Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tractocile (atosiban acetate) – ženklinimas - G02CX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTractocile
ATC kodasG02CX01
Sudėtisatosiban acetate
GamintojasFerring Pharmaceuticals A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekcinis tirpalas atozibanas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename 0,9 ml talpos buteliuke yra 6,75 mg atosibano (acetato pavidalu)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Manitolis, vandenilio chlorido rūgštis, injekcijų vanduo. ,

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas (6,75 mg/0,9 ml ) 1 buteliukas

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti tik į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I)_SPECIALUS (-Ū) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Atidarius buteliuką, tirpalą būtina suvartoti nedelsiant.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Danija

Tel: +45 88 33 88 34

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/199/124/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO)TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekcija atozibanas

į. v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.TURINYS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,9 ml yra (6,75 mg/0,9 ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentratas infuziniam tirpalui atozibanas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename 5 ml talpos buteliuke yra 37,5 mg atosibano (acetato pavidalu) Kiekviename mililitre tirpalo yra 7,5 mg atosibano.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Manitolis, vandenilio chlorido rūgštis, injekcijų vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas infuziniam tirpalui (7,5 mg/ml)

Tirpalą praskiedus pagal instrukcijas, atosibano koncentracija yra 0,75 mg/ml. 1 buteliukas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti tik į veną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiestą tirpalą reikia suvartoti per 24 val.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖSTURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Danija

Tel: +45 88 33 88 34

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/199/124/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Tractocile 37,5 mg/5 ml sterilus koncentratas atozibanas

į. v.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. TURINYS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 ml (7,5 mg/ ml)

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai