Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVizamyl
ATC kodasV09AX04
Sudėtisflutemetamol (18F)
GamintojasGE Healthcare Ltd

A.GAMINTOJAI, ATSAKINGAI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

AAA, Troyes

Advanced Accelerator Applications Technopole de l’Aube

14 rue Gustave Eiffel

10430 Rosières près Troyes

Prancūzija

AAA, Forli

Advanced Accelerator Applications S.r.l

Via Piero Maroncelli 40/42

47014 Meldola (FC)

Italija

ITP, Madrid

Instituto Tecnológico PET, SA.

C/Manuel Bartolome Cossio 10

28040 Madrid

Ispanija

Seibersdorf Laboratories, Seibersdorf

Seibersdorf Labor GmbH

Grundstuck Nr. 482/2 EZ98 KG

2444 Seibersdorf

Austrija

Laboratoires CYCLOPHARMA, Marseille Technopôle de Château Gombert

Rue Louis Leprince Ringuet 13013 Marseille

Prancūzija

AAA, Zaragoza

Advanced Accelerator Applications Ibérica S.L. Polígono Industrial la Cuesta 3, Parcelas 1 y 2 50100 La Almunia de Doña Godina

Zaragoza

Ispanija

AAA, Colleretto Giacosa (TO)

Advanced Accelerator Applications S.r.l.

Via Ribes 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Italija

Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.

B.TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas

C.KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai

Rinkodaros teisės turėtojas pirmąjį šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamą saugumo protokolą pateikia per šešis mėnesius nuo rinkodaros teisės suteikimo dienos. Vėliau rinkodaros teisės turėtojas periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus teikia remdamasis Direktyvos 2001/83/EB

107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje, nustatytais reikalavimais.

D.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI

Rizikos valdymo planas (RVP)

Rinkodaros teisės turėtojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti rinkodaros teisės bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose.

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas:

pareikalavus Europos vaistų agentūrai;

kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos

mažinimo) etapą.

Jei sutampa PASP ir atnaujinto RVP teikimo datos, jie gali būti pateikiami kartu.

Papildomos rizikos mažinimo priemonės

Prieš pateikdamas vaistinį preparatą į rinką, kiekvienoje valstybėje narėje rinkodaros teisės turėtojas su nacionaline kompetentinga institucija suderins galutinę edukacinę programą. Rinkodaros teisės turėtojas užtikrins, kad po diskusijų ir sutarimo su nacionaline kompetentinga institucija kiekvienoje valstybėje narėje, kur rinkoje yra VIZAMYL, pateikimo į rinką metu ir po to visi gydytojai, kurie, tikimasi, kad naudos VIZAMYL, turėtų prieigą prie mokymo programos, kad būtų užtikrintas tikslus ir patikimas PET vaizdų vertinimas.

Mokymo programoje, skirtoje sveikatos priežiūros specialistams, turi būti toliau nurodyti pagrindiniai elementai.

Informacija apie amiloido patologiją Alzheimerio ligos atveju, svarbi informacija apie VIZAMYL, kaip apie beta amiloidą žyminčią medžiagą taikant PET tyrimą, įskaitant patvirtintą indikaciją pagal preparato charakteristikų santrauką (PCS), VIZAMYL naudojimo apribojimus, vertinimo klaidas, saugumo informaciją ir klinikinių tyrimų informaciją apie VIZAMYL naudojimą diagnostikai;

PET vertinimo kriterijų apžvalga, įskaitant vaizdų peržiūros metodą, vertinimo kriterijus ir vaizdus, kuriais iliustruojamas binarinis vertinimo metodas;

Mokymo medžiagoje turi būti pateikiami VIZAMYL PET pavyzdžiai (atvejai) kartu su teisingomis patyrusio PET skenogramų vertintojo interpretacijomis. Kiekvienam besimokančiajam turi būti pasiūlytos VIZAMYL PET skenogramos savikontrolei ir savarankiškai kvalifikacijos procedūrai atlikti. Mokymuose turi būti pakankamas aiškiai teigiamų ir neigiamų atvejų bei tarpinio pobūdžio atvejų skaičius. Jeigu įmanoma, atvejai turi būti patvirtinti histopatologiškai.

Būtina užtiktinti, kad elektroniniams ir personaliniams mokymams vadovaujantys asmenys būtų įvertinti ir kvalifikuoti.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai