Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – Marķējuma teksts - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAmbirix
ATĶ kodsJ07BC20
Vielahepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 1 PILNŠĻIRCE BEZ ADATAS

1 PILNŠĻIRCE AR 1 ADATU

10 PILNŠĻIRCES BEZ ADATĀM

10 PILNŠĻIRCES AR 10 ADATĀM

50 PILNŠĻIRCES BEZ ADATĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ambirix – Suspensija injekcijām pilnšļircē

Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B(rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (1 ml):

 

A hepatīta vīruss (inaktivēts)1,2

720 ELISA vienības

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns3,4

20 mikrogrami

1 Producēts cilvēka diploīdajās (MRC-5) šūnās

 

Adsorbēts uz hidratēta alumīnija hidroksīda

0,05 miligrami Al3+

Ražots rauga šūnās (Saccharomyces cerevisiae) ar rekombinantās DNS tehnoloģiju

Adsorbēts uz alumīnija fosfāta

0,4 miligrami Al3+

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pilnšļircē 1 pilnšļirce

1 deva (1 ml)

1 pilnšļirce + 1 adata

1 deva (1 ml)

10 pilnšļirces

10 x 1 deva (1 ml)

10 pilnšļirces + 10 adatas

10 x 1 deva (1 ml)

50 pilnšļirces

50 x 1 deva (1 ml)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intramuskulārai ievadīšanai

Pirms lietošanas labi jāsakrata

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: MM/GGGG

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/1/02/224/001 -1 devas iepakojums bez adatas

EU/1/02/224/002 -1 devas iepakojums ar 1 adatu

EU/1/02/224/003 -10 devu iepakojums bez adatas

EU/1/02/224/004 -10 devu iepakojums ar 10 adatām

EU/1/02/224/005 -50 devu iepakojums bez adatas

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ambirix, suspensija injekcijām HAB vakcīna

i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (1 ml)

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas