Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Marķējuma teksts - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAdempas
ATĶ kodsC02KX05
Vielariociguat
RažotājsBayer AG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Adempas 0,5 mg apvalkotās tabletes

Adempas 1 mg apvalkotās tabletes

Adempas 1,5 mg apvalkotās tabletes

Adempas 2 mg apvalkotās tabletes

Adempas 2,5 mg apvalkotās tabletes

Riociguatum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg vai 2,5 mg riociguata.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

42 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

294 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

Bayer (logotips)

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

Adempas 0,5 mg – iepakojums ar 42 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – iepakojums ar 84 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – iepakojums ar 90 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – iepakojums ar 294 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – iepakojums ar 42 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – iepakojums ar 84 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – iepakojums ar 90 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – iepakojums ar 294 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – iepakojums ar 42 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – iepakojums ar 84 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – iepakojums ar 90 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – iepakojums ar 294 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – iepakojums ar 42 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – iepakojums ar 84 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – iepakojums ar 90 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – iepakojums ar 294 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – iepakojums ar 42 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – iepakojums ar 84 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – iepakojums ar 90 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – iepakojums ar 294 apvalkotām tabletēm – EU/1/13/907/020

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Adempas 0,5 mg 1 mg, 1,5 mg, 2 mg vai 2,5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS – IEPAKOJUMI AR 42, 84, 90, 294 APVALKOTĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Adempas 0,5 mg tabletes

Adempas 1 mg tabletes

Adempas 1,5 mg tabletes

Adempas 2 mg tabletes

Adempas 2,5 mg tabletes

Riociguatum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Bayer (logotips)

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

P

O

T

C

Pk

S

Sv

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas