Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Zāļu apraksts - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBeneFIX
ATĶ kodsB02BD04
Vielanonacog alfa
RažotājsPfizer Ltd  

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

BeneFIX 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

BeneFIX 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

BeneFIX 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

BeneFIX 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

BeneFIX 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

BeneFIX 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

BeneFIX 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur nomināli 250 SV alfa nonakoga (nonacog alfa) (rekombinantais koagulācijas faktors IX). Pēc pagatavošanas, pievienojot 5 ml (0,234 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, katrs mililitrs šķīduma satur apmēram 50 SV alfa nonakoga.

BeneFIX 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur nomināli 500 SV alfa nonakoga (nonacog alfa) (rekombinantais koagulācijas faktors IX). Pēc pagatavošanas, pievienojot 5 ml (0,234 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, katrs mililitrs šķīduma satur apmēram 100 SV alfa nonakoga.

BeneFIX 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur nomināli 1000 SV alfa nonakoga (nonacog alfa) (rekombinantais koagulācijas faktors IX). Pēc pagatavošanas, pievienojot 5 ml (0,234 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, katrs mililitrs šķīduma satur apmēram 200 SV alfa nonakoga.

BeneFIX 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur nomināli 1500 SV alfa nonakoga (nonacog alfa) (rekombinantais koagulācijas faktors IX). Pēc pagatavošanas, pievienojot 5 ml (0,234 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, katrs mililitrs šķīduma satur apmēram 300 SV alfa nonakoga.

BeneFIX 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur nomināli 2000 SV alfa nonakoga (nonacog alfa) (rekombinantais koagulācijas faktors IX). Pēc pagatavošanas, pievienojot 5 ml (0,234 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, katrs mililitrs šķīduma satur apmēram 400 SV alfa nonakoga.

BeneFIX 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur nomināli 3000 SV alfa nonakoga (nonacog alfa) (rekombinantais koagulācijas faktors IX). Pēc pagatavošanas, pievienojot 5 ml (0,234 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, katrs mililitrs šķīduma satur apmēram 600 SV alfa nonakoga.

Aktivitāte (SV) tiek noteikta, izmantojot Eiropas Farmakopejas vienas stadijas koagulācijas testu. BeneFIX specifiskā aktivitāte nav mazāka par 200 SV/ mg proteīna.

BeneFIX satur rekombinanto koagulācijas faktoru IX (starptautiskais nepatentētais nosaukums nonacog alfa). Alfa nonakogs ir attīrīta olbaltumviela, kurai vienā virknē ir 415 aminoskābes. Tā primārā aminoskābes sekvence ir salīdzināma ar plazmas faktora IX Ala148 alēlisko formu, un dažās pēctranslācijas modifikācijās rekombinantā molekula atšķiras no tās, kas iegūta no plazmas. Rekombinantais koagulācijas faktors IX ir glikoproteīns, ko izdala gēnu inženierijas rezultātā iegūtas zīdītāju šūnas, kas atvasinātas no Ķīnas kāmja olnīcu (CHO) šūnu līnijas.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

BeneFIX 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 1500 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Balts/gandrīz balts pulveris un dzidrs, bezkrāsains šķīdinātājs.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas profilakse un ārstēšana pacientiem ar B hemofiliju (iedzimtu koagulācijas faktora IX deficītu).

BeneFIX var lietot visām vecuma grupām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšanai jābūt hemofilijas ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.

Ārstēšanas kontrole

Ārstēšanas kursa laikā ieteicams noteikt faktora IX līmeni, pēc kura nosaka ievadāmo devu un atkārtoto infūziju biežumu. Pacientiem var būt dažāda individuālā reakcija uz faktoru IX, atšķirīgs atjaunošanās līmenis un atšķirīgi eliminācijas pusperiodi. Deva, kura aprēķināta, balstoties uz ķermeņa masu, iespējams, jākoriģē pacientiem ar nepietiekamu svaru vai lieko svaru. It īpaši lielu ķirurģisku operāciju gadījumos nepieciešama ir aizstājterapijas precīza kontrole, izmantojot koagulācijas analīzi (plazmas faktora IX aktivitāti).

Ja faktora IX aktivitāte pacientu asins paraugos tiek noteikta, izmantojot in vitro tromboplastīna laika (aPTL – aktivēta parciālā tromboplastīna laiks) vienas stadijas koagulācijas testu, plazmas faktora IX aktivitātes rezultātus var būtiski ietekmēt gan aPTL reaģenta veids, gan testā izmantotais atsauces standarts. Tas ir īpaši svarīgi, ja testu veic citā laboratorijā un/vai izmanto citus reaģentus.

Devas

Aizstājterapijas devas un ilgums ir atkarīgs no faktora IX deficīta smaguma pakāpes, no asiņošanas vietas un smaguma, kā arī no pacienta klīniskā stāvokļa.

Ievadāmo faktora IX vienību skaits ir izteikts Starptautiskajās Vienībās (SV), un tas ir saistīts ar pašreizējo PVO standartu faktora IX produktiem. Faktora IX aktivitāte plazmā ir izteikta procentos (attiecībā pret normālo aktivitāti cilvēka plazmā) vai Starptautiskajās Vienībās (attiecībā pret faktora IX starptautisko standartu plazmā).

Vienas Starptautiskās Vienības (SV) faktora IX aktivitāte ir vienāda ar faktora IX daudzumu vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc nepieciešamības

Aprēķinot nepieciešamo BeneFIX devu, var balstīties uz pieņēmumu, ka viena vienība faktora IX aktivitātes uz kg ķermeņa masas 12 gadiem veciem pacientiem palielina cirkulējošā faktora IX līmeni vidēji par 0,8 SV/dl (no 0,4 līdz 1,4 SV/dl (sīkāku informāciju skatīt 5.2. apakšpunktā)).

Nepieciešamās devas tiek aprēķinātas pēc šādas formulas:

Nepieciešamais = ķermeņa masa (kg)

X vēlamais faktora IX

X ekvivalents

faktora IX SV

pieaugums (%) vai

novērotajam

skaits

(SV/dl)

faktora

 

 

atjaunošanās

 

 

līmenim

Piemērs: lai panāktu faktora atjaunošanos par 0,8 SV/dl, formulu lasa:

Nepieciešamais = ķermeņa masa (kg)

X vēlamais faktora IX

X 1,3 SV/kg

faktora IX SV

pieaugums (%) vai

 

skaits

(SV/dl)

 

Ievadāmā deva un ievadīšanas biežums atkarīgs no klīniskās efektivitātes katrā gadījumā individuāli.

Atkārtojoties asiņošanas gadījumiem, faktora IX aktivitāte nedrīkst samazināties zem dotajiem plazmas aktivitātes līmeņiem (% no normāla vai SV/dl) attiecīgajā periodā. Pēc sekojošās tabulas iespējams vadīties, nosakot devu asiņošanas un operāciju gadījumos.

Asiņošanas pakāpe/

Nepieciešamais

Ievadīšanas biežums

Ķirurģiskās manipulācijas

faktora IX līmenis

(stundas)/Ārstēšanas ilgums

veids

(%) vai (SV/dl)

(dienas)

Asiņošana

 

 

Agrīna hemartroze,

20 - 40

asiņošana muskuļos vai

 

asiņošana mutes dobumā.

 

Plašāka hemartroze,

30 - 60

asiņošana muskuļos vai

 

hematoma.

 

Dzīvībai bīstamas

60 - 100

asiņošanas.

 

Atkārtojiet ik pēc 24 stundām. Vismaz 1 dienu, līdz asiņošana ir likvidēta, vadoties pēc sāpēm, vai arī ir panākta sadzīšana.

Atkārtojiet infūziju ik pēc 24 stundām 3 - 4 dienas vai ilgāk, līdz sāpes un akūtā funkcijas nespēja ir likvidēta. Atkārtojiet infūziju ik pēc 8 līdz 24 stundām, līdz asiņošanas draudi ir novērsti.

Operācijas

 

 

Mazas:

30 - 60

Ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu,

Ieskaitot zoba ekstrakciju

 

līdz panākts sadzīšanas process.

Lielas

80 - 100

Atkārtojiet infūziju ik pēc 8 - 24

 

(pirms un pēc

stundām, līdz brūce adekvāti

 

operācijas)

sadzijusi, pēc tam terapija vēl vismaz

 

 

7 dienas, lai uzturētu faktora IX

 

 

aktivitāti no 30% līdz 60% (SV/dl)

Profilakse

BeneFIX var lietot ilglaicīgai asiņošanas profilaksei pacientiem ar smagu B hemofiliju. Klīniskā pētījumā regulāras sekundārās profilakses vidējā deva iepriekš ārstētiem pacientiem (IĀP) bija 40 SV/kg (no 13 līdz 78 SV/kg) ar 3 līdz 4 dienu intervālu.

Dažos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki dozēšanas intervāli vai lielākas devas.

Pediatriskā populācija

Nav pietiekamu datu par BeneFIX lietošanu pēc nepieciešamības un saistībā ar operāciju bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem.

Vidējā profilaktiskā deva ( standarta novirze) bija 63,7 ( 19,1) SV/kg ar 3 līdz 7 dienu intervāliem. Jaunākiem pacientiem var būt nepieciešami īsāki dozēšanas intervāli vai lielākas devas. 22 novērtējamiem pacientiem regulārai profilaksei patērēts 4607 ( 1849) SV/kg FIX gadā un 378 ( 152) SV/kg mēnesī.

Rūpīgi jākontrolē faktora IX aktivitāte plazmā, vadoties pēc klīniskajām indikācijām, kā arī jāaprēķina farmakokinētiskie parametri, tādi kā faktora atjaunošanās līmenis un eliminācijas pusperiods, lai atbilstoši koriģētu devas.

Gados vecāki pacienti

BeneFIX klīniskajos pētījumos nebija iekļauti pietiekamā daudzumā 65 gadus veci un vecāki pacienti, lai noteiktu, vai viņiem iedarbība ir citādāka nekā jaunākiem pacientiem. Tāpat kā jebkuram pacientam, kas saņem BeneFIX, arī vecākiem pacientiem deva jāpielāgo individuāli.

Lietošanas veids

BeneFIX ievada intravenozas infūzijas veidā pēc tam, kad liofilizētais pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai izšķīdināts sterilā 0,234 % nātrija hlorīda šķīdumā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

BeneFIX jāievada lēni. Vairākumā gadījumu izmantots infūzijas ātrums līdz 4 ml minūtē. Ievadīšanas ātrums jāizvēlas atbilstoši pacienta komforta līmenim.

Ja pacientam attīstās paaugstinātas jutības reakcija, kura varētu būt saistīta ar BeneFIX ievadīšanu, infūzijas ātrums ir jāsamazina vai infūzija jāpārtrauc (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Eritrocītu aglutinācija caurulītē/šļircē

Ir ziņojumi par eritrocītu aglutināciju caurulītē/ šļircē, ievadot BeneFIX. Nav ziņots par blakusparādībām, kas saistītas ar šo novērojumu. Lai samazinātu aglutinācijas iespējamību, ir svarīgi ierobežot caurulīšu sistēmā ieplūstošo asiņu daudzumu. Asinis nedrīkst iekļūt šļircē. Ja tiek novērota eritrocītu aglutinācija caurulītē/ šļircē, viss materiāls jāiznīcina (caurulīte, šļirce un BeneFIX šķīdums) un ievadīšana jāatsāk, izmantojot jaunu iepakojumu.

Ilgstoša infūzija

Ievadīšana ilgstošas infūzijas veidā nav apstiprināta un nav ieteicama (skatīt arī 4.4. un 6.6. apakšpunktu).

Norādījumus par zāļu pagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināma alerģiska reakcija pret kāmja olbaltumvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Lietojot BeneFIX, iespējamas alerģijas tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur nelielu daudzumu kāmja olbaltumvielu. Potenciāli dzīvībai bīstamas anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas ir bijušas saistībā ar faktora IX produktiem, ieskaitot BeneFIX. Ja rodas paaugstinātas jutības simptomi, pacientiem jāiesaka nekavējoties pārtraukt zāļu lietošanu un sazināties ar ārstu. Pacienti ir jāinformē par agrīnām paaugstinātas jutības pazīmēm – apgrūtinātu elpošanu, elpas trūkumu, tūsku, nātreni, vispārēju nātreni, niezi, spiediena sajūtu krūtīs, bronhu spazmām, balsenes spazmām, svelpjošu elpu, hipotensiju, neskaidru redzi un anafilaksi.

Dažos gadījumos šīs reakcijas progresējušas līdz smagai anafilaksei. Šoka gadījumā jārīkojas saskaņā ar noteiktajiem medicīniskajiem standartiem šoka ārstēšanā. Smagu alerģisku reakciju gadījumā ir jāapsver alternatīvi hemostatiski pasākumi.

Inhibitori

Inhibitori ir retāka parādība iepriekš ārstētiem pacientiem (IĀP), kuri saņem faktoru IX saturošus produktus. Tā kā klīniskajos pētījumos vienam IĀP, kurš tika ārstēts ar BeneFIX, izveidojās klīniski nozīmīgs vājas atbildes inhibitors, bet pieredze attiecībā par rekombinantā faktora IX antigēnu veidošanās biežumu vēl ir ierobežota, pacientiem, kuri tiek ārstēti ar BeneFIX, ir rūpīgi jākontrolē faktora IX inhibitoru veidošanās, titrējot Betesda (Bethesda) Vienībās, izmantojot atbilstošu bioloģisku testēšanu.

Literatūrā ir dati par saistību starp faktora IX inhibitora veidošanos un alerģiskām reakcijām. Tāpēc pacientiem, kuriem rodas alerģiskas reakcijas, jāpārbauda inhibitora esamība. Jāņem vērā, ka pacientiem ar faktora IX inhibitoriem var būt paaugstināts anafilakses risks, kā dēļ turpmāka faktora IX lietošana var būt problemātiska. Iepriekšēja informācija liek domāt, ka varētu būt sakarība starp liela apjoma delēcijas mutācijām pacienta faktora IX gēnā un paaugstinātu inhibitora veidošanās un akūtu hipersensitivitātes reakciju risku. Pacienti, kam konstatētas liela apjoma delēcijas mutācijas faktora IX gēnā, rūpīgi jāuzrauga, vai neparādās akūtu hipersensitivitātes reakciju pazīmes un simptomi, it īpaši ekspozīcijas sākotnējās fāzes laikā.

Tā kā pastāv risks, ka pret faktora IX koncentrātiem var būt alerģiskas reakcijas, tad pirmajās faktora IX ievadīšanas reizēs, ja ārstējošais ārsts uzskata par nepieciešamu, infūzija jāveic medicīniskā personāla klātbūtnē, lai alerģiskas reakcijas gadījumā būtu iespējams sniegt atbilstošu medicīnisku palīdzību.

Tromboze

Kaut arī BeneFIX satur tikai faktoru IX, tomēr iespējams trombozes un diseminētās intravazālās koagulācijas (DIK) risks. Tā kā faktora IX komplekso koncentrātu lietošana vēsturiski ir saistīta ar trombembolisku komplikāciju rašanos, tad faktoru IX saturošu produktu lietošana var būt potenciāli bīstama pacientiem ar fibrinolīzes pazīmēm un pacientiem ar diseminētas intravazālas koagulācijas (DIK) sindromu. Sakarā ar trombotisku komplikāciju risku, jāuzsāk trombozes agrīno simptomu un patēŗiņa koagulopātijas klīniskā kontrole ar attiecīgu bioloģisku testēšanu, ordinējot šo produktu pacientiem ar aknu slimībām, pacientiem pēc operācijām, jaundzimušiem zīdaiņiem vai pacientiem, kuriem ir trombozes vai DIK risks. Visās šajās situācijās jāizsver ieguvums, ko dotu ārstēšana ar BeneFIX, pret šo komplikāciju risku.

Tas, cik droša un efektīva ir BeneFIX ievadīšana ilgstošas infūzijas veidā, nav noteikts (skatīt arī 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Ir saņemti pēcreģistrācijas ziņojumi par trombozes gadījumiem, ieskaitot dzīvību apdraudošu augšējās dobās vēnas (ADV) sindromu kritiski slimiem jaundzimušajiem, kuri saņēma BeneFIX ilgstošas infūzijas veidā caur centrālo venozo katetru (skatīt arī 4.8. apakšpunktu).

Kardiovaskulāri traucējumi

Pacientiem ar esošiem kardiovaskulārā riska faktoriem FIX aizstājterapija var palielināt kardiovaskulāro risku.

Nefrotiskais sindroms

Ir ziņojumi arī par nefrotiskā sindroma rašanos pēc mēģinājumiem panākt imūnās tolerances indukciju B hemofilijas pacientiem ar faktora IX inhibitoriem un iepriekšējām alerģiskām reakcijām. Nav noteikta BeneFIX drošība un efektivitāte imūnās tolerances indukcijā.

Īpašas populācijas

Klīniskie pētījumi nav devuši pietiekami daudz datu par iepriekš neārstētu pacientu (INP) ārstēšanu ar BeneFIX.

Lietošanas pieraksts

Stingri ieteicams BeneFIX ievades laikā ik reizi reģistrēt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu informāciju par pacientu un ievadīto zāļu sēriju. Lai dokumentētu sērijas numuru dienasgrāmatā vai ziņotu par blakusparādībām, pacienti var piestiprināt attiecīgajam dokumentam kādu no noņemamajām marķējuma uzlīmēm, kas ir uz flakona.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņots par cilvēka koagulācijas faktora IX (rDNS) produktu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Ar faktoru IX nav veikti reproduktivitātes pētījumi dzīvniekiem. Tā kā B hemofilija sievietēm sastopama reti, nav pieredzes par faktora IX lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Tāpēc faktoru IX grūtniecības un barošanas ar krūti laikā ieteicams lietot tikai tad, ja tam ir absolūta nepieciešamība.

BeneFIX ietekme uz fertilitāti nav izpētīta.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

BeneFIX neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Ir novērotas paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (tai skaitā, angioedēma, dedzināšana un dzeloša sajūta infūzijas vietā, drebuļi, piesarkums, vispārēja nātrene, galvassāpes, izsitumi, hipotensija, letarģija, slikta dūša, nemiers, tahikardija, spiediena sajūta krūtīs, džinkstēšana ausīs, vemšana, svelpjoša elpa), un dažos gadījumos tās var progresēt līdz smagai anafilaksei (ieskaitot šoku). Dažos gadījumos šīs reakcijas progresējušas līdz smagai anafilaksei. Alerģisko reakciju rašanās laiks ir cieši saistīts ar faktora IX inhibitora veidošanās laiku (skatīt arī 4.4. apakšpunktu). Ir ziņojumi arī par nefrotiskā sindroma rašanos pēc mēģinājumiem panākt imūnās tolerances indukciju B hemofilijas pacientiem ar faktora IX inhibitoriem un iepriekšējām alerģiskām reakcijām.

Ļoti reti ir novērota antivielu veidošanās pret kāmja olbaltumvielām, kas saistīta ar pastiprinātas jutības reakcijām.

B hemofilijas pacientiem pret faktoru IX var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori rodas, šis stāvoklis izpaužas kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Pēc faktora IX produktu ievades pastāv trombembolisku gadījumu risks; skatīt 4.4. apakšpunktu.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tabula (skatīt tālāk tekstā) ir sagatavota atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai (orgānu sistēmu klasifikācijai un ieteicamiem terminiem). Biežums ir novērtēts šādi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Tabulā ir uzskaitītas nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots, ārstējot pacientus klīnisko pētījumu ietvaros, un kuras konstatētas pēcreģistrācijas lietošanas laikā. Biežums ir aprēķināts, balstoties uz jebkura cēloņa radītām ar ārstēšanu saistītām nevēlamām blakusparādībām, kas apkopotas klīniskajos pētījumos, kuros tika iesaistīti 224 pacienti.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Biežums nav zināms

 

klasifikācija

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1 000 līdz

(nevar noteikt pēc

 

 

 

līdz < 1/10

< 1/100

pieejamiem datiem)

 

 

 

 

 

Infekcijas un

 

 

Celulīts

 

infestācijas

 

 

infūzijas vietāa

 

Asins un limfātiskās

 

 

Faktora IX

 

sistēmas traucējumi

 

 

inhibitoru

 

 

 

 

 

veidošanāsb

 

Imūnās sistēmas

 

Paaugstināta

 

Anafilaktiska

traucējumi

 

jutībac

 

reakcija*

Nervu sistēmas

Galvassāpesd

Reiboņi;

Miegainība;

 

traucējumi

 

disgeizija

tremors

 

Acu bojājumi

 

 

Redzes

 

 

 

 

 

traucējumie

 

Sirds funkcijas

 

 

Tahikardijaf

 

traucējumi

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

Flebīts;

Hipotensijah

Augšējās dobās vēnas

traucējumi

 

apsārtums g

 

sindromsi,*;

 

 

 

 

 

dziļo vēnu

 

 

 

 

 

tromboze*;

 

 

 

 

 

tromboze*;

 

 

 

 

 

tromboflebīts*

Elpošanas sistēmas

Klepusj

 

 

 

traucējumi, krūšu

 

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

Vemšana; slikta

 

 

traucējumi

 

dūša

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Izsitumik; nātrene

 

 

bojājumi

 

 

 

 

Nieru un urīnizvades

 

 

Nieru infarktsl

 

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi

Drudzis

Diskomforts

 

Nepietiekama

un reakcijas

 

krūtīso; reakcija

 

terapeitiskā reakcija*

ievadīšanas vietā

 

infūzijas vietān;

 

 

 

 

 

sāpes infūzijas

 

 

 

 

 

vietām

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

Faktora IX

 

 

 

 

 

nepietiekama

 

 

 

 

 

atjaunošanās p, *

* nevēlamā blakusparādība konstatēta pēc reģistrācijas

 

 

a

ieskaitot celulītu

 

 

 

 

b

pārejoša inhibitoru veidošanās zemā koncentrācijā

 

 

c

ieskaitot paaugstinātu jutību pret zālēm, angioneirotisko tūsku, bronhu spazmas, svelpjošu elpu, aizdusu un

balsenes spazmas

 

 

 

 

d

ieskaitot migrēnu un sinusīta izraisītas galvassāpes

 

 

e

ieskaitot ņirbošo skotomu un redzes miglošanos

 

 

f

ieskaitot paātrinātu sirdsdarbību, sinusa tahikardiju

 

 

g

ieskaitot karstuma viļņus, karstuma sajūtu, siltu ādu

 

 

h

ieskaitot pazeminātu asinsspiedienu

 

 

 

i

augšējās dobās vēnas sindroms kritiski slimiem jaundzimušiem, kuri saņēma BeneFIX ilgstošas infūzijas veidā

j

caur centrālo venozo katetru

 

 

 

ieskaitot produktīvu klepu

 

 

 

k

ieskaitot makulārus izsitumus, papulārus izsitumus un makulopapulārus izsitumus

 

l

pacientam ar antivielu pozitīvu vīrusa hepatītu C 12 dienas pēc BeneFIX devas, kas tika nozīmēta asiņošanas

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Biežums nav zināms

 

klasifikācija

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1 000 līdz

(nevar noteikt pēc

 

 

 

līdz < 1/10

< 1/100

pieejamiem datiem)

 

 

 

 

 

 

 

dēļ

 

 

 

 

m ieskaitot sāpes injekcijas vietā, diskomfortu infūzijas vietā

 

 

n

ieskaitot niezi infūzijas vietā, eritēmu infūzijas vietā

 

 

o

ieskaitot sāpes krūtīs un spiediena sajūtu krūtīs

 

 

p

Burtisks termins. Netika atrasts atbilstošs MedDRA 17.1 ieteicamais termins.

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība/alerģiskas reakcijas

Ja pacientam attīstās paaugstinātas jutības reakcija, kura varētu būt saistīta ar BeneFIX ievadīšanu, skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu.

Inhibitoru veidošanās

Klīniski nozīmīgs vājas atbildes inhibitors konstatēts 1 no 65 ar BeneFIX ārstētiem pacientiem (ieskaitot 9 pacientus, kas piedalījās tikai ķirurģiskajā pētījumā), kurš agrāk bija saņēmis plazmas produktus. Šis pacients varēja turpināt ārstēšanos ar BeneFIX bez turpmāka inhibitoru līmeņa pieauguma vai anafilakses (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērniem biežāk nekā pieaugušajiem ir iespējamas alerģiskas reakcijas.

Nav pietiekamu datu, lai spriestu par inhibitoru biežumu INP (iepriekš neārstētiem pacientiem) (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas simptomiem, lietojot rekombinantā koagulācijas faktora IX produktus.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktors IX; ATĶ kods: B02BD04

Darbības mehānisms

BeneFIX satur rekombinantu koagulācijas faktoru IX (alfa nonakogs). Rekombinantais koagulācijas faktors IX ir no vienas virknes sastāvošs glikoproteīns ar aptuveno molekulmasu 55 000 daltonu, kurš ietilpst no K vitamīna atkarīgo koagulācijas faktoru serīna proteāžu grupā. Rekombinantais koagulācijas faktors IX ir ar rekombinētas DNS palīdzību iegūtu olbaltumvielu preparāts, kas strukturālo un funkcionālo īpašību ziņā ir pielīdzināms endogēnajam faktoram IX. Faktoru IX aktivē VII faktora/audu faktora komplekss ārējā koagulācijas ceļā, kā arī XIa faktors iekšējā koagulācijas ceļā. Aktivētais faktors IX kombinācijā ar aktivēto faktoru VIII aktivē faktoru X. Rezultātā protrombīns pārveidojas par trombīnu. Savukārt trombīns pārvērš fibrinogēnu par fibrīnu, un var veidoties asins receklis. B hemofilijas pacientiem faktora IX nav vai tā aktivitāte ir stipri samazināta, tādēļ var būt nepieciešama aizstājterapija.

Farmakodinamiskā iedarbība

B hemofilija ir ar dzimumu saistīts, iedzimts koagulācijas traucējums, ko izraisa pazemināts faktora IX līmenis, radot plašu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos vai nu spontāni, vai traumu un operāciju rezultātā. Aizstājterapija paaugstina faktora IX līmeni plazmā, tādējādi uz laiku labojot šī faktora deficītu un novēršot asiņošanas tendenci.

Pediatriskā populācija

Efektivitātes analīzei pētījumā 3090A1-301-WW izmantoti dati par 22 novērtējamiem pediatriskiem subjektiem, kas ārstējās profilaktiskā režīmā, tostarp 4 subjektiem, kuriem lietošana pēc nepieciešamības bija nesen nomainīta pret profilaktisku ārstēšanu. Diviem pacientiem tika veiktas ķirurģiskas procedūras (apgraizīšana un Port-a-Cath katetra ievietošana). Drošuma analīze pēc 25 novērtējamu pacientu datiem parādīja gaidīto drošuma profilu. Vienīgais dokumentētais, ar BeneFIX saistītais, smagais nelabvēlīgais notikums novērots pētījumā iekļautajam vienīgajam INP, kuram radās hipersensitivitāte un attīstījās inhibitori.

Divos atklātos pētījumos tika konstatēts, ka BeneFIX var droši ievadīt devā 100 SV/kg reizi nedēļā. Tomēr zāļu eliminācijas pusperiods (skatīt 5.2. apakšpunktu) un ierobežotie farmakokinētisko pētījumu dati par devu režīmu reizi nedēļā neļauj ieteikt kopumā šo shēmu ilgtermiņa profilaksei smagas B hemofilijas pacientiem.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Randomizētā, krusteniskā farmakokinētikas pētījumā tika pierādīts, ka BeneFIX, izšķīdināts 0,234 % nātrija hlorīda šķīdinātājā, ir farmakokinētiski ekvivalents iepriekš reģistrētajam BeneFIX (kas izšķīdināts sterilā ūdenī), lietojot to devā 75 SV/kg 24 iepriekš ārstētiem pacientiem (≥ 12 gadu veciem). Turklāt 23 no šiem pašiem pacientiem sešus mēnešus pēc atkārtotas BeneFIX ievadīšanas tika pārbaudīti farmakokinētiskie parametri un konstatēts, ka tie nav mainījušies, salīdzinot ar tiem, kas tika iegūti sākotnējā izvērtējumā. Farmakokinētisko parametru kopsavilkums ir sniegts 1. tabulā.

1. tabula. Farmakokinētisko parametru izvērtējums BeneFIX (75 SV/kg) sākumstāvoklī un 6. mēnesī iepriekš ārstētiem B hemofilijas pacientiem

Parametrs

Sākumstāvoklī n = 24

6. mēnesī n = 23

Vidēji ± SN

Vidēji ± SN

 

Cmax (SV/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(SV∙h/dl)

± 237

± 205

t1/2 (h)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

CL (ml/h/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Atjaunošanās līmenis

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

(SV/dl pret SV/kg)

 

 

 

 

Saīsinājumi: AUC= laukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes no nulles laika līdz bezgalībai; Cmax = maksimālā koncentrācija; t1/2 = plazmas eliminācijas pusperiods; CL = klīrenss; SN = standartnovirze.

Izmantojot 73 pacientu datus vecumā no 7 mēnešiem līdz 60 gadiem, izveidots populācijas farmakokinētiskais modelis. Pēc galīgā 2 nodalījumu modeļa iegūtie parametri norādīti 2.tabulā. Maziem bērniem bija augstāks klīrenss, lielāks izplatības tilpums, īsāks eliminācijas pusperiods un mazāks atjaunošanas līmeņa pieaugums nekā pusaudžiem un pieaugušajiem. Terminālā fāze nav viennozīmīgi atspoguļota, jo par pediatriskiem subjektiem, jaunākiem par 6 gadiem, nebija datu par laikposmu, ilgāku par 24 stundām.

2.tabula. Populācijas farmakokinētikas analīzē iegūto farmakokinētisko parametru vidējie lielumi SN pēc individuāliem Beiesa (Bayes) vērtējumiem

Vecuma grupa

Zīdaiņi

Jaunāki bērni

Bērni

Pusaudži

Pieaugušie

(gadi)

<2

2 līdz < 6

6 līdz < 12

12 līdz < 18

18 līdz 60

 

 

 

 

 

 

Subjektu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klīrenss

13,1

2,1

13,1

± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

(ml/h/kg)

 

 

 

 

 

 

 

Izplatības

 

 

 

 

 

 

tilpums

± 25

234 ± 49

225 ± 59

(ml/kg)

 

 

 

 

 

 

 

Eliminācijas

15,6

1,2

16,7

± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

pusperiods (h)

 

 

 

 

 

 

 

Atjaunošanās

0,61 0,10

 

 

 

 

 

līmenis (SV/dl

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

pret SV/kg)

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati par genotoksiskumu neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Nav veikti pētījumi par kancerogenitāti, fertilitātes un augļa attīstības traucējumiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Saharoze

Glicīns

L-histidīns

Polisorbāts 80

Šķīdinātājs

Nātrija hlorīda šķīdums

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. Infūzijai jāizmanto tikai pievienotais komplekts. Ārstēšana var neizdoties gadījumā, ja cilvēka koagulācijas faktors IX adsorbējas uz citu infūzijas aprīkojumu iekšējām virsmām.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Pagatavotais šķīdums nesatur konservantus un ir jāizlieto nekavējoties vai 3 stundu laikā pēc pagatavošanas. Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 3 stundas laikā temperatūrā līdz 25 C.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C. Nesasaldēt.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

BeneFIX 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 1500 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

BeneFIX 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 1500 SV, 2000 SV, 3000 SV pulveris 10 ml flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (hlorbutila) un noplēšamu drošības aizvākojumu (alumīnija), un 5 ml dzidra,

bezkrāsaina šķīdinātāja pilnšļircē (I klases stikls) ar plunžera aizbāzni (brombutila), nolaužamu uzgali (brombutila) un sterilu flakona adaptera samaisīšanas ierīci, sterils infūzijas komplekts, divi spirta tamponi, plāksteris un marles tampons.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

BeneFIX ievada intravenozas infūzijas veidā pēc tam, kad liofilizētais pulveris injekcijām pagatavots ar pievienoto šķīdinātāju (0,234 % w/v nātrija hlorīda šķīdumu) pilnšļircē (norādījumus par pagatavošanu skatīt arī lietošanas instrukcijas 3. punktā).

Pagatavots BeneFIX satur polisorbātu-80, par kuru ir zināms, ka tas paātrina di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHF) ekstrakciju no polivinilhlorīda (PVH). Tas ir jāņem vērā, sagatavojot un ievadot BeneFIX. Svarīgi sekot norādījumiem 4.2. apakšpunktā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Tā kā BeneFIX izmantošana ilgstošā infūzijā nav pētīta, BeneFIX nedrīkst jaukt (lietot maisījumā) ar infūzijas šķīdumiem vai arī dot pilienu infūzijas sistēmas veidā.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997.gada 27. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012.gada 20. jūlijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas