Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Lietošanas instrukcija - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsByetta
ATĶ kodsA10BX04
Vielaexenatide
RažotājsAstraZeneca AB

Raksts satur

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Byetta 5 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Byetta 10 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Exenatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai diabēta māsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta aprūpes māsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Byetta un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Byetta lietošanas

3.Kā lietot Byetta

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Byetta

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Byetta un kādam nolūkam to lieto

Byetta satur aktīvo vielu eksenatīdu. Tās ir injicējamas zāles, ko lieto, lai uzlabotu cukura līmeņa kontroli pieaugušiem ar 2. tipa (insulīnneatkarīgu) cukura diabētu.

Byetta lieto kopā ar citiem pretdiabēta līdzekļiem, ko sauc par metformīnu, sulfonilurīnvielas atvasinājumiem, tiazolidīndiona atvasinājumiem un bazālā vai ilgstošas darbības insulīna preparātiem. Jūsu ārsts pašreiz Jums parakstījis Byetta kā papildu zāles, lai Jums palīdzētu kontrolēt cukura līmeni asinīs. Turpiniet ievērot savu uztura un fiziskās slodzes plānu.

Jums ir cukura diabēts, jo Jūsu organisms neražo pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī Jūsu organisms nav spējīgs pareizi izmantot insulīnu. Byetta saturošās zāles palīdz Jūsu organismam ražot insulīnu, kad cukura līmenis asinīs ir augsts.

2.Kas Jums jāzina pirms Byetta lietošanas

Nelietojiet Byetta šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret eksenatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.;

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Byetta lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai diabēta māsu par sekojošo:

-Lietojot šīs zāles kombinācijā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumiem, jo ir iespējama cukura līmeņa pazemināšanās asinīs (hipoglikēmija). Ja nezināt, vai citu Jūsu lietoto zāļu sastāvā ir sulfonilurīnvielas atvasinājumi, pajautājiet savam ārstam, farmaceitam vai cukura diabēta aprūpes māsai;

-Ja ir 1. tipa diabēts vai diabētiska ketoacidoze (bīstams stāvoklis, kas var rasties diabēta gadījumā), Jūs nedrīksat lietot šīs zāles;

-Kā injicēt šīs zāles. Tās ir jāinjicē zem ādas, bet ne vēnā vai muskulī;

-Šīs zāles nav ieteicams lietot, ja Jums ir smagi kuņģa lēnas iztukšošanās vai gremošanas traucējumi. Šo zāļu aktīvā viela palēnina kuņģa iztukšošanos, un tāpēc ēdiens caur kuņģi pārvietojas lēnāk;

-Ja Jums kādreiz ir bijis aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts) (skatīt 4. punktu);

-Ja Jūs zaudējiet ķermeņa masu pārāk strauji (vairāk nekā 1,5 kg nedēļā), konsultējieties par to ar savu ārstu, jo tas Jums var kaitēt, piemēram, var rasties žultsakmeņi.

-Ja Jums ir smaga nieru slimība vai Jums tiek veikta dialīze, nav ieteicams lietot šīs zāles. Ir maz pieredzes par Byetta lietošanu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā nav pieredzes, lietojot šīs zāles.

Citas zāles un Byetta

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, īpaši:.

zālēm 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, kuras darbojas līdzīgi kā Byetta (piemēram, liraglutīds un ilgstošās darbības eksenatīds), jo šo zāļu lietošana ar Byetta nav ieteicama.

zālēm, kas šķidrina asinis (antikoagulantiem), piemēram, varfarīnu, jo Jums būs nepieciešama papildu INR (asins šīdrības raksturlieluma) izmaiņu uzraudzība, uzsākot terapiju ar šīm zālēm.

Vaicājiet ārstam, vai Jums nepieciešams mainīt citu tablešu lietošanas laiku, jo šīs zāles palēnina kuņģa iztukšošanos un var ietekmēt zāles, kurām ātri jāiziet caur kuņģi, piemēram:

zarnās šķīstošās tabletes vai kapsulas (piemēram, zāles, kas samazina kuņģa skābi (protonu sūkņa inhibitorus)), kuras nedrīkst pārāk ilgi uzkavēties kuņģī, var būt nepieciešams lietot vienu stundu pirms vai četras stundas pēc šo zāļu lietošanas.

dažas antibiotikas var būt nepieciešams lietot vienu stundu pirms Byetta injekcijas.

tabletes, kas Jums jālieto ar uzturu, labāk lietot tās ēdienreizes laikā, kad šīs zāles netiek lietotas.

Byetta kopā ar uzturu

Lietojiet šīs zāles jebkurā 60 minūšu perioda (1 stundas) laikā pirms ēdienreizes. (Skatīt 3. punktā “Kā lietot Byetta”). Nelietojiet šīs zāles pēc ēdienreizes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nav zināms, vai šīs zāles var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam. Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, jo šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Nav zināms, vai eksenatīds nonāk mātes pienā. Šīs zāles nedrīkst lietot, ja barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja lietojat šīs zāles kombinācijā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai insulīnu, var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Hipoglikēmija var mazināt koncentrēšanās spējas. Lūdzu, atcerieties par šo problēmu visās situācijās, kad varat pakļaut sevi un citus riskam (piemēram, vadot transportlīdzekļus vai lietojot mehānismus).

Byetta satur metakrezolu

Metakrezols var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Byetta satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija vienā devā, būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Byetta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā noteicis ārsts, farmaceits vai cukura diabēta aprūpes māsa. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai cukura diabēta aprūpes māsai.

Pieejami divi Byetta stiprumi: Byetta 5 mikrogrami un Byetta 10 mikrogrami. Jūsu ārsts var noteikt Jums sākt lietot Byetta 5 mikrogramus divas reizes dienā. Pēc Byetta 5 mikrogramu lietošanas divas reizes dienā 30 dienas ilgi ārsts var palielināt Jums devu līdz Byetta 10 mikrogramiem divas reizes dienā.

Ja esat vecāks par 70 gadiem vai ja Jums ir nieru darbības traucējumi, pierašana pie

Byetta 5 mikrogramu devas var prasīt ilgāk par 30 dienām, tādēļ Jūsu ārsts var nepalielināt Jūsu devu.

Viena pildspalvveida pilnšļirces injekcija Jums nodrošinās vienu devu. Nemainiet savu devu, ja ārsts Jums to nav norādījis.

Jums jāinjicē šīs zāles jebkurā 60 minūšu perioda (1 stundas) laikā pirms brokastīm un vakariņām, vai pirms divām dienas pamata ēdienreizēm, starp kurām ir apmēram 6 vai vairāk stundas. Nelietojiet šīs zāles pēc ēdienreizes.

Jums jāinjicē šīs zāles zem ādas (subkutāna injekcija) augšstilbā, vēderā vai augšdelmā. Ja lietojat Byetta un insulīnu, Jums jāveic divas atsevišķas injekcijas.

Lai iestatītu Byetta devu, Jums nav ikdienā jāpārbauda cukura līmenis asinīs. Neskatoties uz to, ja lietojat arī kādu no sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai insulīnu, ārsts var likt Jums pārbaudīt cukura līmeni asinīs, lai koriģētu sulfonilurīnvielas atvasinājuma vai insulīna devu.

Informāciju par Byetta pildspalvveida pilnšļirces lietošanu skatīt pievienotajā Pildspalvveida pilnšļirces lietotāja rokasgrāmatā.

Jūsu ārstam vai medicīnas māsai obligāti Jūs jāapmāca, kā veikt Byetta injekciju, pirms Jūs to lietosiet pirmo reizi.

Becton, Dickinson and Company adatas ir piemērotas lietošanai ar Byetta pildspalvveida pilnšļirci. Iepakojumam nav pievienotas pildspalvveida pilnšļirces adatas.

Katrai injekcijai lietojiet jaunu adatu un pēc katras lietošanas to izmetiet. Šīs zāles paredzētas Jums; nekādā gadījumā nedodiet Byetta pildspalvveida pilnšļirci citiem.

Ja esat lietojis Byetta vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis šīs zāles vairāk nekā noteikts, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu vai jāvēršas slimnīcā. Pārāk daudz šo zāļu var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu, reiboni vai zema glikozes līmeņa asinīs simptomus (skatīt 4. punktā).

Ja esat aizmirsis lietot Byetta

Ja esat aizmirsis lietot šo zāļu devu, nelietojiet to un ievadiet nākamo devu tai paredzētajā laikā. Nelietojiet papildu devu un nepalieliniet nākamo devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Byetta

Ja domājat, ka Jums jāpārtrauc šo zāļu lietošana, vispirms konsultējieties ar savu ārstu. Pārtraucot lietot šīs zāles, var mainīties cukura līmenis asinīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, cukura diabēta aprūpes māsai vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti ir ziņots par smagām alerģiskām reakcijām (tās var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem).

Jums nekavējoties jāvēršas pie ārsta, ja rodas tādi simptomi kā:

sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma);

izsitumi, nieze un kakla, sejas, mutes vai rīkles audu strauja pietūkšana;

apgrūtināta rīšana;

nātrene un apgrūtināta elpošana.

Ziņots par aizkuņģa dziedzera iekaisuma (pankreatīta) gadījumiem (biežums nav zināms) pacientiem, kuri saņēmuši šīs zāles. Pankreatīts var būt smags, iespējami dzīvībai bīstams medicīnisks stāvoklis.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir bijis pankreatīts, žultsakmeņi, alkoholisms vai ļoti augsts triglicerīdu līmenis. Šie medicīniskie stāvokļi var palielināt pankreatīta rašanās vai atkārtošanās iespēju, neatkarīgi no tā, vai Jūs lietojat šīs zāles vai nē.

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties jautājiet savam ārstam, ja Jums rodas smagas un ilgstošas vēdersāpes ar vemšanu vai bez tās, jo Jums varētu būt aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts).

Ļoti biežas šo zāļu blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša (slikta dūša visbiežāk rodas, pirmo reizi sākot lietot šīs zāles, un vairumam pacientu laika gaitā mazinās);

vemšana;

caureja;

hipoglikēmija.

Lietojot šīs zāles vienlaikus ar zālēm, kuru sastāvā ir sufonilurīnvielas atvasinājumi vai insulīns, ļoti bieži ir iespējams zems cukura līmenis asinīs (viegla līdz vidēji smaga hipoglikēmija). Lietojot šīs zāles, Jums var būt nepieciešams mazināt sulfonilurīnvielas atvasinājumu saturošo zāļu vai insulīna preparāta devu. Zema glikozes līmeņa asinīs simptomi un pazīmes var būt galvassāpes, miegainība, nespēks, reibonis, apjukums, aizkaitināmība, izsalkums, ātra sirdsdarbība, svīšana un nervozitātes sajūta. Ārstam Jums jāpastāsta kā ārstēt zemu cukura līmeni asinīs.

Biežas Byetta blakusparādības (var rasties līdz 1 cilvēkam no 10):

reibonis;

galvassāpes;

nervozitātes sajūta;

aizcietējumi

sāpes kuņģa apvidū;

vēdera pūšanās;

gremošanas traucējumi;

nieze (ar vai bez izsitumiem)

gāzu uzkrāšanās zarnās (meteorisms);

pastiprināta svīšana;

enerģijas un spēka trūkums;

grēmas;

samazināta ēstgriba.

Šīs zāles var samazināt ēstgribu, apēstā ēdiena daudzumu un ķermeņa masu.

Ja svars tiek zaudēts pārāk strauji (vairāk nekā 1,5 kg nedēļā), konsultējieties par to ar savu ārstu, jo tas var būt kaitīgi, piemēram, var rasties žultsakmeņi.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 cilvēkam no 100):

nieru funkcijas traucējumi;

dehidratācija, parasti saistīta ar vemšanu un/vai caureju;

neparasta garša mutē;

atraugas;

reakcijas injekcijas vietā (apsārtums);

miegainība;

matu izkrišana;

svara samazināšanās.

Retas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 1000):

zarnu obstrukcija (zarnu nosprostojums )

Papildus ir ziņots par dažām citām blakusparādībām (biežums - nav zināmi, to nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Lietojot Byetta vienlaicīgi ar varfarīnu, ir ziņots par starptautiskā standartizētā koeficienta (International Normalized Ratio - INR (asins šķidrības raksturlieluma)) pārmaiņām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai cukura diabēta medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu, kas norādīta V pielikumā. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Byetta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc "Der. līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Lietošanas laikā pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā temperatūrā

līdz 25 °C 30 dienas. Pēc 30 dienām izmetiet Byetta pildspalvveida pilnšļirci pat tad, ja tajā ir atlicis kaut kāds daudzums zāļu.

Uzlieciet pildspalvveida pilnšļircei uzgali, lai to sargātu no gaismas. Nesasaldēt. Izmetiet Byetta pildspalvveida pilnšļirci, kas bijusi sasaldēta.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt šķīdumā nogulsnes, kā arī ja tas ir duļķains vai mainījis krāsu.

Neuzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar piestiprinātu adatu. Ja adata palikusi piestiprināta, zāles var sūkties no pildspalvveida pilnšļirces, vai kārtridžā var veidoties gaisa burbuļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Byetta satur

-Aktīvā viela ir eksenatīds.

-Ir pieejamas divu veidu pildspalvveida pilnšļirces. Ar vienu var injicēt 5 mikrogramu (µg) devas, bet ar otru – 10 mikrogramu (µg) devas.

-Vienā Byetta 5 mikrogramu (µg) šķīduma injekcijām (injekciju šķīduma) devā ir 5 mikrogrami (µg) eksenatīda 20 mikrolitros.

-Vienā Byetta 10 mikrogramu (µg) šķīduma injekcijām (injekciju šķīduma) devā ir 10 mikrogramu (µg) eksenatīda 40 mikrolitros.

-Vienā mililitrā (ml) šķīduma injekcijām ir 0,25 miligrami (mg) eksenatīda.

-Citas sastāvdaļas ir metakrezols (44 mikrogrami vienā devā, lietojot Byetta 5 mikrogrami (µg) šķīdumu injekcijām un 88 mikrogrami vienā devā, lietojot Byetta 10 mikrogrami (µg) šķīdumu injekcijām), mannīts, ledus etiķskābe, nātrija acetāta trihidrāts un ūdens injekcijām (skatīt

2.punktu).

Byetta ārējais izskats un iepakojums:

Byetta ir dzidrs un bezkrāsains šķidrums (šķīdums injekcijām), kas iepildīts stikla kārtridžā pildspalvveida pilnšļircē. Kad pildspalvveida pilnšļirce ir tukša, to nevar lietot atkārtoti. Vienā pildspalvveida pilnšļircē ir 60 devas, lai nodrošinātu injekcijas divas reizes dienā 30 dienas.

Byetta ir pieejamas iepakojumā pa 1 vai 3 pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Īrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 10 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 874 35 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Byetta 5 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

(Exenatide)

1. sadaļa. KAS JUMS JĀZINA PAR BYETTA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI?

Vispirms pilnībā izlasiet šo sadaļu. Pēc tam izlasiet 2. sadaļu – sagatavošanās lietošanai.

PIRMS Byetta pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Izlasiet arī Byetta pildspalvveida pilnšļirces kastītē esošo lietošanas instrukciju (informāciju zāļu lietotājam).

Lai Byetta lietošanas rezultāti būtu iespējami labāki, ir svarīgi, lai pildspalvveida pilnšļirce tiktu lietota pareizi. Neievērojot šos norādījumus, ir iespējams ievadīt nepareizu devu, salauzt pildspalvveida pilnšļirci vai inficēties.

Papildus šiem norādījumiem noteikti ar savu veselības aprūpes speciālistu pārrunājiet savu medicīnisko stāvokli un ārstēšanas gaitu. Ja Jums, lietojot Byetta pildspalvveida pilnšļirci, rodas problēmas, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR BYETTA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI

Byetta injicē divas reizes dienā, un pildspalvveida pilnšļircē esošais zāļu daudzums ir pietiekams 30 dienām. Jums pašam (-ai) deva nav jānomēra; to Jūsu vietā izdara pildspalvveida pilnšļirce.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRLEJIET PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ ESOŠĀS ZĀLES PARASTAJĀ ŠĻIRCĒ.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja jebkura tās daļa ir salauzta vai bojāta.

Nedodiet nevienam savu pildspalvveida pilnšļirci vai adatas, jo tas var būt saistīts ar infekcijas ierosinātāju nodošanas risku.

Šo pildspalvveida pilnšļirci nav ieteicams lietot akliem vai vājredzīgiem pacientiem. Šiem pacientiem nepieciešama pildspalvveida pilnšļirces lietošanā apmācītas personas palīdzība.

Veselības aprūpes speciālistiem un aprūpētājiem ir jāievēro vietējās prasības par apiešanos ar adatām.

Ievērojiet sava veselības aprūpes speciālista ieteikumus par injekciju veikšanas higiēnu.

2. sadaļā esošie norādījumi ir paredzēti tikai jaunas pildspalvveida pilnšļirces sagatavošanai lietošanai pirms pirmās injekcijas.

3. sadaļā dotie norādījumi jāievēro katrā injicēšanas reizē.

INFORMĀCIJA PAR INJEKCIJU ADATĀM

Jūsu Byetta pildspalvveida pilnšļirce ir piemērota lietošanai ar Becton, Dickinson and Company adatām.

Vai katrai injekcijai jālieto jauna adata?

Jā. Adatas nedrīkst lietot atkārtoti.

Noņemiet adatu uzreiz pēc injekcijas. Tas palīdz novērst Byetta patvaļīgu izplūšanu, gaisa pūslīšu rašanos, adatas aizsērēšanu un inficēšanās draudus.

Nekādā gadījumā nespiediet injicēšanas pogu, ja nav piestiprināta adata.

Kā izmest izlietotās adatas?

Izlietotās adatas jāizmet necaurduramā traukā vai atbilstoši veselības aprūpes speciālista dotajiem norādījumiem.

Nedrīkst izmest pildspalvveida pilnšļirci ar piestiprinātu adatu.

BYETTA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES UZGLABĀŠANA

Kā uzglabāt Byetta pildspalvveida pilnšļirci?

Uzglabāt ledusskapī temperatūrā no 2° līdz 8°C.

Nesasaldēt. Ja Byetta pildspalvveida pilnšļirce ir sasalusi, izmetiet to.

Lietošanas laikā Byetta pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt

25°C.

Vienmēr uzlieciet atpakaļ pilnšļirces uzgali, lai sargātu no gaismas.

Byetta pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst uzglabāt ar piestiprinātu adatu. Neatvienojot adatu, ir iespējama patvaļīga zāļu izplūšana no pildspalvveida pilnšļirces vai gaisa pūslīšu rašanās kārtridžā.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci un adatas bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Cik ilgi var lietot Byetta pildspalvveida pilnšļirci?

Pēc jaunas Byetta pildspalvveida pilnšļirces sagatavošanas lietošanai pirms pirmās injekcijas to var lietot ne ilgāk kā 30 dienas.

Pēc 30 dienām Byetta pildspalvveida pilnšļirce ir jāizmet pat tad, ja tajā vēl ir neliels daudzums zāļu.

Šeit ierakstiet pildspalvveida pilnšļirces lietošanas sākšanas datumu un datumu, kurš būs 30 dienas pēc lietošanas sākšanas datuma:

Lietošanas sākuma datums

Pildspalvveida pilnšļirces izmešanas datums

Nelietojiet Byetta pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc "Der. līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Kā tīrīt Byetta pildspalvveida pilnšļirci?

Ja nepieciešams, noslaukiet pildspalvveida pilnšļirces ārpusi ar tīru, mitru drāniņu.

Parastas lietošanas laikā ap kārtridža galu var parādīties baltas daļiņas. Tās var notīrīt ar spirta salveti vai spirtā samērcētu tamponu.

Lūdzu, izlasiet pievienoto Byetta lietošanas instrukciju (informāciju zāļu lietotājam). Ja Jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

2. sadaļa. SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI

Izlasiet šos norādījumus un rīkojieties atbilstoši tiem tikai tad, kad esat izlasījis (-usi) 1. sadaļu – kas jāzina par Byetta pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms jaunas pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas reizes tā ir jāiestata. Jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana ir jāveic tikai vienu reizi. Pēc pirmās lietošanas reizes jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana nav jāatkārto. Ja to neievērosiet, Byetta daudzums nebūs pietiekams 30 dienām.

BYETTA PILDSPALVVEIDA

PILNŠĻIRCES DAĻAS

Zils uzgalis

 

 

Kārtridžs

Byetta

Etiķete

Devas

Deva

Injicēšan

 

 

 

 

šķidrums

 

lodziņš

s

as

 

 

 

 

 

 

 

iestatī

poga

 

 

 

 

 

 

 

šanas

 

 

 

 

 

 

 

 

poga

 

ADATAS DAĻAS

 

 

SIMBOLI DEVAS LODZIŅĀ

 

 

(Adatu iepakojumā nav)

 

 

gatava devas iestatīšanas pogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izvilkšanai

 

 

 

 

 

 

 

gatava pagriešanai līdz vajadzīgajai

 

 

 

 

 

devai

 

 

 

 

 

 

 

 

gatava 5 mikrogramu (µg)

 

 

 

 

 

 

injicēšanai

 

 

 

Adatas

Adatas

Adata

Papīra

devas ievadīšanas poga nospiesta,

 

ārējais

iekšējais

 

starpli

un pildspalvveida pilnšļirce gatava

 

uzgalis

uzgalis

 

ka

iestatīšanai sākuma stāvoklī

 

 

JAUNAS PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES IESTATĪŠANA (ŠĪS DARBĪBAS JĀVEIC

TIKAI VIENU REIZI)

A. Pildspalvveida pilnšļirces pārbaude

Pirms lietošanas nomazgājiet rokas.

Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, ka tā ir Jūsu 5 mikrogramu pildspalvveida pilnšļirce.

Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces zilo uzgali.

Pārbaudiet kārtridžā esošo Byetta. Šķidrumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, un tajā nedrīkst būt nekādas daļiņas. Ja tā nav, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci!

Piezīme.

Kārtridžā var būt neliels gaisa pūslītis

B. Adatas piestiprināšana

Noņemiet no adatas ārējā uzgaļa papīra starpliku.

Uzlieciet adatas ārējo uzgali ar tajā esošo adatu taisnā virzienā uz pildspalvveida pilnšļirces gala un pieskrūvējiet adatu līdz galam.

Noņemiet adatas ārējo uzgali. Neizmetiet to. Adatas ārējais uzgalis būs nepieciešams, lai atvienotu adatu no pildspalvveida pilnšļirces pēc injekcijas.

Noņemiet adatas iekšējo uzgali un izmetiet to. Var parādīties neliels šķidruma piliens. Tas ir normāli.

C.Devas iestatīšana

Pārliecinieties, ka devas lodziņā ir redzams simbols . Ja nē, grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Velciet devas iestatīšanas pogu uz āru, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz brīdim, kad lodziņā ir redzams . Ciparam 5 ar zem tā esošo svītriņu ir jābūt devas lodziņa centrā.

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu līdz , izlasiet atbildi uz 9. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

D. Pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana

Pavērsiet pildspalvveida pilnšļirces adatu uz augšu un virzienā prom no sevis.

NOSPIEŠANA UN TURĒŠANA

Ar īkšķi līdz galam nospiediet injicēšanas pogu un, turot to nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz

5. Ja no adatas neizplūst strūkliņa vai vairāki pilieni, atkārtojiet darbības C un D.

Pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana ir pabeigta, kad devas lodziņa centrā ir redzams simbols UN no adatas izplūst strūkliņa vai vairāki pilieni.

Piezīme. Ja šķidrums neparādās pēc 4 reizēm, izlasiet atbildi uz 3. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

E. Jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas pabeigšana

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana ir pabeigta. Pēc turpmākām injekcijām 2. sadaļā minētās darbības nav jāatkārto. To neievērojot, Byetta beigsies pirms būs pagājušas 30 dienas.

Pildspalvveida pilnšļirce ir gatava pirmās Byetta devas injicēšanai.

Izlasiet 3. sadaļas 3. punktā dotos norādījumus par pirmās devas injicēšanu.

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu, izlasiet atbildi uz9. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

3. sadaļa, TURPMĀKĀ LIETOŠANA

Pēc tam, kad esat pabeidzis/pabeigusi jaunās pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanu, veicot visas turpmākās injekcijas ar šo pildspalvveida pilnšļirci, rīkojieties atbilstoši 3. sadaļā dotajiem norādījumiem.

1. Pildspalvveida pilnšļirces pārbaude

Pirms lietošanas nomazgājiet rokas.

Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, ka tā ir Jūsu 5 mikrogramu pildspalvveida pilnšļirce.

Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces zilo uzgali.

Pārbaudiet kārtridžā esošo Byetta.

Šķidrumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, un tajā nedrīkst būt nekādas daļiņas. Ja tā nav, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci!

Piezīme. Neliels gaisa pūslītis nav bīstams un neietekmē devas iestatīšanu.

2.Adatas piestiprināšana

Noņemiet no adatas ārējā uzgaļa papīra starpliku.

Uzlieciet adatas ārējo uzgali ar tajā esošo adatu taisnā virzienā uz pildspalvveida pilnšļirces gala un pieskrūvējiet adatu līdz galam.

Noņemiet adatas ārējo uzgali. Neizmetiet to. Adatas ārējais uzgalis būs nepieciešams, lai atvienotu adatu no pildspalvveida pilnšļirces pēc injekcijas.

Noņemiet adatas iekšējo uzgali un izmetiet to. Var parādīties neliels šķidruma piliens. Tas ir normāli.

3. Devas iestatīšana

Pārliecinieties, ka devas lodziņā ir redzams simbols . Ja nē, grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Velciet devas iestatīšanas pogu uz āru, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz brīdim, kad lodziņā ir redzams . Ciparam 5 ar zem tā esošo svītriņu ir jābūt devas lodziņa centrā.

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu līdz , izlasiet atbildi uz 9. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

4. Devas injicēšana

Cieši satveriet pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms injicēšanas izvairieties cieši saspiest ādu. Ieduriet adatu ādā, ievērojot Jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikto higiēniskas injicēšanas metodi.

NOSPIEŠANA UN TURĒŠANA

Ar īkšķi līdz galam nospiediet injicēšanas pogu un, turot to nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz

5, lai ievadītu visu devu.

Injicēšanas pogu turiet stingri nospiestu, kamēr izvelkat adatu no ādas. Skatīt sadaļas Bieži uzdotie jautājumi 4. jautājumu.

Injekcija ir pabeigta, kad devas lodziņa centrā ir redzams simbols .

Pildspalvveida pilnšļirce ir gatava iestatīšanai sākuma stāvoklī.

Piezīme. Ja pēc injekcijas no adatas izplūst vairāki Byetta pilieni, injicēšanas poga nav bijusi nospiesta līdz galam. Skatīt atbildi uz 5. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

5. Pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana sākuma stāvoklī

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu, vai arī ja no pildspalvveida pilnšļirces izplūst šķidrums, Jūs neesat ievadījis (-usi) visu devu. Skatīt atbildes uz 5. un 9. jautājumiem šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

6. Adatas atvienošana un izmešana

Noņemiet adatu pēc katras injekcijas.

Uzmanīgi uzlieciet adatas ārējo uzgali.

Noskrūvējiet adatu.

Pirms pildspalvveida pilnšļirces novietošanas uzglabāšanai uzlieciet zilo uzgali.

Adatas jāizmet necaurduramā traukā vai atbilstoši veselības aprūpes speciālista dotajiem norādījumiem.

7.

Pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana līdz nākamajai injekcijai

Byetta pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā pareizi. (Papildu informāciju skatīt šīs lietotāja

 

rokasgrāmatas 1. sadaļā zem virsraksta Byetta pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana.)

Kad ir pienācis laiks nākamajai injekcijai, izlasiet 3. sadaļu un atkārtojiet darbības no 1 līdz 7.

4. sadaļa. BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

1.

Vai jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības jāveic pirms katras injekcijas?

Nē, jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības ir jāveic tikai vienu reizi, tieši pirms jaunas pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas reizes.

Iestatīšanas darbības ir nepieciešamas, lai sagatavotu Byetta pildspalvveida pilnšļirci lietošanai turpmākās 30 dienas.

Atkārtojot jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības pirms katras injekcijas, Byetta daudzums nebūs pietiekams 30 dienu kursam. Nelielais jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbību veikšanas laikā izmantotais Byetta daudzums neietekmē 30 dienu laikā ievadīto Byetta daudzumu.

2.Kāpēc kārtridžā ir gaisa pūslīši?

Kārtridžā var būt neliels gaisa pūslītis. Tas netraucē devas iestatīšanu.

Gaisa pūslīši kārtridžā var rasties, ja pildspalvveida pilnšļirci uzglabā ar piestiprinātu adatu. Neuzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar piestiprinātu adatu.

3. Kā rīkoties, ja pēc četrām jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbību veikšanas reizēm Byetta neizplūst pa adatas galu?

Uzmanīgi uzlieciet adatas ārējo uzgali, lai atvienotu adatu. Noskrūvējiet adatu un atbilstošā veidā izmetiet.

Pievienojiet jaunu adatu un atkārtojiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 2. sadaļā minētās jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības no B līdz E. Iestatīšana ir pabeigta, kad no adatas gala izplūst šķidruma strūkliņa vai vairāki pilieni.

4. Kāpēc pēc injekcijas kārtridžā ir redzamas nogulsnes?

Pēc injekcijas kārtridžā var parādīties nogulsnes vai krāsas maiņa. Tas var atgadīties, ja saspiežam ādu pārāk cieši vai, pirms adatas izvilkšanas no ādas, neturam injicēšanas pogu stingri nospiestu.

5. Kāpēc pēc injekcijas no adatas gala izplūst Byetta?

Pēc injekcijas adatas galā var būt viens piliens. Ja redzat vairāk nekā vienu pilienu:

Ir iespējams, ka nav injicēta visa deva. Neinjicējiet vēl vienu devu. Sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai uzzinātu, kā rīkoties, ja ir ievadīta tikai daļa no nepieciešamās devas.

Lai no šādas situācijas izvairītos, veicot nākamo injekciju, stingri nospiediet injicēšanas pogu un, turot to nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz 5 (skatīt

4. darbību Devas injicēšana 3. sadaļā

).

6.Kāda ir bultiņu nozīme?

Bultiņa nozīmē gatavību nākamās darbības veikšanai. Bultiņas norāda devas iestatīšanas

pogas vilkšanas vai griešanas virzienu nākamās darbības laikā. Simbols nozīmē, ka devas iestatīšanas poga ir nospiesta līdz galam un pildspalvveida pilnšļirce ir gatava atkārtotai iestatīšanai.

7. Kā es varu zināt, kad injekcija ir pabeigta?

Injekcija ir pabeigta, kad:

injekcijas poga ir stingri nospiesta līdz galam

un

Jūs, neizvelkot adatu no ādas un turot injicēšanas pogu nospiestu, esat lēnām aizskaitījis (-usi)

līdz 5

un

devas lodziņa centrā ir redzams simbols .

8.Kur jāinjicē Byetta?

Byetta jāinjicē vēderā, augšstilbā vai augšdelmā, ievērojot Jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikto injicēšanas metodi.

Priekša Aizmugure

9. Ko darīt, ja nav iespējams izvilkt, pagriezt vai nospiest devas iestatīšanas pogu?

Pārbaudiet simbolu devas lodziņā. Rīkojieties atbilstoši attiecīgajam simbolam pretim dotajiem norādījumiem.

Ja devas lodziņā redzams :

Velciet devas iestatīšanas pogu uz āru, kamēr parādās .

Ja devas lodziņā ir un nav iespējams pagriezt devas iestatīšanas pogu:

Iespējams, ka Byetta pildspalvveida pilnšļirces esošajā kārtridžā nav pietiekami daudz zāļu, lai ievadītu visu devu. Kārtridžā vienmēr paliks neliels daudzums Byetta. Ja kārtridžā ir neliels daudzums zāļu vai tas ir tukšs, Jums ir nepieciešama jauna Byetta pildspalvveida pilnšļirce.

Ja devas lodziņā ir un daļa no un nav iespējams nospiest devas iestatīšanas pogu:

Devas poga nav pilnībā pagriezta. Turpiniet griezt devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz brīdim, kad devas lodziņa centrā ir redzams simbols .

Ja devas lodziņā ir daļa no un daļa no un nav iespējams nospiest devas iestatīšanas pogu:

Iespējams, ka ir aizsērējusi, saliekta vai nepareizi piestiprināta adata.

Piestipriniet jaunu adatu. Adatai jābūt piestiprinātai taisni un pieskrūvētai līdz galam.

Stingri nospiediet injicēšanas pogu līdz galam. No adatas gala jāizplūst Byetta.

Ja devas lodziņā ir un nav iespējams pagriezt devas iestatīšanas pogu:

Injicēšanas poga nav nospiesta līdz galam, un nav ievadīta visa deva. Sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai uzzinātu, kā rīkoties, ja ir ievadīta tikai daļa no nepieciešamās devas.

Veiciet šādas darbības, lai sagatavotu pildspalvveida pilnšļirci nākamajai injekcijai:

- Stingri nospiediet injicēšanas pogu līdz galam. Turot injicēšanas pogu nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz 5. Pēc tam grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā

līdz brīdim, kad devas lodziņā ir redzams simbols .

- Ja nav iespējams pagriezt devas iestatīšanas pogu, iespējams, ka ir aizsērējusi adata. Nomainiet adatu un atkārtojiet iepriekš minēto darbību.

Veicot nākamo injekciju, stingri nospiediet injicēšanas pogu un, neizvelkot adatu no ādas un turot injicēšanas pogu nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz 5.

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju (informāciju zāļu lietotājam). Ja Jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Byetta 10 mikrogrami šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

(Exenatide)

1. sadaļa. KAS JUMS JĀZINA PAR BYETTA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI?

Vispirms pilnībā izlasiet šo sadaļu. Pēc tam izlasiet 2. sadaļu – sagatavošanās lietošanai.

PIRMS Byetta pildspalvveida pilnšļirces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Izlasiet arī Byetta pildspalvveida pilnšļirces kastītē esošo lietošanas instrukciju (informāciju zāļu lietotājam).

Lai Byetta lietošanas rezultāti būtu iespējami labāki, ir svarīgi, lai pildspalvveida pilnšļirce tiktu lietota pareizi. Neievērojot šos norādījumus, ir iespējams ievadīt nepareizu devu, salauzt pildspalvveida pilnšļirci vai inficēties.

Papildus šiem norādījumiem noteikti ar savu veselības aprūpes speciālistu pārrunājiet savu medicīnisko stāvokli un ārstēšanas gaitu. Ja Jums, lietojot Byetta pildspalvveida pilnšļirci, rodas problēmas, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR BYETTA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCI

Byetta injicē divas reizes dienā, un pildspalvveida pilnšļircē esošais zāļu daudzums ir pietiekams 30 dienām. Jums pašam (-ai) deva nav jānomēra; to Jūsu vietā izdara pildspalvveida pilnšļirce.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRLEJIET PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ ESOŠĀS ZĀLES PARASTAJĀ ŠĻIRCĒ.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja jebkura tās daļa ir salauzta vai bojāta.

Nedodiet nevienam savu pildspalvveida pilnšļirci vai adatas, jo tas var būt saistīts ar infekcijas ierosinātāju nodošanas risku.

Šo pildspalvveida pilnšļirci nav ieteicams lietot akliem vai vājredzīgiem pacientiem. Šiem pacientiem nepieciešama pildspalvveida pilnšļirces lietošanā apmācītas personas palīdzība.

Veselības aprūpes speciālistiem un aprūpētājiem ir jāievēro vietējās prasības par apiešanos ar adatām.

Ievērojiet sava veselības aprūpes speciālista ieteikumus par injekciju veikšanas higiēnu.

2. sadaļā esošie norādījumi ir paredzēti tikai jaunas pildspalvveida pilnšļirces sagatavošanai lietošanai pirms pirmās injekcijas.

3. sadaļā dotie norādījumi jāievēro katrā injicēšanas reizē.

INFORMĀCIJA PAR INJEKCIJU ADATĀM

Jūsu Byetta pildspalvveida pilnšļirce ir piemērota lietošanai ar Becton, Dickinson and Company adatām. Vai katrai injekcijai jālieto jauna adata?

Jā. Adatas nedrīkst lietot atkārtoti.

Noņemiet adatu uzreiz pēc injekcijas. Tas palīdz novērst Byetta patvaļīgu izplūšanu, gaisa pūslīšu rašanos, adatas aizsērēšanu un inficēšanās draudus.

Nekādā gadījumā nespiediet injicēšanas pogu, ja nav piestiprināta adata.

Kā izmest izlietotās adatas?

Izlietotās adatas jāizmet necaurduramā traukā vai atbilstoši veselības aprūpes speciālista dotajiem norādījumiem.

Nedrīkst izmest pildspalvveida pilnšļirci ar piestiprinātu adatu.

BYETTA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES UZGLABĀŠANA

Kā uzglabāt Byetta pildspalvveida pilnšļirci?

Uzglabāt ledusskapī temperatūrā no 2° līdz 8°C.

Nesasaldēt. Ja Byetta pildspalvveida pilnšļirce ir sasalusi, izmetiet to.

Lietošanas laikā Byetta pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt

25°C.

Vienmēr uzlieciet atpakaļ pilnšļirces uzgali, lai sargātu no gaismas.

Byetta pildspalvveida pilnšļirci nedrīkst uzglabāt ar piestiprinātu adatu. Neatvienojot adatu, ir iespējama patvaļīga zāļu izplūšana no pildspalvveida pilnšļirces vai gaisa pūslīšu rašanās kārtridžā.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci un adatas bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Cik ilgi var lietot Byetta pildspalvveida pilnšļirci?

Pēc jaunas Byetta pildspalvveida pilnšļirces sagatavošanas lietošanai pirms pirmās injekcijas to var lietot ne ilgāk kā 30 dienas.

Pēc 30 dienām Byetta pildspalvveida pilnšļirce ir jāizmet pat tad, ja tajā vēl ir neliels daudzums zāļu.

Šeit ierakstiet pildspalvveida pilnšļirces lietošanas sākšanas datumu un datumu, kurš būs 30 dienas pēc lietošanas sākšanas datuma:

Lietošanas sākuma datums

Izmešanas datums

Nelietojiet Byetta pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc "Der. līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Kā tīrīt Byetta pildspalvveida pilnšļirci?

Ja nepieciešams, noslaukiet pildspalvveida pilnšļirces ārpusi ar tīru, mitru drāniņu.

Parastas lietošanas laikā ap kārtridža galu var parādīties baltas daļiņas. Tās var notīrīt ar spirta salveti vai spirtā samērcētu tamponu.

Lūdzu, izlasiet pievienoto Byetta lietošanas instrukciju (informāciju zāļu lietotājam). Ja Jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

2. sadaļa. SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI

Izlasiet šos norādījumus un rīkojieties atbilstoši tiem tikai tad, kad esat izlasījis (-usi) 1. sadaļu – kas jāzina par Byetta pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms jaunas pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas reizes tā ir jāiestata. Jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana ir jāveic tikai vienu reizi. Pēc pirmās lietošanas reizes jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana nav jāatkārto. Ja to neievērosiet, Byetta daudzums nebūs pietiekams 30 dienām.

BYETTA PILDSPALVVEIDA

PILNŠĻIRCES DAĻAS

Zils uzgalis

 

 

Kārtridžs

Byetta

Etiķete

Devas

Deva

Injicēšan

 

 

 

 

šķidrums

 

lodziņš

s

as

 

 

 

 

 

 

 

iestatī

poga

 

 

 

 

 

 

 

šanas

 

 

 

 

 

 

 

 

poga

 

ADATAS DAĻAS

 

 

SIMBOLI DEVAS LODZIŅĀ

 

 

(Adatu iepakojumā nav)

 

 

gatava devas iestatīšanas pogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izvilkšanai

 

 

 

 

 

 

 

gatava pagriešanai līdz vajadzīgajai

 

 

 

 

 

devai

 

 

 

 

 

 

 

 

gatava 10 mikrogramu (µg)

 

 

 

 

 

 

injicēšanai

 

 

 

Adatas

Adatas

Adata

Papīra

devas ievadīšanas poga nospiesta,

 

ārējais

iekšējais

 

starpli

un pildspalvveida pilnšļirce gatava

 

uzgalis

uzgalis

 

ka

iestatīšanai sākuma stāvoklī

 

 

JAUNAS PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES IESTATĪŠANA (ŠĪS DARBĪBAS JĀVEIC

TIKAI VIENU REIZI)

A. Pildspalvveida pilnšļirces pārbaude

Pirms lietošanas nomazgājiet rokas.

Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, ka tā ir Jūsu 10 mikrogramu pildspalvveida pilnšļirce.

Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces zilo uzgali.

Pārbaudiet kārtridžā esošo Byetta. Šķidrumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, un tajā nedrīkst būt nekādas daļiņas. Ja tā nav, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci!

Piezīme. Kārtridžā var būt neliels gaisa pūslītis

B. Adatas piestiprināšana

Noņemiet no adatas ārējā uzgaļa papīra starpliku.

Uzlieciet adatas ārējo uzgali ar tajā esošo adatu taisnā virzienā uz pildspalvveida pilnšļirces gala un pieskrūvējiet adatu līdz galam.

Noņemiet adatas ārējo uzgali. Neizmetiet to. Adatas ārējais uzgalis būs nepieciešams, lai atvienotu adatu no pildspalvveida pilnšļirces pēc injekcijas.

Noņemiet adatas iekšējo uzgali un izmetiet to. Var parādīties neliels šķidruma piliens. Tas ir normāli.

C. Devas iestatīšana

Pārliecinieties, ka devas lodziņā ir redzams simbols . Ja nē, grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Velciet devas iestatīšanas pogu uz āru, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz brīdim, kad lodziņā ir redzams . Ciparam 10 ar zem tā esošo svītriņu ir jābūt devas lodziņa centrā.

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu līdz , izlasiet atbildi uz 9. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

D. Pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana

Pavērsiet pildspalvveida pilnšļirces adatu uz augšu un virzienā prom no sevis.

NOSPIEŠANA UN TURĒŠANA

Ar īkšķi līdz galam nospiediet injicēšanas pogu un, turot to nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz

5. Ja no adatas neizplūst strūkliņa vai vairāki pilieni, atkārtojiet darbības C un D.

Pildspalvveida pilnšļirces sagatavošana ir pabeigta, kad devas lodziņa centrā ir redzams simbols UN no adatas izplūst strūkliņa vai vairāki pilieni.

Piezīme. Ja šķidrums neparādās pēc 4 reizēm, izlasiet atbildi uz 3. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

E. Jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas pabeigšana

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana ir pabeigta. Pēc turpmākām injekcijām 2. sadaļā minētās darbības nav jāatkārto. To neievērojot, Byetta beigsies pirms būs pagājušas 30 dienas.

Pildspalvveida pilnšļirce ir gatava pirmās Byetta devas injicēšanai.

Izlasiet 3. sadaļas 3. punktā dotos norādījumus par pirmās devas injicēšanu.

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu , izlasiet atbildi uz 9. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

3. sadaļa. TURPMĀKĀ LIETOŠANA

Pēc tam, kad esat pabeidzis/pabeigusi jaunās pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanu, veicot visas turpmākās injekcijas ar šo pildspalvveida pilnšļirci, rīkojieties atbilstoši 3. sadaļā dotajiem norādījumiem.

1. Pildspalvveida pilnšļirces pārbaude

Pirms lietošanas nomazgājiet rokas.

Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirces etiķeti, lai pārliecinātos, ka tā ir Jūsu 10 mikrogramu pildspalvveida pilnšļirce.

Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces zilo uzgali.

Pārbaudiet kārtridžā esošo Byetta.

Šķidrumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, un tajā nedrīkst būt nekādas daļiņas. Ja tā nav, nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci!

Piezīme. Neliels gaisa pūslītis nav bīstams un neietekmē devas iestatīšanu.

2. Adatas piestiprināšana

Noņemiet no adatas ārējā uzgaļa papīra starpliku.

Uzlieciet adatas ārējo uzgali ar tajā esošo adatu taisnā virzienā uz pildspalvveida pilnšļirces gala un pieskrūvējiet adatu līdz galam.

Noņemiet adatas ārējo uzgali. Neizmetiet to. Adatas ārējais uzgalis būs nepieciešams, lai atvienotu adatu no pildspalvveida pilnšļirces pēc injekcijas.

Noņemiet adatas iekšējo uzgali un izmetiet to. Var parādīties neliels šķidruma piliens. Tas ir normāli.

3. Devas iestatīšana

Pārliecinieties, ka devas lodziņā ir redzams simbols . Ja nē, grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Velciet devas iestatīšanas pogu uz āru, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz brīdim, kad lodziņā ir redzams . Ciparam 10 ar zem tā esošo svītriņu ir jābūt devas lodziņa centrā.

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu līdz , izlasiet atbildi uz9. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

4. Devas injicēšana

Cieši satveriet pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms injicēšanas izvairieties cieši saspiest ādu. Ieduriet adatu ādā, ievērojot Jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikto higiēniskas injicēšanas metodi.

NOSPIEŠANA UN TURĒŠANA

Ar īkšķi līdz galam nospiediet injicēšanas pogu un, turot to nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz

5, lai ievadītu visu devu.

Injicēšanas pogu turiet stingri nospiestu, kamēr izvelkat adatu no ādas. Skatīt sadaļas Bieži uzdotie jautājumi 4. jautājumu.

Injekcija ir pabeigta, kad devas lodziņa centrā ir redzams simbols .

Pildspalvveida pilnšļirce ir gatava iestatīšanai sākuma stāvoklī.

Piezīme. Ja pēc injekcijas no adatas izplūst vairāki Byetta pilieni, injicēšanas poga nav bijusi nospiesta līdz galam. Skatīt atbildi uz 5. jautājumu šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

5.Pildspalvveida pilnšļirces iestatīšana sākuma stāvoklī

Grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tā apstājas un devas lodziņā ir redzams simbols .

Piezīme. Ja nevarat pagriezt devas iestatīšanas pogu, vai arī ja no pildspalvveida pilnšļirces izplūst šķidrums, Jūs neesat ievadījis (-usi) visu devu. Skatīt atbildes uz 5. un 9. jautājumiem šīs lietotāja rokasgrāmatas 4. sadaļā Bieži uzdotie jautājumi.

6. Adatas atvienošana un izmešana

Noņemiet adatu pēc katras injekcijas.

Uzmanīgi uzlieciet adatas ārējo uzgali.

Noskrūvējiet adatu.

Pirms pildspalvveida pilnšļirces novietošanas uzglabāšanai uzlieciet zilo uzgali.

Adatas jāizmet necaurduramā traukā vai atbilstoši veselības aprūpes speciālista dotajiem norādījumiem.

7. Pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana līdz nākamajai injekcijai

Byetta pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā pareizi. (Papildu informāciju skatīt šīs lietotāja rokasgrāmatas 1. sadaļā zem virsraksta Byetta pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana.)

Kad ir pienācis laiks nākamajai injekcijai, izlasiet

3. sadaļu

un atkārtojiet darbības no 1 līdz 7.

4. sadaļa. BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

1.Vai jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības jāveic pirms katras injekcijas?

Nē, jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības ir jāveic tikai vienu reizi, tieši pirms jaunas pildspalvveida pilnšļirces pirmās lietošanas reizes.

Iestatīšanas darbības ir nepieciešamas, lai sagatavotu Byetta pildspalvveida pilnšļirci lietošanai turpmākās 30 dienas.

Atkārtojot jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības pirms katras injekcijas, Byetta daudzums nebūs pietiekams 30 dienu kursam. Nelielais jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbību veikšanas laikā izmantotais Byetta daudzums neietekmē 30 dienu laikā ievadīto Byetta daudzumu.

2. Kāpēc kārtridžā ir gaisa pūslīši?

Kārtridžā var būt neliels gaisa pūslītis. Tas netraucē devas iestatīšanu.

Gaisa pūslīši kārtridžā var rasties, ja pildspalvveida pilnšļirci uzglabā ar piestiprinātu adatu. Neuzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci ar piestiprinātu adatu.

3. Kā rīkoties, ja pēc četrām jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbību veikšanas reizēm Byetta neizplūst pa adatas galu?

Uzmanīgi uzlieciet adatas ārējo uzgali, lai atvienotu adatu. Noskrūvējiet adatu un atbilstošā veidā izmetiet.

Pievienojiet jaunu adatu un atkārtojiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 2. sadaļā minētās jaunas pildspalvveida pilnšļirces iestatīšanas darbības no B līdz E. Iestatīšana ir pabeigta, kad no adatas gala izplūst šķidruma strūkliņa vai vairāki pilieni.

4. Kāpēc pēc injekcijas kārtridžā ir redzamas nogulsnes?

Pēc injekcijas kārtridžā var parādīties nogulsnes vai krāsas maiņa. Tas var atgadīties, ja saspiežam ādu pārāk cieši vai, pirms adatas izvilkšanas no ādas, neturam injicēšanas pogu stingri nospiestu.

5. Kāpēc pēc injekcijas no adatas gala izplūst Byetta?

Pēc injekcijas adatas galā var būt viens piliens. Ja redzat vairāk nekā vienu pilienu:

Ir iespējams, ka nav injicēta visa deva. Neinjicējiet vēl vienu devu. Sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai uzzinātu, kā rīkoties, ja ir ievadīta tikai daļa no nepieciešamās devas.

Lai no šādas situācijas izvairītos, veicot nākamo injekciju, stingri nospiediet injicēšanas pogu un, turot to nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz 5 (skatīt 4. darbību Devas injicēšana

3. sadaļā).

6. Kāda ir bultiņu nozīme?

Bultiņa nozīmē gatavību nākamās darbības veikšanai. Bultiņas norāda devas iestatīšanas

pogas vilkšanas vai griešanas virzienu nākamās darbības laikā. Simbols nozīmē, ka devas iestatīšanas poga ir nospiesta līdz galam un pildspalvveida pilnšļirce ir gatava atkārtotai iestatīšanai.

7. Kā es varu zināt, kad injekcija ir pabeigta?

Injekcija ir pabeigta, kad:

injekcijas poga ir stingri nospiesta līdz galam

un

Jūs, neizvelkot adatu no ādas un turot injicēšanas pogu nospiestu, esat lēnām aizskaitījis (-usi)

līdz 5

un

devas lodziņa centrā ir redzams simbols .

8. Kur jāinjicē Byetta?

Byetta jāinjicē vēderā, augšstilbā vai augšdelmā, ievērojot Jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikto injicēšanas metodi.

Priekša Aizmugure

9. Ko darīt, ja nav iespējams izvilkt, pagriezt vai nospiest devas iestatīšanas pogu?

Pārbaudiet simbolu devas lodziņā. Rīkojieties atbilstoši attiecīgajam simbolam pretim dotajiem norādījumiem.

Ja devas lodziņā redzams :

Velciet devas iestatīšanas pogu uz āru, kamēr parādās .

Ja devas lodziņā ir un nav iespējams pagriezt devas iestatīšanas pogu:

Iespējams, ka Byetta pildspalvveida pilnšļirces esošajā kārtridžā nav pietiekami daudz zāļu, lai ievadītu visu devu. Kārtridžā vienmēr paliks neliels daudzums Byetta. Ja kārtridžā ir neliels daudzums zāļu vai tas ir tukšs, Jums ir nepieciešama jauna Byetta pildspalvveida pilnšļirce.

Ja devas lodziņā ir un daļa no un nav iespējams nospiest devas iestatīšanas pogu:

Devas poga nav pilnībā pagriezta. Turpiniet griezt devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz brīdim, kad devas lodziņa centrā ir redzams simbols .

Ja devas lodziņā ir daļa no un daļa no un nav iespējams nospiest devas iestatīšanas pogu:

Iespējams, ka ir aizsērējusi, saliekta vai nepareizi piestiprināta adata.

Piestipriniet jaunu adatu. Adatai jābūt piestiprinātai taisni un pieskrūvētai līdz galam.

Stingri nospiediet injicēšanas pogu līdz galam. No adatas gala jāizplūst Byetta.

Ja devas lodziņā ir un nav iespējams pagriezt devas iestatīšanas pogu:

Injicēšanas poga nav nospiesta līdz galam, un nav ievadīta visa deva. Sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai uzzinātu, kā rīkoties, ja ir ievadīta tikai daļa no nepieciešamās devas.

Veiciet šādas darbības, lai sagatavotu pildspalvveida pilnšļirci nākamajai injekcijai:

- Stingri nospiediet injicēšanas pogu līdz galam. Turot injicēšanas pogu nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz 5. Pēc tam grieziet devas iestatīšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā

līdz brīdim, kad devas lodziņā ir redzams simbols .

- Ja nav iespējams pagriezt devas iestatīšanas pogu, iespējams, ka ir aizsērējusi adata. Nomainiet adatu un atkārtojiet iepriekš minēto darbību.

Veicot nākamo injekciju, stingri nospiediet injicēšanas pogu un, neizvelkot adatu no ādas un turot injicēšanas pogu nospiestu, lēnām aizskaitiet līdz 5.

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju (informāciju zāļu lietotājam). Ja Jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas