Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trajenta (linagliptin) – Pakuotės lapelis - A10BH05

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasTrajenta
ATC kodasA10BH05
Sudėtislinagliptin
GamintojasBoehringer Ingelheim International GmbH

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Trajenta 5 mg plėvele dengtos tabletės

Linagliptinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Trajenta ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Trajenta

3.Kaip vartoti Trajenta

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Trajenta

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra Trajenta ir kam jis vartojamas

Veiklioji Trajenta medžiaga yra linagliptinas. Jis priklauso vaistų, vadinamų geriamaisiais antidiabetiniais preparatais, grupei. Geriamieji antidiabetiniai preparatai vartojami gydant nuo didelio cukraus kiekio kraujyje. Jie padeda organizmui sumažinti cukraus kiekį kraujyje.

Trajenta vartojamas suaugusių žmonių 2 tipo cukriniam diabetui gydyti, jeigu gydymas vienu geriamuoju antidiabetiniu preparatu (metforminu arba sulfonilurėjos dariniu) kartu su dieta ir fiziniu krūviu tinkamai ligos nekontroliuoja. Trajenta galima vartoti kartu su kitais antidiabetiniais vaistais, pvz., metforminu, sulfonilurėjos dariniu (pvz., glimepiridu, glipizidu), empagliflozinu ar insulinu.

Svarbu, kad laikytumėtės Jūsų gydytojo ar slaugytojo duotų patarimų dėl dietos ir fizinio krūvio.

2. Kas žinotina prieš vartojant Trajenta

Trajenta vartoti negalima

jeigu yra alergija linagliptinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arbaslaugytoju, prieš pradėdami vartoti Trajenta, jeigu:

sergate 1 tipo cukriniu diabetu (Jūsų organizmas negamina insulino) ar diabetine ketoacidoze (diabeto komplikacija, susijusi su dideliu cukraus kiekiu kraujyje, greitu kūno svorio mažėjimu, pykinimu arba vėmimu), kadangi šių ligų Trajenta gydyti negalima.

vartojate antidiabetinio preparato, kuris yra sulfonilurėjos darinys (pvz., glimepirido, glipizido), kadangi Jūsų gydytojas gali nurodyti sumažinti jo dozę pradėjus kartu vartoti Trajenta, kad cukraus kiekis Jūsų kraujyje pernelyg nesumažėtų.

buvo alerginių reakcijų į bet kokius kitus vaistus, kuriuos vartojote cukraus kiekiui kraujyje kontroliuoti.

sirgote ar sergate kasos liga.

Jeigu Jums pasireiškia ūmaus kasos uždegimo (pankreatito) simptomai, pvz., nuolatinis, stiprus pilvo skausmas, pasitarkite su savo gydytoju.

Jeigu Jums atsirado pūslės ant odos, tai gali būti ligos, vadinamos pūsliniu pemfigoidu, požymis. Jūsų gydytojas gali paprašyti Jūsų nustoti vartoti Trajenta.

Dažna cukrinio diabeto komplikacija yra odos pažaida. Turite laikytis Jūsų gydytojo arba slaugytojo duotų patarimų dėl odos ir pėdų priežiūros.

Vaikams ir paaugliams

Trajenta nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.

Senyvi žmonės

Vyresnių negu 80 metų pacientų gydymo patirtis yra ribota. Todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai.

Kiti vaistai ir Trajenta

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Labai svarbu, kad savo gydytojui pasakytumėte, jeigu vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra toliau išvardytų veikliųjų medžiagų:

karbamazepino, fenobarbitalio arba fenitoino. Jie gali būti vartojami traukulių priepuoliams arba lėtiniam skausmui kontroliuoti;

rifampicino. Tai antibiotikas, vartojamas infekcinėms ligoms, pavyzdžiui, tuberkuliozei, gydyti.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nežinoma, ar Trajenta sukelia kenksmingą poveikį vaisiui. Todėl, jeigu esate nėščia, Trajenta geriau nevartoti.

Nežinoma, ar Trajenta išsiskiria į motinos pieną. Gydytojas turi nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Trajenta.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Trajenta gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

Trajenta vartojimas derinant su vaistais, kurie vadinami sulfonilurėjos dariniais ir (arba) insulinu, gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje (sukelti hipoglikemiją), tai gali veikti Jūsų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus bei dirbti be saugios atramos kojoms. Todėl gali būti rekomenduojama dažniau tirtis gliukozės kiekį kraujyje, kad sumažėtų hipoglikemijos rizika, ypač Trajenta vartojant kartu su sulfonilurėjos dariniu ir (arba) insulinu.

3.Kaip vartoti Trajenta

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama Trajenta dozė yra viena 5 mg tabletė kartą per parą.

Trajenta galite gerti valgio metu arba nevalgę.

Jūsų gydytojas Trajenta gali skirti vartoti kartu su kitais antidiabetiniais vaistais.

Nepamirškite visus vaistus vartoti kaip nurodė gydytojas, kad gydymo rezultatai Jūsų sveikatai būtų geriausi.

Ką daryti pavartojus per didelę Trajenta dozę?

Pavartoję per didelę Trajenta dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pamiršus pavartoti Trajenta

Jeigu Trajenta dozę išgerti pamiršote, gerkite ją tuoj pat, kai tik prisiminsite. Tačiau jeigu jau bus beveik atėjęs kitos dozės vartojimo laikas, pamirštąją dozę praleiskite.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Dviejų dozių tą pačią dieną niekada nevartokite.

Nustojus vartoti Trajenta

Nepasitarę su savo gydytoju, Trajenta vartojimo nenutraukite. Trajenta vartojimą nutraukus, gali padidėti cukraus kiekis Jūsų kraujyje.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dėl kai kurių simptomų būtina skubi gydytojo pagalba.

Turite nutraukti Trajenta vartojimą ir nedelsdami kreiptis į gydytoją, jeigu pasireiškė šių sumažėjusio cukraus kiekio kraujyje simptomų: drebulys, prakaitavimas, nerimas, matymas lyg per miglą, lūpų dilgčiojimas, išblyškimas, nuotaikos pokytis ar sumišimas (hipoglikemija). Hipoglikemija (dažnis: labai dažni, gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 žmonių) yra nustatytas šalutinis poveikis, kai Trajenta vartojamas kartu su metforminu ir sulfonilurėjos dariniu.

Kai kuriems pacientams pasireiškė alerginių reakcijų (padidėjęs jautrumas; dažnis: nedažni, gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių, vartojant vien tik Trajenta), kurios gali būti sunkios, įskaitant švokštimą ir dusulį (padidėjęs bronchų reaktyvumas; vartojant vien tik Trajenta dažnis nežinomas, negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kai kuriems pacientams pasireiškė išbėrimas (dažnis: nedažni), dilgėlinė (urtikarija; dažnis: reti, gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1 000 žmonių), veido, lūpų, liežuvio ir ryklės patinimas, galintis pasunkinti kvėpavimą ar rijimą

(angioneurozinė edema; dažnis: reti). Jeigu atsiranda pirmiau minėtų negalavimo požymių, Trajenta vartojimą nutraukite ir tuoj pat kvieskite savo gydytoją. Gydytojas gali Jums skirti vaistą alerginei reakcijai gydyti ir kitą vaistą diabetui gydyti.

Kai kuriems pacientams pasireiškė kasos uždegimas (pankreatitas; vartojant vien tik Trajenta dažnis nežinomas).

NUSTOKITE vartoję Trajenta ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei Jums pasireiškė bet kuris toliau nurodytas šalutinis poveikis:

stiprus nuolatinis pilvo skausmas (skrandžio srityje), kuris gali plisti į Jūsų nugarą, taip pat pykinimas ir vėmimas, nes tai gali būti kasos uždegimo (pankreatito) požymiai.

Kai kuriems pacientams, vartojantiems vien Trajenta, pasireiškė toks šalutinis poveikis:

Dažnas: padidėjęs lipazės aktyvumas kraujyje.

Nedažni: nosies arba ryklės uždegimas (nazofaringitas), kosulys, alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas).

Reti: padidėjęs amilazės aktyvumas kraujyje.

Kai kuriems pacientams, vartojantiems Trajenta ir metformino, pasireiškė toks šalutinis poveikis:

Dažnas: padidėjęs lipazės aktyvumas kraujyje.

Nedažni: nosies arba ryklės uždegimas (nazofaringitas), alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas), kosulys, padidėjęs amilazės aktyvumas kraujyje.

Kai kuriems pacientams, vartojantiems Trajenta ir insulino, pasireiškė toks šalutinis poveikis:

Dažnas: padidėjęs lipazės aktyvumas kraujyje.

Nedažni: nosies arba ryklės uždegimas (nazofaringitas), alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas), kosulys, pankreatitas, vidurių užkietėjimas.

Dažnis nežinomas: padidėjęs amilazės aktyvumas kraujyje.

Kai kuriems pacientams, vartojantiems Trajenta, metformino ir sulfonilurėjos darinio, pasireiškė toks šalutinis poveikis:

Dažnas: padidėjęs lipazės aktyvumas kraujyje.

Nedažni: alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas), padidėjęs amilazės aktyvumas kraujyje.

Dažnis nežinomas: nosies arba ryklės uždegimas (nazofaringitas), kosulys.

Kai kuriems pacientams, vartojantiems Trajenta, metformino ir empagliflozino, pasireiškė toks šalutinis poveikis:

Dažnas: padidėjęs lipazės aktyvumas kraujyje.

Nedažnas: padidėjęs amilazės aktyvumas kraujyje.

Dažnis nežinomas: nosies arba ryklės uždegimas (nazofaringitas), alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas), kosulys.

Kitas šalutinis Trajenta poveikis:

Dažnis nežinomas: odos pūslėtumas (pūslinis pemfigoidas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti Trajenta

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki/EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Jeigu pakuotė pažeista arba yra bandymo ją atidaryti požymių, Trajenta vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Trajenta sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra linagliptinas.

-Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje (tabletėje) yra 5 mg linagliptino. Pagalbinės medžiagos yra

Tabletės šerdis: manitolis, pregelifikuotas krakmolas (kukurūzų), kukurūzų krakmolas, kopovidonas ir magnio stearatas

Tabletės plėvelė: hipromeliozė, titano dioksidas (E 171), talkas, makrogolis (6000) ir raudonasis geležies oksidas (E 172)

Trajenta išvaizda ir kiekis pakuotėje

Trajenta 5 mg tabletės yra 8 mm skersmens, apvalios, šviesiai raudonos, plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje yra įspaustas užrašas „D5“, kitoje - Boehringer Ingelheim simbolis.

Trajenta tiekiamas perforuotomis dalomosiomis aliuminio/aliuminio lizdinėmis plokštelėmis. Pakuočių dydžiai: 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 arba 120 x 1 plėvele dengtų tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vokietija

Gamintojas

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България Тел: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Lilly Deutschland GmbH

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 60 80 940

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Lilly S.A.

Tel: +34 91 663 50 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Lilly France SAS

Tél: +33 1 55 49 34 34

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel.: +370 37 473 922

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 299 8900

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel.: +48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 412 66 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353 1 661 4377

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 055 42571

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 1256 315 000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas MMMM m.-{mėnesio} mėn.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai