Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Lietošanas instrukcija - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBindRen
ATĶ kodsV03AE
Vielacolestilan
RažotājsMitsubishi Pharma Europe Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

BindRen 1 g apvalkotās tabletes colestilan

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

-

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmā u. Tas

 

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minē s. Sk īt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

1.

Kas ir BindRen un kādam nolūkam tās lieto

 

ē

 

istr

 

2.

Kas jāzina pirms BindRen lietošanas

 

 

 

3.

Kā lietot BindRen

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

5.

Kā uzglabāt BindRen

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ğ

 

re

 

 

1.

Kas ir BindRen un kādam nolūkam tās lieto

 

 

 

 

 

BindRen satur aktīvo vielu kolestilānu. To lieto, l i p zeminātu asins fosfora līmeni pieaugušiem

pacientiem, kam veic dialīzi vājas nieru fu

kcijas dēļ.

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Par augstu fosfāta līmeni asinīs (hipe fo fatēmiju)

Ja Jūsu nieres vairs nedarbojas pa e z , Jums var veikt dialīzi, kas aizvieto daudzas nieru funkcijas. Jums ir arī ieteikts ievērot īp šu d ētu, lai samazinātu to fosfora daudzumu, ko Jūsu ķermenis uzņem no ēdiena. Dažreiz ar dialīzi un diētu nepietiek, lai apturētu fosfora līmeņa paaugstināšanos Jūsu asinīs

līdz augstam līmenim, ko Jūsu ārsts sauc par hiperfosfatēmiju. Fosfora līmeņa noturēšana Jūsu asinīs ir

 

 

les

svarīga, lai saglabātu ve elus kaulus un asinsvadus, novērstu ādas niezi, acu sasarkšanu, kaulu sāpes

vai kaulu lūzumus.

vairs

Kā BindRen darbojas

 

 

ā

 

Kolestil ns jūsu gremošanas traktā saistās ar fosforu no ēdiena, lai novērstu tā uzsūkšanos asinīs.

 

Z

 

 

Kolestil nam piesaistītais fosfors pēc tam tiek izvadīts no ķermeņa ar fēcēm. Tomēr, kaut arī Jūs

lietojat BindRen, Jums ir arī jāievēro ārsta ieteiktā īpašā diēta.

2.

Kas jāzina pirms BindRen lietošanas

Nelietojiet BindRen

-ja Jums ir alerģija pret kolestilānu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

-ja Jums ir zarnu nosprostojums (aizsprostotas zarnas)

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms BindRen lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir kāda no šīm problēmām:

-norīšanas problēmas

-smagas kuņģa vai zarnu darbības problēmas, piemēram, aizcietējums, čūlas kuņģī vai zarnās vai hemoroīdi, jo šīs problēmas var izraisīt paaugstinātu, piemēram, zarnu asiņošanas, risku

-nesen veikta liela kuņģa vai zarnu operācija

-žultspūšļa nosprostojums

-smagas aknu problēmas

-krampji

-nesens vēdera dobumu pārklājošās membrānas iekaisums (peritonīts) slimības vēsturē

-ja Jums ir teikts, ka Jūsu asinīs ir zems albumīna (olbaltumvielas) līmenis

BindRen lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja uz Jums attiecas kaut kas no zemāk

minētā:

 

 

-

Jums ir aizcietējums. Jūsu ārsts var vēlēties uzraudzīt Jūsu zarnu funkciju, lai pamanītu

 

iespējamās blakusparādības (skatīt 4. sadaļu).

 

 

-

Jums ir teikts, ka Jums ir slimība, kas samazina zarnu spēju uzsūkt uzturvielas (malabsorbcijas

 

sindroms), vai Jūs ārstē ar tā sauktajiem kumarīna antikoagulantiem (piemēram, varfarīnu). Jūsu

 

 

 

tas

 

ārsts var vēlēties uzraudzīt Jūsu asinis un, iespējams, lūgt Jūs sākt lietot papildu vitamīnus.

-

Jums ir anomāli zems kalcija līmenis asinīs. BindRen nesatur kalciju un Jūsu ārsts v r Jums

 

nozīmēt papildu kalcija tabletes.

 

 

-

Jums ir anomāli augsts kalcija līmenis asinīs no pārmērīgas epitēlijķermenīšu k ivi ātes. Ar

 

BindRen vien nav iespējams ārstēt šo stlimību un Jums jānozīmē citas zāles.

 

Bērni un pusaudži

ē

Citas zāles un BindRen

istr

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras li tojatğ, sat lietojis vai varētu lietot. Tās

ietver zāles neregulāra sirds ritma korekcijai (piemēram, digoksīnu), augsta asinsspiediena

BindRen drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. BindRen nedrīkst lietot bērni un pusaudži.

pazemināšanai (piemēram, enalaprila maleātu), pretkrampju zāles (piemēram, valpojskābi, fenitoīnu,

karbamazepīnu, lamotrigīnu, okskarbazepīnu, topiramātu, gabapentīnu,re

vigabatrīnu, zonisamīdu un

levetiracetamu), levotiroksīnu (lieto vairogdziedzera hormona trūkuma gadījumā) un orālos pretapaugļošanās medikamentus (estrogē u, progestogēnu vai to kombinācijas tabletes), imūnsistēmu

nomācošas zāles (piemēram, ciklosporīnu, mikofe

olāta mofetilu, takrolimu). Tas jāzina tāpēc, ka

vairs

īt BindRen vai citu Jūsu lietoto zāļu devu, vai

Jūsu ārsts var vēlēties uzraudzīt Jūsu ve elību, mai

ieteikt Jums nelietot BindRen un šīs citas zālesnavvienā laikā.

Grūtniecība un zīdīšanas per ods

Ja Jums iestājusies grūtniecība v i b rojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šos zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums iestājas grūtniecība ai barojat bērnu ar krūti, un Jūsu ārsts nolemj, ka Jums jāturpina

 

 

les

ārstēšanās ar BindRen, Jūs ārsts var Jūs lūgt lietot vitamīnu papildinājumus.

Transport īdz kļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

ā

BindRen nei t kmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.

Z

 

Kā lietot BindRen

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā sākuma deva ir 6-9 grami dienā (pa 2-3 g trīs reizes dienā) kopā ar ēdienu. Atkarībā no fosfora līmeņa Jūsu asinīs, ārsts var nolemt to palielināt līdz kopējai dienas devai 15 g. Ja Jums nav trīs regulāras maltītes dienā, lūdzu, pastāstiet to savam ārstam.

Lietojiet BindRen iekšķīgi.

Ieteicams norīt tabletes veselā veidā kopā ar ēdienu, uzdzerot nelielu ūdens daudzumu.

Jūsu ārsts var ieteikt lietot kalciju, D vitamīna papildinājumus vai citus vitamīnus papildus BindRen.

Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs lietojat citas zāles, ārsts Jums pastāstīs, vai varat lietot šīs citas zāles vienlaikus ar BindRen, vai Jums jālieto citas zāles 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc BindRen lietošanas. Jūsu ārsts var izlemt, ka jāizmēra citu lietoto zāļu līmenis asinīs.

Ja esat lietojis BindRen vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis par daudz BindRen, pastāstiet par to ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot BindRen

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet lietot nākamo devu parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot BindRen

Augsta fosfora līmeņa asinīs ārstēšana parasti prasa ilgu laiku. Ir svarīgi, ka Jūs turpināt lietot

BindRen tik ilgi, cik šīs zāles ir nozīmējis Jūsu ārsts, un ievērojat diētu. tas

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem āsēizpaužas.

Visnopietnākās blakusparādības ir kuņģa vai zarnu zemākās daļas as ņošana (retāk). Tās var izpausties

kā svaigas vai izmainījušās asinis Jūsu vēmekļos, vai, ja tās nāk no zarnu lejasgala, kā melnas fēces

vai asins piejaukums Jūsu fēcēs.

re

istr

Aizcietējumu novēro bieži un, ja Jūs ciešat no pastāvīga aizci tējumağvai aizcietējums pasliktinās,

lūdzu, pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam, jo tā var būt zarnu nosprostojuma pirmā

pazīme.

 

 

Pacientiem, kas lietoja BindRen, novēroja arī šād s bl kusparādības:

Biežas (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem) blakusparādības: slikta dūša (nelabums), vemšana,

 

vairs

dedzinoša sajūta kuņģī, caureja, uzpūšanā , vēdera un zarnu sāpes, gāzes, samazināta ēstgriba un zems

kalcija līmenis asinīs.

nav

Retākas (var ietekmēt līdz 1 no 100 c lvēkiem) blakusparādības: zems asinsspiediens, vājums, slāpes, galvassāpes, reibonis, drebuļi, s usa mute, norīšanas grūtības, garšas izmaiņas, grēmas, fēču sacietēšana, melnas fēces, kuņģa v i zarnu iekaisums vai sāpes, izmaiņas vēdera izejas ritmā,

bezmiegs, nieze, sausa āda, izsitumi, nātrene, niezoši sarkani plankumi, asins uzkrāšanās (hematoma), piemēram, zemlesādas, locītavu sāpes, muguras sāpes, ekstremitāšu sāpes, muskuļu sāpes vai spazmas,

paaugstināts paratiroīdā hormona (proteīna) līmenis asinīs, paaugstināts zināmu lipīdu un aknu enzīmu

līmenis, sirds muskuli apgādājošo artēriju nosprostojums un potīšu vai ekstremitāšu pietūkums.

līmenis asinīs un z ms folāta (vitamīna) līmenis asinīs. ā RetasZ(var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem) blakusparādības: zaru bloķēšana, zems K vitamīna

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt BindRen

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

BindRen ārējais izskats un iepakojums
Katra apvalkotā tablete satur 1 g kolestilana.
Aktīvā viela ir kolestilāns.
Ko BindRen satur

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, pudeles etiķetes vai uz blistera pēc vārdiem “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Blisteri

Zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pudeles

Zālēm nav vajadzīgi īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi un novērst, ka zālēm nejauši piekļūst bērni.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

ētas

Citas sastāvdaļas ir attīrīts ūdens, hidroksipropilceluloze, koloidāls,ğbezūdensistrsilīcija dioksīds, hidrogenēta rīcineļļa, hipromeloze, taukskābju mono un diglicrerīdu tiķskābes esteri, polisorbāts 80, šellaka, indigokarmīna alumīnija pigments (E132) un ka naubas vasks.

BindRen tabletes ir baltas, ovālas formas, apv lkot s t bletes, kas vienā pusē apdrukātas ar zilu uzrakstu “BINDREN”. Tās tiek piegādātas blisteros v i pudelēs kastītēs ar 45, 99, 198, 270 vai 297 tabletēm.

 

 

vairs

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.nav

Reģistrācijas apliecības īp

šn eks un ažotājs

Reģistrācijas apliecības īp

šnieks

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

les

 

 

Dashwood House

 

 

69, Old Broad Str t

 

 

London

 

 

 

ā

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

Z

 

 

 

Lielbrit nija

 

 

 

Ražotājs

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Vācija, Austrija

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

Willstätterstr. 30

40549 Düsseldorf

Vācija

Tel.: +49 211 - 520 544 33

Fakss: +49 211 - 520 544 99

UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO,

PL, PT, RO, SE, SI, SK.

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

Dashwood House

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

tas

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

ē

Tel/Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

medinfo@mt-pharma-eu.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

 

 

re

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģ ntūras tīmekļaistrvietnē:

http://www.ema.europa.eu.

 

ğ

 

 

vairs

nav

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

BindRen 2 g granulas BindRen 3 g granulas colestilan

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Par augstu fosfāta līmeni asinīs (h pe fosfatēmiju)

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

-

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

 

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav min as. Sk īt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

 

 

1.

Kas ir BindRen un kādam nolūkam tās lieto

 

istr

 

2.

Kas jāzina pirms BindRen lietošanas

 

 

 

3.

Kā lietot BindRen

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

5.

Kā uzglabāt BindRen

 

ğ

 

 

re

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kas ir BindRen un kādam nolūkam tās lieto

 

 

 

BindRen satur aktīvo vielu kolestilānu. To lieto, lai pazeminātu asins fosfora līmeni pieaugušiem

pacientiem, kam veic dialīzi vājas nieru funkcijas dēļ.

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

Ja Jūsu nieres vairs nedarboj s p re z , Jums var veikt dialīzi, kas aizvieto daudzas nieru funkcijas. Jums ir arī ieteikts ievērot īp šu diētu, lai samazinātu to fosfora daudzumu, ko Jūsu ķermenis uzņem no ēdiena. Dažreiz ar dialīzi un diētu nepietiek, lai apturētu fosfora līmeņa paaugstināšanos Jūsu asinīs līdz augstam līmenim, ko Jūsu ārsts sauc par hiperfosfatēmiju. Fosfora līmeņa noturēšana Jūsu asinīs ir svarīga, lai saglabātu ve elus kaulus un asinsvadus, novērstu ādas niezi, acu sasarkšanu, kaulu sāpes vai kaulu lūzumus.

 

ā

Kā BindRen darbojas

 

Z

Kolestil ns jūsulesgremošanas traktā saistās ar fosforu no ēdiena, lai novērstu tā uzsūkšanos asinīs.

Kolestilānam piesaistītais fosfors pēc tam tiek izvadīts no ķermeņa ar fēcēm. Tomēr, kaut arī Jūs

lietojat BindRen, Jums ir arī jāievēro ārsta ieteiktā īpašā diēta.

2.

Kas jāzina pirms BindRen lietošanas

Nelietojiet BindRen

-ja Jums ir alerģija pret kolestilānu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

-ja Jums ir zarnu nosprostojums (aizsprostotas zarnas)

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms BindRen lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir kāda no šīm problēmām:

-norīšanas problēmas

-smagas kuņģa vai zarnu darbības problēmas, piemēram, aizcietējums, čūlas kuņģī vai zarnās vai hemoroīdi, jo šīs problēmas var izraisīt paaugstinātu, piemēram, zarnu asiņošanas, risku

-nesen veikta liela kuņģa vai zarnu operācija

-žultspūšļa nosprostojums

-smagas aknu problēmas

-krampji

-nesens vēdera dobumu pārklājošās membrānas iekaisums (peritonīts) slimības vēsturē

-ja Jums ir teikts, ka Jūsu asinīs ir zems albumīna (olbaltumvielas) līmenis

BindRen lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja uz Jums attiecas kaut kas no zemāk minētā:

-Jums ir aizcietējums. Jūsu ārsts var vēlēties uzraudzīt Jūsu zarnu funkciju, lai pamanītu iespējamās blakusparādības (skatīt 4. sadaļu).

-Jums ir teikts, ka Jums ir slimība, kas samazina zarnu spēju uzsūkt uzturvielastas(malab orbcijas sindroms), vai Jūs ārstē ar tā sauktajiem kumarīna antikoagulantiem (piemēram, v rf rīnu). Jūsu ārsts var vēlēties uzraudzīt Jūsu asinis un, iespējams, lūgt Jūs sākt lietot papildu vi mīnus.

-Jums ir anomāli zems kalcija līmenis asinīs. BindRen nesatur kalciju un Jūsu ārs s v r Jums nozīmēt papildu kalcija tabletes.

-Jums ir anomāli augsts kalcija līmenis asinīs no pārmērīgas epitēlijķe menīšu aktivitātes. Ar BindRen vien nav iespējams ārstēt šo stlimību un Jums jānozīmē ci as zāles.ē

Bērni un pusaudži

BindRen drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav

pierādīta. BindRen nedrīkst lietot bērni un pusaudži.

istr

ğ

Citas zāles un BindRen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat,reesat lietojis vai varētu lietot. Tās ietver zāles neregulāra sirds ritma korekcijai (piemēram, digoksīnu), augsta asinsspiediena

pretapaugļošanās medikamentus (e trogēnu, navprogestogēnu vai to kombinācijas tabletes), imūnsistēmu nomācošas zāles (piemēram, ciklospo īnu, mikofenolāta mofetilu, takrolimu). Tas jāzina tāpēc, ka Jūsu ārsts var vēlēties uzraudzīt Jū u ve elību, mainīt BindRen vai citu Jūsu lietoto zāļu devu, vai ieteikt Jums nelietot BindRen un šīs c tas zāles vienā laikā.

pazemināšanai (piemēram, enalaprila maleātu), pretkr mpju zāles (piemēram, valpojskābi, fenitoīnu,

karbamazepīnu, lamotrigīnu, okskarbazepī u, topir mātu, gabapentīnu, vigabatrīnu, zonisamīdu un

levetiracetamu), levotiroksīnu (lieto vairogdziedzera hormona trūkuma gadījumā) un orālos

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums iestājusies grūtniecība ai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

 

 

vairs

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šos zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums iestājas grūtni cība vai barojat bērnu ar krūti, un Jūsu ārsts nolemj, ka Jums jāturpina

ārstēšanās ar BindR n, Jūs ārsts var Jūs lūgt lietot vitamīnu papildinājumus.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

 

les

BindRen neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

ā

3.

Z

 

Kā lietot BindRen

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā sākuma deva ir 6-9 grami dienā (pa 2-3 g trīs reizes dienā) kopā ar ēdienu. Atkarībā no fosfora līmeņa Jūsu asinīs, ārsts var nolemt to palielināt līdz kopējai dienas devai 15 g. Ja Jums nav trīs regulāras maltītes dienā, lūdzu, pastāstiet to savam ārstam.

Lietojiet BindRen iekšķīgi.

Ieteicams lietot BindRen granulas kā vienu devu no maisiņa, uzdzerot nelielu ūdens daudzumu. Tomēr, ja Jūs nevarat norīt visa maisiņa saturu uzreiz, Jūs varat sadalīt maisiņa devu mazākās porcijās.

Jūsu ārsts var ieteikt lietot kalciju, D vitamīna papildinājumus vai citus vitamīnus papildus BindRen.

Ja Jūs lietojat citas zāles, ārsts Jums pastāstīs, vai varat lietot šīs citas zāles vienlaikus ar BindRen, vai Jums jālieto citas zāles 1 stundu pirms vai 3 stundas pēc BindRen lietošanas. Jūsu ārsts var izlemt, ka jāizmēra citu lietoto zāļu līmenis asinīs.

Ja esat lietojis BindRen vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis par daudz BindRen, pastāstiet par to ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot BindRen

tas

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet lietot nākamo devu para tajā laikā.

Ja pārtraucat lietot BindRen

Augsta fosfora līmeņa asinīs ārstēšana parasti prasa ilgu laiku. Ir svarīgi, ka Jūsēturpināt lietot BindRen tik ilgi, cik šīs zāles ir nozīmējis Jūsu ārsts, un ievērojat diētu.

Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vaiistrfarmacei am.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kautreağī ne visiem tās izpaužas.

Visnopietnākās blakusparādības ir kuņģa vai zarnu zemākās daļas asiņošana (retāk). Tās var izpausties kā svaigas vai izmainījušās asinis Jūsu vēmekļos, ai, ja tās nāk no zarnu lejasgala, kā melnas fēces vai asins piejaukums Jūsu fēcēs.

Aizcietējumu novēro bieži un, ja Jūs ciešat o p stāvīga aizcietējuma vai aizcietējums pasliktinās, lūdzu, pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam, jo tā var būt zarnu nosprostojuma pirmā pazīme.

nav Pacientiem, kas lietoja BindRen, novē oja arī šādas blakusparādības:

vairs Retākas (var i t kmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem) blakusparādības: zems asinsspiediens, vājums, slāpes,

Biežas (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem) blakusparādības: slikta dūša (nelabums), vemšana, dedzinoša sajūta kuņģī, caurej , uzpūšanās, vēdera un zarnu sāpes, gāzes, samazināta ēstgriba un zems kalcija līmenis asinīs.

galvassāpes, r ibonis, drebuļi, sausa mute, norīšanas grūtības, garšas izmaiņas, grēmas, fēču sacietēšana, m nas fēc s, kuņģa vai zarnu iekaisums vai sāpes, izmaiņas vēdera izejas ritmā,

bezmiegs, nieze, sausa āda, izsitumi, nātrene, niezoši sarkani plankumi, asins uzkrāšanās (hematoma),

 

les

ā

Z

 

piemēram, zem das, locītavu sāpes, muguras sāpes, ekstremitāšu sāpes, muskuļu sāpes vai spazmas, paaugstināts paratiroīdā hormona (proteīna) līmenis asinīs, paaugstināts zināmu lipīdu un aknu enzīmu līmenis asinīs un zems folāta (vitamīna) līmenis asinīs.

Retas (var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem) blakusparādības: zaru bloķēšana, zems K vitamīna līmenis, sirds muskuli apgādājošo artēriju nosprostojums un potīšu vai ekstremitāšu pietūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt BindRen

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz maisiņa, pudeles etiķetes vai uz blistera pēc vārdiem “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi un novērst, ka zālēm nejauši piekļūst bērni.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko BindRen satur

tas

Aktīvā viela ir kolestilāns.

BindRen 2 g granulas: katrs maisiņš satur 2 g kolestilāna.

BindRen 3 g granulas: katrs maisiņš satur 3 g kolestilāna.

ē

ğ

ilīcija dioksīds,

Citas sastāvdaļas ir: attīrīts ūdens, hidroksipropilceluloze, koloidāls, bezūdens

hidrogenēta rīcineļļa, etilceluloze, hipromeloze, makrogols 8000, tr et lc trāts, titāna dioksīds, talks,

cetanols un nātrija laurilsulfāts.

istr

BindRen ārējais izskats un iepakojums

 

BindRen granulas ir baltas, cilindriskas granulas. Tās tiek piegādātasre

2 g vai 3 g maisiņos kastītē ar

30, 60 vai 90 maisiņiem.

 

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ažotājsnav

 

Reģistrācijas apliecības īp šn eks

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

Dashwood House

vairs

 

69, Old Broad Street

 

London

les

 

EC2M 1QS

 

 

 

Lielbritānija

 

 

Ražot js

 

 

 

 

 

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

 

ā

 

 

Hildebrandstr. 12

 

 

37081 Göttingen

 

 

Z

 

 

 

Vācija

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Vācija, Austrija

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

Willstätterstr. 30

40549 Düsseldorf

Vācija

Tel.: +49 211 - 520 544 33

Fakss: +49 211 - 520 544 99

UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO,

PL, PT, RO, SE, SI, SK.

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

Dashwood House

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

tas

London

 

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

ē

Tel/Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

medinfo@mt-pharma-eu.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

 

 

re

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģ ntūras tīmekļaistrvietnē:

http://www.ema.europa.eu.

 

ğ

 

 

vairs

nav

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas