Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bosulif (bosutinib (as monohydrate)) – Lietošanas instrukcija - L01XE14

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBosulif
ATĶ kodsL01XE14
Vielabosutinib (as monohydrate)
RažotājsPfizer Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bosulif 100 mg apvalkotās tabletes Bosulif 500 mg apvalkotās tabletes bosutinib

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Bosulif un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Bosulif lietošanas

3.Kā lietot Bosulif

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Bosulif

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Bosulif un kādam nolūkam to lieto

Bosulif satur aktīvo vielu – bosutinibu. To lieto, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar leikozes veidu, ko sauc par Filadelfijas hromosomas pozitīvu (Ph-pozitīvu) hronisku mieloleikozi (HML), un kuriem iepriekš lietotās zāles nav iedarbojušās vai nav bijušas piemērotas. Ph-pozitīvā HML ir asins vēzis, kas liek organismam veidot pārāk daudz noteikta veida leikocītu, kurus sauc par granulocītiem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā Bosulif darbojas vai kādēļ Jums ir parakstītas šīs zāles, jautājiet savam ārstam.

2. Kas Jums jāzina pirms Bosulif lietošanas

Nelietojiet Bosulif šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret bosutinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja ārsts ir teicis, ka Jums ir aknu bojājums un tās nedarbojas normāli.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Bosulif lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

-ja Jums ir vai agrāk ir bijuši aknu darbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijuši aknu darbības traucējumi, tajā skaitā jebkāda veida hepatīts (aknu infekcija vai iekaisums), vai kāda no šādām pazīmēm un simptomiem, kas liecina par aknu darbības traucējumiem: nieze, dzeltenas acis vai āda, tumšs urīns, sāpes vai diskomforts labajā paribē. Ārstam jāveic asins analīzes aknu darbības pārbaudei pirms Jūs sākat ārstēšanos ar Bosulif un pirmajos trīs ārstēšanās mēnešos, kā arī tad, kad tas klīniski nepieciešams;

-ja Jums ir caureja vai vemšana. Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas kāda no šādām pazīmēm vai simptomiem: biežāka vēdera izeja nekā parasti, biežākas vemšanas epizodes, asinis atvemtajās masās, izkārnījumos vai urīnā, vai melni izkārnījumi (darvas krāsā). Vaicājiet ārstam, vai Jūsu lietotās zāles pret vemšanu nepalielina sirds aritmijas risku. Sevišķi svarīgi to jautāt, ja sliktās dūšas un/vai vemšanas novēršanai gribat lietot zāles, kas satur domperidonu. Sliktas dūšas vai vemšanas ārstēšana ar šīm zālēm, lietojot vienlaicīgi ar Bosulif, var palielināt bīstamu sirds aritmiju rašanās risku;

-ja Jums ir asiņošana. Pastāstiet ārstam, ja Jums parādās neparasta asiņošana vai bez iemesla veidojas zilumi;

-ja Jums rodas infekcija. Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas tādi simptomi kā drudzis, urinācijas traucējumi, piemēram, dedzinoša sajūta urinējot, vai parādās klepus, vai iekaist kakls, kas iepriekš nav novērots;

-ja Jums ir šķidruma aizture. Pastāstiet ārstam, ja Bosulif lietošanas laikā Jums parādās simptomi, kas liecina par šķidruma aizturi, proti, potīšu, pēdu vai kāju tūska, vai apgrūtināta elpošana, sāpes krūtīs vai klepus (šīs pazīmes var liecināt par šķidruma krāšanos plaušās vai krūškurvī);

-ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, piemēram, aritmija vai elektriskā impulsa pārvades traucējums, ko sauc par „pagarinātu QT intervālu”. Tas ir svarīgi vienmēr, bet it īpaši, ja Jums ir bieža vai ilgstoša caureja. Ja, ārstējoties ar Bosulif, Jūs ģībstat (zaudējat samaņu) vai Jums rodas neritmiska sirdsdarbība, nekavējoties informējiet par to ārstu, jo tas var liecināt par nopietnu sirdsdarbības traucējumu;

-ja Jums teikts, ka Jums ir nieru darbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir biežāka urinācija ar lielāku daudzumu bālas krāsas urīna vai retāka urinācija ar nelielu daudzumu tumšas krāsas urīna. Pastāstiet ārstam, ja Jūs zaudējat svaru vai Jums sāk pietūkt pēdas, potītes, kājas, plaukstas vai seja;

-ja Jums kādreiz ir bijusi vai šobrīd varētu būt B hepatīta vīrusa infekcija. Tas ir tādēļ, ka Bosulif var izraisīt B hepatīta atkārtošanos, kas dažos gadījumos var izraisīt nāvi. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts rūpīgi izmeklēs pacientus, vai viņiem nav šīs infekcijas pazīmju;

-ja Jums ir vai ir bijuši aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas sāpes vai nepatīkama sajūta vēderā;

-ja Jums ir kāds no šādiem simptomiem: nopietni ādas izsitumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums parādās jebkuras no šīm pazīmēm vai simptomiem: sāpīgi sarkani vai violeti izsitumi, kas izplatās un veido pūšļus, un/vai uz gļotādas (piemēram, mutē un uz lūpām) sāk parādīties citi bojājumi;

-ja Jūs pamanāt jebkuru no šādiem simptomiem: sāpes sānā, asinis urīnā vai samazināts urīna daudzums. Kad slimība ir ļoti smaga, organisms var nespēt izvadīt visas mirstošo vēža šūnu atkritumvielas. To sauc par audzēja sabrukšanas sindromu, un tas var izraisīt nieru mazspēju un sirds funkcijas traucējumus 48 stundu laikā pēc pirmās Bosulif devas. Ārsts par to zinās un parūpēsies, lai Jūs saņemtu pietiekami daudz šķidruma un Jums būtu nozīmētas citas zāles tā novēršanai.

Bērni un pusaudži

Bosulif nav ieteicamas pacientiem, jaunākiem par 18 gadiem. Šīs zāles bērniem un pusaudžiem nav pētītas.

Citas zāles un Bosulif

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, kuras var iegādāties bez receptes, vitamīnus un augu valsts līdzekļus. Dažas zāles var ietekmēt Bosulif līmeni Jūsu organismā. Pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles, kas satur tālāk minētās aktīvās vielas.

Bosulif blakusparādību risku var palielināt šādas zāles:

-ketokonazols, itrakonazols, vorikonazols, posakonazols un flukonazols, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

-klaritromicīns, telitromicīns, eritromicīns un ciprofloksacīns, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

-nefazodons, ko lieto depresijas ārstēšanai;

-mibefradils, diltiazems un verapamils, ko lieto asinsspiediena pazemināšanai cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu;

-ritonavīrs, lopinavīrs/ritonavīrs, indinavīrs, nelfinavīrs, sahinavīrs, atazanavīrs, amprenavīrs, fosamprenavīrs un darunavīrs, ko lieto cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV)/AIDS ārstēšanai;

-boceprevīrs un telaprevīrs, ko lieto C hepatīta ārstēšanai;

-aprepitants, ko lieto, lai novērstu un kontrolētu sliktu dūšu (nelabumu) un vemšanu;

-imatinibs, ko lieto noteikta leikozes veida ārstēšanai;

-krizotinibs, ko lieto nesīkšūnu plaušu vēža (plaušu vēža veida) ārstēšanai.

Bosulif efektivitāti var samazināt šādas zāles:

-rifampicīns, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai;

-fenitoīns un karbamazepīns, ko lieto epilepsijas ārstēšanai;

-bosentāns, ko lieto asinsspiediena pazemināšanai cilvēkiem ar augstu asinsspiedienu (hipertensiju);

-nafcilīns, antibiotika, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

-asinszāle (ārstniecības augs, no kura pagatavotos līdzekļus var iegādāties bez ārsta receptes), ko lieto depresijas ārstēšanai;

-efavirenzs un etravirīns, ko lieto HIV infekcijas/AIDS ārstēšanai;

-modafinils, ko lieto dažu miega traucējumu ārstēšanai.

Šīs zāles jāizvairās lietot, ārstējoties ar Bosulif. Ja Jūs kādas no tām lietojat, pastāstiet to ārstam. Ārsts var mainīt šo zāļu devu, mainīt Bosulif devu vai parakstīt Jums citas zāles.

Jūsu sirds ritmu var ietekmēt šādas zāles:

-amiodarons, dizopiramīds, prokainamīds, hinidīns un sotalols, ko lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai;

-hlorohīns, halofantrīns, ko lieto malārijas ārstēšanai;

-klaritromicīns un moksifloksacīns- antibiotiskie līdzekļi, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

-haloperidols, ko lieto psihiskas slimības, piemēram, šizofrēnijas ārstēšanai;

-domperidons, ko lieto, lai novērstu sliktu dūšu un vemšanu, kā arī piena izdales stimulēšanai;

-metadons, ko lieto sāpju novēršanai.

Šīs zāles jālieto piesardzīgi, ārstējoties ar Bosulif. Ja Jūs lietojat kādas no tām, pasakiet to ārstam.

Šeit uzskaitītās zāles var nebūt vienīgās, kas mijiedarbojas ar Bosulif.

Bosulif lietošana kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet Bosulif kopā ar greipfrūtiem vai greipfrūtu sulu, jo tie var paaugstināt blakusparādību rašanās risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pārrunājiet ar ārstu kontracepciju, ja pastāv iespēja, ka Jums iestājas grūtniecība. Vemšana un caureja var samazināt perorālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti.

Bosulif var kaitēt vēl nedzimušajam bērnam, tādēļ grūtniecības laikā to nedrīkst lietot, izņemot gadījumus, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Ja Jums ir grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ja barojat bērnu ar krūti, pasakiet to ārstam. Nebarojiet bērnu ar krūti, ja Jūs lietojat Bosulif, jo tas var kaitēt bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Jums ir reibonis, neskaidra redze vai jūtat neierastu nogurumu, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, līdz šīs blakusparādības izzūd.

3.Kā lietot Bosulif

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Bosulif Jums nozīmēs tikai ārsts, kuram ir pieredze leikozes ārstēšanai paredzēto zāļu lietošanā.

Deva un lietošanas veids

Ieteicamā deva ir 500 mg vienu reizi dienā. Gadījumā, ja Jums ir vidēji smagi vai smagi nieru darbības traucējumi, ārsts devu samazinās līdz 400 mg vienu reizi dienā, ja nieru darbības traucējumi ir vidēji smagi, un līdz 300 mg vienu reizi dienā, ja ir smagi nieru darbības traucējumi. Ārsts var pielāgot Jums devu, izmantojot 100 mg tabletes, atkarībā no tā, kāds ir Jūsu vispārējais stāvoklis, kā Jūs reaģējat uz ārstēšanu un/vai kādas blakusparādības Jums radušās. Lietojiet zāles no rīta kopā ar ēdienu. Tableti(- es) norijiet veselu(-as), uzdzerot ūdeni.

Ja esat lietojis Bosulif vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu vai lielāku devu nekā noteikts, nekavējoties dodieties pie ārsta. Ja iespējams, parādiet ārstam zāļu kastīti vai šo lietošanas instrukciju. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Bosulif

Nākamo devu lietojiet nākošajā dienā parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Bosulif

Nepārtrauciet lietot Bosulif, ja vien ārsts nav licis to darīt. Ja Jūs nevarat lietot zāles tā, kā ārsts parakstījis, vai Jums liekas, ka tās Jums vairs nav vajadzīgas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu, ja rodas jebkāda no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām (skatīt arī 2. punktu „Kas Jums jāzina pirms Bosulif lietošanas”).

Asinsreces traucējumi. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas asiņošana, drudzis vai viegli veidojas zilumi (Jums var būt asins vai limfātiskās sistēmas traucējumi).

Aknu darbības traucējumi. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas kāds no šādiem simptomiem: nieze, dzelteni acu āboli vai āda, tumšs urīns, sāpes vai diskomforts labajā paribē, vai drudzis.

Kuņģa-zarnu darbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas sāpes vēderā, dedzināšana (grēmas), caureja, aizcietējums, slikta dūša vai vemšana.

Sirdsdarbības traucējumi. Pastāstiet ārstam, ja Jums ir tādi sirdsdarbības traucējumi kā, piemēram, elektriskā impulsa pārvades traucējums, ko sauc par „pagarinātu QT intervālu, vai ja Bosulif lietošanas laikā Jums ir bijis ģībonis (zaudējāt samaņu) vai ir radusies neritmiska sirdsdarbība.

B Hepatīta infekcijas atkārtošanās (reaktivācija), ja iepriekš bijis B hepatīts (aknu infekcija).

Smagas ādas reakcijas. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas kāds no šādiem simptomiem: sāpīgi sarkani vai violeti izsitumi, kas izplatās un veido pūšļus, un/vai uz gļotādas (piemēram, mutes vai lūpām) sāk parādīties citi bojājumi.

Blakusparādības, kas var rasties Bosulif lietošanas laikā, ir šādas.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-trombocītu, sarkano asins šūnu un/vai neitrofilo leikocītu (balto asins šūnu veids) skaita samazināšanās;

-mazs balto asins šūnu skaits (leikopēnija);

-caureja, vemšana, sāpes vēderā, slikta dūša;

-drudzis, plaukstu, pēdu vai sejas pietūkums, nogurums, vājums;

-elpceļu infekcija;

-izmaiņas asins analīzēs, ar kurām nosaka, vai Bosulif ietekmē Jūsu aknas;

-ēstgribas pavājināšanās;

-sāpes locītavās;

-galvassāpes;

-ādas izsitumi, kas var būt niezoši un/vai pa visu ķermeni;

-klepus.

Biežas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

-drudzis samazināta leikocītu skaita dēļ (febrilā neitropēnija);

-kuņģa kairinājums (gastrīts);

-sāpes krūtīs, sāpes;

-aknu toksisks bojājums, aknu funkcijas traucējumi, ieskaitot aknu bojājumu;

-alerģiska reakcija;

-plaušu infekcija (pneimonija), gripa, bronhīts, nazofaringīts;

-izmaiņas asins analīzēs, ar kurām nosaka, vai Bosulif ietekmē nieres un/vai aizkuņģa dziedzeri;

-sirds ritma traucējumi, kas rada noslieci uz ģīboni, reiboni un sirdsklauvēm;

-asinsspiediena paaugstināšanās;

-augsts kālija līmenis asinīs, zems fosfora līmenis asinīs, pārmērīgs šķidruma zudums (organisma dehidratācija);

-sāpes mugurā, sāpes muskuļos;

-nestabilitātes sajūta (reibonis), izmainīta garšas sajūta (disgeizija);

-nieru mazspēja;

-šķidrums plaušās (izsvīdums pleirā);

-elpas trūkums;

-nieze, nātrene, pinnes.

Retākas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):

-akūts aizkuņģa dziedzera iekaisums (akūts pankreatīts);

-aknu bojājums;

-dzīvībai bīstama alerģiska reakcija (anafilaktiskais šoks);

-akūta nieru mazspēja, nieru darbības traucējumi;

-šķidruma uzkrāšanās plaušās (akūta plaušu tūska);

-elpošanas mazspēja;

-paaugstināts asins spiediens plaušu artērijās (plaušu hipertensija);

-alerģiskas reakcijas izraisīti smagi ādas bojājumi (multiformā eritēma), eksfoliatīvi izsitumi (ādas zvīņošanās, lobīšanās), ādas izsitumi;

-ievērojami samazināts granulocītu skaits (balto asins šūnu veids);

-zvanīšana ausīs (tinnīts);

-asiņošana no kuņģa vai zarnām;

-iekaisums maisveida apvalkā, kas aptver sirdi (perikardīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Bosulif

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP” un „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

-Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka iepakojums ir bojāts vai kāds to atvēris.

-Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bosulif satur

-Aktīvā viela ir bosutinibs. Pieejamas dažāda stipruma Bosulif tabletes.

Bosulif 100 mg: katra apvalkotā tablete satur 100 mg bosutiniba (monohidrāta veidā). Bosulif 500 mg: katra apvalkotā tablete satur 500 mg bosutiniba (monohidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas: mikrokristāliska celuloze (E460), kroskarmelozes nātrija sāls (E468), poloksamērs 188, povidons (E1201) un magnija stearāts (E470b). Tabletes apvalkā: polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3350, talks (E553b) un dzeltenais dzelzs oksīds (E172, Bosulif 100 mg tabletei) vai sarkanais dzelzs oksīds (E172, Bosulif 500 mg tabletei).

Bosulif ārējais izskats un iepakojums

Bosulif 100 mg ir dzeltenas, abpusēji izliektas, ovālas formas apvalkotas tabletes, kam vienā pusē iespiests „Pfizer” un otrā pusē – „100”.

Bosulif 100 mg pieejams blisteros ar 14 vai 15 tabletēm. Katrā kastītē ir 28 vai 30 tabletes (2 blisteri) vai 112 tabletes (8 blisteri).

Bosulif 500 mg ir sarkanas, abpusēji izliektas, ovālas formas apvalkotas tabletes, kam vienā pusē iespiests „Pfizer” un otrā pusē – „500”.

Bosulif 500 mg pieejams blisteros ar 14 vai 15 tabletēm. Katrā kastītē ir 28 vai 30 tabletes (2 blisteri).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

Freiburg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel.: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E. Τ λ: +30 210 6785 800

España

Pfizer, S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 21220174

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tel.:+48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Innovations AB

Tηλ+357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550 52000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Šīs zāles ir reģistrētas „ar nosacījumiem”.

Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz reizi gadā pārbaudīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo lietošanas instrukciju.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas