Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akynzeo (netupitant / palonosetron hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A04AA

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAkynzeo
ATĶ kodsA04AA
Vielanetupitant / palonosetron hydrochloride
RažotājsHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Akynzeo 300 mg/0,5 mg cietās kapsulas

Netupitant/Palonosetron

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Akynzeo un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Akynzeo lietošanas

3.Kā lietot Akynzeo

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Akynzeo

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Akynzeo un kādam nolūkam tās/to lieto

Kas ir Akynzeo

Akynzeo satur divas zāles („aktīvās vielas”), kuras sauc par:

netupitantu;

palonosetronu.

Kādam nolūkam Akynzeo lieto

Akynzeo lieto, lai pieaugušajiem, kam ir vēzis, palīdzētu novērst nelabumu (sliktu dūšu) vai vemšanu laikā, kad viņi saņem pretvēža terapiju, kuru sauc par „ķīmijterapiju”.

Kā Akynzeo darbojas

Ķīmijterapijas zāļu lietošanas rezultātā organisms var atbrīvot vielas, ko sauc par serotonīnu un

P vielu. Tādējādi tiek stimulēts vemšanas centrs smadzenēs, un Jums ir slikta dūša vai vemšana. Zāles Akynzeo sastāvā piesaistās receptoriem nervu sistēmā, ar kuras starpniecību serotonīns un P viela darbojas: netupitants (NK1 receptoru antagonists) bloķē P vielas receptorus, bet palonosetrons (5-HT3 receptoru antagonists) bloķē noteiktus serotonīna receptorus. Šādi bloķējot P vielas un serotonīna darbību, zāles palīdz novērst vemšanas centra stimulāciju un izrietošo slikto dūšu.

2. Kas Jums jāzina pirms Akynzeo lietošanas

Nelietojiet Akynzeo šādos gadījumos, ja:

Jums ir alerģija pret netupitantu vai palonosetronu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Neskaidrību gadījumā pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Jūs esat grūtniece.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Akynzeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādos gadījumos, ja:

Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi;

Jums ir zarnu nosprostojums vai agrāk bijis aizcietējums;

Jums vai kādam tuvam radiniekam ir bijusi sirds slimība, ko sauc par „QT intervāla pagarināšanos”;

Jums ir citas sirds slimības;

Jūs esat informēts, ka Jums ir minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav ārstēti.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Bērni un pusaudži

Akynzeo nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Akynzeo

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

zāles depresijas un nemiera ārstēšanai, ko sauc par SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram, fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu;

zāles depresijas un nemiera ārstēšanai, ko sauc par SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram, venlafaksīnu vai duloksetīnu.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ārstam, farmaceitam vai medmāsai pastāstiet arī, ja lietojat kādas no šīm zālēm, jo, iespējams, ārstam būs jāmaina šo citu zāļu deva:

zāles, kas var izraisīt sirdsdarbības traucējumus, piemēram, amiodaronu, nikardipīnu, hinidīnu, moksifloksacīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu vai domperidonu;

dažas ķīmijterapijas zāles, piemēram, docetakselu vai etopozīdu;

eritromicīnu - bakteriālu infekciju ārstēšanai;

midazolāmu – nomierinošu līdzekli, ko lieto nemiera ārstēšanai;

deksametazonu - var lietot sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai;

ketokonazolu – Kušinga sindroma ārstēšanai;

rifampicīnu - tuberkulozes (TB) un citu infekciju ārstēšanai.

Ja jebkas no iepriekšminētā ir attiecināms uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), pirms Akynzeo lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet Akynzeo, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai arī Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā, kas neizmanto kontracepcijas līdzekļus.

Nebarojiet bērnu ar krūti, ja lietojat Akynzeo. Tas ir tāpēc, ka nav zināms, vai zāles nokļūst mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc Akynzeo lietošanas Jums var būt reibonis vai nogurums. Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekli, nelietojiet darbarīkus un neapkalpojiet mehānismus.

Akynzeo satur saharozi, sorbītu un var saturēt nelielu daudzumu sojas. Šīs zāles satur saharozi un sorbītu (cukura veidi). Ja ārsts ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Tās var saturēt nelielu daudzumu lecitīna, kas iegūts no sojas. Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju un novērojat alerģiskas reakcijas pazīmes, nekavējoties dodieties pie ārsta. Iespējamās pazīmes: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, apgrūtināta elpošana vai rīšana, mutes, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums un reizēm asinsspiediena pazemināšanās.

3.Kā lietot Akynzeo

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Cik daudz lietot

Ieteicamā deva ir viena kapsula (katra kapsula satur 300 mg netupitanta un 0,5 mg palonosetrona).

Kapsulu lietojiet apmēram 1 stundu pirms ķīmijterapijas cikla sākuma.

Jūs varat lietot Akynzeo kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

Akynzeo lieto pirms ķīmijterapijas, lai novērstu vemšanas un sliktas dūšas veidošanos. Akynzeo nelietojiet nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, ja vien negatavojaties sākt citu ķīmijterapijas ciklu.

Ja esat lietojis Akynzeo vairāk nekā noteikts

Parastā deva ir 1 kapsula. Ja domājat, ka esat lietojis vairāk nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet to ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Akynzeo

Ja domājat, ka esat aizmirsis lietot devu, nekavējoties pastāstiet to ārstam.

Ja pārtraucat lietot Akynzeo

Akynzeo lieto, lai palīdzētu novērst sliktu dūšu un vemšanu laikā, kad saņemat ķīmijterapiju. Ja nevēlaties lietot Akynzeo, apspriediet to ar ārstu. Ja izlemsiet nelietot Akynzeo (vai citas līdzīgas zāles), ķīmijterapija, iespējams, izraisīs sliktu dūšu un vemšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Smagas blakusparādības

Pārtrauciet lietot Akynzeo un nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojot šādu smagu blakusparādību – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība:

Ļoti reti: var novērot ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem

smaga alerģiska reakcija – pazīmes: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, apgrūtināta elpošana vai rīšana, mutes, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums un reizēm asinsspiediena pazemināšanās.

Citas blakusparādības

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja ievērojat šādas blakusparādības:

Bieži: var novērot ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

galvassāpes;

aizcietējums;

noguruma sajūta.

Retāk: var novērot ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem

matu izkrišana;

vājuma sajūta;

samazināta ēstgriba;

augsts asinsspiediens;

piepacelti, niezoši izsitumi uz ādas (nātrene);

sirds muskuļa darbības traucējumi (kardiomiopātija);

griešanās sajūta (vertigo), reibonis vai miega traucējumi (bezmiegs);

kuņģa darbības traucējumi, tostarp diskomforts kuņģī, slikta dūša, sāpes, gremošanas traucējumi, žagas, gāzu veidošanās vai caureja;

augsts noteiktu enzīmu, tostarp asins un aknu enzīmu līmenis (atainojas asins analīzēs);

augsts kreatinīna līmenis, ar ko novērtē nieru darbību (atainojas asins analīzēs);

traucējumi EKG (elektrokardiogrammā) (ko sauc par „QT un PR intervāla pagarināšanos” un „vadīšanas traucējumiem”);

zems „neitrofilu” – balto asins šūnu veida, kas cīnās pret infekcijām, – līmenis (atainojas asins analīzēs);

augsts balto asins šūnu līmenis (atainojas asins analīzēs).

Reti: var novērot ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem

sāpes mugurā;

karstuma sajūta;

miega traucējumi;

zems asinsspiediens;

sāpes krūtīs (nav saistītas ar sirdi);

nejutīgums, neskaidra redze;

pēkšņs nervu sabrukums, garastāvokļa izmaiņas;

urīnpūšļa infekcija un iekaisums (cistīts);

konjunktivīts (acu iekaisuma veids);

zems kālija līmenis (atainojas asins analīzēs);

sirds ritma pārmaiņas (vai traucējumi);

sirds vārstuļa traucējumi (mitrālā vārstuļa mazspēja);

mēles aplikums, apgrūtināta rīšana, neparasta garša pēc zāļu lietošanas;

samazināts asiņu pieplūdums sirds muskulim (miokarda išēmija);

augsts kreatīna fosfokināzes MB līmenis, kas liecina par pēkšņu asiņu pieplūduma samazināšanos sirds muskulim (atainojas asins analīzēs);

augsts troponīna līmenis, kas liecina par sirds muskuļa disfunkciju (atainojas asins analīzēs);

augsts pigmenta bilirubīna līmenis, kas liecina par aknu disfunkciju (atainojas asins analīzēs);

augsts „limfocītu” – balto asins šūnu veida, kas palīdz organismam cīnīties pret slimībām, līmenis (atainojas asins analīzēs);

zems balto asins šūnu līmenis (atainojas asins analīzēs).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Akynzeo

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Der.līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Akynzeo satur

Aktīvās vielas ir palonosetrons un netupitants. Katra kapsula satur trīs tabletes (300 mg netupitanta) un vienu mīksto kapsulu (ar palonosetrona hidrohlorīdu, kas atbilst

0,5 miligramiem palonosetrona).

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze (E460), saharozes laurīnskābes esteri, povidons K30, kroskarmelozes nātrija sāls, koloidāls hidratēts silīcija dioksīds, nātrija stearilfumarāts, magnija stearāts, glicerīna monokaprilkaproāts (I tips), glicerīns, poliglicerīna oleāts, attīrīts ūdens, butilhidroksianizols (E320), želatīns, sorbīts, 1,4 sorbitāns, titāna dioksīds (E171), šellakas glazūra (daļēji esterificēta), dzeltenais, sarkanais un melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols (E1520).

Šīs zāles satur saharozi, sorbītu un var saturēt soju – plašāku informāciju skatīt 2. punktā.

Akynzeo ārējais izskats un iepakojums

Cietās kapsulas ir necaurspīdīgas ar baltu korpusu un karameļkrāsas vāciņu ar uzrakstu „HE1” uz korpusa. Iepakojumā ir 1 kapsula alumīnija blisteriepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown

Mulhuddart

Dublin 15 Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas