Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – ženklinimas - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasUnituxin
ATC kodasL01XC
Sudėtisdinutuximab
GamintojasUnited Therapeutics Europe Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Unituxin 3,5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui dinutuksimabas

2. VEIKLIOJI

(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml koncentrato yra 3,5 mg dinutuksimabo. Viename 5 ml flakone yra 17,5 mg dinutuksimabo.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Histidinas

 

preparatas

 

 

Polisorbatas 20

 

 

Natrio chloridas

 

 

Injekcinis vanduo

 

 

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

 

 

 

 

 

1 flakonas

vaistinis

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

Koncentratas infuziniam tirpalui

5. VARTOJIMO

NeberegistruotasMETODAS IR BŪDAS (-AI)

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJELaikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS

(-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai.

Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

(-IAI)

EU/1/15/1022/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio aštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Unituxin 3,5 mg/ml sterilus koncentratas dinutuksimabas

Praskiedus leisti į veną

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

17,5 mg/5 ml

vaistinis

 

6.

KITA

Neberegistruotas

 

 

preparatas

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai