Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Telmisartan Teva (telmisartan) – ženklinimas - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTelmisartan Teva
ATC kodasC09CA07
Sudėtistelmisartan
GamintojasTeva B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė nulupamoms lizdinėms plokštelėms

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 20 mg tabletės telmisartanum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1.Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo lizdinės plokštelės, atsargiai plėšdami per perforuotą liniją.

2.Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

3.Švelniai pastumkite tabletę per foliją.

4.Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami vandeniu ar kitu tinkamu gėrimu.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/610/001

14x1 tablečių

EU/1/09/610/002

28x1 tabletės

EU/1/09/610/003

30x1 tablečių

EU/1/09/610/004

40x1 tablečių

EU/1/09/610/005

56x1 tabletės

EU/1/09/610/006

60x1 tablečių

EU/1/09/610/007

84x1 tabletės

EU/1/09/610/008

90x1 tablečių

EU/1/09/610/009

98x1 tabletės

EU/1/09/610/010

100x1 tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva 20 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 20 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/610/031

14x1 tablečių

EU/1/09/610/032

28x1 tabletės

EU/1/09/610/033

30x1 tablečių

EU/1/09/610/034

40x1 tablečių

EU/1/09/610/035

56x1 tabletės

EU/1/09/610/036

60x1 tablečių

EU/1/09/610/037

84x1 tabletės

EU/1/09/610/038

90x1 tablečių

EU/1/09/610/039

98x1 tabletės

EU/1/09/610/040

100x1 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva 20 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė nulupamoms lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 40 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1.Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo lizdinės plokštelės, atsargiai plėšdami per perforuotą liniją.

2.Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

3.Švelniai pastumkite tabletę per foliją.

4.Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami vandeniu ar kitu tinkamu gėrimu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/610/011

14x1 tablečių

EU/1/09/610/012

28x1 tabletės

EU/1/09/610/013

30x1 tablečių

EU/1/09/610/014

40x1 tablečių

EU/1/09/610/015

56x1 tabletės

EU/1/09/610/016

60x1 tablečių

EU/1/09/610/017

84x1 tabletės

EU/1/09/610/018

90x1 tablečių

EU/1/09/610/019

98x1 tabletės

EU/1/09/610/020

100x1 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva 40 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 40 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

30 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/610/041

14x1 tablečių

EU/1/09/610/042

28x1 tabletės

EU/1/09/610/043

30x1 tablečių

EU/1/09/610/044

40x1 tablečių

EU/1/09/610/045

56x1 tabletės

EU/1/09/610/046

60x1 tablečių

EU/1/09/610/047

84x1 tabletės

EU/1/09/610/048

90x1 tablečių

EU/1/09/610/049

98x1 tabletės

EU/1/09/610/050

100x1 tablečių

EU/1/09/610/061

30 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva 40 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė nulupamoms lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 80 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1.Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo lizdinės plokštelės, atsargiai plėšdami per perforuotą liniją.

2.Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

3.Švelniai pastumkite tabletę per foliją.

4.Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami vandeniu ar kitu tinkamu gėrimu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/610/021

14x1 tablečių

EU/1/09/610/022

28x1 tabletės

EU/1/09/610/023

30x1 tablečių

EU/1/09/610/024

40x1 tablečių

EU/1/09/610/025

56x1 tabletės

EU/1/09/610/026

60x1 tablečių

EU/1/09/610/027

84x1 tabletės

EU/1/09/610/028

90x1 tablečių

EU/1/09/610/029

98x1 tabletės

EU/1/09/610/030

100x1 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva 80 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė lizdinėms plokštelėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 80 mg tabletės telmisartanum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14x1 tablečių

28x1 tabletės

30x1 tablečių

40x1 tablečių

56x1 tabletės

60x1 tablečių

84x1 tabletės

90x1 tablečių

98x1 tabletės

100x1 tablečių

30 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE IR VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/610/051

14x1 tablečių

EU/1/09/610/052

28x1 tabletės

EU/1/09/610/053

30x1 tablečių

EU/1/09/610/054

40x1 tablečių

EU/1/09/610/055

56x1 tabletės

EU/1/09/610/056

60x1 tablečių

EU/1/09/610/057

84x1 tabletės

EU/1/09/610/058

90x1 tablečių

EU/1/09/610/059

98x1 tabletės

EU/1/09/610/060

100x1 tablečių

EU/1/09/610/062

30 tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Telmisartan Teva 80 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 20 mg tabletės telmisartanum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 40 mg tabletės telmisartanum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Telmisartan Teva 80 mg tabletės telmisartanum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai