Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Adcirca (Tadalafil Lilly) (tadalafil) – Lietošanas instrukcija - G04BE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAdcirca (Tadalafil Lilly)
ATĶ kodsG04BE08
Vielatadalafil
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADCIRCA 20 mg apvalkotās tabletes

Tadalafil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir ADCIRCA un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms ADCIRCA lietošanas

3.Kā lietot ADCIRCA

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt ADCIRCA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir ADCIRCA un kādam nolūkam tās lieto

ADCIRCA satur aktīvo vielu tadalafilu.

ADCIRCA ir zāles plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Tās pieder zāļu grupai, ko sauc par 5. tipa fosfodiesterāzes jeb FDE-5 inhibitoriem, kuru iedarbība palīdz atslābināties asinsvadiem ap Jūsu plaušām, uzlabojot asins ieplūšanu plaušās. Rezultātā uzlabojas Jūsu spējas veikt fiziskas aktivitātes.

2.Kas jāzina pirms ADCIRCA lietošanas

Nelietojiet ADCIRCA šādos gadījumos:

-ja jums ir alerģija pret tadalafilu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja lietojat jebkura veida nitrātus, piemēram, amilnitrītu, ko lieto pret sāpēm krūtīs. Ir konstatēts, ka ADCIRCA pastiprina šo zāļu iedarbību. Ja lietojat kādus nitrātus vai jums nav īstas skaidrības, aprunājieties par to ar ārstu;

-ja Jums kādreiz ir bijis redzes zudums - tas ir stāvoklis, kuru sauc arī par „acs trieku” (ne- arterītisku priekšējās daļas redzes nerva iekaisumu);

-ja Jums pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijusi sirdslēkme;

-ja Jums ir zems asinsspiediens;

-Jūs lietojat riociguātu. Šīs zāles lieto pulmonālās arteriālās hipertensijas (t.i., augsta asinsspiediena plaušās) un hroniskās tromboemboliskās pulmonārās hipertensijas (t.i., asins trombu radīta augsta asinsspiediena plaušās) ārstēšanai. Ir pierādīts, ka FDE-5 inhibitori, tajā skaitā ADCIRCA, palielina šo zāļu hipotensīvo iedarbību. Ja Jūs lietojat riociguātu vai neesat pārliecināts, kā to lietot, jautājiet to savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ADCIRCA lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Pirms šo tablešu lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

-jebkāda sirds slimība (izņemot Jūsu plaušu artēriju hipertensiju);

-paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens;

-jebkāda iedzimta acu slimība;

-asins sarkano šūnu patoloģija (sirpjveida šūnu anēmija);

-kaulu smadzeņu vēzis (multiplā mieloma);

-asins šūnu vēzis (leikoze);

-jebkāda veida dzimumlocekļa deformācija vai nevēlama/nepārejoša erekcija, kas ilgāka par 4 stundām;

-nopietna aknu slimība;

-nopietna nieru slimība.

Ja Jums pēkšņi pasliktinās vai zūd redze, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Dažiem pacientiem, kuri lietojuši tadalafilu, tika novērota pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai zudums. Lai gan nav zināms, vai šis gadījums ir tieši saistāms ar tadalafilu, ja Jums pēkšņi pasliktinās vai zūd dzirde, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

ADCIRCA nav indicēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un ADCIRCA

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. NELIETOJIET šīs tabletes, ja Jūs jau lietojat nitrātus.

ADCIRCA var ietekmēt dažas zāles vai arī tās var ietekmēt ADCIRCA iedarbību. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja jau lietojat:

-bosentānu (vēl vienas zāles plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanai);

-nitrātus (pret sāpēm krūšu kurvī);

-alfa blokatorus, ko lieto paaugstināta asinsspiediena vai prostatas slimību ārstēšanai;

-riociguātu;

-rifampicīnu (bakteriālo infekciju ārstēšanai);

-ketokonazola tabletes (sēnīšu infekciju ārstēšanai);

-ritonaviru (HIV ārstēšanai);

-tabletes erektilās disfunkcijas ārstēšanai (FDE-5 inhibitorus).

ADCIRCA kopā ar alkoholu

Alkoholisko dzērienu lietošana var uz laiku pazemināt Jūsu asinsspiedienu. Ja esat lietojis vai plānojat lietot ADCIRCA, izvairieties no pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas (lai etilspirta līmenis asinīs nebūtu augstāks par transportlīdzekļa vadīšanai pieļaujamo), jo tas var paaugstināt reiboņa risku pieceļoties.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, Jūs barojat bērnu ar krūti vai domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja vien tas nav absolūti nepieciešams un ja to neesat apspriedusi ar savu ārstu, grūtniecības laikā ADCIRCA nelietojiet.

Tā kā nav zināms, vai šīs zāles izdalās mātes pienā, šo tablešu lietošanas laikā bērnu nezīdiet. Grūtniecības vai zīdīšanas laikā pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Zāles saņēmušo suņu sēkliniekos samazinājās spermatozoīdu veidošanās. Dažiem vīriešiem ir novērota spermatozoīdu skaita samazināšanās. Maz ticams, ka šī ietekme varētu izraisīt neauglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir aprakstīts reibonis. Pirms sēšanās pie stūres vai mehānismu darbināšanas noskaidrojiet, kāda ir Jūsu reakcija uz zālēm.

ADCIRCA satur laktozi

Ja zināt, ka Jums ir dažu cukura veidu nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot ADCIRCA

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

ADCIRCA ir pieejams 20 mg tabletēs. Parastā deva ir divas 20 mg tabletes, kas jāieņem vienu reizi dienā. Abas tabletes viena pēc otras jāieņem vienlaicīgi. Ja Jums ir viegla vai vidēji smaga aknu vai nieru slimība, Jūsu ārsts var ieteikt lietot tikai vienu 20 mg tableti dienā.

Šīs tabletes jānorij veselas, uzdzerot malku ūdens. Šīs tabletes var lietot kopā ar uzturu vai bez tā.

Ja esat lietojis ADCIRCA vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai kāds cits ieņēmis vairāk tablešu nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam vai dodieties uz tuvāko slimnīcu, paņemot līdzi šīs zāles vai to iepakojumu. Jums ir iespējama jebkura no 4. sadaļā aprakstītajām nevēlamajām blakusparādībām.

Ja esat aizmirsis lietot ADCIRCA

Ieņemiet devu, tiklīdz par to atceraties, ja tas noticis astoņu stundu laikā pēc tam, kad Jums bija jālieto zāļu deva. NELIETOJIET dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot ADCIRCA

Ja vien ārsts nav ieteicis citādi, tablešu lietošanu nepārtrauciet.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības parasti ir vājas vai mērenas.

Ja Jums rodas kāda no šīm nevēlamajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību:

-alerģiskas reakcijas, to vidū arī ādas izsitumi (bieža blakusparādība);

-sāpes krūtīs (bieža blakusparādība). Šādā gadījumā nevis lietojiet nitrātus, bet nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību;

-priapisms, ilgstoša un, iespējams, sāpīga erekcija pēc ADCIRCA lietošanas (biežums - retāk). Ja Jums ir šāda nepārtraukta erekcija ilgāk par četrām stundām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu;

-pēkšņs redzes zudums (aprakstīts reti).

ADCIRCA lietotājiem ļoti bieži aprakstītas šādas nevēlamās blakusparādības (var rasties vairāk nekā vienam no 10 cilvēkiem): galvassāpes, pietvīkums, deguna un tā blakusdobumu aizlikums (aizlikts deguns), slikta dūša un gremošanas traucējumi (to vidū arī sāpes vai diskomforta sajūta vēderā), muskuļu, muguras un ekstremitāšu sāpes (to vidū arī diskomforta sajūta ekstremitātēs).

Aprakstītas citas nevēlamas blakusparādības:

Bieži (var rasties līdz vienam no 10 cilvēkiem)

-Neskaidra redze, zems asinsspiediens, deguna asiņošana, vemšana, pastiprināta vai patoloģiska dzemdes asiņošana, sejas tūska, skābes atvilnis, migrēna, neregulāra sirdsdarbība un ģībonis.

Retāk (var rasties līdz vienam no 100 cilvēkiem)

-krampji, pārejošs atmiņas zudums, nātrene, pārmērīga svīšana, dzimumlocekļa asiņošana, asinis sēklas šķidrumā un/vai urīnā paaugstināts asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, pēkšņa kardiāla nāve un džinkstēšana ausīs.

FDE-5 inhibitorus lieto arī erektilās disfunkcijas ārstēšanai vīriešiem. Dažas retos gadījumos novērotas nevēlamas blakusparādības ir:

-daļēja īslaicīga vai paliekoša vienas vai abu acu redzes pasliktināšanās vai zudums un smaga alerģiska reakcija, kas izraisa sejas un rīkles pietūkumu. Aprakstīta arī pēkšņa dzirdes pasliktināšanās vai tās zudums.

Dažas blakusparādības aprakstītas vīriešiem, kuri tadalafilu lietojuši erektilās disfunkcijas ārstēšanai. Šīs parādības plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanas pētījumu laikā nav novērotas, tādēļ to biežums nav zināms:

-plakstiņu tūska, acu sāpes, acu apsarkums, ātra sirdsdarbība, sirdslēkme un insults.

Lielākajai daļai šo vīriešu (bet ne visiem), kuriem aprakstīta paātrināta sirdsdarbība, neregulāra sirdsdarbība, sirdslēkme, insults un pēkšņa kardiāla nāve, pirms tadalafila lietošanas ir bijuši diagnosticēti sirdsdarbības traucējumi. Vai šie gadījumi ir tieši saistīti ar tadalafila lietošanu, nav iespējams noteikt.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt ADCIRCA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz” un “Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ADCIRCA satur

Aktīvā viela tadalafils. Katrā tabletē ir 20 mg tadalafila. Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: laktozes monohidrāts, kroskarmelozes nātrija sāls, hidroksipropilceluloze, mikrokristāliskā celuloze, nātrija laurilsulfāts, magnija stearāts.

Apvalks: laktozes monohidrāts, hipromeloze, triacetīns, titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172), talks.

ADCIRCA ārējais izskats un iepakojums

ADCIRCA 20 mg tiek ražots kā oranžas apvalkotas tabletes. Tām ir mandeļu forma, un vienā pusē tām ir uzraksts “4467”.

Tabletes pieejamas blisteriepakojumos pa 28 vai 56 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Eli Lilly Nederland B.V, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht,

Nīderlande

Ražotājs: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spānija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Belgique/België/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

България

Magyarország

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Lilly Hungária Kft.

тел. + 359 2 491 41 40

Tel: + 36 1 328 5100

Česká republika

Malta

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 356 25600 500

Danmark

Nederland

Eli Lilly Danmark A/S

Eli Lilly Nederland B.V.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Deutschland

Norge

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Norge A.S

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tlf: + 47 22 88 18 00

Eesti

Österreich

Eli Lilly Holdings Limited. Eesti filiaal

Eli Lilly Ges.m.b.H

Tel: +3726441100

Tel: +43-(0) 1 711 780

Ελλάδα

Polska

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel.: +48 22 440 33 00

España

Portugal

Lilly, S.A.

Lilly Portugal

Tel: + 34 91 663 5000

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 4126600

France

România

Lilly France S.A.S.

Eli Lilly România S.R.L.

Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Tel: + 40 21 4023000

Hrvatska

Slovenija

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ireland

Slovenská republika

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: +353-(0) 1 661 4377

Tel: + 421 220 663

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Simi: + 354 540 8000

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Italia

Sverige

Eli Lilly Italia S.p.A.

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 39-055 42571

Tel: +46 (0) 8 737 88 00

Κύπρος

United Kingdom

Phadisco Ltd

Eli Lilly and Company Limited

Τηλ: +357 22 715000

Tel: +44-(0) 1256 315000

Latvija

 

Eli Lilly Holdings Limited

 

pārstāvniecība Latvijā

 

Tel: +371 67364000

 

Lietuva

 

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

 

Tel. +370 (5) 2649600

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas