Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Lietošanas instrukcija - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBretaris Genuair
ATĶ kodsR03BB
Vielaaclidinium bromide, micronised
RažotājsAstraZeneca AB

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Bretaris Genuair 322 mikrogrami inhalācijas pulveris

Aclidinium (aclidinium bromide)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par je bkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Bretaris Genuair un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Bretaris Genuair lietošanas

3.Kā lietot Bretaris Genuair

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Bretaris Genuair

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

7.Genuair inhalators: lietošanas instrukcija

1.Kas ir Bretaris Genuair un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Bretaris Genuair

Bretaris Genuair aktīvā sastāvdaļa ir aklidīnija bromīds, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par bronhodilatatoriem. Bronhodilatatori atslābina elpceļus un notur bronhiolas atvērtas. Bretaris Genuair ir sausā pulvera inhalators, kas izmanto Jūsu elpu, lai nogādātu zāles tieši Jūsu plaušās. Tas atvieglo elpošanu hroniskas obstruktīvās plaušu slimības (HOPS) pacientiem.

Kādam nolūkam lieto Bretaris Genuair

Bretaris Genuair ir indicētas elpceļu atvēršanai un HOPS - nopietnas, ilgstošas plaušu slimības, kurai raksturīgas elpošanas grūtības-simptomu atvieglošanai. Regulāra Bretaris Genuair lietošana var Jums palīdzēt, kad Jums turpinās ar Jūsu slimību saistīts elpas trūkums, un tās palīdzēs samazināt slimības ietekmi uz Jūsu ikdienas dzīvi.

2. Kas Jums jāzina pirms Bretaris Genuair lietošanas

Nelietojiet Bretaris Genuair šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret aklidīnija bromīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Bretaris Genuair lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

-ja Jums nesen ir bijuši sirdsdarbības traucējumi;

-ja Jūs redzat oreolus ap gaismām vai krāsainiem attēliem (glaukoma);

-ja Jums ir palielināta prostata, urinēšanas traucējumi vai urīnpūšļa blokāde.

Bretaris Genuair ir indicēts uzturošajai ārstēšanai un, tās nedrīkst lietot pēkšņas elpas trūkuma lēkmes vai sēkšanas ārstēšanai. Ja Jūsu HOPS simptomi (elpas trūkums, sēkšana vai klepus) neuzlabojas vai pasliktinās, sazinieties ar ārstu cik vien drīz iespējams.

Sausa mute, ko novēro, lietojot tādas zāles kā Bretaris Genuair, lietojot ilgākā laika periodā, var izraisīt zobu bojājumu. Tāpēc, lūdzu, atcerieties pievērst uzmanību mutes higiēnai.

Pārtrauciet lietot Bretaris Genuair un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības:

-ja tūlīt pēc šo zāļu lietošanas Jums ir spiedoša sajūta krūškurvī, klepus, sēkšana vai elpas trūkums. Tās var būt bronhospazmu pazīmes.

Bērni un pusaudži

Bretaris Genuair nedrīkst lietot bērni vai pusaudži, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Bretaris Genuair

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Informējiet savu ārstu, ja esat lietojis vai lietojat līdzīgas zāles elpošanas traucējumiem, piemēram, zāles, kas satur tiotropiju, ipratropiju. Jautājiet savam ārstam vai farmaceitam, ja neesat pārliecināts. Nav ieteicams lietot Bretaris Genuair kopā ar šīm zālēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūs nedrīkstat lietot Bretaris Genuair, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai barojat ar krūti, ja vien ārsts to nav licis darīt.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Bretaris Genuair var nedaudz ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Šīs zāles var izraisīt galvassāpes, reiboņus vai neskaidru redzi. Ja rodas kāds no šiem simptomiem, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, līdz galvassāpes un reibonis pāriet un redze atgriežas normālā stāvoklī.

Bretaris Genuair satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Bretaris Genuair

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena inhalācija divreiz dienā, no rīta un vakarā.

Bretaris Genuair iedarbība ilgst 12 stundas, tāpēc Jums jācenšas lietot Bretaris Genuair inhalatoru vienā un tajā pašā laikā katru rītu un vakaru. Tas nodrošinās, ka Jūsu ķermenī vienmēr būs pietiekams zāļu daudzums, lai palīdzētu Jums elpot vieglāk dienā un naktī. Tas arī palīdzēs atcerēties to lietot.

Ieteicamo devu var lietot gados vecāki cilvēki un pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem. Nav nepieciešama devas pielāgošana.

HOPS ir ilgstoša slimība, tāpēc ir ieteicams lietot Bretaris Genuair katru dienu, divreiz dienā un ne tikai

tad, kad novērojat elpošanas traucējumus vai citus HOPS simptomus.

Skatīt 7. punktu lietošanas instrukcijas beigās par Genuair inhalatora lietošanu. Ja neesat pārliecināts par to, kā lietot Bretaris Genuair, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs varat lietot Bretaris Genuair jebkurā laikā pirms vai pēc uztura vai dzēriena.

Ja esat lietojis Bretaris Genuair vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat lietojis Bretaris Genuair vairāk nekā noteikts, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Bretaris Genuair

Ja esat aizmirsis Bretaris Genuair devu, ieelpojiet devu, līdzko par to atceraties. Tomēr, ja tas ir tuvu nākamās devas lietošanas reizei, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Bretaris Genuair

Šīs zāles ir ilgstošai lietošanai. Ja vēlaties pārtraukt ārstēšanu, vispirms aprunājieties ar savu ārstu, jo Jūsu simptomi var pasliktināties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas sastopamas reti (var izpausties 1 no 1000 cilvēkiem). Ja Jums rodas sejas, rīkles, lūpu vai mēles pietūkums (ar vai bez elpošanas vai rīšanas grūtībām), reibonis vai ģībšana, paātrināta sirdsdarbība vai stipri niezoši pacēlumi uz ādas (nātrene), pārtrauciet zāļu lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu, jo tie var būt alerģiskas reakcijas simptomi.

Lietojot Bretaris Genuair, var būt šādas blakusparādības:

Bieži: var izpausties līdz 1 no 10 cilvēkiem

-Galvassāpes

-Deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-Saaukstēšanās (nazofaringīts)

-Klepus

-Caureja

-Slikta dūša

Retāk: var izpausties līdz 1 no 100 cilvēkiem

-Reibonis

-Sausa mute

-Mutes dobuma iekaisums (stomatīts)

-Aizsmakums (disfonija)

-Paātrināta sirdsdarbība (tahikardija)

-Sirdsklauves (palpitācija)

-Grūtības urinēt (urīna aizture)

-Neskaidra redze

-Izsitumi

-Ādas nieze

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Bretaris Genuair

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz inhalatora etiķetes un kartona kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabājiet Genuair inhalatoru maisiņā līdz tā lietošanas perioda sākumam.

Izlietot 90 dienu laikā pēc maisiņa atvēršanas.

Nelietojiet Bretaris Genuair, ja pamanāt, ka iepakojums ir bojāts, vai tam redzamas atvēršanas pazīmes.

Pēc pēdējās devas izlietošanas inhalators ir jāizmet. Neizmetiet zāles kopaar mājsaimniecības atkritumiem. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bretaris Genuair satur

-Aktīvā viela ir aklidīnija bromīds. Katra ievadītā deva satur 375 mikrogramus aklidīnija bromīda, kas ekvivalents 322 mikrogramiem aklidīnija.

-Cita sastāvdaļa ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu “Bretaris Genuair satur laktozi”).

Bretaris Genuair ārējais izskats un iepakojums

Bretaris Genuair ir balts vai gandrīz balts pulveris.

Genuair inhalācijas ierīce ir baltā krāsā ar integrētu devu indikatoru un zaļu dozēšanas pogu. Iemutis ir nosegts ar noņemamu zaļu aizsargvāciņu. Inhalators tiek piegādāts plastmasas lamināta maisiņā.

Piegādātie iepakojuma izmēri:

Kastīte, kas satur 1 inhalatoru ar 30 devām.

Kastīte, kas satur 1 inhalatoru ar 60 devām.

Kastīte, kas satur 3 inhalatorus ar 60 devām katrā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Ražotājs:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Spānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП “Берлин-Хеми АГ”

AstraZeneca S.A./N.V.

тел.: +359 2 96 55 365

Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel: +420 267 199 333

Tel.: +36 23501301

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

AstraZeneca BV

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +31 79 363 2222

AstraZeneca GmbH

 

Tel: +49 41 03 7080

 

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

AstraZeneca AS

Tel: +372 667 5001

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Suomi/Finland

Laboratori Guidotti S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39- 050 971011

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67103210

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {mēnesis GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

7.Genuair inhalators: lietošanas instrukcija

Šajā sadaļā ir informācija par Genuair inhalatora lietošanu. Ja Jums ir jautājumi par inhalatora lietošanu, lūdzu, jautājiet padomu savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Pirms Genuair inhalatora lietošanas, lūdzu, izlasiet visu instrukciju.

Iepazīšanās ar Bretaris Genuair: Izņemiet Genuair inhalatoru no maisiņa un iepazīstieties ar tā sastāvdaļām.

Devu

Zaļa poga

indikators

 

Aizsargvāciņš

Krāsains kontroles lodziņš

Iemutis

Kā lietot Bretaris Genuair

Kopsavilkums

Lai lietotu Genuair inhalatoru, pēc vāciņa noņemšanas Jums ir jāveic 2 darbības:

1. darbība.

Nospiediet un ATLAIDIET zaļo pogu un pilnībā izelpojiet, novēršoties no inhalatora.

2. darbība.

Aptveriet iemuti ar lūpām un SPĒCĪGI un DZIĻI ieelpojiet caur inhalatoru.

Pēc inhalācijas neaizmirstiet uzlikt atpakaļ aizsargvāciņu.

Kā sākt lietošanu

Pirms pirmās lietošanas atplēsiet hermētiski noslēgto maisiņu pa rievu un izņemiet Genuair inhalatoru.

Kad esat gatavs lietot savu zāļu devu, noņemiet aizsargvāciņu, to viegli saspiežot pie bultiņām katrā pusē un velkot uz ārpusi (skatīt 1. attēlu).

1. ATTĒLS

Pārliecinieties, ka nekas nenosprosto iemuti.

Turiet Genuair inhalatoru horizontāli ar iemuti pret sevi un zaļo pogu tieši uz augšu (skatīt 2. attēlu).

Turiet ar zaļo pogu

tieši uz augšu. NETURIET SLĪPI.

2.ATTĒLS

1. DARBĪBA:

NOSPIEDIET zaļo pogu līdz galam un tad ATLAIDIET to (skatīt 3. un 4. attēlu).

NETURPINIET TURĒT NOSPIESTU ZAĻO POGU.

NOSPIEDIET zaļo pogu līdz

ATLAIDIET zaļo pogu.

galam.

 

3. ATTĒLS

4. ATTĒLS

Apstājieties un pārbaudiet: pārliecinieties, ka deva ir sagatavota inhalācijai

Pārliecinieties, ka krāsainais lodziņš ir kļuvis zaļš (skatīt 5. attēlu).

Zaļais kontroles lodziņš apstiprina, ka Jūsu zāles ir sagatavotas inhalācijai.

Gatavas lietošanai

ZAĻŠ

5. ATTĒLS

JA KRĀSAINAIS LODZIŅŠ PALICIS SARKANS, LŪDZU, ATKĀRTOJIET NOSPIEŠANAS UN ATLAIŠANAS DARBĪBAS (SKATĪT 1. DARBĪBU).

Pirms inhalatora pielikšanas pie mutes pilnībā izelpojiet. Neizelpojiet inhalatorā.

2. DARBĪBA.

Cieši aptveriet ar lūpām Genuair inhalatora iemuti un ieelpojiet SPĒCĪGI un DZIĻI caur iemuti (skatīt 6. attēlu).

- Šī stiprā, dziļā ieelpa ievelk zāles caur inhalatoru Jūsu plaušās.

UZMANĪBU! INHALĀCIJAS LAIKĀ NETURIET

ZAĻO POGU NOSPIESTU.

PAREIZI

NEPAREIZI

6.ATTĒLS

Ieelpas laikā Jūs dzirdēsit „KLIK”, kas norāda, ka lietojat Genuair inhalatoru pareizi.

Turpiniet vienmērīgi ieelpot arī pēc tam, kad dzirdējāt inhalatorā „KLIK”, lai saņemtu pilnu devu.

Izņemiet Genuair inhalatoru no mutes un aizturiet elpu tik ilgi, kamēr jūtaties ērti, tad lēnām izelpojiet caur degunu.

Piezīme: Daži pacienti zāļu inhalācijas laikā atkarībā no pacienta individuālajām īpašībām var sajust vāji saldu vai nedaudz rūgtenu garšu vai graudainuma sajūtu. Nelietojiet papildu devu, ja pēc inhalācijas nesajūtat nekādu garšu vai ietekmi.

Apstājieties un pārbaudiet: pārliecinieties, ka ieelpojāt pareizi

Pārliecinieties, ka kontroles lodziņš ir kļuvis sarkans (skatīt 7. attēlu). Tas apstiprina, ka esat pareizi ieelpojis pilnu devu.

Ieelpojāt pareizi

SARKANS

7. ATTĒLS

JA KRĀSAINAIS LODZIŅŠ JOPROJĀM IR ZAĻŠ, LŪDZU, ATKĀRTOJIET SPĒCĪGU UN DZIĻU IEELPU CAUR IEMUTI (SKATĪT 2. DARBĪBU).

Ja lodziņš joprojām nekļūst sarkans, varbūt esat aizmirsis atlaist zaļo pogu pirms ieelpas vai neesat ieelpojis pareizi. Ja tā notiek, mēģiniet vēlreiz.

Pārliecinieties, ka esat ATLAIDIS zaļo pogu, un tad veiciet SPĒCĪGU, dziļu ieelpu caur iemuti.

Piezīme: Ja nespējat pareizi ieelpot pēc vairākiem mēģinājumiem, sazinieties ar savu ārstu.

 

Kad lodziņš ir kļuvis sarkans, uzlieciet aizsargvāciņu, uzspiežot to atpakaļ uz iemuša

 

(skatīt 8. attēlu).

8. ATTĒLS

Kad Jums ir jāiegādājas jauns Genuair inhalators?

Genuair inhalators ir aprīkots ar devu indikatoru, lai parādītu, cik devu vēl aptuveni palicis inhalatorā. Devu indikators lēni pārvietojas uz leju, parādot 10 vienību intervālus (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (skatīt A attēlu). Katrs Genuair inhalators sniegs vismaz 30 vai 60 devas, atkarīgs no iepakojuma lieluma.

Kad devu indikatorā parādās sarkani svītrota josla, (skatīt A attēlu), tas nozīmē, ka Jūs tuvojaties pēdējai devai un Jums ir jāiegādājas jauns Genuair inhalators.

Devu indikators rāda ar 10 vienību intervālu: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Sarkani svītrota josla

Devu indikators

A ATTĒLS

Piezīme: Ja Jūsu Genuair inhalators izskatās bojāts vai Jūs pazaudējat tā vāciņu, Jūsu inhalators ir jānomaina. Jums NAV JĀTĪRA Genuair inhalators. Tomēr, ja vēlaties to notīrīt, noslaukiet iemuša ārpusi ar sausu papīra salveti vai dvieli.

NEKAD nelietojiet ūdeni, lai tīrītu GENUAIR inhalatoru, jo tas var sabojāt Jūsu zāles.

Kā uzzināt, kad Genuair inhalators ir tukšs?

Kad devu indikatora vidū parādās 0 (nulle), Jums jāturpina izlietot Genuair inhalatorā palikušās devas.

Kad inhalācijai sagatavota pēdējā deva, zaļā poga vairs pilnībā neatgriezīsies augšējā stāvoklī, bet paliks fiksēta vidus stāvoklī (skatīt B attēlu). Pat ja zaļā poga ir nofiksēta, Jūs varat ieelpot pēdējo devu. Pēc tam Genuair inhalatoru vairs nevar atkal lietot un Jums jāsāk lietot jauns Genuair inhalators.

Fiksēta

B ATTĒLS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas