Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – ženklinimas - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVaniqa
ATC kodasD11AX
Sudėtiseflornithine
GamintojasAlmirall, S.A.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TEKSTAS ANT IŠORINĖS DĖŽUTĖS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vaniqa 11,5 % kremas

Eflornitinas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename kremo grame yra 115 mg eflornitino (hidrochlorido monohidrato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat yra: cetostearilo alkoholio; makrogolio cetostearilo eterio, dimetikono, glicerolio stearato, makrogolio stearato, metilo parahidroksibenzoato (E218); skystojo parafino; fenoksietanolio, propilo parahidroksibenzoato (E216); išgryninto vandens; stearilo alkoholio ir natrio hidroksido (pH sureguliavimui).

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kremas 15 g 30 g 60 g

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.

Vartoti ant odos

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Tūbelę išmesti praėjus 6 mėnesiams po atidarymo.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Ispanija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vaniqa

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TŪBELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaniqa 11,5 % kremas

Eflornitinas

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.

Vartoti ant odos

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Tūbelę išmesti praėjus 6 mėnesiams po atidarymo.

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

15 g

30 g

60 g

6.KITA

Almirall, S.A.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai