Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – ženklinimas - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVelphoro
ATC kodasV03AE05
Sudėtismixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
GamintojasVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ – BUTELIUKAS SU 30 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ IŠORINĖ DĖŽUTĖ – BUTELIUKAS SU 90 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Velphoro 500 mg kramtomosios tabletės

Geležis sukroferinio oksihidroksido forma

2.VEIKLIOJI (­IOS) MEDŽIAGA (­OS) IR JOS (­Ų) KIEKIS (­IAI)

Kiekvienoje kramtomojoje tabletėje yra 500 mg geležies sukroferinio oksihidroksido forma.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės ir krakmolo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kramtomųjų tablečių

90 kramtomųjų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (­AI)

Tabletes reikia sukramtyti ir vartoti valgant.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (­I) SPECIALUS (­ŪS) ĮSPĖJIMAS (­AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius buteliuką – 45 paros

Atidarymo data:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (­IAI)

EU/1/14/943/001 30 kramtomųjų tablečių

EU/1/14/943/002 90 kramtomųjų tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VELPHORO

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ – BUTELIUKAS SU 30 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ ETIKETĖ – BUTELIUKAS SU 90 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Velphoro 500 mg kramtomosios tabletės

Geležis sukroferinio oksihidroksido forma

2. VEIKLIOJI (­IOS) MEDŽIAGA (­OS) IR JOS (­Ų) KIEKIS (­IAI)

Kiekvienoje kramtomojoje tabletėje yra 500 mg geležies sukroferinio oksihidroksido forma.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės ir krakmolo. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 kramtomųjų tablečių

90 kramtomųjų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (­AI)

Vartoti per burną.

Tabletes reikia sukramtyti ir vartoti valgant.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (­I) SPECIALUS (­ŪS) ĮSPĖJIMAS (­AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius buteliuką – 45 paros

Atidarymo data:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (­IAI)

EU/1/14/943/001 30 kramtomųjų tablečių

EU/1/14/943/002 90 kramtomųjų tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ – 30 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ (5 LIZDINĖS PLOKŠTELĖS PO 6 KRAMTOMĄSIAS TABLETES)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Velphoro 500 mg kramtomosios tabletės

Geležis sukroferinio oksihidroksido forma

2. VEIKLIOJI (­IOS) MEDŽIAGA (­OS) IR JOS (­Ų) KIEKIS (­IAI)

Kiekvienoje kramtomojoje tabletėje yra 500 mg geležies sukroferinio oksihidroksido forma.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės ir krakmolo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 x 1 kramtomąją tabletę

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (­AI)

Tabletes reikia sukramtyti ir vartoti valgant.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (­I) SPECIALUS (­ŪS) ĮSPĖJIMAS (­AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (­IAI)

EU/1/14/943/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VELPHORO

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ – 30 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ (5 LIZDINĖS PLOKŠTELĖS PO 6 KRAMTOMĄSIAS TABLETES), SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNO LANGELIO)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Velphoro 500 mg kramtomosios tabletės

Geležis sukroferinio oksihidroksido forma

2. VEIKLIOJI (­IOS) MEDŽIAGA (­OS) IR JOS (­Ų) KIEKIS (­IAI)

Kiekvienoje kramtomojoje tabletėje yra 500 mg geležies sukroferinio oksihidroksido forma.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės ir krakmolo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 x 1 kramtomąją tabletę

Sudėtinės pakuotės komponentas. Negalima parduoti atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (­AI)

Tabletes reikia sukramtyti ir vartoti valgant.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (­I) SPECIALUS (­ŪS) ĮSPĖJIMAS (­AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (­IAI)

EU/1/14/943/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VELPHORO

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ (SUDĖTINĖ PAKUOTĖ) – 90 (3 PAKUOTĖS PO 30) KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Velphoro 500 mg kramtomosios tabletės

Geležis sukroferinio oksihidroksido forma

2. VEIKLIOJI (­IOS) MEDŽIAGA (­OS) IR JOS (­Ų) KIEKIS (­IAI)

Kiekvienoje kramtomojoje tabletėje yra 500 mg geležies sukroferinio oksihidroksido forma.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės ir krakmolo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 90 (3 pakuotės po 30) kramtomųjų tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (­AI)

Tabletes reikia sukramtyti ir vartoti valgant.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (­I) SPECIALUS (­ŪS) ĮSPĖJIMAS (­AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (­IAI)

EU/1/14/943/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

VELPHORO

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

6 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Velphoro 500 mg kramtomosios tabletės

Geležis sukroferinio oksihidroksido forma

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

4. SERIJOS NUMERIS

Serija:

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai