Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – ženklinimas - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTasmar
ATC kodasN04BX01
Sudėtistolcapone
GamintojasMeda AB

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

Dėžutės ir butelio etiketė, 30, 60, 100, 200 plėvele dengtų tablečių

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tasmar 100 mg plėvele dengtos tabletės

Tolkaponas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 100 mg tolkapono.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat sudėtyje yra laktozės.

Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

200 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAI IR BŪDAS

Vartoti per burną

Tabletes reikia praryti nekramtytas. Tabletės nelaužykite ir nesmulkinkite. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Meda AB

Pipers väg 2A S-170 09 Solna

Švedija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/97/044/007 30 tablečių

EU/1/97/044/008 60 tablečių

EU/1/97/044/003 100 tablečių

EU/1/97/044/0010 200 tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tasmar 100 mg (taikoma tik išorinei pakuotei)

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS

Lizdinių plokštelių pakuotė, 30, 60 plėvele dengtų tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tasmar 100 mg plėvele dengtos tabletės

Tolkaponas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 100 mg tolkapono

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat sudėtyje yra laktozės

Daugiau inoformacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAI IR BŪDAS

Vartoti per burną

Tabletes reikia praryti nekramtytas. Tabletės nelaužykite ir nesmulkinkite. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/97/044/001 30 tablečių

EU/1/97/044/002 60 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tasmar 100 mg (taikoma tik išorinei pakuotei)

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOSKNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tasmar, 100 mg plėvele dengtos tabletės

Tolkaponas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Meda AB

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS

Dėžutė ir ir butelio etiketė, 100 plėvele dengtų tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tasmar 200 mg plėvele dengtos tabletės

Tolkaponas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tolkapono

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat sudėtyje yra laktozės

Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

100 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAI IR BŪDAS

Vatoti per burną

Tabletes reikia praryti nekramtytas. Tabletės nelaužykite ir nesmulkinkite. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Meda AB

Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/97/044/006 100 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tasmar 200 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS Dėžutės ir lizdinių plokštelių pakuotė, 30, 60 plėvele dengtų tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tasmar 200 mg plėvele dengtos tabletės

Tolkaponas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tolkapono

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat sudėtyje yra laktozės

Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAI IR BŪDAS

Vartoti per burną

Tabletes reikia praryti nekramtytas. Tabletės nelaužykite ir nesmulkinkite. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Švedija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/97/044/004 30 tabletės

EU/1/97/044/005 60 tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Tasmar 200 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOSKNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tasmar, 200 mg plėvele dengtos tabletės

Tolkaponas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Meda AB

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai