Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bondenza (Ibandronic Acid Roche) (ibandronic acid) – Zāļu apraksts - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBondenza (Ibandronic Acid Roche)
ATĶ kodsM05BA06
Vielaibandronic acid
RažotājsRoche Registration Ltd.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Bondenza 150 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg ibandronskābes (ibandronic acid) (nātrija monohidrāta veidā).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: satur 162,75 mg laktozes monohidrāta (kas atbilst 154,6 mg bezūdens laktozes).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

Baltas vai gandrīz baltas iegarenas formas apvalkotās tabletes ar apzīmējumu “BNVA” vienā pusē un “150” otrā pusē.

tas

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

ē

4.1Terapeitiskās indikācijas

 

 

 

istr

 

 

ğ

 

 

re

 

Osteoporozes ārstēšana sievietēm pēcmenopauzes periodā ar palielinātu lūzumu risku (skatīt

5.1 apakšpunktu).

nav

 

 

Pierādīta mugurkaula skriemeļu lūzumu riska sam zināšana, nav pierādīta efektivitāte gūžas kaula

kakliņa lūzumu novēršanā.

 

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids vairs

Devas

Ieteicamā deva ir pa vienai 150 mg apvalkotai tabletei reizi mēnesī. Tableti vēlams lietot vienā un tajā pašā datumā katru mēnesi.

āles

Bondenza jālieto tukšā dZūš pēc nakts (vismaz 6 stundas bez ēšanas) un 1 stundu pirms dienas pirmās ēdienreizes vai šķidruma uzņemšanas (cita dzēriena, nevis ūdens lietošanas) (skatīt 4.5 apakšpunktu) vai pirms citu iekšķīgi lietojamu zāļu vai uztura bagātinātāju (tostarp kalcija) lietošanas.

Ja deva ir izlaista, pacientiem jānorāda lietot vienu Bondenza 150 mg tableti nākamā rītā, ja vien tuvāko 7 dienu laikā nav jālieto nākamā plānotā deva. Pacientiem pēc tam jāturpina lietot devu reizi mēnesī plānotajā datumā.

Ja nākamā plānotā deva jālieto 7 dienu laikā, pacientiem jāsagaida dienu, kad jāieņem nākamo devu un tad jāturpina lietot vienu tableti reizi mēnesī, kā sākotnēji paredzēts.

Pacienti nedrīkst lietot divas tabletes vienā nedēļā.

Pacientiem papildus jāsaņem kalcijs un/vai D vitamīns, ja to uzņemšana ar uzturu nav pietiekama (skatīt 4.4 un 4.5 apakšpunktu).

Optimālais osteoporozes ārstēšanas laiks ar bifosfonātiem nav noteikts. Periodiski jāizvērtē nepieciešamība turpināt ārstēšanu, vadoties pēc katra slimnieka stāvokļa un izvērtējot ieguvuma/riska faktorus lietojot Bondenza, it īpaši pēc 5 vai vairāk gadu ilgas lietošanas.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar pavājinātu nieru darbību

Bondenza neiesaka lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks nekā 30 ml/min, jo nav pietiekamas klīniskās pieredzes (skatīt 4.4 un 5.2 apakšpunktu).

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem, ja kreatinīna klīrenss ir 30 ml/min vai lielāks, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacienti ar pavājinātu aknu darbību

Deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti (vecumā > 65 gadiem)

Deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Nav nozīmīgas pieredzes Bondenza lietošanai bērniem vecumā līdz 18 gadiem, un šajā populācijā Bondenza nav pētīts (skatīt 5.1 apakšpunktu un 5.2 apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

-

Tabletes jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens (180 – 240 ml), pacient m atrodoties sēdus vaistāvus

 

stāvoklī. Nedrīkst izmantot ūdeni ar lielu kalcija koncentrāciju. Ja r dušās bažas, ka ūdensvada

 

ūdenī, iespējams, ir augsts kalcija līmenis (ciets ūdens), ieteicams izmantottas

dzeramo ūdeni pudelē

 

ar mazu minerālvielu saturu.

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

- Pacients nedrīkst atgulties 1 stundu pēc Bondenza lietošanas.

 

 

- Ūdens ir vienīgais dzēriens, ko drīkst lietot kopā ar Bondenza.istr

 

-

 

 

 

ğ

 

 

Pacients nedrīkst sakost vai sūkāt tableti, jo var rasti s čūlas mutes dobumā un rīklē.

4.3

Kontrindikācijas

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība pret ibandronskābi un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām

 

palīgvielām.

 

 

 

 

 

-

Hipokalcēmija.

 

 

 

 

 

-

Barības vada patoloģijas, kas kavē tā iztukšošanos, piemēram, sašaurinājums vai ahalāzija.

-

Nespēja vismaz 60 minūtes no tā ēt vai nosēdēt vertikāli.

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

4.4 Īpaši brīdinājumi unāpiesardzība lietošanā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Hipokalcēmija

Pirms Bondenza terapijas uzsākšanas jānovērš hipokalcēmija. Efektīvi jāārstē arī citi kaulu un minerālvielu metabolisma traucējumi. Ir svarīgi visiem pacientiem lietot pietiekamu kalcija un D vitamīna daudzumu.

Kuņģa-zarnu trakta kairinājums

Perorāli lietoti bifosfonāti var izraisīt lokālu kuņģa – zarnu trakta augšējās daļas gļotādas kairinājumu. Šīs iespējamās kairinošās iedarbības un pamatslimības paasināšanās dēļ gadījumos, kad Bondenza ir ordinēts pacientēm ar aktīvām kuņģa – zarnu trakta augšējās daļas slimībām (piemēram, diagnosticētu Bareta barības vadu, rīšanas traucējumiem, citām barības vada slimībām, gastrītu, duodenītu vai čūlām), jāievēro piesardzība.

Ar perorālajiem bifosfonātiem ārstētām pacientēm aprakstītas nevēlamas blakusparādības, piemēram, barības vada iekaisums, barības vada čūlas un erozijas, kas dažos gadījumos bijušas smagas, retos gadījumos ar asiņošanu vai ar sekojošu barības vada sašaurināšanos vai perforāciju un kuru dēļ pacientes bija jāstacionē. Šis risks, kas saistīts ar smagām nevēlamām blakusparādībām barības vadā, ir lielāks pacientēm, kuras neievēro norādījumus par lietošanu un/vai perorālo bifosfonātu lietošanu turpina pēc tam, kad attīstījušies simptomi, kas liecina par barības vada kairinājumu. Pacientēm jāpievērš īpaša uzmanība norādījumiem par lietošanu un jāspēj tie ievērot (skatīt 4.2 apakšpunktu).

Ārstiem jābūt modriem attiecībā uz visām pazīmēm un simptomiem, kas ir signāli par iespējamām barības vada reakcijām, un pacientes jāinstruē, ka tad, ja viņām attīstās rīšanas traucējumi, sāpes rīšanas laikā, sāpes aiz krūšu kaula vai parādās vai paasinās grēmas, jāpārtrauc Bondenza lietošana un jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības.

Lai gan kontrolētu klīnisko pētījumu laikā palielināts risks nav novērots, pēcreģistrācijas perioda laikā saistībā ar perorālo bifosfonātu lietošanu ir aprakstītas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas (dažas no tām smagas un ar komplikācijām).

Tā kā gan nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, gan bisfosfonāti izraisa gastrointestinālu kairinājumu, jāievēro piesardzība, lietojot tos vienlaikus.

Žokļa osteonekroze

Pacientiem ar vēzi, kas saņēma terapijas shēmas, kurās sākotnēji ietverta intravenoza bifosfonātu lietošana, tika novērota žokļa osteonekroze, kas galvenokārt bija saistīta ar zoba izraušanu un/vai vietēju infekciju (tostarp osteomielītu). Daudzi no šiem pacientiem saņēma arī ķīmijterapiju un kortikosteroīdus. Žokļa osteonekroze novērota arī pacientiem ar osteoporozi, kas saņem bifosfonātus perorāli.

Pirms bifosfonātu terapijas pacientiem ar riska faktoriem (piemēram, vēzi, ķīmijterapiju, staru terapiju, kortikosteroīdu lietošanu un sliktu mutes dobuma higiēnisko stāvokli) jāapsver zobu izmeklēšana un profilaktiska zobu ārstēšana.

 

 

ē

Terapijas laikā šiem pacientiem jāizvairās no invazīvām zobārstniecībastasprocedūrām, ja tas iespējams.

Pacientiem, kam bifosfonātu terapijas laikā rodas žokļa osteonek oze, ķirurģiska zobārstniecība var

paasināt stāvokli. Nav pieejami dati par to, vai bifosfonātu terap jas pārtraukšana mazina žokļa

 

 

ğ

osteonekrozes risku pacientiem, kam nepieciešamas zobārstniecistrības procedūras. Par rīcības plānu

 

 

re

jāizmanto ārstējošā ārsta klīniskais lēmums par katru paci ntu, ņemot vērā individuālā ieguvuma/riska

novērtējumu.

nav

 

Netipiski augšstilba kaula lūzumi

 

 

 

Saņemti ziņojumi par netipiskiem subtrohanteriem un diafizāriem augšstilba kaula lūzumiem, galvenokārt pacientiem, kuri saņēmušivairslg tošu osteoporozes ārstēšanu. Šādi taisni vai slīpi lūzumi var rasties jebkurā vietā visa augšstilba k ula garumā, sākties tieši zem mazā trohantera līdz pat

suprakondilārajam izliekumam. Šie lūzumi visbiežāk rodas pēc nelielas traumas vai ar traumām nesaistītos gadījumos, un dažiemlespacientiem vairākas nedēļas vai mēnešus pirms pilnīga augšstilba kaula lūzuma novēroja sāpes augšstilbā vai cirksnī, bieži saistītas ar saskatāmām stresa lūzumu pazīmēm. Lūzumi bieži ir ābi aterāli; tādēļ ar pacientiem, kuri tiek ārstēti ar bifosfonātiem un kuriem ir apstiprināts augšstilba kaulaZ korpusa lūzums, jāveic arī kontralaterālā augšstilba kaula izmeklēšana. Pēc šādiem lūzumiem ziņots par apgrūtinātu kaulu saaugšanu. Pamatojoties uz individuālu ieguvuma un riska novērtējumu, un, kamēr tiek novērtēts pacienta stāvoklis, pacientiem ar aizdomām par augšstilba kaula netipiskiem lūzumiem jāapsver bifosfonātu terapijas pārtraukšana.

Ārstēšanas laikā ar bifosfonātiem pacientiem jāiesaka nekavējoties ziņot par sāpēm augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū, un pacientiem, kuriem attīstās šādi simptomi, jāveic iespējamā augšstilba kaula lūzuma izmeklēšana.

Nieru darbības traucējumi

Tā kā nav pietiekamas klīniskās pieredzes, Bondenza neiesaka lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Galaktozes nepanesība

Pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju šo medicīnisko produktu nedrīkst lietot.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāļu mijiedarbība ar pārtiku

Ēdiena klātbūtnē ibandronskābes bioloģiskā pieejamība parasti ir samazināta. Piemēram, produkti, kas satur kalciju, tai skaitā piens, un citus daudzvērtīgus katjonus (piemēram, alumīniju, magniju, dzelzi) ietekmē Bondenza uzsūkšanos, kas atbilst arī datiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem. Tādēļ pacienti nedrīkst ēst visu nakti (vismaz 6 stundas) pirms Bondenza lietošanas un 1 stundu pēc Bondenza lietošanas (skatīt 4.2 apakšpunktu).

Mijiedarbība ar citām zālēm

Metaboliskā mijiedarbība netiek uzskatīta par raksturīgu, jo ibandronskābe nenomāc galvenos cilvēka aknu P450 izoenzīmus, un ir pierādīts, ka tā neinducē aknu citohroma P450 sistēmu žurkām (skatīt 5.2 apakšpunktu). Ibandronskābe tiek izvadīta tikai ekskrēcijas veidā caur nierēm un netiek pakļauta biotransformācijai.

Kalcija preparāti, antacīdi līdzekļi un dažas multivalentus katjonus saturošas zāles iekšķīgai lietošanai Kalcija papildterapija, antacīdi un dažas iekšķīgi lietojamas zāles, kas satur daudzvērtīgus katjonus (piemēram, alumīniju, magniju, dzelzi), ietekmē Bondenza uzsūkšanos. Tādēļ pacienti nedrīkst iekšķīgi lietot citas zāles vismaz 6 stundas pirms Bondenza ieņemšanas un 1 stundu pēc Bondenza ieņemšanas.

Acetilsalicilskābe un NPL

ē

tas

un diviem gadiem bija līdzīgi kā pacientēm, kas lietoja ibandronskistrābi 2,5 mg dienā vai 150 mg reizi

Divus gadus ilgā pētījumā pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar os eoporozi (BM 16549) kuņģa-zarnu

trakta augšējās daļas traucējumi pacientēm, kas vienlaikus lietoja acetilsalicilskābi vai NPL, pēc viena

 

 

ğ

mēnesī.

nav

re

 

H2 blokatori un protonu sūkņa inhibitori

 

 

 

No vairāk nekā 1500 pacientēm, kas bija iesaistīt s BM 16549 pētījumā, kurā salīdzināja

vairs

 

 

ibandronskābes lietošanas shēmas reizi mēnesī un reizi dienā, pēc viena un diviem gadiem attiecīgi 14 % un 18 % pacienšu lietoja histamīna (H2) blokatorus vai protonu sūkņa inhibitorus. Starp šīm ar Bondenza 150 mg reizi mēnesī ārstētām p cientēm kuņģa-zarnu trakta augšējās daļas traucējumu sastopamība bija līdzīga kā pacientēm, kas tika ārstētas ar ibandronskābi 2,5 mg dienā.

Veseliem brīvprātīgiem vīriešilesm un sievietēm pēcmenopauzes periodā intravenoza ranitidīna ievadīšana izraisīja ibandronskā bes bioloģiskās pieejamības palielināšanos par aptuveni 20 %, iespējams, samazināta kuZņģa skābuma dēļ. Tomēr, tā kā šī palielināšanās atbilst normālām ibandronskābes bioloģiskās pieejamības svārstībām, lietojot Bondenza kopā ar H2 antagonistiem vai citām aktīvām vielām, kas palielina kuņģa pH, devas pielāgošana nav nepieciešama.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par ibandronskābes lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar žurkām konstatēta neliela reproduktīva toksicitāte (skatīt 5.3 apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkam nav zināms. Bondenza nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai ibandronskābe izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Pētījumos ar žurkām zīdīšanas laikā pēc intravenozas ievadīšanas ibandronskābe konstatēta pienā nelielā koncentrācijā.

Bondenza nedrīkst lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav datu par ibandronskābes ietekmi uz cilvēku. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, lietojot perorāli, ibandronskābe samazināja fertilitāti. Pētījumos ar žurkām, intravenozi ievadot lielas dienas devas, ibandronskābe samazināja fertilitāti (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pamatojoties uz farmakodinamiskām un farmakokinētiskām īpašībām un ziņotām nevēlamām blakusparādībām, sagaidāms, ka Bondenza neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošuma īpašībām

Informācija par Bondenza drošuma īpašībām iegūta kontrolētos klīniskos pētījumos un pēcre ģistrācijas uzraudzības laikā. Biežāk ziņotās blakusparādības bija artralģija un gripai līdzīgi simptomi. Šie simptomi parasti radās pēc pirmās devas, bija neilgi, to intensitāte tika vērtēta kā viegla vai vidēji smaga un, turpinot terapiju, tie izzuda arī bez medikamentozas iejaukšanās (skatīt punktu „Gripai līdzīga slimība”).

Tabulā apkopots blakusparādību saraksts

1. tabulā sniegts pārskats par nevēlamām blakusparādībām. Iekšķīgi lietotas ibandronskābes 2,5 mg dienā drošību vērtēja 1251 pacientam, kurus novēroja četru ar placebo kontrolētu klīnisko pētījumu laikā, un vairums šo pacientu bija no pivotāla trīs gadus ilga pētījuma par lūzumiem (MF4411).

Divus gadus ilgā pētījumā pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar osteoporozi (BM 16549) Bondenza

 

 

 

 

 

 

tas

150 mg reizi mēnesī un ibandronskābes pa 2,5 mg dienā kopējā d ošēība bija līdzīga. Kopējā pacienšu

daļa, kam radās blakusparādība, pēc viena un diviem gadiem b ja a iecīgi 22,7 % un 25,0 %, lietojot

Bondenza 150 mg reizi mēnesī. Vairumā gadījumu terapija neb ja jāpārtrauc.

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

1. tabula. Blakusparādības, kas radās sievietēm pēcmenopauzes vecumā, lietojot 150 mg Bondenza reizi mēnesī vai 2,5 mg ibandronskābes dienā, III fāzes pētījumos BM16549 un MF4411 un pec- reģistrācijas periodā.

Blakusparādības norādītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu grupām un biežuma kategorijām. Biežums definēts šādi: ļoti bieži (> 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas

Bieži

 

 

Retāk

 

Reti

Ļoti reti

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

 

Paaugstinātas

Anafilaktiska

traucējumi

 

 

 

 

 

 

jutības reakcija

reakcija/šoks*†

Nervu sistēmas

Galvassāpes

 

Reibonis

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

 

Acu iekaisums*†

 

Kuņģa-zarnu

Ezofagīts, gastrīts,

Ezofagīts, tostarp

 

Duodenīts

 

trakta traucējumi*

gastroezofageālā

barības vada čūlas

 

 

 

 

atviļņa slimība,

vai striktūras un

 

ē

 

 

dispepsija, caureja,

disfāgija,

 

tas

 

 

sāpes vēderā,

 

vemšana,

 

 

 

slikta dūša

 

meteorisms

 

 

 

Ādas un zemādas

Izsitumi

 

 

ğ

Angioneirotiska

 

audu bojājumi

 

 

 

re

 

istrūska, sejas

 

 

 

 

 

 

tūska, nātrene

Žokļa

Skeleta-muskuļu

Artralģija,

 

Muguras sāpes

 

Netipiski

un saistaudu

mialģija, skeleta-

 

nav

 

subtrohanteri un

osteonekroze*†

sistēmas bojājumi

muskuļu sāpes,

 

 

diafizāri

 

 

 

 

vairs

 

augšstilba kaula

 

 

muskuļu krampji,

 

 

 

 

skeleta-muskuļu

 

 

 

lūzumi†

 

 

stīvums

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji

Gripai līdzīga

 

Nogurums

 

 

 

traucējumi un

slimība*

 

 

 

 

 

 

reakcijas

ā

 

 

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

Z

les

 

 

 

 

 

 

*Vairāk informācijas skatīt turpmāk

 

 

 

 

 

 

†Atklāts pēc-reģistrācijas periodā

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Pacientes, kam anamnēzē ir kuņģa-zarnu trakta slimība, tostarp pacientes ar peptisku čūlu, kam pēdējā laikā nav bijusi asiņošana vai hospitalizācija, un pacientes ar dispepsiju vai atvilni, kas tiek kontrolēts ar zālēm, tika iekļautas pētījumā, veicot terapiju reizi mēnesī. Šīm pacientēm, lietojot 150 mg reizi mēnesī, nekonstatēja atšķirīgu kuņģa-zarnu trakta augšējās daļas blakusparādību sastopamību, salīdzinot ar lietošanu pa 2,5 mg dienā.

Gripai līdzīga slimība

Gripai līdzīga slimība ietver traucējumus, par kuriem ziņots kā par akūtas fāzes reakciju, vai tādus simptomus, kā mialģija, artralģija, drudzis, drebuļi, nespēks, slikta dūša, ēstgribas zudums un sāpes kaulos.

Žokļa osteonekroze

Par žokļa osteonekrozi saņemti ziņojumi no pacientiem, kas tika ārstēti ar bifosfonātiem. Lielākā daļa ziņojumu attiecas uz vēža pacientiem, taču šādi gadījumi novēroti arī pacientiem, kam tiek ārstēta

osteoporoze. Žokļa osteonekroze galvenokārt saistīta ar zoba izraušanu un/vai vietēju infekciju (tostarp osteomielītu). Diagnosticēts vēzis, ķīmijterapija, staru terapija, kortikosteroīdu lietošana un slikts mutes dobuma higiēniskais stāvoklis arī tiek uzskatīti par riska faktoriem (skatīt

4.4 apakšpunktu).

Acu iekaisums

Lietojot ibandronskābi, ziņots par acu iekaisuma gadījumiem, piemēram, uveītu, episklerītu un sklerītu. Dažos gadījumos šie traucējumi neizzuda, kamēr netika pārtraukta ibandronskābes lietošana.

Anafilaktiska reakcija/šoks

Ar intravenozi ievadītu ibandronskābi ārstētiem pacientiem aprakstīti anafilaktisku reakciju/šoka gadījumi, arī ar letālu iznākumu.

4.9Pārdozēšana

Par ārstēšanu Bondenza pārdozēšanas gadījumā specifiska informācija nav pieejama.

Tomēr, ņemot vērā zināšanas par šīs grupas savienojumiem, pārdozēšana, lietojot iekšķīgi, var izraisīt kuņģa un zarnu trakta augšējās daļas blakusparādības (piemēram, kuņģa darbības traucējumus, dispepsiju, ezofagītu, gastrītu vai čūlu) vai hipokalcēmiju. Lai saistītu Bondenza, jādod piens vai antacīdi līdzekļi un nevēlamās reakcijas jāārstē simptomātiski. Ņemot vērā barības vada kairinājuma risku, nedrīkst izraisīt vemšanu un pacientam jāatrodas vertikālā stāvokltasī. ē

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

istr

ğ

Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles kaulu slimību ārstēšanai,rebisfosfonāti, ATĶ kods: M05-BA06

Darbības mehānisms

vairs

Ibandronskābe ir ļoti spēcīgs bisfosfonāts, kas piedernavpie slāpekli saturošu bisfosfonātu grupas un

darbojas selektīvi uz kaulaudiem, specif ski nomācot osteoklastu darbību un tieši neietekmējot kaula

veidošanos. Tā neietekmē osteoklastu veidošanos. Ibandronskābe, mazinot palielināto kaulaudu

noārdīšanos sievietēm pēcmenopauzes periodā līdz pirmsmenopauzes līmenim, progresīvi palielina

 

les

kaulaudu masu un mazina lūzumu rašanās biežumu.

ā

Farmakodinamiskā iedarbība

Z

 

Ibandronskābes farmakodinamiskā darbība ir saistīta ar kaulaudu rezorbcijas nomākšanu. In vivo

ibandronskābe novērš kaula destrukciju, kas eksperimentāli radīta ar dzimumdziedzeru darbības pārtraukšanu, retinoīdiem, audzējiem vai audzēju ekstraktiem. Jaunām (ātri augošām) žurkām tiek nomākta arī endogēnā kaulaudu rezorbcija, kā rezultātā, salīdzinot ar neārstētiem dzīvniekiem, palielinās normālu kaulaudu masa.

Dzīvnieku modeļi apstiprina, ka ibandronskābe ir ļoti stiprs osteoklastiskās darbības inhibitors. Augošām žurkām nekonstatēja mineralizācijas traucējumus, lietojot devas, kas pat 5000 reižu pārsniedz osteoporozes ārstēšanai nepieciešamo devu.

Lietojot preparātu ilgstoši žurkām, suņiem un pērtiķiem gan katru dienu, gan periodiski (ar palielinātiem devas nelietošanas starplaikiem), novēroja jaunu, normālas kvalitātes kaulaudu veidošanos un saglabātu vai palielinātu mehānisko izturību, lietojot pat toksiskas devas. Cilvēkiem gan lietojot ibandronskābi katru dienu, gan periodiski ar 9 – 10 nedēļas ilgiem devas nelietošanas starplaikiem, tika apstiprināta efektivitāte klīniskā pētījumā (MF 4411), kurā ibandronskābe pierādīja pretlūzumu efektivitāti.

Dzīvnieku modeļiem ibandronskābe izraisīja bioķīmiskas pārmaiņas, kas liecina par no devas atkarīgu kaulaudu rezorbcijas nomākšanu, tostarp samazināja kaulaudu kolagēna sabrukšanas bioķīmisko marķieru (piemēram, dezoksipiridinolīna un krustenisko 1. tipa kolagēna N-telopeptīdu (NTX)) koncentrāciju urīnā.

1. fāzes bioekvivalences pētījumā, ko veica 72 pēcmenopauzes vecuma sievietēm, kas saņēma 150 mg perorāli ik pēc 28 dienām kopumā 4 devas, seruma CTX nomākumu pēc pirmās devas novēroja jau 24 stundas pēc devas lietošanas (vidējais nomākums 28 %), vidējo maksimālo nomākumu (69 %) novēroja 6 dienas vēlāk. Pēc trešās un ceturtās devas vidējais maksimālais nomākums 6 dienas pēc devas lietošanas bija 74 %, samazināšanos līdz vidējam nomākumam 56 % novēroja 28 dienas pēc ceturtās devas lietošanas. Neturpinot zāļu lietošanu, vērojams kaulu rezorbcijas bioķīmisko marķieru nomākuma zudums.

Klīniskā efektivitāte

Neatkarīgi riska faktori, piemēram, mazs KMB, vecums, iepriekšēji lūzumi, lūzumi ģimenes anamnēzē, izteikta kaulu noārdīšanās un mazs ķermeņa masas indekss, jāņem vērā, lai atklātu sievietes ar palielinātu osteoporotisku lūzumu risku.

Bondenza 150 mg reizi mēnesī

Kaulu minerālais blīvums (KMB)

Divus gadus ilgā, dubultmaskētā, multicentru pētījumā (BM 16549) pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar osteoporozi (mugurkaulāja jostas daļas KMB T raksturlielums mazāks par -2,5 SD pētījuma sākumā) pierādīts, ka Bondenza 150 mg reizi mēnesī vismaz tikpat efektīvi kā ibandronskābe 2,5 mg dienā palielina KMB. Tas tika pierādīts gan primārajā analīzē pēc viena gada, gan apstiprinājuma analīzē pēc diviem gadiem (2. tabula).

2. tabula: Vidējā relatīvā mugurkaulāja jostas daļas, gūžas, gūžas kaulataskakliņa un gūžas kaula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

izauguma KMB pārmaiņas salīdzinājumā ar sākumstāvokli pēc viena gada (primārā

 

analīze) un divu gadu ārstēšanas (grupā saskaņā ar protokolu) pē ījumā BM 16549.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

Viena gada dati pētījumā BM

 

Divu gadu dati pētījumā

 

 

 

 

 

re

 

BM 16549

 

Vidējā relatīvā pārmaiņa

 

ibandronskābe

 

Bondenza

 

ibandronskābe

Bondenza

salīdzinājumā ar

 

 

2,5 mg dienā

 

150 mg reizi

2,5 mg dienā

150 mg reizi

 

 

(N=318)

 

nav

 

 

(N=294)

mēnesī

sākumstāvokli % [95 %

 

 

mēnesī

 

TI]

 

 

 

vairs

 

(N=320)

 

 

(N=291)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mugurkaulāja jostas daļas

3,9 [3,4, 4,3]

 

4,9 [4,4, 5,3]

5,0 [4,4, 5,5]

6,6 [6,0, 7,1]

L2-L4 KMB

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gūžas KMB

 

ā

2,0 [1,7, 2,3]

 

3,1 [2,8, 3,4]

2,5 [2,1, 2,9]

4,2 [3,8, 4,5]

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Gūžas kaula kakliņa KMB

1,7 [1,3, 2,1]

 

2,2 [1,9, 2,6]

1,9 [1,4, 2,4]

3,1 [2,7, 3,6]

 

 

 

 

 

 

Gūžas kaula izauguma

3,2 [2,8, 3,7]

 

4,6 [4,2, 5,1]

4,0 [3,5, 4,5]

6,2 [5,7, 6,7]

KMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turklāt tika pierādīts, ka Bondenza 150 mg reizi mēnesī labāk nekā ibandronskābe 2,5 mg dienā palielina mugurkaulāja jostas daļas KMB prospektīvi plānotā analīzē pēc viena gada, p=0,002, un pēc diviem gadiem, p<0,001.

Pēc viena gada (primārā analīze) 91,3 % (p=0,005) pacientu, kas saņēma Bondenza 150 mg reizi mēnesī, mugurkaulāja jostas daļas KMB pārsniedza vai līdzinājās sākotnējam (KMB iedarbīgums), salīdzinot ar 84,0 % pacientu, kas saņēma ibandronskābi 2,5 mg dienā. Pēc diviem gadiem

93,5 % (p=0,004) un 86,4 % pacientu, kas saņēma attiecīgi Bondenza 150 mg reizi mēnesī vai ibandronskābi 2,5 mg dienā, bija terapeitisks efekts.

Par gūžas KMB: 90,0 % (p<0,001) pacientu, kas saņēma Bondenza 150 mg reizi mēnesī, un 76,7 % pacientu, kas saņēma ibandronskābi 2,5 mg dienā, gūžas KMB pēc viena gada pārsniedza vai līdzinājās sākotnējam. Pēc diviem gadiem 93,4 % (p<0,001) pacientu, kas saņēma Bondenza 150 mg

reizi mēnesī, un 78,4 %, pacientu, kas saņēma ibandronskābi 2,5 mg dienā, gūžas KMB pēc viena gada pārsniedza vai līdzinājās sākotnējam.

Kad tiek ņemts vērā stingrāks kritērijs, kas apvieno gan mugurkaulāja jostas daļas, gan gūžas KMB, 83,9 % (p<0,001) un 65,7 % pacientu, kas saņēma attiecīgi Bondenza 150 mg reizi mēnesī vai ibandronskābi 2,5 mg dienā, pēc viena gada bija iedarbīgums. Pēc diviem gadiem 87,1 % (p<0,001) un 70,5 % pacientu atbilda šim kritērijam, saņemot attiecīgi 150 mg mēnesī un 2,5 mg dienā.

Kaulu metabolisma bioķīmiskie marķieri

Klīniski nozīmīgu seruma CTX līmeņa samazināšanos novēroja visos mērījumu momentos, t.i., 3., 6., 12. un 24. mēnesī. Pēc viena gada (primārā analīze) vidējās relatīvās pārmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, bija -76 %, lietojot Bondenza 150 mg reizi mēnesī, un -67 %, lietojot ibandronskābi 2,5 mg dienā. Pēc diviem gadiem vidējā relatīvā pārmaiņa bija –68 % un –62 % attiecīgi 150 mg mēnesī un 2,5 mg dienā grupās.

Pēc viena gada 83,5 % (p= 0,006) pacientu, kas saņēma Bondenza 150 mg reizi mēnesī, un 73,9 % pacientu, kas saņēma ibandronskābi 2,5 mg dienā, tika konstatēts terapeitiskais efekts (definēts kā pazemināšanās par ≥50 % salīdzinājumā ar sākumstāvokli). Pēc diviem gadiem 78,7 % (p=0,002) un 65,6 % pacientu tika konstatēts iedarbīgums attiecīgi 150 mg mēnesī un 2,5 mg dienā grupās.

 

 

tas

Ibandronskābe 2,5 mg dienā

 

ē

Sākotnējā trīs gadus ilgā, randomizētā, dubultmaskētā, placeboistrkontrolētā lūzumu pētījumā (MF 4411)

 

 

ğ

konstatēja statistiski un medicīniski nozīmīgu jaunu radiogrāfiski morfometrisku un klīnisku

mugurkaulāja lūzumu sastopamības mazināšanos (3. tabula). Šai pētījumā ibandronskābi vērtēja,

 

 

re

lietojot to iekšķīgi pa 2,5 mg dienā un pa 20 mg periodiski kā salīdzinošo shēmu. Ibandronskābi lietoja

 

nav

 

Ņemot vērā BM 16549 pētījuma rezultātus, Bondenza 150 mg lietošana reizi mēnesī būs vismaz tikpat efektīva lūzumu novēršanai kā ibandronskābe 2,5 mg dienā.

60 minūtes pirms dienas pirmās maltītes vai šķidruma uzņemšanas (ievērojot neēšanas periodu pēc

devas lietošanas). Pētījumā bija iesaistītas 55 – 80 gadus vecas sievietes, kurām menopauze bija vismaz 5 gadus, kurām mugurkaula jostasvairsdaļā KMB bija 2 – 5 SD zem pirmsmenopauzes vidējās vērtības (T-raksturlielums) vismaz vienā skriemelī [L1 – L4] un kurām bija 1 – 4 dominējoši

mugurkaulāja lūzumi. Visas pacientes saņēma 500 mg kalcija un 400 SV D vitamīna dienā. Efektivitāti vērtēja 2928 pacientlesēm. Lietojot 2,5 mg ibandronskābi dienā, konstatēja statistiski un medicīniski nozīmīgu jaunu mugurkaulāja lūzumu sastopamības mazināšanos. Šī shēma mazināja jaunu radiogrāfisku mugurkaulā ja ūzumu sastopamību par 62 % (p = 0,0001) 3 gadus ilga pētījuma laikā. Relatīvā riska mazinZšanos par 61 % novēroja pēc 2 gadiem (p = 0,0006). Pēc 1 terapijas gada statistiski nozīmīgu atšķirību nesasniedza (p = 0,056). Pretlūzumu iedarbība saglabājās visu pētījuma laiku. Laika gaitā nekonstatēja iedarbības pavājināšanos.

Nozīmīgi samazinājās arī klīnisku mugurkaulāja lūzumu sastopamība – par 49 % (p = 0,011). Nozīmīgo ietekmi uz mugurkaulāja lūzumiem apstiprināja arī statistiski nozīmīga auguma saīsināšanās mazināšanās, salīdzinot ar placebo (p < 0,0001).

3. tabula: 3 gadus ilga lūzumu pētījuma MF 4411 rezultāti (%, 95 % TR)

 

Placebo

ibandronskābe 2,5 mg dienā

 

(N = 974)

(N = 977)

Relatīvā riska mazināšanās

 

62 % (40,9, 75,1)

Jauni morfometriski mugurkaulāja

 

 

lūzumi

 

 

Jaunu morfometrisku mugurkaulāja

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2, 6,2)

lūzumu sastopamība

 

 

Klīnisku mugurkaulāja lūzumu

 

49 %

relatīvā riska mazināšanās

 

(14,03, 69,49)

Klīniska mugurkaulāja lūzuma

5,33 %

2,75 %

sastopamība

(3,73, 6.92)

(1,61, 3,89)

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

salīdzinot ar sākotnējo līmeni

 

 

mugurkaulāja jostas daļā

 

 

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

-0,69 %

3,36 %

salīdzinot ar sākotnējo līmeni visā

(-1,0, -0,4)

(3,0, 3,7)

gūžā

 

 

Ibandronskābes terapeitisko iedarbību papildus vērtēja, veicot pacientutasp kšgrupas analīzi, kuriem pētījuma sākumā KMB mugurkaulāja jostas daļā T-raksturlielums bijaēzem – 2,5. Mugurkaulāja lūzumu riska mazināšanās bija ļoti līdzīga tai, kādu novēroja vispā jā populācijā.

4. tabula: 3 gadus ilga lūzumu pētījuma MF 4411 rezultāti (%, 95 % TR) pacientiem, kuriem

 

 

 

 

 

 

istr

pētījuma sākumā KMB T-raksturlielums bija zem – 2,5

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

ibandronskābe 2,5 mg dienā

 

 

 

(N = 587)

 

 

(N = 575)

Relatīvā riska mazināšanās

 

nav

 

 

59 % (34,5, 74,3)

Jauni morfometriski mugurkaulāja

 

 

 

 

lūzumi

 

 

 

 

 

 

 

Jaunu morfometrisku mugurkaulāja

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

lūzumu sastopamība

 

 

vairs

 

 

 

 

Klīnisku mugurkaulāja lūzumu

 

 

 

 

50 % (9,49, 71,91)

relatīvā riska mazināšanās

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

Klīniska mugurkaulāja lūzuma

6,97 % (4,67, 9,27)

 

3,57 % (1,89, 5,24)

sastopamība

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

1,13 % (0,6, 1,7)

 

7,01 % (6,5, 7,6)

salīdzinot ar sākotnējo līmeni

 

 

 

 

 

mugurkaulāja jostas daļā

 

 

 

 

 

 

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

-0,70 % (-1,1, -0,2)

 

3,59 % (3,1, 4,1)

salīdzinot ar sākotnējo līmeni visā

 

 

 

 

 

gūžā

 

 

 

 

 

 

 

MF4411 pētījuma kopējā pacientu populācijā nenovēroja ne-mugurkaulāja lūzumu samazināšanos, tomēr ibandronskābes lietošana katru dienu bija efektīva augsta riska apakšgrupā (gūžas kaula kakliņa KMB T-raksturlielums < -3,0), kur novēroja ne-mugurkaulāja lūzuma riska samazināšanos par 69 %.

Lietojot 2,5 mg dienā, progresīvi palielinājās KMB mugurkaulājā un ne-mugurkaulāja vietās.

KMB palielināšanās mugurkaulāja jostas daļā pēc 3 gadiem bija 5,3 %, salīdzinot ar placebo, un 6,5 %, salīdzinot ar pētījuma sākumu. Palielinājums gūžā, salīdzinot ar pētījuma sākumu, bija 2.8 % gūžas kaula kakliņā, 3,4 % visā gūžā un 5,5 % kaula paugurā.

Kaulu noārdīšanās bioķīmiskie marķieri (piemēram, CTX urīnā un osteokalcīns serumā) mazinājās paredzētajā veidā līdz pirmsmenopauzes līmenim un maksimālais samazinājums tika sasniegts 3 – 6 mēnešu laikā.

Klīniski nozīmīgu kaula rezorbcijas bioķīmisko marķieru samazināšanos par 50 % novēroja jau 1 mēnesi pēc ārstēšanas uzsākšanas ar 2,5 mg ibandronskābes.

Pēc ārstēšanas pārtraukšanas vērojama patoloģiskās pastiprinātās kaula rezorbcijas atjaunošanās pirmsterapijas līmenī, kas raksturīgs pēcmenopauzes osteoporozei.

Pēc diviem un trīs terapijas gadiem, veicot kaula biopsiju histoloģisku analīzi, sievietēm pēcmenopauzes periodā konstatēja normālas kvalitātes kaulu un nebija norādes par mineralizācijas traucējumiem.

Pediatriskā populācija (skatīt 4.2 apakšpunktu un 5.2 apakšpunktu)

Bondenza lietošana nav pētīta pediatriskā populācijā, tādēļ nav pieejami dati par efektivitāti un drošumu šai pacientu grupai.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Ibandronskābes primārā farmakoloģiskā ietekme uz kaulu nav tieši saistīta ar tās koncentrāciju plazmā, kā konstatēts dažādos pētījumos dzīvniekiem un cilvēkiem.

Uzsūkšanās

tas

 

Pēc perorālas ieņemšanas ibandronskābe no kuņģa un zarnu trakta augšējā daļas uzsūcas ātri, un

 

ē

koncentrācija plazmā palielinās proporcionāli devai, lietojot līdz 50 mg perorāli; lietojot par šo lielāku

bioloģiskā pieejamība bija aptuveni 0,6 %. Uzsūkšanās apjomsistrmazinās, lietojot kopā ar pārtiku vai

devu, palielinājums ir lielāks nekā devai proporcionāls. Maksimālā novērotā koncentrācija plazmā tika

sasniegta 0,5 līdz 2 stundu laikā (vidēji 1 stundas laikā), lietojot zāles tukšā dūša, un absolūtā

 

ğ

 

re

dzērieniem (izņemot tīru ūdeni). Lietojot ibandronskābi standarta brokastu laikā, bioloģiskā

pieejamība samazinās aptuveni par 90 %, salīdzinot ar bioloģisko pieejamību pēc lietošanas tukšā

nemazinās. Gan bioloģiskā pieejamība, gan KMBnavpie ugums mazinās, ja pārtika vai dzērieni tiek lietoti ātrāk nekā 60 minūtes pēc ibandron kābes lietošanas.

dūšā. Lietojot ibandronskābi 60 minūtes pirms ēš s pirmo reizi dienā, bioloģiskā pieejamība būtiski

Pēc sākotnējas sistēmiskas iedarbībasvairsibandronskābe ātri saistās ar kauliem vai tiek izvadīta ar urīnu. Cilvēkam šķietamais terminālais izkliedes tilpums ir vismaz 90 l un aprēķinātā devas daļa, kas

Sadalījums

sasniedz kaulu, ir 40 – 50 % no cirkulējošās devas. Ar olbaltumiem cilvēka plazmā saistās aptuveni

85 – 87 % (noteikts in vitro terapeitiskles

ā koncentrācijā), un tādēļ mijiedarbības iespēja ar citiem

medicīniskiem produktiemāizstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem ir maza.

Z

 

Biotransformācija

 

Nav pierādījumu, ka ibandronskābe tiktu metabolizēta dzīvnieku vai cilvēka organismā.

Eliminācija

Uzsūkusies ibandronskābes deva tiek izvadīta no asinsrites, uzsūcoties kaulos (aprēķināts, ka šis apjoms sievietēm pēcmenopauzes periodā ir 40 – 50 %), un atlikusī daļa tiek izvadīta neizmainītā veidā caur nierēm. Neuzsūkusies ibandronskābes daļa tiek izvadīta neizmainītā veidā ar izkārnījumiem.

Novērotā šķietamā pusperioda robežas ir plašas, šķietamais terminālais pusperiods parasti ir 10 –

72 stundas. Tā kā aprēķinātās vērtības lielākoties ir atkarīgas no pētījuma ilguma, izmantotās devas un testa jutības, patiesais terminālais pusperiods ir nozīmīgi garāks, tāpat kā citiem bisfosfonātiem. Sākotnējais līmenis plazmā ātri samazinās līdz 10 % no maksimālās koncentrācijas 3 un 8 stundu laikā attiecīgi pēc intravenozas vai perorālas lietošanas.

Ibandronskābes kopējais klīrenss ir mazs, vidēji 84 – 160 ml/min. Nieru klīrenss (aptuveni 60 ml/min veselām sievietēm pēcmenopauzes periodā ) veido 50 – 60 % no kopējā klīrensa un ir saistīts ar kreatinīna klīrensu. Uzskata, ka atšķirība starp šķietamo kopējo un nieru klīrensu atspoguļo saistīšanos kaulos.

Sekrēcija neietver: zināmas skābas vai bāziskas transportsistēmas, kas iesaistītas citu aktīvo vielu izvadīšanā. Bez tam ibandronskābe neinhibē galvenos cilvēka aknu P450 izoenzīmus un žurkām neinducē aknu citohroma P450 sistēmu.

Farmakokinētika īpašās klīniskās situācijās

Dzimums

Ibandronskābes bioloģiskā pieejamība un farmakokinētika vīriešiem un sievietēm ir līdzīga.

Rase

Nav pierādījumu par klīniski nozīmīgām ibandronskābes izplatības atšķirībām starp aziātiem un baltās rases pārstāvjiem. Pieejami maz datu par āfrikāniskas cilmes pacientiem.

Pacienti ar pavājinātu nieru darbību

Ibandronskābes nieru klīrenss pacientiem ar dažādas pakāpes nieru darbības traucējumiem ir lineāri saistīts ar kreatinīna klīrensu.

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (KLkr 30 ml/min vai lielāks)

devas pielāgošana nav nepieciešama, kā tas pierādīts BM 16549 pētījumā, kurā lielākai daļai pacienšu bija viegli vai vidēji smagi nieru darbības traucējumi.

Cilvēkiem ar smagu nieru mazspēju (KLkr < 30 ml/min), kuri saņēma iekštasķīgi 10 mg ibandronskābes dienā 21 dienu, koncentrācija plazmā bija 2 – 3 reizes augstāka nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību, un ibandronskābes kopējais klīrenss bija 44 ml/min. Pēc 0,5ēmg intravenozas ievadīšanas kopējais, nieru un ne-nieru klīrenss cilvēkiem ar smagu nieru mazsp ju samazinājās attiecīgi par 67 %,

77 % un 50 %, bet pastiprinātas iedarbības dēļ panesamība nepa liktinājās. Nepietiekamas klīniskās

 

 

 

ğ

pieredzes dēļ Bondenza nav ieteicams lietot pacientiem ar smaguistrnieru mazspēju (skatīt 4.2 un

 

 

 

re

4.4 apakšpunktu). Ibandronskābes farmakokinētika nav vē tēta pacientiem ar nieru slimībām terminālā

stadijā, ko ārstē ar citiem līdzekļiem, nevis hemodialīzi. Ibandronskābe farmakokinētika šiem

 

 

nav

 

pacientiem nav zināma un ibandronskābi šādos g dījumos nedrīkst lietot.

Pacienti ar pavājinātu aknu darbību (skatīt 4.2 apakšpunktu)

jāpielāgo.

vairs

 

 

Nav datu par ibandronskābes farmakok nēt ku pacientiem ar pavājinātu aknu darbību. Aknām nav lielas nozīmes ibandronskābes klīrensa ve došanā, jo tā netiek metabolizēta, bet izvadīta ekskrēcijas veidā caur nierēm un saistoties kaulos. Tādēļ pacientiem ar pavājinātu aknu darbību deva nav

Gados vecāki cilvēki (skatīāt 4.2lesapakšpunktu)

Veicot daudzpusīgu analZīzi, nekonstatēja, ka vecums ir kāda pētītā farmakokinētiskā raksturlieluma neatkarīgs riska faktors. Tā kā nieru darbība pavājinās līdz ar vecumu, tas ir vienīgais faktors, kas jāņem vērā (sk. nodaļu par pavājinātu nieru darbību).

Pediatriskā populācija (skatīt 4.2 apakšpunktu un 5.1 apakšpunktu)

Nav datu par Bondenza lietošanu šīm vecuma grupām.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Toksisku iedarbību, piemēram, nieru bojājuma pazīmes suņiem, novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniski šie efekti nav būtiski.

Mutaģenēze/Kanceroģenēze:

Kancerogēnas īpašības nekonstatēja. Genotoksicitātes testos ibandronskābei ģenētisku iedarbību nekonstatēja.

Reproduktīvā toksicitāte:

Iekšķīgi ārstētām žurkām un trušiem ibandronskābes tiešu toksisku ietekmi uz augli vai teratogēnu iedarbību nekonstatēja un nenovēroja arī nelabvēlīgu ietekmi uz F1 paaudzes pēcnācēju attīstību žurkām, ja ekstrapolētā iedarbība bija vismaz 35 reizes lielāka nekā iedarbība cilvēkam. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, perorāli lietojot 1 mg/kg un lielākas dienas devas, ietekme uz fertilitāti bija palielināts grūsnības pārtraukšanas gadījumu biežums pirmsimplantācijas periodā. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, intravenozi ievadot 0,3 un 1 mg/kg dienas devu, ibandronskābe samazināja spermatozoīdu skaitu un samazināja auglību, ievadot tēviņiem 1 mg/kg un mātītēm

1,2 mg/kg dienas devu. Reproduktīvās toksicitātes pētījumos žurkām novērotās ibandronskābes blakusparādības bija atbilstošas bisfosfonātu grupai. Tās ietver samazinātu implantācijas gadījumu skaitu, ietekmi uz dabiskām dzemdībām (dzemdību darbības traucējumi) un iekšējo orgānu pārmaiņu biežuma palielināšanos (nieru bļodiņas urīnvada sindroms).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Laktozes monohidrāts Povidons Mikrokristāliskā celuloze Krospovidons Stearīnskābe

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Tabletes apvalks

 

 

 

Hipromeloze

 

 

 

Titāna dioksīds (E 171)

 

 

 

Talks

 

 

 

 

Makrogols 6000

 

 

vairs

Nav piemērojama.

 

 

6.2

Nesaderība

 

 

 

 

 

 

les

 

6.3

 

ā

 

Uzglabāšanas laiks

 

 

5 gadi.

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Bondenza 150 mg apvalkotās tabletes ir iepakotas blisteros (PVH/PVDH, pārklāti ar alumīnija foliju) pa 1 vai 3 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Jāsamazina zāļu nokļūšana apkārtējā vidē.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/266/003

EU/1/03/266/004

9.REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 23. februāris 2004

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 20. februāris 2009

 

ē

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

tas

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

ğ

 

 

 

re

istr

 

 

 

nav

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Bondenza 3 mg šķīdums injekcijām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pilnšļircē ir 3 ml šķīduma, kas atbilst 3 mg ibandronskābes (ibandronic acid) (nātrija monohidrāta veidā).

Ibandronskābes koncentrācija šķīdumā injekcijām ir 1 mg/ml.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

tas

4.1 Terapeitiskās indikācijas

5.1 apakšpunktu).

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

Osteoporozes ārstēšana sievietēm pēcmenopauzes periodā ar pal elinātu lūzumu risku (skatīt

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

Pierādīta mugurkaula skriemeļu lūzumu riska samazināšana, nav pierādīta efektivitāte gūžas kaula

kakliņa lūzumu novēršanā.

 

 

 

nav

 

 

4.2 Devas un lietošanas veids

vairs

 

 

 

 

 

Devas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibandronskābes ieteicamā deva ir 3 mg

ntravenozas injekcijas veidā, ievadot 15 – 30 sekunžu laikā, ik

pēc trim mēnešiem.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientiem papildus jāsaņem ka cijs un D vitamīns (skatīt 4.4 un 4.5 apakšpunktu).

ā

 

 

 

 

 

Ja ir izlaista deva, injekcija j

ievada, līdzko tas ir ērti. Pēc tam injekcijas jāieplāno ik pēc 3 mēnešiem,

skaitot no pēdējās injekcijasZveikšanas datuma.

 

 

 

Optimālais osteoporozes ārstēšanas laiks ar bifosfonātiem nav noteikts. Periodiski jāizvērtē nepieciešamība turpināt ārstēšanu, vadoties pēc katra slimnieka stāvokļa un izvērtējot ieguvuma/riska faktorus, it īpaši pēc 5 vai vairāk gadu ilgas lietošanas.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar pavājinātu nieru darbību

Bondenza injekciju nav ieteicams ievadīt pacientiem, kuriem kreatinīna līmenis serumā pārsniedz 200 μmol/l (2,3 mg/dl) vai kreatinīna klīrenss (noteiktais vai aprēķinātais) ir mazāks nekā 30 ml/min, jo ir pieejami ierobežoti klīniskie dati no pētījumiem, kuros piedalījušies šādi pacienti (skatīt 4.4 un 5.2 apakšpunktu).

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem, ja seruma kreatinīns ir

200 μmol/l (2,3 mg/dl) vai mazāks vai kretinīna klīrenss (noteiktais vai aprēķinātais) ir 30 ml/min vai lielāks, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacienti ar pavājinātu aknu darbību

Deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti (vecumā > 65 gadiem)

Deva nav jāpielāgo (skatīt apakšpunktu 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Nav nozīmīgas pieredzes lietošanai bērniem vecumā līdz 18 gadiem, un Bondenza nav pētīts šajā bērnu populācijā (skatīt 5.1 un 5.2 apakšpunktu).

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Drīkst ievadīt tikai intravenozi (skatīt 4.4 apakšpunktu).

4.3

Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret ibandronskābi un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām

 

palīgvielām.

-

Hipokalcēmija.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietošanas neveiksmes

 

 

Jāuzmanās, lai neievadītu Bondenza injekciju intraarteriāli vai pa avenozi,tasjo tas var izraisīt audu

bojājumu.

 

ē

 

istr

Hipokalcēmija

 

 

ğ

 

 

Bondenza var izraisīt pārejošu kalcija raksturlielumu paaugstināšanos serumā tāpat kā citi intravenozi

ievadīti bifosfonāti.

 

re

 

 

Pirms Bondenza injekciju terapijas uzsākšanas jānovērš hipokalcēmija. Pirms Bondenza injekciju

terapijas uzsākšanas efektīvi jāārstē arī citi kaulu un minerālvielu metabolisma traucējumi.

 

nav

 

Visiem pacientiem papildus jāsaņem piet ekami daudz kalcija un D vitamīna.

Anafilaktiska reakcija/šoks

 

Ar intravenozi ievadītu ibandron kābivairsārstētiem pacientiem aprakstīti anafilaktisku reakciju/šoka

gadījumi, arī ar letālu iznākumu.

 

les

ā

Kad Bondenza tiek ievadīts intravenozas injekcijas veidā, jābūt iespējai nekavējoties nodrošināt

Z

 

atbilstošu medicīnisku palīdzību un kontroles pasākumus. Ja rodas anafilaktiska vai cita smaga paaugstinātas jutības/alerģiska reakcija, injekcija nekavējoties jāpārtrauc un jāsāk atbilstoša ārstēšana.

Nieru darbības traucējumi

Pacienti, kuriem ir blakusslimības, vai kuri lieto zāles, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nieres, ārstēšanas gaitā regulāri jāpārbauda atbilstoši labas ārstēšanas prakses ieteikumiem.

Tā kā nav pietiekamas klīniskās pieredzes, Bondenza injekcijas nav ieteicams lietot pacientiem, kuriem seruma kreatinīna līmenis pārsniedz 200 μmol/l (2,3 mg/dl) vai kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min (skatīt 4.2 un 5.2 apakšpunktu).

Pacienti ar sirds funkcijas traucējumiem

Pacientiem ar sirds mazspējas risku ir jāizvairās no pārmērīgas hidratācijas.

Žokļa osteonekroze

Pacientiem ar vēzi, kas saņēma terapijas shēmas, kurās sākotnēji ietverta intravenoza bifosfonātu lietošana, tika novērota žokļa osteonekroze, kas galvenokārt bija saistīta ar zoba izraušanu un/vai vietēju infekciju (tostarp osteomielītu). Daudzi no šiem pacientiem saņēma arī ķīmijterapiju un

Bondenza praktiski nesatur nātriju.

kortikosteroīdus. Žokļa osteonekroze novērota arī pacientiem ar osteoporozi, kas saņem bifosfonātus perorāli.

Pirms bifosfonātu terapijas pacientiem ar riska faktoriem (piemēram, vēzi, ķīmijterapiju, staru terapiju, kortikosteroīdu lietošanu un sliktu mutes dobuma higiēnisko stāvokli) jāapsver zobu izmeklēšana un profilaktiska zobu ārstēšana.

Terapijas laikā šiem pacientiem jāizvairās no invazīvām zobārstniecības procedūrām, ja tas iespējams. Pacientiem, kam bifosfonātu terapijas laikā rodas žokļa osteonekroze, ķirurģiska zobārstniecība var paasināt stāvokli. Nav pieejami dati par to, vai bifosfonātu terapijas pārtraukšana mazina žokļa osteonekrozes risku pacientiem, kam nepieciešamas zobārstniecības procedūras. Par rīcības plānu jāizmanto ārstējošā ārsta klīniskais lēmums par katru pacientu, ņemot vērā individuālā ieguvuma/riska novērtējumu.

Netipiski augšstilba kaula lūzumi

Saņemti ziņojumi par netipiskiem subtrohanteriem un diafizāriem augšstilba kaula lūzumiem, galvenokārt pacientiem, kuri saņēmuši ilgstošu osteoporozes ārstēšanu. Šādi taisni vai slīpi lūzumi var rasties jebkurā vietā visa augšstilba kaula garumā, sākties tieši zem mazā trohantera līdz pat suprakondilārajam izliekumam. Šie lūzumi visbiežāk rodas pēc nelielas traumas vai ar traumām

nesaistītos gadījumos, un dažiem pacientiem vairākas nedēļas vai mēnešus pirms pilnīga augšstilba

 

tas

kaula lūzuma novēroja sāpes augšstilbā vai cirksnī, bieži saistītas ar sask

āmām stresa lūzumu

pazīmēm. Lūzumi bieži ir bilaterāli; tādēļ ar pacientiem, kuri tiek ārst i

r bifosfonātiem un kuriem ir

ē

 

istr

 

 

apstiprināts augšstilba kaula korpusa lūzums, jāveic arī kontralaterālā augšstilba kaula izmeklēšana.

Pēc šādiem lūzumiem ziņots par apgrūtinātu kaulu saaugšanu. Pama ojoties uz individuālu ieguvuma

un riska novērtējumu, un, kamēr tiek novērtēts pacienta stāvokl , pacientiem ar aizdomām par

ğ

 

 

augšstilba kaula netipiskiem lūzumiem jāapsver bifosfonātu terapijas pārtraukšana.

re

 

 

Ārstēšanas laikā ar bifosfonātiem pacientiem jāiesaka n kavējoties ziņot par sāpēm augšstilba, gūžas

vai cirkšņa apvidū, un pacientiem, kuriem attīstās šādi simptomi, jāveic iespējamā augšstilba kaula

lūzuma izmeklēšana.

nav

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēmvairsun c ti mijiedarbības veidi

Metaboliskā mijiedarbība netiek uz katīta par raksturīgu, jo ibandronskābe nenomāc galvenos cilvēka

aknu P450 izoenzīmus, un ir pi rādīts, ka tā neinducē aknu citohroma P450 sistēmu žurkām (skatīt

5.2 apakšpunktu). Ibandronsklesbe tiek izvadīta tikai ekskrēcijas veidā caur nierēm un netiek pakļauta

 

Z

bioloģiskai pārveidei.

ā

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par ibandronskābes lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar žurkām konstatēta neliela reproduktīva toksicitāte (skatīt 5.3 apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkam nav zināms.Bondenza nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai ibandronskābe izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Pētījumos ar žurkām zīdīšanas laikā pēc intravenozas ievadīšanas ibandronskābe konstatēta pienā nelielā koncentrācijā. Bondenza nedrīkst lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav datu par ibandronskābes ietekmi uz cilvēku. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, lietojot perorāli, ibandronskābe samazināja fertilitāti. Pētījumos ar žurkām, intravenozi ievadot lielas dienas devas, ibandronskābe samazināja fertilitāti (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pamatojoties uz farmakodinamiskām un farmakokinētiskām īpašībām un ziņotām nevēlamām blakusparādībām, sagaidāms, ka Bondenza neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošuma īpašībām

Informācija par Bondenza drošuma īpašībām iegūta kontrolētos klīniskos pētījumos un pēcre ģistrācijas uzraudzības laikā. Biežāk ziņotās blakusparādības bija artralģija un gripai līdzīgi simptomi. Šie simptomi parasti radās pēc pirmās devas, bija neilgi, to intensitāte tika vērtēta kā viegla vai vidēji smaga un, turpinot terapiju, tie izzuda arī bez medikamentozas iejaukšanās (skatīt punktu „Gripai līdzīga slimība”).

Tabulā apkopots blakusparādību saraksts

1. tabulā sniegts pārskats par nevēlamām blakusparādībām.

Ibandronskābes 2,5 mg dienā perorālās terapijas drošību vērtēja 1251 pacientam, kurus novēroja četru ar placebo kontrolētu klīnisko pētījumu laikā, un vairums pacientu bija no pivotālā trīs gadu pētījuma

par lūzumiem (MF 4411).

tas

 

Pivotālā divu gadu pētījumā pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar osēeoporozi (BM16550) kopējā intravenozo Bondenza 3 mg injekciju drošība ik pēc 3 mēnešiem un perorālās ibandronskābes 2,5 mg dienā drošība bija līdzīga. Kopējā pacienšu daļa, kurām radās blakusparādības, bija 26,0 % un 28,6 %

Bondenza 3 mg injekciju lietošanas gadījumā ik pēc 3 mēneš em attiecīgi pēc viena un diviem gadiem.

 

 

 

 

 

istr

Vairumā nevēlamu reakciju gadījumu ārstēšana nebija jāpāğrtrauc.

 

 

 

nav

re

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

1. tabula. Blakusparādības, kas radās sievietēm pēcmenopauzes vecumā, lietojot 3 mg Bondenza injekciju reizi 3 mēnešos vai 2,5 mg ibandronskābes dienā, III fāzes pētījumos BM16550 un MF4411 un pēc-reģistrācijas periodā.

Blakusparādības norādītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu grupām un biežuma kategorijām. Biežums definēts šādi: ļoti bieži (> 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas

Bieži

 

Retāk

 

 

 

Reti

 

Ļoti reti

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

Paaugstinātas

Anafilaktiska

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

jutības reakcija

reakcija/šoks*†

Nervu sistēmas

Galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Acu iekaisums*†

 

Asinsvadu

 

 

Flebīts/

 

 

 

 

tas

 

sistēmas

 

 

tromboflebīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

Gastrīts,

 

 

 

 

 

istr

 

 

trakta traucējumi

dispepsija, caureja,

 

 

 

 

 

ē

 

 

sāpes vēderā,

 

 

 

ğ

 

 

 

 

slikta dūša,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

aizcietējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas

Izsitumi

 

nav

 

 

 

Angioneirotiska

 

audu bojājumi

 

 

 

 

 

 

tūska, sejas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietūkums/tūska,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nātrene

 

Skeleta-muskuļu

Artralģija,

Kaulu sāpes

 

 

 

Netipiski

Žokļa

un saistaudu

mialģija, skeleta-

 

 

 

 

 

subtrohanteri un

osteonekroze*†

sistēmas bojājumi

muskuļu sāpes,

 

 

 

 

 

diafizāri

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muguras āpes vairs

 

 

 

 

augšstilba kaula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lūzumi†

 

Vispārēji

Gripai īdzīga

Reakcijas

 

 

 

 

 

 

traucējumi un

slimīāba*, nespēks

injekcijas vietā,

 

 

 

 

 

reakcijas

Z

 

astēnija

 

 

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vairāk informācijas skatīt turpmāk †Atklāts pēc-reģistrācijas periodā

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Gripai līdzīga slimība

Gripai līdzīga sindroma gadījumi aprakstīti kā akūtās fāzes reakcijas vai simptomi, tostarp mialģija, artralģija, drudzis, drebuļi, nogurums, slikta dūša, ēstgribas zudums un kaulu sāpes.

Žokļa osteonekroze

Par žokļa osteonekrozi saņemtie ziņojumi pacientiem, kas tika ārstēti ar bifosfonātiem. Lielākā daļa ziņojumu attiecas uz vēža pacientiem, taču šādi gadījumi novēroti arī pacientiem, kam tiek ārstēta osteoporoze. Žokļa osteonekroze galvenokārt saistīta ar zoba izraušanu un/vai vietēju infekciju (tostarp osteomielītu). Diagnosticēts vēzis, ķīmijterapija, staru terapija, kortikosteroīdu lietošana un slikts mutes dobuma higiēniskais stāvoklis arī tiek uzskatīti par riska faktoriem (skatīt

4.4 apakšpunktu).

Lietojot preparātu ilgstoši žurkām, suņiem un pērtiķiem – gan katru dienu, gan pārmaiņus (ar ilgstošiem zāļu nelietošanas starplaikiem), novēroja jaunu, normālas kvalitātes kaulaudu veidošanos un saglabātu vai palielinātu mehānisko izturību, lietojot pat toksiskas devas. Cilvēkam gan ikdienas, gan pārmaiņus ibandronskābes lietošanas ar 9 – 10 nedēļu zāļu nelietošanas starplaikiem efektivitāte apstiprināta klīniskā pētījumā (MF 4411), kurā ibandronskābei tika pierādīta pretlūzumu darbība.
Dzīvnieku modeļos ibandronskābe izraisīja bioķīmiskas pārmaiņas, kas liecina par no devas atkarīgu kaulaudu rezorbcijas nomākšanu, tostarp samazināja kaulaudu kolagēna sabrukšanas bioķīmisko marķieru (piemēram, dezoksipiridinolīna un krustenisko 1. tipa kolagēna N-telopeptīdu (NTX) koncentrāciju urīnā.
Gan ikdienas, gan pārmaiņus (ar 9 – 10 nedēļu zāļu nelietošanas starplaiku katrā ceturksnī) perorālas devas, kā arī intravenozas ibandronskābes devas pēcmenopauzes vecuma sievietēm izraisīja bioķīmiskas pārmaiņas, kas liecina par devas atkarīgu kaulu rezorbcijas nomākšanu.
21
Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles kaulu slimību ārstēšanai,
5.1 Farmakodinamiskās īpašības
bisfosfonēāti,tasATĶ kods: M05B A06
Darbības mehānismsğistr
Ibandronskābe ir ļoti spēcīgs bisfosfonāts, kas pieder piereslāpekli saturošu bisfosfonātu grupas un darbojas selektīvi uz kaulaudiem, specifiski nomācot ost oklastu darbību un tieši neietekmējot kaula veidošanos. Tā neietekmē osteoklastu veidošanos.navIbandronskābe, mazinot palielināto kaulaudu noārdīšanos sievietēm pēcmenopauzes periodā līdz pirmsmenopauzes līmenim, progresīvi palielina kaulaudu masu un mazina lūzumu rašanās biežumu.
Farmakodinamiskā iedarbība vairs
Ibandronskābes farmakodinamiskā d rbība ir saistīta ar kaulaudu rezorbcijas nomākšanu. In vivo ibandronskābe novērš kaula destrukciju, kas eksperimentāli radīta ar dzimumdziedzeru darbības pārtraukšanu, retinoīdiem, audzlesējiem audzēju ekstraktiem. Jaunām (ātri augošām) žurkām tiek nomākta arī endogēnā kaulaudu r zorbcija, kā rezultātā, salīdzinot ar neārstētiem dzīvniekiem, palielinās normālu kaulauduāmasa.
Dzīvnieku modeļi apstiprina,Z ka ibandronskābe ir ļoti stiprs osteoklastiskās darbības inhibitors. Augošām žurkām nekonstatēja mineralizācijas traucējumus, lietojot devas, kas pat 5000 reižu pārsniedz osteoporozes ārstēšanai nepieciešamo devu.
Par ārstēšanu Bondenza pārdozēšanas gadījumā specifiska informācija nav pieejama.
Ņemot vērā zināšanas par šīs grupas savienojumiem, pārdozēšana, lietojot intravenozi, var izraisīt hipokalcēmiju, hipofosfatēmiju un hipomagniēmiju. Klīniski nozīmīga kalcija, fosfora un magnija līmeņa pazemināšanās serumā jākoriģē, intravenozi ievadot attiecīgi kalcija glikonātu, kālija vai nātrija fosfātu un magnija sulfātu.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Acu iekaisums

Lietojot ibandronskābi, ziņots par acu iekaisuma gadījumiem, piemēram, uveītu, episklerītu un sklerītu. Dažos gadījumos šie traucējumi neizzuda, kamēr netika pārtraukta ibandronskābes lietošana.

Anafilaktiska reakcija/šoks

Ar intravenozi ievadītu ibandronskābi ārstētiem pacientiem aprakstīti anafilaktisku reakciju/šoka gadījumi, arī ar letālu iznākumu.

4.9 Pārdozēšana

16550
Viena gada dati pētījumā BM
Divu gadu dati pētījumā BM 16550
2 gadu randomizētā, dubultmaskētā, multicentru, ne mazākas efektivitātases pētījumā (BM16550)
pēcmenopauzes vecuma sievietēm (1386 sievietes 55 – 80 gadu vecumēā) ar osteoporozi (mugurkaula jostas daļas KMB T-punktu skaits zem –2,5SN sākotnēji) pierāistrdī s, ka Bondenza 3 mg intravenozās injekcijas, kas lietotas ik pēc 3 mēnešiem, ir vismaz tikpat efektīvas kā perorālā ibandronskābe 2,5 mg
lietojot katru dienu. Tas tika pierādīts gan primārajā analīzēğpēc viena gada, gan apstiprinošajā analīzē pēc diviem gadiem (2. tabula).re
Pētījuma BM16550 datu primārā analīze pēc vienanavg da un apstiprinājuma analīze pēc diviem gadiem parādīja, ka 3 mg injekcijas ik pēc 3 mēnešiem devu lietošanas shēma nav sliktāka par 2,5 mg perorālo
ikdienas devu lietošanas shēmu vidējvairsā mugurkaulāja jostas daļas, kopējā gūžas, gūžas kaula kakliņa un kaula paugura KMB palielināšanās ziņā (2. tabula).
2. tabula: Vidējā relatīvā mugurkaula jostas daļas, kopējā gūžas, gūžas kaula kakliņa un kaula paugura KMB pārmaiņas salīdzinājumlesā ar ākotnējo pēc viena ārstēšanas gada (primārā analīze) un diviem
ārstēšanas gadiem (grupa pēc protokola) pētījumā BM 16550. ā Z
Kaulu minerālvielu blīvums (KMB)
Bondenza intravenozās injekcijas pazemināja 1. tipa kolagēna alfa ķēdes C-telopeptīda (CTX) līmeni serumā 3 – 7 dienās no ārstēšanas sākuma un 3 mēnešos pazemināja osteokalcīna līmeni.
Pēc ārstēšanas pārtraukšanas pastiprinātā kaulu rezorbcija, kas saistīta ar pēcmenopauzes osteoporozi, atjaunojās patoloģiskajā pirmsārstēšanas ātrumā.
Kaulu biopsiju histoloģiskajā analīzē pēc pēcmenopauzes vecuma sieviešu ārstēšanas ar ibandronskābi 2,5 mg dienā un pārmaiņus ārstēšanas ar intravenozām devām līdz 1 mg ik pēc 3 mēnešiem divus un trīs gadus konstatēja normālas kvalitātes kaulus bez jebkādām mineralizācijas defektu pazīmēm. Arī pēc divu gadu ārstēšanas ar Bondenza 3 mg injekcijām novēroja paredzēto kaulu apmaiņas samazinājumu, normālu kaulu kvalitāti un nenovēroja mineralizācijas defektus.
Klīniskā efektivitāte
Neatkarīgi riska faktori, piemēram, mazs KMB, vecums, iepriekšēji lūzumi, lūzumi ģimenes anamnēzē, izteikta kaulu noārdīšanās un mazs ķermeņa masas indekss, jāņem vērā, lai atklātu sievietes ar palielinātu osteoporotisku lūzumu risku.
Bondenza 3 mg injekcijas ik pēc 3 mēnešiem

 

 

 

 

 

Vidējā relatīvā pārmaiņa

ibandronskābe

Bondenza

ibandronskābe

Bondenza 3 mg

salīdzinājumā ar sākotnējo

2,5 mg dienā

3 mg injekcijas

2,5 mg dienā

injekcijas ik pēc

% [95 % TI]

 

ik pēc 3

 

3 mēnešiem

(N=377)

mēnešiem

(N=334)

(N=334)

 

 

 

(N=365)

 

 

 

 

 

 

 

Mugurkaulāja jostas daļas

3,8 [3,4, 4,2]

4,8 [4,5, 5,2]

4,8 [4,3, 5,4]

6,3 [5,7, 6,8]

L2-L4 KMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējās gūžas KMB

1,8 [1,5, 2,1]

2,4 [2,0, 2,7]

2,2 [1,8, 2,6]

3,1 [2,6, 3,6]

 

 

 

 

 

Gūžas kaula kakliņa KMB

1,6 [1,2, 2,0]

2,3 [1,9, 2,7]

2,2 [1,8, 2,7]

2,8 [2,3, 3,3]

 

 

 

 

 

Kaula paugura KMB

3,0 [2,6, 3,4]

3,8 [3,2, 4,4]

3,5 [3,0, 4,0]

4,9 [4,1, 5,7]

 

 

 

 

 

Turklāt tika pierādīts, ka Bondenza 3 mg injekcijas ik pēc 3 mēnešiem labāk nekā perorālā ibandronskābe 2,5 mg dienā palielina mugurkaulāja jostas daļas KMB prospektīvi plānotā analīzē pēc viena gada, p<0,001, un pēc diviem gadiem, p<0,001.

Mugurkaulāja jostas daļas KMB: 92,1 % pacientu, kas saņēma 3 mg injekcijas ik pēc 3 mēnešiem, pēc viena gada ārstēšanas KMB palielinājās vai saglabājās (t. i., viņiem novēroja atbildreakciju), salīdzinot ar 84,9 % pacientu, kas saņēma perorāli 2,5 mg dienā (p=0,002). Pēc 2 ārstēšanas gadiem 92,8 % pacientu, kas saņēma 3 mg injekcijas, un 84,7 % pacientu, kas saņēma 2,5 mg perorālo terapiju, mugurkaulāja jostas daļas KMB palielinājās vai saglabājās (p=0,001).

Kopējais gūžas KMB: 82,3 % pacientu, kas saņēma 3 mg injekcijas ik pēc 3 mēnešiem, novēroja atbildes reakciju pēc viena gada, salīdzinot ar 75,1 % pacientu, kas saņēma 2,5 mg dienā perorāli (p=0,02). Pēc 2 gadu ārstēšanas 85,6 % pacientu, kas saņēma 3 mg injekcijas, un 77,0 % pacientu, kas saņēma 2,5 mg perorālo terapiju, kopējās gūžas KMB palielinājās vai saglabājās (p=0,004).

Pacientu daļa, kuriem pēc viena gada palielinājās vai saglabājās KMB gan mugurkaulāja jostas daļā, gan gūžā kopumā, bija 76,2 % 3 mg injekciju ik pēc 3 mēnešiem lietotāju grupā un 67,2 % 2,5 mg dienā iekšķīgi lietotāju grupā (p=0,007). Pēc diviem gadiem 80,1 % un 68,8 % pacientu atbilda šim kritērijam attiecīgi 3 mg ik pēc 3 mēnešiem injekciju grupā un 2,5 mg dienā grupā (p=0,001).

Kaulu apmaiņas bioķīmiskie marķieritas

Klīniski nozīmīgu seruma CTX līmeņa pazemināšanos novēroja visosēm rījumu laikos. Pēc

12 mēnešiem vidējā relatīvā pārmaiņa salīdzinājumā ar sākumstistrāvokli bija –58,6 % intravenozo injekciju pa 3 mg ik pēc 3 mēnešiem lietošanas gadījumā un –62,6 % perorālas 2,5 mg ikdienas

lietošanas gadījumā. Turklāt 64,8 % pacientu, kas saņēma 3ğmg injekcijas ik pēc 3 mēnešiem, tika definēti kā sasnieguši atbildes reakciju (definēta kā pali lināšanās ≥50 % salīdzinājumā ar sākotnējo

līmeni), salīdzinot ar 64,9 % pacientu, kas saņēma 2,5 mg dienā iekšķīgi. Seruma CTX samazinājums

 

 

 

re

saglabājās 2 gadus, vairāk nekā puse pacientu tika uzskatīti par tādiem, kas sasnieguši atbildes reakciju

abās ārstēšanas grupās.

 

nav

 

 

 

 

Ņemot vērā BM 16550 pētījuma rezultātu , Bondenza 3 mg intravenozās injekcijas, ievadītas ik pēc

 

vairs

 

 

3 mēnešiem, varētu vismaz tikpat efektīvi kā perorālā devu lietošanas shēma ar ibandronskābi 2,5 mg dienā novērst lūzumus.

Ibandronskābes 2,5 mg ikdienaslestabletes ā Sākotnējā trīs gadu, randomizZ ētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā lūzumu pētījumā (MF 4411) tika

pierādīta statistiski un medicīniski nozīmīgu jaunu radiogrāfiski morfometrisku un klīnisku mugurkaulāja lūzumu sastopamības mazināšanās (3. tabula). Šai pētījumā ibandronskābi vērtēja, lietojot to iekšķīgi pa 2,5 mg dienā un pa 20 mg pārmaiņus kā izpētes lietošanas shēmu. Ibandronskābi lietoja 60 minūtes pirms dienas pirmās maltītes vai šķidruma uzņemšanas (ievērojot neēšanas periodu pēc devas lietošanas). Pētījumā bija iesaistītas 55 – 80 gadus vecas sievietes, kurām menopauze bija vismaz 5 gadus, kurām mugurkaulāja jostas daļā KMB bija -2-5 SN zem pirmsmenopauzes vidējās vērtības (T-raksturlielums) vismaz vienā skriemelī [L1 – L4] un kurām bija 1 – 4 dominējoši mugurkaulāja lūzumi. Visas pacientes saņēma 500 mg kalcija un 400 SV D vitamīna dienā. Efektivitāti vērtēja 2928 pacientēm. Lietojot 2,5 mg ibandronskābes dienā, konstatēja statistiski un medicīniski nozīmīgu jaunu mugurkaulāja lūzumu sastopamības mazināšanos. Šī shēma mazināja jaunu radiogrāfisku mugurkaulāja lūzumu sastopamību par 62 % (p = 0,0001) 3 gadus ilga pētījuma laikā. Relatīvā riska mazināšanos par 61 % novēroja pēc 2 gadiem (p = 0,0006). Pēc 1 terapijas gada statistiski nozīmīgu atšķirību nesasniedza (p = 0,056). Pretlūzumu iedarbība saglabājās visu pētījuma laiku. Laika gaitā nekonstatēja iedarbības pavājināšanos.

Pēc 3 gadiem nozīmīgi samazinājās arī klīnisku mugurkaulāja lūzumu sastopamība – par 49 %

(p = 0,011). Nozīmīgo ietekmi uz mugurkaulāja lūzumiem apstiprināja arī statistiski nozīmīga auguma saīsināšanās mazināšanās, salīdzinot ar placebo (p < 0,0001).

3. tabula: 3 gadus ilga lūzumu pētījuma MF 4411 rezultāti (%, 95 % TR)

 

Placebo

ibandronskābe 2,5 mg dienā

 

(N = 974)

(N = 977)

Relatīvā riska mazināšanās

 

62 % (40,9, 75,1)

Jauni morfometriski mugurkaulāja

 

 

lūzumi

 

 

Jaunu morfometrisku mugurkaulāja

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2, 6,2)

lūzumu sastopamība

 

 

Klīnisku mugurkaulāja lūzumu

 

49 %

relatīvā riska mazināšanās

 

(14,03, 69,49)

Klīniska mugurkaulāja lūzuma

5,33 %

2,75 %

sastopamība

(3,73, 6.92)

(1,61, 3,89)

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

salīdzinot ar sākotnējo līmeni

 

 

mugurkaulāja jostas daļā

 

 

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

-0,69 %

3,36 %

salīdzinot ar sākotnējo līmeni visā

(-1,0, -0,4)

(3,0, 3,7)

gūžā

 

 

Ibandronskābes terapeitisko iedarbību papildus vērtēja, veicot pacientutasp kšgrupas analīzi, kuriem pētījuma sākumā KMB mugurkaulāja jostas daļā T-raksturlielums bijaēzem – 2,5 (4. tabula). Mugurkaulāja lūzumu riska mazināšanās bija ļoti līdzīga tai, kādu nov roja vispārējā populācijā.

4. tabula: 3 gadus ilga lūzumu pētījuma MF 4411 rezultāti (%, 95 % TR) pacientiem, kuriem pētījuma

sākumā KMB T-raksturlielums bija zem – 2,5

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

 

ibandronskābe 2,5 mg dienā

 

 

 

(N = 587)

 

 

 

(N = 575)

 

Relatīvā riska mazināšanās

 

nav

 

 

 

59 % (34,5, 74,3)

 

Jauni morfometriski mugurkaulāja

 

 

 

 

 

 

lūzumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunu morfometrisku mugurkaulāja

12,54 % (9,53, 15,55)

 

 

5,36 % (3,31, 7,41)

 

lūzumu sastopamība

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Klīnisku mugurkaulāja lūzumu

 

 

 

 

 

50 % (9,49, 71,91)

 

relatīvā riska mazināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Klīniska mugurkaulāja lūzuma

6,97 % (4,67, 9,27)

 

 

3,57 % (1,89, 5,24)

 

sastopamība

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

1,13 % (0,6, 1,7)

 

 

7,01 % (6,5, 7,6)

 

salīdzinot ar sākotnējo līmeni

 

 

 

 

 

 

 

mugurkaulāja jostas daļā

 

 

 

 

 

 

 

 

KMB – vidējās pārmaiņas 3. gadā,

-0,70 % (-1,1, -0,2)

 

 

3,59 % (3,1, 4,1)

 

salīdzinot ar sākotnējo līmeni visā

 

 

 

 

 

 

 

gūžā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF4411 pētījuma kopējā pacientu populācijā nenovēroja ne-mugurkaulāja lūzumu samazināšanos, tomēr ibandronskābes lietošana katru dienu bija efektīva augsta riska apakšgrupā (gūžas kaula kakliņa KMB T-raksturlielums < -3,0), kur novēroja ne-mugurkaulāja lūzuma riska samazināšanos par 69 %.

Lietojot ibandronskābes 2,5 mg tabletes dienā perorāli, progresīvi palielinājās KMB mugurkaulājā un ne-mugurkaulāja vietās.

KMB palielināšanās mugurkaulāja jostas daļā pēc 3 gadiem bija 5,3 %, salīdzinot ar placebo, un 6,5 %, salīdzinot ar pētījuma sākumu. Palielinājums gūžā, salīdzinot ar pētījuma sākumu, bija 2.8 % gūžas kaula kakliņā, 3,4 % visā gūžā un 5,5 % kaula paugurā.

Kaulu noārdīšanās bioķīmiskie marķieri (piemēram, CTX urīnā un osteokalcīns serumā) mazinājās paredzētajā veidā līdz pirmsmenopauzes līmenim un maksimālais samazinājums tika sasniegts 3 – 6 mēnešu laikā, lietojot 2,5 mg ibandronskābi dienā.

Klīniski nozīmīgu kaula rezorbcijas bioķīmisko marķieru samazināšanos par 50 % novēroja jau 1 mēnesi pēc ārstēšanas uzsākšanas ar 2,5 mg ibandronskābes.

Pediatriskā populācija (skatīt 4.2 apakšpunktu un 5.2 apakšpunktu)

Bondenza lietošana nav pētīta pediatriskā populācijā, tādēļ nav pieejami dati par efektivitāti un drošumu šai pacientu grupai.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Ibandronskābes primārā farmakoloģiskā ietekme uz kaulu nav tieši saistīta ar tās koncentrāciju plazmā, kā konstatēts dažādos pētījumos dzīvniekiem un cilvēkiem.

Pēc intravenozas 0,5 – 6 mg ievadīšanas ibandronskābes koncentrācija plazmā palielinās proporcionāli devai.

Uzsūkšanās

tas

Nav piemērojama.

Sadalījums

Pēc sākotnējas sistēmiskas iedarbības ibandronskābe ātri saistā

ē

kaulaudos vai tiek izvadīta ar urīnu.

Cilvēkam šķietamais terminālais izkliedes tilpums ir vismaz 90 l un aprēķinātā devas daļa, kas

sasniedz kaulu, ir 40 – 50 % no cirkulējošās devas. Ar olbaltumiem cilvēka plazmā saistās aptuveni

 

istr

ğ

85 – 87 % (noteikts in vitro terapeitiskā koncentrācijā), un tādēļ mijiedarbības iespēja ar citiem

medicīniskiem produktiem izstumšanas dēļ no saistīšanās vietām ar olbaltumiem ir maza.

re

 

Biotransformācija

 

Nav pierādījumu, ka ibandronskābe tiktu metabolizēta dzīvnieku vai cilvēka organismā.

 

nav

Eliminācijavairs

Ibandronskābe tiek izvadīta no asinsrites, uzsūcoties kaulos (pēcmenopauzes vecuma sievietēm aprēķināts, ka tas ir 40 – 50 %), atlikušais daudzums tiek izvadīts nemainītā veidā caur nierēm.

Novērotā šķietamā pusperioda robežas ir plašas, šķietamais terminālais pusperiods parasti ir 10 –

les

pārsvarā ir pētījuma ilguma, izmantotās devas un analīzes

72 stundas. Aprēķinātie raksturlielumiā

metodes jutības funkcija,Ztāpēc patiesais terminālais pusperiods, domājams, ir stipri garāks – tāpat kā citiem bifosfonātiem. Sākotnējais līmenis plazmā ātri samazinās līdz 10 % no maksimālās koncentrācijas 3 un 8 stundu laikā attiecīgi pēc intravenozas vai perorālas lietošanas.

Ibandronskābes kopējais klīrenss ir mazs, vidēji 84 – 160 ml/min. Nieru klīrenss (aptuveni 60 ml/min veselām sievietēm pēcmenopauzes periodā ) veido 50 – 60 % no kopējā klīrensa un ir saistīts ar kreatinīna klīrensu. Uzskata, ka atšķirība starp šķietamo kopējo un nieru klīrensu atspoguļo saistīšanos kaulos.

Sekrēcija neietver: zināmas skābas vai bāziskas transportsistēmas, kas iesaistītas citu aktīvo vielu izvadīšanā. Bez tam ibandronskābe neinhibē galvenos cilvēka aknu P450 izoenzīmus un žurkām neinducē aknu citohroma P450 sistēmu.

Farmakokinētika īpašās klīniskās situācijās

Dzimums

Ibandronskābes farmakokinētika vīriešiem un sievietēm ir līdzīga.

Rase

Nav pierādījumu par klīniski nozīmīgām ibandronskābes izplatības atšķirībām starp aziātiem un baltās rases pārstāvjiem. Pieejami ierobežoti dati par āfrikāniskas cilmes pacientiem.

Pacienti ar pavājinātu nieru darbību

Ibandronskābes nieru klīrenss pacientiem ar dažādas pakāpes nieru mazspēju ir lineāri saistīts ar kreatinīna klīrensu (KLkr).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (KLkr 30 ml/min vai lielāks) devas pielāgošana nav nepieciešama.

Cilvēkiem ar smagu nieru mazspēju (KLkr < 30 ml/min), kuri saņēma iekšķīgi 10 mg ibandronskābes dienā 21 dienu, koncentrācija plazmā bija 2 – 3 reizes augstāka nekā cilvēkiem ar normālu nieru darbību, un ibandronskābes kopējais klīrenss bija 44 ml/min. Pēc 0,5 mg ibandronskābes intravenozas ievadīšanas kopējais, nieru un ne-nieru klīrenss cilvēkiem ar smagu nieru mazspēju samazinājās attiecīgi par 67 %, 77 % un 50 %, bet pastiprinātas iedarbības dēļ panesamība nepasliktinājās. Nepietiekamas klīniskās pieredzes dēļ Bondenza nav ieteicams lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju (skatīt 4.2 un 4.4 apakšpunktu). Ibandronskābes farmakokinētika tika vērtēta tikai nelielam skaitam pacientu ar nieru slimībām terminālā stadijā, ko ārstē ar hemodialīzi, tāpēc ibandronskābes farmakokinētika pacientiem, kuriem netiek veikta hemodialīze, nav zināma. Nelielā pieejamo datu apjoma dēļ ibandronskābi nedrīkst lietot visiem pacientiem ar nieru slimībām terminālā.

 

ē

Pacienti ar pavājinātu aknu darbību (skatīt 4.2 apakšpunktu)

tas

Nav datu par ibandronskābes farmakokinētiku pacientiem ar pavājinātu aknu darbību. Aknām nav

lielas nozīmes ibandronskābes klīrensa veidošanā, jo tā netiek metabolizēta, bet izvadīta ekskrēcijas

 

 

ğ

veidā caur nierēm un saistoties kaulos. Tādēļ pacientiem ar pavistrājinātu aknu darbību deva nav

jāpielāgo.

nav

re

 

Gados vecāki cilvēki (skatīt 4.2 apakšpunktu)

 

 

 

Veicot daudzpusīgu analīzi, nekonstatēja, ka vecums ir kāda pētītā farmakokinētiskā raksturlieluma

Pediatriskā populācija (skatīt 4.2 apakšpunktu un 5.1 apakšpunktu)

neatkarīgs riska faktors. Tā kā nieru darbība pavājinās līdz ar vecumu, nieru darbība ir vienīgais faktors, kas jāņem vērā (skatīt nodaļuvairspar pavājinātu nieru darbību).

Nav datu par Bondenza lietošanulesšīm vecuma grupām.

5.3 Preklīniskie dati parādrošumu

Toksisku iedarbību, piemZēram, nieru bojājuma pazīmes suņiem, novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniski šie efekti nav būtiski.

Mutaģenēze/Kanceroģenēze

Kancerogēnas īpašības nekonstatēja. Genotoksicitātes testos ibandronskābei ģenētisku iedarbību nekonstatēja.

Reproduktīvā toksicitāte

Specifiski pētījumi par 3 mēnešu lietošanas shēmu nav veikti. Pētījumos ar ikdienas i.v. dozēšanas shēmu žurkām un trušiem ibandronskābes tiešu toksisku ietekmi uz augli vai teratogēnu iedarbību nekonstatēja. F1 pēcnācējiem žurkām bija samazināts ķermeņa masas pieaugums. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, perorāli lietojot 1 mg/kg un lielākas dienas devas, ietekme uz fertilitāti bija palielināts grūsnības pārtraukšanas gadījumu biežums pirmsimplantācijas periodā. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, intravenozi ievadot 0,3 un 1 mg/kg dienas devu, ibandronskābe samazināja spermatozoīdu skaitu un samazināja auglību, ievadot tēviņiem 1 mg/kg un mātītēm

1,2 mg/kg dienas devu. Reproduktīvās toksicitātes pētījumos citas žurkām novērotās ibandronskābes blakusparādības bija atbilstošas bisfosfonātu grupai. Tās ietver samazinātu implantācijas gadījumu

2 gadi.
Bondenza šķīdumu injekcijām nedrīkst samaisīt ar kalciju saturošiem šķīdumiem vai citām intravenozi ievadāmām zālēm.
Nātrija hlorīds Ledus etiķskābe
Nātrija acetāta trihidrāts Ūdens injekcijām

skaitu, ietekmi uz dabiskām dzemdībām (dzemdību darbības traucējumi) un iekšējo orgānu pārmaiņu biežuma palielināšanos (nieru bļodiņas urīnvada sindroms).

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

6.2Nesaderība

6.3Uzglabāšanas laiks

tas

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 

 

 

 

ē

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

ğistr

6.5 Iepakojuma veids un saturs

 

 

 

re

 

 

 

Pilnšļirces (5 ml) korpuss pagatavots no bezkrās ina 1. hidrolītiskās klases stikla, tai ir pelēkas

 

 

nav

 

 

gumijas virzuļa aizbāznis un vāciņš, kas pagatavots no butilgumijas, kas pārklāta ar fluora sveķiem,

satur 3 ml šķīduma injekcijām.

 

 

 

 

Iepakojumā ir 1 pilnšļirce un 1 adata injekc jām vai 4 pilnšļirces un 4 adatas injekcijām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

 

 

vairs

 

 

 

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

 

 

les

ās infūzijas sistēmā, infūzijas šķīdums drīkst būt tikai vai nu

Ja zāles ievada jau esošā intravenozā

fizioloģiskais šķīdums, Zvai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdums. Tas attiecas arī uz šķīdumiem, ko

izmanto savienojuma un citu iekārtu skalošanai.

 

 

Jebkuru neizmantoto šķīdumu injekcijām, šļirci un injekciju adatu jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Jāsamazina zāļu nokļūšana apkārtējā vidē.

Stingri jāievēro šie norādījumi par šļirču un citu medicīnisku asu priekšmetu lietošanu un iznīcināšanu:

adatas un šļirces nekad nedrīkst lietot atkārtoti;

lieciet visas izlietotās adatas un šļirces asām lietām paredzētā tvertnē (izmešanai paredzētā necaurduramā tvertnē);

uzglabājiet šo tvertni bērniem nepieejamā vietā;

izlietoto aso lietu tvertni nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem;

iznīciniet pilnu tvertni saskaņā ar vietējām prasībām vai pēc Jūsu veselības aprūpes speciālista norādījumiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/266/005

EU/1/03/266/006

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 23. februāris 2004

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 20. februāris 2009

 

ē

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

tas

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http:/www.ema.europa.eu/

 

 

 

ğ

 

 

 

re

istr

 

 

 

nav

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas