Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories) (6-mercaptopurine monohydrate) – Preparato charakteristikų santrauka - L01BB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasXaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories)
ATC kodasL01BB02
Sudėtis6-mercaptopurine monohydrate
GamintojasNova Laboratories Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Xaluprine 20 mg/ml geriamoji suspensija

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename suspensijos mililitre yra 20 mg merkaptopurino (monohidrato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Viename suspensijos mililitre yra 3 mg aspartamo, 1 mg metilhidroksibenzoato (natrio druskos pavidalu), 0,5 mg etilhidroksibenzoato (natrio druskos pavidalu) ir sacharozės (pėdsakų).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Geriamoji suspensija.

Suspensija yra rožinės arba rudos spalvos.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Xaluprine skiriamas ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL) sergantiems suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams gydyti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą Xaluprine turi prižiūrėti gydytojas arba kiti sveikatos priežiūros specialistai, turintys ŪLL sergančių pacientų gydymo patirties.

Dozavimas

Vaisto dozė priklauso nuo hematotoksiškumo, kuris turi būti atidžiai stebimas; vaisto dozę reikia koreguoti atsargiai atsižvelgiant į kiekvieno paciento duomenis ir vadovaujantis taikomu gydymo protokolu. Nelygu gydymo etapas, pradinė ir tikslinė dozės paprastai svyruoja nuo 25 iki 75 mg/m2 kūno paviršiaus ploto, bet pacientams, kuriems nustatytas sumažėjęs fermento tiopurino metiltransferazės (TPMT) aktyvumas arba jo trūkumas, reikia skirti mažesnes dozes (žr. 4.4 skyrių).

 

25 mg/m2

 

 

50 mg/m2

 

75 mg/m2

 

KPP (m2)

 

Dozė

Tūris

KPP (m2)

 

Dozė

Tūris

KPP (m2)

Dozė

Tūris

 

 

(mg)

(ml)

 

 

(mg)

(ml)

 

(mg)

(ml)

0,20 - 0,29

 

0,3

0,20 - 0,23

 

0,5

0,20 - 0,23

0,8

0,30 - 0,36

 

0,4

0,24 - 0,26

 

0,6

0,24 - 0,26

1,0

0,37 - 0,43

 

0,5

0,27 - 0,29

 

0,7

0,27 - 0,34

1,2

0,44 - 0,51

 

0,6

0,30 - 0,33

 

0,8

0,35 - 0,39

1,4

0,52 - 0,60

 

0,7

0,34 - 0,37

 

0,9

0,40 - 0,43

1,6

0,61 - 0,68

 

0,8

0,40 - 0,44

 

1,0

0,44 - 0,49

1,8

0,69 - 0,75

 

0,9

0,45 - 0,50

 

1,2

0,50 - 0,55

2,0

0,76 - 0,84

 

1,0

0,51 - 0,58

 

1,4

0,56 - 0,60

2,2

0,85 - 0,99

 

1,2

0,59 - 0,66

 

1,6

0,61 - 0,65

2,4

1,0 - 1,16

 

1,4

0,67 - 0,74

 

1,8

0,66 - 0,70

2,6

1,17 - 1,33

 

1,6

0,75 - 0,82

 

2,0

0,71 - 0,75

2,8

1,34 - 1,49

 

1,8

0,83 - 0,90

 

2,2

0.76 - 0.81

3,0

1,50 - 1,64

 

2,0

0,91 - 0,98

 

2,4

0,82 - 0,86

3,2

1,65 - 1,73

 

2,2

0,99 - 1,06

 

2,6

0,87 - 0,92

3,4

 

 

 

 

1,07 - 1,13

 

2,8

0,93 - 0,97

3,6

 

 

 

 

1,14 - 1,22

 

3,0

0,98 - 1,03

3,8

 

 

 

 

1,23 - 1,31

 

3,2

1,04 - 1,08

4,0

 

 

 

 

1,32 - 1,38

 

3,4

1,09 - 1,13

4,2

 

 

 

 

1,39 - 1,46

 

3,6

1,14 - 1,18

4,4

 

 

 

 

1,47 - 1,55

 

3,8

1,19 - 1,24

4,6

 

 

 

 

1,56 - 1,63

 

4,0

1,25 - 1,29

4,8

 

 

 

 

1,64 - 1,70

 

4,2

1,30 - 1,35

5,0

 

 

 

 

1,71 - 1,73

 

4,4

1,36 - 1,40

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.41 - 1,46

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1,47 - 1,51

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1,52 - 1,57

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1,58 - 1,62

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,63 - 1,67

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1,68 - 1,73

6,4

6-merkaptopuriną metabolizuoja polimorfinis fermentas TPMT. Pacientams, kuriems nustatytas sumažėjęs paveldėtas TPMT aktyvumas arba jo trūkumas, kyla didesnė sunkaus įprastų merkaptopurino dozių toksinio poveikio rizika, todėl jiems skiriamą vaisto dozę paprastai būtina gerokai sumažinti. Pacientus, kurių organizme sumažėjęs TPMT aktyvumas arba jis neaktyvus, galima nustatyti TPMT genotipavimu arba fenotipavimu. TPMT tyrimais negalima pakeisti Xaluprine

vartojančių pacientų hematologinės kontrolės. Optimali pradinė dozė pacientams, kuriems nustatytas homozigotinės TPMT trūkumas, nenustatyta (žr. 4.4 skyrių).

Specialiosios populiacijos

Senyvo amžiaus žmonės

Specifinių tyrimų vyresnio amžiaus žmonių populiacijoje neatlikta. Tačiau rekomenduojama stebėti šių pacientų inkstų ir kepenų veiklą, o nustačius sutrikimų – apsvarstyti galimybę sumažinti Xaluprine dozę.

Inkstų nepakankamumas

Negalima pateikti jokių konkrečių rekomendacijų, nes oficialių 6-merkaptopurino farmakokinetikos esant inkstų veiklos sutrikimams tyrimų neatlikta. Sutrikus inkstų veiklai gali sulėtėti merkaptopurino ir jo metabolitų pasišalinimas iš organizmo ir padidėti jo kumuliacinis poveikis, todėl reikia apsvarstyti galimybę sumažinti pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi, skiriamą pradinę dozę. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams nepasireiškia su vaisto doze susijusios nepageidaujamos reakcijos.

Kepenų nepakankamumas

Negalima pateikti jokių konkrečių rekomendacijų, nes oficialių 6-merkaptopurino farmakokinetikos esant kepenų veiklos sutrikimams tyrimų neatlikta. Sutrikus kepenų veiklai gali sulėtėti merkaptopurino pasišalinimas iš organizmo, todėl reikia apsvarstyti galimybę sumažinti pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi, skiriamą pradinę dozę. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams nepasireiškia su vaisto doze susijusios nepageidaujamos reakcijos (žr. 4.4 skyrių).

Perėjimas nuo gydymo tabletėmis prie gydymo geriamąja suspensija ir atvirkščiai

6-merkaptopurinas tiekiamas ir tabletėmis. Pagal didžiausią koncentraciją kraujo plazmoje 6-merkaptopurino geriamoji suspensija ir tabletės nėra biologiškai lygiavertės, todėl pereinant prie gydymo kitos farmacinės formos preparatu, rekomenduojama dažniau tikrinti paciento kraujo tyrimų duomenis (žr. 5.2 skyrių).

Derinys su ksantino oksidazės inhibitoriais

Vartojant alopurinolį ir kitus ksantino oksidazės inhibitorius, lėtėja 6-merkaptopurino katabolizmas. Tuo pačiu metu vartojant alopurinolį ir 6-merkaptopuriną, itin svarbu, kad pacientas vartotų tik ketvirtadalį įprastos 6-merkaptopurino dozės. Kitų ksantino oksidazės inhibitorių reikia vengti (žr. 4.5 skyrių).

Pacientai, turintys NUDT15 variantą

Pacientams, turintiems įgimtą mutavusį NUDT15 geną, gresia didesnė sunkaus 6-merkaptopurino toksinio poveikio rizika (žr. 4.4 skyrių). Šiems pacientams paprastai reikia mažinti dozę, ypač tiems, kuriems NUDT15 variantas yra homozigotinis (žr. 4.4 skyrių). Prieš pradedant gydyti 6- merkaptopurinu reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti NUDT15 variantų genotipo testą. Visais atvejais reikia atidžiai stebėti kraujo ląstelių skaičių.

Vartojimo metodas

Xaluprine vartojamas peroraliniu būdu, o prieš vartojant jį būtina pakartotinai išmaišyti (energingai plakant ne mažiau kaip 30 sekundžių).

Vaisto pakuotėje yra du dozavimo švirkštai (violetinis, sugraduotas padalomis iki 1 ml, ir baltas, sugraduotas padalomis iki 5 ml), kurie naudojami siekiant tiksliai pamatuoti gydytojo paskirtą geriamosios suspensijos dozę. Sveikatos priežiūros specialistas pacientui arba slaugytojui turėtų patarti, kurį švirkštą naudoti norint pamatuoti tinkamą vaisto kiekį.

Xaluprine galima vartoti ir su maistu, ir nevalgius, tačiau pacientai jį turi vartoti nuosekliai. Jo negalima vartoti su pienu ar pieno produktais (žr. 4.5 skyrių). Likus mažiau nei valandai iki Xaluprine vartojimo ir 2 valandas po to negalima gerti pieno ir vartoti jo produktų.

6-merkaptopurino farmakokinetinės savybės ir veiksmingumas įvairiu paros metu skiriasi. Vaistą vartojant vakarais, o ne rytais, ligos atsinaujinimo rizika gali būti mažesnė. Todėl Xaluprine paros dozę reikia išgerti vakare.

Kad į skrandį patektų visa Xaluprine dozė, suvartotą jo dozę reikia užgerti vandeniu.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Tuo pačiu metu negalima vartoti vakcinos nuo geltonosios karštinės (žr. 4.5 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Citotoksiškumas ir hematologinių rodiklių stebėjimas

Gydymas 6-merkaptopurinu sukelia kaulų čiulpų supresiją, dėl kurios išsivysto leukopenija ir trombocitopenija, o retesniais atvejais - mažakraujystė. Taikant šio vaisto terapiją, reikia atidžiai stebėti hematologinius rodiklius. Nutraukus gydymą, leukocitų ir trombocitų skaičius ir toliau mažėja, todėl tik pasireiškus pirmiems neįprastai didelio šių kraujo ląstelių skaičiaus sumažėjimo požymiams, reikia nedelsiant nutraukti gydymą. Gydymą 6-merkaptopurinu nutraukus pakankamai anksti, galima atkurti įprastą kaulų čiulpų veiklą.

Yra žmonių, sergančių paveldėtu fermento TPMT trūkumu, kurie labai jautrūs mielosupresiniam 6-merkaptopurino poveikiui; paprastai, pradėjus gydymą 6-merkaptopurinu, kaulų čiulpų kiekis jų organizme sparčiai sumažėja. Tai gali pasunkinti tuo pat metu vartojamos TPMT slopinančios veikliosios medžiagos, kaip antai olsalazinas, mesalazinas arba sulfasalazinas. Kai kuriose laboratorijose galima išsitirti TPMT trūkumą, tačiau nustatyta, kad šiais tyrimais ne visada pavyksta nustatyti pacientus, kuriems kyla sunkaus toksinio poveikio rizika. Todėl būtina atidžiai stebėti kraujo ląstelių skaičių. Paprastai pacientams, kuriems nustatytas homozigotinės TPMT trūkumas, skiriamo vaisto dozę reikia gerokai sumažinti, siekiant išvengti pavojų gyvybei keliančios kaulų čiulpų supresijos.

Ištyrus žmones, kurie 6-merkaptopuriną vartojo kartu su kitomis citotoksinėmis medžiagomis, nustatytas galimas sumažėjusios TPMT veiklos ir antrinių leukemijos ir mielodisplazijos ryšys (žr. 4.8 skyrių).

Imunosupresija

Imunizacija vakcina, kurioje yra gyvų organizmų, žmogui, kurio imunitetas nusilpęs, gali sukelti infekciją. Todėl imunizacija vakcinomis su gyvais organizmais nerekomenduojama.

Hepatotoksiškumas

Xaluprine veikia hepatotoksiškai, todėl gydymo laikotarpiu reikia kas savaitę atlikti tyrimus kepenų veiklai patikrinti. Pacientams, sergantiems anksčiau nustatyta kepenų liga arba vartojantiems kitus vaistus, kurie gali turėti toksinį poveikį kepenims, galima rekomenduoti dažnesnius kepenų veiklos tyrimus. Pacientams reikia nurodyti pasireiškus geltos požymiams nedelsiant nustoti vartoti Xaluprine (žr. 4.8 skyrių).

Toksinis poveikis inkstams

Prasidėjus remisijai, kai vyksta spartus ląstelių irimas, reikia stebėti šlapimo rūgšties kiekį kraujyje ir šlapime, kadangi gali išsivystyti hiperurikemija ir (arba) hiperurikozurija, o tai kelia šlapimo rūgšties sukeliamos nefropatijos pavojų. Hidracija ir šlapimo šarminimas gali sumažinti inkstų komplikacijų galimybę.

Pankreatitas taikant į indikacijų sąrašą neįtrauktą uždegimine žarnyno liga sergančių pacientų gydymą Gauta pranešimų apie gydant į indikacijų sąrašą neįtraukta uždegimine žarnyno liga sergančius pacientus nustatytus pankreatito atvejus (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10 pacientų, dažna nepageidaujama reakcija).

Mutageniškumas ir kancerogeniškumas

Pacientams, vartojantiems imunosupresantus, įskaitant merkaptopuriną, kyla didesnė limfoproliferacinių sutrikimų ir kitų piktybinių ligų, ypač odos vėžio (melanomos ir nemelanomos), sarkomos (Kapoši ir ne Kapoši) ir gimdos kaklelio vėžio in situ rizika. Atrodo, kad ši padidėjusi rizika susijusi su imunosupresijos stiprumu ir trukme. Gauta informacijos, kad nutraukus imunosupresinę terapiją, limfoproliferacinis sutrikimas gali iš dalies regresuoti.

Todėl gydymą keliais imunosupresantais (įskaitant tiopurinus) reikėtų taikyti atsargiai, nes tai gali sukelti limfoproliferacinius sutrikimus, kurie kai kuriais atvejais baigiasi pacientų mirtimi. Tuo pat metu vartojant kelių imunosupresantų derinį, didėja Epštein-Baro viruso (EBV) sukeliamų limfoprofileracinių sutrikimų rizika.

Ištyrus leukemija sergančius pacientus ir vieną inkstų ląstelių karcinoma sergantį pacientą, kurie vartojo nenurodytą 6-merkaptopurino dozę, ir lėtine inkstų liga sergančius pacientus, kuriems taikytas gydymas 0,4-1,0 mg/kg per parą dozėmis, periferinio kraujo limfocituose nustatytas padidėjęs chromosominės aberacijos atvejų skaičius.

Atsižvelgiant į 6-merkaptopurino poveikį ląstelių dezoksiribonukleininei rūgščiai (DNR), ši medžiaga gali turėti kancerogeninį poveikį, todėl reikia atsižvelgti į teorinę kancerogenezės riziką taikant šį gydymą.

Gauta pranešimų apie hepatospleninę T ląstelių limfomą uždegimine žarnyno liga sergantiems pacientams*, kurie buvo azatioprinu (6-merkaptopurino provaistu) arba 6-merkaptopurinu, vartojant vaistinio preparatą atskirai arba kartu su anti-TNF alfa antikūnu. Šios reto tipo T ląstelų limfomos eiga yra agresyvi ir paprastai mirtina (taip pat žr. 4.8-skyrių).

*uždegiminė žarnyno liga (UŽL) yra nepatvirtina indikacija

Makrofagų aktyvacijos sindromas

Makrofagų aktyvacijos sindromas (MAS) yra žinomas, grėsmę gyvybei keliantis sutrikimas, kuris gali pasireikšti pacientams, sergantiems autoimuninėmis ligomis, ypač uždegimine žarnų liga (UŽL) (neįregistruota indikacija), ir vartojant merkaptopuriną, polinkis susirgti šiuo sutrikimu gali būti padidėjęs. Susirgus MAS arba įtarus šį sindromą, reikia kuo greičiau įvertinti paciento būklę ir pradėti gydymą, o gydymą merkaptopurinu reikia nutraukti. Bendrosios praktikos gydytojai turėtų įdėmiai stebėti, ar pacientui nepasireiškia infekcijos, pvz., EBV ir citomegalo viruso (CMV) infekcijos, simptomai, nes žinoma, kad šie virusai gali paskatinti MAS.

Infekcijos

Pastebėta, kad tik 6-merkaptopurinu arba jo ir kitų imuninę sistemą slopinančių vaistų deriniu, įskaitant kortikosteroidus, gydomiems pacientams būdingas didesnis imlumas virusinėms, grybelinėms ir bakterinėms infekcijoms. Jiems taip pat dažniau pasireiškia netipinės infekcijos bei virusų reaktyvinimas. Šiems pacientams, palyginti su negydytais pacientais, infekcinė liga ir komplikacijos gali būti sunkesnės.

Prieš pradedant gydyti reikia atsižvelgti į buvusį kontaktą su juosiančiosios pūslelinės virusu ar šio viruso sukeltą infekciją. Galima atsižvelgti į vietos rekomendacijas, įskaitant, jei reikia, profilaktinį gydymą. Prieš pradedant gydyti reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti hepatito B testą. Tais atvejais, kai patvirtintas teigiamas serologinių testų rezultatas, galima atsižvelgti į vietos rekomendacijas, įskaitant ir profilaktinio gydymo skyrimą. Nuo ŪLL 6-merkaptopurinu gydytiems pacientams buvo diagnozuota neutropeninio sepsio atvejų.

Pacientai, turintys NUDT15 variantą

Įprastas tiopurinų dozes vartojantiems pacientams, turintiems įgimtą mutavusį NUDT15 geną, gresia didesnė sunkaus 6-merkaptopurino toksinio poveikio, pavyzdžiui, leukopenijos ir alopecijos, rizika. Šiems pacientams paprastai reikia mažinti dozę, ypač tiems, kuriems NUDT15 variantas yra homozigotinis (žr. 4.2 skyrių). NUDT15 c.415C>T dažnis yra nevienodas įvairiose etninėse grupėse –

maždaug 10 % tarp Rytų Azijos, 4 % Lotynų Amerikos, 0,2 % europiečių ir 0 % iš Afrikos kilusių pacientų. Visais atvejais reikia atidžiai stebėti kraujo ląstelių skaičių.

Vaikų populiacija

Buvo pranešta apie simptominės hipoglikemijos atvejus ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL) sergantiems vaikams, vartojusiems 6-merkaptopurino (žr. 4.8 skyrių). Daugeliu atvejų tai buvo jaunesni nei šešerių metų vaikai arba vaikai, kurių kūno masės indeksas mažas.

Sąveika

Kartu su 6-merkaptopurinu vartojant geriamuosius antikoaguliantus, rekomenduojama atidžiau stebėti tarptautinį normalizuotą santykį (TNS, angl. International Normalised Ratio) (žr. 4.5 skyrių).

Pagalbinės medžiagos

Xaluprine sudėtyje yra aspartamo (E951), kuris yra fenilalanino šaltinis. Ši medžiaga gali pakenkti fenilketonurija sergantiems žmonėms.

Šiame vaiste taip pat yra natrio metilparahidroksibenzoato ir natrio etilparahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti alerginę reakciją (ji gali pasireikšti vėliau).

Kadangi šiame vaiste yra sacharozės, pacientams, kuriems nustatyti retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius

– šio vaisto negalima vartoti. Šį vaistą vartojant ilgą laiką, padidėja dantų ėduonies rizika, todėl itin svarbu laikytis tinkamos dantų higienos.

Saugus suspensijos ruošimas

Tėvai ir globėjai turi vengti Xaluprine sąlyčio su oda ir gleivine. Suspensijos patekus ant odos ar gleivinės, ją reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu (žr. 6.6 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

6-merkaptopuriną vartojant su maistu, gali šiek tiek sumažėti vaisto sisteminis poveikis, tačiau jis neturėtų būti kliniškai reikšmingas. Todėl Xaluprine galima vartoti ir su maistu, ir nevalgius, tačiau pacientai turi laikytis pasirinkto vartojimo metodo. Xaluprine negalima vartoti su pienu ar pieno produktais, nes juose yra ksantino oksidazės – fermento, kuris metabolizuoja 6-merkaptopuriną, todėl šį vaistą vartojant su pienu ar pieno produktais, gali sumažėti merkaptopurino koncentracija kraujo plazmoje.

Merkaptopurino poveikis kitiems vaistiniams preparatams

Dėl mirtinos ligos pavojaus taikant gydymą Xaluprine pacientams, kurių imunitetas nusilpęs, negalima skiepytis vakcina nuo geltonosios karštinės (žr. 4.3 skyrių).

Žmonėms, kurių imunitetas nusilpęs, vakcinacija kitomis vakcinomis su gyvais organizmais nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių).

Nustatyta, kad varfariną vartojant kartu su 6-merkaptopurinu, slopinamas varfarino antikoaguliacinis poveikis. Tuo pačiu metu vartojant Xaluprine ir geriamuosius antikoaguliantus, rekomenduojama stebėti tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) vertę.

Citotoksiniai vaistai gali slopinti fenitoino įsisavinimą žarnyne. Rekomenduojama atidžiai stebėti fenitoino koncentraciją kraujo serume. Kitų vaistinių preparatų nuo epilepsijos koncentracija taip pat gali keistis. Gydymo Xaluprine laikotarpiu reikia atidžiai stebėti vaistų nuo epilepsijos koncentraciją kraujo serume ir prireikus pakoreguoti dozę.

Kitų vaistinių preparatų poveikis merkaptopurinui

Tuo pačiu metu vartojant alopurinolį ir Xaluprine, itin svarbu, kad pacientas vartotų tik ketvirtadalį įprastos Xaluprine dozės, kadangi slopindamas ksantino oksidazę alupurinolis lėtina 6-merkaptopurino

metabolizmą. Kiti ksantino oksidazės inhibitoriai, kaip antai febuksostatas, taip pat gali slopinti merkaptopurino metabolizmą ir juos vartoti tuo pačiu metu nerekomenduojama, nes nepakanka duomenų, kad būtų galima nustatyti, kiek reikia sumažinti šių preparatų dozę.

Kadangi yra in vitro tyrimų duomenų, kad aminosalicilatų dariniai (pvz., olsalazinas, mesalazinas arba sulfasalazinas) slopina TPMT fermentą, kuris metabolizuoja 6-merkaptopuriną, pacientams, kuriems tuo pačiu taikoma Xaluprine terapija (žr. 4.4 skyrių), šiuos preparatus reikia skirti atsargiai.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vyrų ir moterų kontracepcija

6-merkaptopurino teratogeniškumo žmonėms įrodymai dviprasmiški. Ir vyrai, ir moterys, gyvenantys aktyvų lytinį gyvenimą, gydymo laikotarpiu ir ne mažiau kaip tris mėnesius po to, kai suvartoja paskutinę vaisto dozę, turi naudoti veiksmingas apsaugos nuo nėštumo priemones. Atlikus tyrimus su gyvūnais, nustatyta, kad šis vaistas turi toksinį ir mirtiną poveikį vaisiui (žr. 5.3 skyrių).

Nėštumas

Xaluprine negalima vartoti nėščioms arba galinčioms pastoti pacientėms, atidžiai neįvertinus gydymo naudos ir rizikos santykio.

Gauta pranešimų apie moterims, kurios vartojo 6-merkaptopurino, pirma laiko gimusius ir pernelyg mažo svorio naujagimius. Taip pat gauta pranešimų apie tėvų ir motinų, kurie vartojo 6-merkaptopurino, vaikų apsigimimus ir spontaninius abortus. Daug vaikų apsigimimo atvejų nustatyta moterims, kurioms taikytas gydymas 6-merkaptopurinu ir kitais chemoterapiniais vaistais.

Iš vienos naujesnių epidemiologinių ataskaitų matyti, kad moterims, vartojančioms merkaptopuriną nėštumo laikotarpiu, nėra padidėjusios pirmalaikio gimdymo, pernelyg mažo laiku gimusio kūdikio svorio ar vaikų apsigimimų rizikos.

Rekomenduojama stebėti, ar moterų, kurios nėštumo laikotarpiu vartojo merkaptopurino, naujagimiams nepasireiškia hematologinių ir imuninės sistemos veiklos sutrikimų.

Žindymas

6-merkaptopurino rasta moterų, kurioms taikytas gydymas azatioprinu, priešpienyje ir piene, todėl moterys, kurios vartoja Xaluprine, neturėtų maitinti krūtimi.

Vaisingumas

Kaip 6-merkaptopurino terapija veikia žmonių vaisingumą nežinoma, tačiau gauta pranešimų apie vaikų susilaukusius vyrus ir moteris, kuriems vaikystėje arba paauglystėje taikytas gydymas šiuo vaistu. Gauta pranešimų apie laikiną visišką oligospermiją, nustatytą vyrams, kurie 6-merkaptopuriną vartojo kartu su kortikosteroidais.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Atsižvelgiant į farmakologines veikliosios medžiagos savybes, šis vaistas neturėtų turėti įtakos šiems gebėjimams.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Pagrindinė gydymo 6-merkaptopurinu sukeliama nepageidaujama reakcija – kaulų čiulpų supresija, dėl kurios išsivysto leukopenija ir trombocitopenija.

Šiuo metu nėra pakankamai šiuolaikinių merkaptopurino klinikinių tyrimų duomenų, kuriais remiantis būtų galima tiksliai nustatyti jo sukeliamų nepageidaujamų reakcijų dažnį.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau nurodyti reiškiniai priskiriami prie nepageidaujamų reakcijų. Nepageidaujamos reakcijos pateikiamos pagal organų sistemų klasę ir dažnį: labai dažnos (≥1/10), dažnos (nuo ≥1/100 iki < 1/10), nedažnos (nuo ≥1/1000 iki < 1/100), retos (nuo ≥1/10 000 iki < 1/1000) ir labai retos (< 1/10 000). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujami reiškiniai pateikiami pagal sunkumą nuo sunkiausio iki lengviausio.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

 

Bakterinės ir virusinės

Infekcijos ir infestacijos

nedažnas

infekcijos, su neutropenija

 

 

susijusios infekcijos

 

 

Neoplazmos, įskaitant

 

 

limfoproliferacinius

 

 

sutrikimus, odos vėžį

 

retas

(melanomą ir nemelanomą),

Gerybinės, piktybinės ir

 

sarkomą (Kapoši ir ne

nespecifinės neoplazmos

 

Kapoši) ir gimdos kaklelio

(įskaitant cistas ir polipus)

 

vėžį in situ (žr. 4.4 skyrių).

 

labai reti

Antrinė leukemija ir

 

mielodisplazija

 

 

 

dažnis nežinomas

Hepatospleninė T ląstelių

 

limfoma* (žr. 4.4 skyrių)

 

 

 

labai dažni

Kaulų čiulpų supresija,

Kraujo ir limfinės sistemos

leukopenija ir

sutrikimai

 

trombocitopenija

 

dažni

Mažakraujystė

 

 

 

 

 

Artralgija, odos išbėrimas,

Imuninės sistemos sutrikimai

nedažni

vaistų sukeliamas

 

karščiavimas

 

 

 

reti

Veido edema

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos

dažni

Anoreksija

sutrikimai

dažnis nežinomas

Hipoglikemija

 

dažni

Stomatitas, viduriavimas,

 

vėmimas, pykinimas

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

nedažni

Pankreatitas, burnos

 

gleivinės išopėjimas

 

 

 

labai reti

Žarnyno išopėjimas

 

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir

dažni

Tulžies stazė,

hepatotoksiškumas

latakų sutrikimai

 

nedažni

Kepenų nekrozė

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

reti

Alopecija

 

Padidėjusio jautrumo šviesai

sutrikimai

dažnis nežinomas

reakcija

 

 

Lytinės sistemos ir krūties

reti

Laikina oligospermija

sutrikimai

 

 

*Pacientams, sergantiems uždegimine žarnyno liga (UŽL), nepatvirtinta indikacija.

Vaikų populiacija.

 

 

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

6-merkaptopurinas hepatotoksiškai veikia ir gyvūnus, ir žmones. Atlikus histologinius tyrimus su žmonėmis, nustatyta, kad šis vaistas sukelia kepenų nekrozę ir tulžies stazę.

Hepatotoksiškumo reakcijų dažnumas labai skiriasi ir jos gali pasireikšti vartojant bet kokią šio vaisto dozę, bet dažniau jos nustatomos tuomet, kai viršijama rekomenduojama dozė.

Atliekant kepenų veiklos tyrimus, galima iš anksto nustatyti hepatotoksiškumo požymius. Paprastai šis poveikis yra grįžtamas, jeigu 6-merkaptopurino terapija nutraukiama pakankamai greitai ir kepenims dar nepadaryta lemiama žala.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai ir požymiai

Virškinimo trakto reiškiniai, įskaitant pykinimą, vėmimą ir viduriavimą, bei anoreksija gali būti ankstyvi perdozavimo simptomai. Stipriausias toksinis poveikis pasireiškia kaulų čiulpams, jis sukelia mielosupresiją. Stipresnis toksinis poveikis hematologijai pasireiškia esant ilgalaikiam perdozavimui Xaluprine, o ne vieną kartą jo perdozavus. Taip pat gali pasireikšti kepenų veiklos sutrikimas ir gastroenteritas.

Perdozavimo rizika taip pat padidėja tuomet, kai kartu su 6-merkaptopurinu vartojami ksantino oksidazės inhibitoriai (žr. 4.5 skyrių).

Gydymas perdozavus

Kadangi nėra jokio priešnuodžio, reikia atidžiai stebėti visus kraujo tyrimų rodiklius ir prireikus imtis bendrųjų pagalbos priemonių kartu atliekant atitinkamą kraujo perpylimą. Perdozavus 6-merkaptopurino, aktyvios priemonės, kaip antai aktyvintos anglies vartojimas arba skrandžio plovimas, gali būti neveiksmingos, nebent šių priemonių būtų imtasi praėjus ne daugiau kaip

60 minučių nuo vaisto nurijimo.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antineoplastiniai preparatai, antimetabolitai, purino analogai, ATC kodas - L01BB02

Veikimo mechanizmas

6-merkaptopurinas yra neaktyvus vaisto pirmtakas, kuris veikia kaip purino antagonistas, tačiau tam, kad pasireikštų jo citotoksinis poveikis būtina, kad ląstelė jį įsisavintų ir, įvykus anabolizmui ląstelės viduje, jis pavirstų tioguanino nukleotidais. 6-merkaptopurino metabolitai slopina de novo purinų sintezę ir purinų nukleotidų tarpusavio virsmus. Tioguanino nukleotidai taip pat prisijungia prie nukleino rūgščių, o tai sustiprina veikliosios medžiagos citotoksinį poveikį.

Kryžminis atsparumas paprastai pasireiškia tarp 6-merkaptopurino ir 6-tioguanino.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Biologinis geriamojo 6-merkaptopurino įsisavinamumas labai skiriasi kiekvieno paciento atveju, o tai tikriausiai lemia pirmojo pasažo metabolizmas. Septyniems vaikams išgėrus 75 mg/m2 vaisto dozę, vidutinis suvartotos dozės biologinis įsisavinamumas buvo 16 % (nuo 5 iki 37 %).

Atlikus palyginamąjį biologinio įsisavinamumo tyrimą su sveikais suaugusiais savanoriais (n=60), nustatyta, kad 50 mg Xaluprine geriamosios suspensijos dozė yra biologiškai lygiavertė referencinei 50 mg tabletei pagal plotą po kreive (AUC), bet ne pagal didžiausią koncentraciją (Cmax). Vartojant geriamąją suspensiją, vidutinė (90 % pasikliautinasis intervalas, CI) Cmax buvo 39 % (22–58 %) didesnė nei vartojant tabletes, nors vartojant geriamąją suspensiją (46%) variacija tarp pavienių tiriamųjų (angl. between-subject variability, %C.V) buvo mažesnė nei vartojant tabletes (69 %).

Biotransformacija

Keliems fermentams katalizuojant 6–merkaptopurino anabolizmą ląstelės viduje, galiausiai susidaro 6-tioguanino nukleotidai, tačiau kol tai įvyksta, susidaro keli tarpiniai tioguanino nukleotidai. Pirmąjį etapą katalizuoja hipoksantino guanino fosforibosiltransferazė, dėl to susidaro tioinozino monofosfatas (TIMP). Taip pat fermentui tiopurino S-metiltransferazei (TPMT) S-metilinant 6-merkaptopuriną, susidaro metilmerkaptopurinas, kuris nėra aktyvus. Tačiau TPMT taip pat katalizuoja pagrindinio nukleotidų metabolito TIMP S-metilinimą, todėl susidaro metiltioinozino monofosfatas (mTIMP). Ir TIMP, ir mTIMP yra fosforibosilpirofosfato amidotransferazės – fermento, kuris svarbus de novo purinų sintezei – inhibitoriai. Ksantino oksidazė yra pagrindinis katabolizuojantis fermentas, kuris paverčia 6-merkaptopuriną į neaktyvų metabolitą 6-tiouro rūgštį (angl. 6-thiouric acid). Ji iš organizmo pašalinama su šlapimu. Maždaug 7 % išgertos vaisto dozės per 12 val. nuo vaisto išgėrimo pasišalina iš organizmo su išmatomis kaip nepakitęs 6-merkaptopurinas.

Eliminacija

6-merkaptopurino eliminacijos pusperiodis – 90 ±30 minučių, tačiau aktyviųjų metabolitų pusperiodis ilgesnis (maždaug 5 valandos) nei pirminio junginio. Tikrasis klirensas (angl. aparent body clearance) yra 4832 ±2562 ml/min/m2. Į cerebrospinalinį skystį patenka nedaug 6-merkaptopurino.

Pagrindinis 6-merkaptopurino eliminacijos būdas – metabolizmas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Genotoksiškumas

6-merkaptopurinas, kaip ir kiti antimetabolitai, yra mutageniškas ir sukelia pelių ir žiurkių in vitro ir in vivo chromosominę aberaciją.

Kancerogeniškumas

Atsižvelgiant į 6-merkaptopurino genotoksinį potencialą, jis gali turėti kancerogeninį poveikį.

Teratogeniškumas

Vartojamas dozėmis, kurios nekenksmingos patelei, 6-merkaptopurinas sukelia pelių, žiurkių, žiurkėnų ir triušių embrionų žūtį ir sunkų teratogeninį poveikį. Toksinis poveikis visų rūšių gyvūnų embrionams ir jų išsigimimai priklauso nuo dozės ir gestacijos etapo vaisto vartojimo metu.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Ksantano lipai

Aspartamas (E951)

Koncentruotos aviečių sultys

Sacharozė

Natrio metilo parahidroksibenzoatas (E219)

Natrio etilo parahidroksibenzoatas (E215)

Kalio sorbatas (E202)

Natrio hidroksidas

Išgrynintas vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

1 metai.

Po buteliuko pirmo atidarymo: 56 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą (žr. 6.6 skyrių).

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Gintaro spalvos III tipo stiklo buteliukas, uždarytas vaikų neatidaromu dangteliu (DTPE su ištemptu polietileno įdėklu), kuriame yra 100 ml geriamosios suspensijos.

Kiekvienoje pakuotėje yra vienas buteliukas, DTPE buteliuko adapteris ir du polietileniniai dozavimo švirkštai (violetinis, sugraduotas padalomis iki 1 ml, ir baltas, sugraduotas padalomis iki 5 ml).

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Saugus vaistinio preparato ruošimas

Bet kuris Xaluprine ruošiantis asmuo turi prieš ruošdamas vaistą ir po vaisto vartojimo nusiplauti rankas. Kad sąlyčio tikimybė būtų kuo mažesnė, tėvai ir slaugytojai ruošdami Xaluprine turi dėvėti vienkartines pirštines.

Reikia vengti Xaluprine sąlyčio su oda ir gleivine. Xaluprine patekus ant odos ar gleivinės, ją reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu. Išsiliejusį vaistą reikia nedelsiant išvalyti.

Nėščiosios, ketinančios pastoti arba žindančios moterys neturėtų imti Xaluprine į rankas.

Tėvams, slaugytojams ir pacientams reikia patarti Xaluprine laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje, geriau – užrakintoje spintelėje. Atsitiktinai nurytas Xaluprine vaikams gali būti mirtinas.

Norint išsaugoti suspensijos vientisumą ir sumažinti atsitiktinio išsiliejimo riziką, buteliuką reikia laikyti sandariai uždarytą.

Norint gerai išmaišyti vaistą, buteliuką reikia energingai pakratyti ne mažiau kaip 30 sekundžių.

Tvarkymas

Xaluprine yra citotoksinis preparatas. Nesuvartotą vaistą ar jo atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių citotoksinių vaistinių preparatų ruošimo ir tvarkymo reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/727/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2012 m. Kovo mėn. 9 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2016 m. Lapkritis. 18 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai