Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Marķējuma teksts - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAerinaze
ATĶ kodsR01BA52
Vieladesloratadine / pseudophedrine sulphate
RažotājsMerck Sharp

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS AR 2, 4, 7, 10, 14, 20 ILGSTOŠĀS DARBĪBAS TABLETĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg ilgstošās darbības tabletes desloratadine/pseudoephedrine sulphate

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 2,5 mg desloratadīna un 120 mg pseidoefedrīna sulfāta

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 ilgstošās darbības tabletes

4 ilgstošās darbības tabletes

7 ilgstošās darbības tabletes

10 ilgstošās darbības tabletes

14 ilgstošās darbības tabletes

20 ilgstošās darbības tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

Nedrīkst smalcināt, lauzt vai sakošļāt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/399/001 2 ilgstošās darbības tabletes

EU/1/07/399/002 4 ilgstošās darbības tabletes

EU/1/07/399/003 7 ilgstošās darbības tabletes

EU/1/07/399/004 10 ilgstošās darbības tabletes

EU/1/07/399/005 14 ilgstošās darbības tabletes

EU/1/07/399/006 20 ilgstošās darbības tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Aerinaze

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg ilgstošās darbības tabletes desloratadine/pseudoephedrine sulphate

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas