Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Lietošanas instrukcija - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsBronchitol
ATĶ kodsR05CB16
Vielamannitol
RažotājsPharmaxis Pharmaceuticals Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bronchitol 40 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Mannitol

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Bronchitol un kādam nolūkam to lieto

2.Kas jāzina pirms Bronchitol lietošanas

3.Kā lietot Bronchitol

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Bronchitol

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Bronchitol un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Bronchitol

Bronchitol satur zāles, kuras sauc par mannītu un kas darbojas kā mukolītisks līdzeklis.

Kādam nolūkam Bronchitol lieto

Bronchitol lieto pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Lietojot Bronchitol, turpināsiet lietot citas zāles cistiskās fibrozes ārstēšanai kā parasti.

Bronchitol darbojas

Bronchitol ieelpo plaušās, lai ārstētu cistisko fibrozi, iedzimtu slimību, kas ietekmē plaušās, zarnās un aizkuņģa dziedzerī esošus dziedzerus, kas sekretē tādus šķidrumus kā gļotas un gremošanas sulas.

Bronchitol palīdz palielināt ūdens daudzumu uz elpceļu virsmas un gļotās. Tas palīdz plaušām vieglāk izvadīt gļotas. Tas palīdz arī uzlabot plaušu stāvokli un elpošanu. Tā rezultātā var rasties “produktīvs klepus”, kas arī palīdz izvadīt gļotas no plaušām.

2. Kas jāzina pirms Bronchitol lietošanas

Nelietojiet Bronchitol šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret mannītu;

-ja esat jutīgs pret mannītu. Pirms Bronchitol lietošanas sākšanas Jūsu ārsts pārbaudīs, vai elpceļi nav pārāk jutīgi pret mannītu. Ja esat pārāk jutīgs pret mannītu, elpceļi sašaurināsies un Jums

var būt grūtāk elpot.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai par to neesat pārliecināts), pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

-Ja Jums ir astma;

-ja kādreiz esat atkrēpojis asinis vai Jums krēpās ir bijušas asinis;

-ja Jums ir smaga cistiskā fibroze, jo īpaši tad, ja plaušu darbība, kas novērtēta ar forsētas izelpas tilpumu pirmajā izelpas sekundē (FEV1), parasti ir mazāka par 30 %.

Inhalējamās zāles var izraisīt saspringuma sajūtu krūtīs un sēkšanu, un tas var notikt uzreiz pēc šo zāļu lietošanas. Ārsts palīdzēs Jums lietot pirmo Bronchitol devu un pārbaudīs plaušu darbību pirms zāļu lietošanas, tās laikā un pēc tam. Ārsts var lūgt Jums lietot citas zāles pirms Bronchitol lietošanas, piemēram, bronhodilatatoru.

Inhalējamās zāles var izraisīt arī klepu, un tas var notikt, lietojot Bronchitol. Konsultējieties ar ārstu, ja klepus neizzūd vai sagādā Jums raizes.

Bērni un pusaudži

Bronchitol nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par šo cilvēku grupu.

Citas zāles un Bronchitol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot Bronchitol, varat turpināt lietot savas zāles cistiskās fibrozes ārstēšanai, tas ietver inhalējamās antibiotikas, piemēram, tobramicīnu un kolistimetāta nātrija sāli. Ja neesat drošs, pirms Bronchitol lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

-Ja Jums iestājusies grūtniecība, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jums jāizvairās no šo zāļu lietošanas grūtniecības laikā.

-Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nav zināms, vai šīs zāles izdalās mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Bronchitol nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot ierīces un mehānismus.

3.Kā lietot Bronchitol

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem.Ja jums ir neskaidrības, vērsieties pie ārsta vai farmaceita.

Pirms Bronchitol lietošanas vienmēr lietojiet bronhodilatatoru.

Cik daudz šo zāļu jālieto

Pieaugušie no 18 gadu vecuma

Sākumdeva

Pirms Bronchitol parakstīšanas ārsts palīdzēs Jums lietot pirmo Bronchitol devu un pārbaudīs Jūsu plaušu darbību katrā posmā, lai pārliecinātos, vai neesat jutīgs pret mannītu. Pirmo devu lieto četros posmos:-

1.posms – 1 kapsula (40 mg)

2.posms – 2 kapsulas (80 mg)

3.posms – 3 kapsulas (120 mg)

4.posms – 4 kapsulas (160 mg)

Sākumdevas lietošanas beigās Jūs būsiet izlietojis 10 kapsulas (400 mg), kas atbilst parasti lietojamai devai.

Ārstēšanas deva (divu nedēļu iepakojumi)

-Jums jālieto Bronchitol katru dienu.

-Parastā deva ir 10 kapsulu (400 mg) inhalācija no rīta un 10 kapsulu inhalācija vakarā.

-Lietojiet vakara devu vismaz 2–3 stundas pirms naktsmiera.

-Lai sasniegtu labākus rezultātus, inhalējiet katru kapsulu vienu pēc otras, lai starp kapsulām būtu pēc iespējas mazāks starplaiks.

Zāļu lietošanas kārtība

Lietojiet Bronchitol parastās ikdienas terapijas shēmas ietvaros. Ierosinātā secība ir šāda, izņemot gadījumus, kad ārsts ir norādījis citādi:

1.Lietojiet savu bronhodilatatoru;

2.Nogaidiet 5–15 minūtes;

3.Lietojiet Bronchitol pirms fizioterapijas, ja tā ir iekļauta terapijas shēmā;

4.Alfa dornāze (Pulmozyme), ja tā ir iekļauta terapijas shēmā;

5.Inhalējamās antibiotikas, ja tās ir iekļautas terapijas shēmā.

Kā Jūsu zāles jālieto

-Bronchitol ir no kapsulas ieelpojams pulveris, kuru lieto izmantojot inhalatoru, kas nodrošināts iepakojumā. Kapsulas paredzētas tikai inhalācijām, un tās nedrīkst lietot savādākā veidā. Kapsulas nedrīkst norīt.

-Kapsulās esošo pulveri drīkst inhalēt, tikai izmantojot iepakojumā esošo inhalatoru.

-Katru nedēļu izmantojiet jaunu inhalatoru.

-Katras desmit kapsulas ievieto inhalatorā pa vienai.

-Inhalējiet kapsulu saturu, izmantojot inhalatoru, ar vienu vai divām ieelpām.

Norādījumus par inhalatora lietošanu skatiet instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis Bronchitol vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat lietojis pārāk daudz zāļu, nekavējoties pastāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Jūs varat just, ka:

-nespējat paelpot;

-elpošana kļūst sēcoša;

-daudz klepojat.

Ārsts var iedot Jums skābekli un zāles, kas atvieglo elpošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Bronchitol

-Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz par to atceraties un turpiniet zāļu lietošanu ierastā veidā. Taču, ja jau gandrīz ir pienācis nākamās devas lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu.

-Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Bronchitol

Ja pārtraucat lietot Bronchitol, simptomi var pastiprināties. Nepārtrauciet lietot Bronchitol, vispirms nekonsultējoties ar ārstu, pat ja jūtaties labāk. Jūsu ārsts pastāstīs Jums, cik ilgi Jums šīs zāles jālieto.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot Bronchitol un nekavējoties dodieties pie ārsta, ja pamanāt kādu no šīm nopietnajām blakusparādībām:

-Apgrūtināta elpošana, kas var būt saistīta ar elpceļu sašaurināšanos, astmas simptomu pastiprināšanās vai sēkšana. Šīs reakcijas rodas bieži, un var skart maksimāli vienu cilvēku no

10.

-Asins atkrēpošana vai asins piejaukums krēpām. Tas notiek bieži.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādas no šīm blakusparādībām:

-stiprs klepus. Tas rodas bieži.

-simptomu pastiprināšanās. Tas notiek bieži.

Citas blakusparādības:

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

-Klepus Bieži

-Nepatīkama sajūta krūšu kurvī

-Galvassāpes

-Sāpes mutes aizmugurē un rīklē un nepatīkama sajūta rīšanas laikā

-Rīkles kairinājums

-Vemšana, vemšana pēc klepošanas Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-Dedzinoša sajūta vai sāpes mēlē

-Ar CF saistīts diabēts

-Sāpes krūšu kurvī un vēderā

-Balss pārmaiņas

-Auksti sviedri

-Sastrēgums

-Dehidratācija

-Samazināta ēstgriba

-Caureja

-Ausu sāpes

-Noguruma sajūta

-Reibonis

-Slikta pašsajūta

-Gripa un drudzis

-Meteorisms

-Grēmas

-Trūces izraisītas sāpes

-Hiperventilācija

-Nieze, izsitumi, pinnes

-Locītavu stīvums un sāpes

-Slimīgas domas

-Čūlas mutes dobumā

-Elpceļu infekcija

-Iesnas

-Krēpu infekcija

-Miega traucējumi

-Rauga sēnīšu infekcija mutes dobumā (kandidoze)

-Patvaļīga urīna noplūde

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Bronchitol

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pēc izņemšanas no blistera kapsula jālieto nekavējoties.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bronchitol satur:

Aktīvā viela ir mannīts. Viena kapsula satur 40 miligramus mannīta. Vidējā no vienas kapsulas inhalētā deva ir 32,2 miligrami mannīta.

Bronchitol ārējais izskats un iepakojums:

Bronchitol ir pulveris inhalācijām, kas fasēts cietās kapsulās. Bronchitol 40 mg inhalācijas pulveriscietās kapsulās satur baltu vai gandrīz baltu pulveri, kas iepildīts caurspīdīgās, bezkrāsainās, cietās kapsulās ar iespiedumu “PXS 40 mg”. Pulveri ieelpo plaušās, izmantojot iepakojumā esošo inhalatoru.

Vienā Bronchitol sākumdevas iepakojumā ir viens blisters ar 10 kapsulām un viens inhalators. Sākumdevas iepakojumu izmanto sākumdevas novērtēšanas laikā, ko veic Jūsu ārsts.

Vienā Bronchitol divu nedēļu ārstēšanas iepakojumā ir 28 blisteri pa 10 kapsulām katrā (kopā 280 kapsulas) un divi inhalatori. Divu nedēļu ārstēšanas iepakojumu izmanto ārstēšanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited, 25 Moorgate, London, EC2R 6AY, Lielbritānija.

Ražotājs

Mawdsleys Clinical Services, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT,

Lielbritānija.

Arvato distribution GmbH, Gottlieb-Daimler Straβe 1, 33428 Harsewinkel, North Rhine-Westphalia,

Vācija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

UAB "PharmaSwiss

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 370 5 279 07 62

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Teл.: + 44 (0) 1628

Tél/Tel: + 44 (0) 1628 902121

 

Česká republika

Magyarország

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +420 244 403 003

Tel.: +36 30 303 96 31

Danmark

Malta

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tlf:+44(0)1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +49 (0) 40 897 240

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 44 (0) 1628 902121

Ελλάδα

Österreich

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

España

Polska

Medicare Pharma S.L.C

IMED Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 91 848 9534

Tel: +48 22 663 43 10

France

Portugal

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tél: + 44 (0) 1628 902121

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: + 385(1)6311-833

Tel:+44(0)1628902121

Ireland

Slovenija

Cheisi Limited

PharmaSwiss d.o.o

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tel: + 386 (0) 1 2364 700

Ísland

Slovenská republika

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

4 Life Pharma SK, s.r.o.

Sími: +44 (0) 1628 902121

Tel: + 420 244 403 003

 

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Tel: +39 0521 2791

Puh/Tel: + 44 (0) 1628 902121

Κύπρος

Sverige

Pharmaswiss Hellas SA

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

Τηλ: + 30 210 8108460

Tel: + 44 (0) 1628 902121

Latvija

United Kingdom

UAB PharmaSwiss

Cheisi Limited

Tel: + 371 67502185

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2017.

Citi informācijas avoti

Plašāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kā lietot inhalatoru

Tālāk ir diagramma, kurā redzams, kā inhalators izskatās. Bronchitol kapsulas var lietot tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru.

Spinning Chamber

Rotējoša kamera

Piercing Buttons

Caurduršanas pogas

Mouthpiece

Iemutis

Filter

Filtrs

Piercing Chamber

Caurduršanas kamera

Inhalāciju ierīce

Turpmāk paskaidrots, kā jālieto inhalators. Plašāku informāciju par inhalatora kopšanu, lūdzu, skatiet instrukcijas beigās.

1.Noņemiet vāciņu

-Ar abām rokām turiet inhalatoru vertikāli un noņemiet vāciņu.

2.Atveriet inhalatoru

-Turiet inhalatora pamatni stingri ar vienu roku.

-Jums inhalators jātur pie pamatnes, lai nepiespiestu caurduršanas pogas.

-Atveriet inhalatoru, griežot iemuti uz inhalatora uzzīmētās bultiņas virzienā.

3.Ielieciet kapsulu

-Vispirms pārliecinieties, vai Jūsu rokas ir sausas.

-Pēc tam izņemiet kapsulu no blistera (kapsulu izņemiet tikai tieši pirms lietošanas).

-Ielieciet kapsulu kapsulas formas vietā inhalatora pamatnē.

4.Aizveriet inahaltoru

-Turiet inhalatoru vertikāli.

-Pēc tam pagrieziet iemuti tā, lai inhalators būtu noslēgts – kad tas būs noslēgts, Jūs dzirdēsit “klikšķi”.

5.Izveidojiet kapsulā caurumu

-Tas ļauj ieelpošanas laikā no kapsulas atbrīvoties pulverim. Šajā instrukcijā cauruma izveidošanu dēvējam par “caurduršanu”.

-Turiet inhalatoru vertikāli un vienlaicīgi iespiediet līdz galam abas inhalatora sānos esošās “caurduršanas” pogas. Dariet to tikai vienreiz, jo kapsulas caurduršana vairāk nekā vienu reizi var izraisīt tās sadalīšanos vai salūšanu.

6.Sagatavojieties inhalācijai

-Novietojiet inhalatoru tā, lai iemutis būtu vērsts nedaudz uz leju.

-Tas ļauj kapsulai nokļūt inhalatora priekšdaļā esošajā rotējošā kamerā.

-Turiet inhalatoru šādā veidā un pilnībā izelpojiet (izelpu vēršot prom no inhalatora).

7.Veiciet inahalāciju

-Nedaudz atlieciet galvu.

-Turot inhalatoru slīpi uz leju, pielieciet inhalatoru pie mutes un ar lūpām stingri aptveriet iemuti.

-Veiciet vienmērīgu dziļu ieelpu, lai piepildītu plaušas – tad aizturiet elpu uz piecām sekundēm. Ieelpas laikā Jums vajadzētu dzirdēt “graboņu”, kad kapsula griežas inhalatorā. Ja tā nenotiek, kapsula var būt iesprūdusi.

-Ja nedzirdat graboņu, turiet inhalatoru ar iemuti lejup un stingri piesitiet inhalatora pamatnei. Nemēģiniet atbrīvot kapsulu, vēlreiz piespiežot caurduršanas pogas. Veiciet inhalāciju vēlreiz, lai ieelpotu devu.

8.Izelpojiet

-Noņemiet inhalatoru no mutes.

-Izelpojiet un pēc tam turpiniet elpot, kā ierasts.

9.Pārbaudiet kapsulu

-Pārliecinieties, ka kapsula ir tukša – lai iztukšotos, kapsulai inhalatorā ir jāgriežas. Ja kapsula nav iztukšojusies, Jums var būt jāatkārto 6.–8. punktā minētās darbības.

10.Izņemiet izlietoto kapsulu

-Apgrieziet inhalatoru otrādi, piesitiet inhalatora pamatnei un izmetiet tukšo kapsulu.

11.Ar katru kapsulu atkārtoti veiciet 3.–10. punktā aprakstītās darbības.

-Veiciet šīs darbības ar katru no desmit kapsulām.

-Lai sasniegtu labākos rezultātus, lietojot Bronchitol, inhalējiet kapsulas vienu pēc otras.

Papildu informācija par inhalatora kopšanu

-Uzglabājiet inhalatoru sausu un vienmēr pirms lietošanas pārliecinieties, vai Jūsu rokas ir sausas.

-Nekad neveiciet izelpu inhalatorā un neklepojiet inhalatorā.

-Nekad nemēģiniet inhalatoru izjaukt.

-Nekad neievietojiet kapsulu tieši inhalatora iemutī.

-Nekad neatstājiet izlietoto kapsulu inhalatora kamerā.

-Katru nedēļu izmantojiet jaunu inhalatoru.

-Ja inhalators salūzt, izmantojiet otru inhalatoru un konsultējieties ar ārstu.

Inhalatora tīrīšana – parasti no inhalatora Jūs saņemsiet pareizu zāļu devu septiņas dienas un to nevajadzēs tīrīt. Taču, ja inhalatoru ir jātīra, Jums jārīkojas šādi:

1.pārliecinieties, vai inhalators ir tukšs;

2.nomazgājiet inhalatoru ar atvērtu iemuti siltā ūdenī;

3.kratiet to, kamēr inhalatorā nav palikušas lielas ūdens piles;

4.ļaujiet tam nožūt – novietojiet uz sāniem ar atvērtu iemuti;

5.Jums jāļauj tam pilnībā nožūt, tas var ilgt līdz 24 stundām ilgi. Kamēr viens inhalators žūst, izmantojiet citu inhalatoru.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas