Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xadago (safinamide methanesulfonate) – Preparato charakteristikų santrauka - N04B

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasXadago
ATC kodasN04B
Sudėtissafinamide methanesulfonate
GamintojasZambon SpA

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Xadago 50 mg plėvele dengtos tabletės

Xadago 100 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Xadago 50 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra safinamido metansulfonato, atitinkančio 50 mg safinamido.

Xadago 100 mg plėvele dengtos tabletės

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra safinamido metansulfonato, atitinkančio 100 mg safinamido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė

Xadago 50 mg plėvele dengtos tabletės

Oranžinės ar vario spalvos, apvalios, abipusiai išgaubtos 7 mm skersmens plėvele dengtos tabletės su metaliniu blizgesiu, vienoje tabletės pusėje įspaustas stiprumas „50“.

Xadago 100 mg plėvele dengtos tabletės

Oranžinės ar vario spalvos, apvalios, abipusiai išgaubtos 9 mm skersmens plėvele dengtos tabletės su metaliniu blizgesiu, vienoje tabletės pusėje įspaustas stiprumas „100“.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1.Terapinės indikacijos

Xadago skirtas suaugusių pacientų, sergančių idiopatine Parkinsono liga (PL), papildomam gydymui kartu su pastovia vien tik levodopos (L-dopos) ar jos derinio su kitais vaistais nuo PL doze pacientams, kuriems yra vidutinės ar vėlyvos stadijos liga ir pasireiškia fliuktuacijų.

4.2.Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Gydymą Xadago reikia pradėti nuo 50 mg dozės per parą. Ši paros dozė gali būti padidinta iki 100 mg per parą, atsižvelgiant į individualų klinikinį poreikį.

Jei dozė praleidžiama, kitą dozę reikia suvartoti įprastu laiku kitą dieną.

Senyvi pacientai

Senyviems pacientams dozės keisti nereikia.

Safinamido vartojimo vyresniems kaip 75 metų pacientams patirties turima nedaug.

Kepenų veiklos sutrikimas

Xadago draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas (žr. 4.3 skyrių). Pacientams, kuriems yra nesunkus kepenų veiklos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. Pacientams, kurių kepenų veiklos sutrikimas yra vidutinio sunkumo, rekomenduojama dozė yra 50 mg per parą. Jei paciento kepenų veikla blogėja ir sutrikimas iš vidutinio sunkumo tampa sunkiu, Xadago vartojimą reikia nutraukti (žr. 4.4 skyrių).

Inkstų veiklos sutrikimas

Pacientams, kurių inkstų veikla yra sutrikusi, dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Safinamido saugumas ir veiksmingumas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams neištirti.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Xadago reikia užgerti vandeniu.

Xadago galima vartoti valgio metu ar nevalgius.

4.3.Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Kartu skiriamas gydymas kitais monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius). Kartu skiriamas gydymas petidinu (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas (žr. 4.2 skyrių).

Pacientams, sergantiems albinizmu, tinklainės degeneracija, kraujagyslinio akies dangalo uždegimu (uveitu), paveldima retinopatija arba sunkia progresuojančia diabetine retinopatija (žr. 4.4 ir

5.3 skyrius).

4.4.Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendrieji įspėjimai

Apskritai, Xadago galima vartoti kartu su selektyviaisiais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI) skiriant mažiausią veiksmingą dozę ir stebint, ar neatsiranda serotoninerginių simptomų. Ypač reikia vengti Xadago skirti kartu su fluoksetinu ar fluvoksaminu, o jei tai būtina šių vaistinių preparatų turi būti vartojama mažomis dozėmis (žr. 4.5 skyrių). Prieš pradedant gydymą Xadago reikėtų apsvarstyti „išplovimo“ iš organizmo laikotarpį, kurio trukmė atitinka anksčiau vartoto SSRI penkiems pusinės eliminacijos periodams.

Nustojus vartoti Xadago, pradėti gydymą MAO inhibitoriais arba petidinu galima ne anksčiau kaip po

7 dienų (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Kepenų veiklos sutrikimas

Pacientams, kurių kepenų veikos sutrikimas yra vidutinio sunkumo, gydymą Xadago reikia pradėti atsargiai. Jei paciento kepenų veikla blogėja ir sutrikimas iš vidutinio sunkumo tampa sunkiu, Xadago vartojimą reikia nutraukti (žr. 4.2, 4.3 ir 5.2 skyrius).

Galima tinklainės degeneracija pacientams, kurie dabar serga ar anksčiau sirgo tinklainės liga

Xadago negalima skirti pacientams, kuriems anksčiau yra buvę oftalmologinių sutrikimų, kurie galėtų didinti tinklainės pažeidimo riziką (pvz., pacientams albinosams, pacientams, kurių šeimoje buvo įgimtų tinklainės ligų, sergantiesiems pigmentiniu retinitu, bet kokia aktyvia retinopatija ar uveitu), žr. 4.3 ir 5.3 skyrius.

Impulsų kontrolės sutrikimai (IKS)

Dopamino agonistais ir (arba) dopaminerginiais preparatais gydomiems pacientams gali pasireikšti impulsų kontrolės sutrikimų. Pranešimų apie IKS gauta ir vartojant kitus MAO inhibitorius.

Safinamido vartojimas nebuvo susietas su IKS atsiradimo padažnėjimu.

Pacientai ir jų globėjai turėtų būti informuoti apie IKS būdingus elgsenos simptomus, kurie buvo stebėti gydant pacientus MAO inhibitoriais, įskaitant kompulsijų, įkyrių minčių, patologinio lošimo, padidėjusio libido, hiperseksualumo, impulsyvios elgsenos ir kompulsinio išlaidavimo ar pirkimo atvejus.

Dopaminerginis šalutinis poveikis

Papildomai su levodopa vartojamas safinamidas gali sustiprinti levodopos šalutinį poveikį ir gali pablogėti esama diskinezija, dėl ko tektų mažinti levodopos dozę. Šis poveikis nepastebėtas, kai safinamidas vartotas kartu su dopamino agonistais ankstyvosios stadijos PL sergantiems pacientams gydyti.

4.5.Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakodinaminė vaistų tarpusavio sąveikia in vivo ir in vitro

MAO inhibitoriai ir petidinas

Xadago draudžiama skirti kartu su kitais MAO inhibitoriais (įskaitant moklobemidą), nes gali būti neselektyvaus MAO slopinimo, kuris gali sukelti hipertenzinę krizę, pavojus (žr. 4.3 skyrių).

Vartojant kartu petidiną ir MAO inhibitorius pastebėtos sunkios nepageidaujamos reakcijos. Kadangi tai gali būti visai vaistų klasei būdingas poveikis, draudžiama kartu vartoti Xadago ir petidino (žr. 4.3 skyrių).

Buvo gauta pranešimų apie vaistinių preparatų tarpusavio sąveiką kartu vartojant MAO inhibitorius ir simpatomimetinius vaistinius preparatus. Atsižvelgiant į tai, kad safinamidui būdingas slopinamasis MAO poveikis, kartu skirti Xadago ir simpatomimetikų, pvz., esančių nosies ir burnos gleivinės paburkimą mažinančiuose ar nuo peršalimo vartojamuose vaistiniuose preparatuose, turinčiuose efedrino ar pseudoefedrino, reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Dekstrometorfanas

Gauta pranešimų apie vaistinių preparatų tarpusavio sąveiką kartu vartojant dekstrometorfaną ir neselektyviuosius MAO inhibitorius. Atsižvelgiant į tai, kad safinamidui būdingas slopinamasis MAO poveikis, nerekomenduojama kartu skirti Xadago ir dekstrometorfano, o jei juos reikia skirti kartu, tai daryti reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Antidepresantai

Reikia vengti kartu skirti Xadago ir fluoksetiną ar fluvoksaminą (žr. 4.4 skyrių), kadangi pastebėta, jog vartojant SSRI ir dekstrometorfaną kartu su MAO inhibitoriais, nors retai, tačiau pasireiškia sunkios nepageidaujamos reakcijos (pvz., serotonino sindromas). Jei būtina šiuos vaistinius preparatus vartoti kartu, reikia skirti mažiausias veiksmingas dozes. Prieš pradedant gydyti Xadago, reikia apsvarstyti

„išplovimo“ iš organizmo laikotarpį, kurio trukmė atitinka anksčiau vartoto SSRI penkiems pusinės eliminacijos periodams.

Kartu vartojant selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI), serotonino norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI), triciklius ar tetraciklius antidepresantus ir MAO inhibitorius, nustatytos sunkios nepageidaujamos reakcijos (žr. 4.4 skyrių). Atsižvelgiant į selektyvų ir grįžtamą

MAO-B slopinantį safinamido poveikį, antidepresantus galima skirti, bet reikia vartoti mažiausias reikalingas dozes.

Tiramino ir safinamido tarpusavio sąveika

Remiantis vieno intraveninio ir dviejų trumpalaikių geriamojo tiramino provokacinių tyrimų rezultatais, taip pat PL sergančių pacientų dviejų terapinių tyrimų, kurių metu vaisto buvo vartota ilgai ir namuose buvo stebimas kraujospūdis po valgio, rezultatais, nebuvo nustatyta jokio kliniškai svarbaus kraujospūdžio padidėjimo. Trijų terapinių tyrimų, atliktų su PL sergančiais pacientais, kuriuose nebuvo ribojamas tiramino vartojimas, metu taip pat nebuvo nustatyta jokių sustiprinančio tiramino poveikio požymių. Todėl Xadago galima saugiai vartoti neribojant maiste tiramino.

Farmakokinetinė vaistų tarpusavio sąveikia in vivo ir in vitro

Pacientams, sergantiems PL ir vartojantiems safinamidą kartu su ilgą laiką vartojamais L-dopa ir (arba) DA agonistais, nebuvo nustatyta jokio poveikio safinamido klirensui, ir safinamido vartojimas nepakeitė kartu vartojamos L-dopa farmakokinetinių savybių.

In vivo atlikto vaistų tarpusavio sąveikos tyrimo su ketokonazolu duomenimis, nebuvo nustatyta kliniškai reikšmingo poveikio safinamido koncentracijai. Tyrimų su žmonėmis, skirtų nustatyti safinamido tarpusavio sąveiką su CYP1A2 bei CYP3A4 substratais (kofeinu ir midazolamu), metu nebuvo nustatyta kokio nors kliniškai reikšmingo poveikio safinamido farmakokinetinėms savybėms. Tai atitinka in vitro atliktų tyrimų rezultatus, kurie neparodė, kad safinamidas reikšmingiau sužadintų ar slopintų CYP fermentus, o tai rodo, kad safinamido biotransformacijoje CYP fermentų vaidmuo yra nedidelis (žr. 5.2 skyrių).

Safinamidas gali grįžtamai slopinti BCRP in vitro. Tačiau vaistų sąveikos tyrimo metu diklofenaką vartojant žmonėms jokios reikšmingos sąveikos stebėta nebuvo. Todėl, kartu vartojant safinamidą ir vaistinius preparatus, kurie yra BCRP substratai (pvz., pitavastatiną, pravastatiną, ciprofloksaciną, topotekaną, diklofenaką ar gliburidą), jokių atsargumo priemonių imtis nereikia.

Žmogaus organizme safinamidas beveik visas pašalinamas metabolizmo metu, daugiausiai metabolizuojamas labai veiklių amidazių, kurios dar nėra apibūdintos. Safinamido išskiriama daugiausia su šlapimu. Pasirodė, kad žmogaus kepenų mikrosomose (angl. Human Liver Microsome, HLM) N-dealkilinimą katalizuoja CYP3A4, nes safinamido klirensą žmogaus kepenų mikrosomose ketokonazolas slopino 90 %. Šiuo metu rinkoje nėra vaistinių preparatų, kurie kliniškai reikšmingai sąveikautų slopindami ar sužadinadami amidazės fermentus.

Esant kliniškai reikšmingai koncentracijai vartų venoje safinamidas in vitro slopina OCT1. Todėl būtina atsargiai vartoti safinamidą kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra OCT1 substratai ir kurių

Tmax yra panašus į safinamido (2 valandos) (pvz., metforminu, acikloviru, gancikloviru), nes šių substratų ekspozicija gali padidėti.

Metabolitas NW-1153, kai susidaro kliniškai reikšmingos jo koncentracijos, yra OAT3 substratas. Vaistiniai preparatai, kurie yra OAT3 inhibitoriai, vartojami kartu su safinamidu, gali sumažinti NW-1153 išskyrimą ir tai gali padidinti jo sisteminę ekspoziciją. Sisteminė NW-1153 ekspozicija yra maža (sudaro 1/10 pradinio vaisto safinamido dalį). Neatrodo, kad šis galimas ekspozicijos padidėjimas būtų kliniškai reikšmingas, nes NW-115, pirmasis metabolizmo produktas, toliau transformuojamas į antrinius ir tretinius metabolitus.

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6.Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Xadago negalima skirti vaisingo amžiaus moterims, jei jos nenaudoja tinkamų kontracepcijos priemonių.

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie safinamido poveikį nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais parodė nepageidaujamas reakcijas į safinamidą jį skiriant nėštumo ar žindymo laikotarpiu (žr. 5.3 skyrių).

Vaisingo amžiaus moterims reikia patarti nepastoti gydymo safinamido metu. Xadago negalima vartoti nėštumo metu.

Žindymas

Tikėtina, kad safinamidas išsiskiria į pieną, nes žiurkių jaunikliams, gavusiems patelių pieno, buvo pastebėtos nepageidaujamos reakcijos (žr. 5.3 skyrių). Pavojaus žindomiems kūdikiams negalima atmesti. Xadago negalima vartoti žindymo metu.

Vaisingumas

Tyrimai su gyvūnais parodė, kad safinamidas neigiamai veikia žiurkių patelių vaisingumą ir sėklos kokybę. Žiurkių patinų vaisingumas nebuvo paveiktas (žr. 5.3 skyrių).

4.7.Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Xadago gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai, tačiau pacientus reikia perspėti, kad nesinaudotų pavojingais mechanizmais, įskaitant motorines transporto priemones, kol jie nebus pagrįstai įsitikinę, jog Xadago jų nepaveikė nepalankiai.

4.8.Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Bendrieji Xadago saugumo duomenys pagrįsti klinikinio vystymo programa, kurioje dalyvavo virš 3 000 tiriamųjų, iš kurių daugiau kaip 500 buvo gydyti ilgiau nei 2 metus.

Žinoma, kad sunkios nepageidaujamos reakcijos, pvz., hipertenzinė krizė (aukštas kraujospūdis, kolapsas), piktybinis neurolepsinis sindromas (sumišimas, prakaitavimas, raumenų rigidiškumas, hipertermija, kreatino fosfokinazės aktyvumo padidėjimas), serotonino sindromas (sumišimas, hipertenzija, raumenų sustingimas, haliucinacijos) ir hipotenzija, pasireiškia kartu vartojant SSRI, SNRI, triciklius ar tetraciklius antidepresantus ir MAO inhibitorius. Kartu vartojant MAO inhibitorius ir simpatomimetinius vaistinius preparatus gauta pranešimų apie vaistų tarpusavio sąveiką.

Gydant pacientus dopamino antagonistais ir (arba) kitais dopaminerginiais vaistais, gali pasireikšti impulsų kontrolės sutrikimai, patologinis potraukis lošti, padidėjęs libido, hiperseksualumas, kompulsinis išlaidavimas ar pirkimas, persivalgymas ir kompulsinis valgymas.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau lentelėje pateiktos visos klinikinių tyrimų metu pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos, kai buvo nustatyta, jog nepageidaujami reiškiniai buvo susiję su tiriamojo vaistinio preparato vartojimu.

Nepageidaujamos reakcijos pagal pasireiškimo dažnumą suskirstytos naudojant tokius apibūdinimus: labai dažni (>1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo

≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų

Labai

Dažni

Nedažni

 

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

Iinfekcijos ir

 

 

Šlapimo takų infekcijos

 

Bronchopneumonija,

infestacijos

 

 

 

 

furunkulas,

 

 

 

 

 

nazofaringitas,

 

 

 

 

 

pioderma,

 

 

 

 

 

rinitas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dantų infekcija,

 

 

 

 

 

virusinė infekcija

 

 

 

 

 

 

Gerybiniai,

 

 

Pamatinių ląstelių

 

Minkštoji karpa

piktybiniai ir

 

 

karcinoma

 

(akrochordonas),

nepatikslinti

 

 

 

 

melanocitinis apgamas,

navikai (tarp jų

 

 

 

 

seborėjinė keratozė,

cistos ir polipai)

 

 

 

 

odos papiloma

Kraujo ir limfinės

 

 

Anemija,

 

Eozinofilija,

sistemos

 

 

leukopenija,

 

limfopenija

sutrikimai

 

 

eritrocių

 

 

 

 

 

anomalijos

 

 

Metabolizmo ir

 

 

Sumažėjęs apetitas,

 

Kacheksija,

mitybos sutrikimai

 

 

hipertrigliceridemija,

 

hiperkalemija

 

 

 

padidėjęs apetitas,

 

 

 

 

 

hipercholesterolemija,

 

 

 

 

 

hiperglikemija,

 

 

Psichikos

 

Nemiga

Haliucinacijos,

 

Kompulsijos,

sutrikimai

 

 

depresija,

 

delyras,

 

 

 

nenormalūs sapnai,

 

dezorientacija,

 

 

 

nerimas,

 

iliuzijos,

 

 

 

sumišimo būklė,

impulsyvus elgesys,

 

 

 

afektų labilumas,

libido netekimas,

 

 

 

padidėjęs libido,

įkyrios mintys,

 

 

 

psichoziniai sutrikimai,

paranoja,

 

 

 

nerimastingumas,

pirmalaikė ejakuliacija,

 

 

 

miego sutrikimai

mieguistumo

 

 

 

 

priepuoliai,

 

 

 

 

socialinės baimės,

 

 

 

 

 

mintys apie savižudybę

Nervų sistemos

 

Diskinezija,

Parestezijos,

 

Sutrikusi koordinacija,

sutrikimai

 

mieguistumas,

pusiausvyros sutrikimai,

 

dėmesio sutrikimai,

 

 

svaigulys,

hipestezija,

 

skonio jutimo

 

 

galvos

distonija,

 

sutrikimai,

 

 

skausmas,

diskomfortas galvoje,

 

hiporefleksija,

 

 

Parkinsono liga

dizartrija,

 

šakneliniai skausmai,

 

 

 

apalpimas,

 

neramių kojų

 

 

 

pažinimo sutrikimai

 

sindromas,

 

 

 

 

 

slopinimas

Akių sutrikimai

 

Katarakta

Neryškus matymas,

 

Ambliopija,

 

 

 

skotoma,

 

chromatopsija,

 

 

 

dvejinimasis akyse,

 

diabetinė retinopatija,

 

 

 

šviesos baimė,

 

eritropsija,

 

 

 

tinklainės sutrikimai,

 

kraujavimas į akį,

 

 

 

konjunktyvitas,

 

akių skausmas,

 

 

 

glaukoma

 

vokų edema,

Organų sistemų

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

 

 

 

hipermetropija,

 

 

 

 

keratitas,

 

 

 

 

padidintas ašarojimas,

 

 

 

 

naktinis aklumas,

 

 

 

 

papiloedema,

 

 

 

 

presbiopija,

 

 

 

 

žvairumas

Ausų ir labirintų

 

 

Galvos svaigimas

 

sutrikimai

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

Palpitacija,

Miokardo infarktas

 

 

 

tachikardija,

 

 

 

 

sinusinė bradikardija,

 

 

 

 

aritmija

 

Kraujagyslių

 

Ortostatinė

Hipertenzija,

Arterijų spazmai,

sutrikimai

 

hipotenzija

hipotenzija,

arteriosklerozė,

 

 

 

mazginis venų

hipertenzinė krizė

 

 

 

išsiplėtimas

 

Kvėpavimo

 

 

Kosulys,

Bronchų spazmas,

sistemos, krūtinės

 

 

dusulys,

disfonija,

ląstos ir

 

 

rinorėja

burnos ir gerklės

tarpuplaučio

 

 

 

skausmas,

sutrikimai

 

 

 

burnos ir ryklės

 

 

 

 

spazmas

Virškinimo trakto

 

Pykinimas

Vidurių užkietėjimas,

Pepsinė opa,

sutrikimai

 

 

dispepsija,

raugėjimas,

 

 

 

vėmimas,

kraujavimas iš

 

 

 

burnos sausumas,

viršutinės virškinimo

 

 

 

viduriavimas,

trakto dalies

 

 

 

pilvo skausmas,

 

 

 

 

gastrititas,

 

 

 

 

pilvo pūtimas,

 

 

 

 

pilvo tempimas,

 

 

 

 

padidintas seilių

 

 

 

 

išskyrimas,

 

 

 

 

gastrooezofaginio

 

 

 

 

refliukso liga,

 

 

 

 

aftinis stomatitas

 

Kepenų, tulžies

 

 

 

Hiperbilirubinemija

pūslės ir latakų

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir poodinio

 

 

Padidintas

Alopecija,

audinio sutrikimai

 

 

prakaitavimas,

pūslės,

 

 

 

generalizuotas niežulys,

kontaktinis dermatitas,

 

 

 

padidinto jautrumo

dermatozė,

 

 

 

šviesai reakcijos,

ekchimozė,

 

 

 

eritema

kerpinė keratozė,

 

 

 

 

naktinis prakaitavimas,

 

 

 

 

odos skausmas

 

 

 

 

pigmentacijos

 

 

 

 

sutrikimai,

 

 

 

 

psoriazė,

 

 

 

 

seborėjinis dermatitas

Skeleto, raumenų

 

 

Nugaros skausmas,

Ankilozuojantysis

Organų sistemų

Labai

Dažni

Nedažni

 

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

ir jungiamojo

 

 

sąnarių skausmas,

 

spondilitas,

audinio sutrikimai

 

 

raumenų spazmai,

 

šono skausmas,

 

 

 

raumenų rigidiškumas,

 

sąnarių patinimas,

 

 

 

galūnių skausmas,

 

skeleto raumenų

 

 

 

raumenų silpnumas,

 

skausmas,

 

 

 

sunkumo jausmas

 

mialgija,

 

 

 

 

 

kaklo skausmas,

 

 

 

 

 

osteoartritas,

 

 

 

 

 

sinovijos cista

Inkstų ir šlapimo

 

 

Nikturija,

 

Skausmingas

takų sutrikimai

 

 

dizurija

 

primygtinis

 

 

 

 

 

šlapinimasis,

 

 

 

 

 

poliurija,

 

 

 

 

 

piurija,

 

 

 

 

 

apsunkinta šlapinimosi

 

 

 

 

 

pradžia

Lytinės sistemos ir

 

 

Erekcijos sutrikimai

 

Gerybinė prostatos

krūties sutrikimai

 

 

 

 

hiperplazija,

 

 

 

 

 

krūties sutrikimai,

 

 

 

 

 

krūties skausmas

 

 

 

 

 

 

Bendrieji

 

 

Silpnumas,

 

Sumažėjęs vaisto

sutrikimai ir

 

 

astenija,

 

poveikis,

vartojimo vietos

 

 

eisenos sutrikimai,

 

vaisto netoleravimas,

pažeidimai

 

 

periferinė edema,

 

šalčio jutimas,

 

 

 

skausmas,

 

negalavimas,

 

 

 

karščio jutimas

 

karščiavimas,

 

 

 

 

 

sausmė

Tyrimai

 

 

Kūno svorio

 

Kalcio kiekio

 

 

 

sumažėjimas,

 

sumažėjimas kraujyje,

 

 

 

kūno svorio

 

kalio kiekio

 

 

 

padidėjimas,

 

sumažėjimas kraujyje,

 

 

 

kreatino fosfokinazės

 

cholesterolio kiekio

 

 

 

aktyvumo padidėjimas

 

padidėjimas kraujyje,

 

 

 

kraujyje,

 

kūno temperatūros

 

 

 

trigliceridų kiekio

 

pakilimas,

 

 

 

kraujyje padidėjimas,

 

širdies ūžesiai,

 

 

 

gliukozės kiekio

 

pakitęs širdies veiklos

 

 

 

padidėjimas kraujyje,

 

krūvio testas,

 

 

 

urėjos kiekio

 

sumažėjęs

 

 

 

padidėjimas kraujyje,

 

hematokritas,

Organų sistemų

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

 

 

šarminės fosfatazės

sumažėjęs

 

 

 

aktyvumo padidėjimas

hemoglobino kiekis,

 

 

 

kraujyje,

sumažėjęs tarptautinis

 

 

 

bikarbonatų kiekio

normalizuotas

 

 

 

padidėjimas kraujyje,

santykis,

 

 

 

kreatinino kiekio

sumažėjęs limfocitų

 

 

 

padidėjimas kraujyje,

skaičius,

 

 

 

QT intervalo

sumažėjęs trombocitų

 

 

 

pailgėjimas

skaičius,

 

 

 

elektrokardiogramoje,

padidėjęs labai mažo

 

 

 

pakitę kepenų funkcijos

tankio lipoproteinų

 

 

 

tyrimai,

kiekis

 

 

 

pakitę šlapimo tyrimai,

 

 

 

 

padidėjęs kraujospūdis,

 

 

 

 

sumažėjęs kraujospūdis,

 

 

 

 

pakitę diagnostinio akių

 

 

 

 

tyrimo rezultatai

 

Sužalojimai,

 

Pargriuvimai

Pėdos lūžis

Sumušimas,

apsinuodijimai ir

 

 

 

riebalų embolija,

procedūrų

 

 

 

galvos sužeidimas,

komplikacijos

 

 

 

burnos sužeidimas,

 

 

 

 

skeleto sužeidimas

Socialinės

 

 

 

Lošimas

aplinkybės

 

 

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą (NRV) aprašymas

Vartojant safinamidą kartu su vien L-dopa ar su kitų vaistų nuo PL deriniais, dažniausia nepageidaujama reakcija buvo diskinezija. Dėl diskinezijos, pasireiškusios anksti gydymo metu, kuri buvo vertinama kaip „sunki“, teko nutraukti gydymą tik keliems pacientams (maždaug 1,5 %), o kitais atvejais nė vienam pacientui nereikėjo mažinti dozės.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9.Perdozavimas

Vienam pacientui, kuris, kaip įtarta, vieną mėnesį vartojo didesnę nei 100 mg paros dozę, pasireiškė sumišimas, mieguistumas, užmaršumas ir išsiplėtė vyzdžiai. Šie simptomai praėjo be pasekmių, nutraukus vaistinio preparato vartojimą.

Tyčia ar atsitiktinai perdozavus Xadago, tikėtinas pasireiškusių simptomų ar reiškinių pobūdis priklausys nuo jo farmakodinaminių savybių: MAO-B slopinimo ir Na+ kanalų nuo veiklos priklausomo slopinimo. Per didelio MAO-B slopinimo (dopamino kiekio padidėjimo) simptomai gali būti hipertenzija, ortostatinė hipotenzija, haliucinacijos, ažitacija, pykinimas, vėmimas ir diskinezija.

Safinamido priešnuodžio ir specifinio gydymo perdozavus safinamido nėra. Jei safinamido smarkiai perdozuota, jo vartojimą reikia nutraukti ir taikyti palaikomąjį gydymą, atsižvelgiant į klinikinius simptomus.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1.Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo Parkinsono ligos, monoamino oksidazės B inhibitoriai, ATC kodas – NO4BD03.

Veikimo mechanizmas

Safinamido veikimo mechanizmas yra tiek dopaminerginis, tiek nedopaminerginis. Safinamidas yra labai selektyvus ir grįžtamasis MAO-B inhibitorius, sukeliantis užląstelinio dopamino lygio padidėjimą dryžuotame kūne. Safinamidas veikia nuo būsenos priklausomai slopindamas nuo įtampos priklausomus natrio (Na+) kanalus ir moduliuoja stimuliuojamą glutamato išskyrimą. Kiek šie nedopaminerginiai poveikiai prisideda prie bendrojo poveikio, nėra nustatyta.

Farmakodinaminis poveikis

Populiacijos farmakokinetikos (FK) modeliai, analizuoti tyrimuose su Parkinsono liga sergančiais pacientais, parodė, kad safinamido farmakokinetinis ir farmakodinaminis poveikis nepriklauso nuo amžiaus, lyties, svorio, inkstų funkcijos ir levodopos ekspozicijos, o tai reiškia, kad šie veiksniai nereikalauja dozės koregavimo.

Placebu kontroliuojamų tyrimų su pacientais, sergančiais Parkinsono liga, metu pasireiškusių nepageidaujamų reiškinių apibendrintos analizės duomenys rodo, kad skiriant safinamido kartu su daugeliu paprastai šių pacientų vartojamų vaistinių preparatų (vaistiniais preparatais nuo hipertenzijos, beta blokatoriais, cholesterolio kiekį mažinančiais, nesteroidiniais vaistiniais preparatais nuo uždegimo, protonų siurblio inhibitoriais, antidepresantais ir kt.), nepageidaujamų reiškinių pavojus nepadidėjo. Tyrimai nebuvo stratifikuoti pagal kartu vartojamus vaistus, ir su šiais vaistiniais preparatais nebuvo atlikta atsitiktinių imčių vaistų sąveikos tyrimų.

Klinikinis veiksmingumas

Tyrimai su vidutinės ar vėlyvosios stadijos PL sergančiais pacientais

Xadago veiksmingumas jį skiriant kaip papildomą gydymą vidutinės ar vėlyvosios stadijos PL (VSPL) sergantiems ir motorinių fliuktuacijų patiriantiems pacientams, šiuo metu vartojantiems vien L-dopą arba ją kartu su kitais vaistais nuo PL, buvo įvertintas dviejų dvigubai koduotų, placebu kontroliuojamų tyrimų metu: tyrimo SETTLE (tyrimas 27919; 50–100 mg per parą; 24 savaitės) ir tyrimo 016/018 (50 mg ir 100 mg per parą; 2 metų trukmės, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas) metu.

Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo „ON“ laikotarpio trukmės be varginančių diskinezijų pokytis nuo pradinio įvertinimo iki vertinamosios baigties.

Antriniai veiksmingumo rodikliai buvo „OFF“ laikotarpio trukmė, UPDRS II ir III (vieningosios

Parkinsono ligos vertinimo skalės [angl. Unified Parkinson’s Disease Rating Scale] II ir III skyrių) bei CGI-C (pokyčio klinikinis bendrasis įspūdis [angl. Clinical Global Impression of Change]) įvertinimas.

Tiek SETTLE tyrimo, tiek 016/ 018 tyrimo duomenys parodė reikšmingą safinamido pranašumą prieš placebą, skiriant tikslines 50 mg ir 100 mg per parą dozes ir vertinant pagal pagrindinius ir pasirinktus antrinius veiksmingumo kintamuosius, kurių suvestinė pateikta toliau esančioje lentelėje. Poveikis

„ON“ laikotarpio trukmei išliko iki 24 mėnesių trukmės, dvigubai koduoto tyrimo laikotarpio pabaigos abiejų safinamido dozių grupėse, palyginti su placebu.

Tyrimas

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

 

(24 savaitės)

(2 metai)

 

(24 savaitės)

Dozė (mg per

 

 

Safinamidas

Placebas

Safinamidas

Placebas

Safinamidas

parą) (a)

Placebas

 

 

 

50–100 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimas

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

 

(24 savaitės)

 

(2 metai)

 

(24 savaitės)

Dozė (mg per

 

Safinamidas

Placebas

 

Safinamidas

Placebas

Safinamidas

parą) (a)

Placebas

 

 

 

50–100 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizuota

 

Amžius

59,4

60,1 (9,7)

60,1 (9,2)

59,4 (9,5)

 

60,1

60,1

62,1

61,7 (9,0)

(metai) (b)

(9,5)

 

 

 

 

(9,7)

(9,2)

(9,0)

 

Parkinsono

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

8,4 (3,8)

 

7,9

8,2

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

ligos trukmė

 

 

(3,9)

(3,8)

(metai) (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ON“ laikotarpio trukmė be varginančių

diskinezijų (val.) (c)

 

 

 

 

Pradinis

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,3 (2,2)

 

9,4

9,6

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

įvertinimas (b)

 

(2,2)

(2,5)

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis MKV

0,5 (0,2)

1,0 (0,2)

1,2 (0,2)

0,8 (0,2)

 

1,4

1,5

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

(SP)

 

(0,2)

(0,2)

 

 

 

 

 

 

 

MK skirt. plg. su

 

0,5

0,7

 

 

0,6

0,7

 

0,9

placebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % PI

 

[0,1, 0,9]

[0,3, 1,0]

 

 

[0,1,

[0,2,

 

[0,6, 1,2]

 

 

 

 

1,0]

1,1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p reikšmė

 

0,0054

0,0002

 

 

0,0110

0,0028

 

<0,0001

„OFF“ laikotarpio trukmė

(val.) (c)

 

 

 

 

 

 

 

Pradinis

5,3 (2,1)

5,2 (2,0)

5,2 (2,2)

5,3 (2,1)

 

5,2

5,2

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

įvertinimas (b)

 

(2,2)

(2,1)

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis MKV

–0,8

–1,4 (0,20)

–1,5

–1,0

 

–1,5

–1,6

–0,5

–1,5

(SP)

(0,20)

 

(0,20)

(0,20)

 

(0,19)

(0,19)

(0,10)

(0,10)

MK skirt. plg. su

 

–0,6

–0,7

 

 

–0,5

–0,6

 

–1,0

placebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % PI

 

[–0,9,

[–1,0,

 

 

[–0,8,

[–0,9,

 

[–1,3,

 

 

–0,3]

–0,4]

 

 

–0,2]

–0,3]

 

–0,7]

p reikšmė

 

0,0002

<0,0001

 

 

0,0028

0,0003

 

<0,0001

UPDRS III (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinis

28,6

27,3 (12,8)

28,4

28,6

 

27,3

28,4

23,0

22,3

įvertinimas (b)

(12,0)

 

(13,5)

(12,0)

 

(12,8)

(13,5)

(12,8)

(11,8)

Pokytis MKV

–4,5

–6,1 (0,82)

–6,8

–4,4

 

–5,6

–6,5

–2,6

–3,5

(SP)

(0,83)

 

(0,82)

(0,85)

 

(0,84)

(0,84)

(0,34)

(0,34)

MK skirt. plg. su

 

–1,6

–2,3

 

 

–1,2

–2,1

 

–0,9

placebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % PI

 

[–3,0,

[–3,7,

 

 

[–2,6,

[–3,5,

 

[–1,8,

 

 

–0,2]

–0,9]

 

 

0,2]

–0,6]

 

0,0]

p reikšmė

 

0,0207

0,0010

 

 

0,0939

0,0047

 

0,0514

UPDRS II (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinis

12,2

11,8 (5,7)

12,1 (5,9)

12,2 (5,9)

 

11,8

12,1

10,4

10,0 (5,6)

įvertinimas (b)

(5,9)

 

 

 

 

(5,7)

(5,9)

(6,3)

 

Pokytis MKV

–1,2

–1,9 (0,4)

–2,3 (0,4)

–1,4 (0,3)

 

–2,0

–2,5

–0,8

–1,2 (0,2)

(SP)

(0,4)

 

 

 

 

(0,3)

(0,3)

(0,2)

 

MK skirt. plg. su

 

–0,7

–1,1

 

 

–0,6

–1,1

 

–0,4

placebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % PI

 

[–1,3, –0,0]

[–1,7,

 

 

[–1,3,

[–1,8,

 

[–0,9,

 

 

 

0,5]

 

 

0,0]

0,4]

 

0,0]

p reikšmė

 

0,0367

0,0007

 

 

0,0676

0,0010

 

0,0564

Reagavusiųjų į gydymą analizė (post-hoc) (e) n(%)

 

 

 

 

 

 

„ON“ laikotarpio

 

pailgėjimas ≥ 60

 

minučių

(43,9)

(54,8)

(56,0)

(47,2)

 

(57,6)

(54,2)

(42,5)

(56,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p reikšmė

 

0,0233

0,0122

 

 

0,0308

0,1481

 

0,0013

Tyrimas

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

 

(24 savaitės)

 

(2 metai)

 

(24 savaitės)

Dozė (mg per

 

Safinamidas

Placebas

 

Safinamidas

Placebas

Safinamidas

parą) (a)

Placebas

 

 

 

50–100 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 60 minučių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ON“ laikotarpio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pailgėjimas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„OFF“

32 (15,1)

52 (24,0)

56 (25,9)

28 (13,2)

 

24 (8,8)

49 (18,1)

laikotarpio

 

(19,8)

(19,4)

sutrumpėjimas ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 30 % UPDRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III pagerėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p reikšmė

 

0,0216

0,0061

 

 

0,0671

0,0827

 

0,0017

CGI-C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarkiai ir labai

 

 

 

 

 

 

 

smarkiai

42 (19,8)

72 (33,2)

78 (36,1)

46 (21,7)

 

26 (9,5)

66 (24,4)

pagerėję

 

 

 

 

 

(28,6)

(29,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p reikšmė (f)

 

0,0017

0,0002

 

 

0,0962

0,0575

 

<0,0001

(a) Paros tikslinė dozė, (b) vidurkis (SN), (c) mITT analizės populiacija; pagal MMRM modelį pokytis nuo pradinio įvertinimo iki vertinamosios baigties apima gydymą, regioną ir vizitą kaip fiksuotą poveikį, o pradinio įvertinimo vertė yra kaip kovariantinis dydis; (d) tikslinė dozė – 100 mg per parą; (e) mITT analizės populiacija; duomenys pateikti kaip pacientų skaičius (procentas), kiekvienoje grupėje atitinkančių reagavusių į gydymą apibrėžimą; (f) tiriamąjį vaistinį preparatą vartojusių grupių lyginant su placebo grupe šansų santykio chi kvadratų testas naudojant logistinės regresijos modelį su fiksuotais gydymo ir šalies poveikiais.

SP – standartinė paklaida, SN – standartinis nuokrypis, MKV – mažiausių kvadratų vidurkis, MK skirt. – mažiausių kvadratų skirtumas palyginti su placebu.

mITT populiacija: tyrimas 016/018 – placebas (n = 212), safinamido 50 mg per parą (n = 217) ir 100 mg per parą (n = 216) bei tyrimas SETTLE – placebas (n = 270), safinamido 50–100 mg per parą (n = 273).

Vaikų populiacija

Safinamido farmakodinaminis poveikis nebuvo tirtas vaikams ir paaugliams.

5.2.Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Nevalgius išgėrus vienkartinę ar daugkartines safinamido dozes, jo absorbcija yra greita, Tmax pasiekiamas per 1,8-2,8 val. Absoliutus biologinis prieinamumas yra didelis (95 %). Tai rodo, kad pavartotas per burną safinamidas beveik visiškai absorbuojamas ir kad pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu metabolizmas yra nežymus. Didelė absorbcija rodo, kad safinamidas yra labai skvarbi medžiaga.

Pasiskirstymas

Pasiskirstymo tūris (Vss) yra maždaug 165 l, o tai 2,5 karto daugiau nei kūno tūris ir tai rodo, kad safinamidas plačiai pasiskirsto ne kraujagyslių sistemoje. Bendrasis klirensas yra 4,6 l/val., ir tai rodo, kad safinamidas yra mažo klirenso medžiaga.

Safinamido plazmos baltymų surišimo rodiklis yra 88–90 %.

Biotransformacija

Žmogaus organizme safinamidas beveik visas pašalinamas metabolizuojant (nepakitusio safinamido su šlapimu išskiriama <10 %); tai pirmiausia vyksta per didelio pajėgumo amidazes, kurios dar necharakterizuotos. Bandymai in vitro parodė, kad žmogaus hepatocituose slopinus amidazes, visiškai nuslopinamas NW-1153 susidarymas. Amidazės, esančios kraujyje, plazmoje, serume, dirbtinėse skrandžio sultyse ir dirbtinėse žarnų sultyse, bei karboksilesterazės hCE-1 ir hCE-2 nedalyvauja safinamido biotransformacijoje į NW-1153. Amidazė FAAH sugebėjo tiktai nežymiai katalizuoti NW- 1153 susidarymą. Todėl tikėtina, kad kitos amidazės dalyvauja safinamido transformacijoje į NW- 1153. Safinamido metabolizmas nepriklauso nuo citochromo P450 (CYP) fermentų.

Metabolitų struktūros išaiškinimas atskleidė tris pagrindinius safinamido metabolizmo būdus. Pagrindinis būdas yra amido dalies hidrolizinė oksidacija, vedanti prie pagrindinio metabolito „safinamido rūgšties“ (NW-1153) susidarymo. Kitas būdas susijęs su eterinės jungties oksidaciniu skilimu ir O-debenzilinto safinamido“ (NW-1199) susidarymu. Pagaliau, arba dėl safinamido (mažiau), arba dėl pagrindinio metabolito safinamido rūgšties (NW-1153) (daugiau) amino jungties oksidacinio skilimo susidaro N-dealkilinta rūgštis“ (NW-1689). N-dealkilinta rūgštis“ (NW-1689) jungiasi su gliukurono rūgštimi ir susidaro jos acilgliukuronidas.Nė vienas šių metabolitą nėra farmakologiškai aktyvus.

Susidarius kliniškai reikšmingai sisteminei koncentracijai, safinamidas nei žymiau sužadina, nei slopina fermentus Metabolizmo tyrimų in vitro metu nustatyta, kad jis žmogui reikšmingomis koncentracijomis (kai laisvojo safinamido Cmax rodmuo yra 0,4 µM, skiriant 100 mg per parą) reikšmingai nei slopina, nei sužadina citochromus P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ir 3A3/5. Vaistų tarpusavio sąveikos tyrimų su ketokonazolu, L-dopa ir CYP1A2 bei CYP3A4 substratais (kofeinu ir midazolamu) metu nebuvo nustatyta kokio nors kliniškai reikšmingo poveikio safinamido ar L-dopos, kofeino ir midazolamo farmakokinetikai.

Masės pusiausvyros tyrimu nustatyta, kad nepakitusio 14C-safinamido plazmos AUC0-24h sudarė maždaug 30 % viso AUC0-24h radioaktyvumo, o tai rodo ekstensyvų metabolizmą.

Transporteriai

Parengiamųjų in vitro tyrimų metu nustatyta, kad safinamidas nėra transporterių P-gp, BCRP, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 ar OAT2P1 substratas. Metabolitas NW-1153 nėra OCT2 ar OAT1 substratas, bet yra OAT3 substratas. Ši sąveika gali sumažinti NW-1153 išskyrimą ir padidinti jo ekspoziciją, tačiau sisteminė NW-1153 ekspozicija yra maža (sudaro 1/10 pagrindinio vaisto safinamido ekspozicijos), ir jis yra metabolizuojamas į antrinius ir tretinius metabolitus, kurie vargu ar turi klinikinę reikšmę.

Safinamidas grįžtamai slopina BCRP plonosiose žarnose (žr. 4.5 skyrių). Susidarius 50µM safinamido koncetracijai, jis slopina OATP1A2 ir OATP2P1. Reikšmingos safinamido koncentracijos plazmoje yra žymiai mažesnės, todėl nesitikima, kad būtų kliniškai reikšminga sąveika su kartu skiriamais šių transporterių substratais. NW-1153 neslopina OCT2, MATE1 ar MATE2-K, kai susidarančios jo koncentracijos yra iki 5µM.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Safinamido farmakokinetika po vienos ir kartotinių dozių vartojimo yra tiesinė. Priklausomybės nuo laiko nepastebėta.

Eliminacija

Safinamidas beveik visiškai metabolizuojamas (<10 % pavartotos dozės rasta šlapime nepakitusio vaisto pavidalu). Po 192 valandų su medžiaga susijusio radioaktyvumo didžiausia dalis rasta šlapime (76 %) ir tik nedidelis kiekis išmatose (1,5 %). Galutinis viso radioaktyvumo pusinės eliminacijos periodas buvo maždaug 80 valandų.

Safinamido pusinės eliminacijos laikas yra 20–30 valandų. Pusiausvyrinė apykaita pasiekiama per vieną savaitę.

Pacientai, kurių kepenų veikla sutrikusi

Safinamido ekspozicija pacientams, sergantiems nesunkia kepenų liga, padidėjo nežymiai (AUC rodmuo pakito 30 %), o pacientams, kurių kepenų veikos sutrikimas buvo vidutinio sunkumo, ekspozicija padidėjo maždaug 80 % (žr. 4.2 skyrių).

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Kai yra vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų veiklos sutrikimas, safinamido ekspozicija, lyginant su sveikais tiriamaisiais, nepakito (žr. 4.2 skyrių).

5.3.Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Skiriant kartotines safinamido dozes graužikams, kai sisteminė ekspozicija buvo mažesnė nei tikėtina ekspozicija pacientams, vartojantiems didžiausią terapinę dozę, buvo nustatyta tinklainės degeneracija. Tyrimuose su beždžionėmis tinklainės degeneracijos nepastebėta, nepaisant to, kad sisteminė ekspozicija buvo didesnė nei susidaranti graužikams ar pacientams, vartojusiems didžiausią terapinę dozę.

Ilgalaikių tyrimų su gyvūnais metu pastebėti traukuliai (esant 1,6 – 12,8 kartų didesnei ekspozicijai nei klinikinė ekspozicija žmonėms, remiantis plazmos AUC). Esant panašioms ekspozicijoms kaip

žmonių organizmuose, tik graužikams nustatyta kepenų hipertrofija ir kepenų suriebėjimas. Esant panašioms ekspozicijoms kaip žmonių organizmuose, fosfolipidozė stebėta daugiausia graužikų plaučiuose, o esant 12 kartų didesnei ekspozicijai nei žmonių organizmuose, ji stebėta ir beždžionių plaučiuose.

Safinamidas nesukėlė genotoksinio poveikio in vivo ir keliose sistemose in vitro, naudojant bakterijas ar žinduolių ląsteles.

Kancerogeninio poveikio tyrimų su pelėmis ir žiurkėmis rezultatai parodė, kad esant atitinkamai nuo 2,3 karto iki 4,0 kartų didesnei ekspozicijai nei tikėtina ekspozicija pacientų, vartojančių didžiausią terapinę dozę, organizmuose, safinamidas neturėjo tumorogeninio poveikio.

Vaisingumo tyrimų su žiurkių patelėmis metu nustatyta, kad sumažėjo implantacijų ir geltonkūnių skaičius esant ekspozicijoms, 3 kartus viršijančioms tikėtiną ekspoziciją žmonių organizmuose. Žiurkių patinams, esant 1,4 karto didesnei ekspozicijai nei tikėtiną ekspoziciją žmonių organizmuose, nustatyta nežymiai pakitusi spermatozoidų morfologija ir nežymiai sumažėjęs jų judrumas Žiurkių patinų vaisingumas nepakito.

Embriono ir vaisiaus vystymosi tyrimų su žiurkėmis ir triušiais metu nustatyta, kad esant 2 ir 3 kartus didesnei safinamido ekspozicijai nei klinikinė ekspozicija žmonių orgaizmuose, nustatyti raidos defektai. Embriono ir vaisiaus vystymosi tyrimuose derinant safinamidą su levodopa / karbidopa, nustatytas didesnis vaisiaus skeleto anomalijų skaičius nei skiriant šiuos preparatus atskirai.

Prenatalinio ir postnatalinio tyrimo su žiurkėmis metu nustatyta, kad skiriant panašias dozes, kaip ir lemiančias tikėtiną klinikinę ekspoziciją, buvo stebimas jauniklių mirštamumas, pieno nebuvimas skrandyje ir toksinis naujagimių kepenų pakenkimas. Žiurkių jauniklių toksinis kepenų pakenkimas ir jį lydintys simptomai (pvz., odos ir kaukolės pageltimas) jauniklių žindymo metu pasireiškia daugiausia dėl safinamido poveikio vaisiui esant gimdoje, tuo tarpu tiesioginis poveikis per patelės pieną buvo nežymus.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

Mikrokristalinė celiuliozė

A tipo krospovidonas

Magnio stearatas

Bevandenis koloidinis silicio dioksidas

Plėvelė

Hipromeliozė

Polietilenglikolis 6000 Titano dioksidas (E171)

Raudonasis geležies oksidas (E172)

Žėrutis (E555)

6.2.Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3.Tinkamumo laikas

36 mėnesių

6.4.Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5.Talpyklės pobūdis ir jos turinys

PVC/PVDC/aliuminio folijos lizdinių plokštelių pakuotės, kuriose yra 14, 28, 30, 90 ir 100 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10 20091 Bresso (MI) - Italija Tel.: +39 02 665241 Faksas: +39 02 66501492

El. paštas: info.zambonspa@zambongroup.com

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

Xadago 50 mg plėvele dengtos tabletės

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg plėvele dengtos tabletės

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2015 m. vasario mėn. 24 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai