Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – ženklinimas - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVizarsin
ATC kodasG04BE03
Sudėtissildenafil
GamintojasKrka, d.d., Novo mesto

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 25 mg plėvele dengtos tabletės

Sildenafilis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra sildenafilio citrato atitinkančio 25 mg sildenafilio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 plėvele dengta tabletė

4 x 1 plėvele dengta tabletė

8 x 1 plėvele dengta tabletė

12 x 1 plėvele dengta tabletė

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/001

4 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/002

8 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/003

12 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 25 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 25 mg plėvele dengtos tabletės

Sildenafilis

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 50 mg plėvele dengtos tabletės

Sildenafilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra sildenafilio citrato atitinkančio 50 mg sildenafilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 plėvele dengta tabletė

4 x 1 plėvele dengta tabletė

8 x 1 plėvele dengta tabletė

12 x 1 plėvele dengta tabletė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/005

4 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/006

8 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/007

12 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/008

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 50 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 50 mg plėvele dengtos tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 100 mg plėvele dengtos tabletės

Sildenafilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra sildenafilio citrato atitinkančio 100 mg sildenafilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 plėvele dengta tabletė

4 x 1 plėvele dengta tabletė

8 x 1 plėvele dengta tabletė

12 x 1 plėvele dengta tabletė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/009

4 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/010

8 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/011

12 x 1 plėvele dengta tabletė: EU/1/09/551/012

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 100 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 100 mg plėvele dengtos tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ vienakalbei ir dvikalbei dėžutėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 25 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 25 mg sildenafilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (E951), pipirmėčių eterinio aliejaus (sorbitolio (E420)). Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 burnoje disperguojamoji tabletė

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną. Suyra burnoje.

Kai lizdinėje plokštelėje yra 1 tabletė:

I/.II

H14

I

 

Kai lizdinėje plokštelėje yra 4 tabletės:

I'K{i:p2j

L

1.Lizdinę plokštelę paimkite už kampų ir pagal perforacijas atsargiai atplėškite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo kitų.

2.Truktelėkite foliją už krašto ir ją visiškai nuplėškite.

3.Paimkite į ranką tabletę.

4.Iš pakuotės išimtą tabletę iš karto padėkite ant liežuvio.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/013

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/014

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/015

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/016

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/017

13.SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 25 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ vienakalbei ir dvikalbei dėžutėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 25 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

1.PALENKITE IR ATPLĖŠKITE

2.NULUPKITE

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ vienakalbei ir dvikalbei dėžutėms

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 50 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 50 mg sildenafilio.

I 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (E951), pipirmėčių eterinio aliejaus (sorbitolio (E420)). Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 burnoje disperguojamoji tabletė

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną. Suyra burnoje.

Kai lizdinėje plokštelėje yra 1 tabletė:

I

I

I

I

___

Kai lizdinėje plokštelėje yra 4 tabletės:

1.Lizdinę plokštelę paimkite už kampų ir pagal perforacijas atsargiai atplėškite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo kitų.

2.Truktelėkite foliją už krašto ir ją visiškai nuplėškite.

3.Paimkite į ranką tabletę.

4. Iš pakuotės išimtą tabletę iš karto padėkite ant liežuvio.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/018

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/019

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/020

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/021

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/022

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/028

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 50 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ vienakalbei ir dvikalbei dėžutėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 50 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

1.PALENKITE IR ATPLĖŠKITE

2.NULUPKITE

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ vienakalbei ir dvikalbei dėžutėms

I 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 100 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

I 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 100 mg sildenafilio.

I 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (E951), pipirmėčių eterinio aliejaus (sorbitolio (E420)). Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 burnoje disperguojamoji tabletė

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

I 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną. Suyra burnoje.

Kai lizdinėje plokštelėje yra 1 tabletė:

I

I

I

I

___

Kai lizdinėje plokštelėje yra 4 tabletės:

1.Lizdinę plokštelę paimkite už kampų ir pagal perforacijas atsargiai atplėškite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo kitų.

2.Truktelėkite foliją už krašto ir ją visiškai nuplėškite.

3.Paimkite į ranką tabletę.

4. Iš pakuotės išimtą tabletę iš karto padėkite ant liežuvio.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/023

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/024

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/025

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/026

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/027

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/029

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 100 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ vienakalbei ir dvikalbei dėžutėms

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 100 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

1.PALENKITE IR ATPLĖŠKITE

2.NULUPKITE

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ trikalbei dėžutei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 25 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 25 mg sildenafilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (E951), pipirmėčių eterinio aliejaus (sorbitolio (E420)). Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 burnoje disperguojamoji tabletė

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Kai lizdinėje plokštelėje yra 1 tabletė:

 

 

II!

U

 

 

I/*I, LJ4

 

 

 

Kai lizdinėje plokštelėje yra 4 tabletės:

 

 

 

 

1.

Lizdinę plokštelę paimkite už kampų ir pagal perforacijas atsargiai atplėškite vieną lizdinės

 

 

plokštelės dalį nuo kitų.

'I'

 

 

 

 

2.

Truktelėkite foliją už krašto ir ją visiškai nuplėškite.

3.

Paimkite į ranką tabletę ir padėkite ant liežuvio.

4.

Suyra burnoje.

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/013

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/014

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/015

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/016

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/017

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 25 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ trikalbei dėžutei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 25 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

1.Atplėškite

2.Nulupkite

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ trikalbei dėžutei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 50 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 50 mg sildenafilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (E951), pipirmėčių eterinio aliejaus (sorbitolio (E420)). Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 burnoje disperguojamoji tabletė

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Kai lizdinėje plokštelėje yra 1 tabletė:

I/.II

H14

I

 

Kai lizdinėje plokštelėje yra 4 tabletės:

I'K{i:p2j

L

1.Lizdinę plokštelę paimkite už kampų ir pagal perforacijas atsargiai atplėškite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo kitų.

2.Truktelėkite foliją už krašto ir ją visiškai nuplėškite.

3.Paimkite į ranką tabletę ir padėkite ant liežuvio.

4.Suyra burnoje.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/018

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/019

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/020

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/021

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/022

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/028

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 50 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ trikalbei dėžutei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 50 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

1.Atplėškite

2.Nulupkite

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ trikalbei dėžutei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 100 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje burnoje disperguojamojoje tabletėje yra 100 mg sildenafilio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra aspartamo (E951), pipirmėčių eterinio aliejaus (sorbitolio (E420)). Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 burnoje disperguojamoji tabletė

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Kai lizdinėje plokštelėje yra 1 tabletė:

I/.II

H14

I

 

Kai lizdinėje plokštelėje yra 4 tabletės:

I'K{i:p2j

L

1.Lizdinę plokštelę paimkite už kampų ir pagal perforacijas atsargiai atplėškite vieną lizdinės plokštelės dalį nuo kitų.

2.Truktelėkite foliją už krašto ir ją visiškai nuplėškite.

3.Paimkite į ranką tabletę ir padėkite ant liežuvio.

4.Suyra burnoje.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/023

2 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/024

4 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/025

8 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/026

12 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/027

24 x 1 burnoje disperguojamoji tabletė: EU/1/09/551/029

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vizarsin 100 mg burnoje disperguojamosios tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ trikalbei dėžutei

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vizarsin 100 mg burnoje disperguojamosios tabletės

Sildenafilis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

KRKA

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

1.Atplėškite

2.Nulupkite

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai