Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – ženklinimas - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasZostavax
ATC kodasJ07BK02
Sudėtisvaricella-zoster virus (live, attenuated)
GamintojasMSD VACCINS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZOSTAVAX – Miltelių flakonas ir tirpiklio flakonas – Pakuotėje yra 1 miltelių flakonas ir 1 tirpiklio flakonas, 10 miltelių flakonų ir 10 tirpiklio flakonų

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZOSTAVAX milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai

Vakcina nuo juostinės pūslelinės (herpes zoster) (gyvoji)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Paruoštoje vartoti 1 (0,65 ml) dozėje yra:

Oka/Merck padermės Varicella-zoster viruso (gyvo, susilpninto) 19400 PFU

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sacharozė, hidrolizuota želatina, urėja, natrio chloridas, kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio L-glutamatas monohidratas, dinatrio fosfatas, natrio hidroksidas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai

1 flakonas (milteliai) + 1 flakonas (tirpiklis).

10 flakonų (milteliai) + 10 flakonų (tirpiklis).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda arba į raumenis.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruoštą vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba per 30 minučių, laikant 20 °C – 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/06/341/001 – 1 miltelių flakono ir 1 tirpiklio flakono pakuotė

EU/1/06/341/002 – 10 miltelių flakonų ir 10 tirpiklio flakonų pakuotė

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

MILTELIŲ FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZOSTAVAX milteliai injekcijai s.c./i.m.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6.KITA

MSD VACCINS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TIRPIKLIO FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZOSTAVAX tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

MSD VACCINS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZOSTAVAX - Miltelių flakonas ir tirpiklis užpildytame švirkšte su pritvirtinta adata - Pakuotėje yra 1 flakonas ir 1 švirkštas, 10 flakonų ir 10 švirkštų

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZOSTAVAX milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Vakcina nuo juostinės pūslelinės (herpes zoster) (gyvoji)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Paruoštoje vartoti 1 (0,65 ml) dozėje yra:

Oka/Merck padermės Varicella-zoster viruso (gyvo, susilpninto) 19400 PFU

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sacharozė, hidrolizuota želatina, urėja, natrio chloridas, kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio L-glutamatas monohidratas, dinatrio fosfatas, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte 1 flakonas (milteliai) + 1 užpildytas švirkštas su adata (tirpiklis). 10 flakonų (milteliai) + 10 užpildytų švirkštų su adata (tirpiklis).

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda arba į raumenis.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruoštą vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba per 30 minučių, laikant 20 °C – 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/06/341/003 – 1 flakono ir 1 užpildyto švirkšto su adata pakuotė

EU/1/06/341/004 – 10 flakonų ir 10 užpildytų švirkštų su adata pakuotė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZOSTAVAX – Miltelių flakonas ir tirpiklis užpildytame švirkšte be adatos – Pakuotėje yra 1 flakonas ir 1 švirkštas, 10 flakonų ir 10 švirkštų, 20 flakonų ir 20 švirkštų

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZOSTAVAX milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Vakcina nuo juostinės pūslelinės (herpes zoster) (gyvoji)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Paruoštoje vartoti 1 (0,65 ml) dozėje yra:

Oka/Merck padermės Varicella-zoster viruso (gyvo, susilpninto) 19400 PFU

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sacharozė, hidrolizuota želatina, urėja, natrio chloridas, kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio L-glutamatas monohidratas, dinatrio fosfatas, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 flakonas (milteliai) + 1 užpildytas švirkštas be adatos (tirpiklis). 10 flakonų (milteliai) + 10 užpildytų švirkštų be adatos (tirpiklis). 20 flakonų (milteliai) + 20 užpildytų švirkštų be adatos (tirpiklis).

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda arba į raumenis.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruoštą vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba per 30 minučių, laikant 20 °C – 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/06/341/005 – 1 flakono ir 1 užpildyto švirkšto be adatos pakuotė

EU/1/06/341/006 – 10 flakonų ir 10 užpildytų švirkštų be adatos pakuotė

EU/1/06/341/007 –20 flakonų ir 20 užpildytų švirkštų be adatos pakuotė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZOSTAVAX – Miltelių flakonas ir tirpiklis užpildytame švirkšte su 1 nepritvirtinta adata – Pakuotėje yra 1 flakonas ir 1 švirkštas, 10 flakonų ir 10 švirkštų, 20 flakonų ir 20 švirkštų

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZOSTAVAX milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Vakcina nuo juostinės pūslelinės (herpes zoster) (gyvoji)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Paruoštoje vartoti 1 (0,65 ml) dozėje yra:

Oka/Merck padermės Varicella-zoster viruso (gyvo, susilpninto) 19400 PFU

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sacharozė, hidrolizuota želatina, urėja, natrio chloridas, kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio L-glutamatas monohidratas, dinatrio fosfatas, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 flakonas (milteliai) + 1 užpildytas švirkštas (tirpiklis) + 1 adata. 10 flakonų (milteliai) + 10 užpildytų švirkštų (tirpiklis) + 10 adatų. 20 flakonų (milteliai) + 20 užpildytų švirkštų (tirpiklis) + 20 adatų.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda arba į raumenis.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruoštą vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba per 30 minučių, laikant 20 °C – 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/06/341/008 – 1 flakono, 1 užpildyto švirkšto ir 1 adatos pakuotė.

EU/1/06/341/009 – 10 flakonų, 10 užpildytų švirkštų ir 10 adatų pakuotė.

EU/1/06/341/010 – 20 flakonų, 20 užpildytų švirkštų ir 20 adatų pakuotė.

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ZOSTAVAX - Miltelių flakonas ir tirpiklis užpildytame švirkšte su 2 nepritvirtintomis adatomis – Pakuotėje yra 1 flakonas ir 1 švirkštas, 10 flakonų ir 10 švirkštų, 20 flakonų ir 20 švirkštų

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ZOSTAVAX milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Vakcina nuo juostinės pūslelinės (herpes zoster) (gyvoji)

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Paruoštoje vartoti 1 (0,65 ml) dozėje yra:

Oka/Merck padermės Varicella-zoster viruso (gyvo, susilpninto) 19400 PFU

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sacharozė, hidrolizuota želatina, urėja, natrio chloridas, kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio L-glutamatas monohidratas, dinatrio fosfatas, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 flakonas (milteliai) + 1 užpildytas švirkštas (tirpiklis) + 2 adatos. 10 flakonų (milteliai) + 10 užpildytų švirkštų (tirpiklis) + 20 adatų. 20 flakonų (milteliai) + 20 užpildytų švirkštų (tirpiklis) + 40 adatų.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda arba į raumenis.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruoštą vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba per 30 minučių, laikant 20 °C – 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/06/341/011 – 1 flakono, 1 užpildyto švirkšto ir 2 adatų pakuotė.

EU/1/06/341/012 – 10 flakonų, 10 užpildytų švirkštų ir 20 adatų pakuotė.

EU/1/06/341/013 – 20 flakonų, 20 užpildytų švirkštų ir 40 adatų pakuotė.

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

MILTELIŲ FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZOSTAVAX milteliai injekcijai s.c./i.m.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

MSD VACCINS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ŠVIRKŠTAS SU TIRPIKLIU

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ZOSTAVAX tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

MSD VACCINS

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai