Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arzerra (ofatumumab) – Lietošanas instrukcija - L01XC10

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsArzerra
ATĶ kodsL01XC10
Vielaofatumumab
RažotājsNovartis Europharm Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Arzerra 100 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Arzerra 1000 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Ofatumumabum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Arzerra un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Jums ievada Arzerra

3.Kā lieto Arzerra

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Arzerra

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Arzerra un kādam nolūkam to lieto

Arzerra satur ofatumumabu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par monoklonālām antivielām.

Arzerra lieto hroniskas limfoleikozes (HLL) ārstēšanai. HLL ir asins vēzis, kas skar noteiktu balto asins šūnu paveidu, ko sauc par limfocītiem. Limfocīti pārāk ātri vairojas un dzīvo pārāk ilgi, tāpēc asinīs to ir par daudz. Slimība var skart arī citus ķermeņa orgānus. Arzerra sastāvā esošā antiviela atpazīst vielu uz limfocītu virsmas un izraisa limfocītu bojāeju.

2.Kas Jums jāzina pirms Jums ievada Arzerra

Jums nedrīkst ievadīt Arzerra šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret ofatumumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Ja uzskatāt, ka iepriekš minētais varētu attiekties uz Jums, aprunājieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Jums ievada Arzerra konsultējieties ar ārstu vai medmāsu:

ja Jums ir bijušas sirds slimības,

ja Jums ir plaušu slimība.

Aprunājieties ar savu ārstu, ja uzskatāt, ka kaut kas no iepriekš minētā varētu attiekties uz Jums. Ārstēšanas laikā ar Arzerra Jums var būt nepieciešamas papildu pārbaudes.

Pirms Arzerra ievadīšanas un tā lietošanas laikā ārsts var pārbaudīt elektrolītu, piemēram, magnija un kālija, daudzumu Jūsu asinīs. Ārsts var veikt Jums sāļu līdzsvara izmaiņu korekciju, ja konstatēs elektrolītu disbalansu.

Vakcinācija un Arzerra

Ja Jums tiek ievadīta kāda vakcīna, pasakiet ārstam vai cilvēkam, kurš ievada vakcīnu, ka tiekat ārstēts ar Arzerra. Jūsu atbildes reakcija uz vakcīnu var būt vājāka, un Jums var neizveidoties pilnīga aizsardzība.

B hepatīts

Pirms Arzerra lietošanas uzsākšanas Jums būs jāveic pārbaudes B hepatīta (aknu slimības) noteikšanai. Ja Jums ir bijis B hepatīts, Arzerra var izraisīt tā atkārtotu aktivēšanos. Lai to nepieļautu, ārsts var Jūs ārstēt ar piemērotām pretvīrusu zālēm.

Ja Jums ir vai ir bijis B hepatīts, pastāstiet to savam ārstam pirms Arzerra lietošanas uzsākšanas.

Reakcijas uz infūziju

Šāda veida zāles (monoklonālās antivielas) injicēšanas gadījumā var izraisīt reakciju uz infūziju. Lai palīdzētu mazināt šādu reakciju, Jums dos zāles, piemēram, prethistamīna līdzekļus, steroīdus vai pretsāpju līdzekļus. Skatīt arī 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”.

Ja domājat, ka Jums jau agrāk bijusi līdzīga reakcija, pasakiet to ārstam pirms Arzerra ievadīšanas.

Progresējoša multifokāla leikoencefalopātija (PML)

Ir ziņots par progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju (PML), smagu un dzīvību apdraudošu smadzeņu stāvokli, lietojot Arzerra līdzīgas zāles. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums rodas atmiņas zudums, domāšanas grūtības, gaitas traucējumi vai redzes zudums. Ja Jums ir bijuši šādi simptomi pirms Arzerra lietošanas, nekavējoties pastāstiet savam ārstam par jebkādām šo simptomu izmaiņām.

Zarnu nosprostojums

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums ir aizcietējums, vēdera uzpūšanās vai sāpes vēderā. Šie var būt zarnu nosprostojuma simptomi, īpaši Jūsu ārstēšanas sākumā.

Bērni un pusaudži

Nav zināms, vai Arzerra darbojas bērniem un pusaudžiem. Tādēļ Arzerra nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Arzerra

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz augu izcelsmes līdzekļiem un citām bezrecepšu zālēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Arzerra parasti neiesaka lietot grūtniecības laikā.

Pasakiet ārstam, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību. Ārsts izvērtēs Arzerra lietošanas ieguvumu Jums grūtniecības laikā un risku Jūsu bērnam.

Lietojiet drošus pretapaugļošanās līdzekļus, lai izsargātos no grūtniecības iestāšanās ārstēšanas laikā ar Arzerra un vēl vismaz 12 mēnešus pēc pēdējās Arzerra devas ievadīšanas. Jautājiet padomu ārstam, ja Jūs plānojat grūtniecību pēc šī perioda.

Ja ārstēšanas laikā ar Arzerra Jums iestājas grūtniecība, izstāstiet to savam ārstam.

Nav zināms, vai Arzerra sastāvdaļas nokļūst mātes pienā cilvēkam. Ārstēšanas laikā ar Arzerra un vēl 12 mēnešus pēc pēdējās devas ievadīšanas nav ieteicams barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka Arzerra ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Arzerra satur nātriju

Arzerra satur 34,8 mg nātrija katrā 300 mg devā, 116 mg katrā 1000 mg devā un 232 mg nātrija katrā 2000 mg devā. Jums tas jāņem vērā, ja ievērojat diētu ar ierobežotu nātrija daudzumu.

3.Kā lieto Arzerra

Ja Jums ir kādi jautājumi par Arzerra lietošanu, uzdodiet tos ārstam vai medmāsai, kura Jums veic infūziju.

Parastā deva

Parastā Arzerra deva pirmajai infūzijai ir 300 mg. Turpmākajās infūzijās šo devu parasti palielinās līdz

1000 mg vai 2000 mg.

Kā to ievada

Arzerra ievada vēnā (intravenozi) infūzijas (“sistēmas”) veidā vairākās stundās.

Ja Jūsu HLL iepriekš nav ārstēta, Jums veiks ne vairāk par 13 infūzijām. Jums tiks veikta pirmā infūzija, kam sekos otrā infūzija pēc 7 dienām. Turpmākās infūzijas tiks ievadītas vienu reizi mēnesī līdz 11 mēnešus ilgi.

Ja esat iepriekš saņēmis HLL ārstēšanu, bet slimība atkārtojas, Jums veiks ne vairāk par

7 infūzijām. Jums tiks veikta pirmā infūzija, kam sekos otrā infūzija pēc 7 dienām. Turpmākās infūzijas tiks ievadītas vienu reizi mēnesī līdz 6 mēnešus ilgi.

Ja esat iepriekš saņēmis HLL ārstēšanu, parasti Jūs saņemsiet 12 infūziju kursu. Jums ievadīs pa vienai infūzijai nedēļā astoņas nedēļas. Pēc tam būs četru līdz piecu nedēļu pārtraukums. Pēc tam pārējās infūzijas ievadīs reizi mēnesī četrus mēnešus.

Pirms katras infūzijas saņemamās zāles

Pirms katras Arzerra infūzijas Jūs saņemsiet premedikāciju – zāles, kas palīdzēs mazināt reakcijas uz infūziju. Tās var būt prethistamīna līdzekļi, steroīdi un pretsāpju līdzekļi. Jūs stingri uzraudzīs un, ja sāksies reakcija, ārstēs.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ar infūziju saistītas reakcijas

Šāda veida zāles (monoklonālās antivielas) var izraisīt ar infūziju saistītas reakcijas, kas reizēm ir smagas un var izraisīt nāvi. Lielāka to rašanās iespējamība ir pirmās devas ievadīšanas laikā.

Ļoti biežas ar infūziju saistītas reakcijas (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša,

augsta temperatūra,

ādas izsitumi,

elpas trūkums, klepus,

caureja,

enerģijas trūkums.

Biežas ar infūziju saistītas reakcijas (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

alerģiskas reakcijas, reizēm smagas, kuru simptomi ietver virs ādas paceltus un niezošus izsitumus (nātrene), sejas vai mutes pietūkumu (angioedēma), kas izraisa apgrūtinātu elpošanu un kolapsu;

apgrūtināta elpošana, elpas trūkums, spiediena sajūta krūtīs, klepus;

pazemināts asinsspiediens (var izraisīt neskaidru sajūtu galvā, kad pieceļaties stāvus);

pietvīkums;

pārmērīga svīšana;

drebuļi vai trīce;

ātra sirdsdarbība;

galvassāpes;

muguras sāpes;

paaugstināts asinsspiediens;

rīkles sāpes vai kairinājums;

aizlikts deguns.

Retākas ar infūziju saistītas reakcijas (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

anafilaktiska reakcija, tajā skaitā anafilaktisks šoks, kura gadījumā simptomi ietver elpas trūkumu vai apgrūtinātu elpošanu, sēkšanu vai klepošanu, apreibuma sajūtu, reiboni, apziņas stāvokļa izmaiņas, hipotensiju, ar viegli ģeneralizētu niezi vai bez tās, ādas apsārtumu, sejas un/vai rīkles pietūkumu, lūpu, mēles vai ādas zilganu nokrāsu;

šķidrums plaušās (plaušu tūska), kas izraisa elpas trūkumu;

lēna sirdsdarbība;

lūpu un ekstremitāšu zilgana nokrāsa (iespējamie hipoksijas simptomi).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pasakiet to ārstam vai medicīnas māsai.

Citas iespējamās blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

biežas infekcijas, drudzis, drebuļi, iekaisusi rīkle vai čūlas mutē infekciju dēļ;

drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana, sēkšana, iespējamie plaušu vai elpceļu (respiratorās sistēmas) infekciju simptomi, kas ietver pneimoniju;

iekaisis kakls, spiediena vai sāpju sajūta vaigos un pierē, ausu, deguna vai rīkles infekcijas.

Ļoti biežas blakusparādības, kas var parādīties asins analīzēs:

zems balto asins šūnu līmenis (neitropēnija);

zems sarkano asins šūnu līmenis (anēmija).

Biežas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem:

drudzis vai ļoti zema ķermeņa temperatūra, sāpes krūtīs, elpas trūkums vai strauja elpošana, aukstuma sajūta, drebuļi, apjukums, reibonis, samazināta urinācija un paātrināts pulss (iespējamie asins infekciju simptomi);

apgrūtināta urinācija un sāpes urinācijas laikā, pastiprināta urinācijas vajadzība, urīnceļu infekcijas;

jostas roze, aukstumpumpas (iespējamie herpes vīrusa infekcijas simptomi, kas iespējams var būt smagi).

Biežas blakusparādības, kas var parādīties asins analīzēs:

zems trombocītu līmenis asinīs (šūnas, kas palīdz asinīm sarecēt).

Retākas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem:

zarnu nosprostojums, ko var sajust kā sāpes vēderā.

Ja Jums rodas nepārejošas sāpes vēderā, pēc iespējas ātrāk dodieties pie ārsta.

dzeltena ādas krāsa un acis, slikta dūša, apetītes trūkums, tumšs urīns (iespējamie B hepatīta vīrusa reaktivācijas simptomi);

atmiņas zudums, apgrūtināta domāšana, un apgrūtināta staigāšana vai redzes zudums (iespējamie progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas simptomi);

kālija, fosfātu un urīnskābes līmeņa paaugstināšanās asinīs, kas var izraisīt nieru darbības traucējumus (audzēja līzes sindromu).

Šī traucējuma simptomi:

mazāka urīna daudzuma veidošanās nekā vajadzētu;

muskuļu spazmas.

Ja ievērojat šos simptomus, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.

Retākas blakusparādības, kas var parādīties asins analīzēs:

asinsreces traucējumi;

kaulu smadzeņu nespēja izstrādāt pietiekami daudz sarkano vai balto asins šūnu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Arzerra

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona etiķetes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Atšķaidīto infūziju šķīdumu uzglabāt 2 C – 8 C temperatūrā un izlietot 24 stundu laikā. 24 stundas pēc pagatavošanas neizlietotais infūziju šķīdums jāizlej.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Arzerra satur

-Aktīvā viela ir ofatumumabs. Viens ml koncentrāta satur 20 mg ofatumumaba.

-Citas sastāvdaļas ir arginīns, nātrija acetāts (E262), nātrija hlorīds, polisorbāts 80 (E433), dinātrija edetāts (E386), sālsskābe (E507) (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām (skatīt “Arzerra satur nātriju” 2. punktā).

Arzerra ārējais izskats un iepakojums

Arzerra ir bezkrāsains vai gaiši dzeltens koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Arzerra 100 mg pieejams iepakojumā pa 3 flakoniem. Katrs stikla flakons ir noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu, un satur 5 ml koncentrāta (100 mg ofatumumaba).

Arzerra 1000 mg pieejams iepakojumā pa 1 flakonam. Katrs stikla flakons ir noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu, un satur 50 ml koncentrāta (1000 mg ofatumumaba).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Glaxo Operations UK Limited (tirdzniecībā Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Lielbritānija.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16

7SR, Lielbritānija

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nuremberg, Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Bulgaria EOOD

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

SIA “Novartis Baltics”

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

1)Pirms Arzerra atšķaidīšanas

Pirms atšķaidīšanas pārbaudiet, vai Arzerra koncentrātā nav redzamu daļiņu un vai tas nav mainījis krāsu. Ofatumumaba šķīdumam jābūt bezkrāsainam vai gaiši dzeltenam. Nelietojiet Arzerra koncentrātu, ja tas ir mainījis krāsu.

Nekratiet ofatumumaba flakonu šīs pārbaudes laikā.

2)Kā atšķaidīt šķīdumu infūzijām

Pirms ievadīšanas Arzerra koncentrāts jāatšķaida ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām, ievērojot aseptikas noteikumus.

300 mg deva - izmantojiet trīs 100 mg/5 ml flakonus (kopā 15 ml, 5 ml flakonā):

-no 1000 ml maisa ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām ar šļirci atvelciet un izlejiet 15 ml;

-ar šļirci paņemiet 5 ml ofatumumaba no katra no trīs 100 mg flakoniem un injicējiet 1000 ml maisā;

-nekratiet, bet samaisiet atšķaidīto šķīdumu, lēnām apgriežot maisu.

1000 mg deva - izmantojiet vienu 1000 mg/50 ml flakonus (kopā 50 ml, 50 ml flakonā):

-no 1000 ml maisa ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām ar šļirci atvelciet un izlejiet 50 ml;

-ar šļirci paņemiet 50 ml ofatumumaba no 1000 mg flakona un injicējiet 1000 ml maisā;

-nekratiet, bet samaisiet atšķaidīto šķīdumu, lēnām apgriežot maisu.

2000 mg deva - izmantojiet divus 1000 mg/50 ml flakonus (kopā 100 ml, 50 ml flakonā):

-no 1000 ml maisa ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām ar šļirci atvelciet un izlejiet 100 ml;

-ar šļirci paņemiet 50 ml ofatumumaba no katra no diviem 1000 mg flakoniem un injicējiet 1000 ml maisā;

-nekratiet, bet samaisiet atšķaidīto šķīdumu, lēnām apgriežot maisu.

3)Kā ievadīt atšķaidīto šķīdumu

Arzerra nedrīkst ievadīt straujas intravenozas injekcijas jeb bolus injekcijas veidā. Ievadiet ar intravenozo infūzijas sūkni.

Infūzija jāpabeidz 24 stundu laikā pēc pagatavošanas. Pēc tam neizlietotais šķīdums ir jāizlej.

Arzerra nedrīkst sajaukt vai ievadīt infūzijā kopā ar citām zālēm vai intravenozi ievadāmiem šķīdumiem. Lai no tā izvairītos, pirms un pēc ofatumumaba ievadīšanas izskalojiet sistēmu ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Iepriekš neārstēta HLL un recidivējoša HLL

Pirmo infūziju veiciet 4,5 stundās (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu) caur perifēro vai pastāvīgo katetru atbilstoši tālāk sniegtajai shēmai.

Ja pirmā infūzija pabeigta bez smagām nevēlamām blakusparādībām, pārējās 1 000 mg infūzijas jāievada 4 stundu laikā (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu) caur perifēro vai pastāvīgo katetru atbilstoši tālāk sniegtajai shēmai. Ja infūzijas laikā novēro jebkādu ar infūziju saistītu nevēlamu blakusparādību, infūzija jāpārtrauc un jāatsāk, kad pacienta stāvoklis ir stabilizējies (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu).

Infūzijas shēma

Laiks no infūzijas sākuma (minūtes)

1. infūzija

Turpmākās infūzijas*

Infūzijas ātrums (ml/stundā)

Infūzijas ātrums (ml/stundā)

 

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

180+

* Ja iepriekšējā infūzija pabeigta bez nopietnām, ar infūziju saistītām BP. Ja infūzijas laikā novēro jebkādu ar infūziju saistītu nevēlamu blakusparādību, infūzija jāpārtrauc un jāatsāk, kad pacienta stāvoklis ir stabilizējies (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Rezistenta HLL

Pirmo un otro infūziju ievadiet 6,5 stundās (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu) caur perifēro vai pastāvīgo katetru, ievērojot tālāk sniegto shēmu.

Ja otrā infūzija pabeigta bez nopietnām blakusparādībām, pārējās infūzijas (3. – 12.) jāievada 4 stundu laikā (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu) caur perifēro vai pastāvīgo katetru atbilstoši tālāk norādītajai shēmai. Ja infūzijas laikā novēro jebkādu ar infūziju saistītu nevēlamu blakusparādību, infūzija jāpārtrauc un jāatsāk, kad pacienta stāvoklis ir stabilizējies (skatīt zāļu apraksta

4.2. apakšpunktu).

Infūzijas shēma

Laiks no infūzijas sākuma

1. un 2. infūzija

3.* līdz 12. infūzija

Infūzijas ātrums

Infūzijas ātrums

(minūtes)

(ml/stundā)

(ml/stundā)

 

0-30

31- 60

61-90

91-120

121+

* Ja otrā infūzija pabeigta bez nopietnām, ar infūziju saistītām BP. Ja infūzijas laikā novēro jebkādu ar infūziju saistītu BP, infūzija jāpārtrauc un jāatsāk, kad pacienta stāvoklis ir stabilizējies (skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas