Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thymanax (agomelatine) – Preparato charakteristikų santrauka - N06AX22

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasThymanax
ATC kodasN06AX22
Sudėtisagomelatine
GamintojasServier (Ireland) Industries Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Thymanax 25 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 25 mg agomelatino.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje tabletėje yra 61,84 mg laktozės (laktozės monohidrato forma).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė [tabletė].

Gelsvai oranžinė, pailga, 9,5 mm ilgio, 5,1 mm pločio plėvele dengta tabletė, kurios vienoje pusėje įspaustas mėlynas kompanijos logotipas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Didžiosios depresijos epizodų gydymas.

Thymanax skiriamas suaugusiems.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra 25 mg vieną kartą per parą einant miegoti.

Jei po dviejų savaičių gydymo nėra pagerėjimo, dozę galima padidinti iki 50 mg vieną kartą per parą, t. y. einant miegoti išgerti dvi tabletes po 25 mg.

Sprendžiant dėl dozės padidinimo reikia atsižvelgti į didesnę transaminazių aktyvumo padidėjimo riziką. Bet koks dozės padidinimas iki 50 mg turi būti pagrįstas atskiro paciento gaunamos naudos ir rizikos santykio įvertinimu ir griežtai stebint kepenų funkcijos tyrimus.

Visiems pacientams prieš pradedant gydymą reikia atlikti kepenų funkcijos tyrimus. Negalima pradėti gydymo, jeigu transaminazių aktyvumas 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Gydymo metu transaminazių aktyvumas turi būti periodiškai stebimas maždaug po trijų savaičių, šešių savaičių (ūminės fazės pabaigoje), dvylikos ir dvidešimt keturių savaičių (palaikomosios fazės pabaigoje) ir vėliau, esant klinikinei būtinybei (taip pat žr. 4.4 skyrių). Gydymą reikia nutraukti, jeigu transaminazių aktyvumas 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius). Didinant dozę, kepenų funkcijos tyrimus vėl reikalinga atlikti tokiu pat dažniu kaip ir pradedant gydymą.

Gydymo trukmė

Pacientai, sergantys depresija, turi būti gydomi pakankamą laiką, mažiausiai 6 mėnesius, kad galima būtų įsitikinti, jog simptomai išnyko.

Gydymo SSRI ar SNRI grupės antidepresantais keitimas gydymu agomelatinu

Nutraukus gydymą SSRI ar SNRI grupės antidepresantu, pacientams gali pasireikšti nutraukimo simptomai.

Reikėtų vadovautis vartojamo SSRI ar SNRI grupės antidepresanto PCS, kaip nutraukti gydymą, kad būtų išvengta nutraukimo simptomų. Agomelatiną vartoti galima pradėti iškart, kai tik pradedama mažinti SSRI ar SNRI grupės antidepresanto dozė (žr. 5.1 skyrių).

Gydymo nutraukimas

Nutraukiant gydymą dozės mažinti nereikia.

Specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai

Agomelatino veiksmingumas ir saugumas, jo skiriant nuo 25 mg iki 50 mg per parą dozėmis senyviems (< 75 metų) depresija sergantiems asmenims, yra nustatytas. Poveikis nėra aprašytas

75 metų ir vyresniems pacientams. Todėl šios grupės pacientams agomelatino skirti negalima (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius). Atsižvelgiant į amžių dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų veiklos sutrikimas

Pacientų, sergančių sunkiu inkstų nepakankamumu, organizme nebuvo stebėta jokių ypatingų agomelatino farmakokinetikos parametrų pokyčių. Tačiau yra nedaug klinikinių duomenų apie Thymanax vartojimą depresija sergantiems pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi smarkiai ar vidutiniškai. Todėl šiems pacientams skirti Thymanax reikia atsargiai.

Kepenų veiklos sutrikimas

Esant kepenų funkcijos sutrikimui Thymanax vartoti negalima (žr. 4.3, 4.4 ir 5.2 skyrius).

Vaikų populiacija

Thymanax saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 2 metų didžiosios depresijos epizodams gydyti dar neištirti. Duomenų nėra. (žr. 4.4 skyrių).

Thymanax nėra skirtas vaikams nuo gimimo iki 2 metų didžiosios depresijos epizodams gydyti.

Vartojimo metodas

Vartojama išgeriant.

Thymanax plėvele dengtas tabletes galima gerti valgant ir nevalgius.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Kepenų funkcijos sutrikimas (t. y. cirozė ar aktyvi kepenų liga) arba transaminazės 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių).

Stiprių CYP1A2 inhibitorių (pvz., fluvoksamino, ciprofloksacino) vartojimas kartu (žr. 4.5 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kepenų funkcijos stebėjimas

Po vaisto pateikimo į rinką gydant pacientus Thymanax buvo gauta pranešimų apie kepenų pažeidimus, įskaitant kepenų funkcijos nepakankamumą (tarp pacientų, turinčių kepenų ligų rizikos veiksnių, išimtinai aprašyta nedaugelis atvejų, pasibaigusių mirtimi arba kepenų transplantacija), kepenų fermentų koncentracijos padidėjimą daugiau kaip 10 kartų virš viršutinės normalių reikšmių ribos, hepatitą ir geltą (žr. 4.8 skyrių). Dauguma iš šių reiškinių pasireikšdavo pirmaisiais gydymo mėnesiais. Pažeidimai dažniausiai pasireiškia kepenų ląstelių lygmenyje su padidėjusiu transaminazių aktyvumu serume, kuris paprastai sugrįžta į normalų lygį nutraukus Thymanax vartojimą.

Prieš pradedant gydymą būtina laikytis atsargumo priemonių, taip pat visus pacientus būtina atidžiai stebėti gydymo metu, ypač jei yra kepenų pažeidimo rizikos veiksnių arba kartu vartojami vaistiniai preparatai, kurie yra susiję su kepenų pažeidimo rizika.

Prieš pradedant gydymą

Pacientams, turintiems kepenų pažeidimo rizikos veiksnių, pavyzdžiui:

-nutukimas, antsvoris, nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga, diabetas,

-alkoholio vartojimo sutrikimas ir (arba) žymus alkoholio suvartojimas;

taip pat pacientams, tuo pat metu vartojantiems vaistinių preparatų, susijusių su kepenų pažeidimo rizika, gydymą Thymanax galima skirti tik atidžiai apsvarsčius gydymo naudą ir riziką.

Visiems pacientams prieš pradedant gydymą būtina atlikti kepenų funkcijos tyrimus. Gydymo negalima pradėti, jeigu pradinis ALT ir (arba) AST aktyvumas daugiau kaip 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą (žr. 4.3 skyrių). Būtinas atsargumas, kai Thymanax skiriama pacientams, kurių transaminazių aktyvumas prieš pradedant gydymą buvo padidėjęs (viršijo viršutinę normalių reikšmių

ribą, tačiau buvo padidėjęs 3 kartus už viršutinę normalių reikšmių ribą).

Kepenų funkcijos tyrimų dažnis

-prieš pradedant gydymą

-tuomet:

-maždaug po 3 savaičių;

-maždaug po 6 savaičių (ūminės fazės pabaigoje);

-maždaug po 12 ir 24 savaičių (palaikomosios fazės pabaigoje);

-ir vėliau tuomet, kai bus klinikinių indikacijų.

-Didinant preparato dozę, kepenų funkcijos tyrimus reikia vėl atlikti tokiu pat dažnumu, kaip ir pradedant gydymą.

Bet kuriam pacientui, kurio serumo transaminazių aktyvumas padidėja, būtina po 48 valandų pakartoti kepenų funkcijos tyrimus.

• Gydymo laikotarpiu

GydymąThymanax būtina nedelsiant nutraukti, jeigu:

pacientui atsirado galimo kepenų pažeidimo simptomų ar požymių (tokių kaip tamsios spalvos

dalyje, ilgai išliekantis naujai pasireiškęs ir nepaaiškinamas nuovargis);

serumo transaminazių aktyvumas daugiau kaip 3 kartus viršija viršutinę normalių reikšmių ribą.šlapimas, šviesios spalvos išmatos, geltona oda ar akys, skausmas viršutinėje dešinėje pilvo

Po gydymo Thymanax nutraukimo kepenų funkcijos tyrimus reikėtų kartoti tol, kol serumo transaminazių aktyvumas taps normalus.

Vaikų populiacija

Thymanax nerekomenduojama gydyti depresija sergančių pacientų, jaunesnių kaip 18 metų amžiaus, nes Thymanax saugumas ir veiksmingumas šiai pacientų grupei nenustatytas. Klinikinių tyrimų metu tarp vaikų ir paauglių, gydytų kitais antidepresantais, dažniau negu placebo grupėje pastebėtas suicidinis elgesys (bandymai nusižudyti ir mintys apie savižudybę) bei priešiškumas (daugiausia agresija, priešinimasis ir pyktis) (žr. 4.2 skyrių).

Vartojimas senesniems žmonėms

Agomelatino poveikis 75 metų ir vyresniems pacientams nėra aprašytas, todėl šios amžiaus grupės pacientams agomelatino skirti negalima (taip pat žr. 4.2 ir 5.1 skyrius).

Vartojimas senesniems, demencija sergantiems žmonėms

Thymanax neturėtų būti gydomi didžiosios depresijos epizodai senyviems pacientams, sergantiems demencija, nes Thymanax saugumas ir veiksmingumas šiai pacientų grupei nenustatytas.

Bipolinis sutrikimas / manija / hipomanija

Thymanax reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę bipolinio sutrikimo, manijos ar hipomanijos epizodų, ir gydymą juo reikia nutraukti, jeigu pacientui pasireiškia manijos simptomų (žr. 4.8 skyrių).

Savižudybė ir (arba) mintys apie savižudybę

Depresija yra susijusi su minčių apie savižudybę, savęs žalojimo ir savižudybės (su savižudybe siejamų reiškinių) rizikos padidėjimu. Ši rizika išlieka, kol būklė reikšmingai nepagerėja. Pirmąsias kelias gydymo savaites ar ilgiau būklė gali nepagerėti, todėl pacientus reikia atidžiai stebėti, kol būklė pagerės. Remiantis bendrąja klinikine patirtimi, ankstyvuoju sveikimo laikotarpiu savižudybės rizika gali padidėti.

Pacientams, kuriems anksčiau buvo su savižudybe siejamų reiškinių, ir tiems, kurie prieš pradedant gydymą dažnai galvojo apie savižudybę, yra didesnė mąstymo apie savižudybę ir bandymo žudytis rizika, todėl šiuos pacientus gydymo metu reikia atidžiai stebėti. Placebu kontroliuotų klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo suaugę psichikos sutrikimais sergantys pacientai, metaanalizės duomenys parodė, kad jaunesniems kaip 25 metų pacientams vartojant antidepresantus su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė, lyginant su placebu.

Gydant pacientus, ypač priklausančius didelės rizikos grupei, būtina atidžiai stebėti gydymo pradžioje ir keičiant dozę. Ligonius (ir jų globėjus) reikia įspėti, kad stebėtų, ar būklė nesunkėja, ar neatsiranda su savižudybe siejamo elgesio ir mąstymo apie savižudybę apraiškų, neįprastų elgesio pokyčių.

Pastebėjus minėtus pokyčius, patariama nedelsiant kreiptis į medicinos specialistus.

Derinys su CYP1A2 inhibitoriais (žr. 4.3 ir 4.5 skyrių)

Atsargiai skirti Thymanax kartu su vidutinio stiprumo CYP1A2 inhibitoriais (pvz., propranololiu, enoksacinu), nes jie gali padidinti agomelatino ekspoziciją.

Laktozės netoleravimas

Thymanax sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galima sąveika, paveikianti agomelatiną

Agomelatiną daugiausia metabolizuoja citochromai P450 1A2 (CYP1A2) (90 %) ir CYP2C9/19 (10 %). Tie vaistiniai preparatai, kurie sąveikauja su šiais izofermentais, gali sumažinti ar padidinti agomelatino biologinį prieinamumą.

Agomelatino metabolizmą žymiai slopina fluvoksaminas, kuris smarkiai slopina CYP1A2 ir vidutiniškai – CYP2C9, todėl 60 kartų (intervalas 12-412) padidėja agomelatino ekspozicija. Todėl negalima kartu su Thymanax vartoti stiprių CYP1A2 inhibitorių (pvz., fluvoksamino, ciprofloksacino).

Skiriant agomelatiną kartu su estrogenais (vidutinio stiprumo CYP1A2 inhibitoriais), agomelatino ekspozicija padidėja keletą kartų. Nors ir nebuvo specifinių požymių, susijusių su vaisto saugumu gydant 800 pacientų kartu su estrogenais, skirti agomelatiną su kitais vidutinio stiprumo CYP1A2 inhibitoriais (pvz., propranololiu, enoksacinu) reikia atsargiai, kol nebus įgyta daugiau patirties (žr 4.4 skyrių).

Rifampicinas kaip visų trijų citochromų, kurie dalyvauja agomelatino metabolizme, induktorius gali sumažinti agomelatino biologinį prieinamumą.

Rūkymas indukuoja CYP1A2 ir nustatyta, kad mažina agomelatino biologinį prieinamumą, ypač stipriai rūkantiesiems (≥ 15 cigarečių per parą) (žr. 5.2 skyrių).

Agomelatino galimas poveikis kitiems vaistiniams preparatams

Agomelatinas in vivo nesužadina CYP450 izofermentų. Agomelatinas neslopina in vivo CYP1A2 ir CYP450 in vitro. Todėl agomelatinas nekeičia vaistinių preparatų, metabolizuojamų CYP 450, ekspozicijos.

Vaistiniai preparatai, kurie stipriai jungiasi prie plazmos baltymų

Agomelatinas nekeičia laisvos vaistinių preparatų, kurie stipriai jungiasi prie plazmos baltymų, koncentracijos ir atvirkščiai.

Kiti vaistiniai preparatai

I fazės klinikinių tyrimų metu tikslinėje populiacijoje nebuvo pastebėta farmakokinetinės ar farmakodinaminės sąveikos su šiais vaistiniais preparatais, kurie galėjo būti vartojami kartu su

Thymanax: benzodiazepinais, ličiu, paroksetinu, flukonazolu ir teofilinu.

Alkoholis

Gydantis preparatu Thymanax, alkoholio vartoti nepatariama.

Elektrokonvulsinė terapija (EKT)

Nėra patyrimo vartojant agomelatiną kartu su EKT. Tyrimų su gyvūnais metu nenustatyta traukulių sukeliančių savybių (žr. 5.3 skyrių), tačiau manoma, kad klinikinės pasekmės kartu su EKT vartojant Thymanax gali būti nemalonios.

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie agomelatino vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka (duomenų yra mažiau kaip apie 300 nėštumų baigtis). Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio vaikingumui ar jauniklių atsivedimo eigai, embriono, vaisiaus ar jauniklių raidai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Laikantis atsargumo priemonių, nėštumo metu Thymanax vartojimo geriau vengti.

Žindymas

Nežinoma, ar agomelatino/ metabolitų išskiriama į motinos pieną. Esami farmakodinamikos ir toksikologinių tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad agomelatino ir jo metabolitų išsiskiria į gyvūnų pieną (žr. 5.3 skyrių). Pavojaus žindomiems naujagimiams / kūdikiams atmesti negalima. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo Thymanax.

Vaisingumas

Poveikio reprodukcijai tyrimai su žiurkėmis ir triušiais neparodė agomelatino poveikio vaisingumui (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas.

Turint omenyje, kad dažnos nepageidaujamos reakcijos yra svaigulys ir mieguistumas, pacientus reikia perspėti, kad tai gali pakenkti gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Klinikinių tyrimų duomenimis Thymanax buvo gydomi daugiau kaip 8000 depresiją patyrusių pacientų.

Nepageidaujamos reakcijos dažniausiai buvo lengvos ar vidutinio sunkumo ir pasireiškė per pirmas dvi gydymo savaites. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, pykinimas ir galvos svaigimas.

Nepageidaujamos reakcijos paprastai būdavo laikinos ir paprastai dėl jų nereikėdavo nutraukti gydymo.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau esančioje lentelėje yra išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios buvo stebėtos placebu ar veiksmingu vaistiniu preparatu kontroliuojamųjų tyrimų metu.

Nepageidaujamų reakcijų dažnis išvardytas toliau, naudojant tokius sutrikimų dažnio apibūdinimus: labai dažni (≥1/10); dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100); reti (nuo

≥1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (<1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Dažnis nebuvo patikslintas pagal placebą.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Dažniausiai vartojamas apibrėžimas

Psichikos sutrikimai

Dažni

Nerimas

 

 

Nenormalūs sapnai *

 

Nedažni

Mintys apie savižudybę ar savižudiškas

 

 

elgesys (žr. 4.4 skyrių)

 

 

Sujaudinimas ir susiję simptomai* (tokie

 

 

kaip irzlumas ir neramumas)

 

 

Agresija*

 

 

Nakties košmarai*

 

 

Manija ar hipomanija *

 

 

Šie simptomai taip pat gali pasireikšti ir dėl

 

 

gretutinės ligos (žr. 4.4 skyrių)

 

 

Sumišimas*

 

Reti

Haliucinacijos*

Nervų sistemos

Labai dažni

Galvos skausmas

sutrikimai

Dažni

Galvos svaigimas

 

 

Mieguistumas

 

 

Nemiga

 

Nedažni

Migrena

 

 

Parestezija

 

 

Neramių kojų sindromas*

 

Reti

Akatizija *

Akių sutrikimai

Nedažni

Miglotas matymas

Ausų ir labirintų

Nedažni

Spengimas ausyse*

sutrikimai

 

 

Virškinimo trakto

Dažni

Pykinimas

sutrikimai

 

Viduriavimas

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

Skausmas pilve

 

 

Vėmimas*

Kepenų, tulžies pūslės ir

Dažni

Padidėjęs ALAT ir (ar) ASAT aktyvumas

latakų sutrikimai

 

(klinikiniuose tyrimuose ALAT ir (ar)

 

 

ASAT aktyvumo padidėjimas, >3 kartus

 

 

viršijantis viršutinę normos ribą, stebėtas 1,2

 

 

% pacientų, gydytų 25 mg agomelatino per

 

 

parą, ir 2,6 % pacientų, gydytų 50 mg

 

 

agomelatino per parą, palyginti su 0,5 %

 

 

skiriant placebą).

 

Nedažni

Padidėjęs gama gliutamiltransferzės *

 

 

(GGT) kiekis (> 3 kartus viršijantis viršutinę

 

 

normos ribą)

 

Reti

Hepatitas

 

 

Padidėjęs šarminės fosfatazės kiekis* (> 3

 

 

kartus viršijantis viršutinę normos ribą)

 

 

Kepenų nepakankamumas*(1)

 

 

Gelta*

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Hiperhidrozė

sutrikimai

 

Egzema

 

 

Niežulys*

 

 

 

 

Dilgėlinė*

 

Reti

Eriteminis bėrimas

 

 

Veido edema ir angioneurozinė edema*

Skeleto, raumenų ir

Dažni

Nugaros skausmas

jungiamojo audinio

 

 

sutrikimai

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

Reti

Šlapimo susilaikymas

sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

Nuovargis

vartojimo vietos

 

 

pažeidimai

 

 

Tyrimai

Dažni

Kūno masės padidėjimas*

 

Nedažni

Kūno masės sumažėjimas *

* Dažnis apskaičiuotas remiantis klinikinių tyrimų duomenimis tiems nepageidaujamiems reiškiniams, apie kuriuos sužinota gavus spontaninių pranešimų.

(1) Tarp pacientų, turinčių kepenų ligų rizikos veiksnių, išimtinai aprašyta nedaugelis atvejų, pasibaigusių mirtimi arba kepenų transplantacija.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Duomenų apie agomelatino perdozavimą yra nedaug. Agomelatino perdozavimo patirtis parodė, kad buvo gauta pranešimų apie apsnūdimą, epigastralgiją, mieguistumą, nuovargį, sujaudinimą, nerimą, įtampą, galvos svaigimą, cianozę ar bendrą negalavimą.

Vienas pacientas suvartojęs 2 450 mg agomelatino pasveiko savaime, be širdies ir kraujagyslių sistemos ar biologinių pakitimų.

Gydymas

Specifinis priešnuodis agomelatinui nežinomas. Perdozavus gydomi klinikiniai simptomai ir pacientas stebimas, kaip įprasta. Rekomenduojamas tolesnis ištyrimas medicinos įstaigoje.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – psichoanaleptikai, kiti antidepresantai. ATC kodas – N06AX22.

Veikimo mechanizmas

Agomelatinas yra melatonerginis MT1 ir MT2 receptorių agonistas ir 5-HT2C antagonistas.

Agomelatino prisijungimo prie receptorių tyrimų metu nustatyta, kad agomelatinas neturi poveikio

monoamino sunaudojimui ir neturi afiniteto α, β adrenerginiams, histaminerginiams, cholinerginiams, dopaminerginiams ir benzodiazepino receptoriams.

Agomelatinas gyvūnams iš naujo sinchronizuoja cirkadinius ritmus, esant jų sutrikimams. Agomelatinas padidina noradrenalino ir dopamino atsipalaidavimą frontalinėje žievėje ir neveikia ekstraceliulinio serotonino kiekio.

Farmakodinaminis poveikis

Gyvūnų depresijos modeliuose (išmokto bejėgiškumo testas, nevilties testas, lėtinis lengvas stresas), taip pat cirkadinių ritmų desinchronizacijos ir streso bei nerimo modeliuose agomelatino poveikis buvo antidepresinis.

Žmonėms Thymanax turi pozityvinį fazės atsinaujinimo poveikį; jis sužadina miego paankstinimo fazę, kūno temperatūros sumažėjimą ir melatonino pasireiškimą.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Thymanax veiksmingumas ir saugumas gydant didžiosios depresijos epizodus buvo tirtas klinikinėje programoje, kurioje dalyvavo 7 900 pacientų gydytų Thymanax.

Norint ištirti trumpalaikį Thymanax veiksmingumą didžiosios depresijos sutrikimui suaugusiems pacientams skiriant nustatytą dozę ir (arba) didinant titruojamą dozę iki pakankamai veiksmingos, buvo atlikta dešimt placebu kontroliuojamų tyrimų. 6 iš 10 trumpalaikių dvigubai aklų placebu kontroliuojamų tyrimų duomenimis, vartojant 25–50 mg agomelatino, gydymo pabaigoje (praėjus daugiau kaip 6 ar 8 savaitėms) nustatytas reikšmingas agomelatino veiksmingumas. Pagrindinis vertinimo kriterijus buvo HAMD-17 skalės pokytis nuo pradinio vertinimo.Vieno tyrimo metu agomelatino poveikis nesiskyrė nuo placebo, tačiau taikant aktyvią kontrolę paroksetinu arba fluoksetinu, nustatyta, kad jis buvo veiksmingas. Agomelatinas tiesiogiai nebuvo lyginamas su paroksetinu ir fluoksetinu, nes šie lyginamieji preparatai buvo pridėti siekiant užtikrinti bandomųjų tyrimų jautrumą. Atliekant kitus du tyrimus nebuvo galima padaryti išvados, nes vartojamų aktyviai kontrolei paroksetino arba fluoksetino poveikis nesiskyrė nuo placebo. Šiuose klinikiniuose tyrimuose nebuvo leidžiama padidinti nei agomelatino, nei paroksetino ar fluoksetino pradinės dozės, net jei atsakas nebuvo tinkamas.

Sunkesne depresija (pradinis vertinimas HAM-D≥25) sergantiems pacientams visų placebu kontroliuojamų tyrimų metu taip pat buvo nustatytas agomelatino veiksmingumas.

Atsako į gydymą Thymanax dažnis, palyginti su placebu, buvo statistiškai reikšmingai didesnis. Šešiuose iš septynių vaistinio preparato veiksmingumo tyrimų, kuriuose dalyvavo heterogeniškos suaugusių pacientų su depresija populiacijos, buvo nustatyta, kad tiriamasis preparatas buvo veiksmingesnis (2 tyrimai) arba ne mažiau veiksmingas (4 tyrimai), palyginti su SASI (selektyviaisiais serotonino atgalinio sugrąžinimo inhibitoriais) / SNSI (serotonino ir noradrenalino atgalinio sugrąžinimo inhibitoriais) (sertralinu, escitalopramu, fluoksetinu, venlafaksinu ar duloksetinu). Antidepresinis poveikis buvo vertintas pagal HAMD-17 skalę kaip pagrindinis arba antrinis vertinimo kriterijus.

Recidyvo prevencijos tyrimas parodė, kad antidepresinis poveikis išliko. Pacientai, kuriems buvo teigiamas poveikis gydant Thymanax 25–50 mg vieną kartą per parą 8/10 savaičių, atsitiktiniu būdu buvo parinkti tolesniam gydymui Thymanax 25–50 mg vieną kartą per parą arba placebu dar 6 mėnesius. Skiriant Thymanax 25–50 mg vieną kartą per parą buvo nustatytas jo statistiškai reikšmingas pranašumas, palyginti su placebu (p=0,0001), įvertinant pirmines pasekmes ir depresijos recidyvą, skaičiuojant laiką iki recidyvo. Per tolesnį 6 mėnesių laikotarpį, kai dvigubai aklu būdu buvo skiriamas vartoti Thymanax ir placebas, recidyvų buvo 22 % Thymanax grupėje ir 47 % placebo grupėje.

Thymanax nepaveikė sveikų savanorių dienos budrumo ir atminties. Depresija sergantiems pacientams Thymanax 25 mg padidino gilaus miego lėto bangavimo fazę ir neveikė REM (angl. Rapid Eye Movement – greitų akių judesių) miego trukmės. Thymanax 25 mg taip pat paankstino miego pradžią ir širdies veiklos sulėtėjimą. Kaip įvertino patys pacientai, nuo pirmosios gydymo savaitės labai pagerėjo užmigimas ir miego kokybė, o dienos metu nepasireiškė judesių nevikrumas.

Remiantis duomenimis, gautais atliekant specifinį lyginamąjį lytinės disfunkcijos tyrimą su depresija sergančiais pacientais, pasiekusiais remisijos būseną, nustatyta tokia tendencija, kad vartojant Thymanax lytinė disfunkcija pasireiškia rečiau (statistiškai nereikšmingai), negu vartojant venlafaksiną, vertinant lytinio potraukio ar orgazmo balus pagal seksualinio poveikio skalę (angl. Sex Effects Scale (SEXFX)). Tyrimų jungtinės analizės duomenimis, gautais naudojant Arizonos lytinio patyrimo skalę (angl. Arizona Sexual Experience Scale (ASEX)), Thymanax nesukelia seksualinės funkcijos sutrikimų. Sveikiems savanoriams Thymanax, kitaip nei paroksetinas, nesukėlė lytinės funkcijos pokyčių.

Klinikinių tyrimų metu Thymanax neturėjo poveikio širdies susitraukimų dažniui ir kraujospūdžiui.

Tiriant pacientus, pasiekusius depresijos remisiją, ir siekiant įvertinti nutraukimo simptomus, remiantis simptomų ir požymių, atsirandančių nutraukus vaisto vartojimą, sąrašu (angl.

Discontinuation Emergent Signs and Symptoms(DESS)), Thymanax nesukėlė nutraukimo sindromo po staigaus gydymo nutraukimo.

Tiriant sveikus savanorius pagal specifinę akivaizdžių analogų skalę ir Narkomanijos tyrimo centro aprašo (angl. Addiction Research Center Inventory (ARCI)) 49 sąrašą, Thymanax nesukelia pripratimo.

Placebu kontroliuojamame 8 savaičių trukmės tyrime, kai buvo skiriama 25-50 mg per parą agomelatino dozė senyviems (65 metų ir vyresniems) pacientams, sergantiems depresija (N = 222, iš jų 151 buvo gydomas agomelatinu), buvo stebimas statistiškai reikšmingas HAM-D bendrojo įvertinimo (pagrindinės vertinamosios baigties) 2,67 balo skirtumas. Asmenų, kuriems buvo stebėtas teigiamas gydymo atsakas, analizė parodė, kad agomelatino poveikis viršesnis. Labai senyvo amžiaus pacientams (≥ 75 metų, N = 69, iš jų 48 buvo gydomi agomelatinu) pagerėjimo stebėta nebuvo.

Agomelatino toleravimas senyviems pacientams buvo panašus, kaip ir jaunesnio amžiaus suaugusiems pacientams.

Atliktas specifinis kontroliuojamas 3 savaičių trukmės tyrimas, kuriame dalyvavo didžiosios depresijos sutrikimu sergantys pacientai, kai jiems vartojant paroksetino (SSRI) ar venlafaksino (SNRI) būklė nebuvo pakankamai pagerėjusi. Gydymą šiais antidepresantais pakeitus gydymu agomelatinu atsiranda nutraukimo simptomų, tiek po staigaus, tiek po laipsniško ankstesnio gydymo SSRI arba SNRI grupės antidepresantu nutraukimo. Šie nutraukimo simptomai gali būti supainioti su nepakankamu agomelatino poveikiu gydymo pradžioje.

Procentinė pacientų, kuriems pasireiškė bent vienas nutraukimo simptomas per savaitę nuo gydymo SSRI ar SNRI grupės antidepresantu nutraukimo, dalis buvo mažesnė ilgo laipsniško dozės mažinimo (2 savaičių laikotarpiu) grupėje, palyginus su greito laipsniško dozės mažinimo grupe (1 savaitės laikotarpiu) ir staigaus nutraukimo, SSRI arba SNRI grupės antidepresantą pakeičiant kitu preparatu, grupe: atitinkamai 56,1 %, 62,6 % ir 79,8 %.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Thymanax tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis gydant didžiosios depresijos epizodus (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija ir biologinis prieinamumas

Pavartotas per burną agomelatinas greitai ir gerai (80 %) absorbuojamas. Absoliutus biologinis prieinamumas yra mažas (<5 % vartojant geriamas terapines dozes) ir atskiriems asmenims ryškiai skiriasi. Biologinį prieinamumą didina geriamieji kontraceptikai ir mažina rūkymas. Didžiausia koncentracija plazmoje pasiekiama per 1–2 valandas.

Sisteminė agomelatino ekspozicija, vartojant terapines dozes, didėja proporcingai dozei. Taikant didesnes dozes atsiranda presisteminio įsotinimo poveikis.

Maistas (įprastinis ar riebus) nekeičia biologinio prieinamumo ir absorbcijos greičio. Labai riebus maistas gali paveikti biologinį prieinamumą ir absorbciją.

Pasiskirstymas

Nusistovėjęs pasiskirstymo tūris yra maždaug 35 l, su plazmos baltymais susijungia 95 % nepriklausomai nuo koncentracijos, šio jungimosi neveikia pacientų amžius ir inkstų funkcijos sutrikimas, tačiau, esant kepenų funkcijos sutrikimui, nesusijungusi frakcija padvigubėja.

Biotransformacija

Išgertas agomelatinas greitai metabolizuojamas daugiausia kepenų CYP1A2 izofermentų. CYP2C9 ir CYP2C19 izofermentai taip pat dalyvauja šiame procese, bet jų vaidmuo mažesnis.

Svarbiausi metabolitai, hidroksilintas ir demetilintas agomelatinas nėra aktyvūs, jie greitai sujungiami ir pašalinami į šlapimą.

Eliminacija

Eliminacija vyksta greitai, vidutinis plazmos pusinės eliminacijos laikas yra nuo 1 iki 2 valandų, o klirensas didelis (apie 1100 ml/min.), ir iš esmės eliminuojami metabolitai.

Šalinama daugiausia (80 %) su šlapimu metabolitų pavidalu, o nepakitusios medžiagos šlapime randama nedidelis kiekis.

Pakartotinai pavartojus kinetika nekinta.

Inkstų veiklos sutrikimas

Pacientų, sergančių sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, organizme nebuvo stebėta jokių ypatingų farmakokinetikos parametrų pokyčių (n=8, viena 25 mg dozė), tačiau pacientams, kurių inkstų funkcija smarkiai ar vidutiniškai sutrikusi, preparatą reikia skirti atsargiai, nes klinikinių duomenų apie jo taikymą šiems pacientams yra nedaug (žr. 4.2 skyrių).

Kepenų veiklos pažeidimas

Specialaus tyrimo metu, dalyvaujant kepenų ciroze sergantiems pacientams, kuriems buvo lengvas (Child-Pugh tipas A) ar vidutinio sunkumo (Child-Pugh tipas B) kepenų pažeidimas, agomelatino

25 mg ekspozicija gerokai padidėjo, atitinkamai 70 ir 140 kartų, palyginti su savanoriais, kurių kepenų funkcija buvo normali ir kurių amžius, svoris bei rūkymo įpročiai buvo panašūs (žr. 4.2, 4.3 ir 4.4 skyrius).

Senyvi žmonės

Farmakokinetikos tyrime, atliktame su senyvais pacientais (≥ 65 metų), nustatyta, kad, skyrus 25 mg Thymanax dozę, AUC ir Cmax vidurkiai buvo 4 kartus ir 13 kartų didesni ≥ 75 metų pacientams, palyginus su < 75 metų pacientais. Bendras pacientų, vartojusių 50 mg dozę, skaičius buvo per mažas, kad būtų galima daryti kokias nors išvadas. Senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia.

Etninės grupės

Duomenų apie rasės įtaką agomelatino farmakokinetikai nėra.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Duodant dideles dozes pelėms, žiurkėms ir beždžionėms pastebėtas raminamasis poveikis.

Duodant dozes nuo 125 mg/kg per parą graužikams, nustatytas didelis CYP2B ir vidutiniškai išreikštas CYP3A sužadinimas, o beždžionėms, duodant 375 mg/kg per parą CYP2B ir CYP3A indukcija buvo nedidelė. Kartotinių dozių toksiškumo tyrimų duomenimis, tiriant graužikus ir beždžiones nepastebėta toksinio poveikio kepenims.

Vaikingų žiurkių organizme agomelatinas pereina per placentą ir patenka į vaisiaus organizmą. Reprodukcijos tyrimų su žiurkėmis ir triušiais metu nenustatyta agomelatino poveikio vaisingumui, embriofetaliniam vystymuisi ir prenataliniam bei postnataliniam vystymuisi.

Atlikus seriją standartinių genotoksiškumo tyrimų in vitro ir in vivo, mutageninio ar klastogeninio agomelatino poveikio nenustatyta.

Kancerogeniškumo tyrimų metu nustatyta, kad duodant agomelatino dozę 110 kartų didesnę už terapinę, žiurkėms ir pelėms padažnėjo kepenų auglių atvejų. Kepenų augliai greičiausiai siejasi su specifinių graužikams fermentų indukcija. Esant didelei ekspozicijai (60 kartų didesnei, nei duodant terapines dozes) žiurkėms dažniau išsivystydavo gerybinės pieno liaukų fibroadenomos, tačiau ne dažniau nei kontrolinėje grupėje.

Farmakologiniai saugumo tyrimai neparodė kokio nors agomelatino poveikio hERG (žmogaus su Ether à-go-go susijusio geno) srovei ar šunų Purkinje ląstelių veiklos potencialui. Agomelatiną leidžiant į pilvaplėvę iki 128 mg/kg pelėms ir žiurkėms, traukulius sukeliančio poveikio nenustatyta.

Nebuvo pastebėta jokio agomelatino poveikio gyvūnų jauniklių elgsenai, regėjimo ir reprodukcinei funkcijoms. Pastebėtas nedidelis, nuo dozės nepriklausomas kūno svorio sumažėjimas, susijęs su farmakologinėmis savybėmis, bei tam tikras nedidelis poveikis patinų reprodukciniams organams, nesant jokio žalingo poveikio su reprodukcinei veiklai.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis:

Laktozės monohidratas

Kukurūzų krakmolas

Povidonas K 30

Karboksimetilkrakmolo A natrio druska

Stearino rūgštis

Magnio stearatas

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Plėvelė:

Hipromeliozė

Geltonasis geležies oksidas (E172)

Glicerolis

Makrogolis 6000

Magnio stearatas

Titano dioksidas (E171)

Spausdinimo rašale yra šelako, propilenglikolio ir indigotinas (E132).

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Aliuminio/PVC lizdinės plokštelės, supakuotos į kartonines dėžutes (su kalendoriumi). Pakuotėse yra 7, 14, 28, 42, 56, 84 ir 98 plėvele dengtos tabletės.

100 plėvele dengtų tablečių pakuotės, skirtos ligoninėms. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow

Airija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/498/001-008

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2009 m. vasario mėn. 19 d.

Paskutinio perregistravimo data 2013 m. lapkričio mėn. 13 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

MMMM-mm

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai