Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Marķējuma teksts - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAdenuric
ATĶ kodsM04AA03
Vielafebuxostat
RažotājsMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ADENURIC 80 mg apvalkotās tabletes

Febuxostatum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 80 mg febuksostata.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi (monohidrāta veidā).

Sīkāka informācija ir sniegta lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkoto tablešu

28 apvalkotās tabletes

42 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/447/001 28 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/002 84 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/005 14 apvalkoto tablešu

EU/1/08/447/006 42 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/007 56 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/008 98 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/013 14 apvalkoto tablešu

EU/1/08/447/014 28 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/015 42 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/016 56 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/017 84 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/018 98 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ADENURIC 80 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES PVH/ACLAR/ALUMĪNIJA VAI PVH/PE/PVDH/ALUMĪNIJA BLISTERS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ADENURIC 80 mg tabletes

Febuxostatum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International O. L. S. A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ADENURIC 120 mg apvalkotās tabletes

Febuxostatum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 120 mg febuksostata.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi (monohidrāta veidā).

Sīkāka informācija ir sniegta lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkoto tablešu

28 apvalkotās tabletes

42 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/447/003 28 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/004 84 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/009 14 apvalkoto tablešu

EU/1/08/447/010 42 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/011 56 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/012 98 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/019 14 apvalkoto tablešu

EU/1/08/447/020 28 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/021 42 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/022 56 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/023 84 apvalkotās tabletes

EU/1/08/447/024 98 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ADENURIC 120 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES PVH/ACLAR/ALUMĪNIJA VAI PVH/PE/PVDH/ALUMĪNIJA BLISTERS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ADENURIC 120 mg tabletes

Febuxostatum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International O. L. S. A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas