Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Vylaer Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – ženklinimas - R03AK07

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVylaer Spiromax
ATC kodasR03AK07
Sudėtisbudesonide / formoterol fumarate dihydrate
GamintojasTeva Pharma B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vylaer Spiromax 160 mikrogramų / 4,5 mikrogramo įkvepiamieji milteliai

Budesonidum / Formoteroli fumaras dihydricus

2. VEIKLIOJI

(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Šoninė pusė:

kiekvienoje suvartojamojoje dozėje yra 160 mikrogramų budezonido ir 4,5 mikrogramo

 

fumarato dihidrato.

preparatas

formoterolio

 

Tai prilygsta išmatuotai 200 mikrogramų budezonido ir 6 mikrogramų formote olio fumarato dihidrato dozei.

Priekinė pusė: išskiriama dozė prilygsta išmatuotai 200 mikrogramų bud zonido ir 6 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos žr. pakuotė lapelyje

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠASvaistinis

Įkvepiamieji milteliai

1 inhaliatoriuje yra 120 dozių.

3 inhaliatoriai, kiekviename jų y a 120 dozių.

4. FARMACINNeberegistruotasĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Priekinė pusė: Neskirta vaikams ir paaugliams.

Šoninė pusė: Skirta tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems. Neskirta vartoti jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Preparatą suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš folijos pakuotės.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nuėmus folijos pakuotę, laikyti kandiklio dangtelį uždarytą.

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nyderlandai

preparatas

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

EU/1/14/949/001

vaistinis

 

 

EU/1/14/949/003

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vylaer Spiromax 160 mcg/4,5 mcg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FOLIJA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Vylaer Spiromax 160 mikrogramų/4,5 mikrogramo įkvepiamieji milteliai

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

 

vaistinis

 

 

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

Neberegistruotas

 

1 inhaliatorius

 

6.

KITA

 

Kandiklį laikyti uždarytą ir suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš Teva Pharma B.V.

preparatas

folijos pakuotės.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

INHALIATORIUS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Vylaer Spiromax 160 µg / 4,5 µg įkvepiamieji milteliai

budesonidum / formoterolum fumarate dihydrate

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

vaistinis

120 dozių

6.KITA

Pradėti

Teva Pharma B.V.

Neberegistruotas

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vylaer Spiromax 320 mikrogramų / 9 mikrogramai įkvepiamieji milteliai

Budesonidum / Formoteroli fumaras dihydricus

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Šoninė pusė:

kiekvienoje suvartojamojoje dozėje yra 320 mikrogramų budezonido ir 9 mikrogramai

 

fumarato dihidrato.

preparatas

formoterolio

 

Tai prilygsta išmatuotai 400 mikrogramų budezonido ir 12 mikrogramų formote olio fumarato dihidrato dozei.

Priekinė pusė: išskiriama dozė prilygsta išmatuotai 400 mikrogramų bud zonido ir 12 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos žr. pakuotė lapelyje

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠASvaistinis

Įkvepiamieji milteliai

1 inhaliatoriuje yra 60 dozių.

3 inhaliatoriai, kiekviename jų y a 60 dozių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė lapelį.

4. FARMACINNeberegistruotasĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Priekinė pusė: Neskirta vaikams ir paaugliams

Šoninė pusė: Skirta tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems. Neskirta vartoti jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Preparatą suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš folijos pakuotės.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nuėmus folijos pakuotę, laikyti kandiklio dangtelį uždarytą.

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nyderlandai

preparatas

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

EU/1/14/949/002

vaistinis

 

 

EU/1/14/949/004

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vylaer Spiromax 320 mcg / 9 mcg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FOLIJA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Vylaer Spiromax 320 mikrogramų / 9 mikrogramai įkvepiamieji milteliai

budesonidum / formoteroli fumaras dihydricus

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

 

vaistinis

 

 

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

Neberegistruotas

 

1 inhaliatorius

 

6.

KITA

 

Kandiklį laikyti uždarytą ir suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš Teva Pharma B.V.

preparatas

folijos pakuotės.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

INHALIATORIUS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Vylaer Spiromax 320 µg / 9 µg įkvepiamieji milteliai

budesonidum / formoterolum fumarate dihydrate

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

vaistinis

60 dozių

6.KITA

Pradėti

Teva Pharma B.V.

Neberegistruotas

preparatas

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai