Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brilique (ticagrelor) - B01AC24

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBrilique
ATĶ kodsB01AC24
Vielaticagrelor
RažotājsAstraZeneca AB

Brilique

tikagrelors

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Brilique. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Brilique lietošanu.

Kas ir Brilique?

Brilique ir zāles, kas satur aktīvo vielu tikagreloru. Tās ir pieejamas kā tabletes (60 un 90 mg).

Kāpēc lieto Brilique?

Brilique tiek lietotas kopā ar aspirīnu (acetilsalicilskābi) aterotrombotisku traucējumu (problēmu, ko rada trombi un artēriju sacietēšana), piemēram, sirdslēkmju vai insulta, profilaksei. Tās tiek lietotas pieaugušajiem ar akūtu koronāro sindromu, t. i., slimību grupai, kad asinsplūsma sirds apgādes asinsvados ir bloķēta, kā rezultātā sirds audi nevar normāli darboties vai iet bojā, ietverot sirdslēkmi un nestabilu stenokardiju (stipras sāpes krūtīs). Brilique tiek lietotas arī pieaugušajiem, kuriem sirdslēkme bijusi pirms gada vai pirms ilgāka laika un kuriem pastāv augsts aterotrombotisku saslimšanu risks.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Brilique?

Brilique sākumdeva akūta koronāra sindroma gadījumā ir divas 90 mg tabletes vienlaicīgi, kam seko parastā deva, kas ir viena 90 mg tablete divreiz dienā. Šiem pacientiem ārstēšana ar Brilique jāturpina vienu gadu, ja vien ārsts neliek to pārtraukt agrāk. Ilgākai ārstēšanai Brilique deva ir jāsamazina līdz vienai 60 mg tabletei divreiz dienā.

Pacientiem, kuriem sirdslēkme bijusi pirms gada vai ilgāka laika (bet ne vairāk kā pirms diviem gadiem) un kuriem pastāv augsts aterotrombotiskas saslimšanas risks, Brilique deva ir viena 60 mg tablete divreiz dienā. Pacientiem, kuri lieto Brilique, jālieto arī aspirīns atbilstoši ārsta norādījumiem.

Veselības apsvērumu dēļ ārsts var ieteikt nelietot aspirīnu. Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Brilique darbojas?

Brilique aktīvā viela tikagrelors ir trombocītu agregācijas inhibitors. Tas nozīmē, ka šīs zāles palīdz novērst asins recekļu veidošanos. Asinis sarec, jo notiek trombocītu šūnu fragmentu agregācija (salipšana). Tikagrelors aptur trombocītu agregāciju, bloķējot par ADF dēvētās vielas darbību, kad tā piesaistās trombocītu virsmai. Tas novērš trombocītu “lipīgumu”, samazinot asins recekļu veidošanās risku, kā arī palīdz novērst insultu vai atkārtotu sirdslēkmi.

Kā noritēja Brilique izpēte?

Brilique tika salīdzinātas ar klopidogrelu (citu trombocītu agregācijas inhibitoru) vienā pamatpētījumā, iesaistot vairāk nekā 18 000 pieaugušo, kuriem bijusi sirdslēkme vai nestabila stenokardija. Pacienti lietoja arī aspirīnu un tika ārstēti līdz vienam gadam.

Citā pamatpētījumā Brilique tika salīdzinātas ar placebo (fiktīvu ārstēšanu), iesaistot vairāk nekā 21 000 pieaugušo, kuriem bijusi sirdslēkme pirms viena līdz trim gadiem un kuriem pastāv augsts aterotrombotiskas saslimšanas risks. Pacientiem nozīmēja Brilique 60 mg vai 90 mg devu divreiz dienā. Pacienti lietoja arī aspirīnu, un ārstēšana ilga līdz trim gadiem.

Galvenais iedarbīguma rādītājs abos pētījumos bija to pacientu skaits, kuriem bija vēl viena sirdslēkme, insults vai kuri nomira no kardiovaskulāras saslimšanas.

Kādas bija Brilique priekšrocības šajos pētījumos?

Tika pierādīts, ka Brilique sniedz ieguvumu pacientiem, kuriem bijusi sirdslēkme vai nestabila stenokardija. Pirmajā pamatpētījumā (pacientiem ar akūtu koronāro sindromu) 9,3 % pacientu, kuri saņēma Brilique, piedzīvoja atkārtotu sirdslēkmi, insultu vai nomira no kardiovaskulāras saslimšanas salīdzinājumā ar 10,9 % pacientu, kuri saņēma klopidogrelu.

Otrajā pamatpētījumā (pacientiem ar sirdslēkmi anamnēzē) 7,8 % pacientu, kuri saņēma Brilique 60 mg divreiz dienā, piedzīvoja atkārtotu sirdslēkmi, insultu vai nomira no kardiovaskulāras saslimšanas salīdzinājumā ar 9,0 % pacientu, kuri saņēma placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Brilique?

Visbiežāk novērotās Brilique blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir dispnoja (apgrūtināta elpošana), asiņošana un paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs. Pilns visu Brilique izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Brilique nedrīkst lietot pacienti ar smagu aknu slimību vai pacienti, kuriem tajā brīdī ir asiņošana vai bijusi asiņošana smadzenēs. Tās nedrīkst dot arī tiem pacientiem, kuri lieto citas zāles, kam ir stipra bloķējoša iedarbība uz vienu no aknu fermentiem (CYP3A4). Šādas zāles ir, piemēram, ketokonazols (sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (antibiotika), atazanavīrs un ritonavīrs (zāles HIV pozitīviem pacientiem), kā arī nefazodons (depresijas ārstēšanai). Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Brilique tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Brilique, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

CHMP uzskatīja, ka pacientiem ar akūtu koronāro artēriju sindromu Brilique 90 mg deva divreiz dienā kopā ar aspirīnu samazina aterotrombotisku saslimšanu, piemēram, sirdslēkmes, insulta un nāves risku kardiovaskulāras saslimšanas rezultātā. Priekšrocības attiecībā uz sirdslēkmēm, insultiem un nāvi kardiovaskulāru saslimšanu rezultātā tika pierādītas arī pacientiem, kuriem sirdslēkme bijusi vismaz pirms viena gada un kuriem pastāv augsts aterotrombotisku saslimšanu risks, un šiem pacientiem ieteicama ir zemāka (60 mg) deva divreiz dienā.

Cita informācija par Brilique

Eiropas Komisija 2010. gada 3. decembrī izsniedza Brilique reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Brilique EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē website ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Brilique pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 1.2016.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas