Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azilect (rasagiline) – Lietošanas instrukcija - N04BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAzilect
ATĶ kodsN04BD02
Vielarasagiline
RažotājsTeva Pharma GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

AZILECT 1 mg tabletes

Rasagiline

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir AZILECT un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms AZILECT lietošanas

3.Kā lietot AZILECT

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt AZILECT

6.Sīkāka informācija

1.KAS IR AZILECT UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

AZILECT lieto, lai ārstētu Parkinsona slimību. To var lietot gan monoterapijā gan papildterapijā ar levodopu (citas zāles, ko lieto Parkinsona slimības ārstēšanai)..

Parkinsona slimībai raksturīga to šūnu, kas smadzenēs ražo dopamīnu , bojāeja. Dopamīns ir ķīmiska viela smadzenēs, kas iesaistīta ķermeņa kustību kontrolē. AZILECT palīdz paaugstināt un uzturēt dopamīna līmeni smadzenēs.

2.PIRMS AZILECT LIETOŠANAS

Nelietojiet AZILECT šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret rasagilīnu vai kādu citu AZILECT sastāvdaļu;

-ja Jums ir smagas aknu problēmas.

AZILECT lietošanas laikā vienlaicīgi nelietojiet sekojošas zāles:

-monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (piem., depresijas ārstēšanai vai Parkinsona slimības terapijai, vai arī jebkādu citu indikāciju dēļ), ieskaitot zāles un augu izcelsmes līdzekļus, ko var iegadāties bez receptes, piem., asinszāli saturošus līdzekļus.

-–petidīnu (spēcīgas pretsāpju zāles)

.

Pirms uzsākat ārstēšanos ar MAO inhibitoriem vai petidīnu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc pēdējās AZILECT lietošanas dienas.

Īpaša piesardzība, lietojot AZILECT, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jums ir vieglas vai vidēji smagas aknu problēmas,

-Vaicājiet padomu ārstam, ja novērojat jebkādas aizdomīgas ādas izmaiņas.

Bērni

AZILECT nav ieteicams lietot pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes vai ja Jūs smēķējat vai esat nolēmis atmest smēķēšanu.

Vaicājiet padomu ārstam pirms vienlaicīgi ar AZILECT sākat lietot kādas no sekojošām zālēm:

-atsevišķi antidepresanti (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori, selektīvie serotonīna – norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori, tricikliskie vai tetracikliskie antidepresanti),

-antibiotika ciprofloksacīns, ko lieto infekciju ārstēšanai,

-klepu mazinošās zāles dekstrometorfāns,

-simpatomimētiskie līdzekļi, piemēram, tie, kas ir acu pilienos, intranazāli un iekšķīgi lietojamo deguna gļotādas tūskas mazinošo līdzekļu sastāvā un pretsaaukstēšanās zāļu produkti, kas satur efedrīnu vai pseidoefedrīnu.

Jāizvairās no AZILECT lietošanas kopā ar antidepresantiem, kas satur fluoksetīnu vai fluvoksamīnu.

Ja Jūs uzsākat AZILECT lietošanu, Jums jānogaida vismaz piecas nedēļas pēc fluoksetīna terapijas pārtraukšanas.

Ja Jūs uzsākat fluoksetīna vai fluvoksamīna lietošanu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc AZILECT terapijas pārtraukšanas.

Pastāstiet ārstam , ja Jūs vai Jūsu ģimene/ veselības aprūpes speciālists pamanāt, ka Jums rodas neparasta uzvedība, kad nespējat apvaldīt impulsus, vajadzības vai vēlēšanos darīt dažādas sev vai citiem kaitīgas vai ar zaudējumiem saistītas darbības. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem. Pacientiem, kas lieto AZILECT un/vai citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, var novērot tādu uzvedību kā apmātību, uzmācīgas domas, patoloģisku aizraušanos ar azartspēlēm, pārmērīgu tērēšanos, impulsīvu uzvedību un neparasti augstu seksuālo aktivitāti vai pastiprinātas seksuālās domas un jūtas. Ārstam iespējams būs nepieciešams samazināt devu vai pārtraukt zāļu lietošanu.

AZILECT lietošana kopā ar uzturu

AZILECT var lietot kopā ar pārtiku vai neatkarīgi no tās.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas jautājiet padomu ārstam.

3.KĀ LIETOT AZILECT

Vienmēr lietojiet AZILECT tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā AZILECT deva ir viena 1 mg tablete, ko lieto iekšķīgi vienu reizi dienā. AZILECT var lietot kopā ar pārtiku vai neatkarīgi no tās.

Ja esat lietojis AZILECT vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat ieņēmis pārlieku daudz AZILECT tablešu, tad nekavējoties vērsieties pie sava ārsta vai farmaceita. Paņemiet līdzi arī AZILECT kartona paciņu/pudeli, lai varētu parādīt savam ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot AZILECT

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nākamo devu lietojiet kā parasti, kad pienācis tās lietošanas laiks.

Ja Jūs pārtraucat lietot AZILECT

Nepārtrauciet AZILECT lietošanu iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, AZILECT var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos novērotas šādas blakusparādības:

Zemāk uzskaitīto blakusparādību biežums ir apzīmēts sekojoši: Ļoti bieži ( novērots vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Bieži ( novērots 1 līdz 10 no 100 pacientiem) Retāk ( novērots 1 līdz 10 no 1 000 pacientiem) Reti ( novērots 1 līdz 10 no 10 000 pacientiem)

Ļoti reti ( novērots mazāk kā 1 no 10 000 pacientiem)

Nezināms ( novērošanas biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Ļoti bieži

-patoloģiskas kustības (diskinēzija),

-galvassāpes

Bieži

-sāpes vēderā,

-nejaušs savainojums (galvenokārt kritienu rezultātā),

-alerģija

-drudzis,

-gripai līdzīgs sindroms (influenza),

-vispārēji slikta pašsajūta (malaise),

-sāpes kaklā,

-Sāpes krūškurvī (stenokardija),

-zems asinsspiediens, ceļoties stāvus ar tādiem simptomiem, kā reibonis/apreibums (ortostatiska hipotensija),

-samazināta ēstgriba,

-aizcietējums,

-sausa mute,

-slikta dūša un vemšana,

-flatulence,

-patoloģiskas izmaiņas asins analīzē (leikopēnija),

-locītavu sāpes (artraļģija),

-muskuļu-skeleta sāpes,

-saistaudu iekaisums (artrīts),

-roku nejutīgums un muskuļu vājums (tenosinovīts),

-ķermeņa masas zudums,

-neparasti sapņi,

-muskuļu koordinācijas traucējumi (līdzsvara traucējumi),

-depresija,

-reibonis (vertigo),

-ilgstošas muskuļu kontrakcijas (distonija),

-iesnas (rinīts),

-ādas iekaisums (dermatīts),

-izsitumi,

-asinīm pieplūdušas acis (konjunktivīts),

-neatliekama vajadzība urinēt.

Retāk

-insults (cerebrovaskulārās asinsrites traucējumi),

-sirdslēkme (miokarda infarkts)

-pūšļveida izsitumi ( vezikulobullozi izsitumi).

Turklāt placebo kontrolētos klīniskos pētījumos aptuveni 1% pacientu ziņots par ādas vēzi. Tomēr zinātniskie pierādījumi liecina, ka ar paaugstinātu ādas vēža (ne tikai melanomas) risku ir saistīta pati Parkinsona slimība, nevis kādas no zālēm. Par jebkurām aizdomīgām ādas pārmaiņām Jums jākonsultējas ar ārstu.

Apmulsums un halucinācijas ir Parkinsona slimības simptomi. Pēcreģistrācijas pētījumos šie simptomi tika novēroti arī Parkinsona slimības pacientiem, kuri tika ārstēti ar AZILECT.

Ir bijuši pacienti, kam lietojot vienas vai vairākas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, ir bijis grūti apvaldīt impulsus, vēlēšanos vai noslieci izdarīt darbības, kas var būt kaitīgas pašam vai citiem. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem. Pacientiem, kas lieto AZILECT un/vai citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, ir novērots:

-uzmācīgas domas vai impulsīva uzvedība;

-stipra vēlme uz azartspēlēm, neņemot vērā nopietnas personīgās sekas un sekas ģimenē;

-izmainīta vai paaugstināta seksuālā interese un uzvedība, kas skar Jūs pašu vai citus, piemēram, paaugstināta seksuālā tieksme;

-nekontrolējama pārmērīga iepirkšanās vai tērēšanās.

Pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no augstāk minētajām pazīmēm; viņš izlems, kā samazināt vai novērst šos simptomus.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT AZILECT

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot AZILECT pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona iepakojuma, pudeles vai blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko AZILECT satur

-Aktīvā viela ir rasagilīns. Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (mesilāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, kukurūzas ciete, preželatinizēta kukurūzas ciete, stearīnskābe, talks.

AZILECT ārējais izskats un iepakojums

AZILECT tabletes ir baltas vai gandrīz baltas apaļas, plakanas tabletes slīpinātām malām, ar iegravētiem burtiem “GIL” un ciparu “1” zem tiem vienā pusē un gludu otru pusi.

Tabletes ir pieejamas blisteros pa 7, 10, 28, 30, 100 un 112 tabletēm iepakojumā, perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā pa 10 x 1, 30 x 1 vai 100 x 1 tabletei iepakojumā vai arī pudelē, kas satur

30 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Ražotājs:

Teva B.V.

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Nīderlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliva Croatia Ltd.

 

 

 

 

Prilaz baruna Filipovica 25

 

 

 

10000 Zagreb

 

 

 

 

 

Horvātija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

 

 

ul. Mogilska 80

 

 

31-546 Krakow

 

 

Polija

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 4498 5511

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +800 53 23 66 48

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tlf: +47 66775590

Tel: +372 6610801

 

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +43 (0)1 97007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos

Tél: +33 1 55 91 7800

Farmacêuticos Lda

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel.: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 572 679 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: + 46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44(0) 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas