Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Marķējuma teksts - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAltargo
ATĶ kodsD06AX13
Vielaretapamulin
RažotājsGlaxo Group Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE AR 5 g, 10 g, 15 g TŪBU

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Altargo 10 mg/g ziede

Retapamulin

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs grams satur 10 mg retapamulīna (1%).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: baltais vazelīns,

butilēts hidroksitoluols (E321).

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Ziede

5 g x 1 tūba

10 g x 1 tūba

15 g x 1 tūba

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nenorīt.

Lietojiet uz bojātās ādas atbilstoši ārsta norādījumiem.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietojiet acīs vai uz gļotādām.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTAS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/390/002 5 g

EU/1/07/390/003 10 g

EU/1/07/390/004 15 g

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Altargo

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE AR 0,5 g PACIŅU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Altargo 10 mg/g ziede

Retapamulin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs grams satur 10 mg retapamulīna (1%)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: baltais vazelīns,

butilēts hidroksitoluols (E321).

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Ziede

0,5 g x 12 paciņas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nenorīt.

Lietojiet uz bojātās ādas pēc ārsta norādījumiem.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietojiet acīs vai uz gļotādām.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTAS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I )

EU/1/07/390/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Altargo

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

5 g, 10 g, 15 g TŪBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Altargo 10 mg/g ziede

Retapamulin

Lietošanai uz ādas.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 g

10 g

15 g

6.CITA

Nelietot acīs vai uz gļotādām.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

0,5 g PACIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Altargo 10 mg/g ziede

Retapamulin

Lietošanai uz ādas.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 g

6. CITA

Nelietojiet acīs vai uz gļotādām.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas