Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – ženklinimas - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasWilzin
ATC kodasA16AX05
Sudėtiszinc
GamintojasOrphan Europe S.A.R.L.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ IR BUTELIUKO ETIKETĖ (Wilzin 25 mg kietos kapsulės)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Wilzin 25 mg kietos kapsulės

Cinkas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 25 mg cinko (atitinkančio 83,92 mg cinko acetato dihidrato).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

250 kietų kapsulių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartodami perskaitykite informacinį lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prancūzija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/286/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Wilzin 25 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ IR BUTELIUKO ETIKETĖ (Wilzin 50 mg kietos kapsulės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Wilzin 50 mg kietos kapsulės

Cinkas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 50 mg cinko (atitinkančio 167,84 mg cinko acetato dihidrato)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra E110. Daugiau duomenų pateikiama informaciniame lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

250 kietų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartodami perskaitykite informacinį lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prancūzija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/286/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Wilzin 50 mg

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai