Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Taxespira (Docetaxel Hospira UK Limited ) (docetaxel trihydrate) – Preparato charakteristikų santrauka - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTaxespira (Docetaxel Hospira UK Limited )
ATC kodasL01CD02
Sudėtisdocetaxel trihydrate
GamintojasHospira UK Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Taxespira 20 mg/1 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Taxespira 80 mg/4 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Taxespira 120 mg/6 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Taxespira 140 mg/7 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Taxespira 160 mg/8 ml koncentratas infuziniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename koncentrato ml yra 20 mg docetakselio (docetaxelum) (trihidrato pavidalu).

20 mg / 1 ml

Viename flakone 1 ml koncentrato yra 20 mg docetakselio.

80 mg / 4 ml

Viename flakone 4 ml koncentrato yra 80 mg docetakselio.

120 mg / 6 ml

Viename flakone 6 ml koncentrato yra 120 mg docetakselio.

140 mg / 7 ml

Viename flakone 7 ml koncentrato yra 140 mg docetakselio.

160 mg / 8 ml

Viename flakone 8 ml koncentrato yra 160 mg docetakselio.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

20 mg / 1 ml

Kiekviename 1 ml flakone yra 0,5 ml bevandenio etanolio (395 mg).

80 mg / 4 ml

Kiekviename 4 ml flakone yra 2 ml bevandenio etanolio (1580 mg).

120 mg / 6 ml

Kiekviename 6 ml flakone yra 3 ml bevandenio etanolio (2370 mg).

140 mg / 7 ml

Kiekviename 7 ml flakone yra 3,5 ml bevandenio etanolio (2765 mg).

160 mg / 8 ml

Kiekviename 8 ml flakone yra 4 ml bevandenio etanolio (3160 mg).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Koncentratas infuziniam tirpalui.

Koncentratas yra gelsvos arba rudai geltonos spalvos tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Krūties vėžys

Taxespira vartojamas kartu su doksorubicinu ir ciklofosfamidu pagalbiniam gydymui pacientėms, sergančioms:

tinkamu operuoti krūties vėžiu, metastazavusiu į limfmazgius;

tinkamu operuoti krūties vėžiu, nemetastazavusiu į limfmazgius.

Pacientėms, sergančioms tinkamu operuoti į limfmazgius nemetastazavusiu krūties vėžiu pagalbinis gydymas gali būti taikomas tik tuo atveju, jei pagal tarptautinius ankstyvo krūties vėžio pradinio gydymo kriterijus, šioms pacientėms galima chemoterapija (žr. 5.1 skyrių).

Taxespira vartojamas kartu su doksorubicinu lokaliai progresavusiam (t.y. lokaliai išplitusiam) ar metastazavusiam krūties vėžiui gydyti pacientėms, kurios anksčiau nebuvo gydytos nuo šios ligos citotoksiniais vaistais.

Taxespira vartojamas lokaliai progresavusio (t.y. lokaliai išplitusio) ar metastazavusio krūties vėžio monoterapijai, jei citotoksinė chemoterapija, kurios sudėtyje buvo antraciklinas arba alkilinantis vaistas, buvo neveiksminga.

Taxespira vartojamas kartu su trastuzumabu metastazavusiam krūties vėžiui gydyti, jei nustatyta naviko HER2 hiperekspresija, o metastazavusio vėžio chemoterapija anksčiau netaikyta.

Taxespira vartojamas kartu su kapecitabinu lokaliai progresavusiam (t.y. lokaliai išplitusiam) ar metastazavusiam krūties vėžiui gydyti, jei citotoksinė chemoterapija, kurios sudėtyje buvo antraciklinas, buvo neveiksminga.

Plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžys

Taxespira vartojamas lokaliai progresavusiam (t.y. lokaliai išplitusiam) ar metastazavusiam plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžiui gydyti, jei ankstesnė chemoterapija buvo neveiksminga.

Taxespira vartojamas kartu su cisplatina neoperuojamam lokaliai progresavusiam (t.y. lokaliai išplitusiam) ar metastazavusiam plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžiui gydyti pacientams, kuriems šios ligos chemoterapija anksčiau netaikyta.

Prostatos vėžys

Taxespira vartojamas kartu su prednizonu ar prednizolonu hormonams atspariam metastazavusiam prostatos vėžiui gydyti.

Skrandžio adenokarcinoma

Taxespira vartojamas kartu su cisplatina ir 5-fluorouracilu metastazavusiai skrandžio adenokarcinomai, įskaitant skrandžio ir stemplės jungties adenokarcinomą, gydyti pacientams, kuriems metastazavusios ligos chemoterapija anksčiau netaikyta.

Galvos ir kaklo vėžys

Taxespira vartojamas kartu su cisplatina ir 5-fluorouracilu lokaliai pažengusio galvos ir kaklo plokščialąstelinio vėžio įvadiniam gydymui.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Docetakselį galima vartoti tik specializuotuose citotoksinės chemoterapijos skyriuose, prižiūrint gydytojui – kvalifikuotam priešvėžinės chemoterapijos specialistui (žr. 6.6 skyrių).

Rekomenduojama dozė:

Jeigu nėra kontraindikacijų, tai, gydant krūties, plaučių nesmulkiųjų ląstelių, skrandžio, galvos ar kaklo vėžį, galima atlikti premedikaciją: 3 dienas duodama gerti kortikosteroido, pvz., deksametazono 16 mg per parą (pvz., 2 kartus po 8 mg). Deksametazonas pradedamas vartoti likus dienai iki docetakselio (žr. 4.4 skyrių). Hematotoksinio poveikio pavojui sumažinti profilaktiškai galima vartoti G-KSF.

Gydant prostatos vėžį, premedikacijai rekomenduojama duoti gerti 8 mg deksametazono likus 12 val., 3 val. ir 1 val. iki docetakselio infuzijos, atsižvelgiant į tai, kad kartu vartojamas prednizonas arba prednizolonas (žr. 4.4 skyrių).

Docetakselio infuzuojama per 1 val., kas 3 savaites.

Krūties vėžys

Rekomenduojama docetakselio dozė tinkamo operuoti į limfmazgius metastazavusio ir į limfmazgius nemetastazavusio krūties vėžio pagalbiniam gydymui – 75 mg/m2. Ji infuzuojama 1 val.

po 50 mg/m2 doksorubicino ir 500 mg/m2 ciklofosfamido, kas 3 savaites, iš viso 6 kursus (TAC gydymo planas) (taip pat žr. „Dozės koregavimas gydymo metu”).

Lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui gydyti rekomenduojama docetakselio dozė monoterapijai – 100 mg/m2. Pirmosios eilės gydymui 75 mg/m2 docetakselio derinama

su 50 mg/m2 doksorubicino.

Rekomenduojama docetakselio dozė kartu vartojant trastuzumabą – 100 mg/m2 kas 3 savaites (trastuzumabo vartojama kas savaitę). Pagrindinio tyrimo metu pirmoji docetakselio infuzija pradėta kitą dieną po pirmosios trastuzumabo dozės. Kitos docetakselio dozės infuzuotos tuoj pat po trastuzumabo infuzijos, jei ankstesnę trastuzumabo dozę pacientė toleravo gerai. Kaip dozuoti ir vartoti trastuzumabą, nurodyta pastarojo preparato charakteristikų santraukoje.

Rekomenduojama docetakselio dozė kartu vartojant kapecitabiną – 75 mg/m2 kas 3 savaites. Kapecitabino vartojama po 1250 mg/m2 2 kartus per parą (per 30 min. po valgio) 2 savaites, po kurių daroma savaitės pertrauka. Kaip apskaičiuoti kapecitabino dozę pagal kūno paviršiaus plotą, nurodyta pastarojo charakteristikų santraukoje.

Plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžys

Plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžiui gydyti pacientams, kuriems anksčiau chemoterapija netaikyta, rekomenduojama infuzuoti 75 mg/m2 docetakselio, o paskui tuoj pat 75 mg/m2 cisplatinos (pastarosios infuzijos trukmė – 30-60 min.). Jei ankstesnė chemoterapija, kurios pagrindinis vaistas – platinos junginys, buvo neveiksminga, tai rekomenduojama vartoti 75 mg/m2 docetakselio monoterapijai.

Prostatos vėžys

Rekomenduojama docetakselio dozė – 75 mg/m2. Taip pat duodama gerti 2 kartus per parą po 5 mg prednizono arba prednizolono be pertraukų (žr. 5.1 skyrių).

Skrandžio adenokarcinoma

Rekomenduojama docetakselio dozė yra 75 mg/m2, ji infuzuojama per vieną valandą, po to sulašinama 75 mg/m2 cisplatinos dozė (infuzijos trukmė – 1 – 3 val.); abiejų vaistinių preparatų infuzuojama tik pirmąją dieną. Po to 5 dienas infuzuojama 750 mg/m2 5-fluorouracilo dozė (infuzijos trukmė yra

24 valandos, pirmoji infuzija pradedama iš karto po cisplatinos infuzijos pabaigos). Toks gydymo kursas kartojamas kas tris savaites. Prieš cisplatinos infuziją pacientams būtina skirti vaistinių preparatų nuo vėmimo bei sulašinti reikiamą kiekį skysčių. Kad sumažėtų hematologinių komplikacijų pavojus, būtina profilaktika G-KSF (žr. poskyrį „Dozės koregavimas gydymo metu“).

Galvos ir kaklo vėžys

Prieš cisplatinos infuziją ir po jos pacientams būtina skirti vaistinių preparatų nuo vėmimo bei sulašinti reikiamą kiekį skysčių. Siekiant sumažinti toksinio poveikio kraujui riziką, galima skirti profilaktinį gydymą G-KSF. TAX 323 bei TAX 324 tyrimų metu visi docetakseliu gydyti pacientai profilaktiškai vartojo antibiotikų.

Įvadinė chemoterapija, kai vėliau gydoma spinduliais (TAX 323)

Įvadiniam neoperuojamo lokaliai progresavusio plokščialąstelinio galvos ir kaklo vėžio (PGKV) gydymui rekomenduojama docetakselio dozė yra 75 mg/m2, ji infuzuojama per vieną valandą, po to sulašinama 75 mg/m2 cisplatinos dozė (infuzijos trukmė – 1 val.); abiejų vaistinių

preparatų infuzuojama tik pirmąją dieną. Po to 5 dienas nuolat infuzuojama 5-fluorouracilo (paros dozė 750 mg/m2). Toks gydymo kursas kartojamas kas tris savaites 4 kartus. Po chemoterapijos būtinas gydymas spinduliais.

Įvadinė chemoterapija, kai vėliau taikoma chemoterapija bei gydoma spinduliais (TAX 324) Įvadiniam lokaliai progresavusio plokščialąstelinio galvos ir kaklo vėžio (PGKV) gydymui (jei

rezekcija techniškai neįmanoma, pagijimo po chirurginio gydymo tikimybė maža bei siekiama išsaugoti organus) rekomenduojama docetakselio dozė yra 75 mg/m2, ji infuzuojama per vieną valandą, po to sulašinama 100 mg/m2 cisplatinos dozė (infuzijos trukmė 30 min.-3 val.); abiejų

vaistinių preparatų infuzuojama tik pirmąją dieną. Po to 1-4 dieną nuolat infuzuojama 5-fluorouracilo (paros dozė 1000 mg/m2). Toks gydymo kursas kartojamas kas tris savaites 3 kartus. Po chemoterapijos būtina tolesnė chemoterapija bei gydymas spinduliais.

Informacijos apie cisplatinos ir 5-fluorouracilo dozės keitimą pateikta atitinkamoje preparatų charakteristikų santraukoje.

Dozės koregavimas gydymo metu:

Bendros pastabos

Docetakselio infuzuojama tada, kai neutrofilų skaičius yra 1500/mm3 arba didesnis.

Jei chemoterapijos docetakseliu metu pasireiškė febrilinė neutropenija, neutrofilų skaičius ilgiau kaip savaitę buvo mažesnis kaip 500/mm3, pasireiškė sunkių ar kumuliacinių odos reakcijų arba sunki periferinė neuropatija, tai kitų gydymo kursų metu šio vaisto dozė mažinama (vietoje

100 mg/m2 skiriama 75 mg/m2, vietoje 75 mg/m2 skiriama 60 mg/m2). Jei, sumažinus dozę iki 60 mg/m2, minėtų reakcijų vis vien pasireiškia, gydymą reikia nutraukti.

Pagalbinis krūties vėžio gydymas

Pacientėms, kurioms taikomas pagalbinis krūties vėžio gydymas docetakseliu, doksorubucinu ir ciklofosfamidu (TAC), reikia spręsti dėl G-KSF profilaktinio vartojimo gydymo pradžioje. Pacientėms, kurioms pasireiškia febrilinė neutropenija ar su neutropenija susijusios infekcijos, visų vėlesnių kursų metu docetakselio dozę reikia sumažinti iki 60 mg/m² (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Pasireiškus 3-4 laipsnio stomatitui, dozę reikia sumažinti, paliekant 60 mg/m².

Kartu vartojant cisplatiną

Jei iš pradžių infuzuota 75 mg/m2 docetakselio derinant su cisplatina, o trombocitų skaičius ankstesnio gydymo kurso metu buvo sumažėjęs iki mažesnio kaip 25.000/mm3, pasireiškė febrilinė neutropenija arba sunkus nehematotoksinis poveikis, tai vėlesnių gydymo kursų metu infuzuojama mažesnė docetakselio dozė – 65 mg/m2. Cisplatinos dozė koreguojama kaip nurodyta atitinkamoje preparato charakteristikų santraukoje.

Kartu vartojant kapecitabiną

Kaip koreguoti kartu su docetakseliu vartojamo kapecitabino dozę, nurodyta pastarojo charakteristikų santraukoje.

Pirmą kartą pasireiškus 2 laipsnio toksiniam poveikiui, kuris išlieka iki kito docetakselio ir kapecitabino derinio vartojimo kurso, vaisto vartojimas atidedamas, kol toksinis poveikis susilpnės iki 0-1 laipsnio, o paskui vartojama tokia pati dozė kaip iš pradžių.

Antrą kartą pasireiškus 2 laipsnio toksiniam poveikiui arba pirmą kartą pasireiškus 3 laipsnio

toksiniam poveikiui (bet kada gydymo kurso metu), vaisto vartojimas atidedamas, kol toksinis poveikis susilpnės iki 0-1 laipsnio, o paskui docetakselio vartojamas 55 mg/m2 dozėmis. Atsinaujinus minėtam toksiniam poveikiui arba pirmą kartą pasireiškus 4 laipsnio toksiniam poveikiui, docetakselio vartojimą reikia nutraukti.

Kaip koreguoti trastuzumabo dozę, nurodyta pastarojo preparato charakteristikų santraukoje.

Kartu vartojant cisplatiną ir 5-fluorouracilą:

Jei nepaisant G-KSF vartojimo pasireiškia febrilinė neutropenija, ilgalaikė neutropenija ar su neutropenija susijusi infekcija, docetakselio dozę būtina sumažinti nuo 75 iki 60 mg/m2. Jei ir toliau kartojasi komplikuotos neutropenijos epizodai, docetakselio dozę būtina sumažinti nuo 60 iki

45 mg/m2. Pasireiškus 4 laipsnio trombocitopenijai, docetakselio dozę būtina sumažinti nuo 75 iki 60 mg/m2. Tolimesnių gydymo docetakseliu kursų negalima skirti tol, kol neutrofilų kiekis netaps

> 1500 ląstelių/mm3, o trombocitų skaičius > 100000 ląstelių /mm3. Jei toksinis poveikis išlieka ilgai, gydymą būtina nutraukti (žr. 4.4 skyrių).

Toliau pateiktos dozės koregavimo rekomendacijos, jei docetakseliu ir cisplatina bei 5-fluorouracilu (5-FU) gydomam pacientui pasireiškia toksinis poveikis:

Toksinis poveikis

Dozės koregavimas

3 laipsnio

Pirmasis epizodas: 5-FU dozę mažinti 20 %.

viduriavimas

Antrasis epizodas: docetakselio dozę mažinti 20 %.

4 laipsnio

Pirmasis epizodas: docetakselio ir 5-FU dozę mažinti 20 %.

viduriavimas

Antrasis epizodas: nutraukti gydymą.

3 laipsnio

Pirmasis epizodas: 5-FU dozę mažinti 20 %.

stomatitas/mukozitas

Antrasis epizodas: nutraukti tik 5-FU vartojimą visų kitų ciklų

 

metu.

 

Trečiasis epizodas: docetakselio dozę mažinti 20 %.

4 laipsnio

Pirmasis epizodas: nutraukti tik 5-FU vartojimą visų kitų ciklų

stomatitas/mukozitas

metu.

 

Antrasis epizodas: docetakselio dozę mažinti 20 %.

Kaip koreguoti cisplatinos ir 5-fluorouracilo dozę, žr. atitinkamą preparato charakteristikų santrauką.

Pagrindinių PGKV tyrimų metu pacientams, kuriems atsirado neutropenija su komplikacijomis, įskaitant ilgalaikę neutropeniją, febrilinę neutropeniją ar infekciją, visų vėlesnių kursų metu rekomenduota vartoti G-KSF profilaktikai (pvz., 6-15 kurso dienomis).

Specialios pacientų grupės:

Pacientai, kurių kepenys pakenktos

Jei transaminazių [ALT ir (arba) AST] koncentracija yra daugiau kaip 1,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, o šarminės fosfatazės koncentracija – daugiau kaip 2,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, tai rekomenduojama dozė, remiantis 100 mg/m2 dozėmis monoterapijai vartojamo docetakselio farmakokinetikos duomenimis, – 75 mg/m2 (žr. skyriuose 4.4 ir 5.2). Jei bilirubino koncentracija serume didesnė negu viršutinė normos riba ir (arba) ALT ir AST koncentracija daugiau kaip 3,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, o šarminės fosfatazės koncentracija daugiau kaip

6 kartus didesnė negu viršutinė normos riba, tai galimybės nurodyti dozės mažinimo tvarką nėra. Tokiais atvejais docetakselio skiriama tik tada, kai neišvengiamai būtina.

Jei ALT ir (arba) AST koncentracija buvo daugiau kaip 1,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, šarminės fosfatazės koncentracija – daugiau kaip 2,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, o bilirubino koncentracija viršijo viršutinę normos ribą, tokie ligoniai nebuvo įtraukiami į pagrindinį klinikinį tyrimą, kurio metu skrandžio adenokarcinoma sergantys pacientai buvo gydomi docetakseliu, cisplatina ir 5-fluorouracilu; galimybės tokiems pacientams nurodyti dozės mažinimo tvarką nėra, jiems docetakselio skiriama tik tada, kai neišvengiamai būtina. Duomenų apie docetakselio derinimą su kitais vaistais esant kitoms indikacijoms kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nėra.

Vaikų populiacija

Taxespira saugumas ir veiksmingumas gydant 1 mėnesio ir jaunesnius nei 18 metų vaikus, sergančius nosiaryklės karcinoma, nenustatytas.

Taxespira vartojimas vaikams, kurie sirgtų krūties vėžiu, plaučių nesmulkialąsteliniu vėžiu, prostatos vėžiu, skrandžio karcinoma, galvos ir kaklo vėžiu, neaktualus, išskyrus II arba III tipo mažiau diferencijuotą nosiaryklės karcinomą.

Senyviems pacientams

Remiantis populiacine farmakokinetikos analize, nėra specialių nurodymų, kaip vartoti šį vaistą senyviems pacientams.

Rekomenduojama pradinė kapecitabino, derinamo su docetakseliu, dozė 60 metų ir vyresniems pacientams yra 75 % įprastos (žr. kapecitabino charakteristikų santrauką).

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Pacientams, kurių neutrofilų skaičius iki gydymo mažesnis kaip 1500/mm3.

Pacientai sergantys sunkiu kepenų nepakankamumu (žr. 4.2 ir 4.4 skyriuose).

Vartojant docetakselį, taikomos ir kartu vartojamiems vaistams nustatytos kontraindikacijos.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Gydant krūties vėžį ar plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžį, skysčių susilaikymo dažnį ir sunkumą bei padidėjusio jautrumo reakcijų sunkumą gali sumažinti likus dienai iki docetakselio vartojimo pradėta premedikacija geriamuoju kortikosteroidu (jeigu nėra kontraindikacijų), pvz., 3 dienas duodama po 16 mg (pvz., 2 kartus po 8 mg) deksametazono. Gydant prostatos vėžį premedikacijai duodama gerti 8 mg deksametazono likus 12 val., 3 val. ir 1 val. iki docetakselio infuzijos (žr. 4.2 skyrių).

Hematologinės reakcijos

Dažniausia docetakselio nepageidaujama reakcija – neutropenija. Ryškiausio neutrofilų skaičiaus sumažėjimo mediana – 7 dienos po vaisto vartojimo, tačiau, jei iki tol taikytas ekstensyvus gydymas, ji gali pasireikšti ir anksčiau. Reikia dažnai tirti visų docetakseliu gydomų pacientų pilnutinį kraujo vaizdą. Kitą docetakselio dozę reikia infuzuoti tada, kai neutrofilų skaičius tampa 1 500/mm3 arba didesnis (žr. 4.2 skyrių).

Jei, gydant docetakseliu, pasireiškė sunki neutropenija (7 dienas arba ilgiau neutrofilų skaičius buvo mažesnis kaip 500/mm3), tai vėlesnių gydymo kursų metu rekomenduojama infuzuoti mažesnę šio vaisto dozę arba imtis simptominių priemonių (žr. 4.2 skyrių).

Jei pacientams, kurie docetakselį vartojo kartu su cisplatina ir 5-fluorouracilu (TCF), būdavo skiriamas profilaktinis gydymas G-KSF, febrilinė neutropenija bei su neutropenija susijusių infekcijų pasireikšdavo rečiau. Kad sumažėtų komplikuotos neutropenijos (febrilinės neutropenijos, ilgalaikės neutropenijos ar su neutropenija susijusios infekcijos) pavojus, pacientams, kurie gydomi naudojant TCF schemą, būtina profilaktika G-KSF. Pacientus, kurie gydomi naudojant TCF schemą, būtina atidžiai stebėti (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Jei pacientams, vartojantiems docetakselį kartu su doksorubucinu ir ciklofosamidu (TAC), gydymo pradžioje buvo skiriamas profilaktinis gydymas G-KSF, febrilinė neutropenija ir/ar su neutropenija susijusios infekcijos pasireikšdavo rečiau. Kad sumažėtų komplikuotos neutropenijos (febrilinės neutropenijos, ilgalaikės neutropenijos ar su neutropenija susijusios infekcijos) pavojus, pacientams, kurie gydomi naudojant TAC schemą krūties vėžio gydymui, būtina profilaktika G-KSF. Pacientus, kurie gydomi naudojant TAC schemą, būtina atidžiai stebėti (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Būtina atidžiai stebėti, ar nepasireiškė padidėjusio jautrumo reakcijų, ypač pirmosios ir antrosios infuzijos metu. Pradėjus docetakselio infuziją, padidėjusio jautrumo reakcijų gali pasireikšti per kelias minutes, todėl būtina turėti priemonių hipotenzijai ir bronchų spazmui šalinti. Dėl lengvų padidėjusio jautrumo reakcijos simptomų (veido paraudimo dėl kraujo priplūdimo, lokalių odos reakcijų), infuzijos nutraukti nereikia. Jei pasireiškia sunkių reakcijų, t.y. sunki hipotenzija, bronchų spazmas arba išplitęs išbėrimas (eritema), būtina nedelsiant nutraukti docetakselio infuziją ir atitinkamai gydyti. Jei buvo sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų, pakartotinai docetakselio skirti negalima.

Odos reakcijos

Buvo atvejų, kai pasireiškė lokali galūnių (delnų ir padų) odos eritema su edema, po to deskvamacija. Aprašyta atvejų, kai pasireiškė sunkių simptomų (bėrimas, po kurio įvyko deskvamacija), dėl kurių teko laikinai ar visam laikui nutraukti docetakselio vartojimą (žr. 4.2 skyrių).

Skysčių susilaikymas

Nustačius sunkų skysčių susilaikymą (pvz., pleuros efuziją, perikardo efuziją arba ascitą), pacientą reikia atidžiai stebėti.

Kvėpavimo sistemos sutrikimai

Gauta pranešimų apie ūminio kvėpavimo sutrikimo sindromą, intersticinę pneumoniją/pneumonitą, intersticinę plaučių ligą, plaučių fibrozę ir kvėpavimo nepakankamumą, kurie gali būti mirties priežastimi. Gauta pranešimų apie spindulinio pneumonito atvejus pacientams, kuriems kartu buvo taikomas spindulinis gydymas.

Atsiradus naujų arba pasunkėjus kvėpavimo sutrikimo simptomams, pacientą reikia atidžiai stebėti, skubiai ištirti ir paskirti tinkamą gydymą. Kol bus nustatyta diagnozė, rekomenduojama sustabdyti gydymą docetakseliu. Anksti pradėtos taikyti pagalbinio gydymo priemonės gali pagerinti būklę.

Būtina atidžiai įvertinti gydymo docetakseliu tęsimo terapinę naudą.

Pacientai, kurių kepenys pakenktos

Jei docetakselio skiriama 100 mg/m2 dozėmis monoterapijai pacientui, kurio serume transaminazių [ALT ir (arba) AST] koncentracija yra daugiau kaip 1,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, o šarminės fosfatazės koncentracija – daugiau kaip 2,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, tai sunkių nepageidaujamų reakcijų, pvz., mirties nuo toksinio poveikio (įskaitant sepsį), kraujavimo virškinimo trakte, dėl kurio pacientas taip pat gali mirti, febrilinės neutropenijos, infekcijos, trombocitopenijos, stomatito ir astenijos pavojus yra didesnis. Dėl to pacientams, kurių kepenų funkcijos rodmenys padidėję, rekomenduojama 75 mg/m2 docetakselio dozė. Prieš infuzuojant pirmąją ir kiekvieną kitą docetakselio dozę, juos reikia ištirti (žr. 4.2 skyrių).

Jei bilirubino koncentracija serume yra didesnė negu viršutinė normos riba ir (arba) ALT ir AST koncentracija daugiau kaip 3,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, o šarminės fosfatazės koncentracija daugiau kaip 6 kartus didesnė negu viršutinė normos riba, tai galimybės nurodyti dozės mažinimo tvarką nėra. Tokiais atvejais docetakselio skiriama tik tada, kai neišvengiamai būtina.

Jei ALT ir (arba) AST koncentracija buvo daugiau kaip 1,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, šarminės fosfatazės koncentracija – daugiau kaip 2,5 karto didesnė negu viršutinė normos riba, o bilirubino koncentracija viršijo viršutinę normos ribą, tokie ligoniai nebuvo įtraukiami į pagrindinį klinikinį tyrimą, kurio metu skrandžio adenokarcinoma sergantys pacientai buvo gydomi Taxespira, cisplatina ir 5-fluorouracilu; galimybės tokiems pacientams nurodyti dozės mažinimo tvarką nėra, jiems docetakselio skiriama tik tada, kai neišvengiamai būtina. Duomenų apie docetakselio derinimą su kitais vaistais esant kitoms indikacijoms kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nėra.

Pacientai, kurių inkstai pakenkti

Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų pakenkimas, docetakselio vartojimo patirties nėra.

Nervų sistema

Pasireiškus sunkiam periferiniam neurotoksiniam poveikiui, reikia mažinti dozę (žr. 4.2 skyrių).

Toksinis poveikis širdžiai

Aprašyta atvejų, kai, kartu vartojant docetakselį ir trastuzumabą, pasireiškė širdies nepakankamumas, ypač po chemoterapijos, kurios sudėtyje yra antraciklinas (doksorubicinas arba epirubicinas). Širdies nepakankamumas gali būti vidutinis ar sunkus, aprašyta mirties nuo jo atvejų (žr. 4.8 skyrių).

Svarstant gydymo docetakselio ir trastuzumabo deriniu tikslingumą, reikia ištirti širdies būklę prieš gydymą. Gydymo metu širdies funkcijos tyrimus reikia nuolat stebėti (pvz., kas 3 mėn.) norint pastebėti jos sutrikimus. Išsamiau žr. trastuzumabo preparato charakteristikų santrauką.

Akių sutrikimai

Gauta pranešimų apie cistinės geltonosios dėmės edemos (GDE) atvejus pacientams, gydytiems docetakseliu. Pacientams, kurių regėjimas sutrikęs, turi būti atliekama skubi ir pilna oftalmologinė apžiūra. Diagnozavus GDE, gydymas docetakseliu turi būti nutrauktas ir pradėtas kitas tinkamas gydymas (žr. 4.8 skyrių).

Kitos atsargumo priemonės

Gydymo laikotarpiu kontracepcijos priemones turi naudoti ir moterys, ir vyrai, o pastarieji turi saugotis dar bent 6 mėn. pasibaigus gydymui (žr. 4.6 skyrių).

Reikia vengti kartu docetakseliu vartoti stipraus poveikio CYP3A4 inhibitorių (pvz., ketokonazolo, itrakonazolo, klaritromicino, indinaviro, nefazodono, nelfinaviro, ritonaviro, sakvinaviro, telitromicino ir vorikonazolo) (žr. 4.5 skyrių).

Papildomos atsargumo priemonės taikant pagalbinį krūties vėžio gydymą

Neutropenija su komplikacijomis

Pasireiškus neutropenijai su komplikacijomis (ilgalaikė neutropenija, febrilinė neutropenija ar infekcija), reikia apsvarstyti, ar nebūtų tikslinga sumažinti dozę ir papildomai skirti G-KSF (žr. 4.2 skyrių).

Virškinimo trakto reakcijos

Ankstyvas pilvo skausmas ir skausmingumas, karščiavimas bei viduriavimas su neutropenija ar be jos gali būti ankstyvieji sunkaus toksinio poveikio virškinimo traktui simptomai. Jų pasireiškus, pacientę reikia nedelsiant ištirti ir atitinkamai gydyti.

Stazinis širdies nepakankamumas (SŠN)

Gydant ir vėlesnio stebėjimo laikotarpiu pacientę reikia stebėti dėl galimų stazinio širdies nepakankamumo simptomų. Nustatyta, kad pirmaisiais metais po gydymo taikant TAC gydymo schemą pacientėms, sirgusioms į limfmazgius metastazavusiu krūties vėžiu, SŠN pasireiškimo rizika buvo didesnė (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Leukemija

Pacientams, vartojantiems docetakselio, prieš tai gydytiems doksorubicino ir ciklofosfamido deriniu (TAC), dėl vėlyvosios mielodisplazijos ar mieloidinės leukemijos rizikos reikalingas hematologinių rodiklių stebėjimas.

Pacientėms, kurioms 4 ar daugiau limfmazgių rasta metastazių

Pacientėms, kurioms 4 ar daugiau limfmazgių rasta metastazių, teigiamas be ligos simptomų išgyvento laikotarpio (BLSIL) ir bendrojo išgyvenamumo (BI) pokytis nebuvo statistiškai reikšmingas, todėl galutinė duomenų analizė šioms pacientėms TAC palankaus naudos ir rizikos santykio pilnutinai neparodė (žr. 5.1 skyrių).

Vyresnio amžiaus žmonės

Duomenų apie vyresnių kaip 70 metų pacienčių gydymą docetakselio, doksorubicino ir ciklofosfamido deriniu nepakanka.

Iš 333 pacientų, tiriant prostatos vėžio gydymą vartojusių docetakselį kas 3 savaites, 209 buvo

65 metų ar vyresni, 68 – vyresni kaip 75 metų. Vartojant docetakselį kas 3 savaites, su juo susijusių nagų pokyčių 65 metų ir vyresniems pacientams atsirado 10 % dažniau negu jaunesniems. Su vaistu susijęs karščiavimas, viduriavimas, anoreksija ir periferinė edema 75 metų ir vyresniems pacientams pasireiškė 10 % dažniau negu jaunesniems kaip 65 metų.

Tarp 300 pacientų, kurie sirgo skrandžio vėžiu ir tyrimo metu buvo gydyti Taxespira kartu su cisplatina ir 5-fluorouracilu (221 pacientas – III fazės tyrimo dalyje, 79 – II fazės tyrimo dalyje), 74 ligoniai buvo 65 metų ir vyresni, o 4 pacientai – 75 metų ir vyresni. Sunkių nepageidaujamų

reiškinių vyresnio amžiaus žmonėms pasireiškė dažniau, nei jaunesniems. Įvairaus sunkumo laipsnio letargija, stomatitas bei su neutropenija susijusi infekcija 65 metų ir vyresniems pacientams pasireiškė10 % dažniau, negu jaunesniems kaip 65 metų ligoniams.

Vyresnio amžiaus žmones, kurie gydomi naudojant TCF schemą, būtina atidžiai stebėti.

Pagalbinės medžiagos

20 mg/1 ml

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 50 tūrio % bevandenio etanolio (alkoholio), t. y. 1 ml flakone yra iki 395 mg bevandenio etanolio. 1 ml flakonas atitinka 10 ml alaus arba 4 ml vyno.

80 mg/4 ml

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 50 tūrio % bevandenio etanolio (alkoholio), t. y. 4 ml flakone yra iki 1580 mg bevandenio etanolio. 4 ml flakonas atitinka 40 ml alaus arba 17 ml vyno.

120 mg/6 ml

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 50 tūrio % bevandenio etanolio (alkoholio), t. y. 6 ml flakone yra iki 2370 mg bevandenio etanolio. 6 ml flakonas atitinka 60 ml alaus arba 25 ml vyno.

140 mg/7 ml

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 50 tūrio % bevandenio etanolio (alkoholio), t. y. 7 ml flakone yra iki 2765 mg bevandenio etanolio. 7 ml flakonas atitinka 70 ml alaus arba 29 ml vyno.

160 mg/8 ml

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra 50 tūrio % bevandenio etanolio (alkoholio), t. y. 8 ml flakone yra iki 3160 mg bevandenio etanolio. 8 ml flakonas atitinka 80 ml alaus arba 33 ml vyno.

Žalingas asmenims, sergantiems alkoholizmu.

Reikia atsižvelgti į nėščias ar žindančias moteris, vaikus ir asmenis, esančius padidintos rizikos grupėje, pvz., pacientus, sergančius kepenų liga arba epilepsija.

Reikėtų atkreipti dėmesį į galimą poveikį centrinei nervų sistemai.

Šio vaistinio preparato sudėtyje esantis alkoholio kiekis gali keisti kitų vaistinių preparatų poveikį.

Šio vaistinio preparato sudėtyje esantis alkoholio kiekis gali veikti pacientų gebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus (žr. 4.7 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Tyrimai in vitro parodė, kad docetakselio metabolizmui įtakos gali turėti kartu vartojamos medžiagos, kurios stimuliuoja ar slopina citochromą P450-3A, arba yra jo metabolizuojamos (pastarosios gali slopinti šį fermentą konkurenciniu būdu), pvz., ciklosporinas, ketokonazolas ir eritromicinas. Galima sąveika yra reikšminga, todėl kartu su minėtais vaistiniais preparatais docetakselis vartojamas atsargiai.

Jei kartu vartojama CYP3A4 inhibitorių, dėl sumažėjusio metabolizmo gali padidėti docetakselio nepageidaujamų reakcijų dažnis. Jei būtina kartu vartoti stipraus poveikio CYP3A4 inhibitorių (pvz., ketokonazolo, itrakonazolo, klaritromicino, indinaviro, nefazodono, nelfinaviro, ritonaviro, sakvinaviro, telitromicino ir vorikonazolo), turi būti užtikrintas atidus klinikinės būklės stebėjimas, be to, kombinuotojo gydymo kartu su stipraus poveikio CYP3A4 inhibitorias metu gali reikėti koreguoti docetakselio dozę (žr. 4.4 skyrių). Farmakokinetikos tyrimo, kuriame dalyvavo 7 pacientai, metu reikšmingai (49 %) sumažėjo kartu su stipraus poveikio CYP3A4 inhibitoriumi ketokonazolu vartojamo docetakselio klirensas.

Tirta docetakselio farmakokinetika metastazavusiu prostatos vėžiu sergančių pacientų, kartu vartojančių prednizoną, organizme. CYP3A4 metabolizuoja docetakselį, o prednizonas indukuoja CYP3A4. Statistiškai reikšmingos prednizono įtakos docetakselio farmakokinetikai nenustatyta.

Didelė docetakselio dalis (daugiau kaip 95 %) būna prisijungusi prie baltymų. Galima docetakselio sąveika su kartu vartojamais vaistiniais preparatais in vivo formaliai netirta, tačiau medžiagos, kurios stipriai jungiasi prie baltymų (pvz., eritromicinas, difenhidraminas, propranololis, propafenonas, fenitoinas, salicilatai, sulfametoksazolas ir natrio valproatas) įtakos docetakselio jungimuisi su baltymais in vitro neturi. Docetakselio jungimosi su baltymais neveikia ir deksametazonas. Docetakselis neturi įtakos digitoksino jungimuisi su baltymais.

Kartu vartojami docetakselis, doksorubicinas ir ciklofosfamidas vienas kito farmakokinetikos nekeičia. Ribotas kiekis duomenų, gautų vieno nekontroliuojamo tyrimo metu, rodo sąveiką tarp docetakselio ir karboplatinos: kartu su docetakseliu vartojamos karboplatinos klirensas buvo maždaug 50 % didesnis už anksčiau nustatytą monoterapijos karboplatina metu.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Informacijos apie docetakselio vartojimą nėštumo metu nėra. Nustatyta, kad docetakselis yra embriotoksiškas ir fetotoksiškas triušiams ir žiurkėms, mažina žiurkių vaisingumą. Nėščios moters vartojamas docetakselis (kaip ir kiti citotoksiniai vaistiniai preparatai) gali pakenkti vaisiui, todėl nėštumo metu jo vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Vaisingo amžiaus moterims, vartojančioms šį vaistinį preparatą, reikia patarti saugotis pastojimo. Jei docetakselį vartojanti moteris pastoja, apie tai nedelsdama turi informuoti gydytoją.

Žindymas

Docetakselis yra lipofiliška medžiaga, tačiau nežinoma, ar jo išsiskiria į moters pieną. Maitinamam kūdikiui gali pasireikšti nepageidaujamų reakcijų, todėl docetakselį vartojančioms moterims žindyti negalima.

Vyrų ir moterų kontracepcija

Gydymo metu turi būti naudojamas veiksmingas kontracepcijos metodas.

Vaisingumas

Ne klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad docetakselis turi genotoksinių savybių ir gali trikdyti vyrų vaisingumą (žr. 5.3 skyrių). Todėl vyrams, gydymo docetakseliu metu ir bent 6 mėnesius po gydymo, patariama neapvaisinti moters bei kreiptis dėl spermos užšaldymo galimybės iki gydymo pradžios.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Taxespira sudėtyje esantis etanolio kiekis gali veikti gebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus (žr. 4.4 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių apibendrinimas visoms indikacijoms

Duomenys apie nepageidaujamas reakcijas, laikomas galbūt arba tikriausiai susijusiomis su docetakselio vartojimu, gauti stebint:

-atitinkamai 1312 ir 121 pacientą, vartojusį 100 mg/m² ir 75 mg/m² docetakselio monoterapijai.

-258 pacientą, vartojusį docetakselio kartu su doksorubicinu.

-406 pacientus, vartojusius docetakselio kartu su cisplatina.

-92 pacientus, vartojusius docetakselio kartu trastuzumabu.

-255 pacientus, vartojusius docetakselio kartu su kapecitabinu.

-332 pacientus, vartojusius docetakselio kartu su prednizonu ar prednizolonu (kliniškai svarbūs su vaistais susiję nepageidaujami reiškiniai pateikiami toliau).

-1276 pacientus (744 pacientai TAX 316 ir 532 pacientai GEICAM 9805), vartojusius docetakselio kartu su doksorubicinu ir ciklofosfamidu (kliniškai svarbūs su vaistais susiję nepageidaujami reiškiniai pateikiami toliau).

-300 skrandžio adenokarcinoma sirgusių pacientų, vartojusių docetakselio kartu su cisplatina

ir 5-fluorouracilu (221 pacientas – III fazės tyrimo dalyje, 79 – II fazės tyrimo dalyje) (kliniškai svarbūs su gydymu susiję nepageidaujami reiškiniai pateikiami toliau).

-174 ir 251 galvos ir kaklo vėžiu sirgęs pacientas, vartoję docetakselio kartu su cisplatina

ir 5-fluorouracilu (221 pacientas – III fazės tyrimo dalyje, 79 – II fazės tyrimo dalyje) (kliniškai svarbūs su gydymu susiję nepageidaujami reiškiniai pateikiami toliau).

Šios reakcijos apibūdintos remiantis NCI (Nacionalinio vėžio instituto) nustatytais bendraisiais toksiškumo kriterijais (laipsnis 3 = G3; laipsnis 3-4 = G3/4; laipsnis 4 = G4) COSTART ir MedDRA terminais.

Dažnių definicijos: labai dažnai (≥ 1/10), dažnai (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnai (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retai (nuo ≥ 1/1 0000 iki < 1/1 000), labai retai (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Vartojant vien docetakselio, dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos – neutropenija, kuri būdavo laikina ir nekumuliavo (laikotarpio, po kurio neutrofilų skaičius buvo mažiausias, mediana buvo 7 dienos po vaisto vartojimo, sunkios neutropenijos (neutrofilų mažiau kaip 500/mm3) trukmės mediana – 7 dienos), anemija, alopecija, pykinimas, vėmimas, stomatitas, viduriavimas ir astenija. Nepageidaujamų docetakselio reiškinių sunkumas gali padidėti, jei kartu vartojama kitokių chemoterapinių preparatų.

Docetakselio ir trastuzumabo deriniui pateikiami visų laipsnių nepageidaujami reiškiniai, pasireiškę10 % pacienčių. Docetakselio ir trastuzumabo derinio grupėje dažniau negu docetakselio monoterapijos grupėje pasireiškė sunkių (atitinkamai 40 % ir 31 %) ir 4 laipsnio (atitinkamai 34 % ir 23 %) nepageidaujamų reiškinių.

Docetakselio ir kapecitabino deriniui pateikiami dažniausi ( 5 %) su gydymu susiję nepageidaujami poveikiai, pastebėti III fazės tyrimų metu krūties vėžiu sergančioms pacientėms, kurioms buvo neveiksminga chemoterapija antraciklinu (žr. kapecitabino preparato charakteristikų santrauką).

Vartojant docetakselio dažnai pasireiškė toliau išvardytas nepageidaujamas poveikis:

Imuninės sistemos sutrikimai

Paprastai padidėjusio jautrumo reakcijų pasireikšdavo per kelias minutes nuo docetakselio infuzijos pradžios, dažniausiai jos būdavo lengvos arba vidutinio sunkumo. Dažniausiai pastebėti simptomai buvo paraudimas dėl kraujo priplūdimo, išbėrimas lydimas niežulio arba be jo, krūtinės gniaužimas, nugaros skausmas, dusulys ir karščiavimas ar šaltkrėtis. Sunkių reakcijų metu pasireikšdavo hipotenzija ir (arba) bronchų spazmas bei išplitęs išbėrimas arba raudonė (žr. 4.4 skyrių).

Nervų sistemos sutrikimai

Pasireiškus sunkiam periferiniam neurotoksiniam poveikiui, reikia mažinti dozę (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). Lengviems ir vidutinio sunkumo neurosensoriniams sutrikimams būdinga parestezija, disestezija ir skausmas (įskaitant deginimo pojūtį). Neuromotorikos sutrikimai dažniausiai pasireiškė silpnumu.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Buvo laikinų odos reakcijų, iš kurių dauguma laikytos lengvomis arba vidutinio sunkumo. Šioms reakcijoms buvo būdingas išbėrimas (lokalizuotas, dažniausiai pėdų ir plaštakų, įskaitant išreikštą rankų ir pėdų sindromą, rečiau – rankų, veido ir krūtinės), dažnai kartu būdavo niežulys. Paprastai išberdavo per savaitę po docetakselio infuzijos. Rečiau atsirasdavo sunkių simptomų (išbėrimas, paskui deskvamacija), dėl kurių retais atvejais tekdavo laikinai ar visam laikui nutraukti docetakselio vartojimą (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). Sunkiems nagų pažeidimams būdinga hipopigmentacija arba hiperpigmentacija, kartais – skausmas ir onicholizė.

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Reakcijos infuzijos vietoje paprastai būdavo lengvos ir pasireikšdavo odos hiperpigmentacija, uždegimu, paraudimu ar sausumu, flebitu ar ekstravazacija, venos išsiplėtimu.

Buvo skysčių susilaikymo, įskaitant periferinę edemą, rečiau – pleuros efuziją, perikardo efuziją, ascitą ir svorio didėjimo atvejų. Periferinė edema paprastai prasideda nuo kojų ir gali išplisti (svoris gali padidėti 3 kg ar daugiau). Skysčių susilaikymo dažnis ir sunkumas kumuliuoja (žr. 4.4 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 100 mg/m² dozę krūties vėžio monoterapijai, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Infekcijos (3-4 laipsnio –

Infekcija, esant

 

 

5,7 %, įskaitant sepsį ir

4 laipsnio neutropenijai

 

 

pneumoniją; 1,7 % lėmė

(3-4 laipsnio – 4,6 %)

 

 

mirtį)

 

 

Kraujo ir limfinės

Neutropenija (4 laipsnio –

Trombocitopenija

 

sistemos sutrikimai

76,4 %)

(4 laipsnio – 0,2 %)

 

 

Anemija (3-4 laipsnio –

 

 

 

8,9 %)

 

 

 

Febrilinė neutropenija

 

 

Imuninės sistemos

Padidėjęs jautrumas

 

 

sutrikimai

(3-4 laipsnio – 5,3 %)

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija

 

 

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos

Periferinė sensorinė

 

 

sutrikimai

neuropatija (3-4 laipsnio –

 

 

 

4,1 %)

 

 

 

Periferinė motorinė

 

 

 

neuropatija (3-4 laipsnio –

 

 

 

4 %)

 

 

 

Disgeuzija (sunki –

 

 

 

0,07 %)

 

 

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Širdies sutrikimai

 

Aritmija (3-4 laipsnio –

Širdies funkcijos

 

 

0,7 %)

nepakankamumas

Kraujagyslių sutrikimai

 

Hipotenzija

 

 

 

Hipertenzija

 

 

 

Kraujavimas

 

Kvėpavimo sistemos,

Dusulys (sunkus – 2,7 %)

 

 

krūtinės ląstos ir

 

 

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

Virškinimo trakto

Stomatitas (3-4 laipsnio –

Vidurių užkietėjimas

Ezofagitas (sunkus –

sutrikimai

5,3 %)

(sunkus – 0,2 %)

0,4 %)

 

Viduriavimas

Pilvo skausmas (sunkus

 

 

(3-4 laipsnio – 4 %)

– 1 %)

 

 

Pykinimas (3-4 laipsnio –

Kraujavimas iš

 

 

4 %)

virškinimo takto (sunkus

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio –

– 0,3 %)

 

 

3 %)

 

 

Odos ir poodinio

Alopecija

 

 

audinio sutrikimai

Odos reakcija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 5,9 %)

 

 

 

Nagų pažeidimai (sunkūs

 

 

 

– 2,6 %)

 

 

Skeleto, raumenų ir

Mialgija (sunki – 1,4 %)

Artralgija

 

jungiamojo audinio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Skysčių susilaikymas

Infuzijos vietos reakcija

 

vartojimo vietos

(sunkus – 6,5 %)

Krūtinės skausmas,

 

pažeidimai

Astenija (sunki – 11,2 %)

nesant širdies pažeidimo

 

 

Skausmas

(sunkus – 0,4 %)

 

 

 

 

 

Tyrimai

 

3-4 laipsnio bilirubino

 

 

 

koncentracijos kraujyje

 

 

 

padidėjimas (< 5 %);

 

 

 

3-4 laipsnio šarminės

 

 

 

fosfatazės koncentracijos

 

 

 

kraujyje padidėjimas

 

 

 

(< 4 %);

 

 

 

3-4 laipsnio AST

 

 

 

koncentracijos

 

 

 

padidėjimas (< 3 %);

 

 

 

3-4 laipsnio ALT

 

 

 

koncentracijos

 

 

 

padidėjimas (< 2 %)

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 100 mg/m² dozę krūties vėžio monoterapijai, aprašymas

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Reti: kraujavimo epizodai esant 3-4 laipsnio trombocitopenijai.

Nervų sistemos sutrikimai

Yra duomenų apie 100 mg/m2 dozėmis monoterapijai vartojamo docetakselio neurotoksinio poveikio grįžtamumą 35,3 % pacientų (jiems šis poveikis savaime praėjo per 3 mėnesius).

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai reti: vienu atveju pasireiškusi alopecija nepraėjo iki tyrimo pabaigos. 73 % odos reakcijų praėjo per 21 dieną.

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Kumuliacinės dozės, kurią pasiekus tekdavo nutraukti gydymą, mediana buvo didesnė kaip

1000 mg/m2, skysčių susilaikymo trukmės mediana – 16,4 savaitės (nuo 0 iki 42 savaičių). Atlikus premedikaciją, vidutinio sunkumo ir sunkus skysčių susilaikymas pasireikšdavo vėliau (kumuliacinės dozės mediana – 818,9 mg/m2) negu jos neatlikus (kumuliacinės dozės mediana – 489,7 mg/m2). Vis dėlto kai kuriems pacientams ši komplikacija pasireiškė pirmųjų gydymo kursų metu.

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio monoterapijai, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų sistemų klasės

Labai dažnos

Dažnos nepageidaujamos

 

nepageidaujamos reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Infekcija (3-4 laipsnio – 5 %)

 

Kraujo ir limfinės sistemos

Neutropenija (3-4 laipsnio –

Febrilinė neutropenija

sutrikimai

54,2 %)

 

 

Anemija (3-4 laipsnio – 10,8 %)

 

 

Trombocitopenija (4 laipsnio –

 

 

1,7 %)

 

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Padidėjęs jautrumas (nesunkus)

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Anoreksija

 

Nervų sistemos sutrikimai

Periferinė sensorinė neuropatija

Periferinė motorinė neuropatija

 

(3-4 laipsnio – 0,8 %)

(3-4 laipsnio – 2,5 %)

Širdies sutrikimai

 

Aritmija (nesunki)

Kraujagyslių sutrikimai

 

Hipotenzija

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas (3-4 laipsnio –

Vidurių užkietėjimas

 

3,3 %)

 

 

Stomatitas (3-4 laipsnio –

 

 

1,7 %)

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio – 0,8 %)

 

 

Viduriavimas (3-4 laipsnio –

 

 

1,7 %)

 

Odos ir poodinio audinio

Alopecija

Nagų pažeidimai (sunkūs –

sutrikimai

Odos reakcija (3-4 laipsnio –

0,8 %)

 

0,8 %)

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

 

Mialgija

audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Astenija (sunki – 12,4 %)

 

vietos pažeidimai

Skysčių susilaikymas (sunkus –

 

 

0,8 %)

 

 

Skausmas

 

Tyrimai

 

3-4 laipsnio bilirubino

 

 

koncentracijos kraujyje

 

 

padidėjimas (< 2 %)

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su doksorubicinu krūties vėžiui gydyti, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Infekcija (3-4 laipsnio –

 

 

 

5,7 %)

 

 

Kraujo ir limfinės

Neutropenija

 

 

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

sistemos sutrikimai

(3-4 laipsnio – 91,7 %)

 

 

 

Anemija (3-4 laipsnio –

 

 

 

9,4 %)

 

 

 

Febrilinė neutropenija

 

 

 

Trombocitopenija

 

 

 

(4 laipsnio – 0,8 %)

 

 

Imuninės sistemos

 

Padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

 

(3-4 laipsnio – 1,2 %)

 

Metabolizmo ir mitybos

 

Anoreksija

 

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos

Periferinė sensorinė

Periferinė motorinė

 

sutrikimai

neuropatija (3 laipsnio –

neuropatija (3-4 laipsnio

 

 

0,4 %)

– 0,4 %)

 

Širdies sutrikimai

 

Širdies

 

 

 

nepakankamumas

 

 

 

Aritmija (nesunki)

 

Kraujagyslių sutrikimai

 

 

Hipotenzija

Virškinimo trakto

Pykinimas (3-4 laipsnio

 

 

sutrikimai

– 5 %)

 

 

 

Stomatitas (3-4 laipsnio

 

 

 

– 7,8 %)

 

 

 

Viduriavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 6,2 %)

 

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio

 

 

 

– 5 %)

 

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

Odos ir poodinio

Alopecija

 

 

audinio sutrikimai

Nagų pažeidimai

 

 

 

(sunkūs – 0,4 %)

 

 

 

Odos reakcijos

 

 

 

(nesunkios)

 

 

Skeleto, raumenų ir

 

Mialgija

 

jungiamojo audinio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Astenija (sunki – 8,1 %)

Infuzijos vietos reakcija

 

vartojimo vietos

Skysčių susilaikymas

 

 

pažeidimai

(sunkus – 1,2 %)

 

 

 

Skausmas

 

 

Tyrimai

 

3-4 laipsnio bilirubino

3-4 laipsnio AST

 

 

koncentracijos kraujyje

aktyvumo padidėjimas

 

 

padidėjimas (< 2,5 %);

(< 1 %);

 

 

3-4 laipsnio šarminės

3-4 laipsnio ALT

 

 

fosfatazės aktyvumo

aktyvumo padidėjimas

 

 

kraujyje padidėjimas

(< 1 %)

 

 

(< 2,5 %)

 

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su cisplatina dozę nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui gydyti, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

 

 

 

 

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

 

 

 

 

Infekcijos ir infestacijos

Infekcija (3-4 laipsnio –

 

 

 

5,7 %)

 

 

Kraujo ir limfinės

Neutropenija

Febrilinė neutropenija

 

sistemos sutrikimai

(3-4 laipsnio – 51,5 %)

 

 

 

Anemija (3-4 laipsnio –

 

 

 

6,9 %)

 

 

 

Trombocitopenija

 

 

 

(4 laipsnio –0,5 %)

 

 

Imuninės sistemos

Padidėjęs jautrumas

 

 

sutrikimai

(3-4 laipsnio – 2,5 %)

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija

 

 

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos

Periferinė sensorinė

 

 

sutrikimai

neuropatija (3 laipsnio –

 

 

 

3,7 %)

 

 

 

Periferinė motorinė

 

 

 

neuropatija (3-4 laipsnio

 

 

 

– 2 %)

 

 

Širdies sutrikimai

 

Aritmija (3-4 laipsnio –

Širdies

 

 

0,7 %)

nepakankamumas

Kraujagyslių sutrikimai

 

Hipotenzija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,7 %)

 

Virškinimo trakto

Pykinimas (3-4 laipsnio

Vidurių užkietėjimas

 

sutrikimai

– 9,6 %)

 

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio

 

 

 

– 7,6 %)

 

 

 

Viduriavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 6,4 %)

 

 

 

Stomatitas (3-4 laipsnio

 

 

 

– 2 %)

 

 

Odos ir poodinio

Alopecija

 

 

audinio sutrikimai

Nagų pažeidimai

 

 

 

(sunkūs – 0,7 %)

 

 

 

Odos reakcija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,2 %)

 

 

Skeleto, raumenų ir

Mialgija (sunki – 0,5 %)

 

 

jungiamojo audinio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Astenija (sunki – 9,9 %)

Infuzijos vietos reakcija

 

vartojimo vietos

Skysčių susilaikymas

Skausmas

 

pažeidimai

(sunkus – 0,7 %)

 

 

 

Karščiavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 1,2 %)

 

 

Tyrimai

 

3-4 laipsnio bilirubino

3-4 laipsnio AST

 

 

koncentracijos kraujyje

aktyvumo padidėjimas

 

 

padidėjimas (2,1 %);

(0,5 %);

 

 

3-4 laipsnio ALT

3-4 laipsnio šarminės

 

 

aktyvumo padidėjimas

fosfatazės aktyvumo

 

 

(1,3 %)

kraujyje padidėjimas

 

 

 

(0,3 %)

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 100 mg/m² dozę kartu su trastuzumabu krūties vėžiui gydyti, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų sistemų

Labai dažnos nepageidaujamos

Dažnos nepageidaujamos

klasės

reakcijos

reakcijos

Kraujo ir limfinės sistemos

Neutropenija (3-4 laipsnio – 32 %)

 

sutrikimai

Febrilinė neutropenija (įskaitant

 

 

neutropeniją karščiuojant ir

 

 

vartojant antibiotikų) arba

 

 

neutropeninis sepsis

 

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija

 

sutrikimai

 

 

Psichikos sutrikimai

Nemiga

 

Nervų sistemos sutrikimai

Parestezija; galvos skausmas;

 

 

disgeuzija; hipoestezija

 

Akių sutrikimai

Ašarojimo sustiprėjimas

 

 

Konjunktyvitas

 

Širdies sutrikimai

 

Širdies funkcijos nepakankamumas

Kraujagyslių sutrikimai

Limfedema

 

Kvėpavimo sistemos,

Epistaksė; ryklės ir gerklų

 

krūtinės ląstos ir

skausmas; nazofaringitas; dusulys;

 

tarpuplaučio sutrikimai

kosulys; rinorėja

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas; viduriavimas;

 

 

vėmimas; vidurių užkietėjimas;

 

 

stomatitas; dispepsija; pilvo

 

 

skausmas

 

Odos ir poodinio audinio

Alopecija; eritema; bėrimas; nagų

 

sutrikimai

pažeidimai

 

Skeleto, raumenų ir

Mialgija; artralgija; galūnių

 

jungiamojo audinio

skausmas; kaulų skausmas;

 

sutrikimai

nugaros skausmas

 

Bendrieji sutrikimai ir

Astenija; periferinė edema;

Letargija

vartojimo vietos pažeidimai

karščiavimas; nuovargis; gleivinės

 

 

uždegimas; skausmas; į gripą

 

 

panašus sindromas; krūtinės

 

 

skausmas; šaltkrėtis

 

Tyrimai

Svorio padidėjimas

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 100 mg/m² dozę kartu su trastuzumabu krūties vėžiui gydyti, aprašymas

Širdies sutrikimai

Simptominis širdies nepakankamumas pasireiškė 2,2 % pacientų, kartu vartojusių docetakselį ir trastuzumabą bei 0 % pacientų, vartojusių vien docetakselio. Iš pacientų, kartu vartojusių docetakselį ir trastuzumabą, 64 % anksčiau vartojo antracikliną adjuvantiniam gydymui, iš vartojusių vien docetakselio – 55 %.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai dažni: vartojant trastuzumabą ir docetakselį, nustatytas stipresnis hematotoksinis poveikis negu docetakselį vartojant atskirai (3-4 laipsnio neutropenijos dažnis, remiantis NCI bendraisiais toksinio poveikio kriterijais, buvo atitinkamai 32 % ir 22 %). Būtina atkreipti dėmesį, jog toks poveikis tikriausiai yra nepakankamai įvertintas, kadangi vartojant vien tik docetakselio (dozė – 100 mg/m2), neutropenija pasireiškia 97 % pacientų, iš jų 76 % – 4 laipsnio (vertinant mažiausią kraujo ląstelių skaičių). Vartojant Herceptin ir docetakselio derinį, taip pat dažniau pasireiškė febrilinė neutropenija ar su neutropenija susijęs sepsis negu docetakselį vartojant atskirai (atitinkamai 23 % ir 17 % pacientų).

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su kapecitabinu krūties vėžiui gydyti, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų sistemų klasės

Labai dažnos

Dažnos nepageidaujamos

 

nepageidaujamos reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

 

Burnos kandidamikozė

 

 

(3-4 laipsnio – < 1 %)

Kraujo ir limfinės sistemos

Neutropenija (3-4 laipsnio –

Trombocitopenija (3-4 laipsnio

sutrikimai

63 %)

– 3 %)

 

Anemija (3-4 laipsnio – 10 %)

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Anoreksija (3-4 laipsnio –

Dehidracija (3-4 laipsnio – 2 %)

 

1 %)

 

 

Apetito sumažėjimas

 

Nervų sistemos sutrikimai

Disgeuzija (3-4 laipsnio –

Galvos svaigimas

 

< 1 %)

Galvos skausmas (3-4 laipsnio –

 

Parestezija (3-4 laipsnio –

< 1 %)

 

< 1 %)

Periferinė neuropatija

Akies sutrikimai

Ašarojimo sustiprėjimas

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

Ryklės ir gerklų skausmas

Dusulys (3-4 laipsnio – 1 %)

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

(3-4 laipsnio – 2 %)

Kosulys (3-4 laipsnio – < 1 %)

 

 

Epistaksė (3-4 laipsnio – < 1 %)

Virškinimo trakto sutrikimai

Stomatitas (3-4 laipsnio –

Viršutinės pilvo dalies skausmas

 

18 %)

Burnos džiūvimas

 

Viduriavimas (3-4 laipsnio –

 

 

14 %)

 

 

Pykinimas (3-4 laipsnio –

 

 

6 %)

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio – 4 %)

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

(3-4 laipsnio – 1 %)

 

 

Pilvo skausmas (3-4 laipsnio –

 

 

2 %)

 

 

Dispepsija

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Rankų ir pėdų sindromas

Dermatitas

 

(3-4 laipsnio – 24 %)

Eriteminis išbėrimas

 

Alopecija (3-4 laipsnio – 6 %)

(3-4 laipsnio – < 1 %)

 

Nagų pažeidimai (3-4 laipsnio

Nagų spalvos pokytis

 

– 2 %)

Onicholizė (3-4 laipsnio – 1 %)

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Mialgija (3-4 laipsnio – 2 %)

Galūnių skausmas (3-4 laipsnio

audinio sutrikimai

Artralgija (3-4 laipsnio – 1 %)

– < 1 %)

 

 

Nugaros skausmas (3-4 laipsnio

 

 

– 1 %)

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Astenija (3-4 laipsnio – 3 %)

Letargija

vietos pažeidimai

Karščiavimas (3-4 laipsnio –

Skausmas

 

1 %)

 

 

Nuovargis arba silpnumas

 

 

(3-4 laipsnio – 5 %)

 

 

Periferinė edema (3-4 laipsnio

 

 

– 1 %)

 

Tyrimai

 

Svorio sumažėjimas

 

 

3-4 laipsnio bilirubino

 

 

koncentracijos kraujyje

 

 

padidėjimas (9 %)

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su prednizonu arba prednizolonu prostatos vėžiui gydyti, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų sistemų

Labai dažnos

Dažnos nepageidaujamos

klasės

nepageidaujamos reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Infekcija (3-4 laipsnio –

 

 

3,3 %)

 

Kraujo ir limfinės sistemos

Neutropenija (3-4 laipsnio –

Trombocitopenija (3-4 laipsnio –

sutrikimai

32 %)

0,6 %)

 

Anemija (3-4 laipsnio – 4,9 %)

Febrilinė neutropenija

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Padidėjęs jautrumas (3-4 laipsnio –

 

 

0,6 %)

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija (3-4 laipsnio –

 

sutrikimai

0,6 %)

 

Nervų sistemos sutrikimai

Periferinė sensorinė

Periferinė motorinė neuropatija

 

neuropatija (3-4 laipsnio –

(3-4 laipsnio – 0 %)

 

1,2 %)

 

 

Disgeuzija (3-4 laipsnio –

 

 

0 %)

 

Akių sutrikimai

 

Ašarojimo sustiprėjimas

 

 

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

Širdies sutrikimai

 

Kairiojo širdies skilvelio funkcijos

 

 

susilpnėjimas (3-4 laipsnio –

 

 

0,3 %)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

 

Epistaksė (3-4 laipsnio – 0 %)

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

Dusulys (3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

 

Kosulys (3-4 laipsnio – 0 %)

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas (3-4 laipsnio –

 

 

2,4 %)

 

 

Viduriavimas (3-4 laipsnio –

 

 

1,2 %)

 

 

Stomatitas arba faringitas

 

 

(3-4 laipsnio – 0,9 %)

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio –

 

 

1,2 %)

 

Odos ir poodinio audinio

Alopecija

Eksfoliacinis išbėrimas

sutrikimai

Nagų pažeidimai (nesunkūs)

(3-4 laipsnio – 0,3 %)

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

 

Artralgija (3-4 laipsnio – 0,3 %)

audinio sutrikimai

 

Mialgija (3-4 laipsnio – 0,3 %)

Bendrieji sutrikimai ir

Nuovargis (3-4 laipsnio –

 

vartojimo vietos pažeidimai

3,9 %)

 

 

Skysčių susilaikymas (sunkus

 

 

– 0,6 %)

 

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę adjuvantiniam gydymui kartu su doksorubicinu ir ciklofosfamidu, pacientėms, sergančioms į limfmazgius metastazavusiu (TAX 316) ir į limfmazgius nemetastazavusiu (GEICAM 9805) krūties vėžiu, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

 

 

 

 

Infekcijos ir

Infekcija (3-4 laipsnio

 

 

infestacijos

– 2,4 %)

 

 

 

Neutropeninė

 

 

 

infekcija (3-4 laipsnio

 

 

 

– 2,6 %)

 

 

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

Anemija (3-4 laipsnio

 

 

sistemos

– 3 %)

 

 

sutrikimai

Neutropenija

 

 

 

(3-4 laipsnio –

 

 

 

59,2 %)

 

 

 

Trombocitopenija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 1,6 %)

 

 

 

Febrilinė neutropenija

 

 

 

(3-4 laipsnio:

 

 

 

nenustatyta)

 

 

Imuninės sistemos

 

Padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

 

(3-4 laipsnio –

 

 

 

0,6 %)

 

Metabolizmo ir

Anoreksija

 

 

mitybos

(3-4 laipsnio – 1,5 %)

 

 

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos

Disgeuzija

Periferinė motorinė

Sinkopė (3-4 laipsnio –

sutrikimai

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

neuropatija

0 %)

 

Periferinė sensorinė

(3-4 laipsnio – 0 %)

Neurotoksiškumas

 

neuropatija

 

(3-4 laipsnio – 0 %)

 

(3-4 laipsnio < 0,1 %)

 

Somnolencija ((3-4 laipsnio

 

 

 

– 0 %)

Akių sutrikimai

Konjunktyvitas

Sustiprėjęs

 

 

(3-4 laipsnio < 0,1 %)

ašarojimas

 

 

 

(3-4 laipsnio <

 

 

 

0,1 %);

 

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Aritmija

 

 

 

(3-4 laipsnio –

 

 

 

0,2 %)

 

 

 

 

 

Kraujagyslių

Karščio pylimas

Hipotenzija

Limfedema (3-4 laipsnio –

sutrikimai

(3-4 laipsnio – 0,5 %)

(3-4 laipsnio – 0 %)

0 %)

 

 

Flebitas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0 %)

 

Kvėpavimo

 

Kosulys

 

sistemos, krūtinės

 

(3-4 laipsnio – 0 %)

 

ląstos ir

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Pilvo skausmas

 

sutrikimai

(3-4 laipsnio – 5,0 %)

(3-4 laipsnio –

 

 

Stomatitas

0,4 %)

 

 

(3-4 laipsnio – 6,0 %)

 

 

 

Vėmimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 4,2 %)

 

 

 

Viduriavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 3,4 %)

 

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,5 %)

 

 

Odos ir poodinio

Alopecija (išliekanti:

 

 

audinio sutrikimai

<3 %)

 

 

 

Odos pažeidimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

 

 

Nagų pažeidimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,4 %)

 

 

Skeleto, raumenų

Mialgija (3-4 laipsnio

 

 

ir jungiamojo

– 0,7 %)

 

 

audinio sutrikimai

Artralgija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,2 %)

 

 

Lytinės sistemos

Amenorėja

 

 

ir krūties

(3-4 laipsnio –

 

 

sutrikimai

nenustatyta)

 

 

Bendrieji

Astenija (3-4 laipsnio

 

 

sutrikimai ir

– 10 %)

 

 

vartojimo vietos

Karščiavimas

 

 

pažeidimai

(3-4 laipsnio –

 

 

 

nenustatyta)

 

 

 

Periferinė edema

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,2 %)

 

 

Tyrimai

 

Svorio padidėjimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0 % )

 

 

 

arba sumažėjimas

 

 

 

(3-4 laipsnio –

 

 

 

0,2 %)

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę adjuvantiniam gydymui kartu su doksorubicinu ir ciklofosfamidu, pacientėms, sergančioms į limfmazgius metastazavusiu (TAX 316) ir į limfmazgius nemetastazavusiu (GEICAM 9805) krūties vėžiu, aprašymas

Nervų sistemos sutrikimai

Į limfmazgius metastazavusio krūties vėžio tyrime (TAX316) nustatyta, kad periferinė sensorinė neuropatija išliko stebėjimo laikotarpiu 10 iš 84 pacientų, kuriems periferinė sensorine neuropatija buvo chemoterapijos pabaigoje.

Širdies sutrikimai

Tyrimo (TAX316) metu TAC grupėje 26 pacientams (3,5 %) ir FAC grupėje 17 pacientų (2,3 %) pasireiškė stazinis širdies nepakankamumas. Kiekvienoje grupėje visiems pacientams, išskyrus vieną, praėjus daugiau nei 30 dienų po gydymo pabaigos buvo nustatytas SŠN. 2 pacientai TAC grupėje ir 4 pacientai FAC grupėje mirė nuo širdies nepakankamumo.

Tyrimo GEICAM 9805 metu TAC grupėje 3 pacientėms (0,6 %) ir FAC grupėje 3 pacientėms (0,6 %) stebėjimo laikotarpiu pasireiškė stazinis širdies nepakankamumas. TAC grupėje viena pacientė mirė nuo dilatacinės kardiomiopatijos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Tyrimo (TAX316) metu 687 pacientams iš 744 TAC grupėje ir 645 pacientams iš 736 FAC grupėje alopecija išliko stebėjimo laikotarpiu, po chemoterapijos pabaigos.

Stebėjimo laikotarpio pabaigoje (tikroji stebėjimo laiko mediana buvo 96 mėnesiai) alopecija išliko 29 pacientams TAC grupėje (3,9 %) ir 16 pacientų FAC grupėje (2,2 %).

Tyrimo GEICAM 9805 metu alopecija, išliekanti stebėjimo laikotarpiu (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 10 metų ir 5 mėnesiai), pasireiškė 49 pacientėms (9,2 %) TAC grupėje ir 35 pacientėms (6,7 %) FAC grupėje. Alopecija, susijusi su tiriamojo vaistinio preparato vartojimu ir prasidėjusi ar pasunkėjusi stebėjimo laikotarpiu, pasireiškė 42 pacientėms (7,9 %) TAC grupėje ir 30 pacienčių

(5,8 %) FAC grupėje.

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Tyrimo (TAX316) metu nustatyta, kad amenorėja išliko stebėjimo laikotarpiu 121 pacientei iš 202 su amenorėja, kurioms ji buvo chemoterapijos pabaigoje.

Tyrimo GEICAM 9805 metu amenorėja, išliekanti stebėjimo laikotarpiu (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 10 metų ir 5 mėnesiai), pasireiškė 18 pacienčių (3,4 %) TAC grupėje ir 5 pacientėms (1,0 %) FAC grupėje.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Tyrimo TAX 316 metu nustatyta, kad stebėjimo laikotarpiu TAC grupėje periferinė edema išliko 19 iš 119 pacientų, kuriems ji buvo chemoterapijos pabaigoje, o FAC grupėje – 4 iš 23 pacientų, kuriems periferinė edema buvo chemoterapijos pabaigoje.

Tyrimo GEICAM 9805 metu limfedema išliko 4 iš 5 pacienčių TAC grupėje ir 1 iš 2 pacienčių FAC grupėje išliko chemoterapijos pabaigoje ir neišnyko stebėjimo laikotarpiu (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 10 metų ir 5 mėnesiai). Astenija, išliekanti stebėjimo laikotarpiu (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 10 metų ir 5 mėnesiai), pasireiškė 12 pacienčių (2,3 %) TAC grupėje ir 4 pacientėms (0,8 %) FAC grupėje.

Ūminė leukemija ir mielodisplazinis sindromas

Po tyrimo TAX316 10 metų stebėjimo laikotarpio, ūminė leukemija pasireiškė 4 iš 744 pacientų TAC grupėje ir 1 iš 736 pacientų FAC grupėje. Mielodisplazinis sindromas buvo nustatytas 2 iš

744 pacientų TAC grupėje ir 1 iš 736 pacientų FAC grupėje.

Po tyrimo GEICAM 9805 10 metų stebėjimo laikotarpio ūminė leukemija TAC grupėje pasireiškė 1 iš 532 (0,2 %) pacienčių. Tokių atvejų FAC grupėje nebuvo. Nei vienam pacientui nebuvo diagnozuotas mielodisplazinis sindromas nei vienoje gydytų pacientų grupėje.

Su neutropenija susijusios komplikacijos

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kad 4 laipsnio neutropenijos, febrilinės neutropenijos ar su neutropenija susijusios infekcijos dažnis buvo mažesnis pacientams, kurie gydymo pradžioje profilaktikai vartojo G-KSF, kai jo vartojimas tapo privalomas TAC gydytų pacientų grupėje – GEICAM tyrimas.

Su neutropenija susijusios komplikacijos, pasireiškusios pacientams, gydytiems naudojant TAC schemą profilaktikai gydymo pradžioje vartojus arba nevartojus G-KSF (GEICAM 9805 tyrimas)

 

Be pradinės profilaktikos

Su pradine profilaktika

 

G-KSF (n = 111) n ( %)

G-KSF (n = 421)

 

 

n ( %)

 

 

 

Neutropenija (4 laipsnio)

104 (93,7)

135 (32,1)

 

 

 

Febrilinė neutropenija

(25,2)

23 (5,5)

 

 

 

 

Su neutropenija susijusi

(12,6)

21 (5,0)

infekcija

 

 

 

Neutropeninė infekcija

(1,8)

5 (1,2)

(3-4 laipsnio)

 

 

 

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su cisplatina ir 5- fluorouracilu skrandžio adenokarcinomai gydyti, sąrašas lentelės forma

MedDRA organų sistemų

Labai dažnos nepageidaujamos

Dažnos nepageidaujamos

klasės

reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Neutropeninė infekcija

 

 

Infekcija (3-4 laipsnio – 11,7 %)

 

Kraujo ir limfinės sistemos

Anemija (3-4 laipsnio – 20,9 %)

 

sutrikimai

Neutropenija (3-4 laipsnio –

 

 

83,2 %)

 

 

Trombocitopenija (3-4 laipsnio –

 

 

8,8 %)

 

 

Febrilinė neutropenija

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Padidėjęs jautrumas (3-4 laipsnio

 

 

– 1,7 %)

 

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija (3-4 laipsnio –

 

sutrikimai

11,7 %)

 

Nervų sistemos sutrikimai

Periferinė sensorinė neuropatija

Galvos svaigimas (3-4 laipsnio –

 

(3-4 laipsnio – 8,7 %)

2,3 %)

 

 

Periferinė motorinė neuropatija

 

 

(3-4 laipsnio – 1,3 %)

Akių sutrikimai

 

Ašarojimo sustiprėjimas

 

 

(3-4 laipsnio – 0 %)

Ausies ir labirintų sutrikimai

 

Klausos susilpnėjimas

 

 

(3-4 laipsnio – 0 %)

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Aritmija (3-4 laipsnio – 1,0 %)

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Viduriavimas (3-4 laipsnio –

Vidurių užkietėjimas

 

19,7 %)

(3-4 laipsnio – 1,0 %)

 

Pykinimas (3-4 laipsnio – 16 %)

Virškinimo trakto skausmas

 

Stomatitas (3-4 laipsnio –

(3-4 laipsnio – 1,0 %)

 

23,7 %)

Ezofagitas arba disfagija arba

 

Vėmimas (3-4 laipsnio – 14,3 %)

odinofagija (3-4 laipsnio –

 

 

0,7 %)

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Alopecija (3-4 laipsnio – 4,0 %)

Išbėrimas ir niežulys

sutrikimai

 

(3-4 laipsnio – 0,7 %)

 

 

Nagų pažeidimai (3-4 laipsnio –

 

 

0,7 %)

 

 

Odos eksfoliacija (3-4 laipsnio –

 

 

0 %)

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Letargija (3-4 laipsnio – 19,0 %)

 

vietos pažeidimai

Karščiavimas (3-4 laipsnio –

 

 

2,3 %)

 

 

Skysčių susilaikymas (sunkus

 

 

arba pavojingas gyvybei – 1 %)

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su cisplatina ir 5-fluorouracilu skrandžio adenokarcinomai gydyti, aprašymas

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Febrilinė neutropenija pasireiškė 17,2 %, o su neutropenija susijusi infekcija – 13,5 % pacientų (neatsižvelgiant, buvo vartojama G-KSF ar ne). Antrinė profilaktika G-KSF taikyta 19,3 % pacientų (10,7 % ciklų). Febrilinė neutropenija ir su neutropenija susijusi infekcija pasireiškė atitinkamai 12,1 % ir 3,4 % pacientų, profilaktikai vartojusių G-KSF, ir 15,6 % bei 12,9 % ligonių, kuriems profilaktinis gydymas G-KSF netaikytas (žr. 4.2 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų, atsiradusių vartojant Taxespira 75 mg/m² dozę kartu su cisplatina ir 5- fluorouracilu galvos ir kaklo vėžiui gydyti, sąrašas lentelės forma

Įvadinė chemoterapija, kai vėliau gydoma spinduliais (TAX 323)

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Infekcija (3-4 laipsnio –

 

 

 

6,3 %)

 

 

 

Neutropeninė infekcija

 

 

Gerybiniai, piktybiniai

 

Vėžio sukeltas

 

ir nepatikslinti navikai

 

skausmas (3-4 laipsnio

 

(tarp jų cistos ir polipai)

 

– 0,6 %)

 

Kraujo ir limfinės

Neutropenija

Febrilinė neutropenija

 

sistemos sutrikimai

(3-4 laipsnio – 76,3 %)

 

 

 

Anemija (3-4 laipsnio –

 

 

 

9,2 %)

 

 

 

Trombocitopenija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 5,2 %)

 

 

Imuninės sistemos

 

Padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

 

(nesunkus)

 

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija (3-4 laipsnio

 

 

sutrikimai

– 0,6 %)

 

 

Nervų sistemos

Disgeuzija arba

Galvos svaigimas

 

sutrikimai

parosmija

 

 

 

Periferinė sensorinė

 

 

 

neuropatija (3-4 laipsnio

 

 

 

– 0,6 %)

 

 

Akių sutrikimai

 

Ašarojimo

 

 

 

sustiprėjimas

 

 

 

Konjunktyvitas

 

Ausų ir labirintų

 

Klausos susilpnėjimas

 

sutrikimai

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Miokardo išemija

Aritmija (3-4 laipsnio –

 

 

(3-4 laipsnio – 1,7 %)

0,6 %)

Kraujagyslių sutrikimai

 

Venų sutrikimai

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Virškinimo trakto

Pykinimas (3-4 laipsnio

Vidurių užkietėjimas

 

sutrikimai

– 0,6 %)

Ezofagitas arba

 

 

Stomatitas (3-4 laipsnio

disfagija arba

 

 

– 4,0 %)

odinofagija

 

 

Viduriavimas

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

 

(3-4 laipsnio – 2,9 %)

Pilvo skausmas

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio –

Dispepsija

 

 

0,6 %)

Kraujavimas iš

 

 

 

virškinimo takto

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

Odos ir poodinio

Alopecija (3-4 laipsnio –

Odos išbėrimas

 

audinio sutrikimai

10,9 %)

Odos sausumas

 

 

 

Odos eksfoliacija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

Skeleto, raumenų ir

 

Mialgija (3-4 laipsnio –

 

jungiamojo audinio

 

0,6 %)

 

sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Letargija (3-4 laipsnio –

 

 

vartojimo vietos

3,4 %)

 

 

pažeidimai

Karščiavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,6 %)

 

 

 

Skysčių susilaikymas

 

 

 

Edema

 

 

Tyrimai

 

Svorio padidėjimas

 

Įvadinė chemoterapija, kai vėliau taikoma chemoterapija bei gydoma spinduliais (TAX 324)

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Infekcija (3-4 laipsnio

Neutropeninė infekcija

 

 

– 3,6 %)

 

 

Gerybiniai, piktybiniai

 

Vėžio sukeltas skausmas

 

ir nepatikslinti navikai

 

(3-4 laipsnio – 1,2 %)

 

(tarp jų cistos ir polipai)

 

 

 

Kraujo ir limfinės

Neutropenija

 

 

sistemos sutrikimai

(3-4 laipsnio –

 

 

 

83,5 %)

 

 

 

Anemija (3-4 laipsnio

 

 

 

– 12,4 %)

 

 

 

Trombocitopenija

 

 

 

(3-4 laipsnio – 4,0 %)

 

 

 

Febrilinė neutropenija

 

 

Imuninės sistemos

 

 

Padidėjęs jautrumas

sutrikimai

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Anoreksija

 

 

sutrikimai

(3-4 laipsnio –

 

 

 

12,0 %)

 

 

MedDRA organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

sistemų klasės

nepageidaujamos

nepageidaujamos

nepageidaujamos

 

reakcijos

reakcijos

reakcijos

Nervų sistemos

Disgeuzija arba

Galvos svaigimas

 

sutrikimai

parosmija

(3-4 laipsnio – 2,0 %)

 

 

(3-4 laipsnio – 0,4 %)

Periferinė motorinė

 

 

Periferinė sensorinė

neuropatija (3-4 laipsnio

 

 

neuropatija

– 0,4 %)

 

 

(3-4 laipsnio – 1,2 %)

 

 

Akių sutrikimai

 

Ašarojimo sustiprėjimas

Konjunktyvitas

 

 

 

 

Ausų ir labirintų

Klausos susilpnėjimas

 

 

sutrikimai

(3-4 laipsnio – 1,2 %)

 

 

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Aritmija (3-4 laipsnio –

Miokardo išemija

 

 

2,0 %)

 

 

 

 

 

Kraujagyslių sutrikimai

 

 

Venų sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

Dispepsija (3-4 laipsnio –

 

sutrikimai

(3-4 laipsnio –

0,8 %)

 

 

13,9 %)

Virškinimo trakto

 

 

Stomatitas

skausmas (3-4 laipsnio –

 

 

(3-4 laipsnio –

1,2 %)

 

 

20,7 %)

Kraujavimas iš

 

 

Vėmimas (3-4 laipsnio

virškinimo takto

 

 

– 8,4 %)

(3-4 laipsnio – 0,4 %)

 

 

Viduriavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 6,8 %)

 

 

 

Ezofagitas arba

 

 

 

disfagija arba

 

 

 

odinofagija

 

 

 

(3-4 laipsnio –

 

 

 

12,0 %)

 

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 0,4 %)

 

 

 

 

 

 

Odos ir poodinio

Alopecija

Odos sausumas

 

audinio sutrikimai

(3-4 laipsnio – 4,0 %)

Deskvamacija

 

 

Odos išbėrimas su

 

 

 

niežuliu

 

 

 

 

 

 

Skeleto, raumenų ir

 

Mialgija (3-4 laipsnio –

 

jungiamojo audinio

 

0,4 %)

 

sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Letargija (3-4 laipsnio

 

 

vartojimo vietos

– 4,0 %)

 

 

pažeidimai

Karščiavimas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 3,6 %)

 

 

 

Skysčių susilaikymas

 

 

 

(3-4 laipsnio – 1,2 %)

 

 

 

Edema (3-4 laipsnio –

 

 

 

1,2 %)

 

 

Tyrimai

Svorio sumažėjimas

 

Svorio padidėjimas

Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje pastebėtas nepageidaujamas poveikis

Gerybiniai, piktybiniai ir nepatikslinti navikai (tarp jų cistos ir polipai)

Buvo pranešimų apie ūminės mieloidinės leukemijos (ŪML) bei mielodisplazijos sindromo (MDS) pasireiškimą pacientams, kurie vartojo docetakselio kartu su antraciklinu/ciklofosfamidu ir (arba) kuriems buvo taikytas spindulinis gydymas.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Pastebėtas kaulų čiulpų slopinimas ir kitokių hematologinių nepageidaujamų reakcijų. Taip pat buvo pranešimų apie diseminuotą intravaskulinę koaguliaciją (DIC), dažnai kartu su sepsiu ir dauginiu organų nepakankamumu.

Imuninės sistemos sutrikimai

Buvo anafilaksinio šoko (kartais mirtino) atvejų.

Nervų sistemos sutrikimai

Vartojant docetakselį, retais atvejais ištiko traukuliai, trumpam išnyko sąmonė. Kartais šių reakcijų pasireiškia vaistinio preparato infuzijos metu.

Akių sutrikimai

Gauta labai retų pranešimų apie trumpalaikius regos sutrikimus (blykčiojimas, žaibai akyse, skotomos), kurie paprastai atsirasdavo infuzijos metu ir būdavo susiję su padidėjusio jautrumo reakcijomis. Baigus infuziją, šie sutrikimai praeidavo. Aprašyta retų ašarojimo (su konjunktyvitu ar be jo) ir ašarų latakų užsikimšimo, sukėlusio per didelį ašarojimą, atvejų. Gauta pranešimų apie cistinės geltonosios dėmės edemos (GDE) atvejus pacientams, gydytiems docetakseliu.

Ausų ir labirintų sutrikimai

Buvo retų ototoksinio poveikio, klausos sutrikimo ir (arba) netekimo atvejų.

Širdies sutrikimai

Aprašyta retų miokardo infarkto atvejų.

Kraujagyslių sutrikimai

Aprašyta retų venų tromboembolijos atvejų.

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Gauta retų pranešimų apie ūminio kvėpavimo sutrikimo sindromo ir intersticinės

pneumonijos / pneumonito, intersticinės plaučių ligos, plaučių fibrozės ir kvėpavimo nepakankamumo atvejus, kurie kartais baigdavosi mirtimi. Retais atvejais pacientams, kuriems tuo pačiu metu buvo taikomas spindulinis gydymas, pasireiškė spindulinis pneumonitas.

Virškinimo trakto sutrikimai

Retais atvejais pasireiškė dehidratacija dėl poveikio virškinimo traktui, virškinimo trakto perforacija, išeminis kolitas, kolitas ir neutropeninis enterokolitas. Retais atvejais pasireiškė žarnų nepraeinamumas ir žarnų obstrukcija.

Kepenų ir tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Aprašyta labai retų hepatito atvejų. Kai kuriais jis buvo mirtinas, ypač jeigu pacientas jau anksčiau sirgo kepenų liga.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai retais atvejais docetakselį vartojantiems pacientams atsirado sisteminės raudonosios vilkligės odos forma arba pūslinis išbėrimas (pvz., pasireiškė daugiaformė eritema, Stivenso ir Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė). Kai kada tam įtakos galėjo turėti ir kiti veiksniai. Gauta pranešimų apie tai, kad docetakselio vartojusiems pacientams atsirado į sklerodermiją panašių pokyčių (paprastai prieš tai pasireikšdavo periferinė limfedema). Gauta pranešimų apie užsitęsusios alopecijos atvejus.

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Gauta duomenų apie inkstų funkcijos nepakankamumo ir sutrikimo atvejus. Maždaug 20 % atvejų nebuvo ūminio inkstų nepakankamumo rizikos veiksnių, tokių kaip kartu vartojami nefrotoksiniai vaistiniai preparatai ir virškinimo trakto sistemos sutrikimai.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Aprašyta retų spindulinio gydymo sukeltų reakcijų atsinaujinimo fenomeno atvejų.

Kartu su skysčių susilaikymu ūminių oligurijos ar hipotenzijos epizodų nebuvo. Aprašyta retų dehidratacijos ir plaučių edemos atvejų.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Gauta pranešimų apie hiponatremijos atvejus, kurie dažniausiai pasireiškė kartu su dehidratacija, vėmimu ir pneumonija.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Aprašyti keli perdozavimo atvejai. Priešnuodžio perdozuotam docetakseliui nežinoma. Perdozavus šio vaisto, pacientą reikia gydyti specializuotame skyriuje ir atidžiai stebėti gyvybines funkcijas. Perdozavus tikėtinas nepageidaujamų reiškinių paūmėjimas. Labiausiai tikėtinos perdozavimo komplikacijos – kaulų čiulpų slopinimas, periferinis neurotoksinis poveikis ir mukozitas. Sužinojus apie perdozavimą, reikia nedelsiant skirti G-KSF, prireikus taikomos kitos simptominės priemonės.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antinavikiniai preparatai, taksanai, ATC kodas – L01CD 02.

Veikimo mechanizmas

Docetakselis yra vaistas nuo vėžio, kuris skatina tubulino jungimąsi į stabilius mikrovamzdelius ir neleidžia jiems atsiskirti. Dėl tokio poveikio gerokai sumažėja laisvojo tubulino. Įtakos protofilamenų skaičiui docetakselio prisijungimas prie mikrovamzdelių neturi.

Nustatyta, kad in vitro docetakselis suardo mikrovamzdelių tinklą, būtiną gyvybinėms ląstelės funkcijoms mitozės ir interfazės metu.

Farmakodinaminis poveikis

Klonogeniniais tyrimais nustatyta, kad in vitro docetakselis yra citotoksiškas įvairioms graužikų ir žmonių navikinių ląstelių linijoms bei ką tik pašalintoms žmogaus navikų ląstelėms. Ląstelėse susidaro didelė docetakselio koncentracija, šis vaistas jose išlieka ilgai. Be to, nustatyta, kad docetakselis veikia kai kurias (bet ne visas) ląstelių linijas, kuriose labai stipriai išreikšta p-glikoproteino ekspresija (pastarąjį koduoja naviko atsparumą daugeliui vaistų lemiantis genas). In vivo docetakselio poveikis nepriklauso nuo jo vartojimo tvarkos, eksperimentais nustatytas platus šio vaisto veikimo prieš progresavusius graužikų navikus ir persodintus žmogaus navikus spektras.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Krūties vėžys

Taxespira derinys su doksorubicinu ir ciklofosfamidu (pagalbinis gydymas)

Pacientės sergančios tinkamu operuoti į limfmazgius metastazavusiu krūties vėžiu (TAX 316) Docetakselio vartojimas į limfmazgius metastazavusio tinkamo operuoti krūties vėžio pagalbiniam gydymui 18-70 metų pacientėms, kurių KPS (būklė pagal Karnofsky skalę) vertinama 80 % ar daugiau, pagrįstas daugiacentrio atviro atsitiktinės atrankos tyrimo duomenimis. Atlikus stratifikavimą pagal limfmazgių, kuriuose rasta metastazių, skaičių (1-3, 4+), 1491 pacientės atsitiktinai parinktos vartoti 75 mg/m2 docetakselio 1 val. po 50 mg/m2 doksorubicino ir 500 mg/m2 ciklofosfamido (TAC grupė) arba 50 mg/m2 doksorubicino, o paskui 500 mg/m2 fluorouracilo ir 500 mg/m2 ciklofosfamido (FAC grupė). Abu deriniai vartoti kas 3 savaites, iš viso 6 kursus. Docetakselis infuzuotas per 1 val., visi kiti vaistiniai preparatai vartoti intraveninio boliuso būdu pirmąją kurso dieną. Pacientėms, kurioms pasireiškė neutropenija su komplikacijomis (febriline neutropenija, ilgalaike neutropenija ar infekcija), antrinei profilaktikai skirta G-KSF. TAC grupės pacientės infekcijos profilaktikai gėrė

po 500 mg ciprofloksacino 2 kartus per parą 10 dienų nuo 5-os kiekvieno kurso dienos arba atitinkamai kitą antibiotiką. Po paskutinio chemoterapijos kurso abiejų grupių pacientėms, kurioms rasta teigiamų estrogenų ir (ar) progesterono receptorių, skirta 20 mg tamoksifeno per parą iki 5 metų. Pagalbinis spindulinis gydymas skirtas 69 % TAC grupės ir 72 % FAC grupės pacienčių, remiantis tyrime dalyvavusiose institucijose priimta praktika. Atliktos dvi tarpinės ir viena galutinė analizė. Pirmoji tarpinė analizė suplanuota praėjus 3 metams nuo dienos, kai tyrime pradėjo dalyvauti pusė tiriamųjų. Antroji tarpinė analizė atlikta, kai bendrai nustatyta 400 BLSIL atvejų, jos metu stebėjimo laikotarpio mediana buvo 55 mėnesiai. Galutinė analizė atlikta, kai visi pacientai sulaukė 10-ųjų metų stebėjimo laikotarpio vizito (išskyrus atvejus, kai pacientams buvo BLSIL reiškinių arba jie iš stebėjimo pasitraukė anksčiau). Pirminė veiksmingumo vertinamoji baigtis yra be ligos simptomų išgyventas laikotarpis (BLSIL), o antrinė veiksmingumo vertinamoji baigtis – bendrasis išgyvenamumas (BLSIL).

Galutinėje analizėje stebėjimo laikotarpio mediana – 96 mėnesiai. Nustatyta, kad TAC grupės pacientės be ligos reiškinių išgyveno reikšmingai ilgiau negu FAC. Atkryčių po 10 metų skaičius po gydymo TAC buvo 39 %, po gydymo FAC – 45 %, t.y. absoliuti rizika sumažėjo 6 % (p = 0,0043). Bendras išgyvenamumas po 10 metų TAC grupėje buvo 76 % ir buvo reikšmingai didesnis, nei FAC grupėje – 69 %, t.y. absoliuti mirties rizika TAC grupėje buvo 7 % mažesnė (p = 0,002). Kadangi pacientėms, kurioms 4 ar daugiau limfmazgiuose rasta metastazių, teigiamas BLSIL ir BI pokytis nebuvo statistiškai reikšmingas, todėl galutinė duomenų analizė šioms pacientėms TAC palankaus naudos ir rizikos santykio pilnai neparodė.

Apibendrinus, tyrimo rezultatai rodo, kad TAC grupėje naudos ir rizikos santykis yra geresnis, lyginant su FAC grupe.

Išanalizuoti TAC gydytų pacienčių poaibiai, sudaryti pagal prospektyviniu būdu nustatytus pagrindinius prognozės kriterijus:

 

 

Be ligos reiškinių išgyventas

Bendras išgyventas laikotarpis

 

 

 

laikotarpis

 

 

 

 

Pacienčių

Pacienčių

Rizikos

95 % PI

p =

Rizikos

95 % PI

p =

poaibis

skaičius

koeficien

 

 

koeficien

 

 

 

 

tas*

 

 

tas*

 

 

Pažeistų

 

 

 

 

 

 

 

limfmazgių

 

 

 

 

 

 

 

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

4+

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

* Mažesnis už 1 rizikos koeficientas rodo, kad vartojant TAC be ligos reiškinių išgyventas laikotarpis ir bendras išgyventas laikotarpis buvo ilgesni negu vartojant FAC.

Pacientės, sergančios tinkamu operuoti į limfmazgius nemetastazavusiu krūties vėžiu, kurioms galima chemoterapija (GEICAM 9805)

Daugiacentrio, atvirojo, atsitiktinės parinkties tyrimo duomenys patvirtina Taxespira vartojimą pagalbiniam gydymui pacienčių, sergančių tinkamu operuoti į limfmazgius nemetastazavusiu krūties vėžiu, kurioms gali būti taikoma chemoterapija. 1060 pacientės, sergančios tinkamu operuoti į limfmazgius nemetastazavusiu krūties vėžiu su didele atkryčio rizika pagal 1998 St.Gallen kriterijus (naviko dydis > 2 cm ir (arba) neigiamas ER ir PR ir (arba) didelis histologinis branduolių diferenciacijos laipsnis (2 arba 3 laipsnis) ir (arba) amžius < 35 metai) buvo atsitiktinai suskirstytos ir vartojo arba Taxespira 75 mg/m2, skiriamo praėjus 1 valandai po doksorubicino 50 mg/m2 ir ciklofosfamido 500 mg/m2 vartojimo (539 pacientės TAC grupėje), arba doksorubicino 50 mg/m2 skiriamo po fluorouracilo 500 mg/m2 ir ciklofosfamido 500 mg/m2 (521 pacientė FAC grupėje). Abi gydymo schemos buvo taikomos kartą kas 3 savaites 6 gydymo kursus. Taxespira buvo suleidžiamas 1 valandos trukmės infuzijos metu, visi kiti vaistiniai preparatai buvo vartojami į veną pirmąją dieną kas tris savaites. Kai buvo atrinkta 230 pacienčių, TAC grupėje pradžioje buvo privaloma profilaktiškai vartoti G-KSF. 4 laipsnio neutropenijos, febrilinės neutropenijos ir su neutropeninės infekcijos dažnis buvo mažesnis pacientėms, kurios pradžioje profilaktikai vartojo G-KSF (žr.

4.8 skyrių). Po paskutinio chemoterapijos kurso, abiejų grupių pacientės, kurioms nustatyti ER ir PR teigiami navikai, vartojo tamoksifeną 20 mg kartą per parą 5 metus. Pagalbinis spindulinis gydymas buvo taikomas pagal dalyvaujančiose institucijose esančias gaires. Jis buvo pritaikytas 57,3 % pacienčių, kurios buvo gydytos taikant TAC schemą ir 51,2 % gydytoms taikant FAC schemą.

Buvo atliktos viena pagrindinė ir viena atnaujinta analizė. Pagrindinė analizė buvo atlikta tada, kai visų pacienčių stebėjimo laikotarpis viršijo 5 metus (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 77 mėnesiai). Atnaujinta analizė buvo atlikta tada, kai visos pacientės atliko 10-ųjų metų (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 10 metų ir 5 mėnesiai) stebėjimo vizitą (išskyrus atvejus, kai pasireiškė BLSIL reiškinys arba pacientės stebėjimas nutrūko anksčiau). Pirminė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo be ligos simptomų išgyventas laikotarpis (BLSIL), o antrinė veiksmingumo vertinamoji baigtis – bendrasis išgyvenamumas (BI).

Pasiekus 77 mėnesių stebėjimo laikotarpio medianą, buvo nustatytas reikšmingai ilgesnis be ligos reiškinių išgyventas laikotarpis TAC grupėje lyginant su FAC grupe. TAC gydytoms pacientėms atkryčio rizika buvo 32 % mažesnė nei FAC gydytųjų grupėje (rizikos koeficientas = 0,68, 95 % PI (0,49-0,93), p = 0,01). Pasiekus 10 metų ir 5 mėnesių stebėjimo laikotarpio medianą, TAC gydytoms pacientėms atkryčio rizika buvo 16,5 % mažesnė nei FAC gydytųjų grupėje (rizikos koeficientas = 0,84, 95 % PI (0,65-1,08), p=0,1646). BLSIL duomenys statistiškai reikšmingai nesiskyrė, tačiau stebėta palanki tendencija TAC grupėje.

Pasiekus 77 mėnesių stebėjimo laikotarpio medianą, bendras išgyventas laikotarpis (BIL) taip pat buvo ilgesnis TAC grupėje, nes TAC gydytoms pacientėms mirties rizika buvo 24 % mažesnė lyginant su FAC grupe (rizikos koeficientas = 0,76, 95 % PI (0,46-1,26, p = 0,29). Tačiau BIL abiejose grupėse reikšmingai nesiskyrė.

Pasiekus 10 metų ir 5 mėnesių stebėjimo laikotarpio medianą, TAC gydytoms pacientėms mirties rizika buvo 9 % mažesnė lyginant su FAC grupės pacientėmis (rizikos koeficientas = 0,91, 95 % PI (0,63-1,32)).

Išgyvenamumo dažnis buvo 93,7 % TAC grupėje ir 91,4 % FAC grupėje, kai stebėjimo laikotarpio mediana buvo 8 metai, bei 91,3 % TAC grupėje ir 89 % FAC grupėje, kai stebėjimo laikotarpio mediana buvo 10 metų.

Palankus naudos ir rizikos santykis TAC grupėje, palyginti su FAC grupe, nepakito.

TAC gydytų pacienčių pogrupių, pagal prospektyviai nustatytus didžiuosius prognostinius kriterijus, pagrindinė analizė (stebėjimo laikotarpio mediana buvo 77 mėnesiai) (žr. lentelę toliau).

Pacienčių, sergančių į limfmazgius nemetastazavusiu krūties vėžiu, pagalbinio gydymo tyrimo pogrupių analizė (Visų tyrime dalyvavusių pacienčių duomenų analizė)

 

 

Be ligos reiškinių išgyventas

Pacienčių pogrupis

Pacienčių skaičius

laikotarpis

 

Rizikos

 

95 % PI

 

TAC grupėje

koeficientas*

 

 

Bendras

0,68

 

0,49-0,93

1 amžiaus kategorija

 

 

 

 

<50 metai

0,67

 

0,43-1,05

≥50 metai

0,67

 

0,43-1,05

2 amžiaus kategorija

 

 

 

 

<35 metai

0,31

 

0,11-0,89

≥35 metai

0.73

 

0,52-1,01

Hormonų receptoriai

 

 

 

 

Neigiami

0,7

 

0,45-1,1

Teigiami

0,62

 

0,4-0,97

Naviko dydis

 

 

 

 

2 cm

0,69

 

0,43-1,1

>2 cm

0,68

 

0,45-1,04

Histologinis laipsnis

 

 

 

 

1 laipsnis (įskaitant

0,79

 

0,24-2,6

neįvertinamą laipsnį)

 

 

 

 

2 laipsnis

0,77

 

0,46-1,3

3 laipsnis

0,59

 

0,39-0,9

Menopauzė

 

 

 

 

Premenopauzė

0,64

 

Pomenopauzė

0,72

 

0,47-1,12

*rizikos koeficientas (TAC/FAC) mažiau nei 1 rodo, kad gydymas TAC susijęs su ilgesniu be ligos reiškinių išgyventu laikotarpiu lyginant su gydymu FAC.

Atlikta pacienčių, kurios atitiko 2009 St. Gallen chemoterapijos kriterijus išplėstinė pogrupių analizė – (Tyrimą baigusių pacienčių duomenų analizė) pateikta toliau

 

 

 

Rizikos koeficientas

 

 

TAC

FAC

(TAC/FAC)

 

Pogrupiai

(n=539)

(n=521)

(95 % PI)

p-reikšmė

Santykinis indikacijos

 

 

 

 

chemoterapijai atitikimasa

 

 

 

 

Ne

18/214

26/227

0,796 (0,434-1,459)

0,4593

 

(8,4 %)

(11,5 %)

 

 

Taip

48/325

69/294

0,606 (0,42-0,877)

0,0072

 

(14,8 %)

(23,5 %)

 

 

TAC = docetakselis, doksorubicinas ir ciklofosfamidas FAC = 5-fluorouracilas, doksorubicinas ir ciklofosfamidas PI = pasikliautinis intervalas; ER = estrogenų receptorius PR = progesterono receptorius

a ER/PR-neigiami arba 3 laipsnio ar naviko dydis >5 cm

Apskaičiuotas rizikos koeficientas gautas naudojantis Cox proporcinės rizikos modeliu gydomąją grupę laikant faktoriumi.

Monoterapija Taxespira

Atlikti du atsitiktiniai III fazės palyginamieji tyrimai su pacientėmis, sergančiomis metastazavusiu krūties vėžiu. Prieš tai 326 šiame tyrime dalyvavusioms pacientėms buvo neveiksmingas gydymas alkilinančiais vaistais, o 392 pacientėms – antraciklinais. Docetakselio infuzuota rekomenduojamomis dozėmis ir tvarka (100 mg/m² kas 3 savaites).

Pacientėms, kurioms gydymas alkilinančiais vaistais buvo neveiksmingas, palygintas docetakselio ir doksorubicino (75 mg/m2 kas 3 savaites) poveikis. Docetakselis sukėlė atsaką dažniau (docetakselis – 52 %, doksorubicinas – 37 %, p 0,01) ir greičiau (docetakselis – per 12 savaičių, doksorubicinas – per 23 savaites, p 0,007), tačiau nepakeitė bendrosios išgyvenimo trukmės (docetakselis – 15 mėn., doksorubicinas – 14 mėn., p 0,38) ir laikotarpio iki ligos progresavimo trukmės (docetakselis –

27 mėn., doksorubicinas – 23 mėn., p 0,54). Trys docetakseliu gydytos pacientės (2 %) nutraukė vaisto vartojimą dėl skysčių susilaikymo, 15 (9 %) doksorubicinu gydytų pacienčių – dėl kardiotoksinio poveikio (3 pacientės mirė nuo stazinio širdies nepakankamumo).

Pacientėms, kurioms gydymas antraciklinais buvo neveiksmingas, docetakselio poveikis palygintas su mitomicino C (12 mg/m2 kas 6 savaites) ir vinblastino (6 mg/m2 kas 3 savaites) derinio poveikiu. Docetakselis dažniau sukėlė atsaką (33 % palyginus su 12 %, p < 0,0001), prailgino laikotarpį iki ligos progresavimo (19 savaičių palyginus su 11 savaičių, p 0,0004) ir bendrąją išgyvenimo trukmę

(11 mėn. palyginus su 9 mėn., p 0,01).

Šių dvejų III fazės klinikinių tyrimų metu nustatytas docetakselio saugumo pobūdis buvo panašus į nustatytą II fazės tyrimų metu (žr. 4.8 skyrių).

Atviro daugelyje centrų vykusio atsitiktinių imčių III fazės tyrimo metu lygintas docetakselio monoterapijos bei gydymo paklitakseliu veiksmingumas pažengusiu krūties vėžiu sergantiems pacientams, kurie ankstesnio gydymo metu vartojo antraciklino. Viso 449 pacientams atsitiktiniu būdu buvo parinktas gydymas arba vien tik docetakseliu (100 mg/m² dozę infuzuojant per 1 valandą) arba vien tik paklitakseliu (175 mg/m² dozę infuzuojant per 3 valandas). Abiejų gydymų kursai kartoti kas 3 savaites.

Nors pagrindinė vertinamoji baigtis (bendras atsako dažnis) nesiskyrė (32 % ir 25 %, p 0,10), docetakselis pailgino laikotarpio iki ligos progresavimo medianą (24,6 savaitės ir 15,6 savaitės; p < 0,01) bei išgyvento laikotarpio medianą (15,3 mėnesio ir 12,7 mėnesio; p 0,03).

Pacientams, kuriems taikyta monoterapija docetakseliu, dažniau pasireiškė 3 arba 4 laipsnio nepageidaujamų reiškinių (55,4 %), palyginti su vartojusiais paklitakselio (23,0 %).

Taxespira derinys su doksorubicinu

Atliktas didelės apimties atsitiktinis III fazės tyrimas, kuriame dalyvavo 429 pacientės, sergančios iki tol negydytu metastazavusiu krūties vėžiu. Viena tiriamųjų grupė (AT) gydyta doksorubicinu

(50 mg/m2) ir docetakseliu (75 mg/m2), kita (AC) – doksorubicinu (60 mg/m2) ir ciklofosfamidu (600 mg/m2). Abiem atvejais nurodytų vaistų infuzuota pirmąją kiekvieno 3 savaičių ciklo dieną.

-AT grupės tiriamųjų laikotarpis iki ligos progresavimo buvo reikšmingai ilgesnis negu AC

(p = 0,0138). Laikotarpio iki ligos progresavimo mediana AT grupėje buvo 37,3 savaitės (95 % pasikliautinumo intervalas – 33,4-42,1 savaitės), AC grupėje – 31,9 savaitės (95 % pasikliautinumo intervalas – 27,4-36 savaitės).

-Bendras atsako dažnis AT grupėje buvo reikšmingai didesnis negu AC (p = 0,009). Bendras atsako dažnis AT grupėje buvo 59,3 % (95 % pasikliautinumo intervalas – 52,8-65,9 %), AC grupėje – 46,5 % (95 % pasikliautinumo intervalas – 39,8-53,2 %).

Šio tyrimo metu AT grupės tiriamosioms dažniau negu AC grupės pasireiškė sunki neutropenija (atitinkamai 90 % ir 68,6 %), febrilinė neutropenija (33,3 % ir 10 %), infekcija (8 % ir 2,4 %), viduriavimas (7,5 % ir 1,4 %), astenija (8,5 % ir 2,4 %), skausmas (2,8 % ir 0 %). Kita vertus, AC grupės tiriamosioms dažnesnė buvo sunki anemija (atitinkamai 15,8 % ir 8,5 %) bei sunkus kardiotoksinis poveikis: stazinis širdies nepakankamumas (atitinkamai 3,8 % ir 2,8 %), absoliučios kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos sumažėjimas 20 % ar daugiau (13,1 % ir 6,1 %), absoliučios kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos sumažėjimas 30 % ar daugiau (6,2 % ir 1,1 %). Dėl vaistų toksinio poveikio mirė 1 AT grupės pacientė (pasireiškė stazinis širdies nepakankamumas) ir 4 AC grupės pacientės (1 ištiko sepsinis šokas, 3 – stazinis širdies nepakankamumas).

Abiejų grupių tiriamųjų gyvenimo kokybė (remiantis EORTC klausimų rinkiniu) gydymo bei vėlesnio stebėjimo laikotarpiu buvo panaši ir stabili.

Taxespira derinys su trastuzumabu

Tirtas docetakselio ir trastuzumabo derinio poveikis pacientėms, sergančioms metastazavusiu krūties vėžiu su HER2 hiperekspresija, kurioms (metastazavusio) chemoterapija anksčiau netaikyta.

186 pacientės atsitiktinai parinktos vartoti 100 mg/m2 docetakselio su trastuzumabu ar be jo. 60 % pacienčių prieš tai taikyta adjuvantinė chemoterapija, kurios pagrindinis vaistas antraciklinas. Docetakselio ir trastuzumabo derinys buvo veiksmingas nepriklausomai nuo to, ar anksčiau taikyta adjuvantinė chemoterapija antraciklinais. Pagrindinis tyrimas, šio labai svarbaus tyrimo metu naudotas nustatymui, ar navikas HER2 teigiamas, buvo imunohistocheminis (IHC). Nedaugelis pacienčių tirtos fluorescencijos būdu in situ atlikus hibridizaciją (FISH). 87 % į tyrimą įtrauktų pacienčių sirgo IHC 3+ naviku, 95 % – IHC 3+ ir (ar) FISH teigiamu naviku. Gydymo veiksmingumo duomenys apibendrinami lentelėje:

Rodiklis

Docetakselis ir trastuzumabas 1

Docetakselis 1

 

(n = 92)

(n = 94)

Atsako dažnis

61 %

34 %

(95 % PI)

(50-71)

(25-45)

Atsako trukmės mediana (mėn.)

11,4

5,1

(95 % PI)

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

LLP mediana (mėn.)

10,6

5,7

(95 % PI)

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Išgyvento laikotarpio mediana (mėn.)

30,52

22,12

(95 % PI)

(26,8-nį)

(17,6-28,9)

LLP – laikotarpis iki ligos progresavimo; „nį” rodo, kad jo trukmė negalėjo būti įvertinta arba kad laikas vertinti dar neatėjo.

1Skaičiuojant visas į tyrimą įtrauktas (planuotas gydyti) pacientes.

2Apskaičiuotoji išgyvento laikotarpio mediana.

Taxespira derinys su kapecitabinu

Daugelyje centrų atlikto atsitiktinio kontroliuojamo III fazės klinikinio tyrimo duomenys pagrindžia docetakselio derinimą su kapecitabinu lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui gydyti po neveiksmingos citotoksinės chemoterapijos, kurios sudėtyje buvo antraciklinas. Šio tyrimo metu 255 pacientės buvo atsitiktinai parinktos vartoti docetakselį (infuzuota 75 mg/m2 per 1 val. į veną, kas 3 savaites) ir kapecitabiną (po 1250 mg/m2 2 kartus per parą 2 savaites paskui darant savaitės pertrauką), 256 – tik docetakselį (infuzuota 100 mg/m2 per 1 val. į veną, kas 3 savaites). Docetakselį ir kapecitabiną kartu vartojusios grupės pacientės išgyveno ilgiau (p = 0,0126). Išgyvento laikotarpio mediana docetakselio ir kapecitabino derinio grupėje buvo 442 dienos, gydymo tik docetakseliu grupėje – 352 dienos. Bendras objektyvaus atsako dažnis visoje atsitiktinai parinktoje populiacijoje (tyrėjo vertinimu) docetakselio ir kapecitabino derinio grupėje buvo 41,6 %, docetakselio – 29,7 %

(p = 0,0058). Laikotarpis iki ligos progresavimo buvo ilgesnis docetakselio ir kapecitabino derinio grupėje (p < 0,0001). Jo mediana docetakselio ir kapecitabino derinio grupėje buvo 186 dienos, docetakselio – 128 dienos.

Plaučių nesmulkiųjų ląstelių vėžys

Pacientai, kuriems anksčiau taikyta chemoterapija (su radioterapija arba be jos)

Su jau gydytais pacientais atliktas III fazės tyrimas parodė, kad, vartojant docetakselį

75 mg/m2 dozėmis, laikotarpis iki ligos progresavimo yra reikšmingai ilgesnis negu apsiribojus geriausia palaikomąja priežiūra (laikotarpis iki ligos progresavimo truko atitinkamai 12,3 ir

7 savaites). Vienerius metus išgyvenusių pacientų skaičius docetakselio grupėje taip pat buvo reikšmingai didesnis (atitinkamai 40 % ir 16 %).

Be to, vartojant docetakselį 75 mg/m2 dozėmis, mažiau reikėjo morfino grupės analgetikų (p < 0,01), nemorfininių analgetikų (p < 0,01), kitų su liga susijusių vaistinių preparatų (p < 0,06) ir radioterapijos (p < 0,01) (palyginus su pacientais, turėjusiais geriausią palaikomąją priežiūrą).

Bendras atsako dažnis, skaičiuojant pacientus, kurių būklę buvo galima įvertinti, buvo 6,8 %, atsako trukmės mediana – 26,1 savaitė.

Taxespira derinys su platinos preparatais pacientams, kuriems anksčiau chemoterapija netaikyta

III fazės tyrime dalyvavo 1218 pacientų, sirgusių neoperuojamu IIIB ar IV stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu. Jų KPS (būklė pagal Karnofsky skalę) įvertinta 70 % arba geriau, šiol ligos chemoterapija anksčiau jiems netaikyta. Tyrimo dalyviai buvo atsitiktinai parinkti vartoti: 1)

75 mg/m2 docetakselio (infuzijos trukmė – 1 val.) ir paskui tuoj pat 75 mg/m2 cisplatinos (infuzijos trukmė –30-60 min.), kas 3 savaites (TCis); 2) 75 mg/m2 docetakselio (infuzijos trukmė – 1 val.) kartu su karboplatina [plotas po kreive (AUC) – 6 mg/ml min., infuzijos trukmė – 30-60 min.], kas

3 savaites; arba 3) 25 mg/m2 vinorelbino per 6-10 min. (1, 8, 15 ir 22 kurso dienomis), o paskui 100 mg/m2 cisplatinos (1 kurso dieną), kas 4 savaites (VCis).

Išgyvenimo trukmės, laikotarpio iki ligos progresavimo medianos, ir atsako dažnio duomenys, nustatyti dvejose tyrimo grupėse, pateikiami lentelėje:

 

Taxespira ir

Vinorelbinas

Statistinė analizė

 

cisplatina

ir cisplatina

 

 

(n = 408)

(n = 404)

 

Bendras išgyvenamumas

 

 

 

(pagrindinis rodiklis)

 

 

 

Išgyvento laikotarpio mediana

11,3

10,1

Santykinė rizika –

(mėn.)

 

 

1,122 (97,2 % PI: 0,937;

 

 

 

1,342)*

1 metus išgyvenę pacientai ( %)

Su gydymu susijęs skirtumas

 

 

 

– 5,4 % (95 % PI: -1,1; 12,0)*

2 metus išgyvenę pacientai ( %)

Su gydymu susijęs skirtumas

 

 

 

– 6,2 % (95 % PI: 0,2; 12,3)

 

 

 

 

Laikotarpio iki ligos progresavimo

22,0

23,0

Santykinė rizika – 1,032

mediana (savaitės)

 

 

(95 % PI: 0,876; 1,216)

 

 

 

 

Bendras atsako dažnis ( %)

31,6

24,5

Su gydymu susijęs skirtumas

 

 

 

– 7,1 % (95 % PI: 0,7; 13,5)

*: Koreguota daugeliui lyginimų ir pritaikyta stratifikavimo veiksniams (ligos stadijai, gydymo regionui), remiantis pacientų populiacijos, kurios stebėjimo duomenis galima įvertinti, duomenimis.

Antriniai rodikliai buvo skausmo, bendros gyvenimo kokybės (EuroQoL-5D), įvertinimo pagal plaučių vėžio simptomų skalę ir būklės pagal Karnofsky skalę pokyčiai. Gydymo veiksmingumo vertinimas pagal šiuos rodiklius patvirtino pagrindinio rodiklio duomenis.

Nepavyko įrodyti nei ekvivalentiško, nei ne mažesnio docetakselio ir karboplatinos derinio veiksmingumo palyginus su vinorelbino ir cisplatinos deriniu.

Prostatos vėžys

Docetakselio, vartojamo kartu su prednizonu ar prednizolonu, saugumas ir veiksmingumas hormonams atspariu metastazavusiu prostatos vėžiu sergantiems pacientams vertintas atliekant atsitiktinės atrankos daugiacentrį III fazės tyrimą. Iš viso 1006 pacientai, kurių KPS 60, buvo atsitiktinai paskirstyti į šias gydymo grupes:

-docetakselio 75 mg/m2 kas 3 savaites, 10 ciklų;

-docetakselio 30 mg/m2 kas savaitę pirmas penkias 6 savaičių ciklo savaites, 5 ciklus;

-mitoksantronas 12 mg/m2 kas 3 savaites, 10 ciklų.

Visų 3 grupių pacientai kartu vartojo po 5 mg prednizono ar prednizolono 2 kartus per parą be pertraukų.

Docetakselį kas 3 savaites vartojusių pacientų bendra išgyvento laikotarpio trukmė buvo reikšmingai ilgesnė negu vartojusių mitoksantroną. Docetakselį kas savaitę vartojusių pacientų išgyventas laikotarpis nebuvo statistiškai reikšmingai ilgesnis negu kontrolinės mitoksantrono grupės. Gydymo veiksmingumo kriterijai, lyginant docetakselio grupes su kontroline, apibendrinti lentelėje:

Gydymo veiksmingumo kriterijus

Docetakselis

Docetakselis

Mitoksantronas

 

kas 3 savaites

kas savaitę

kas 3 savaites

Pacientų skaičius

Išgyvento laikotarpio mediana (mėn.)

18,9

17,4

16,5

95 % PI

(17,0-21,2)

(15,7-19,0)

(14,4-18,6)

Santykinė rizika

0,761

0,912

-

95 % PI

(0,619-0,936)

(0,747-1,113)

-

p reikšmė†*

0,0094

0,3624

-

Pacientų skaičius

PSA** atsako dažnis ( %)

45,4

47,9

31,7

95 % PI

(39,5-51,3)

(41,9-53,9)

(26,4-37,3)

p reikšmė*

0,0005

< 0,0001

-

Pacientų skaičius

Skausmo atsako dažnis ( %)

34,6

31,2

21,7

95 % PI

(27,1-42,7)

(24,0-39,1)

(15,5-28,9)

p reikšmė*

0,0107

0,0798

-

Pacientų skaičius

Naviko atsako dažnis ( %)

12,1

8,2

6,6

95 % PI

(7,2-18,6)

(4,2-14,2)

(3,0-12,1)

p reikšmė*

0,1112

0,5853

-

†Stratifikuotas logaritminio rango testas *Statistinio reikšmingumo lygmuo = 0,0175 **PSA – prostatai specifinis antigenas

Atsižvelgiant į tai, kad kas savaitę vartojamo docetakselio saugumas buvo šiek kiek geresnis, nei docetakselio infuzuojant kas 3 savaites, tikėtina, kad kai kuriems pacientams gali būti naudinga docetakselio vartoti kas savaitę.

Statistinių bendros gyvenimo kokybės skirtumų tarp gydymo grupių nenustatyta.

Skrandžio adenokarcinoma

Buvo atliktas daugiacentris atviras atsitiktinių imčių tyrimas, kurio metu vertintas pacientų, kurie sirgo metastazavusia skrandžio adenokarcinoma, įskaitant skrandžio ir stemplės jungties adenokarcinomą, ir kuriems metastazavusios ligos chemoterapija anksčiau netaikyta, gydymo docetakseliu veiksmingumas bei saugumas. Viso 445 pacientai, kurių KPS buvo > 70, gydyti arba docetakseliu (T) (75 mg/m2 1 parą), cisplatina (C) (75 mg/m2 1 parą) ir 5-fluorouracilu (F) (750 mg/m2 per

parą 5 dienas), arba cisplatina (100 mg/m2 1 parą) ir 5-fluorouracilu (1000 mg/m2 per parą 5 dienas). Gydymo ciklo trukmė TCF grupėje buvo 3 savaitės, CF grupėje – 4 savaitės. TCF grupėje pacientui skirtų gydymo ciklų mediana buvo 6 (1-16), o CF grupėje 4 (1-12). Pagrindinė vertinamoji baigtis buvo laikotarpis iki ligos progresavimo (angl. Time to progression (TTP). TCF grupės gydymo rezultatai buvo geresni: progresavimo pavojus sumažėjo 32,1 % o TTP buvo reikšmingai ilgesnis (p = 0,0004). Bendras išgyvenamumas TCF grupėje buvo reikšmingai ilgesnis (p = 0,0201), mirties pavojus sumažėjo 22,7 %. Gydymo veiksmingumo duomenys apibendrinami toliau pateiktoje lentelėje.

Docetakselio veiksmingumas gydant skrandžio adenokarcinoma sergančius pacientus:

Vertinamoji baigtis

TCF

 

CF

 

n = 221

 

n = 224

TTP mediana (mėnesiai)

5,6

 

3,7

(95 % PI)

(4,86-5,91)

 

(3,45-4,47)

Rizikos koeficientas

 

1,473

(95 % PI)

(1,189-1,825)

* p reikšmė

0,0004

Išgyvenamumo mediana (mėnesiai)

9,2

 

8,6

(95 % PI)

(8,38-10,58)

 

(7,16-9,46)

2 metų įvertis ( %)

18,4

 

8,8

Rizikos koeficientas

 

1,293

(95 % PI)

(1,041-1,606)

*p reikšmė

0,0201

Bendras atsako dažnis (CR+PR) ( %)

36,7

 

25,4

p reikšmė

0,0106

Ligos progresavimas kaip geriausias

16,7

 

25,9

bendras atsako dažnis ( %)

 

 

 

 

*Nestratifikuotas logaritminio rango testas

 

 

 

Pogrupių (pacientus skirstant pagal amžių, lytį ar rasę) analizė patvirtino pastovų TCF pranašumą prieš CF.

Papildomos išgyvenamumo analizės (stebėjimo mediana – 41,6 mėnesio) metu tolesnio statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta, tačiau visada TCF grupės gydymo rezultatai buvo palankesni, o 18-30 stebėjimo mėnesiais TCF pranašumas prieš CF buvo akivaizdus.

Gyvenimo kokybės bei klinikinio poveikio analizė parodė pastovų TCF pranašumą. TCF grupės pacientams laikotarpis iki bendros sveikatos būklės pablogėjimo (vertinant remtasi QLQ-

C30 klausimynu) buvo 5 % ilgesnis (p = 0,0121), o laikotarpis iki būklės pablogėjimo, vertinat pagal Karnofsky skalę, irgi buvo ilgesnis (p = 0,0088) (lyginta su CF grupės pacientais).

Galvos ir kaklo vėžys

Įvadinė chemoterapija, kai vėliau gydoma spinduliais (TAX 323)

Docetakselio veiksmingumas bei saugumas jo vartojant įvadiniam plokščialąsteliniu galvos ir kaklo vėžiu (PGKV) sergančių pacientų gydymui tirtas III fazės daugiacentriu atviru atsitiktinių imčių tyrimu (TAX323). Šio tyrimo metu 358 neoperuojamu lokaliai progresavusiu PGKV sirgę pacientai, kurių aktyvumo būklė pagal PSO vertinimą buvo 0 arba 1, atsitiktinai parinkus buvo priskirti vienai iš dviejų gydymo grupių. Docetakselio grupės pacientams skirta 75 mg/m2 docetakselio (T), po to

75 mg/m2 cisplatinos (P), po to 5 dienas nuolat infuzuota 5-fluorouracilo (F) (paros dozė 750 mg/m2). Jei po 2 kursų pasireikšdavo bent minimali reakcija (dviem kryptimis išmatuoto naviko dydis sumažėdavo ≥ 25 %), tokie gydymo kursai buvo kartojami kas 3 savaites 4 kartus. Baigus chemoterapiją, mažiausiai po 4 savaičių, bet daugiausiai po 7 savaičių pacientams, kuriems liga neprogresavo, 7 savaites taikytas gydymas spinduliais (RT), atsižvelgiant į įstaigoje patvirtintas gaires (TPF/RT). Palyginamosios grupės pacientams skirta 100 mg/m2 cisplatinos ir po

to 5 dienas 5-fluorouracilo (paros dozė 1000 mg/m2) (PF schema). Jei po 2 gydymo ciklų buvo gauta bent minimali reakcija (≥ 25 % sumažėjo naviko dydis, jį matuojant dviejose dimensijose), tokie gydymo kursai kartoti kas tris savaites 4 kartus. Baigus chemoterapiją, mažiausiai po 4 savaičių, bet daugiausiai po 7 savaičių pacientams, kuriems liga neprogresavo, 7 savaites taikytas lokalus gydymas spinduliais, atsižvelgiant į įstaigoje patvirtintas gaires (PF/RT): spinduliuota įprastinėmis frakcijomis (1,8 – 2,0 kartą per parą 5 dienas per savaitę, suminė dozė 66–70 Gy) arba taikyta pagreitinto ar hiperfrakcionuoto gydymo spinduliais schema (du kartus per parą, 5 dienas per savaitę, minimali pertrauka tarp seansų – 6 valandos). Taikant pagreitintą schemą, rekomenduojama bendra dozė buvo 70 Gy, taikant hiperfrakcionuotą schemą – 74 Gy. Baigus chemoterapiją, navikas galėjo būti pašalintas operuojant (prieš gydymą spinduliais arba po jo). TPF grupės pacientai profilaktikai vartodavo antibiotikų: po 500 mg geriamo ciprofloksacino du kartus per parą 10 dienų (preparato būdavo pradedama vartoti 5 kiekvieno kurso dieną). Pragyventas laikotarpis be ligos progresavimo (PLBLP) (pagrindinė vertinamoji šio tyrimo baigtis) buvo reikšmingai ilgesnis TPF grupėje nei PF grupėje,

p = 0,0042 (PLBLP mediana atitinkamai 11,4 ir 8,3 mėnesio, bendra pacientų stebėjimo mediana 33,7 mėnesio). Bendro išgyvenamumo mediana irgi buvo reikšmingai didesnė TPF grupėje nei PF grupėje (atitinkamai 18,6 ir 14,5 mėnesi). Mirties pavojus sumažėjo 28 % (p = 0,0128). Gydymo veiksmingumo duomenys apibendrinami toliau pateiktoje lentelėje:

Docetakselio veiksmingumas jo skiriant įvadiniam neoperuojamam lokaliai progresavusiam PGKV gydymui (Intent-to-Treat analizė):

Vertinamoji baigtis

Docetakselis +

 

Cis + 5-FU

 

Cis + 5-FU

 

 

 

n = 177

 

n = 181

Pragyventas laikotarpis be ligos progresavimo

11,4

 

8,3

(mėnesiai)

(10,1-14,0)

 

(7,4-9,1)

(95 % PI)

 

 

 

Koreguotas rizikos koeficientas

0,70

 

(95 % PI)

(0,55-0,89)

* p reikšmė

0,0042

 

Išgyvenamumo mediana (mėnesiai)

18,6

 

14,5

(95 % PI)

(15,7-24,0)

 

(11,6-18,7)

Rizikos koeficientas

0,72

 

(95 % PI)

(0,56-0,93)

** p reikšmė

0,0128

 

Geriausias bendras atsako į chemoterapiją dažnis

67,8

 

53,6

( %)

(60,4-74,6)

 

(46,0-61,0)

(95 % PI)

 

 

 

*** p reikšmė

0,006

 

Geriausias bendras atsako į tyrimo metu taikytą

 

 

 

gydymą dažnis [chemoterapija +/- radioterapija]

72,3

 

58,6

( %)

(65,1-78,8)

 

(51,0-65,8)

(95 % PI)

 

 

 

*** p reikšmė

0,006

 

Atsako į chemoterapiją radioterapiją trukmės

n = 128

 

n = 106

mediana (mėnesiai)

15,7

 

11,7

(95 % PI)

(13,4-24,6)

 

(10,2-17,4)

Rizikos koeficientas

 

0,72

(95 % PI)

(0,52-0,99)

** p reikšmė

 

0,0457

Docetakselis +Cisplatina + 5-FU pranašumo rizikos santykis yra mažesnis, negu 1

*Cox modelis (atsižvelgiant į pirminio auglio vietą, T ir N klinikinės stadijos ir PSWHO) **Logrank testas

*** Chi kvadrato (χ2) kriterijus

Gyvenimo kokybės parametrai

TPF grupės pacientams reikšmingai mažiau nei PF grupės ligoniams sumažėjo bendros sveikatos būklės įvertinimas (p = 0,01, naudota EORTC QLQ-C30 skalė).

Klinikinio poveikio parametrai

TPF grupės pacientų aktyvumo vertinimo skalės galvos ir kaklo būklę (kalbos suprantamumą, gebėjimą valgyti viešoje vietoje ir dietos normalumą) analizuojančios dalies (AVS-GK) įvertinimas buvo reikšmingai geresnis nei PF grupės ligoniams.

TPF grupėje laikotarpio iki pirmojo pablogėjimo (vertinant aktyvumo būklę pagal PSO kriterijus) mediana buvo reikšmingai ilgesnė nei PF grupėje. Skausmo intensyvumas sumažėjo abejose gydymo grupėse, tai rodė gerą skausmo kontrolę.

Įvadinė chemoterapija, kai vėliau taikoma chemoterapija bei gydoma spinduliais (TAX 324) Docetakselio veiksmingumas bei saugumas jo vartojant įvadiniam lokaliai progresavusiu plokščialąsteliniu galvos ir kaklo vėžiu (PGKV) sergančių pacientų gydymui tirtas III fazės daugiacentriu atviru atsitiktinių imčių tyrimu (TAX324). Šio tyrimo metu 501 lokaliai progresavusiu PGKV sirgę pacientai, kurių aktyvumo būklė pagal PSO vertinimą buvo 0 arba 1, atsitiktinai parinkus buvo priskirti vienai iš dviejų gydymo grupių. Tyrime dalyvavusiems pacientams naviko rezekcija buvo techniškai neįmanoma, chirurginio gydymo sėkmės tikimybė buvo labai maža, siekta išsaugoti organus. Veiksmingumas ir saugumas vertinti atsižvelgiant tik į išgyvenamumą apimančias vertinamąsias baigtis, o organų išsaugojimas formaliai nevertintas. Docetakselio grupės pacientams 1 dieną į veną buvo infuzuojama 75 mg/m2 docetakselio (T), po to 100 mg/m2 cisplatinos (P) (infuzijos trukmė 30 min.–- 3 val.), po to 1-4 dieną nuolat infuzuota 5-fluorouracilo (F) (paros dozė 1000 mg/m2) (TPF schema). Tokie gydymo kursai kartoti kas tris savaites 3 kartus. Po to visiems pacientams, kuriems liga neprogresavo, skirta protokole numatyta chemoterapija bei gydymas spinduliais (TPF/CRT). Palyginamosios grupės pacientams 1 dieną į veną buvo infuzuojama

100 mg/m2 cisplatinos (P) (infuzijos trukmė 30 min. – 3 val.), po to 1-5 dieną nuolat

infuzuota 5-fluorouracilo (F) (paros dozė 1000 mg/m2). Tokie gydymo kursai kartoti kas tris savaites 3 kartus. Po to visiems pacientams, kuriems liga neprogresavo, skirta protokole numatyta chemoterapija bei gydymas spinduliais (PF/CRT).

Baigus įvadinę chemoterapiją, mažiausiai po 3 savaičių, bet daugiausiai po 8 savaičių po paskutinio kurso pradžios (t. y. laikotarpiu nuo 22 iki 56 paskutinio kurso dienos) abiejų gydymo grupių pacientams 7 savaites taikytas gydymas pagal CRT schemą. Gydymo spinduliais metu kas savaitę per vieną valandą būdavo sulašinama karboplatinos (AUC 1,5) (buvo sulašinama daugiausiai 7 dozės). Buvo naudojama megavoltinė įranga, spinduliuota frakcijomis kartą per parą (2 Gy per parą, 5 dienas per savaitę, 7 savaites, suminė dozė 70-72 Gy). Baigus CRT, pirminė ligos vieta ir (arba) kaklas bet kuriuo metu galėjo būti operuojami. Visi docetakselio grupės pacientai profilaktikai vartojo antibiotikų. Pagrindinė vertinamoji tyrimo baigtis bendras išgyvenamumas (BI) buvo reikšmingai ilgesnis docetakselio vartojusių pacientų grupėje (log-rank testas, p = 0,0058) nei PF grupėje (BI mediana atitinkamai 70,6 ir 30,1 mėnesio), o mirties pavojus, palyginti su PF grupės pacientais, sumažėjo 30 % (rizikos koeficientas (RK) = 0,70, 95 % pasikliautinieji intervalai (PI) = 0,54-0,90) (stebėjimo mediana buvo 41,9 mėnesio). Vertinant poveikį antrinei vertinamajai baigčiai (PLBLP) nustatyta, kad 29 % sumažėjo ligos progresavimo ir mirties rizika, o PLBLP mediana pailgėjo

22 mėnesiais (35,5 mėnesioTPF grupėje ir 13,1 mėnesio PF grupėje). Skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (RK 0,71; 95 % PI 0,56-0,90; log-rank testo p = 0,004). Duomenys apie veiksmingumą apibendrinti toliau pateiktoje lentelėje:

Docetakselio veiksmingumas jo skiriant įvadiniam lokaliai progresavusiam PGKV gydymui (Intent- to-Treat analizė)

Vertinamoji baigtis

Taxespira +

 

Cis + 5-FU

 

Cis + 5-FU

 

 

 

n = 255

 

n = 246

Bendro išgyvenamumo mediana (mėnesiai)

70,6

 

30,1

(95 % PI)

(49,0-DN)

 

(20,9-51,5)

Rizikos koeficientas

 

0,70

(95 % PI)

(0,54-0,90)

* p reikšmė

 

0,0058

PLBLP mediana (mėnesiai)

35,5

 

13,1

(95 % PI)

(19,3-DN)

 

(10,6-20,2)

Rizikos koeficientas

 

0,71

(95 % PI)

(0,56-0,90)

** p reikšmė

 

0,004

Geriausias bendras atsako (CR + PR) dažnis ( %)

71,.8

 

64,2

(95 % PI)

(65,8-77,2)

 

(57,9-70,2)

*** p reikšmė

 

0,070

Geriausias bendras atsako (CR + PR) į tyrimo

76,5

 

71,5

metu taikytą gydymą [chemoterapija +/-

(70,8-81,5)

 

(65,5-77,1)

radioterapija] dažnis ( %)

 

 

 

(95 % PI)

 

 

 

*** p reikšmė

 

0,209

Docetakselis +cisplatina + fluorouracilas pranašumo rizikos santykis yra mažesnis, negu 1

*Nekoreguotas logrank testas

**Nekoreguotas logrank testas, nepritaikytas daugybiniams palyginimams

***Chi kvadrato (χ2) kriterijus, nepritaikytas daugybiniams palyginimams DN – duomenys neaktualūs

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra nereikalauja įsipareigoti pateikti visų amžiaus grupių vaikų populiacijos Taxespira tyrimų rezultatų krūties vėžio, plaučių nesmulkialąstelinio vėžio, prostatos vėžio, skrandžio vėžio ir galvos ir kaklo vėžio atvejais, išskyrus II ir III tipo mažai diferencijuotos nosiaryklės karcinomą (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikams).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Docetakselio farmakokinetika vėžiu sergančių pacientų organizme tirta I fazės tyrimų metu infuzuojant šio vaisto 20-115 mg/m2 dozėmis. Šio vaisto farmakokinetikos pobūdis nepriklauso nuo dozės ir atitinka trijų kompartamentų modelį. Pusinis laikas , ir fazėse yra atitinkamai 4 min., 36 min. ir 11,1 val. Paskutinė fazė iš dalies priklauso nuo palyginus lėto docetakselio patekimo iš periferinio kompartamento į kraują.

Pasiskirstymas

Per 1 val. infuzavus 100 mg/m2 docetakselio, didžiausia jo koncentracija plazmoje būna vidutiniškai 3,7 g/ml, AUC – 4,6 val. g/ml. Vidutinis suminis organizmo klirensas – 21 l/val./m2, vidutinis pusiausvyrinis pasiskirstymo tūris – 113 litrų. Suminis skirtingų asmenų organizmo klirensas įvairuoja maždaug 50 %. Daugiau kaip 95 % docetakselio būna prisijungusio prie plazmos baltymų.

Eliminacija

Su trimis vėžiu sergančiais pacientais atliktas 14C-docetakselio kinetikos tyrimas. Docetakselis per

7 dienas pasišalino su šlapimu ir išmatomis po citochromo P450 katalizuojamo tretinės butilo esterio grupės oksidacinio metabolizmo (šlapime ir išmatose rasta atitinkamai 6 % ir 75 % infuzuoto radioaktyvumo). Maždaug 80 % išmatose rasto radioaktyvumo pasišalino per pirmąsias 48 val. (tai buvo vienas pagrindinis neaktyvus metabolitas, trys mažiau svarbūs neaktyvūs metabolitai ir labai nedidelis nepakitusio vaistinio preparato kiekis).

Specialios grupės

Amžius ir lytis

Populiacinė docetakselio farmakokinetikos analizė atlikta su 577 pacientais. Modeliu nustatyti labai panašūs farmakokinetikos parametrai kaip I fazės tyrimų metu. Docetakselio farmakokinetika nepriklausė nuo paciento amžiaus ir lyties.

Kepenų pakenkimas

23 pacientų kepenų funkcija, sprendžiant pagal klinikinius cheminius rodmenis, buvo lengvai arba vidutiniškai pakenkta (ALT, AST koncentracija viršijo viršutinę normos ribą 1,5 karto arba daugiau, šarminės fosfatazės – 2,5 karto arba daugiau). Docetakselio suminis klirensas šių pacientų organizme buvo vidutiniškai 27 % mažesnis (žr. 4.2 skyrių).

Skysčių susilaikymas

Lengvas ar vidutinio laipsnio skysčių susilaikymas įtakos docetakselio klirensui neturėjo, o duomenų apie sunkaus laipsnio skysčių susilaikymo įtaką nėra.

Kombinuotas gydymas

Doksorubicinas

Kartu vartojamas docetakselis neveikia doksorubicino klirenso ir doksorubicino metabolito – doksorubicinolio koncentracijos plazmoje. Kartu vartojami docetakselis, doksorubicinas ir ciklofosfamidas vienas kito farmakokinetikos nekeičia.

Kapecitabinas

I fazės metu tirtas kapecitabino ir docetakselio poveikis vienas kito farmakokinetikai. Kapecitabino įtakos docetakselio farmakokinetikai (didžiausiai koncentracijai ir AUC) nenustatyta. Taip pat nenustatyta docetakselio įtakos pagrindinio kapecitabino metabolito (5’-DFUR) farmakokinetikai.

Cisplatina

Kartu su cisplatina vartojamo docetakselio klirensas buvo panašus į nustatytą jį vartojant atskirai. Cisplatinos, pavartotos tuoj po docetakselio infuzijos, farmakokinetikos pobūdis yra panašus kaip vartojamos atskirai.

Cisplatina ir 5-fluorouracilas

12 pacientų standžių navikų gydymui vartoti docetakselis, cisplatina and 5-fluorouracilas poveikio vienas kito farmakokinetikai nedarė.

Prednizonas ir deksametazonas

Tirta prednizono, vartojamo kartu su įprastinei premedikacijai skiriamu deksametazonu, įtaka docetakselio farmakokinetikai 42 pacientų organizme.

Prednizonas

Prednizono įtakos docetakselio farmakokinetikai nenustatyta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Docetakselio potencialus kancerogeninis poveikis netirtas.

Mikrobranduolių ir chromosomų aberacijos testai su CHO-K1 (kiniškojo žiurkėno kiaušidžių K1) ląstelėmis in vitro bei mikrobranduolių testas su pelėmis in vivo parodė docetakselio mutageninį poveikį. Ames testas ir kiniškojo žiurkėno kiaušidžių ląstelių HGPRT geno mutacijos testas mutageninio poveikio neparodė. Gauti rezultatai atitinka turimą informaciją apie docetakselio farmakologinį poveikį.

Tiriant docetakselio toksiškumą nustatytas nepageidaujamas poveikis graužikų sėklidėms rodo, kad šis vaistas gali trikdyti vyriškos lyties individų vaisingumą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Polisorbatas 80

Etanolis, bevandenis

Citrinų rūgštis monohidratas

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidaryto flakono 24 mėnesių

Po flakono atidarymo

Kiekvienas flakonas yra vienkartinis ir po atidarymo turi būti suvartojamas nedelsiant. Jei jis iškart nesuvartojamas, už jo laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas.

Po sušvirkštimo į infuzinį maišelį

Mikrobiologiniu požiūriu tirpinimas/skiedimas turi vykti kontroliuojamomis ir aseptinėmis sąlygomis ir vaistinis preparatas turi būti suvartojamas nedelsiant. Jei jis iškart nesuvartojamas, už jo laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas.

Sušvirkštus docetakselį, kaip rekomenduojama, į infuzinį maišelį, docetakselio infuzinis tirpalas, laikant jį ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje išlieka stabilus 6 valandas (įskaitant ir vienos valandos intraveninės infuzijos trukmę).

Papildomai nustatyta, kad infuzinio tirpalo, paruošto naudojant natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) arba 5 % gliukozės infuzinius tirpalus ne PVC maišeliuose, arba naudojant 5 % gliukozės infuzinį tirpalą stikliniame buteliuke , fizinės ir cheminės savybės temperatūroje išlieka nepakitusios 48 valandas laikant 2 °C – 8 °C arba 6 valandas laikant žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje .

Docetakselio infuzinis tirpalas yra labai prisotintas, todėl laikui bėgant gali kristalizuotis. Jei atsiranda kristalų, tirpalo vartoti nebegalima ir jį reikia išmesti.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys

Skaidraus stiklo (I tipo) flakonas su chlorbutilinės gumos kamšteliais ir aliuminiu gaubteliu su nuplėšiamu dangteliu.

20 mg/1 ml sudėtyje yra 1 ml koncentrato.

80 mg/4 ml sudėtyje yra 4 ml koncentrato.

120 mg/6 ml sudėtyje yra 6 ml koncentrato.

140 mg/7 ml sudėtyje yra 7 ml koncentrato.

160 mg/8 ml sudėtyje yra 8 ml koncentrato.

Pakuočių dydžiai:

Kiekvienoje dėžutėje yra po vieną flakoną.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Taxespira yra preparatas nuo vėžio. Jo, kaip ir kitų potencialiai toksiškų junginių tirpalus ruošti reikia atsargiai. Rekomenduojama mūvėti pirštinėmis.

Jei Taxespira koncentrato arba infuzinio tirpalo pateko ant odos, reikia nedelsiant nuplauti dideliu vandens kiekiu su muilu. Jei Taxespira koncentrato arba infuzinio tirpalo pateko ant gleivinės, reikia nedelsiant nuplauti dideliu vandens kiekiu.

Ruošimas intraveniniam vartojimui

Infuzinio tirpalo ruošimas

NEVARTOKITE kitų docetakselio turinčių vaistinių preparatų, kuriuos sudaro 2 flakonai (koncentratas ir tirpiklis) su šiuo vaistiniu preparatu (Taxespira 20 mg / 1 ml koncentratas infuziniam tirpalui, kuris yra 1 flakone).

NEVARTOKITE kitų docetakselio turinčių vaistinių preparatų, kuriuos sudaro 2 flakonai (koncentratas ir tirpiklis) su šiuo vaistiniu preparatu (Taxespira 80 mg / 4 ml koncentratas infuziniam tirpalui, kuris yra 1 flakone).

NEVARTOKITE kitų docetakselio turinčių vaistinių preparatų, kuriuos sudaro 2 flakonai (koncentratas ir tirpiklis) su šiuo vaistiniu preparatu (Taxespira 120 mg / 6 ml koncentratas infuziniam tirpalui, kuris yra 1 flakone).

NEVARTOKITE kitų docetakselio turinčių vaistinių preparatų, kuriuos sudaro 2 flakonai (koncentratas ir tirpiklis) su šiuo vaistiniu preparatu (Taxespira 140 mg / 7 ml koncentratas infuziniam tirpalui, kuris yra 1 flakone).

NEVARTOKITE kitų docetakselio turinčių vaistinių preparatų, kuriuos sudaro 2 flakonai (koncentratas ir tirpiklis) su šiuo vaistiniu preparatu (Taxespira 160 mg / 8 ml koncentratas infuziniam tirpalui, kuris yra 1 flakone).

Taxespira koncentrato infuziniam tirpalui NEREIKIA praskiesti tirpikliu, jis paruoštas švirkšti į infuzinį tirpalą.

Kiekvienas flakonas yra vienkartinis ir turi būti suvartojamas nedelsiant.

Jei flakonai laikomi šaldytuve, prieš vartojimą reikiamą kiekį flakonų Taxespira koncentrato infuziniam tirpalui reikia palaikyti 5 min. žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Dažniausiai pacientui reikiamą dozę sudaro daugiau nei vienas flakonas Taxespira koncentrato infuziniam tirpalui. Laikantis aseptikos reikalavimų graduotu švirkštu, tinkančiu naudoti su 21G adata, ištraukite reikiamą kiekį Taxespira koncentrato infuziniam tirpalui.

Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml ir 160 mg/8 ml flakonuose docetakselio koncentracija yra 20 mg/ml.

Reikiamas tūris koncentrato infuziniam tirpalui sušvirkščiamas vienu kartu („vienu šūviu”) į 250 ml infuzinį maišelį ar butelį, kuriame yra 5 % gliukozės tirpalas arba natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuzinis tirpalas.

Jei reikia didesnės kaip 190 mg docetakselio dozės, naudojamas didesnis pagalbinio infuzinio tirpalo tūris, kad docetakselio koncentracija neviršytų 0,74 mg/ml.

Infuzinio maišelio arba butelio turinys sumaišomas sukiojant rankose.

Infuzinį tirpalą reikia suvartoti per 6 val. esant žemesnei kaip 25 °C temperatūrai, įskaitant ir vienos valandos infuziją pacientui.

Kaip ir kitus parenteralinius preparatus, Taxespira infuzinį tirpalą prieš vartojimą reikia apžiūrėti. Jei yra nuosėdų, tirpalą reikia išmesti.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/15/1017/001

EU/1/15/1017/002

EU/1/15/1017/003

EU/1/15/1017/004

EU/1/15/1017/005

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 28 Rugpjūtis 2015

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai