Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cabometyx (cabozantinib s-malate) - L01XE26

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCabometyx
ATĶ kodsL01XE26
Vielacabozantinib s-malate
RažotājsIpsen Pharma

Cabometyx

kabozantinibs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Cabometyx. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Cabometyx lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Cabometyx lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Cabometyx un kāpēc tās lieto?

Cabometyx ir pretvēža zāles, ko lieto progresējošās nieru šūnu karcinomas (nieru vēža veida) ārstēšanai pieaugušajiem, kas iepriekš ārstēti ar pretvēža zālēm, ko dēvē par „vaskulāra endotēlija augšanas faktora (VEGF) inhibitoru”.

Cabometyx satur aktīvo vielu kabozantinibu.

Kā lieto Cabometyx?

Cabometyx var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jānozīmē ārstam ar pieredzi pretvēža zāļu lietošanā.

Cabometyx ir pieejamas tabletēs (20; 40 un 60 mg). Ieteicamā deva ir 60 mg vienreiz dienā. Pacienti nedrīkst ēst vismaz divas stundas pirms un vienu stundu pēc Cabometyx devas ieņemšanas. Ja rodas nopietnas vai nepanesamas nevēlamās blakusparādības, devu var samazināt vai īslaicīgi pārtraukt ārstēšanu. Ārstēšana jāturpina, kamēr pacientam novēro uzlabojumu vai līdz brīdim, kad pacientam sāk rasties nepieņemamas nevēlamās blakusparādības. Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Cabometyx darbojas?

Cabometyx aktīvā viela kabozantinibs ir „tirozīnkināzes inhibitors”. Tas nozīmē, ka tas bloķē dažus specifiskus enzīmus, kas tiek dēvēti par tirozīnkināzēm. Šie enzīmi atrodami noteiktos receptoros (piemēram, VEGF, MET, AXL un RET receptoros) uz vēža šūnu virsmas, kur tie aktivizē vairākus procesus, to vidū šūnu dalīšanos un jaunu, vēža apgādei nepieciešamu asinsvadu augšanu. Bloķējot šo enzīmu darbību vēža šūnās, zāles mazina vēža augšanu un izplatīšanos.

Kādas bija Cabometyx priekšrocības šajos pētījumos?

Cabometyx tika pētītas vienā pamatpētījumā, iesaistot 658 pieaugušos pacientus ar progresējošu nieru šūnu karcinomu, kas, neraugoties uz ārstēšanu ar VEGF inhibitoru, bija saasinājusies. Pētījumā Cabometyx salīdzināja ar pretvēža zālēm everolīmu. Pētījuma rezultāti pierādīja, ka Cabometyx ir efektīvas pacientu dzīvildzes pagarināšanā bez slimības saasināšanās (dzīvildze bez progresēšanas): pacienti, kuri ārstēšanā saņēma Cabometyx, nodzīvoja vidēji 7,4 mēnešus bez slimības saasināšanās, salīdzinot ar 3,8 mēnešiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar everolīmu. Turklāt sākotnējie rezultāti liecināja, ka pacienti, kuri ārstēšanā saņēma Cabometyx, kopumā nodzīvoja ilgāk (vidēji 21,4 mēnešus) nekā pacienti, kuri tika ārstēti ar everolīmu (vidēji 16,5 mēnešus).

Kāds risks pastāv, lietojot Cabometyx?

Visbiežāk novērotās Cabometyx blakusparādības (novērotas vismaz 1 no 4 pacientiem) ir diareja, nogurums, nelabums (slikta dūša), apetītes zudums, palmāri-plantārais eritrodisestēzijas sindroms (plaukstu-pēdu sindroms, kas saistīts ar izsitumiem un nejutīgumu plaukstās un pēdās), paaugstināts asinsspiediens, vemšana, svara zudums un aizcietējumi. Visbiežāk novērotās nopietnās blakusparādības ir sāpes vēderā, izsvīdums pleiras dobumā (šķidruma uzkrāšanās ap plaušām), diareja un nelabums.

Pilns visu Cabometyx izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Cabometyx tika apstiprinātas?

Iepriekš ārstētiem pacientiem ar progresējošu nieru šūnu karcinomu ir slikti rezultāti un augsts neapmierināto medicīnisko vajadzību līmenis. Tika pierādīts, ka Cabometyx ievērojami pagarina šo pacientu dzīvildzi bez slimības saasināšanās. Arī sākotnējie rezultāti liecināja, ka Cabometyx palīdz pacientiem dzīvot ilgāk. Cabometyx lietošanas drošums ir līdzīgs citiem tirozīnkināzes inhibitoriem, ko lieto nieru šūnu karcinomas ārstēšanā, un blakusparādības tika uzskatītas par pārvaldāmām. Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka Cabometyx lietošanas priekšrocības pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību ES.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Cabometyx lietošanu?

Uzņēmums, kas tirgo Cabometyx, sniegs pamatpētījuma galīgos rezultātus par kopējo pacientu dzīvildzi.

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā ir ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nekaitīgas un efektīvas Cabometyx lietošanas nolūkos.

Cita informācija par Cabometyx

Pilns Cabometyx EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Cabometyx pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas