Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victrelis (boceprevir) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - J05AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVictrelis
ATC kodasJ05AE
Sudėtisboceprevir
GamintojasMerck Sharp

A.GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

S-P Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

B.TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo [preparato charakteristikų santraukos] 4.2 skyrių).

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI

Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai

Šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklapyje.

D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Rizikos valdymo planas (RVP)

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose.

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas:

pareikalavus Europos vaistų agentūrai;

kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos mažinimo) etapą.

Papildomos rizikos mažinimo priemonės

Registruotojas turi užtikrinti, kad visi gydytojai, kurie, tikėtina, skirs arba naudos Victrelis prieš tai bus gavę sveikatos priežiūros specialistams skirtos mokomosios medžiagos rinkinį, kurį sudaro:

Gydytojo mokomoji medžiaga (GMM);

Preparato charakteristikų santrauka (visa);

Pakuotės lapelis.

GMM turi būti šios svabiausios dalys:

Išsami informacija apie hematologinių sutrikimų pavojų (ypač anemiją), susijusį su Victrelis vartojimu, kurioje būtų aprašyti hematologinių sutrikimų atvejai pagal dažnį ir pasireiškimo laiką nuo gydymo pradžios bei susiję klinikiniai simptomai.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai