Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – Marķējuma teksts - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBexsero
ATĶ kodsJ07AH09
Vielarecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
RažotājsGSK Vaccines S.r.l.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bexsero suspensija injekcijai pilnšļircē

Meningococcal Group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed)

B grupas meningokoku vakcīna (rDNS, komponentu, adsorbēta)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

0,5 ml deva satur:

 

Rekombinants B grupas Neisseria meningitidis NHBA/NadA/fHbp proteīns

50/50/50 mikrogramu

Ārējās membrānas vezikulas (OMV) no B grupas Neisseria meningitidis celma

25 mikrogrami

NZ98/254, kas noteikts kā kopējais PorA P1.4 saturošo proteīnu daudzums

 

Adsorbēts uz alumīnija hidroksīda (0,5 mg Al³+).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Palīgvielas: nātrija hlorīds, histidīns, saharoze, ūdens injekcijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensija injekcijai (0,5 ml)

 

 

 

 

 

1 pilnšļirce (0,5 ml suspensijas) ar adatām

 

 

1 pilnšļirce (0,5 ml suspensijas) bez adatas

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pilnšļirces (0,5 ml suspensijas katrā) ar adatām

 

 

 

 

10 pilnšļirces (0,5 ml suspensijas katrā) bez adatas

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

Tikai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas rūpīgi sakratiet.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,

JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1,

53100 Siena,

Itālija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Bexsero suspensija injekcijai

Meningococcal B Vaccine i.m. lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas