Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Marķējuma teksts - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAflunov
ATĶ kodsJ07BB02
Vielainfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
RažotājsSeqirus S.r.l.  

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

AFLUNOV suspensija injekcijām pilnšļircē.

Pirmspandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēns, inaktivēts, ar adjuvantu).

Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inativated, adjuvanted)

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena 0,5 ml deva satur: gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze), pavairots apaugļotās olās vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem, celms:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) līdzīgs celms (NIBRG-23)

7,5 mikrogrami hemaglutinīna

Adjuvants: MF59C.1, eļļa, kas sastāv no skvalēna, polisorbāta 80 un sorbitāna trioleāta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds Kālija hlorīds (E508)

Kālija dihidrogēnfosfāts (E340)

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts (E339) Magnija hlorīda heksahidrāts (E511) Kalcija hlorīda dihidrāts (E509)

Nātrija citrāts (E311) Citronskābe (E330) Ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijai.

1 pilnšļirce (0,5 ml)

10 pilnšļirces (0,5 ml)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanai intramuskulāri deltveida muskulī.

Brīdinājums: neinjicēt intravaskulāri vai intradermāli.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas vakcīnai ir jāļauj sasniegt istabas temperatūru. Pirms lietošanas viegli sakratīt.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,

JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Itālija.

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/10/658/001 1 pilnšļirce

EU/1/10/658/002 10 pilnšļirces

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĻIRCES ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

AFLUNOV injekcija H5N1 gripas vakcīna i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6.CITA

Uzglabāt ledusskapī.

Seqirus S.r.l. – Itālija

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas