėlę įpilkite reikiamą kiekį vandens, kuriame yra 0,05 % m/t konservanto natrio benzoato.

2.Atidarykite reikiamą skaičių Tamiflu kapsulių ir visų jų turinį sukratykite tiesiai į stiklinėlę su vandeniu, kuriame yra konservanto.

3.Tinkamu maišymo įtaisu maišykite 2 minutes.

(Pastaba. Šio vaistinio preparato veiklioji medžiaga oseltamiviro fosfatas vandenyje visiškai ištirpsta. Suspensija susidaro dėl kai kurių Tamiflu kapsulėse esančių pagalbinių medžiagų, kurios yra netirpios vandenyje.)

4.Supilkite suspensiją į gintaro spalvos stiklinį buteliuką arba į gintaro spalvos polietileno tereftalato (PET) buteliuką. Kad suspensija neišsilietų, galima naudoti piltuvėlį.

5.Uždarykite buteliuką su vaikų neatidaromu dangteliu.

6.Ant buteliuko prilipdykite papildomą etiketę, kurioje turi būti nurodyta „Prieš vartojimą švelniai pakratykite“.

(Pastaba. Šią paruoštą suspensiją prieš vartojimą reikia švelniai pakratyti, kad patektų kuo mažiau oro.)

7.Paciento tėvams ar globėjams paaiškinkite, kad po gydymo kurso likusį tirpalą būtina išmesti. Šią informaciją rekomenduojama įrašyti prilipdytoje papildomoje buteliuko etiketėje arba vaistinės signatūroje.

8.Prilipdykite atitinkamą vaistinio preparato tinkamumo vartoti laiko etiketę, atsižvelgiant į laikymo sąlygas (žr. 6.3 skyrių).

Prie buteliuko pridėkite vaistinės signatūrą, kurioje turi būti įrašyta paciento vardas ir pavardė, dozavimo nurodymai, tinkamumo vartoti laikas, vaisto pavadinimas ir kita reikalinga informacija, atsižvelgiant į vietinius vaistinių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Tinkami dozavimo nurodymai pateikiami lentelėje toliau.

Vaistinėje iš Tamiflu kapsulių paruoštos 6 mg/ml suspensijos dozavimo schema jaunesniems kaip vienerių metų amžiaus kūdikiams

Kūno masė

 

 

 

 

Naudotino dozių

 

 

 

 

skaičiuoklio

(suapvalinus iki

Dozė

Dozės tūris

Gydomoji dozė

Profilaktinė dozė

tūris

artimiausio

(mg)

(6 mg/ml)

(5 dienų kursui)

(10 dienų kursui)

(sugraduoto kas

0,5 kg)

 

 

 

 

0,1 ml)

 

 

 

 

 

3 kg

9 mg

1,5 ml

po 1,5 ml du kartus

1,5 ml vieną kartą

2,0 ml ar 3,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

3,5 kg

10,5 mg

1,8 ml

po 1,8 ml du kartus

1,8 ml vieną kartą

2,0 ml ar 3,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

4 kg

12 mg

2,0 ml

po 2,0 ml du kartus

2,0 ml vieną kartą

3,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

4,5 kg

13,5 mg

2,3 ml

po 2,3 ml du kartus

2,3 ml vieną kartą

3,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

5 kg

15 mg

2,5 ml

po 2,5 ml du kartus

2,5 ml vieną kartą

3,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

5,5 kg

16,5 mg

2,8 ml

po 2,8 ml du kartus

2,8 ml vieną kartą

3,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

6 kg

18 mg

3,0 ml

po 3,0 ml du kartus

3,0 ml vieną kartą

3,0 ml (ar 5,0 ml)

 

 

 

per parą

per parą

 

6,5 kg

19,5 mg

3,3 ml

po 3,3 ml du kartus

3,3 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

7 kg

21 mg

3,5 ml

po 3,5 ml du kartus

3,5 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

7,5 kg

22,5 mg

3,8 ml

po 3,8 ml du kartus

3,8 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

8 kg

24 mg

4,0 ml

po 4,0 ml du kartus

4,0 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

8,5 kg

25,5 mg

4,3 ml

po 4,3 ml du kartus

4,3 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

9 kg

27 mg

4,5 ml

po 4,5 ml du kartus

4,5 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

9,5 kg

28,5 mg

4,8 ml

po 4,8 ml du kartus

4,8 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

10 kg

30 mg

5,0 ml

po 5,0 ml du kartus

5,0 ml vieną kartą

5,0 ml

per parą

per parą

 

 

 

 

Vaistinėje paruoštą suspensiją reikia išduoti kartu su graduotu geriamuoju švirkštu, skirtu nedideliems suspensijos kiekiams matuoti. Jei įmanoma, kiekvienam pacientui pažymėkite ar paryškinkite tą geriamojo švirkšto matavimo padalą, kuri atitinka reikiamą dozę (pagal aukščiau pateiktas dozavimo lenteles).

Reikiamą suspensijos tūrį paciento globėjas turi sumaišyti su tokiu pat tūriu saldaus skysto maisto produkto, pavyzdžiui, cukrumi pasaldinto vandens, šokolado sirupo, vyšnių sirupo, desertams puošti naudojamų produktų (pvz., karamelės ar kito saldaus padažo), kad nesijaustų kartaus skonio.

Suspensijos ruošimas namuose

Jeigu rinkai gaminamos Tamiflu geriamosios suspensijos neįmanoma gauti, turi būti vartojama vaistinėje iš Tamiflu kapsulių paruošta suspensija (išsamią informaciją apie tai žiūrėkite aukščiau).

Jeigu ir rinkai gaminamos Tamiflu geriamosios suspensijos, ir vaistinėje paruoštos suspensijos neįmanoma gauti, Tamiflu suspensiją galima pasiruošti namuose.

Jeigu dozei reikiamo stiprumo kapsulių galima gauti, dozė suvartojama atkimšus kapsules ir sumaišius jų turinį su ne daugiau kaip 1 arbatiniu šaukšteliu tinkamo pasaldinto maisto produkto. Kartų skonį galima pagerinti tokiais produktais, kaip cukrumi saldintu vandeniu, šokolado sirupu, vyšnių sirupu, desertams puošti naudojamais produktais (pvz., karamele ar saldžiu padažu). Turinį reikia sumaišyti ir visą mišinį sumaitinti pacientui. Mišinys turi būti nurytas iškart po jo paruošimo.

Jeigu galima gauti tik 75 mg kapsulių, o reikalingos 30 mg arba 45 mg dozės, tuomet ruošiant Tamiflu suspensiją reikės atlikti daugiau veiksmų. Išsamią instrukciją galima rasti Tamiflu kapsulių pakuotės lapelio poskyryje „Tamiflu suspensijos ruošimas namuose“.

7.REGISTRUOTOJAS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

Tamiflu 30 mg kietosios kapsulės

EU/1/02/222/003

Tamiflu 45 mg kietosios kapsulės

EU/1/02/222/004

Tamiflu 75 mg kietosios kapsulės

EU/1/02/222/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2002 m. birželio 20 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. gegužės 22 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tamiflu 6 mg/ml milteliai geriamajai suspensijai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename paruoštos suspensijos mililitre yra oseltamiviro fosfato kiekis, atitinkantis 6 mg oseltamiviro.

Viename buteliuke paruoštos suspensijos (65 ml) yra 390 mg oseltamiviro.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Vartojant 5 ml oseltamiviro suspensijos suvartojama 0,9 g sorbitolio.

Vartojant 7,5 ml oseltamiviro suspensijos suvartojama 1,3 g sorbitolio.

Vartojant 10 ml oseltamiviro suspensijos suvartojama 1,7 g sorbitolio.

Vartojant 12,5 ml oseltamiviro suspensijos suvartojama 2,1 g sorbitolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai geriamajai suspensijai

Šie milteliai – tai baltos ar gelsvos spalvos granulės arba jų gabalėliai.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Gripui gydyti

Tamiflu yra skirtas suaugusiems pacientams ir vaikams, įskaitant išnešiotus naujagimius, kuriems yra tipiškų gripo simptomų, kai gripo virusas plinta bendruomenėje. Įrodyta, kad vaistas veiksmingas, jei gydyti pradedama per dvi pirmąsias dienas nuo simptomų atsiradimo.

Gripo profilaktikai

-1 metų ar vyresniems asmenims po kontaktavimo su pacientu, kuriam kliniškai diagnozuotas gripas, kai gripo virusas plinta bendruomenėje.

-Atitinkamas Tamiflu vartojimas gripui išvengti galimas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes ir gyventojų poreikį apsisaugoti. Išskirtiniais atvejais (pvz., kai neatitinka plintančios ir vakcinos virusų padermės, taip pat pandemijos atveju) dera apsvarstyti, ar vienerių metų ar vyresniems asmenims nereikėtų sezoninės gripo profilaktikos.

-Tamiflu yra rekomenduojamas turėjusiems sąlytį su infekcija jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams gripo profilaktikai pandemijos metu (žr. 5.2 skyrių).

Tamiflu nepakeičia skiepijimo nuo gripo.

Antivirusinių vaistų vartojimas gripui gydyti ir jo profilaktikai turėtų būti nustatytas, remiantis oficialiomis rekomendacijomis. Dėl oseltamiviro vartojimo gydymui ir profilaktikai turi būti sprendžiama, atsižvelgiant į turimas žinias apie cirkuliuojančių gripo virusų charakteristikas, turimą informaciją apie gripo viruso jautrumo vaistams pobūdį kiekvieną sezoną ir ligos poveikį skirtingose geografinėse zonose bei pacientų grupes (žr. 5.1 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Tamiflu suspensija ir Tamiflu kietosios kapsulės yra bioekvivalentiškos. 75 mg dozę suvartoti galima geriant:

-vieną 75 mg kapsulę, arba

-vieną 30 mg kapsulę ir vieną 45 mg kapsulę, arba

-suspensiją – 30 mg ir 45 mg dozes.

Suaugusiems, paaugliams ar vaikams (> 40 kg), kurie gali nuryti kapsules, galima skirti atitinkamas Tamiflu dozes kapsulėmis.

Gydymas

Gydyti reikia pradėti kaip galima greičiau per pirmąsias dvi dienas nuo gripo simptomų atsiradimo.

Paaugliams (13–17 metų) ir suaugusiesiems. Rekomenduojama geriamoji dozė – po 75 mg oseltamiviro du kartus per parą 5 dienas.

Vaikų populiacija

1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams. Rekomenduojama Tamiflu 6 mg/ml geriamosios suspensijos dozė yra nurodyta lentelėje žemiau. Vietoj rekomenduojamos Tamiflu 6 mg/ml suspensijos dozės galima skirti Tamiflu 30 mg ir 45 mg kapsules.

Atsižvelgiant į kūno masę, 1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams rekomenduojamas toks dozavimas.

Kūno svoris

Rekomenduojama dozė vartoti

Ištraukiamas geriamosios

 

5 dienas

suspensijos kiekis

nuo 10 kg iki 15 kg

Po 30 mg du kartus per parą

Po 5 ml du kartus per parą

> 15 kg iki 23 kg

Po 45 mg du kartus per parą

Po 7,5 ml du kartus per parą

> 23 kg iki 40 kg

Po 60 mg du kartus per parą

Po 10 ml du kartus per parą

> 40 kg

Po 75 mg du kartus per parą

Po 12,5 ml du kartus per parą

Daugiau kaip 40 kg sveriantiems vaikams, kurie gali nuryti kapsules, vietoj rekomenduojamos Tamiflu suspensijos dozės galima skirti kapsules suaugusiųjų doze – po 75 mg du kartus per parą 5 dienas.

Jaunesniems kaip 1 metų amžiaus kūdikiams. Rekomenduojama dozė nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus kūdikių gydymui yra po 3 mg/kg kūno svorio du kartus per parą. Tai pagrįsta farmakokinetikos ir saugumo duomenimis, kurie rodo, kad nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus kūdikiams vartojant tokią dozę plazmoje susidarančios provaisto ir veiklaus metabolito koncentracijos, tikėtina, yra kliniškai veiksmingos, o saugumas yra panašus į stebėtąjį vyresniems vaikams ir suaugusiesiems (žr. 5.2 skyrių).

Kūdikiams nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus skirtoms nuo 1 ml iki 3 ml tūrio Tamiflu 6 mg/ml geriamosios suspensijos dozėms sugirdyti reikia naudoti 3 ml tūrio geriamųjų dozių skaičiuoklį (su žymomis kas 0,1 ml). Didesnėms dozėms sugirdyti reikia naudoti 10 ml tūrio švirkštą. Kūdikių iki 1 metų amžiaus gydymui rekomenduojamas dozavimo režimas yra nurodytas žemiau.

Oseltamiviro dozavimo lentelė iki 1 metų amžiaus vaikams: po 3 mg/kg du kartus per parą

Kūno

Rekomenduojama dozė

Ištraukiamas geriamosios

Naudotino dozių

masė*

5 dienas

suspensijos kiekis

skaičiuoklio dydis

3 kg

po 9 mg du kartus per parą

po 1,5 ml du kartus per parą

3 ml

3,5 kg

po 10,5 mg du kartus per parą

po 1,8 ml du kartus per parą

3 ml

4 kg

po 12 mg du kartus per parą

po 2,0 ml du kartus per parą

3 ml

4,5 kg

po 13,5 mg du kartus per parą

po 2,3 ml du kartus per parą

3 ml

5 kg

po 15 mg du kartus per parą

po 2,5 ml du kartus per parą

3 ml

5,5 kg

po 16,5 mg du kartus per parą

po 2,8 ml du kartus per parą

3 ml

6 kg

po 18 mg du kartus per parą

po 3,0 ml du kartus per parą

3 ml

> 6 - 7 kg

po 21 mg du kartus per parą

po 3,5 ml du kartus per parą

10 ml

> 7 - 8 kg

po 24 mg du kartus per parą

po 4,0 ml du kartus per parą

10 ml

> 8 - 9 kg

po 27 mg du kartus per parą

po 4,5 ml du kartus per parą

10 ml

> 9 - 10 kg

po 30 mg du kartus per parą

po 5,0 ml du kartus per parą

10 ml

* Ši lentelė nėra skirta pateikti visas šioje populiacijoje galimas kūno mases.

Ši dozavimo rekomendacija nėra skirta neišnešiotiems kūdikiams, t.y., kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, yra mažesnis nei 36 savaitės. Apie tokius pacientus, kuriems dėl fiziologinių funkcijų nebrandumo gali reikėti kitaip dozuoti, duomenų nepakanka.

Profilaktikai

Turėjusiesiems sąlytį su infekcija

Paaugliams (13–17 metų) ir suaugusiesiems. Rekomenduojama dozė gripo profilaktikai po glaudaus kontakto su užsikrėtusiu žmogumi – po 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą 10 dienų. Gydyti reikia pradėti kaip galima greičiau per pirmąsias dvi dienas po kontakto su užsikrėtusiu žmogumi.

1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vietoj rekomenduojamos Tamiflu 6 mg/ml suspensijos dozės galima skirti Tamiflu 30 mg ir 45 mg kapsules.

Rekomenduojama Tamiflu dozė turėjusiesiems sąlytį su infekcija.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė vartoti

Ištraukiamas geriamosios

 

10 dienų

suspensijos kiekis

nuo 10 kg iki 15 kg

30 mg vieną kartą per parą

5 ml vieną kartą per parą

>15 kg iki 23 kg

45 mg vieną kartą per parą

7,5 ml vieną kartą per parą

>23 kg iki 40 kg

60 mg vieną kartą per parą

10 ml vieną kartą per parą

>40 kg

75 mg vieną kartą per parą

12,5 ml vieną kartą per parą

Daugiau kaip 40 kg sveriantiems vaikams, kurie gali nuryti kapsules, gripo profilaktikai vietoje rekomenduojamos Tamiflu suspensijos dozės galima skirti kapsules – po 75 mg kapsulę vieną kartą per parą 10 dienų.

Jaunesniems kaip 1 metų amžiaus kūdikiams. Pandeminio gripo protrūkio metu rekomenduojama profilaktinė dozė jaunesniems kaip 12 mėnesių kūdikiams yra lygi pusei paros gydomosios dozės. Ji yra pagrįsta klinikiniais duomenimis apie vyresnius kaip 1 metų vaikus ir suaugusius pacientus, įrodančiais, kad pusei gydomosios paros dozės lygi profilaktinė dozė kliniškai veiksmingai apsaugo nuo gripo (apie ekspozicijos modeliavimą žr. 5.2 skyriuje).

Pandemijos metu jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams skirtoms nuo 1 ml iki 3 ml tūrio Tamiflu 6 mg/ml geriamosios suspensijos dozėms sugirdyti reikia naudoti 3 ml tūrio geriamųjų dozių

skaičiuoklį (su žymomis kas 0,1 ml). Didesnėms dozėms sugirdyti reikia naudoti 10 ml tūrio švirkštą.

Kūdikiams iki 1 metų amžiaus rekomenduojamas dozavimo režimas yra nurodytas žemiau.

Oseltamiviro dozavimo lentelė iki vienerių metų vaikams: 3 mg/kg vieną kartą per parą

Kūno

Rekomenduojama dozė

Ištraukiamas geriamosios

Naudotino dozių

masė*

10 dienų

suspensijos kiekis

skaičiuoklio dydis

3 kg

9 mg vieną kartą per parą

1,5 ml vieną kartą per parą

3 ml

3,5 kg

10,5 mg vieną kartą per parą

1,8 ml vieną kartą per parą

3 ml

4 kg

12 mg vieną kartą per parą

2,0 ml vieną kartą per parą

3 ml

4,5 kg

13,5 mg vieną kartą per parą

2,3 ml vieną kartą per parą

3 ml

5 kg

15 mg vieną kartą per parą

2,5 ml vieną kartą per parą

3 ml

5,5 kg

16,5 mg vieną kartą per parą

2,8 ml vieną kartą per parą

3 ml

6 kg

18 mg vieną kartą per parą

3,0 ml vieną kartą per parą

3 ml

> 6 - 7 kg

21 mg vieną kartą per parą

3,5 ml vieną kartą per parą

10 ml

> 7 - 8 kg

24 mg vieną kartą per parą

4,0 ml vieną kartą per parą

10 ml

> 8 - 9 kg

27 mg vieną kartą per parą

4,5 ml vieną kartą per parą

10 ml

> 9 - 10 kg

30 mg vieną kartą per parą

5,0 ml vieną kartą per parą

10 ml

* Ši lentelė nėra skirta pateikti visas šioje populiacijoje galimas kūno mases.

Ši dozavimo rekomendacija nėra skirta neišnešiotiems kūdikiams, t.y., kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, yra mažesnis nei 36 savaitės. Apie tokius pacientus, kuriems dėl fiziologinių funkcijų nebrandumo gali reikėti kitaip dozuoti, duomenų nepakanka.

Gripo profilaktikai jo epidemijos bendruomenėje laikotarpiu

Skyrimas profilaktikai gripo epidemijos laikotarpiu vaikams iki 12 metų amžiaus netirtas. Rekomenduojama profilaktinė dozė suaugusiesiems ir paaugliams gripo epidemijos laikotarpiu – 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą iki 6 savaičių.

Specialios pacientų grupės

Kepenų pažaida

Kai sutrikusi kepenų funkcija nei gripui gydyti, nei jo profilaktikai dozės tikslinti nereikia. Poveikis vaikams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, netirtas.

Inkstų pažaida

Gripui gydyti. Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 13 iki 17 metų), kurių inkstų veikla vidutiniškai arba labai sutrikusi, patartina atitinkamai parinkti dozę. Rekomenduojamos dozės pateikiamos lentelėje žemiau.

Kreatinino klirensas

Rekomenduojama gydomoji dozė

> 60 (ml/min.)

Po 75 mg du kartus per parą

> 30 iki 60 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė du kartus per parą

> 10 iki 30 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per parą

10 (ml/min.)

Vartoti nepatartina (duomenų nėra)

Hemodializuojami pacientai

30 mg po kiekvienos hemodializės procedūros

Peritonine dialize gydomi pacientai*

Vienkartinė 30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė

*Duomenys gauti iš tyrimų su pacientais, kuriems taikoma nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (NAPD); tikėtina, kad taikant automatinę peritoninę dializę (APD), oseltamiviro karboksilato klirensas bus didesnis. Jei nefrologas galvoja, kad yra būtina, gydymą APD galima pakeisti gydymu NAPD.

Gripo profilaktikai. Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 13 iki 17 metų), kurių inkstų veikla vidutiniškai arba labai sutrikusi, dozę patartina parinkti taip, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Kreatinino klirensas

Rekomenduojama profilaktinė dozė

> 60 (ml/min.)

Po 75 mg kartą per parą

> 30 iki 60 (ml/min)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per parą

> 10 iki 30 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė kas antrą parą

10 (ml/min.)

Vartoti nepatartina (duomenų nėra)

Hemodializuojami pacientai

30 mg po kas antros pakaitinės hemodializės procedūros

Peritonine dialize gydomi pacientai*

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per savaitę

*Duomenys gauti iš tyrimų su pacientais, kuriems taikoma nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (NAPD); tikėtina, kad taikant automatinę peritoninę dializę (APD), oseltamiviro karboksilato klirensas bus didesnis. Jei nefrologas galvoja, kad yra būtina, gydymą APD galima pakeisti gydymu NAPD.

Apie kūdikius ir vaikus (12 metų ir jaunesnius), kurių inkstų funkcija yra pažeista, klinikinių duomenų nepakanka, todėl dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Senyvi pacientai

Dozės tikslinti nereikia, nebent yra vidutinio sunkumo ar sunkaus inkstų funkcijos nepakankamumo požymių.

Pacientai, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi

Ilgesnė - iki 12 savaičių - sezoninio gripo profilaktikos trukmė buvo įvertinta pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi. (žr. 4.4, 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vartojimo metodas

Suspensijai dozuoti pakuotėje yra 3 ml ir 10 ml tūrio geriamųjų dozių skaičiuokliai. Rekomenduojama, kad iš Tamiflu miltelių geriamąją suspensiją, prieš atiduodamas ją pacientui, paruoštų vaistininkas (žr. 6.6 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei Tamiflu medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Oseltamiviras veiksmingas tik nuo tų ligų, kurias sukelia gripo virusai. Kai bet kokios ligos sukėlėjai yra ne gripo virusai, oseltamiviro veiksmingumo įrodymų nėra (žr. 5.1 skyrių).

Tamiflu nepakeičia skiepijimo nuo gripo. Tamiflu vartojimas negali paveikti individų kasmetinio skiepijimosi nuo gripo vertinimo. Tamiflu apsaugo nuo gripo tik tol, kol jis vartojamas. Tamiflu gripui gydyti ir jo profilaktikai galima vartoti tik tuomet, kai patikimi epidemiologiniai duomenys rodo, kad gripo virusas plinta bendruomenėje.

Įrodyta, kad cirkuliuojančių viruso padermių jautrumas oseltamivirui labai kinta (žr. 5.1 skyrių). Dėl to gydytojai, spręsdami, ar paskirti gydymą Tamiflu, turi vadovautis naujausia turima informacija apie tuo metu cirkuliuojančio gripo viruso jautrumo oseltamivirui pobūdį.

Sunki ligonio būklė

Nėra informacijos apie oseltamiviro saugumą ir veiksmingumą tiems pacientams, kurių sveikatos būklė pakankamai sunki ar nestabili ir dėl to manoma, kad juos būtinai teks gydyti ligoninėje.

Pacientai, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi

Tiksliai nenustatyta, ar tiems pacientams, kurių susilpnėjusi imuninės sistemos funkcija, veiksminga skirti oseltamivirą gripui gydyti arba jo profilaktikai (žr. 5.1 skyrių).

Širdies arba kvėpavimo sistemos liga

Nenustatyta, ar gydymas oseltamiviru veiksmingas pacientams, sergantiems lėtine širdies liga ir (arba) kvėpavimo sistemos liga. Tarp šiomis ligomis sergančių pacientų, gydytų vaistu, ir tų, kurie vartojo placebo, komplikacijų dažnio skirtumo nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Duomenų, kurie leistų rekomenduoti dozę neišnešiotiems naujagimiams (mažiau kaip 36 savaičių, skaičiuojant nuo pastojimo), šiuo metu neturima.

Sunkus inkstų pažeidimas

Kai paauglių (nuo 13 iki 17 metų) ar suaugusiųjų inkstų funkcija yra labai pažeista, ir gripui gydyti, ir jo profilaktikai patartina vartoti patikslintas dozes. Apie kūdikius ir vaikus (1 metų ir vyresnius), kurių inkstų funkcija susilpnėjusi, klinikinių duomenų nepakanka, todėl jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Neuropsichiniai reiškiniai

Tamiflu vartojimo metu gripu sirgusiems pacientams, ypač vaikams ir paaugliams, buvo pastebėti nepageidaujami nervų sistemos ir psichikos reiškiniai. Jie taip pat pasireiškė gripu sirgusiems, bet oseltamiviro nevartojusiems pacientams. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams neatsiranda elgsenos pokyčių, o tęsiamo gydymo naudą ir pavojus reikia kruopščiai įvertinti kiekvienam pacientui (žr. 4.8 skyrių).

Šiame vaistiniame preparate yra sorbitolio. Pacientams, turintiems retai pasitaikantį įgimtą fruktozės netoleravimą, šio vaisto vartoti negalima.

Sorbitolis gali šiek tiek laisvinti vidurius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Oseltamiviro farmakokinetinės savybės, pvz., mažas jungimasis su baltymais ir nepriklausomas nuo CYP450 bei glukuronidazės sistemų metabolizmas (žr. 5.2 skyrių) leidžia manyti, kad per šiuos mechanizmus kliniškai reikšmingos vaistų sąveikos neturėtų būti.

Probenecidas

Kai pacientų inkstų funkcija normali, vartojant vaistą kartu su probenecidu, dozės keisti nereikia. Kartu vartojamas probenecidas, kuris yra stiprus anijonų sekrecijos per inkstų kanalėlius procesų inhibitorius, maždaug 2 kartus padidina organizmo ekspoziciją aktyviam oseltamiviro metabolitui.

Amoksicilinas

Tarp oseltamiviro ir amoksicilino, kuris eliminuojamas tokiu pat būdu, jokios kinetinės sąveikos nėra; tai leidžia manyti, kad oseltamiviro sąveika per šį eliminacijos procesą menka.

Šalinimas per inkstus

Dėl to, kad žinoma daugumos per inkstų kanalėlius sekretuojamų medžiagų saugumo ribos, aktyvaus metabolito eliminacijos būdai (filtracija kamuolėliuose ir anijoninė sekrecija per kanalėlius) ir šių šalinimo kelių pajėgumas, nepanašu, kad vaistų sąveika konkuruojant dėl sekrecijos per inkstų kanalėlius būtų kliniškai reikšminga. Tačiau reikėtų elgtis atsargiau, kai oseltamiviro skiriama pacientams, vartojantiems tokiu pat būdu šalinamų siauros terapinės platumos vaistų (pvz., chlorpropamido, metotreksato, fenilbutazono).

Papildoma informacija

Vartojant oseltamiviro kartu su paracetamoliu, acetilsalicilo rūgštimi, cimetidinu, antacidiniais vaistais (magnio ir aliuminio hidroksidais ir kalcio karbonatais), rimantadinu ar varfarinu (gripu nesergantiems ir pastovią varfarino dozę vartojantiems tiriamiesiems) jokios farmakokinetinės sąveikos tarp jų ir oseltamiviro ar pagrindinio jo metabolito nepastebėta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Kadangi kontroliuojamų klinikinių tyrimų ištirti oseltamiviro vartojimą nėščioms moterims neatlikta, duomenys apie vartojimą nėštumo laikotarpiu yra surinkti poregistracinių ir stebimųjų tyrimų metu (žiūrėkite 5.1 skyriaus poskyryje „Gripu sergančių nėščiųjų gydymas“, o duomenys apie nėščios moters ekspoziciją yra pateikti 5.2 skyriuje). Šie ir tyrimų su gyvūnais duomenys tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio nėštumui, gemalui/ vaisiui ar palikuonių postnatalinei raidai nerodo (žr. 5.3 skyrių). Nėščios moterys gali vartoti Tamiflu prieš tai įvertinus prieinamą saugumo informaciją, gripo viruso padermės patogeniškumą ir bendrą nėščios moters būklę.

Žindymas

Oseltamiviro ir jo aktyvaus metabolito išsiskiria į žindančių žiurkių pieną. Yra labai mažai informacijos apie vaikus, maitintus motinos, vartojančios oseltamivirą, pienu bei apie oseltamiviro ekskreciją į moters pieną. Riboti duomenys parodė, kad oseltamiviras ir jo aktyvus metabolitas buvo aptiktas moters piene, tačiau jo kiekis atitiko subterapinę kūdikių dozę. Atsižvelgiant į šią informaciją, viruso padermės patogeniškumą ir žindančios moters būklę, oseltamiviro skyrimas gali būti svarstomas, jei yra laukiama akivaizdi nauda žindančiai motinai.

Vaisingumas

Remiantis ikiklinikinių tyrimų duomenimis, įrodymų, kad Tamiflu paveiktų vyrų ar moterų vaisingumą, nėra (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tamiflu gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Bendras Tamiflu saugumo pobūdis pagrįstas 6049 suaugusiųjų ir paauglių bei 1473 vaikų, sirgusių gripu ir gydytų Tamiflu ar placebu, taipogi 3990 suaugusiųjų ir paauglių bei 253 vaikų, kurie Tamiflu ar placebą (t.y., neveiklų preparatą) vartojo gripo profilaktikai, klinikinių tyrimų duomenimis. Be to, 475 pacientai (įskaitant 18 vaikų, iš kurių 10 vartojo Tamiflu, o 8 – placebą), kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, vartojo Tamiflu arba placebą gripo profilaktikai.

Atliekant suaugusiųjų ir paauglių gydymo tyrimus, dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos (NR) buvo pykinimas ir vėmimas, o atliekant profilaktikos tyrimus – pykinimas. Kaip buvo pastebėta, dauguma šių NR atsirado po vieną kartą pirmąją arba antrąją gydymo dieną ir per 1–2 dienas savaime išnykdavo. Vaikams dažniausiai pastebėta nepageidaujama reakcija buvo vėmimas. Dėl šių NRV daugumai pacientų Tamiflu vartojimo nutraukti nereikėjo.

Oseltamivirui patekus į rinką retai buvo pranešama apie sekančias sunkias nepageidaujamas reakcijas: anafilaksines ir anafilaktoidines reakcijas, kepenų sutrikimus (žaibinį hepatitą, kepenų veiklos sutrikimą, geltą), angioneurozinę edemą, Stevens-Johnson sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę, kraujavimą iš virškinimo trakto, neuropsichinius sutrikimus (apie neuropsichinius sutrikimus žr.

4.4 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėse

Toliau lentelėse išvardytos NR suskirstytos į tokias grupes: labai dažnos (≥ 1/10), dažnos (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnos (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retos (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai retos

(< 1/10 000). Lentelėse į atitinkamą dažnio grupę NR įrašytos pagal suvestinius klinikinių tyrimų duomenis.

Suaugusiųjų ir paauglių gripo gydymas ir profilaktika

Suaugusiųjų ir paauglių gydymo ir profilaktikos klinikinių tyrimų metu dažniausiai (1 %) pastebėtos NR, kurios pasireiškė vartojant rekomenduojamą dozę (gydymui – po 75 mg du kartus per parą

5 dienas, profilaktikai - 75 mg vieną kartą per parą iki 6 savaičių), yra išdėstytos 1 lentelėje.

Saugumo pobūdis tiriamiesiems, vartojusiems profilaktikai rekomenduojamą Tamiflu dozę (75 mg vieną kartą per parą iki 6 savaičių), buvo kokybiškai panašus į stebėtą gydymo tyrimų metu, nepaisant ilgesnio vartojimo profilaktikos tyrimų metu.

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą, pasireiškusios suaugusiųjų ir paauglių gripo gydymo ir profilaktikos Tamiflu tyrimų metu bei pastebėtos vaistui esant rinkoje

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir

 

Bronchitas

 

 

infestacijos

 

Paprastoji

 

 

 

 

pūslelinė

 

 

 

 

Nazofaringitas

 

 

 

 

Viršutinių

 

 

 

 

kvėpavimo

 

 

 

 

takų infekcijosc

 

 

 

 

Sinusitasc

 

 

Kraujo ir limfinės

 

 

 

Trombocitopenija

sistemos sutrikimai

 

 

 

 

Imuninės sistemos

 

 

Padidėjusio

Anafilaksinės

sutrikimai

 

 

jautrumo

reakcijos

 

 

 

reakcija

Anafilaktoidinės

 

 

 

 

reakcijos

Psichikos

 

 

 

Sujaudinimas

sutrikimai

 

 

 

Nenormalus elgesys

 

 

 

 

Nerimas

 

 

 

 

Sumišimas

 

 

 

 

Kliedesiai

 

 

 

 

Karštinė

 

 

 

 

Haliucinacijos

 

 

 

 

Košmariški sapnai

 

 

 

 

Savęs žalojimas

Nervų sistemos

Galvos

Nemiga

Pritemusi

 

sutrikimai

skausmas

 

sąmonė

 

 

 

 

Traukuliai

 

Akių sutrikimai

 

 

 

Matymo sutrikimas

Širdies sutrikimai

 

 

Širdies aritmija

 

Kvėpavimo

 

Kosulys

 

 

sistemos, krūtinės

 

Gerklės

 

 

ląstos ir

 

skausmas

 

 

tarpuplaučio

 

Nosies

 

 

sutrikimai

 

varvėjimas

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Vėmimas

 

Kraujavimai iš

sutrikimai

 

Pilvo skausmas

 

virškinimo trakto

 

 

(įskaitant

 

Hemoraginis kolitas

 

 

viršutinės pilvo

 

 

 

 

dalies

 

 

 

 

skausmą)

 

 

 

 

Nevirškinimas

 

 

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Kepenų, tulžies

 

 

Padidėjęs

Žaibinis hepatitas

pūslės ir latakų

 

 

kepenų fermentų

Kepenų

sutrikimai

 

 

kiekis

nepakankamumas

 

 

 

 

Hepatitas

Odos ir poodinio

 

 

Egzema

Angioneurozinė

audinio sutrikimai

 

 

Dermatitas

edema

 

 

 

Išbėrimas

Daugiaformė eritema

 

 

 

Dilgėlinė

Stevens-Johnson

 

 

 

 

sindromas

 

 

 

 

Toksinė epidermio

 

 

 

 

nekrolizė

Bendrieji

 

Skausmas

 

 

sutrikimai ir

 

Svaigulys

 

 

vartojimo vietos

 

(įskaitant

 

 

pažeidimai

 

galvos

 

 

 

 

sukimąsi)

 

 

 

 

Nuovargis

 

 

 

 

Karščiavimas

 

 

 

 

Skausmas

 

 

 

 

galūnėse

 

 

Vaikų gripo gydymas ir profilaktika

 

 

 

Gripo gydymo oseltamiviru klinikiniuose tyrimuose dalyvavo iš viso 1473 vaikai, tarp jų kitomis ligomis nesirgę nuo 1 iki 12 metų amžiaus vaikai ir bronchų astma sirgę vaikai nuo 6 iki 12 metų amžiaus. Iš jų 851 vaikas buvo gydytas oseltamiviro suspensija. Poekspozicinės profilaktikos klinikinių tyrimų metu rekomenduojamą Tamiflu dozę vieną kartą per parą vartojo iš viso 158 vaikai, iš jų namų sąlygomis (n = 99), 6 savaičių trukmės sezoninės profilaktikos tyrime su vaikais (n = 49) ir 12 savaičių trukmės sezoninės profilaktikos tyrime su tiriamaisiais vaikais, kurių imuninė sistema buvo susilpnėjusi (n = 10).

Klinikinių tyrimų su vaikais metu dažniausiai pastebėtos NR yra išdėstytos 2 lentelėje.

2 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios vaikų gripo gydymo ir profilaktikos Tamiflu tyrimų metu (dozė pagal svorį ar amžių [nuo 30 mg iki 75 mg vieną kartą per parą])

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

 

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir

 

Vidurinės ausies uždegimas

 

 

infestacijos

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

Galvos skausmas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Akių sutrikimai

 

Konjunktyvitas (įskaitant akių

 

 

 

 

paraudimą, išskyras iš akies ir

 

 

 

 

akies skausmą)

 

 

Ausų ir labirintų

 

Ausies skausmas

Būgnelio

 

sutrikimai

 

 

sutrikimas

 

Kvėpavimo sistemos,

Kosulys

Nosies varvėjimas

 

 

krūtinės ląstos ir

Nosies

 

 

 

tarpuplaučio

užgulimas

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Vėmimas

Pilvo skausmas (įskaitant

 

 

sutrikimai

 

viršutinės pilvo dalies skausmą)

 

 

 

 

Nevirškinimas

 

 

 

 

Pykinimas

 

 

Odos ir poodinio

 

 

Dermatitas

 

audinio sutrikimai

 

 

(įskaitant

 

 

 

 

alerginį ir

 

 

 

 

atopinį

 

 

 

 

dermatitą)

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

 

 

Psichikos sutrikimai ir nervų sistemos sutrikimai

Gripas gali būti susijęs su įvairiais neurologiniais ir sutrikusios elgsenos simptomais, tokiais kaip haliucinacijos, delyras ar nenormali elgsena, kai kuriais atvejais dėl jų ištinka mirtis. Šie reiškiniai gali atsirasti sergant encefalitu ar esant encefalopatijai, bet gali pasireikšti ir be aiškios sunkios ligos.

Po rinkodaros teisės suteikimo gauta pranešimų, kad gripu sirgusiems ir Tamiflu vartojusiems pacientams pasitaikė traukulių ar delyras (įskaitant tokius simptomus, kaip pakitęs sąmonės lygmuo, sumišimas, nenormali elgsena, kliedesiai, haliucinacijos, sujaudinimas, nerimas, košmariški sapnai), dėl kurių pavieniais atvejais buvo susižalota arba ištiko mirtis. Šie reiškiniai dažniausiai pasitaikė vaikams ir paaugliams, jie dažnai pasireikšdavo staiga ir greitai praeidavo. Tamiflu įtaka šių reiškinių atsiradimui nežinoma. Tokių neuropsichiatrinių reiškinių taip pat pastebėta gripu sirgusiems, bet Tamiflu nevartojusiems pacientams.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai, įskaitant hepatitą ir kepenų fermentų padaugėjimą pacientams, sergantiems į gripą panašia liga. Šie atvejai apima mirtiną žaibinį hepatitą ar kepenų veiklos nepakankamumą.

Kitos ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija (jaunesni kaip vienerių metų kūdikiai)

Dviejų klinikinių tyrimų, skirtų apibūdinti gydymo oseltamiviru farmakokinetiką, farmakodinamiką ir saugumo pobūdį, kuriuose buvo tirti 135 gripo virusu užsikrėtę jaunesni nei vienerių metų amžiaus kūdikiai, metu visose amžiaus grupėse saugumo pobūdis buvo panašus, o dažniausi nepageidaujami reiškiniai buvo vėmimas, viduriavimas ir bėrimas nuo vystyklų (žr. 5.2 skyrių). Duomenų apie kūdikius, kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, mažesnis nei 36 savaitės, nepakanka.

Turimi prospektyvinių ir retrospektyvinių stebimųjų tyrimų (kurių metu stebėta daugiau kaip 2 400 jaunesnių kaip vienerių metų kūdikių) ir epidemiologinių tyrimų duomenys bei po vaisto patekimo į rinką gautų pranešimų duomenys apie oseltamiviro saugumą jo skiriant jaunesniems kaip vienerių metų kūdikiams gripui gydyti rodo, kad šiai vaikų amžiaus grupei vartojamo vaisto saugumo pobūdis yra panašus į nustatytą saugumo pobūdį vienerių metų ir vyresniems vaikams.

Senyvi žmonės ir lėtinėmis širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos ligomis sergantys pacientai

Gripo gydymo klinikiniuose tyrimuose tirta populiacija buvo sudaryta iš kitomis ligomis nesirgusių suaugusių pacientų, paauglių ir rizikos grupių pacientų (tai pacientai, kuriems gripo komplikacijų pavojus yra didesnis, pvz., senyvi žmonės ir lėtinėmis širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos ligomis sergantys pacientai). Apibendrinant, rizikos grupių pacientų ir kitomis ligomis nesirgusių suaugusiųjų ir paauglių saugumo pobūdis buvo kokybiškai panašūs.

Pacientai, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi

12 savaičių trukmės profilaktikos tyrimo su 475 pacientais, tarp kurių buvo 18 nuo 1 iki 12 metų amžiaus ir vyresnių vaikų, kurių imuninės sistemos veikla buvo susilpnėjusi, saugumo pobūdis 238 oseltamivirą vartojusiems pacientams buvo panašus į anksčiau nustatytąjį profilaktikos Tamiflu klinikinių tyrimų metu.

Bronchų astma sergantys vaikai

Apibendrinant, nepageidaujamų reakcijų pobūdis bronchų astma sirgusiems vaikams ir kitomis ligomis nesirgusiems vaikams buvo kokybiškai panašūs.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu ir poregistracinės stebėsenos metu buvo gauta pranešimų apie perdozavimo Tamiflu atvejus. Daugumoje šių pranešimų apie perdozavimo atvejus nepageidaujamų reiškinių nebuvo nurodyta.

Perdozavimo atvejais pastebėti nepageidaujami reiškiniai bei vartojus gydomąsias Tamiflu dozes pastebėti nepageidaujami reiškiniai (jie aprašyti 4.8 skyriuje Nepageidaujamas poveikis) pagal pobūdį ir paplitimą buvo panašūs.

Joks specifinis priešnuodis nežinomas.

Vaikų populiacija

Perdozavimas dažniau pastebėtas vaikams, nei suaugusiesiems ar paaugliams. Ruošiant Tamiflu geriamąją suspensiją ar duodant Tamiflu preparatus vaikams reikia būti atidiems.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sisteminiai antivirusiniai vaistai, neuraminidazės inhibitoriai, ATC kodas – J05AH02

Oseltamiviro fosfatas yra vaisto pirmtakas, iš kurio susidaro aktyvus metabolitas (oseltamiviro karboksilatas). Aktyvusis metabolitas selektyviai inaktyvina gripo virusų fermentus neuraminidazes – glikoproteinus, randamus ant virusų paviršiaus. Viruso fermento neuraminidazės aktyvumas svarbus,

kad virusas patektų į neinfekuotas ląsteles, taip pat kad neseniai susidariusios virusų dalelės išsilaisvintų iš infekuotų ląstelių, ir virusinė infekcija toliau plistų po organizmą.

In vitro oseltamiviro karboksilatas inaktyvina gripo A ir B neuraminidazes. Oseltamiviro fosfatas in vitro slopina gripo viruso infekciją ir viruso replikaciją. Naudojant gyvūnų gripo modelius in vivo, kai oseltamiviro sugirdoma tiek, kad sudaromos priešvirusinės ekspozicijos, panašios į tas, kurios esti skiriant vaisto žmogui po 75 mg du kartus per parą, jis sutrikdo A ir B virusų replikaciją ir slopina jų patogeniškumą.

Oseltamiviro aktyvumą prieš A ir B gripo virusus patvirtina sveikų savanorių eksperimentinio klinikinio tyrimo duomenys.

Kliniškai izoliuoto gripo A neuraminidazės IC50 reikšmės oseltamivirui buvo nuo 0,1 nM iki 1,3 nM, o gripo B – 2,6 nM. Didesnės IC50 reikšmės, esant gripui B – iki 8,5 nM vidurkio – buvo nustatytos aprašytuose tyrimuose.

Klinikiniai tyrimai

Gripo infekcijos gydymas

Ši indikacija yra pagrįsta natūraliai pasitaikančio gripo klinikiniais tyrimais, kurių metu vyraujanti infekcija buvo gripas A.

Oseltamiviras yra veiksmingas tik gripo viruso sukeltoms ligoms gydyti. Todėl statistinė analizė apima tik gripu užsikrėtusius žmones. Kadangi tarp visų gyventojų, dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose, kai kuriems jų gripo viruso mėginys buvo teigiamas, kai kuriems – neigiamas, vaisto veiksmingumas pirmiausia sumažėjo proporcingai gripu neužsikrėtusiųjų skaičiui. Iš visų gydytų žmonių gripas patvirtintas 67 % (nuo 46 % iki 74 %) tyrime dalyvavusių pacientų. Tarp senyvų asmenų teigiamas gripo viruso mėginys buvo 64 % atvejų, o tarp sergančių lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga – 62 %. Visi III fazės klinikiniai tyrimai pacientams buvo atliekami tik tuo laikotarpiu, kai gripas plito tarp vietos gyventojų.

Suaugusieji ir 13 metų bei vyresni paaugliai. Dalyvauti tyrime buvo leidžiama tiems pacientams, kurie apie simptomų atsiradimą pranešė per 36 valandas, turėjo ≥ 37,8 °C temperatūros ir mažiausiai vieno kvėpavimo funkcijos sutrikimo (kosulį, nosies pažeidimą ar skaudamą gerklę) ir bent vieną sisteminį (mialgiją, šaltkrėtį /išprakaitavimą, negalią, nuovargį ar galvos skausmą) simptomą. Analizuojant visų dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose suaugusių pacientų ir paauglių, kurių gripo viruso mėginys buvo teigiamas (N = 2 413), duomenų bazę nustatyta, kad oseltamiviras, vartojamas po 75 mg du kartus per parą 5 dienas, sumažino gripo ligos trukmės vidurkį maždaug viena diena – nuo 5,2 dienos (95 % PI 4,9 - 5,5 dienos) placebo vartojusiųjų grupėje iki 4,2 dienos (95 % PI 4,0-4,4 dienos; p ≤ 0,0001).

Sumažėjo žmonių, kuriems pasitaikė specifikuotų antibiotikais gydytų apatinių kvėpavimo takų komplikacijų (dažniausiai bronchitas), nuo 12,7 % (135 iš 1 063) placebo grupėje iki 8,6 % (116 iš 1 350) tarp oseltamiviru gydytų pacientų (p = 0,0012).

Gripo gydymas, kai pacientai turi svarbių rizikos veiksnių. Kai oseltamiviro po 75 mg du kartus per parą 5 dienas vartojo senyvi asmenys (≥ 65 metų) ir sergantieji lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga, vidutinė gripo ligos trukmė pastebimai nesumažėjo. Karščiavimas gydant oseltamiviru truko viena diena trumpiau. Senyviems žmonėms, kurių gripo viruso mėginys teigiamas, oseltamiviras reikšmingai sumažino antibiotikais gydytų apatinių kvėpavimo takų specifikuotų komplikacijų (dažniausiai bronchito) dažnį – nuo 19 % (52 iš 268) placebo vartojusiųjų grupėje iki 12 % (29 iš 250) tarp oseltamiviru gydytų pacientų (p = 0,0156).

Tarp sergančių lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga pacientų, kurių viruso mėginys buvo teigiamas, ir kurie buvo gydyti antibiotikais, apatinių kvėpavimo takų komplikacijų (dažniausiai bronchito) pasitaikė 17 % atvejų (22 iš 133) placebo vartojusiųjų grupėje ir 14 % (16 iš 118) oseltamiviru gydytų grupėje (p = 0,5976).\

Gripu sergančių nėščiųjų gydymas. Nors kontroliuojamų oseltamiviro klinikinių tyrimų su nėščiomis moterimis nėra atlikta, tačiau poregistracinių ir retrospektyvinių stebėsenos tyrimų metu yra gauta įrodymų, kad dabartinis dozavimo režimas sumažina sergamumą ir mirtingumą šioje pacientų populiacijoje. Farmakokinetikos analizių rezultatai rodo mažesnę ekspoziciją aktyviuoju metabolitu, tačiau nėščioms moterims gripo gydymui ir profilaktikai skiriamos dozės keisti nerekomenduojama (žr. 5.2 skyriaus „Farmakokinetika“ poskyrį „Ypatingos populiacijos“).

Vaikų gripo gydymas. Tiriant klinikoje kitais požiūriais sveikus 1-12 metų (amžiaus vidurkis – 5,3 metai) vaikus (65 % jų gripo viruso mėginys teigiamas), kuriems buvo padidėjusi temperatūra

(37,8 °C) ir dar vargino kosulys arba rinitas, nustatyta, kad iš turinčių teigiamą gripo mėginį 67 % buvo užsikrėtę gripo A, 33 % – gripo B virusais. Pradėjus per 48 valandas nuo simptomų atsiradimo gydyti oseltamiviru, palyginus su placebo grupe, reikšmingai, t. y. 1,5 dienos (95 % PI 0,6–2,2 dienos; p < 0,0001) sutrumpėjo išgijimo laikas (išgijimas apibūdinamas kaip tuo pat metu normalios savijautos bei aktyvumo atgavimas ir karščiavimo, kosulio, rinito palengvėjimas). Nuo oseltamiviro sumažėjo ūminio vidurinės ausies uždegimo dažnis – nuo 26,5 % (53 iš 200) placebo grupėje iki 16 % (29 iš 183) tarp oseltamiviru gydytų vaikų (p = 0,013).

Kitame klinikiniame tyrime dalyvavo 334 bronchų astma sergantys 6 - 12 metų vaikai, kurių

53,6 % gripo viruso mėginys buvo teigiamas. Gydytų oseltamiviru grupės vaikų vidutinė ligos trukmė pastebimai nesumažėjo. 6-tąją dieną (paskutinę gydymo dieną) FEV1 (forsuoto iškvėpimo tūris per

1 sek.) oseltamiviru gydytųjų grupėje padidėjo 10,8 %, palyginti su 4,7 % placebo vartojusiųjų grupėje (p = 0,0148).

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti tyrimų, skiriant Tamiflu vienai ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių, rezultatus. Informaciją apie vartojimą vaikams žiūrėti 4.2 skyriuje.

Ši indikacija jaunesniems nei 1 metų vaikams yra pagrįsta veiksmingumo vyresniems vaikams duomenų ekstrapoliacija, o rekomenduojamas dozavimas yra paremtas farmakokinetikos modeliavimo duomenimis (žr. 5.2 skyrių).

Gripo B gydymas. Apskritai, 15 % visų gyventojų, kurių gripo viruso mėginys buvo teigiamas, buvo užsikrėtę gripo B virusais (atskirų tyrimų duomenimis – nuo 1 iki 33 %). Atskirų klinikinių tyrimų duomenimis, gydytų grupių vidutinė gripo B ligos trukmė pastebimai nesiskyrė. Išanalizuoti visų klinikinių tyrimų metu surinkti duomenys apie 504 gripu B užsikrėtusius žmones. Oseltamiviras, palyginti su placebu, 0,7 dienos sumažino laiką iki visų simptomų palengvėjimo (95 % PI 0,1-1,6 dienos; p = 0,022) ir viena diena (95 % PI 0,4-1,7 dienos; p < 0,001) karščiavimo (37,8 °C), kosulio bei rinito trukmę.

Gripo profilaktika

Oseltamiviro veiksmingumas išvengiant natūraliai įgyjamo gripo yra įrodytas tyrinėjant pokontaktinę profilaktiką šeimose ir dviejų sezonų profilaktikos duomenis. Svarbiausias visų šių tyrimų veiksmingumo rodmuo – laboratoriškai patvirtinto gripo dažnis. Gripo epidemijų virulentiškumas yra nenuspėjamas; jis keičiasi pagal regioną ir kiekvieno sezono metu, todėl būtinų gydyti žmonių skaičius (BGŽS), norint išvengti vieno gripo ligos atvejo, kinta.

Pokontaktinė profilaktika.Tyrimo metu kontaktavusieji (12,6 % skiepyti nuo gripo) su indeksuotais sergančiais gripu žmonėmis profilaktiškai (skiriant po 75 mg oseltamiviro kartą per parą) pradėti gydyti per 2 dienas nuo simptomų atsiradimo indeksuotiems pacientams ir gydyta septynias dienas. Gripas buvo patvirtintas 163 iš 377 indeksuotų atvejų. Oseltamiviras reikšmingai sumažino klinikinės gripo ligos dažnį tarp kontaktavusių su sergančiaisiais patvirtintu gripu – nuo 24 iš 200 (12 %) placebo vartojusiųjų grupėje iki 2 iš 205 (1 %) oseltamiviro vartojusiųjų grupėje (sumažėjo 92 % [95 % PI 6– 16; p 0,0001]). Būtinų gydyti žmonių skaičius (BGŽS) tarp kontaktavusiųjų su tikru gripu sergančiaisiais buvo 10 (95 % PI 9-12), o tarp visų numatytų gydyti gyventojų (angl. ITT) – 16 (95 % PI 15-19), nekreipiant dėmesio į indeksuotų pacientų infekcijos būklę.

Oseltamiviro veiksmingumas išvengiant natūraliai pasitaikančio gripo yra įrodytas pokontaktinės profilaktikos tyrimu šeimose, kuriose buvo suaugusiųjų, paauglių ir 1 – 12 metų vaikų – ir kaip

indeksuotų sergančiųjų, ir kaip šeimos kontaktų. Atliekant šį tyrimą svarbiausias veiksmingumo rodmuo buvo laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis šeimose. Profilaktiškai oseltamiviro vartota 10 dienų. Bendrojoje populiacijoje laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis šeimose sumažėjo nuo 20 % (27 iš 136) profilaktiškai vaisto negavusiųjų grupėje iki 7 % (10 iš 135) profilaktiškai vaisto vartojusiųjų grupėje (sumažėjo 62,7 % [95 % PI 26,0–81,2; p = 0,0042]). Šeimose, kuriose buvo indeksuotų užsikrėtimo gripu atvejų, gripo dažnis sumažėjo nuo 26% (23 iš 89) profilaktiškai vaisto nevartojusiųjų grupėje iki 11 % (9 iš 84) profilaktiškai vaisto gavusiųjų grupėje (sumažėjo 58,5 % [95 % PI 15,6–79,6; p = 0,0114]).

Tiriant 1–12 metų vaikų pogrupį nustatyta, kad laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis reikšmingai sumažėjo – nuo 19 % (21 iš 111), kai profilaktika netaikyta, iki 7 % (7 iš 104) profilaktiškai vaisto gavusiųjų grupėje (sumažėjo 64,4 %, [95 % PI 15,8–85,0; p = 0,0188]). Vaikams, iš kurių pradžioje dar nebuvo išskiriama virusų, laboratorijoje patvirtinto klinikinio gripo dažnis sumažėjo nuo 21 % (15 iš 70) profilaktiškai vaisto negavusiųjų grupėje iki 4 % (2 iš 47) profilaktiškai gydomųjų grupėje (sumažėjo 80,1 % [95 % PI 22,0–94,9; p = 0,0206]). BGŽS visoje vaikų populiacijoje buvo 9 (95 % PI 7–24) ir 8 (95 % PI 6 – viršutinė riba nenustatyta) atitinkamai visoje populiacijoje (ITT) ir vaikų, kontaktavusių su indeksuotais sergančiaisiais, populiacijoje (ITTII).

Pokontaktinė jaunesnių nei 1 metų kūdikių gripo profilaktika pandemijos metu

Kontroliuotų klinikinių tyrimų su 0-12 mėnesių amžiaus kūdikiais metu gripo profilaktika pandemijos metu netirta. Informaciją apie ekspozicijos modeliavimą rasite 5.2 skyriuje.

Gripo profilaktika jo epidemijos bendruomenėje metu. Dviejų kitų klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo neskiepyti ir kitais atžvilgiais sveiki suaugusieji, duomenų sukauptąja analize nustatyta, kad skiriant po 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą 6 savaites kad gripo protrūkio bendruomenėje metu, klinikinės gripo ligos dažnis reikšmingai sumažėjo: nuo 25 iš 519 (4,8 %) placebo grupėje iki 6 iš 520 (1,2 %) oseltamiviro grupėje (t.y. sumažino 76 % [95 % PI 1,6-5,7; p = 0,0006]). BGŽS šio tyrimo metu buvo 28 (95 % PI 24-50).

Tiriant slaugos namuose gyvenančius senyvus žmones, kurių 80 % tą sezoną buvo skiepyti nuo gripo, nustatyta, kad po 75 mg vieną kartą per parą 6 savaites vartotas oseltamiviras reikšmingai sumažino klinikinės gripo ligos dažnį: nuo 12 iš 272 (4,4 %) placebo grupėje iki 1 iš 276 (0,4 %) oseltamiviro grupėje (t. y., sumažino 92 %, [95 % PI 1,5-6,6; p = 0,0015]). BGŽS šio tyrimo metu buvo 25 (95 % PI 23-62).

Gripo profilaktika asmenims, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi. Buvo atliktas dvigubai aklas, placebu kontroliuotas, randomizuotas sezoninio gripo profilaktikos klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 475 pacientai, kurių imuninės sistemos veikla buvo susilpnėjusi (388 pacientai, kuriems persodinti solidiniai organai (iš jų 195 vartojo placebą, o 193 - oseltamivirą), 87 pacientai, kuriems persodintos hemopoezės kamieninės ląstelės (iš jų 43 vartojo placebą, o 44- oseltamivirą), pacientų su kitais imuninės sistemos veiklos sutrikimais nebuvo), įskaitant aštuoniolika nuo 1 iki 12 metų vaikų. Šio klinikinio tyrimo pagrindinis tyrimo tikslas buvo laboratoriniais tyrimų metodais patvirtintos (nustatytos viruso kultūros ir (arba) keturis kartus padidėjęs HAI antikūnų titras) klinikinės gripo ligos pasireiškimo dažnis. Laboratoriniais tyrimų metodais patvirtintos klinikinės gripo ligos pasireiškimo dažnis buvo 2,9 % (7 iš 238) placebo grupėje ir 2,1 % (5 iš 237) oseltamiviro vartojusiųjų grupėje (95 % PI - 2,3 %–4,1%; p = 0,772).

Specifinių tyrimų, kuriais būtų įvertintas komplikacijų pavojaus mažėjimas, neatlikta.

Atsparumas oseltamivirui

Klinikiniai tyrimai. Gripo virusų, pasižyminčiu sumažėjusiu jautrumu arba akivaizdžiu atsparumu oseltamivirui, atsiradimo rizika buvo tiriama Roche užsakytų klinikinių tyrimų metu. Gydymo metu viruso atsparumas oseltamivirui vaikų organizme išsivystė dažniau, nei suaugusiųjų ir svyravo nuo mažiau kaip 1 % suaugusiesiems iki 18 % jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams. Vaikams, kuriems nustatytas oseltamivirui atsparaus viruso nešiojimas, įprastai nuo viruso apsivalydavo per ilgesnį laikotarpį, lyginant su tiriamaisiais, kuriems nustatytas jautus virusas. Vis dėlto dėl gydymo atsiradęs asparumas oseltamivirui reakcijai į gydymą įtakos neturėjo ir gripo simptomų trukmės nepailgino.

Pacientų populiacija

Pacientai, turintys atsparumą lemiančių mutacijų (%)

Fenotipavimo duomenys*

Geno- ir fenotipavimo duomenys*

Suaugusieji ir paaugliai

0,62 % (14 iš 2253)

0,67 % (15 iš 2253)

 

 

 

Vaikai (1-12 metų)

3,89 % (66 iš 1698)

4,24 % (72 iš 1698)

 

 

 

Kūdikiai (< 1 metų)

18,31 % (13 iš 71)

18,31 % (13 iš 71)

 

 

 

* Išsamus genotipavimas atliktas ne visų tyrimų metu

Jokių požymių nepastebėta, kad asmenims, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, atsirastų atsparumas vaistui, susijęs su iki šiol vartotu Tamiflu klinikinių tyrimų metu, kai po kontaktavimo su sergančiuoju (7 dienas), po kontaktavimo šeimose (10 dienų) ir sezoninių gripo protrūkių metu

(42 dienas) jis vartotas gripui išvengti. 12 savaičių trukmės profilaktikos tyrimo metu pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, atsparumo vaistui nepastebėta.

Klinikiniai ir stebėsenos duomenys. Įprastai pasitaikančios mutacijos, susijusios su sumažėjusiu jautrumu oseltamivirui in vitro, yra aptiktos gripo viruso A ir B tipų izoliatuose, išskirtuose iš oseltamiviro anksčiau nevartojusių pacientų. Gydymo oseltamiviru metu atsparios padermės buvo išskirtos tiek iš normalų imunitetą, tiek iš sutrikusį imunitetą turinčių pacientų. Oseltamivirui atsparaus viruso atsiradimo gydymo metu pavojus yra didesnis mažiems vaikams ir pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi.

Oseltamivirui atsparūs virusai, izoliuoti iš oseltamiviru gydytų pacientų, ir oseltamivirui atsparios laboratorinės gripo virusų padermės turi N1 ir N2 neuraminidazių mutacijų. Pastebėta viruso potipiui specifinių atsparumą lemiančių mutacijų tendencija. Nuo 2007 metų įprastai pasitaikantis atsparumas, susijęs su mutacija H275Y sezoninio gripo viruso H1N1 padermėse, yra sporadiškai aptinkamas. Jautrumo oseltamivirui sumažėjimas ir tokių virusų paplitimas, matyt, kinta atsižvelgiant į sezoną ir geografines sąlygas. 2008 metais H275Y buvo rasta > 99 % Europoje cirkuliavusių H1N1 gripo izoliatų. 2009 metais H1N1 gripo virusas (“kiaulių gripas”) dažniausiai buvo vienodai jautrus oseltamivirui, ir tik pavieniais atvejais buvo pastebėtas atsparumas vartojusiems vaistą tiek ligos gydymui, tiek ir profilaktikai.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Bendroji informacija

Absorbcija

Išgertas oseltamiviro fosfatas (pro-vaistas) iš virškinimo trakto greitai rezorbuojamas ir daugiausia kepenų esterazių ekstensyviai paverčiamas aktyviu metabolitu (oseltamiviro karboksilatu). Mažiausiai 75 % išgertos dozės sisteminę kraujotaką pasiekia aktyvaus metabolito pavidalu. Palyginti su ekspozija aktyviam metabolitui, pro-vaistui ji mažesnė nei 5 %. Ir pro-vaisto, ir aktyvaus metabolito koncentracijos plazmoje esti proporcingos dozei, jų neveikia kartu valgomas maistas.

Pasiskirstymas

Vidutinis pasiskirstymo tūris žmonių organizme, esant pastoviai oseltamiviro karboksilato koncentracijai, yra maždaug 23 litrai; tai tūris, kuris ekvivalentiškas neląsteliniam kūno tūriui. Kadangi neuraminidazės aktyvumas reiškiasi neląstelinėje terpėje, oseltamiviro karboksilatas pasiskirsto po visas vietas, kur plinta gripo virusai.

Su žmogaus plazmos baltymais oseltamiviro karboksilatas jungiasi mažai (apie 3 %).

Biotransformacija

Esterazės, daugiausia esančios kepenyse, oseltamivirą ekstensyviai paverčia oseltamiviro karboksilatu. In vitro tyrimai parodė, kad nei oseltamiviras, nei aktyvus jo metabolitas nėra pagrindinių citochromo P450 izoformų substratas ar jų inhibitorius. In vivo tyrimais neindentifikuotas joks abiejų medžiagų II medžiagų apykaitos fazės metu susidarantis porinis junginys (konjuguota forma).

Eliminacija

Absorbuotas oseltamiviras pirmiausia (> 90 %) eliminuojamas, paverčiant jį oseltamiviro karboksilatu, kuris toliau nemetabolizuojamas ir pašalinamas su šlapimu. Didžiausios oseltamiviro karboksilato koncentracijos plazmoje mažėja pagal pusinės eliminacijos periodą, kuris daugelio žmonių yra

6-10 valandų. Aktyvusis metabolitas visas pašalinamas sekrecijos inkstuose būdu. Didesnis inkstų klirensas (18,8 l/h) negu filtracijos per inkstų kamuolėlius greitis (7,5 l/h) rodo, kad be filtracijos kamuolėliuose vyksta sekrecija kanalėliuose. Mažiau nei 20 % išgertos radioaktyviai žymėtos dozės pasišalina su išmatomis.

Kitos ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija

Jaunesni kaip 1 metų kūdikiai. Tamiflu farmakokinetika, farmakodinamika ir saugumas yra vertinti dviejų atvirų nekontroliuotų klinikinių tyrimų, į kuriuos taip pat buvo įtraukti gripu užsikrėtę jaunesni nei vienerių metų vaikai (n = 135), metu. Veiklaus metabolito klirenso rodiklis, koreguotas pagal kūno masę, jaunesnių nei vienerių metų pacientų organizme su amžiumi mažėja. Ekspozicija metabolitu jauniausių kūdikių organizme taip pat yra labiau kintanti. Turimi duomenys rodo, kad 0 - 12 mėnesių amžiaus kūdikiams skiriant po 3 mg/kg kūno svorio dozę du kartus per parą ekspozicija provaistu ir metabolitu, tikėtina, yra veiksminga, o saugumo pobūdis yra panašus į vyresnių vaikų bei suaugusiųjų, vartojusių įteisintą dozę, saugumo pobūdį (žr. 4.1 ir 4.2 skyrius). Pastebėti nepageidaujami reiškiniai atitiko vyresniems vaikams nustatytą saugumo pobūdį.

Duomenų apie jaunesniems nei 1 metų amžiaus kūdikiams taikomą profilaktiką po kontakto su gripo virusu nėra. Gripo profilaktika jo epidemijos bendruomenėje metu su jaunesniais nei 12 metų amžiaus vaikais netirta.

Pokontaktinė jaunesnių nei 1 metų kūdikių gripo profilaktika pandemijos metu

Kūdikių iki 1 metų amžiaus vieną kartą per parą vartojamos 3 mg/kg dozės modeliavimas rodo, kad ekspozicija bus didesnė arba tokiame pačiame intervale, kaip ir ekspozicija suaugusiesiems 75 mg dozę vartojant vieną kartą per parą. Ekspozicija neviršija susidarančios gydant jaunesnius nei 1 metų kūdikius (3 mg / kg du kartus per parą doze), o tikėtinas saugumo pobūdis yra panašus (žr. 4.8 skyrių). Su jaunesniais kaip 1 metų kūdikiais profilaktikos klinikinių tyrimų neatlikta.

1 metų arba vyresni kūdikiai ir vaikai. Oseltamiviro farmakokinetika vertinta atliekant farmakokinetinius vienkartinės dozės tyrimus 1–16 metų kūdikiams, vaikams ir paaugliams. Kartotinių dozių farmakokinetika tirta nedaugeliui vaikų, įtrauktų į klinikinius veiksmingumo tyrimus. Jaunesnių vaikų organizme ir vaisto pirmtakas, ir aktyvus jo metabolitas išnykdavo greičiau nei suaugusiųjų, sudarydamas mažesnę ekspoziciją nuo duotos mg/kg dozės. Nuo 2 mg/kg oseltamiviro karboksilato dozės vaikams ekspozicija vaistui buvo panaši kaip nuo 75 mg (maždaug 1 mg/kg) vienkartinės dozės, skiriamos suaugusiesiems. 12 metų arba vyresnių vaikų ir paauglių organizme oseltamiviro farmakokinetika yra panaši kaip suaugusiųjų.

Senyvi pacientai

Kai skiriamos panašios oseltamiviro dozės, ekspozicija aktyviuoju metabolitu, esant pastoviai jo koncentracijai, senyvų pacientų (65 - 78 metų) organizme, palyginus su jaunesnių nei 65 metų suaugusiųjų, esti 25 - 35 % didesnė. Senyvų pacientų organizme pusinės eliminacijos periodai buvo panašūs, kaip ir jaunų suaugusių pacientų. Remiantis vaisto ekspozicijos ir jo toleravimo duomenimis manoma, kad senyviems pacientams dozės keisti nereikia, nebent būtų vidutinio sunkumo ar sunkaus inkstų pažeidimo požymių (kreatinino klirensas mažesnis nei 60 ml/min) (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų pažeidimas

Skiriant po 100 mg oseltamiviro fosfato du kartus per parą 5 paras pacientams, kuriems buvo įvairaus laipsnio inkstų pažeidimas, nustatyta, kad ekspozicija oseltamiviro karboksilatu buvo atvirkščiai proporcinga silpnėjančiai inkstų funkcijai. Kaip dozuoti vaistą, žiūrėkite 4.2 skyriuje.

Kepenų pažeidimas

Remiantis in vitro tyrimais manoma, kad esant pažeistoms kepenims, neturėtų nei reikšmingai padidėti ekspozicija oseltamiviru, nei reikšmingai sumažėti ekspozicija jo aktyviu metabolitu (žr. 4.2 skyrių).

Nėščios moterys

Bendroji populiacijos farmakokinetikos analizė rodo, kad skiriant Tamiflu pagal 4.2 skyriuje Dozavimas ir vartojimo metodas aprašytą dozavimo schemą, ekspozicija veikliuoju metabolitu nėščiųjų organizme buvo mažesnė (vidutiniškai 30 % visų trimestrų metu), lyginant su ne nėščiomis moterimis. Prognozuojama ekspozicija yra mažesnė, tačiau visų gripo viruso padermių atvejais išlieka didesnė už slopinančią (IC95 reikšmės) ir terapinę koncentracijas. Be to, stebimųjų tyrimų metu yra gauta duomenų, rodančių šiuo metu taikomos dozavimo schemos naudą šios populiacijos pacientėms. Dėl to nėščioms moterims skiriant gripo gydymą arba profilaktiką dozės keisti nerekomenduojama (žr. 4.6 skyrių Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio ir genotoksinio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia. Įprastiniai kancerogeninio poveikio tyrimai graužikų organizme parodė, kad yra nuo dozės priklausoma kai kurių navikų, tipiškų naudotos veislės graužikams, didėjimo tendencija. Turint galvoje šios ekspozicijos skirtumą nuo laukiamos žmonių ekspozicijos vaistui, šie duomenys, vartojant Tamiflu pagal priimtas terapines indikacijas, jo naudos ir pavojaus santykio nekeičia.

Teratologinis poveikis žiurkėms ir triušiams tirtas duodant jiems vaisto atitinkamai iki 1500 mg/kg per parą ir 500 mg/kg per parą. Jokio poveikio vaisių raidai nepastebėta. Tiriant poveikį žiurkių vislumui, dozės iki 1500 mg/kg per parą jokių nepageidaujamų reakcijų abiejų lyčių gyvūnams nesukėlė.

Tyrinėjant prenatalinę ir postnatalinę žiurkių raidą, nuo 1500 mg/kg per parą dozės pastebėtas užsitęsęs gimdymas. Saugumo koeficientas tarp žmogaus ekspozicijos vaistui ir didžiausios neefektyvios dozės (500 mg/kg per parą) žiurkėms yra: oseltamiviro – 480, aktyvaus jo metabolito – 44. Žiurkių ir triušių vaisių ekspozicijos vaistui sudarė apie 15-20 % tų, kurios veikė patelių organizmą.

Oseltamiviro ir aktyvaus jo metabolito išsiskiria į žindančių žiurkių pieną. Riboti duomenys nurodo, kad oseltamiviro ir aktyvaus jo metabolito patenka į moters pieną. Remiantis išvadomis, gautomis tiriant poveikį gyvūnams, galima apytikriai apskaičiuoti, kad šių junginių patenka atitinkamai 0,01 mg ir 0,3 mg per parą.

Galima alerginė odos reakcija nuo oseltamiviro tirta naudojant „maksimizuotą” mėginį jūrų kiaulytėms. Maždaug 50 % gyvūnų po to, kai jie buvo veikiami vien tik veikliąja medžiaga, atsirado eritema. Nustatyta, kad vaistas laikinai sudirgina triušių akis.

Tuo tarpu kai suaugusioms žiurkėms nepageidaujamų reakcijų į sugirdytas labai dideles (didžiausia tirta dozė – 1310 mg/kg) vienkartines oseltamiviro fosfato dozes nebuvo, tokios pat dozės 7 dienų amžiaus žiurkių jauniklius veikė toksiškai, įskaitant jų žuvimą. Šios reakcijos buvo pastebėtos duodant gyvūnams 657 mg/kg ir didesnes dozes. Nepageidaujamų reakcijų į 500 mg/kg dozes, įskaitant kartotinį (po 500 mg/kg per parą nuo 7-tos iki 21-os dienos po vaikavimosi) šios dozės vartojimą, nebuvo pastebėta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sorbitolis (E420)

Natrio divandenilio citratas (E331[a]) Ksantano derva (E415)

Natrio benzoatas (E211) Sacharino natris (E954) Titano dioksidas (E171)

Ledų su vaisiais skonį suteikiančios medžiagos (tarp jų maltodekstrinai (kukurūzų), propilenglikolis, gumiarabikas E414 ir natūralios tokio pat skonio medžiagos (daugiausia bananų, ananasų ir persikų skonio)).

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

Paruoštą suspensiją laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje 10 dienų.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Kaip laikyti paruoštą vaistinį preparatą, žiūrėkite 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

100 ml gintaro spalvos stiklo buteliukas (užsuktas vaikų neatidaromu polipropileno dangteliu, kurio išorinė dalis yra pagaminta iš polietileno, vidinė dalis – iš polipropileno, o įdėklas - iš polietileno), kuriame yra 13 g miltelių geriamajai suspensijai ruošti, plastikinis adapteris (mažo tankio polietileno), plastikiniai 3 ml (sugraduotas kas 0,1 ml) ir 10 ml (sugraduotas kas 0,5 ml) tūrio geriamųjų dozių skaičiuokliai (cilindras ir stūmoklis pagaminti iš polipropileno, o sandarinimo žiedas - silikono pagrindu) ir plastikinė dozavimo taurelė (polipropileno).

Pakuotės dydis – vienas buteliukas.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Rekomenduojama, kad Tamiflu geriamąją suspensiją, prieš atiduodamas ją pacientui, paruoštų vaistininkas.

Sumaišius miltelius su 55 ml vandens, gaunamas tinkamos vartoti geriamosios suspensijos tūris, iš kurio gaunama iš viso 10 dozių po 30 mg oseltamiviro.

Geriamosios suspensijos paruošimas

1.Švelniai keletą kartų supurtykite uždarytą buteliuką, kad milteliai pasidarytų birūs.

2.Pamatuokite 55 ml vandens, pripildami jo į dozavimo taurelę iki atžymos (dozavimo taurelė įdėta į dėžutę).

3.Supilkite visus 55 ml vandens į buteliuką, užsukite buteliuką dangteliu ir uždarytą buteliuką 15 sekundžių stipriai purtykite.

4.Nuimkite dangtelį ir į buteliuko kaklelį įstumkite buteliuko adapterį.

5.Tvirtai užsukite dangtelį ant buteliuko kaklelio (kuriame dabar yra buteliuko adapteris). Tai leis įsitikinti, kad buteliuko adapteris į buteliuką įstatytas teisingai.

Ištirpinus Tamiflu miltelius, gaunama nepermatoma balta ar gelsva suspensija.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. REGISTRUOTOJAS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/02/222/005

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. lapkričio 28 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. gegužės 22 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tamiflu 12 mg/ml milteliai geriamajai suspensijai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename paruoštos suspensijos mililitre yra oseltamiviro fosfato kiekis, atitinkantis 12 mg oseltamiviro.

Viename buteliuke paruoštos suspensijos (75 ml) yra 900 mg oseltamiviro.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Vartojant 30 mg oseltamiviro suspensijos suvartojama 0,9 g sorbitolio.

Vartojant 45 mg oseltamiviro suspensijos suvartojama 1,3 g sorbitolio.

Vartojant 60 mg oseltamiviro suspensijos suvartojama 1,7 g sorbitolio.

Vartojant 75 mg oseltamiviro suspensijos suvartojama 2,1 g sorbitolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai geriamajai suspensijai

Šie milteliai – tai baltos ar gelsvos spalvos granulės arba jų gabalėliai.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Gripui gydyti

Tamiflu yra skirtas suaugusiuems pacientams ir vaikams, įskaitant neišnešiotus naujagimius, kuriems yra tipiškų gripo simptomų, kai gripo virusas plinta bendruomenėje. Įrodyta, kad vaistas veiksmingas, jei gydyti pradedama per dvi pirmąsias dienas nuo simptomų atsiradimo.

Gripo profilaktikai

-Vienerių metų ar vyresniems asmenims po kontaktavimo su pacientu, kuriam kliniškai diagnozuotas gripas, kai gripo virusas plinta bendruomenėje.

-Atitinkamas Tamiflu vartojimas gripui išvengti galimas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes ir gyventojų poreikį apsisaugoti. Išskirtiniais atvejais (pvz., kai neatitinka plintančios ir vakcinos virusų padermės, taip pat pandemijos atveju) dera apsvarstyti, ar vienerių metų ar vyresniems asmenims nereikėtų sezoninės gripo profilaktikos.

-Tamiflu yra rekomenduojamas turėjusiems sąlytį su infekcija jaunesniems kaip 12 mėnesių kūdikiams gripo profilaktikai pandemijos metu (žr. 5.2 skyrių).

Tamiflu nepakeičia skiepijimo nuo gripo.

Antivirusinių vaistų vartojimas gripui gydyti ir jo profilaktikai turėtų būti nustatytas, remiantis oficialiomis rekomendacijomis. Dėl oseltamiviro vartojimo gydymui ir profilaktikai turi būti sprendžiama, atsižvelgiant į turimas žinias apie cirkuliuojančių gripo virusų charakteristikas, turimą informaciją apie gripo viruso jautrumo vaistams pobūdį kiekvieną sezoną ir ligos poveikį skirtingose geografinėse zonose bei pacientų grupes (žr. 5.1 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Tamiflu suspensija ir Tamiflu kietosios kapsulės yra bioekvivalentiškos. 75 mg dozę suvartoti galima geriant:

-vieną 75 mg kapsulę, arba

-vieną 30 mg kapsulę ir vieną 45 mg kapsulę, arba

-suspensiją – 30 mg ir 45 mg dozes.

Suaugusiems, paaugliams ar vaikams (> 40 kg), kurie gali nuryti kapsules, galima skirti atitinkamas Tamiflu dozes kapsulėmis.

Jaunesniems kaip 1 metų amžiaus kūdikiams. Ši vaisto forma netinkama vartoti jaunesniems nei 1 metų amžiaus kūdikiams. Daugiau informacijos rasite žemiau šitame skyriuje.

Gydymas

Gydyti reikia pradėti kaip galima greičiau per pirmąsias dvi dienas nuo gripo simptomų atsiradimo.

Paaugliams (13–17 metų) ir suaugusiesiems. Rekomenduojama geriamoji dozė – po 75 mg oseltamiviro du kartus per parą 5 dienas.

Vaikų populiacija

1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams. Rekomenduojama Tamiflu geriamosios suspensijos dozė nurodoma lentelėje žemiau. Vietoj rekomenduojamos Tamiflu suspensijos dozės galima skirti Tamiflu 30 mg ir 45 mg kapsules.

Atsižvelgiant į svorį, rekomenduojamas toks dozavimas 1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė vartoti 5 dienas

nuo 10 kg iki 15 kg

Po 30 mg du kartus per parą

> 15 kg iki 23 kg

Po 45 mg du kartus per parą

> 23 kg iki 40 kg

Po 60 mg du kartus per parą

> 40 kg

Po 75 mg du kartus per parą

Daugiau kaip 40 kg sveriantiems vaikams, kurie gali nuryti kapsules, vietoj rekomenduojamos Tamiflu suspensijos dozės galima skirti kapsules suaugusiųjų doze – po 75 mg du kartus per parą 5 dienas.

Jaunesniems kaip 1 metų amžiaus kūdikiams. Ši vaisto forma (Tamiflu 12 mg/ml milteliai geriamajai suspensijai) jiems netinkama vartoti, nes pakuotėje esantis švirkštas (su mg žymomis) nėra pritaikytas atitinkamai koreguoti dozę, o rinkoje esančių švirkštų (su ml žymomis) naudojimas gali sąlygoti nepriimtinus dozavimo netikslumus. Neturint 6 mg/ml stiprumo geriamosios suspensijos, patartina pasirinkti vaistinėje paruoštą preparatą. Žiūrėkite 30 mg, 45 mg ir 75 mg kapsulių PCS (6.6 skyrių).

Profilaktikai

Turėjusiesiems sąlytį su infekcija

Paaugliams (13–17 metų) ir suaugusiesiems. Rekomenduojama dozė gripo profilaktikai po glaudaus kontakto su užsikrėtusiu žmogumi – 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą 10 dienų. Gydyti reikia pradėti kaip galima greičiau per pirmąsias dvi dienas po kontakto su užsikrėtusiu žmogumi.

1 metų arba vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vietoj rekomenduojamos Tamiflu suspensijos dozės galima skirti Tamiflu 30 mg ir 45 mg kapsules.

Rekomenduojama Tamiflu dozė turėjusiesiems sąlytį su infekcija.

Kūno masė

Rekomenduojama dozė 10 dienų

nuo 10 kg iki 15 kg

30 mg vieną kartą per parą

> 15 kg iki 23 kg

45 mg vieną kartą per parą

> 23 kg iki 40 kg

60 mg vieną kartą per parą

> 40 kg

75 mg vieną kartą per parą

Daugiau kaip 40 kg sveriantiems vaikams, kurie gali nuryti kapsules, gripo profilaktikai vietoje rekomenduojamos Tamiflu suspensijos dozės galima skirti kapsules – 75 mg kapsulę vieną kartą per parą 10 dienų.

Jaunesniems kaip 1 metų amžiaus kūdikiams. Ši vaisto forma (Tamiflu 12 mg/ml milteliai geriamajai suspensijai) jiems netinkama vartoti, nes pakuotėje esantis švirkštas (su mg žymomis) nėra pritaikytas atitinkamai koreguoti dozę, o rinkoje esančių švirkštų (su ml žymomis) naudojimas gali sąlygoti nepriimtinus dozavimo netikslumus. Nesant vaisto tinkama forma (6 mg/ml stiprumo geriamosios suspensijos), patartina pasirinkti vaistinėje paruoštą preparatą. Žiūrėkite 30 mg, 45 mg ir 75 mg kapsulių PCS (6.6 skyrių).

Gripo profilaktikai jo epidemijos bendruomenėje laikotarpiu

Skyrimas profilaktikai gripo epidemijos laikotarpiu vaikams iki 12 metų amžiaus netirtas. Rekomenduojama profilaktinė dozė suaugusiesiems ir paaugliams gripo epidemijos laikotarpiu – 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą iki 6 savaičių.

Specialios pacientų grupės

Kepenų pažaida

Kai sutrikusi kepenų funkcija nei gripui gydyti, nei jo profilaktikai dozės tikslinti nereikia. Poveikis vaikams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, netirtas.

Inkstų pažaida

Gripui gydyti. Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 13 iki 17 metų), kurių inkstų veikla vidutiniškai arba labai sutrikusi, patartina atitinkamai parinkti dozę. Rekomenduojamos dozės pateikiamos lentelėje žemiau.

Kreatinino klirensas

Rekomenduojama gydomoji dozė

> 60 (ml/min.)

Po 75 mg du kartus per parą

> 30 iki 60 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė du kartus per parą

> 10 iki 30 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per parą

≤ 10 (ml/min.)

Vartoti nepatartina (duomenų nėra)

Hemodializuojami pacientai

30 mg po kiekvienos hemodializės procedūros

Peritonine dialize gydomi pacientai*

Vienkartinė 30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė

*Duomenys gauti iš tyrimų su pacientais, kuriems taikoma nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (NAPD); tikėtina, kad taikant automatinę peritoninę dializę (APD), oseltamiviro karboksilato klirensas bus didesnis. Jei nefrologas galvoja, kad yra būtina, gydymą APD galima pakeisti gydymu NAPD.

Gripo profilaktikai. Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 13 iki 17 metų), kurių inkstų veikla vidutiniškai arba labai sutrikusi, dozę patartina parinkti taip, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Kreatinino klirensas

Rekomenduojama profilaktinė dozė

> 60 (ml/min.)

Po 75 mg kartą per parą

> 30 iki 60 (ml/min)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per parą

> 10 iki 30 (ml/min.)

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė kas antrą parą

≤ 10 (ml/min.)

Vartoti nepatartina (duomenų nėra)

Hemodializuojami pacientai

30 mg po kas antros pakaitinės hemodializės procedūros

Peritonine dialize gydomi pacientai*

30 mg (suspensijos ar kapsulių) dozė vieną kartą per savaitę

*Duomenys gauti iš tyrimų su pacientais, kuriems taikoma nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (NAPD); tikėtina, kad taikant automatinę peritoninę dializę (APD), oseltamiviro karboksilato klirensas bus didesnis. Jei nefrologas galvoja, kad yra būtina, gydymą APD galima pakeisti gydymu NAPD.

Apie kūdikius ir vaikus (12 metų ir jaunesnius), kurių inkstų funkcija yra pažeista, klinikinių duomenų nepakanka, todėl dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Senyvi pacientai

Dozės tikslinti nereikia, nebent yra vidutinio sunkumo ar sunkaus inkstų funkcijos nepakankamumo požymių.

Pacientai, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi

Ilgesnė - iki 12 savaičių - sezoninio gripo profilaktikos trukmė buvo įvertinta pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi. (žr. 4.4, 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vartojimo metodas

Suspensijai dozuoti dėžutėje yra dozių skaičiuoklis, turintis 30 mg, 45 mg ir 60 mg atžymas. Tiksliai dozei pamatuoti būtina naudoti tik šį dėžutėje esantį dozių skaičiuoklį (švirkšto su ml žymomis naudoti negalima).

Rekomenduojama, kad iš Tamiflu miltelių geriamąją suspensiją, prieš atiduodamas ją pacientui, paruoštų vaistininkas (žr. 6.6 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei Tamiflu medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Oseltamiviras veiksmingas tik nuo tų ligų, kurias sukelia gripo virusai. Kai bet kokios ligos sukėlėjai yra ne gripo virusai, oseltamiviro veiksmingumo įrodymų nėra (žr. 5.1 skyrių).

Tamiflu nepakeičia skiepijimo nuo gripo. Tamiflu vartojimas negali paveikti individų kasmetinio skiepijimosi nuo gripo vertinimo. Tamiflu apsaugo nuo gripo tik tol, kol jis vartojamas. Tamiflu gripui gydyti ir jo profilaktikai galima vartoti tik tuomet, kai patikimi epidemiologiniai duomenys rodo, kad gripo virusas plinta bendruomenėje.

Įrodyta, kad cirkuliuojančių viruso padermių jautrumas oseltamivirui labai kinta (žr. 5.1 skyrių). Dėl to gydytojai, spręsdami, ar paskirti gydymą Tamiflu, turi vadovautis naujausia turima informacija apie tuo metu cirkuliuojančio gripo viruso jautrumo oseltamivirui pobūdį.

Sunki ligonio būklė

Nėra informacijos apie oseltamiviro saugumą ir veiksmingumą tiems pacientams, kurių sveikatos būklė pakankamai sunki ar nestabili ir dėl to manoma, kad juos būtinai teks gydyti ligoninėje.

Pacientai, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi

Tiksliai nenustatyta, ar tiems pacientams, kurių susilpnėjusi imuninės sistemos funkcija, veiksminga skirti oseltamivirą gripui gydyti arba jo profilaktikai (žr. 5.1 skyrių).

Širdies arba kvėpavimo sistemos liga

Nenustatyta, ar gydymas oseltamiviru veiksmingas pacientams, sergantiems lėtine širdies liga ir (arba) kvėpavimo sistemos liga. Tarp šiomis ligomis sergančių pacientų, gydytų vaistu, ir tų, kurie vartojo placebo, komplikacijų dažnio skirtumo nepastebėta (žr. 5.1 skyrių).

Vaikų populiacija

Duomenų, kurie leistų rekomenduoti dozę neišnešiotiems naujagimiams (mažiau kaip 36 savaičių, skaičiuojant nuo pastojimo), šiuo metu neturima.

Sunkus inkstų pažeidimas

Kai paauglių (nuo 13 iki 17 metų) ar suaugusiųjų inkstų funkcija yra labai pažeista, ir gripui gydyti, ir jo profilaktikai patartina vartoti patikslintas dozes. Apie kūdikius ir vaikus (1 metų ir vyresnius), kurių

inkstų funkcija susilpnėjusi, klinikinių duomenų nepakanka, todėl jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Neuropsichiniai reiškiniai

Tamiflu vartojimo metu gripu sirgusiems pacientams, ypač vaikams ir paaugliams, buvo pastebėti nepageidaujami nervų sistemos ir psichikos reiškiniai. Jie taip pat pasireiškė gripu sirgusiems, bet oseltamiviro nevartojusiems pacientams. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams neatsiranda elgsenos pokyčių, o tęsiamo gydymo naudą ir pavojus reikia kruopščiai įvertinti kiekvienam pacientui (žr. 4.8 skyrių).

Šiame vaistiniame preparate yra sorbitolio. Pacientams, turintiems retai pasitaikantį įgimtą fruktozės netoleravimą, šio vaisto vartoti negalima.

Sorbitolis gali šiek tiek laisvinti vidurius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Oseltamiviro farmakokinetinės savybės, pvz., mažas jungimasis su baltymais ir nepriklausomas nuo CYP450 bei glukuronidazės sistemų metabolizmas (žr. 5.2 skyrių) leidžia manyti, kad per šiuos mechanizmus kliniškai reikšmingos vaistų sąveikos neturėtų būti.

Probenecidas

Kai pacientų inkstų funkcija normali, vartojant vaistą kartu su probenecidu, dozės keisti nereikia. Kartu vartojamas probenecidas, kuris yra stiprus anijonų sekrecijos per inkstų kanalėlius procesų inhibitorius, maždaug 2 kartus padidina organizmo ekspoziciją aktyviam oseltamiviro metabolitui.

Amoksicilinas

Tarp oseltamiviro ir amoksicilino, kuris eliminuojamas tokiu pat būdu, jokios kinetinės sąveikos nėra; tai leidžia manyti, kad oseltamiviro sąveika per šį eliminacijos procesą menka.

Šalinimas per inkstus

Dėl to, kad žinoma daugumos per inkstų kanalėlius sekretuojamų medžiagų saugumo ribos, aktyvaus metabolito eliminacijos būdai (filtracija kamuolėliuose ir anijoninė sekrecija per kanalėlius) ir šių šalinimo kelių pajėgumas, nepanašu, kad vaistų sąveika konkuruojant dėl sekrecijos per inkstų kanalėlius būtų kliniškai reikšminga. Tačiau reikėtų elgtis atsargiau, kai oseltamiviro skiriama pacientams, vartojantiems tokiu pat būdu šalinamų siauros terapinės platumos vaistų (pvz., chlorpropamido, metotreksato, fenilbutazono).

Papildoma informacija

Vartojant oseltamiviro kartu su paracetamoliu, acetilsalicilo rūgštimi, cimetidinu, antacidiniais vaistais (magnio ir aliuminio hidroksidais ir kalcio karbonatais), rimantadinu ar varfarinu (gripu nesergantiems ir pastovią varfarino dozę vartojantiems tiriamiesiems) jokios farmakokinetinės sąveikos tarp jų ir oseltamiviro ar pagrindinio jo metabolito nepastebėta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Kadangi kontroliuojamų klinikinių tyrimų ištirti oseltamiviro vartojimą nėščioms moterims neatlikta, duomenys apie vartojimą nėštumo laikotarpiu yra surinkti poregistracinių ir stebimųjų tyrimų metu (žiūrėkite 5.1 skyriaus poskyryje „Gripu sergančių nėščiųjų gydymas“, o duomenys apie nėščios moters ekspoziciją yra pateikti 5.2 skyriuje). Šie ir tyrimų su gyvūnais duomenys tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio nėštumui, gemalui/ vaisiui ar palikuonių postnatalinei raidai nerodo (žr. 5.3 skyrių). Nėščios moterys gali vartoti Tamiflu prieš tai įvertinus prieinamą saugumo informaciją, gripo viruso padermės patogeniškumą ir bendrą nėščios moters būklę.

Žindymas

Oseltamiviro ir jo aktyvaus metabolito išsiskiria į žindančių žiurkių pieną. Yra labai mažai informacijos apie vaikus, maitintus motinos, vartojančios oseltamivirą, pienu bei apie oseltamiviro

ekskreciją į moters pieną. Riboti duomenys parodė, kad oseltamiviras ir jo aktyvus metabolitas buvo aptiktas moters piene, tačiau jo kiekis atitiko subterapinę kūdikių dozę. Atsižvelgiant į šią informaciją, viruso padermės patogeniškumą ir žindančios moters būklę, oseltamiviro skyrimas gali būti svarstomas, jei yra laukiama akivaizdi nauda žindančiai motinai.

Vaisingumas

Remiantis ikiklinikinių tyrimų duomenimis, įrodymų, kad Tamiflu paveiktų vyrų ar moterų vaisingumą, nėra (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tamiflu gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Bendras Tamiflu saugumo pobūdis pagrįstas 6049 suaugusiųjų ir paauglių bei 1473 vaikų, sirgusių gripu ir gydytų Tamiflu ar placebu, taipogi 3990 suaugusiųjų ir paauglių bei 253 vaikų, kurie Tamiflu ar placebą (t.y., neveiklų preparatą) vartojo gripo profilaktikai, klinikinių tyrimų duomenimis. Be to, 475 pacientai (įskaitant 18 vaikų, iš kurių 10 vartojo Tamiflu, o 8 – placebą), kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, vartojo Tamiflu arba placebą gripo profilaktikai.

Atliekant suaugusiųjų ir paauglių gydymo tyrimus, dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos (NR) buvo pykinimas ir vėmimas, o atliekant profilaktikos tyrimus – pykinimas. Kaip buvo pastebėta, dauguma šių NR atsirado po vieną kartą pirmąją arba antrąją gydymo dieną ir per 1–2 dienas savaime išnykdavo. Vaikams dažniausiai pastebėta nepageidaujama reakcija buvo vėmimas. Dėl šių NR daugumai pacientų Tamiflu vartojimo nutraukti nereikėjo.

Oseltamivirui patekus į rinką retai buvo pranešama apie sekančias sunkias nepageidaujamas reakcijas: anafilaksines ir anafilaktoidines reakcijas, kepenų sutrikimus (žaibinį hepatitą, kepenų veiklos sutrikimą, geltą), angioneurozinę edemą, Stevens-Johnson sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę, kraujavimą iš virškinimo trakto, neuropsichinius sutrikimus (apie neuropsichinius sutrikimus žr.

4.4 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėse

Toliau lentelėse išvardytos NR suskirstytos į tokias grupes: labai dažnos (≥ 1/10), dažnos (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnos (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retos (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai retos

(< 1/10 000). Lentelėse į atitinkamą dažnio grupę NR įrašytos pagal suvestinius klinikinių tyrimų duomenis.

Suaugusiųjų ir paauglių gripo gydymas ir profilaktika

Suaugusiųjų ir paauglių gydymo ir profilaktikos klinikinių tyrimų metu dažniausiai pastebėtos NR, kurios pasireiškė vartojant rekomenduojamą dozę (gydymui – po 75 mg du kartus per parą 5 dienas, profilaktikai - 75 mg vieną kartą per parą iki 6 savaičių), yra išdėstytos 1 lentelėje.

Saugumo pobūdis tiriamiesiems, vartojusiems profilaktikai rekomenduojamą Tamiflu dozę (75 mg vieną kartą per parą iki 6 savaičių), buvo kokybiškai panašus į stebėtą gydymo tyrimų metu, nepaisant ilgesnio vartojimo profilaktikos tyrimų metu.

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą, pasireiškusios suaugusiųjų ir paauglių gripo gydymo ir profilaktikos Tamiflu tyrimų metu bei pastebėtos vaistui esant rinkoje

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir

 

Bronchitas

 

 

infestacijos

 

Paprastoji

 

 

 

 

pūslelinė

 

 

 

 

Nazofaringitas

 

 

 

 

Viršutinių

 

 

 

 

kvėpavimo

 

 

 

 

takų infekcijosc

 

 

 

 

Sinusitasc

 

 

Kraujo ir limfinės

 

 

 

Trombocitopenija

sistemos sutrikimai

 

 

 

 

Imuninės sistemos

 

 

Padidėjusio

Anafilaksinės

sutrikimai

 

 

jautrumo

reakcijos

 

 

 

reakcija

Anafilaktoidinės

 

 

 

 

reakcijos

Psichikos

 

 

 

Sujaudinimas

sutrikimai

 

 

 

Nenormalus elgesys

 

 

 

 

Nerimas

 

 

 

 

Sumišimas

 

 

 

 

Kliedesiai

 

 

 

 

Karštinė

 

 

 

 

Haliucinacijos

 

 

 

 

Košmariški sapnai

 

 

 

 

Savęs žalojimas

Nervų sistemos

Galvos

Nemiga

Pritemusi

 

sutrikimai

skausmas

 

sąmonė

 

 

 

 

Traukuliai

 

Akių sutrikimai

 

 

 

Matymo sutrikimas

Širdies sutrikimai

 

 

Širdies aritmija

 

Kvėpavimo

 

Kosulys

 

 

sistemos, krūtinės

 

Gerklės

 

 

ląstos ir

 

skausmas

 

 

tarpuplaučio

 

Nosies

 

 

sutrikimai

 

varvėjimas

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Vėmimas

 

Kraujavimai iš

sutrikimai

 

Pilvo skausmas

 

virškinimo trakto

 

 

(įskaitant

 

Hemoraginis kolitas

 

 

viršutinės pilvo

 

 

 

 

dalies

 

 

 

 

skausmą)

 

 

 

 

Nevirškinimas

 

 

Kepenų, tulžies

 

 

Padidėjęs

Žaibinis hepatitas

pūslės ir latakų

 

 

kepenų fermentų

Kepenų

sutrikimai

 

 

kiekis

nepakankamumas

 

 

 

 

Hepatitas

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Odos ir poodinio

 

 

Egzema

Angioneurozinė

audinio sutrikimai

 

 

Dermatitas

edema

 

 

 

Išbėrimas

Daugiaformė eritema

 

 

 

Dilgėlinė

Stevens-Johnson

 

 

 

 

sindromas

 

 

 

 

Toksinė epidermio

 

 

 

 

nekrolizė

Bendrieji

 

Skausmas

 

 

sutrikimai ir

 

Svaigulys

 

 

vartojimo vietos

 

(įskaitant

 

 

pažeidimai

 

galvos

 

 

 

 

sukimąsi)

 

 

 

 

Nuovargis

 

 

 

 

Karščiavimas

 

 

 

 

Skausmas

 

 

 

 

galūnėse

 

 

Vaikų gripo gydymas ir profilaktika

 

 

 

Gripo gydymo oseltamiviru klinikiniuose tyrimuose dalyvavo iš viso 1473 vaikai, tarp jų kitomis ligomis nesirgę nuo 1 iki 12 metų amžiaus vaikai ir bronchų astma sirgę vaikai nuo 6 iki 12 metų amžiaus. Iš jų 851 vaikas buvo gydytas oseltamiviro suspensija. Poekspozicinės profilaktikos klinikinių tyrimų metu rekomenduojamą Tamiflu dozę vieną kartą per parą vartojo iš viso 158 vaikai, iš jų namų sąlygomis (n = 99), 6 savaičių trukmės sezoninės profilaktikos tyrime su vaikais (n = 49) ir 12 savaičių trukmės sezoninės profilaktikos tyrime su tiriamaisiais vaikais, kurių imuninė sistema buvo susilpnėjusi (n = 10).

Klinikinių tyrimų su vaikais metu dažniausiai pastebėtos NR yra išdėstytos 2 lentelėje.

2 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios vaikų gripo gydymo ir profilaktikos Tamiflu tyrimų metu (dozė pagal svorį ar amžių [nuo 30 mg iki 75 mg vieną kartą per parą])

Organų sistemų

 

Nepageidaujamos reakcijos pagal dažnį

 

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir

 

Vidurinės ausies uždegimas

 

 

infestacijos

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

Galvos skausmas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Akių sutrikimai

 

Konjunktyvitas (įskaitant akių

 

 

 

 

paraudimą, išskyras iš akies ir

 

 

 

 

akies skausmą)

 

 

Ausų ir labirintų

 

Ausies skausmas

Būgnelio

 

sutrikimai

 

 

sutrikimas

 

Kvėpavimo sistemos,

Kosulys

Nosies varvėjimas

 

 

krūtinės ląstos ir

Nosies

 

 

 

tarpuplaučio

užgulimas

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Vėmimas

Pilvo skausmas (įskaitant

 

 

sutrikimai

 

viršutinės pilvo dalies skausmą)

 

 

 

 

Nevirškinimas

 

 

 

 

Pykinimas

 

 

Odos ir poodinio

 

 

Dermatitas

 

audinio sutrikimai

 

 

(įskaitant

 

 

 

 

alerginį ir

 

 

 

 

atopinį

 

 

 

 

dermatitą)

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

 

 

Psichikos sutrikimai ir nervų sistemos sutrikimai

Gripas gali būti susijęs su įvairiais neurologiniais ir sutrikusios elgsenos simptomais, tokiais kaip haliucinacijos, delyras ar nenormali elgsena, kai kuriais atvejais dėl jų ištinka mirtis. Šie reiškiniai gali atsirasti sergant encefalitu ar esant encefalopatijai, bet gali pasireikšti ir be aiškios sunkios ligos.

Po rinkodaros teisės suteikimo gauta pranešimų, kad gripu sirgusiems ir Tamiflu vartojusiems pacientams pasitaikė traukulių ar delyras (įskaitant tokius simptomus, kaip pakitęs sąmonės lygmuo, sumišimas, nenormali elgsena, kliedesiai, haliucinacijos, sujaudinimas, nerimas, košmariški sapnai), dėl kurių pavieniais atvejais buvo susižalota arba ištiko mirtis. Šie reiškiniai dažniausiai pasitaikė vaikams ir paaugliams, jie dažnai pasireikšdavo staiga ir greitai praeidavo. Tamiflu įtaka šių reiškinių atsiradimui nežinoma. Tokių neuropsichiatrinių reiškinių taip pat pastebėta gripu sirgusiems, bet Tamiflu nevartojusiems pacientams.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai, įskaitant hepatitą ir kepenų fermentų padaugėjimą pacientams, sergantiems į gripą panašia liga. Šie atvejai apima mirtiną žaibinį hepatitą ar kepenų veiklos nepakankamumą.

Kitos ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija (jaunesni kaip vienerių metų kūdikiai)

Dviejų klinikinių tyrimų, skirtų apibūdinti gydymo oseltamiviru farmakokinetiką, farmakodinamiką ir saugumo pobūdį, kuriuose buvo tirti 135 gripo virusu užsikrėtę jaunesni nei vienerių metų amžiaus kūdikiai, metu visose amžiaus grupėse saugumo pobūdis buvo panašus, o dažniausi nepageidaujami reiškiniai buvo vėmimas, viduriavimas ir bėrimas nuo vystyklų (žr. 5.2 skyrių). Duomenų apie kūdikius, kurių amžius, skaičiuojant nuo pastojimo, mažesnis nei 36 savaitės, nepakanka.

Turimi prospektyvinių ir retrospektyvinių stebimųjų tyrimų (kurių metu stebėta daugiau kaip 2 400 jaunesnių kaip vienerių metų kūdikių) ir epidemiologinių tyrimų duomenys bei po vaisto patekimo į rinką gautų pranešimų duomenys apie oseltamiviro saugumą jo skiriant jaunesniems kaip vienerių metų kūdikiams gripui gydyti rodo, kad šiai vaikų amžiaus grupei vartojamo vaisto saugumo pobūdis yra panašus į nustatytą saugumo pobūdį vienerių metų ir vyresniems vaikams.

Senyvi žmonės ir lėtinėmis širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos ligomis sergantys pacientai

Gripo gydymo klinikiniuose tyrimuose tirta populiacija buvo sudaryta iš kitomis ligomis nesirgusių suaugusių pacientų, paauglių ir rizikos grupių pacientų (tai pacientai, kuriems gripo komplikacijų pavojus yra didesnis, pvz., senyvi žmonės ir lėtinėmis širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos ligomis sergantys pacientai). Apibendrinant, rizikos grupių pacientų ir kitomis ligomis nesirgusių suaugusiųjų ir paauglių saugumo pobūdis buvo kokybiškai panašūs.

Pacientai, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi

12 savaičių trukmės profilaktikos tyrimo su 475 pacientais, tarp kurių buvo 18 nuo 1 iki 12 metų amžiaus ir vyresnių vaikų, kurių imuninės sistemos veikla buvo susilpnėjusi, saugumo pobūdis 238 oseltamivirą vartojusiems pacientams buvo panašus į anksčiau nustatytąjį profilaktikos Tamiflu klinikinių tyrimų metu.

Bronchų astma sergantys vaikai

Apibendrinant, nepageidaujamų reakcijų pobūdis bronchų astma sirgusiems vaikams ir kitomis ligomis nesirgusiems vaikams buvo kokybiškai panašūs.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu ir poregistracinės stebėsenos metu buvo gauta pranešimų apie perdozavimo Tamiflu atvejus. Daugumoje šių pranešimų apie perdozavimo atvejus nepageidaujamų reiškinių nebuvo nurodyta.

Perdozavimo atvejais pastebėti nepageidaujami reiškiniai bei vartojus gydomąsias Tamiflu dozes pastebėti nepageidaujami reiškiniai (jie aprašyti 4.8 skyriuje Nepageidaujamas poveikis) pagal pobūdį ir paplitimą buvo panašūs.

Joks specifinis priešnuodis nežinomas.

Vaikų populiacija

Perdozavimas dažniau pastebėtas vaikams, nei suaugusiesiems ar paaugliams. Ruošiant Tamiflu geriamąją suspensiją ar duodant Tamiflu preparatus vaikams reikia būti atidiems.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sisteminiai antivirusiniai vaistai, neuraminidazės inhibitoriai, ATC kodas – J05AH02

Oseltamiviro fosfatas yra vaisto pirmtakas, iš kurio susidaro aktyvus metabolitas (oseltamiviro karboksilatas). Aktyvusis metabolitas selektyviai inaktyvina gripo virusų fermentus neuraminidazes – glikoproteinus, randamus ant virusų paviršiaus. Viruso fermento neuraminidazės aktyvumas svarbus,

kad virusas patektų į neinfekuotas ląsteles, taip pat kad neseniai susidariusios virusų dalelės išsilaisvintų iš infekuotų ląstelių, ir virusinė infekcija toliau plistų po organizmą.

In vitro oseltamiviro karboksilatas inaktyvina gripo A ir B neuraminidazes. Oseltamiviro fosfatas in vitro slopina gripo viruso infekciją ir viruso replikaciją. Naudojant gyvūnų gripo modelius in vivo, kai oseltamiviro sugirdoma tiek, kad sudaromos priešvirusinės ekspozicijos, panašios į tas, kurios esti skiriant vaisto žmogui po 75 mg du kartus per parą, jis sutrikdo A ir B virusų replikaciją ir slopina jų patogeniškumą.

Oseltamiviro aktyvumą prieš A ir B gripo virusus patvirtina sveikų savanorių eksperimentinio klinikinio tyrimo duomenys.

Kliniškai izoliuoto gripo A neuraminidazės IC50 reikšmės oseltamivirui buvo nuo 0,1 nM iki 1,3 nM, o gripo B – 2,6 nM. Didesnės IC50 reikšmės, esant gripui B – iki 8,5 nM vidurkio – buvo nustatytos aprašytuose tyrimuose.

Klinikiniai tyrimai

Gripo infekcijos gydymas

Ši indikacija yra pagrįsta natūraliai pasitaikančio gripo klinikiniais tyrimais, kurių metu vyraujanti infekcija buvo gripas A.

Oseltamiviras yra veiksmingas tik gripo viruso sukeltoms ligoms gydyti. Todėl statistinė analizė apima tik gripu užsikrėtusius žmones. Kadangi tarp visų gyventojų, dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose, kai kuriems jų gripo viruso mėginys buvo teigiamas, kai kuriems – neigiamas, vaisto veiksmingumas pirmiausia sumažėjo proporcingai gripu neužsikrėtusiųjų skaičiui. Iš visų gydytų žmonių gripas patvirtintas 67 % (nuo 46 % iki 74 %) tyrime dalyvavusių pacientų. Tarp senyvų asmenų teigiamas gripo viruso mėginys buvo 64 % atvejų, o tarp sergančių lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga – 62 %. Visi III fazės klinikiniai tyrimai pacientams buvo atliekami tik tuo laikotarpiu, kai gripas plito tarp vietos gyventojų.

Suaugusieji ir 13 metų bei vyresni paaugliai. Dalyvauti tyrime buvo leidžiama tiems pacientams, kurie apie simptomų atsiradimą pranešė per 36 valandas, turėjo ≥ 37,8 °C temperatūros ir mažiausiai vieno kvėpavimo funkcijos sutrikimo (kosulį, nosies pažeidimą ar skaudamą gerklę) ir bent vieną sisteminį (mialgiją, šaltkrėtį /išprakaitavimą, negalią, nuovargį ar galvos skausmą) simptomą. Analizuojant visų dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose suaugusių pacientų ir paauglių, kurių gripo viruso mėginys buvo teigiamas (N = 2 413), duomenų bazę nustatyta, kad oseltamiviras, vartojamas po 75 mg du kartus per parą 5 dienas, sumažino gripo ligos trukmės vidurkį maždaug viena diena – nuo 5,2 dienos (95 % PI 4,9 - 5,5 dienos) placebo vartojusiųjų grupėje iki 4,2 dienos (95 % PI 4,0-4,4 dienos; p ≤ 0,0001).

Sumažėjo žmonių, kuriems pasitaikė specifikuotų antibiotikais gydytų apatinių kvėpavimo takų komplikacijų (dažniausiai bronchitas), nuo 12,7 % (135 iš 1 063) placebo grupėje iki 8,6 % (116 iš 1 350) tarp oseltamiviru gydytų pacientų (p = 0,0012).

Gripo gydymas, kai pacientai turi svarbių rizikos veiksnių. Kai oseltamiviro po 75 mg du kartus per parą 5 dienas vartojo senyvi asmenys (≥ 65 metų) ir sergantieji lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga, vidutinė gripo ligos trukmė pastebimai nesumažėjo. Karščiavimas gydant oseltamiviru truko viena diena trumpiau. Senyviems žmonėms, kurių gripo viruso mėginys teigiamas, oseltamiviras reikšmingai sumažino antibiotikais gydytų apatinių kvėpavimo takų specifikuotų komplikacijų (dažniausiai bronchito) dažnį – nuo 19 % (52 iš 268) placebo vartojusiųjų grupėje iki 12 % (29 iš 250) tarp oseltamiviru gydytų pacientų (p = 0,0156).

Tarp sergančių lėtine širdies ir (arba) kvėpavimo sistemos liga pacientų, kurių viruso mėginys buvo teigiamas, ir kurie buvo gydyti antibiotikais, apatinių kvėpavimo takų komplikacijų (dažniausiai bronchito) pasitaikė 17 % atvejų (22 iš 133) placebo vartojusiųjų grupėje ir 14 % (16 iš 118) oseltamiviru gydytų grupėje (p = 0,5976).

Gripu sergančių nėščiųjų gydymas. Nors kontroliuojamų oseltamiviro klinikinių tyrimų su nėščiomis moterimis nėra atlikta, tačiau poregistracinių ir retrospektyvinių stebėsenos tyrimų metu yra gauta įrodymų, kad dabartinis dozavimo režimas sumažina sergamumą ir mirtingumą šioje pacientų populiacijoje. Farmakokinetikos analizių rezultatai rodo mažesnę ekspoziciją aktyviuoju metabolitu, tačiau nėščioms moterims gripo gydymui ir profilaktikai skiriamos dozės keisti nerekomenduojama (žr. 5.2 skyriaus „Farmakokinetika“ poskyrį „Ypatingos populiacijos“).

Vaikų gripo gydymas. Tiriant klinikoje kitais požiūriais sveikus 1-12 metų (amžiaus vidurkis – 5,3 metai) vaikus (65 % jų gripo viruso mėginys teigiamas), kuriems buvo padidėjusi temperatūra

(37,8 °C) ir dar vargino kosulys arba rinitas, nustatyta, kad iš turinčių teigiamą gripo mėginį 67 % buvo užsikrėtę gripo A, 33 % – gripo B virusais. Pradėjus per 48 valandas nuo simptomų atsiradimo gydyti oseltamiviru, palyginus su placebo grupe, reikšmingai, t. y. 1,5 dienos (95 % PI 0,6–2,2 dienos; p < 0,0001) sutrumpėjo išgijimo laikas (išgijimas apibūdinamas kaip tuo pat metu normalios savijautos bei aktyvumo atgavimas ir karščiavimo, kosulio, rinito palengvėjimas). Nuo oseltamiviro sumažėjo ūminio vidurinės ausies uždegimo dažnis – nuo 26,5 % (53 iš 200) placebo grupėje iki 16 % (29 iš 183) tarp oseltamiviru gydytų vaikų (p = 0,013).

Kitame klinikiniame tyrime dalyvavo 334 bronchų astma sergantys 6 - 12 metų vaikai, kurių

53,6 % gripo viruso mėginys buvo teigiamas. Gydytų oseltamiviru grupės vaikų vidutinė ligos trukmė pastebimai nesumažėjo. 6-tąją dieną (paskutinę gydymo dieną) FEV1 (forsuoto iškvėpimo tūris per

1 sek.) oseltamiviru gydytųjų grupėje padidėjo 10,8 %, palyginti su 4,7 % placebo vartojusiųjų grupėje (p = 0,0148).

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti tyrimų, skiriant Tamiflu vienai ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių, rezultatus. Informaciją apie vartojimą vaikams žiūrėti 4.2 skyriuje.

Ši indikacija jaunesniems nei 1 metų vaikams yra pagrįsta veiksmingumo vyresniems vaikams duomenų ekstrapoliacija, o rekomenduojamas dozavimas yra paremtas farmakokinetikos modeliavimo duomenimis (žr. 5.2 skyrių).

Gripo B gydymas. Apskritai, 15 % visų gyventojų, kurių gripo viruso mėginys buvo teigiamas, buvo užsikrėtę gripo B virusais (atskirų tyrimų duomenimis – nuo 1 iki 33 %). Atskirų klinikinių tyrimų duomenimis, gydytų grupių vidutinė gripo B ligos trukmė pastebimai nesiskyrė. Išanalizuoti visų klinikinių tyrimų metu surinkti duomenys apie 504 gripu B užsikrėtusius žmones. Oseltamiviras, palyginti su placebu, 0,7 dienos sumažino laiką iki visų simptomų palengvėjimo (95 % PI 0,1-1,6 dienos; p = 0,022) ir viena diena (95 % PI 0,4-1,7 dienos; p < 0,001) karščiavimo (37,8 °C), kosulio bei rinito trukmę.

Gripo profilaktika

Oseltamiviro veiksmingumas išvengiant natūraliai įgyjamo gripo yra įrodytas tyrinėjant pokontaktinę profilaktiką šeimose ir dviejų sezonų profilaktikos duomenis. Svarbiausias visų šių tyrimų veiksmingumo rodmuo – laboratoriškai patvirtinto gripo dažnis. Gripo epidemijų virulentiškumas yra nenuspėjamas; jis keičiasi pagal regioną ir kiekvieno sezono metu, todėl būtinų gydyti žmonių skaičius (BGŽS), norint išvengti vieno gripo ligos atvejo, kinta.

Pokontaktinė profilaktika.Tyrimo metu kontaktavusieji (12,6 % skiepyti nuo gripo) su indeksuotais sergančiais gripu žmonėmis profilaktiškai (skiriant po 75 mg oseltamiviro kartą per parą) pradėti gydyti per 2 dienas nuo simptomų atsiradimo indeksuotiems pacientams ir gydyta septynias dienas. Gripas buvo patvirtintas 163 iš 377 indeksuotų atvejų. Oseltamiviras reikšmingai sumažino klinikinės gripo ligos dažnį tarp kontaktavusių su sergančiaisiais patvirtintu gripu – nuo 24 iš 200 (12 %) placebo vartojusiųjų grupėje iki 2 iš 205 (1 %) oseltamiviro vartojusiųjų grupėje (sumažėjo 92 % [95 % PI 6– 16; p 0,0001]). Būtinų gydyti žmonių skaičius (BGŽS) tarp kontaktavusiųjų su tikru gripu sergančiaisiais buvo 10 (95 % PI 9-12), o tarp visų numatytų gydyti gyventojų (angl. ITT) – 16 (95 % PI 15-19), nekreipiant dėmesio į indeksuotų pacientų infekcijos būklę.

Oseltamiviro veiksmingumas išvengiant natūraliai pasitaikančio gripo yra įrodytas pokontaktinės profilaktikos tyrimu šeimose, kuriose buvo suaugusiųjų, paauglių ir 1 – 12 metų vaikų – ir kaip

indeksuotų sergančiųjų, ir kaip šeimos kontaktų. Atliekant šį tyrimą svarbiausias veiksmingumo rodmuo buvo laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis šeimose. Profilaktiškai oseltamiviro vartota 10 dienų. Bendrojoje populiacijoje laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis šeimose sumažėjo nuo 20 % (27 iš 136) profilaktiškai vaisto negavusiųjų grupėje iki 7 % (10 iš 135) profilaktiškai vaisto vartojusiųjų grupėje (sumažėjo 62,7 % [95 % PI 26,0–81,2; p = 0,0042]). Šeimose, kuriose buvo indeksuotų užsikrėtimo gripu atvejų, gripo dažnis sumažėjo nuo 26% (23 iš 89) profilaktiškai vaisto nevartojusiųjų grupėje iki 11 % (9 iš 84) profilaktiškai vaisto gavusiųjų grupėje (sumažėjo 58,5 % [95 % PI 15,6–79,6; p = 0,0114]).

Tiriant 1–12 metų vaikų pogrupį nustatyta, kad laboratoriškai patvirtinto klinikinio gripo dažnis reikšmingai sumažėjo – nuo 19 % (21 iš 111), kai profilaktika netaikyta, iki 7 % (7 iš 104) profilaktiškai vaisto gavusiųjų grupėje (sumažėjo 64,4 %, [95 % PI 15,8–85,0; p = 0,0188]). Vaikams, iš kurių pradžioje dar nebuvo išskiriama virusų, laboratorijoje patvirtinto klinikinio gripo dažnis sumažėjo nuo 21 % (15 iš 70) profilaktiškai vaisto negavusiųjų grupėje iki 4 % (2 iš 47) profilaktiškai gydomųjų grupėje (sumažėjo 80,1 % [95 % PI 22,0–94,9; p = 0,0206]). BGŽS visoje vaikų populiacijoje buvo 9 (95 % PI 7–24) ir 8 (95 % PI 6 – viršutinė riba nenustatyta) atitinkamai visoje populiacijoje (ITT) ir vaikų, kontaktavusių su indeksuotais sergančiaisiais, populiacijoje (ITTII).

Gripo profilaktika jo epidemijos bendruomenėje metu. Dviejų kitų klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo neskiepyti ir kitais atžvilgiais sveiki suaugusieji, duomenų sukauptąja analize nustatyta, kad skiriant po 75 mg oseltamiviro vieną kartą per parą 6 savaites kad gripo protrūkio bendruomenėje metu, klinikinės gripo ligos dažnis reikšmingai sumažėjo: nuo 25 iš 519 (4,8 %) placebo grupėje iki 6 iš 520 (1,2 %) oseltamiviro grupėje (t.y. sumažino 76 % [95 % PI 1,6-5,7; p = 0,0006]). BGŽS šio tyrimo metu buvo 28 (95 % PI 24-50).

Tiriant slaugos namuose gyvenančius senyvus žmones, kurių 80 % tą sezoną buvo skiepyti nuo gripo, nustatyta, kad po 75 mg vieną kartą per parą 6 savaites vartotas oseltamiviras reikšmingai sumažino klinikinės gripo ligos dažnį: nuo 12 iš 272 (4,4 %) placebo grupėje iki 1 iš 276 (0,4 %) oseltamiviro grupėje (t. y., sumažino 92 %, [95 % PI 1,5-6,6; p = 0,0015]). BGŽS šio tyrimo metu buvo 25 (95 % PI 23-62).

Gripo profilaktika asmenims, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi. Buvo atliktas dvigubai aklas, placebu kontroliuotas, randomizuotas sezoninio gripo profilaktikos klinikinis tyrimas, kuriame dalyvavo 475 pacientai, kurių imuninės sistemos veikla buvo susilpnėjusi (388 pacientai, kuriems persodinti solidiniai organai (iš jų 195 vartojo placebą, o 193 - oseltamivirą), 87 pacientai, kuriems persodintos hemopoezės kamieninės ląstelės (iš jų 43 vartojo placebą, o 44- oseltamivirą), pacientų su kitais imuninės sistemos veiklos sutrikimais nebuvo), įskaitant aštuoniolika nuo 1 iki 12 metų vaikų. Šio klinikinio tyrimo pagrindinis tyrimo tikslas buvo laboratoriniais tyrimų metodais patvirtintos (nustatytos viruso kultūros ir (arba) keturis kartus padidėjęs HAI antikūnų titras) klinikinės gripo ligos pasireiškimo dažnis. Laboratoriniais tyrimų metodais patvirtintos klinikinės gripo ligos pasireiškimo dažnis buvo 2,9 % (7 iš 238) placebo grupėje ir 2,1 % (5 iš 237) oseltamiviro vartojusiųjų grupėje (95 % PI - 2,3 %–4,1%; p = 0,772).

Specifinių tyrimų, kuriais būtų įvertintas komplikacijų pavojaus mažėjimas, neatlikta.

Atsparumas oseltamivirui

Klinikiniai tyrimai. Gripo virusų, pasižyminčiu sumažėjusiu jautrumu arba akivaizdžiu atsparumu oseltamivirui, atsiradimo rizika buvo tiriama Roche užsakytų klinikinių tyrimų metu. Gydymo metu viruso atsparumas oseltamivirui vaikų organizme išsivystė dažniau, nei suaugusiųjų ir svyravo nuo mažiau kaip 1 % suaugusiesiems iki 18 % jaunesniems kaip 1 metų kūdikiams. Vaikams, kuriems nustatytas oseltamivirui atsparaus viruso nešiojimas, įprastai nuo viruso apsivalydavo per ilgesnį laikotarpį, lyginant su tiriamaisiais, kuriems nustatytas jautus virusas. Vis dėlto dėl gydymo atsiradęs asparumas oseltamivirui reakcijai į gydymą įtakos neturėjo ir gripo simptomų trukmės nepailgino.

Pacientų populiacija

Pacientai, turintys atsparumą lemiančių mutacijų (%)

Fenotipavimo duomenys*

Geno- ir fenotipavimo duomenys*

Suaugusieji ir paaugliai

0,62 % (14 iš 2253)

0,67 % (15 iš 2253)

 

 

 

Vaikai (1-12 metų)

3,89 % (66 iš 1698)

4,24 % (72 iš 1698)

 

 

 

Kūdikiai (< 1 metų)

18,31 % (13 iš 71)

18,31 % (13 iš 71)

 

 

 

* Išsamus genotipavimas atliktas ne visų tyrimų metu

Jokių požymių nepastebėta, kad asmenims, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, atsirastų atsparumas vaistui, susijęs su iki šiol vartotu Tamiflu klinikinių tyrimų metu, kai po kontaktavimo su sergančiuoju (7 dienas), po kontaktavimo šeimose (10 dienų) ir sezoninių gripo protrūkių metu

(42 dienas) jis vartotas gripui išvengti. 12 savaičių trukmės profilaktikos tyrimo metu pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi, atsparumo vaistui nepastebėta.

Klinikiniai ir stebėsenos duomenys. Įprastai pasitaikančios mutacijos, susijusios su sumažėjusiu jautrumu oseltamivirui in vitro, yra aptiktos gripo viruso A ir B tipų izoliatuose, išskirtuose iš oseltamiviro anksčiau nevartojusių pacientų. Gydymo oseltamiviru metu atsparios padermės buvo išskirtos tiek iš normalų imunitetą, tiek iš sutrikusį imunitetą turinčių pacientų. Oseltamivirui atsparaus viruso atsiradimo gydymo metu pavojus yra didesnis mažiems vaikams ir pacientams, kurių imuninės sistemos veikla susilpnėjusi.

Oseltamivirui atsparūs virusai, izoliuoti iš oseltamiviru gydytų pacientų, ir oseltamivirui atsparios laboratorinės gripo virusų padermės turi N1 ir N2 neuraminidazių mutacijų. Pastebėta viruso potipiui specifinių atsparumą lemiančių mutacijų tendencija. Nuo 2007 metų įprastai pasitaikantis atsparumas, susijęs su mutacija H275Y sezoninio gripo viruso H1N1 padermėse, yra sporadiškai aptinkamas. Jautrumo oseltamivirui sumažėjimas ir tokių virusų paplitimas, matyt, kinta atsižvelgiant į sezoną ir geografines sąlygas. 2008 metais H275Y buvo rasta > 99 % Europoje cirkuliavusių H1N1 gripo izoliatų. 2009 metais H1N1 gripo virusas (“kiaulių gripas”) dažniausiai buvo vienodai jautrus oseltamivirui, ir tik pavieniais atvejais buvo pastebėtas atsparumas vartojusiems vaistą tiek ligos gydymui, tiek ir profilaktikai.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Bendroji informacija

Absorbcija

Išgertas oseltamiviro fosfatas (pro-vaistas) iš virškinimo trakto greitai rezorbuojamas ir daugiausia kepenų esterazių ekstensyviai paverčiamas aktyviu metabolitu (oseltamiviro karboksilatu). Mažiausiai 75 % išgertos dozės sisteminę kraujotaką pasiekia aktyvaus metabolito pavidalu. Palyginti su ekspozija aktyviam metabolitui, pro-vaistui ji mažesnė nei 5 %. Ir pro-vaisto, ir aktyvaus metabolito koncentracijos plazmoje esti proporcingos dozei, jų neveikia kartu valgomas maistas.

Pasiskirstymas

Vidutinis pasiskirstymo tūris žmonių organizme, esant pastoviai oseltamiviro karboksilato koncentracijai, yra maždaug 23 litrai; tai tūris, kuris ekvivalentiškas neląsteliniam kūno tūriui. Kadangi neuraminidazės aktyvumas reiškiasi neląstelinėje terpėje, oseltamiviro karboksilatas pasiskirsto po visas vietas, kur plinta gripo virusai.

Su žmogaus plazmos baltymais oseltamiviro karboksilatas jungiasi mažai (apie 3 %).

Biotransformacija

Esterazės, daugiausia esančios kepenyse, oseltamivirą ekstensyviai paverčia oseltamiviro karboksilatu. In vitro tyrimai parodė, kad nei oseltamiviras, nei aktyvus jo metabolitas nėra pagrindinių citochromo P450 izoformų substratas ar jų inhibitorius. In vivo tyrimais neindentifikuotas joks abiejų medžiagų II medžiagų apykaitos fazės metu susidarantis porinis junginys (konjuguota forma).

EliminacijaAbsorbuotas oseltamiviras pirmiausia (> 90 %) eliminuojamas, paverčiant jį oseltamiviro karboksilatu, kuris toliau nemetabolizuojamas ir pašalinamas su šlapimu. Didžiausios oseltamiviro karboksilato koncentracijos plazmoje mažėja pagal pusinės eliminacijos periodą, kuris daugelio žmonių yra 6-10 valandų. Aktyvusis metabolitas visas pašalinamas sekrecijos inkstuose būdu. Didesnis inkstų klirensas (18,8 l/h) negu filtracijos per inkstų kamuolėlius greitis (7,5 l/h) rodo, kad be filtracijos kamuolėliuose vyksta sekrecija kanalėliuose. Mažiau nei 20 % išgertos radioaktyviai žymėtos dozės pasišalina su išmatomis.

Kitos ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija

Jaunesni kaip 1 metų kūdikiai. Tamiflu farmakokinetika, farmakodinamika ir saugumas yra vertinti dviejų atvirų nekontroliuotų klinikinių tyrimų, į kuriuos taip pat buvo įtraukti gripu užsikrėtę jaunesni nei vienerių metų vaikai (n = 135), metu. Veiklaus metabolito klirenso lygmuo, koreguotas pagal kūno masę, jaunesnių nei vienerių metų pacientų organizme su amžiumi mažėja. Ekspozicija metabolitu jauniausių kūdikių organizme taip pat yra labiau kintanti. Turimi duomenys rodo, kad 0 - 12 mėnesių amžiaus kūdikiams skiriant po 3 mg/kg kūno svorio dozę du kartus per parą ekspozicija provaistu ir metabolitu, tikėtina, yra veiksminga, o saugumo pobūdis yra panašus į vyresnių vaikų bei suaugusiųjų, vartojusių įteisintą dozę, saugumo pobūdį (žr. 4.1 ir 4.2 skyrius). Pastebėti nepageidaujami reiškiniai atitiko vyresniems vaikams nustatytą saugumo pobūdį.

Duomenų apie jaunesniems nei 1 metų amžiaus kūdikiams taikomą profilaktiką po kontakto su gripo virusu nėra. Gripo profilaktika jo epidemijos bendruomenėje metu su jaunesniais nei 12 metų amžiaus vaikais netirta.

1 metų ir vyresni kūdikiai ir vaikai. Oseltamiviro farmakokinetika vertinta atliekant farmakokinetinius vienkartinės dozės tyrimus 1–16 metų kūdikiams, vaikams ir paaugliams. Kartotinių dozių farmakokinetika tirta nedaugeliui vaikų, įtrauktų į klinikinius veiksmingumo tyrimus. Jaunesnių vaikų organizme ir vaisto pirmtakas, ir aktyvus jo metabolitas išnykdavo greičiau nei suaugusiųjų, sudarydamas mažesnę ekspoziciją nuo duotos mg/kg dozės. Nuo 2 mg/kg oseltamiviro karboksilato dozės vaikams ekspozicija vaistui buvo panaši kaip nuo 75 mg (maždaug 1 mg/kg) vienkartinės dozės, skiriamos suaugusiesiems. 12 metų arba vyresnių vaikų ir paauglių organizme oseltamiviro farmakokinetika yra panaši kaip suaugusiųjų.

Senyvi pacientai

Kai skiriamos panašios oseltamiviro dozės, ekspozicija aktyviuoju metabolitu, esant pastoviai jo koncentracijai, senyvų pacientų (65 - 78 metų) organizme, palyginus su jaunesnių nei 65 metų suaugusiųjų, esti 25 - 35 % didesnė. Senyvų pacientų organizme pusinės eliminacijos periodai buvo panašūs, kaip ir jaunų suaugusių pacientų. Remiantis vaisto ekspozicijos ir jo toleravimo duomenimis manoma, kad senyviems pacientams dozės keisti nereikia, nebent būtų vidutinio sunkumo ar sunkaus inkstų pažeidimo požymių (kreatinino klirensas mažesnis nei 60 ml/min) (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų pažeidimas

Skiriant po 100 mg oseltamiviro fosfato du kartus per parą 5 paras pacientams, kuriems buvo įvairaus laipsnio inkstų pažeidimas, nustatyta, kad ekspozicija oseltamiviro karboksilatu buvo atvirkščiai proporcinga silpnėjančiai inkstų funkcijai. Kaip dozuoti vaistą, žiūrėkite 4.2 skyriuje.

Kepenų pažeidimas

Remiantis in vitro tyrimais manoma, kad esant pažeistoms kepenims, neturėtų nei reikšmingai padidėti ekspozicija oseltamiviru, nei reikšmingai sumažėti ekspozicija jo aktyviu metabolitu (žr. 4.2 skyrių).

Nėščios moterys

Bendroji populiacijos farmakokinetikos analizė rodo, kad skiriant Tamiflu pagal 4.2 skyriuje Dozavimas ir vartojimo metodas aprašytą dozavimo schemą, ekspozicija veikliuoju metabolitu nėščiųjų organizme buvo mažesnė (vidutiniškai 30 % visų trimestrų metu), lyginant su ne nėščiomis

moterimis. Prognozuojama ekspozicija yra mažesnė, tačiau visų gripo viruso padermių atvejais išlieka didesnė už slopinančią (IC95 reikšmės) ir terapinę koncentracijas. Be to, stebimųjų tyrimų metu yra gauta duomenų, rodančių šiuo metu taikomos dozavimo schemos naudą šios populiacijos pacientėms. Dėl to nėščioms moterims skiriant gripo gydymą arba profilaktiką dozės keisti nerekomenduojama (žr. 4.6 skyrių Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio ir genotoksinio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia. Įprastiniai kancerogeninio poveikio tyrimai graužikų organizme parodė, kad yra nuo dozės priklausoma kai kurių navikų, tipiškų naudotos veislės graužikams, didėjimo tendencija. Turint galvoje šios ekspozicijos skirtumą nuo laukiamos žmonių ekspozicijos vaistui, šie duomenys, vartojant Tamiflu pagal priimtas terapines indikacijas, jo naudos ir pavojaus santykio nekeičia.

Teratologinis poveikis žiurkėms ir triušiams tirtas duodant jiems vaisto atitinkamai iki 1500 mg/kg per parą ir 500 mg/kg per parą. Jokio poveikio vaisių raidai nepastebėta. Tiriant poveikį žiurkių vislumui, dozės iki 1500 mg/kg per parą jokių nepageidaujamų reakcijų abiejų lyčių gyvūnams nesukėlė.

Tyrinėjant prenatalinę ir postnatalinę žiurkių raidą, nuo 1500 mg/kg per parą dozės pastebėtas užsitęsęs gimdymas. Saugumo koeficientas tarp žmogaus ekspozicijos vaistui ir didžiausios neefektyvios dozės (500 mg/kg per parą) žiurkėms yra: oseltamiviro – 480, aktyvaus jo metabolito – 44. Žiurkių ir triušių vaisių ekspozicijos vaistui sudarė apie 15-20 % tų, kurios veikė patelių organizmą.

Oseltamiviro ir aktyvaus jo metabolito išsiskiria į žindančių žiurkių pieną. Riboti duomenys nurodo, kad oseltamiviro ir aktyvaus jo metabolito patenka į moters pieną. Remiantis išvadomis, gautomis tiriant poveikį gyvūnams, galima apytikriai apskaičiuoti, kad šių junginių patenka atitinkamai 0,01 mg ir 0,3 mg per parą.

Galima alerginė odos reakcija nuo oseltamiviro tirta naudojant „maksimizuotą” mėginį jūrų kiaulytėms. Maždaug 50 % gyvūnų po to, kai jie buvo veikiami vien tik veikliąja medžiaga, atsirado eritema. Nustatyta, kad vaistas laikinai sudirgina triušių akis.

Tuo tarpu kai suaugusioms žiurkėms nepageidaujamų reakcijų į sugirdytas labai dideles (didžiausia tirta dozė – 1310 mg/kg) vienkartines oseltamiviro fosfato dozes nebuvo, tokios pat dozės 7 dienų amžiaus žiurkių jauniklius veikė toksiškai, įskaitant jų žuvimą. Šios reakcijos buvo pastebėtos duodant gyvūnams 657 mg/kg ir didesnes dozes. Nepageidaujamų reakcijų į 500 mg/kg dozes, įskaitant kartotinį (po 500 mg/kg per parą nuo 7-tos iki 21-os dienos po vaikavimosi) šios dozės vartojimą, nebuvo pastebėta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sorbitolis (E420)

Natrio divandenilio citratas (E331[a]) Ksantano derva (E415)

Natrio benzoatas (E211) Sacharino natris (E954) Titano dioksidas (E171)

Ledų su vaisiais skonį suteikiančios medžiagos (tarp jų maltodekstrinai (kukurūzų), propilenglikolis, gumiarabikas E414 ir natūralios tokio pat skonio medžiagos (daugiausia bananų, ananasų ir persikų skonio)).

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

Paruoštą suspensiją laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje 10 dienų arba šaldytuve (2 °C – 8 °C) 17 dienų.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Kaip laikyti paruoštą vaistinį preparatą, žiūrėkite 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

100 ml gintaro spalvos stiklo buteliukas (užsuktas vaikų neatidaromu polipropileno dangteliu, kurio išorinė dalis yra pagaminta iš polietileno, vidinė dalis – iš polipropileno, o įdėklas - iš polietileno), kuriame yra 30 g miltelių geriamajai suspensijai ruošti, plastikinis adapteris (mažo tankio polietileno), plastikinis geriamųjų dozių skaičiuoklis (sugraduotas 30 mg, 45 mg ir 60 mg) (cilindras ir stūmoklis pagaminti iš polipropileno, o sandarinimo žiedas - silikono pagrindu) ir plastikinė dozavimo taurelė (polipropileno).

Pakuotėje yra vienas buteliukas.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Rekomenduojama, kad Tamiflu geriamąją suspensiją, prieš atiduodamas ją pacientui, paruoštų vaistininkas.

Sumaišius miltelius su 52 ml vandens, gaunamas tinkamos vartoti geriamosios suspensijos tūris, iš kurio gaunama iš viso 10 dozių po 75 mg oseltamiviro.

Geriamosios suspensijos paruošimas

1.Švelniai keletą kartų supurtykite uždarytą buteliuką, kad milteliai pasidarytų birūs.

2.Pamatuokite 55 ml vandens, pripildami jo į dozavimo taurelę iki atžymos (dozavimo taurelė įdėta į dėžutę).

3.Supilkite visus 55 ml vandens į buteliuką, užsukite buteliuką dangteliu ir uždarytą buteliuką 15 sekundžių stipriai purtykite.

4.Nuimkite dangtelį ir į buteliuko kaklelį įstumkite buteliuko adapterį.

5.Tvirtai užsukite dangtelį ant buteliuko kaklelio (kuriame dabar yra buteliuko adapteris). Tai leis įsitikinti, kad buteliuko adapteris į buteliuką įstatytas teisingai.

Ištirpinus Tamiflu miltelius, gaunama nepermatoma balta ar gelsva suspensija.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. REGISTRUOTOJAS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Jungtinė Karalystė

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/02/222/002

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2002 m. birželio 20 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. gegužės 22 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai