Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Marķējuma teksts - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAlli (Orlistat GSK)
ATĶ kodsA08AB01
Vielaorlistat
RažotājsGlaxo Group Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTES APVĀKS, 42, 60, 84, 90 vai 120 KAPSULAS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

alli 60 mg cietās kapsulas

Orlistat

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 60 mg orlistata.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šajā iepakojumā ir:

1 pudelīte ar 42 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 60 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 84 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 90 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 120 cietajām kapsulām

1 futrālis

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/401/007-011

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Pieaugušajiem, kuru ĶMI ir 28 vai lielāks

Palīglīdzeklis ķermeņa masas samazināšanai.

Var palīdzēt Jums zaudēt vairāk ķermeņa masas nekā tikai ar diētas ievērošanu.

alli tiek lietots ķermeņa masas samazināšanai kopā ar samazināta kaloriju daudzuma un mazāka tauku satura diētu pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir palielināta ķermeņa masa (ĶMI ir 28 vai lielāks).

Klīniski pierādīts, ka alli palīdz samazināt ķermeņa masu daudz lielākā mērā nekā tikai diētas ievērošana. Kapsulas darbojas tikai Jūsu gremošanas sistēmā, kur aizkavē aptuveni ceturtdaļas uzturā esošo tauku uzsūkšanos. Šie tauki tiek izvadīti no organisma un var izraisīt

zarnu darbības pārmaiņas. Lai labāk kontrolētu šādu ietekmi, lietojiet uzturu ar mazāku tauku saturu.

Lai redzētu, vai Jūsu ĶMI ir 28 vai lielāks, atrodiet tabulā savu auguma garumu. Ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka nekā norādīts atbilstoši Jūsu auguma garumam, Jūsu ĶMI ir mazāks par 28 - nelietojiet alli.

Auguma garums

Ķermeņa masa

 

 

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Palielināta ķermeņa masa paaugstina vairāku nopietnu veselības traucējumu, piemēram, cukura diabēta un sirds slimības, rašanās risku. Jums jāapmeklē savs ārsts, lai veiktu pārbaudi.

Nelietojiet

ja esat jaunāks par 18 gadiem;

ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

ja lietojat ciklosporīnu;

ja lietojat varfarīnu vai jebkuras citas zāles, ko lieto asins šķidrināšanai;

ja Jums ir alerģija pret orlistatu vai kādu no palīgvielām;

ja Jums ir holestāze (stāvoklis, kad ir bloķēta žults attece no aknām);

ja Jums ir uztura uzsūkšanās traucējumi (hronisks malabsorbcijas sindroms).

Konsultējieties ar ārstu pirms alli lietošanas:

ja lietojat amiodaronu sirdsdarbības ritma traucējumu ārstēšanai;

ja lietojat zāles cukura diabēta ārstēšanai;

ja lietojat zāles epilepsijas ārstēšanai;

ja Jums ir nieru slimība;

ja lietojat zāles vairogdziedzera slimības ārstēšanai (levotiroksīnu),

ja lietojat zāles HIV infekcijas ārstēšanai;

ja lietojat zāles depresijas, psihiatrisku slimību vai trauksmes ārstēšanai.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu alli lietošanas laikā:

ja lietojat zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

ja lietojat zāles paaugstināta holesterīna līmeņa pazemināšanai. Kā lietot:

lietojiet pa vienai kapsulai, to neatverot un uzdzerot ūdeni, trīsreiz dienā katrā ēdienreizē, kurā ir arī tauki;

nelietojiet vairāk par trim kapsulām dienā;

vienreiz dienā – pirms naktsmiera – Jums jālieto multivitamīnu preparāts (A, D, E un K vitamīnus saturošs);

Jūs nedrīkstat lietot alli ilgāk par 6 mēnešiem.

www.alli.com.lv

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

alli 60 mg cietās kapsulas

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KARTONA KASTĪTE, 42, 60, 84, 90 vai 120 KAPSULAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

alli 60 mg cietās kapsulas

Orlistat

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 60 mg orlistata.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šajā iepakojumā ir:

1 pudelīte ar 42 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 60 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 84 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 90 cietajām kapsulām

1 pudelīte ar 120 cietajām kapsulām

1 futrālis

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/401/007-011

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Palīglīdzeklis ķermeņa masas samazināšanai.

Var palīdzēt Jums zaudēt vairāk ķermeņa masas nekā tikai ar diētas ievērošanu.

alli tiek lietots ķermeņa masas samazināšanai kopā ar samazināta kaloriju daudzuma un mazāka tauku satura diētu pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir palielināta ķermeņa masa.

Klīniski pierādīts, ka alli palīdz samazināt ķermeņa masu daudz lielākā mērā nekā tikai diētas ievērošana. Kapsulas darbojas tikai Jūsu gremošanas sistēmā, kur aizkavē aptuveni ceturtdaļas uzturā esošo tauku uzsūkšanos. Šie tauki tiek izvadīti no organisma un var izraisīt zarnu darbības pārmaiņas. Lai labāk kontrolētu šādu ietekmi, lietojiet uzturu ar mazāku tauku saturu.

Kā lietot:

lietojiet pa vienai kapsulai, to neatverot un uzdzerot ūdeni, trīsreiz dienā katrā ēdienreizē, kurā ir arī tauki;

nelietojiet vairāk par trim kapsulām dienā;

vienreiz dienā – pirms naktsmiera – Jums jālieto multivitamīnu preparāts (A, D, E un K vitamīnus saturošs);

Jūs nedrīkstat lietot alli ilgāk par 6 mēnešiem.

Vairāk informācijas par ķermeņa masas samazināšanas ar alli programmu varat iegūt www.alli.com.lv.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETE, 42, 60, 84, 90 vai 120 KAPSULAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

alli 60 mg cietās kapsulas

Orlistat

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 60 mg orlistata.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

42 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

84 cietās kapsulas

90 cietās kapsulas

120 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/401/007-011

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Palīglīdzeklis ķermeņa masas samazināšanai.

Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir liekais svars.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FUTRĀLIS (SHUTTLE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

alli 60 mg cietās kapsulas

Orlistat

Iekšķīgai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

4.SĒRIJAS NUMURS

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Satur 3 kapsulas.

6.CITA

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas° instrukciju.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Iznīciniet visas kapsulas, kas šajā futrālī uzglabātas ilgāk nekā vienu mēnesi.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTES APVĀKS, 42, 60, 84, 90 vai 120 TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

alli 27 mg košļājamās tabletes

Orlistat

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 27 mg orlistata.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šajā iepakojumā ir:

1 pudelīte ar 42 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 60 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 84 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 90 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 120 košļājamām tabletēm

1 futrālis

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/401/012-016

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Pieaugušajiem, kuru ĶMI ir 28 vai lielāks

Palīglīdzeklis ķermeņa masas samazināšanai.

Var palīdzēt Jums zaudēt vairāk ķermeņa masas nekā tikai ar diētas ievērošanu. Sakošļājiet pa vienai tabletei trīsreiz dienā.

alli tiek lietots ķermeņa masas samazināšanai kopā ar samazināta kaloriju daudzuma un mazāka tauku satura diētu pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir palielināta ķermeņa masa (ĶMI ir 28 vai lielāks).

Klīniski pierādīts, ka alli palīdz samazināt ķermeņa masu daudz lielākā mērā nekā tikai diētas ievērošana. Tabletes darbojas tikai Jūsu gremošanas sistēmā, kur aizkavē aptuveni ceturtdaļas uzturā esošo taukvielu uzsūkšanos. Šie tauki tiek izvadīti no organisma un var izraisīt zarnu darbības pārmaiņas. Lai labāk kontrolētu šādu ietekmi, lietojiet uzturu ar mazāku tauku saturu.

Lai redzētu, vai Jūsu ĶMI ir 28 vai lielāks, atrodiet tabulā savu auguma garumu. Ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka nekā norādīts atbilstoši Jūsu auguma garumam, Jūsu ĶMI ir mazāks par 28 - nelietojiet alli.

Auguma garums

Ķermeņa masa

 

 

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Palielināta ķermeņa masa paaugstina vairāku nopietnu veselības traucējumu, piemēram, cukura diabēta un sirds slimības, rašanās risku. Jums jāapmeklē savs ārsts, lai veiktu pārbaudi.

Nelietojiet

-ja esat jaunāks par 18 gadiem;

-ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

-ja lietojat ciklosporīnu;

-ja lietojat varfarīnu vai jebkuras citas zāles, ko lieto asins šķidrināšanai;

-ja Jums ir alerģija pret orlistatu vai kādu no palīgvielām;

-ja Jums ir holestāze (stāvoklis, kad ir bloķēta žults attece no aknām);

-ja Jums ir uztura uzsūkšanās traucējumi (hronisks malabsorbcijas sindroms).

Konsultējieties ar ārstu pirms alli lietošanas:

-ja lietojat amiodaronu sirdsdarbības ritma traucējumu ārstēšanai;

-ja lietojat zāles cukura diabēta ārstēšanai;

-ja lietojat zāles epilepsijas ārstēšanai;

-ja Jums ir nieru slimība;

-ja lietojat zāles vairogdziedzera slimības ārstēšanai (levotiroksīnu),

-ja lietojat zāles HIV infekcijas ārstēšanai.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu alli lietošanas laikā:

-ja lietojat zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

-ja lietojat zāles paaugstināta holesterīna līmeņa pazemināšanai.

Kā lietot:

-sakošļājiet pa vienai tabletei trīsreiz dienā katrā ēdienreizē, kurā ir arī tauki;

-lietojiet tikai vienu tableti vienā reizē;

-nelietojiet vairāk par trim tabletēm dienā;

-vienreiz dienā – pirms naktsmiera – Jums jālieto multivitamīnu preparāts (A, D, E un K vitamīnus saturošs);

-Jūs nedrīkstat lietot alli ilgāk par 6 mēnešiem.

www.alli.com.lv

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

alli 27 mg košļājamās tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KARTONA KASTĪTE, 42, 60, 84, 90 vai 120 KOŠĻĀJAMĀS TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

alli 27 mg košļājamās tabletes

Orlistat

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 27 mg orlistata.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šajā iepakojumā ir:

1 pudelīte ar 42 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 60 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 84 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 90 košļājamām tabletēm

1 pudelīte ar 120 košļājamām tabletēm

1 futrālis

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/401/012-016

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Palīglīdzeklis ķermeņa masas samazināšanai.

Var palīdzēt Jums zaudēt vairāk ķermeņa masas nekā tikai ar diētas ievērošanu.

Sakošļājiet pa vienai tabletei trīsreiz dienā.

alli tiek lietots ķermeņa masas samazināšanai kopā ar samazināta kaloriju daudzuma un mazāka tauku satura diētu pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir palielināta ķermeņa masa.

Klīniski pierādīts, ka alli palīdz samazināt ķermeņa masu daudz lielākā mērā nekā tikai diētas ievērošana. Tabletes darbojas tikai Jūsu gremošanas sistēmā, kur aizkavē aptuveni ceturtdaļas uzturā esošo tauku uzsūkšanos. Šie tauki tiek izvadīti no organisma un var izraisīt zarnu darbības pārmaiņas. Lai labāk kontrolētu šādu ietekmi, lietojiet uzturu ar mazāku tauku saturu.

Kā lietot:

-sakošļājiet pa vienai tabletei trīsreiz dienā katrā ēdienreizē, kurā ir arī tauki;

-lietojiet tikai vienu tableti vienā reizē;

-nelietojiet vairāk par trim tabletēm dienā;

-vienreiz dienā – pirms naktsmiera – Jums jālieto multivitamīnu preparāts (A, D, E un

K vitamīnus saturošs);

Jūs nedrīkstat lietot alli ilgāk par 6 mēnešiem.

Vairāk informācijas par ķermeņa masas samazināšanas ar alli programmu varat iegūt www.alli.com.lv.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETE, 42, 60, 84, 90 vai 120 TABLETES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

alli 27 mg košļājamās tabletes

Orlistat

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra košļājamā tablete satur 27 mg orlistata.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi un saharozi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

42 košļājamās tabletes

60 košļājamās tabletes

84 košļājamās tabletes

90 košļājamās tabletes

120 košļājamās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/07/401/012-016

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Palīglīdzeklis ķermeņa masas samazināšanai.

Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir liekais svars.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FUTRĀLIS (SHUTTLE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

alli 27 mg košļājamās tabletes

Orlistat

Iekšķīgai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Satur 3 tabletes.

6. CITA

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas° instrukciju.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Iznīciniet visas tabletes, kas šajā futrālī uzglabātas ilgāk nekā vienu mēnesi.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas