Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Telmisartan Actavis (telmisartan) – ženklinimas - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTelmisartan Actavis
ATC kodasC09CA07
Sudėtistelmisartan
GamintojasActavis Group PTC ehf

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė lizdinėms plokštelėms

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletės

Telmisartanum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 tablečių

28 tabletės

30 tablečių

56 tabletės

84 tabletės

90 tablečių

98 tabletės

100 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIAMS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islandija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/001

(14 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/002

(28 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/003

(30 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/004

(56 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/005

(84 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/006

(90 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/007

(98 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/008

(100 tablečių, lizdinės plokštelė

s)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Actavis 20 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1.VAISTINIO PRATARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletės

Telmisartanum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Actavis logo

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm.MMMM}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė tablečių talpyklei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletės

Telmisartanum

2.VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

250 tablečių

5.VARTOJIMA METODAS IR BŪDAI

Prieš vartojimą parskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Talpyklėje yra sausiklis. Jo valgyti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Tablečių talpyklę laikyti sandarią, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islandija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/009 (30 tablečių talpyklė)

EU/1/10/639/010 (250 tablečių talpyklė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Actavis 20 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tablečių talpyklės etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

250 tablečių

5. VARTOJIMA METODAS IR BŪDAI

Prieš vartojimą parskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Talpyklėje yra sausiklis. Jo valgyti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Tablečių talpyklę laikyti sandarią, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis logo

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/009 (30 tablečių talpyklė)

EU/1/10/639/010 (250 tablečių talpyklė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 tablečių

28 tabletės

30 tablečių

56 tabletės

84 tabletės

90 tablečių

98 tabletės

100 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIAMS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islandija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/011

(14 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/012

(28 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/013

(30 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/014

(56 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/015

(84 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/016

(90 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/017

(98 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/018

(100 tablečių, lizdinės plokštelė

s)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Actavis 40 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PRATARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletės

Telmisartanum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Actavis logo

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm.MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė tablečių talpyklei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

250 tablečių

5. VARTOJIMA METODAS IR BŪDAI

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Talpyklėje yra sausiklis. Jo valgyti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Tablečių talpyklę laikyti sandarią, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islandija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/019 (30 tablečių, tablečių talpyklė)

EU/1/10/639/020 (250 tablečių, tablečių talpyklė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Actavis 40 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tablečių talpyklės etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

250 tablečių

5. VARTOJIMA METODAS IR BŪDAI

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Talpyklėje yra sausiklis. Jo valgyti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Tablečių talpyklę laikyti sandarią, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis logo

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/019 (30 tablečių, tablečių talpyklė)

EU/1/10/639/020 (250 tablečių, tablečių talpyklė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 tablečių

28 tabletės

30 tablečių

56 tabletės

84 tabletės

90 tablečių

98 tabletės

100 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIAMS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islandija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/021

(14 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/022

(28 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/023

(30 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/024

(56 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/025

(84 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/026

(90 tablečių, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/027

(98 tabletės, lizdinės plokštelės)

 

EU/1/10/639/028

(100 tablečių, lizdinės plokštelė

s)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Actavis 80 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PRATARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletės

Telmisartanum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Actavis logo

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm.MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė tablečių talpyklei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

250 tablečių

5. VARTOJIMA METODAS IR BŪDAI

Prieš vartojimą parskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Talpyklėje yra sausiklis. Jo valgyti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Tablečių talpyklę laikyti sandarią, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islandija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/029 (30 tablečių, tablečių talpyklė)

EU/1/10/639/030 (250 tablečių, tablečių talpyklė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Actavis 80 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Tablečių talpyklės etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletės

Telmisartanum

2. VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

250 tablečių

5. VARTOJIMA METODAS IR BŪDAI

Prieš vartojimą parskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Talpyklėje yra sausiklis. Jo valgyti negalima.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm.MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Tablečių talpyklę laikyti sandarią, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis logo

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/639/029 (30 tablečių, tablečių talpyklė)

EU/1/10/639/030 (250 tablečių, tablečių talpyklė)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai