Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasThyrogen
ATC kodasH01AB01
Sudėtisthyrotropin alfa
GamintojasGenzyme Europe B.V.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Thyrogen 0,9 mg milteliai injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename Thyrogen flakone yra 0,9 mg (nominalus kiekis) tirotropino alfa. Praskiedus, kiekviename Thyrogen flakone yra po 0,9 mg tirotropino alfa kiekviename 1 ml.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai injekciniam tirpalui.

Balti arba balsvi liofilizuoti milteliai.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Thyrogen vartojamas serumo tiroglobulino (Tg) mėginiui kartu su radioaktyvaus jodo kaupimosi vaizdavimu arba be jo. Mėginys daromas po skydliaukės pašalinimo ligoniams, kuriems taikoma skydliaukės hormonų slopinimo terapija (SHST), jei reikia nustatyti, ar nėra skydliaukės likučių ir gerai diferencijuoto skydliaukės vėžio.

Nedidelės rizikos grupės ligoniai, sergantys gerai diferencijuota skydliaukės karcinoma, kurių Tg kiekis serume SHST metu yra nenustatomai mažas ir rekombinuoto skydliaukę stimuliuojančio hormono (rh SSH) stimuliuotas Tg kiekis nepadidėjęs, gali būti stebimi, nustatant rh SSH stimuliuotą Tg kiekį.

Thyrogen vartojamas ikiterapinei stimuliacijai prieš skydliaukės audinio likučių abliaciją nuo 30 mCi (1,1 GBg) iki 100 mCi (3,7 GBq) radioaktyviuoju jodu pacientams, kuriems atliktas dalinis ar visiškas skydliaukės pašalinimas dėl gerai diferencijuoto skydliaukės vėžio ir nesant duomenų apie tolimesnį skydliaukės vėžio metastazavimą (žr. 4.4 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymas atliekamas prižiūrint gydytojams, turintiems skydliaukės vėžio gydymo patirtį.

Dozavimas

Rekomenduojamas dozavimas yra dvi 0,9 mg tirotropino alfa dozės, švirkščiamos tik į raumenis. Antroji dozė po pirmosios švirkščiama praėjus 24 valandoms.

Vaikų populiacija

Dėl duomenų apie Thyrogen poveikį vaikams stokos, juo gydyti vaikus galima tik esant ypatingoms aplinkybėms.

Senyvi pacientai

Kontroliuojamųjų tyrimų rezultatai neatspindėjo Thyrogen saugumo ir veiksmingumo skirtumų, lyginant jaunesnius kaip 65 metų amžiaus ir vyresnius kaip 65 metų amžiaus suaugusius pacientus, kai

Thyrogen naudojamas diagnostiniams tikslams.

Senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 4.4 skyrių).

Pacientai, kurių inkstų ir kepenų funkcija sutrikusi

Remiantis poregistracinės priežiūros duomenimis bei paskelbta moksline informacija galima spręsti, kad Thyrogen reikšmingai lėčiau šalinamas iš pacientų, sergančių galutinės stadijos inkstų liga (angl. end stage renal disease, ESRD), kuriems atliekama dializė, organizmo. Dėl to skydliaukę stimuliuojančio hormono (SSH) kiekis išlieka padidėjęs ir praėjus kelioms dienoms po gydymo. Tai padidina galvos skausmo ir pykinimo pavojų. Nėra atlikta alternatyvių Thyrogen dozių tyrimų su ESRD sergančiais pacientais, siekiant nustatyti dozės mažinimo rekomendacijas šiai gyventojų grupei.

Ligoniams, kurių inkstų funkcija labai sutrikusi, radioaktyviojo jodo aktyvumą turi atidžiai nustatyti gydytojas radioterapijos specialistas.

Ligoniams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, Thyrogen skirti galima be ypatingų atsargumo priemonių.

Vartojimo metodas

Injekciniame vandenyje ištirpinus miltelius, 1 ml (0,9 mg tirotropino alfa) tirpalo sušvirkščiamas į sėdmenų raumenis. Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Norint atlikti radioaktyvaus jodo skenavimą ar abliaciją, reikia, praėjus 24 valandoms po paskutinės Thyrogen injekcijos, sušvirkšti radioaktyvaus jodo. Diagnostinė scintigrafija po radioaktyvaus jodo injekcijos atliekama praėjus 48-72 valandoms, tuo tarpu scintigrafija, kuri atliekama baigus gydymą, gali būti atidedama kelioms dienoms, kad būtų išvengta galimos foninės įtakos.

Atliekant tiroglobulino (Tg) serume tyrimą tolimesniam diagnostiniam stebėjimui, serumo mėginį reikia imti praėjus 72 val. po paskutinės Thyrogen injekcijos.

Stebint ligonius po gerai diferencijuoto skydliaukės vėžio pašalinimo, Tg mėginiui atlikti Thyrogen turi būti vartojamas laikantis oficialių rekomendacijų.

4.3

Kontraindikacijos

 

Padidėjęs jautrumas galvijų ar žmogaus skydliaukę stimuliuojančiam hormonui arba bet kuriai

 

6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

 

Nėštumas (žr. 4.6 skyrių).

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Thyrogen negalima švirkšti į veną.

Jei vaistas skiriamas kaip alternatyva skydliaukės hormono nutraukimui ir po Thyrogen injekcijos atliekama viso kūno scintigrafija (VKS) ir Tg tyrimas, tyrimo jautrumas, nustatant skydliaukės ar vėžio likučius, būna didesnis. Vartojant Thyrogen, gali būti gauti klaidingi neigiami rezultatai. Esant dideliam įtarimui, kad yra ligos metastazių, būtina prisiminti patvirtinančius vaisto vartojimo nutraukimą VKS ir Tg tyrimus.

Galima tikėtis, kad 18-40 % ligonių, sergančių diferencijuotu skydliaukės vėžiu, turi Tg autoantikūnus, o tai gali sąlygoti neigiamus Tg tyrimo serume rezultatus. Todėl reikia tirti ir TgAb autoantikūnus, ir Tg.

Skiriant Thyrogen didelės rizikos grupės senyviems pacientams, sergantiems širdies liga (pvz., širdies vožtuvų liga, kardiomiopatija, širdies vainikinių arterijų liga ir kuriems yra arba buvo tachiaritmijų, įskaitant prieširdžių virpėjimą), ir pacientams, kuriems nepašalinta skydliaukė, reikia kruopščiai įvertinti naudos ir rizikos santykį.

Nustatyta, kad Thyrogen (skiriamas pacientams, kurių didžioji skydliaukės audinio dalis tebėra in situ) gali sukelti laikiną, tačiau reikšmingą skydliaukės hormonų koncentracijos serume padidėjimą. Todėl pacientams, kurie tebeturi reikšmingą skydliaukės audinio dalį, reikia atidžiai įvertinti rizikos ir naudos santykį kiekvienam pacientui atskirai.

Ilgalaikių tyrimų duomenų, susijusių su mažesnių radioaktyviojo jodo dozių vartojimu, kol kas nėra.

Poveikis naviko augimui ir / arba dydžiui:

Žinomi keli atvejai, kai skydliaukės vėžiu sergantiems ligoniams diagnostikos tikslais nutraukus skydliaukės hormonų vartojimą, dėl su tuo susijusio ilgalaikio SSH kiekio padidėjimo, piktybinis auglys ėmė greičiau augti ir (arba) padidėjo.

Yra teorinė galimybė, kad Thyrogen, kaip skydliaukės hormonų nutraukimas, gali skatinti piktybinio auglio augimą. Atliekant tirotropinio alfa, kuris sukelia trumpalaikį SSH kiekio serume padidėjimą, klinikinius tyrimus, nebuvo nustatyta nė vieno naviko augimo atvejo.

Skydliaukės vėžiu su metastazėmis sergantiems pacientams dėl SSH kiekio padidėjimo, pavartojus preparato Thyrogen, dažniausiai ribotose ertmėse (pvz., galvos ir nugaros smegenyse ir akiduobėse) ar augliui išplitus kakle, metastazių vietose gali susidaryti vietinės edemos ar kraujavimo židiniai, sukeliantys naviko padidėjimą. Priklausomai nuo anatominės audinio vietos, tai gali sukelti ūmius simptomus, pvz., pacientams, kurių centrinėje nervų sistemoje yra metastazių, atsiranda hemiplegija, hemiparezė arba jie apanka. Po Thyrogen vartojimo taip pat buvo pranešta apie gerklų edemą, kvėpavimo sutrikimą, dėl kurio buvo reikalinga tracheotomija, bei skausmą metastazių buvimo vietoje.

Pacientų gydymą, kuriems navikas gali išplisti į gyvybiškai svarbias anatomines struktūras, patariama pradėti vartojant kortikosteroidų.

Natris

Šio švirkštimui paruošto vaistinio preparato sudėtyje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Atskirų tyrimų sąveikai tarp Thyrogen ir kitų vaistinių preparatų nustatyti nebuvo atlikta. Klinikinių tyrimų metu kartu sušvirkštus tirogeno ir skydliaukės hormonų trijodtironino (T3) ir tiroksino (T4), jokios sąveikos nebuvo nustatyta.

Thyrogen vartojimas sudaro sąlygas vaizduoti radioaktyvaus jodo kaupimąsi, nes skydliaukės hormono slopinimo terapijos metu ji išskiria normalų hormono kiekį. Radioaktyvaus jodo kinetikos duomenys rodo, kad jeigu inkstų funkcija yra pablogėjusi, radioaktyvaus jodo klirensas yra 50 % didesnis, kai ligonio skydliaukė funkcionuoja normaliai (eutirozė), negu tada, kai skydliaukės funkcija susilpnėjusi (hipotirozė), todėl radioaktyvaus jodo kaupimosi vaizdavimo metu organizme jo būna mažiau. Į šį veiksnį reikia atsižvelgti parenkant radioaktyvaus jodo kaupimosi vaizdui gauti reikalingą radioaktyviojo jodo aktyvumą.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Thyrogen poveikio gyvūnų reprodukcijai tyrimai neatlikti.

Ar Thyrogen gali pakenkti vaisingumui ir vaisiui, jei bus sušvirkštas nėščiai moteriai, nežinoma.

Thyrogen kartu su diagnostine radioaktyvaus jodo viso kūno scintigrafija nėščioms moterims skirti negalima dėl didelės radioaktyvios medžiagos dozės vaisiui (žr. 4.3 skyrių).

Žindymas

Nežinoma, ar tirotropinas alfa ir jo metabolitai išsiskiria su motinos pienu. Negalima atmesti rizikos žindomam kūdikiui. Žindymo laikotarpiu Thyrogen vartoti negalima.

Vaisingumas

Nežinoma, ar Thyrogen gali paveikti žmonių vaisingumą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Thyrogen gali mažinti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus, kadangi gauta pranešimų apie galvos svaigimą ir galvos skausmą.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos yra pykinimas, kuris pasireiškia 11 % pacientų ir galvos skausmas, pasireiškiantis 6 % pacientų.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujamas reakcijas, pateiktas lentelėje, sudaro nepageidaujamos reakcijos gautos iš šešių prospektyvinių klinikinių tyrimų (N=481) ir reakcijos, apie kurias Genzyme buvo pranešta po

Thyrogen registracijos.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka. Dažnis skirstomas į šias kategorijas: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

klasė pagal

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Infekcijos ir

 

 

gripas

 

infestacijos

 

 

 

 

Gerybiniai,

 

 

 

neoplazminis

piktybiniai ir

 

 

 

patinimas,

nepatikslinti

 

 

 

metastatizinis

navikai (tarp jų

 

 

 

skausmas

cistos ir polipai)

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

svaigulys, galvos

ageuzija,

insultas, tremoras

sutrikimai

 

skausmas

disgeuzija,

 

 

 

 

parestezija

 

Širdies sutrikimai

 

 

 

palpitacijos

Kraujagyslių

 

 

 

veido ir kaklo

sutrikimai

 

 

 

paraudimas

Kvėpavimo

 

 

 

dusulys

sistemos, krūtinės

 

 

 

 

ląstos ir

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo trakto

pykinimas

vėmimas

viduriavimas

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir poodinio

 

 

dilgėlinė,

niežėjimas, padidėjęs

audinio sutrikimai

 

 

išbėrimas

prakaitavimas

Skeleto, raumenų

 

 

kaklo skausmas,

artralgija, mialgija

ir jungiamojo

 

 

nugaros

 

audinio sutrikimai

 

 

skausmas

 

Bendrieji

 

nuovargis, astenija

į gripą panašus

nemalonus pojūtis,

sutrikimai ir

 

 

negalavimas,

skausmas,

vartojimo vietos

 

 

pireksija,

niežėjimas,

pažeidimai

 

 

šaltkrėtis,

išbėrimas ir dilgėlinė

 

 

 

karščio pojūtis

injekcijos į raumenis

 

 

 

 

vietoje

 

 

 

 

Tyrimai

 

 

 

SSH kiekio

 

 

 

 

sumažėjimas

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Thyrogen 0,9 mg skiriant pacientams, kuriems skydliaukė nepašalinta ar pašalinta dalinai, labai retai nustatyta hipertireozė ar prieširdžių virpėjimas.

Klinikiniais ir poregistraciniu laikotarpiu atliktais tyrimais nustatyta, kad jautrumas preparatui padidėja nedažnai. Šią reakciją sudarė dilgėlinė, išbėrimas, niežulys, kaklo ir veido paraudimas ir kvėpavimo sutrikimo požymiai ir simptomai.

Klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 481 pacientas, metu nei po vienkartinio, nei po pakartotinio preparato vartojimo (riboto 27 pacientais) nė vieno paciento organizme neatsirado tirotropino alfa antikūnų. SSH tyrimo po Thyrogen vartojimo atlikti nerekomenduojama. Vis dėlto galinčių įsimaišyti į endogeninio SSH nustatymą, atliekamą reguliaraus stebėjimo metu, antikūnų atsiradimo atmesti negalima.

Po gydymo vaistu Thyrogen gali padidėti skydliaukės audinio likutis arba atsirasti metastazių. Tai gali sukelti ūminius simptomus, priklausančius nuo anatominės audinio vietos. Pvz., CNS metastazių turintiems pacientams išsivystė hemiplegija, hemiparezė arba apakimas. Po Thyrogen skyrimo taip pat buvo pranešta apie gerklų edemą, kvėpavimo sutrikimą, dėl kurio buvo reikalinga tracheotomija bei skausmą metastazių buvimo vietoje. Pacientams, kuriems navikas gali išplisti į gyvybiškai svarbias anatomines struktūras, prieš gydymą vaistu Thyrogen patariama skirti kortikosteroidų.

Pateikus vaistinį preparatą į pasaulio rinką, gauti labai reti pranešimai apie insulto atvejus moterims. Ryšys su Thyrogen vartojimu yra nežinomas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Duomenų apie rekomenduojamos dozės viršijimą yra tik iš klinikinių tyrimų ir specialios gydymo programos. Simptomai pasireiškė trims pacientams klinikinių tyrimų metu ir vienam pacientui specialios gydymo programos metu, pavartojus didesnes negu rekomenduojamos Thyrogen dozes.

Sušvirkštus į raumenis 2,7 mg du pacientus pradėjo pykinti, vienam iš jų po to pasireiškė silpnumas, galvos svaigimas ir galvos skausmas. Trečiajam pacientui pasireiškė pykinimas, vėmimas ir karščio pylimai sušvirkštus 3,6 mg į raumenis. Specialios gydymo programos metu metastazavusiu skydliaukės vėžiu sirgusiam 77 metų pacientui, kuriam nebuvo atlikta tiroidektomija, per 6 dienas gavusiam 4 dozes Thyrogen po 0,9 mg, pasireiškė prieširdžių virpėjimas, o po 2 dienų jam išsivystė širdies dekompensacija ir jis patyrė mirtiną miokardo infarktą.

Dar viename klinikiniame tyrime dalyvavusiam pacientui simptomai pasireiškė po Thyrogen injekcijos į veną. Šiam pacientui buvo suleista viena 0,3 mg Thyrogen dozė į veną (i.v.), ir po 15 minučių pasireiškė stiprus pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, hipotenzija ir tachikardija.

Perdozavimo atveju reikia stengtis atkurti skysčių balansą, galima skirti vaistų nuo vėmimo.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – hipofizės ir pagumburio hormonai ir analogai, priekinės hipofizės skilties hormonai ir analogai, ATC kodas – H01AB01

Veikimo mechanizmas

Tirotropinas alfa (rekombinantinis žmogaus skydliaukę stimuliuojantis hormonas) yra heterodimerinis glikoproteinas, pagamintas DNR rekombinavimo būdu. Jį sudaro du nekovalentiškai sujungti subvienetai. c-DNR koduoja alfa subvienetą iš 92 aminorūgščių radikalų su dviem N jungties glikolizacijos vietomis ir beta subvienetą iš 118 radikalų su viena N jungties glikolizacijos vieta. Pagal biochemines savybes jis panašus į natūralų žmogaus skydliaukę stimuliuojantį hormoną (SSH). Kai tirotropinas alfa prisijungia prie skydliaukės epitelio ląstelėse esančių SSH receptorių, stimuliuojamas jodo įsisavinimas ir pavertimas organiniu bei tiroglobulino, trijodtironino (T3) ir tiroksino (T 4) sintezė ir išskyrimas.

Ligoniams, sergantiems gerai diferencijuotu skydliaukės vėžiu, pašalinama visa arba beveik visa skydliaukė. Optimaliai skydliaukės likučių ir vėžio diagnozei, taikant radioaktyvaus jodo sankaupos skydliaukės skenavimą ar tiroglobulino mėginį bei skydliaukės likučių gydymui radioaktyviuoju jodu, reikia, kad serume būtų daug SSH, kuris stimuliuotų skydliaukės ląstelių radioaktyvaus jodo pasisavinimą ir/arba tiroglobulino išskyrimą. Įprastas būdas SSH kiekiui didinti buvo skydliaukės hormono slopinimo terapijos (SHST) nutraukimas, todėl pacientams paprastai atsirasdavo hipotirozės požymių ir simptomų. Vartojant Thyrogen pacientams, kurie dėl taikomos SHS terapijos yra eutiroidinėje būklėje, skatinimas SSH, būtinas radioaktyviojo jodo įsisavinimui ir tiroglobulino išskyrimui. Taip išvengiama susijusio su hipotiroze liguistumo.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Diagnostinis naudojimas

Dviem tyrimais parodyta, kad Thyrogen, vartojamas vaizduoti radioaktyvaus jodo kaupimąsi ir kartu atlikti tiroglobulino serume tyrimą, jei reikia nustatyti skydliaukės likučius ir vėžį, yra veiksmingas ir saugus. Vieno tyrimo metu buvo išbandyti du dozavimo režimai: po 0,9 mg į raumenis kas 24 val. du kartus (0,9 mg x 2) ir po 0,9 mg į raumenis kas 72 val. tris kartus (0,9 mg x 3). Abu dozavimo režimai buvo veiksmingi, juos taikant gauti rezultatai statistiškai nesiskyrė nuo rezultatų, gaunamų nutraukus skydliaukės hormono vartojimą, kai, norint gauti diagnozei reikalingą radioaktyvaus jodo susikaupimo skydliaukėje skenavimo vaizdą, buvo skatinamas jo pasisavinimas. Abiejų dozavimo režimų atveju, lyginant su tyrimu, atliekamu skydliaukės hormonų vartojantiems ligoniams, Thyrogen stimuliuoto tiroglobulino paimto atskirai ar atliekamo kartu su radioaktyviojo jodo skydliaukės skenavimo tyrimo tikslumas, jautrumas ir neigiamos spėjamos reikšmės nustatymas buvo geresni.

Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad atliekant operuotų ligonių skydliaukės likučio ar vėžio nustatymui reikalingą tiroglobulino tyrimą, kai žemiausia nustatymo riba yra 0,5 ng/ml tiroglobulino, Thyrogen stimuliuoti tiroglobulino 3 ng/ml, 2 ng/ml ir 1 ng/ml kiekiai atitinka 10 ng/ml, 5 ng/ml ir 2 ng/ml tiroglobulino kiekius, kurie būna nutraukus skydliaukės hormono vartojimą. Šie tyrimai parodė, kad tiroglobulino nustatymas naudojant Thyrogen yra jautresnis, negu tiroglobulino nustatymas SHST metu. Ypač jautresnis jis buvo III fazės tyrime, kai buvo tiriami 164 pacientai: skydliaukės kilmės audinio nustatymo dažnis, atliekant tiroglobulinui nustatyti Thyrogen mėginį, siekė 73 % - 87 %, tuo tarpu kai tiroglobulinas buvo vartojamas SHST metu, esant tokiems patiems paimtos medžiagos kiekiams ir lyginimui naudotiems standartams, jis buvo 42 % - 62 %.

Po gydymo, atlikus skenavimą ar limfmazgių biopsiją, ligos metastazės buvo nustatytos 35 ligoniams. Visų 35 ligonių tirogeno stimuliuoto tiroglobulino kiekis viršijo 2 ng/ml, o tiroglobulino kiekis SHST metu, viršijantis 2 ng/ml, buvo 79 % visų šių ligonių.

Ikiterapinė stimuliacija

Lyginamųjų tyrimų programoje, kurioje dalyvavo 60 tiriamųjų pacientų: skydliaukės vėžiu sergančių pacientų skydliaukės audinių liekanų (po tiroidektomijos) sėkmingos abliacijos, naudojant

100 mCi/3,7 GBq (± 10 %) radioaktyvųjį jodą, dažnis pacientų, gydytų po skydliaukės hormonų vartojimo nutraukimo, buvo panašus į pacientų, gydytų po Thyrogen vartojimo. Tyrime dalyvavę pacientai buvo suaugusieji (vyresni kaip 18 metų), kuriems naujai buvo diagnozuota diferencijuota

papilinė arba folikulinė skydliaukės karcinoma, įskaitant papilinę-folikulinę karcinomą, kuri daugiausiai (54 iš 60) charakterizuojama kaip T1-T2, N0-N1, M0 (pagal TNM klasifikaciją). Likučių abliacijos sėkmė buvo patvirtinta taikant radioaktyvaus jodo sankaupos skenavimą ir tiroglobulino mėginiu praėjus 8± 1 mėnesiams po gydymo. Visiems 28 pacientams (100 %), gydytiems po SHS terapijos nutraukimo ir visiems 32 pacientams (100 %), gydytiems po Thyrogen vartojimo, nebuvo nustatyta matomų radioaktyvaus jodo sankaupų skydliaukės vagoje ar, jei matoma, <0,1 % suvartoto radioaktyvaus jodo aktyvumo skydliaukės vagoje. Skydliaukės likučių abliacija buvo sėkminga ir remiantis Thyrogen stimuliuojamo <2 ng/ml Tg kiekio serume kriterijumi praėjus aštuoniems mėnesiams po abliacijos, bet tik pacientams, kurių organizme nesigamino antitiroglobulino antikūniai. Remiantis šiuo Tg kriterijumi, 18 pacientų iš 21 (86 %), kuriems buvo nutraukta SHS terapija, ir

23 pacientams iš 24 (96 %), dalyvavusių gydymo vaistu Thyrogen grupėje, abliacijos būdu buvo sėkmingai pašalinti skydliaukės likučiai.

Nutraukus skydliaukės hormono vartojimą, gyvenimo kokybė labai pablogėja, tačiau išlieka nepakitusi, jei taikomas bet kuris Thyrogen dozavimo režimas abiems indikacijoms.

Tęstinis tyrimas buvo atliktas su pacientais, baigusiais dalyvauti pradiniame tyrime. Gauti 51 paciento duomenys. Pagrindinis tęstinio tyrimo tikslas buvo patvirtinti skydliaukės likučių abliacijos rezultatą naudojant Thyrogen-stimuliuotą radioaktyvaus jodo statinį kaklo skenavimą po vidutiniškai 3,7 metų stebėjimo (nuo 3,4 iki 4,4 metų), po ko atliekama abliacija radioaktyviuoju jodu. Taip pat buvo atliekamas Thyrogen-stimuliuoto tiroglobulino tyrimas.

Abliacija buvo laikoma sėkminga tuomet, kai skenuojant nebuvo matomas sugėrimas skydliaukės guolyje arba sugėrimas buvo mažesnis nei 0,1 %. Visiems pacientams, kuriems pradiniame tyrime abliacija buvo vertinta kaip sėkminga, toks vertinimas patvirtintas ir tęstinio tyrimo metu. Be to, nė vienam pacientui per 3,7 metų stebėjimo laikotarpį nebuvo recidyvo. Iš viso, 48 iš 51 pacientų (94 %) nebuvo duomenų apie vėžio recidyvą, 1 pacientui buvo galimas vėžio recidyvas (nors nebuvo aišku, ar šiam pacientui buvo tikrasis recidyvas ar dėl vietinės ligos persistuojantis navikas, kuris buvo nustatytas tyrimo pradžioje) ir 2 pacientai negalėjo būti vertinami.

Apibendrinus šio pagrindinio tyrimo ir tęstinio tyrimo rezultatus, Thyrogen poveikis nėra prastesnis nei skydliaukės hormonų vartojimo nutraukimas ikiterapinei SSH kiekio padidinimo stimuliacijai, skirtai skydliaukės audinio liekanų abliacijai radioaktyviuoju jodu po chirurginės operacijos.

Dviejų didelės apimties, prospektyvinių, atsitiktinės atrankos tyrimų – HiLo tyrimo (Mallick) ir ESTIMABL tyrimo (Schlumberger) – metu buvo palyginti pacientų, sergančių diferencijuotu skydliaukės vėžiu, kuriems buvo atlikta tiroidektomija, skydliaukės likučių abliacijos metodai. Abiejuose tyrimuose pacientai atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į vieną iš 4 gydymo grupių: Thyrogen + 30 mCi 131-I, Thyrogen + 100 mCi 131-I, skydliaukės hormono nutraukimas + 30 mCi 131-I arba skydliaukės hormono nutraukimas + 100 mCi 131-I. Pacientų būklė buvo vertinta maždaug po

8 mėnesių. Į HiLo tyrimą atsitiktine tvarka buvo atrinkti 438 pacientai (T1-T3, Nx, N0 ir N1, M0 auglių stadijos) 29 centruose. Kaip parodė radioaktyvaus jodo skenavimas ir stimuliuotas Tg kiekis (n = 421), abliacija buvo sėkminga 86 % pacientų visose keturiose gydymo grupėse. Visų

poveikio skirtumų 95 % pasikliautinių intervalų ribos nesiskyrė daugiau nei 10 procentų, o tai rodo, kad maža radioaktyvaus jodo dozė nėra prastesnė už didelę dozę. T3 ir N1 stadijų pacientų tyrimų analizė parodė, kad šiuose pogrupiuose abliacijos sėkmė yra tokia pat gera kaip ir mažesnės rizikos pacientų. Į ESTIMABL tyrimą 24 centruose atsitiktine tvarka buvo atrinkti 752 pacientai, sergantys mažos rizikos skydliaukės vėžiu (auglių stadijos: pT1 < 1 cm ir N1 arba Nx, pT1 > 1–2 cm ir bet kuri N stadija arba pT2 N0, visi pacientai M0). Remiantis 684 vertintų pacientų duomenimis, atlikus kaklo ultragarsinį tyrimą ir vertinant stimuliuoto Tg koncentraciją, bendra abliacijos sėkmė visose keturiose gydymo grupėse buvo 92 % ir statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių grupių nebuvo. Atsižvelgiant į kiekvieno iš šių dviejų tyrimų dizainą, pažymėtina, kad ilgalaikių (maždaug virš 9 mėnesių) tyrimų duomenų, susijusių su mažesnių radioaktyviojo jodo dozių vartojimu, kol kas nėra. Apibendrinus, šie tyrimai rodo, kad mažos radioaktyvaus jodo dozės ir tirotropinas alfa yra veiksmingas gydymo būdas (mažesnis radiacijos poveikis), o Thyrogen vartojimas ikiterapinei stimuliacijai, skirtai skydliaukės

audinio liekanų abliacijai radioaktyviuoju jodu po chirurginės operacijos, nėra prastesnis nei skydliaukės hormonų vartojimo nutraukimas.

5.2Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinės Thyrogen savybės buvo tirtos darant vieną 0,9 mg injekciją į raumenis gerai diferencijuotu skydliaukės vėžiu sergantiems ligoniams. Po injekcijos, praėjus 13 ± 8 val. susidarė vidutinė Thyrogen maksimali koncentracija (Cmax), kurios vidutinė reikšmė buvo 116 ± 38 mU/l. Pusinės eliminacijos laikas buvo 22 ± 9 val. Manoma, kad pagrindinis tirotropino alfa šalinimo kelias yra pro inkstus, mažesne dalimi - pro kepenis.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių saugumo tyrimo duomenų yra nedaug, bet jie neatskleidžia jokio, atsiradusio dėl Thyrogen naudojimo, ypatingo pavojaus žmogui.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis

Natrio-divandenilio fosfatas monohidratas

Dinatrio-vandenilio fosfatas heptahidratas

Natrio chloridas

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarytų flakonų

3 metai.

Paruošto tirpalo

Paruoštą tirpalą rekomenduojama suleisti ne vėliau kaip per 3 valandas.

Paruoštą tirpalą galima laikyti šaldytuve 2 °C–8 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 24 val. apsaugotą nuo šviesos ir mikrobinio užterštumo.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Laikyti flakoną išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Skaidraus I tipo stiklo 5 ml flakonai. Flakonas užkimštas silikonizuotu butilo kamščiu, apsaugotu pažeidimui atspariu, greitai atidaromu dangteliu. Kiekviename flakone yra 1,1 mg tirotropino alfa. Praskiedus 1,2 ml injekcinio vandens susidaro 1 ml tirpalo (atitinkančio 0,9 mg Thyrogen),

švirkščiamo pacientui.

Kad flakone būtų pakankamas, leidžiantis paimti tikslią dozę, vaisto kiekis, Thyrogen flakone yra 0,2 ml vaisto perteklius.

Pakuotė: vienas arba du flakonai vienoje kartoninėje dėžutėje.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Miltelius, skirtus injekciniam tirpalui ruošti, reikia ištirpinti injekciniame vandenyje. Vienai injekcijai reikia tik vieno Thyrogen flakono. Vienas Thyrogen flakonas skirtas tik vienai injekcijai.

Naudokite aseptinį metodą.

Į flakoną su Thyrogen milteliais įpilkite 1,2 ml injekcinio vandens. Atsargiai sukdami flakoną, jo turinį maišykite tol, kol visa medžiaga ištirps. Tirpalo nekratykite. Milteliams ištirpus bendras tūris flakone bus 1,2 ml. Thyrogen tirpalo pH būna apie 7,0.

Pažiūrėkite, ar Thyrogen tirpale nėra pašalinių dalelių ir ar nepakito jo spalva. Thyrogen tirpalas turi būti skaidrus bespalvis. Jei tirpale yra pašalinių dalelių, jei jis drumstas ar pasikeitė spalva, jo nevartokite.

Iš flakono į švirkštą ištraukite 1 ml Thyrogen tirpalo. Jame yra reikalingas 0,9 mg tirotropino alfa kiekis, kurį reikia sušvirkšti.

Thyrogen milteliuose nėra konservantų. Nesuvartotą tirpalą reikia nedelsiant išmesti. Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

Thyrogen tirpalą reikia sušvirkšti per tris valandas, tačiau Thyrogen tirpalas, jei yra laikomas šaldytuve (2 °C – 8 °C), chemiškai stabilus išlieka apie 24 valandas. Svarbu pažymėti, kad mikrobiologinis tirpalo saugumas priklauso nuo jo ruošimo sąlygų sterilumo.

7.REGISTRUOTOJAS

Genzyme Europe B.V.,

Gooimeer 10,

1411 DD Naarden,

Nyderlandai

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2000 m. kovo 9 d.

Paskutinio perregistravimo data 2010 m. kovo 9 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai