Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – Marķējuma teksts - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAldara
ATĶ kodsD06BB10
Vielaimiquimod
RažotājsMeda AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Aldara 5 % krēms

Imiquimod / imikvimods

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

1 paciņa satur 250 mg 5% krēma, kas satur 12,5 mg imikvimoda.

100 mg krēma satur 5 mg imikvimoda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: izostearīnskābe, benzilspirts, cetilspirts, stearilspirts, baltais mīkstais parafīns, polisorbāts 60, sorbīta stearāts, glicerīns, metilhidroksibenzoāts (E218), propilhidroksibenzoāts (E216), ksantāna gumija, attīrīts ūdens.

Sīkāka informācija pieejama instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Krēms

12 paciņas. 250 mg krēma katrā.

24 paciņas. 250 mg krēma katrā.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai uz ādas

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai. Neuzglabāt atvērtas paciņas ar neizlietotu krēmu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI AR TO SASKARĒ (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/98/080/001 12 paciņas

EU/1/98/080/002 24 paciņas

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Aldara

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ PACIŅĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Aldara, 5 % krēms

Imiquimod / imikvimods

Lietošanai uz ādas

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

250 mg krēma

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas