Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceplene (histamine dihydrochloride) – Marķējuma teksts - L03AX14

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCeplene
ATĶ kodsL03AX14
Vielahistamine dihydrochloride
RažotājsMeda AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Ārējais iepakojums/kārbiņa

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām

Histamine dihydrochloride

2.AKTĪVĀ(-S) VIELA(-S) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens flakons ar 0,5 ml šķīduma satur 0,5 mg histamīna dihidrohlorīda.

3.PALĪGVIELAS

Nātrija hlorīds, ūdens injekcijām un nātrija hidroksīds un/vai sālsskābe, lai regulētu pH.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

14 flakoni

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai zemādas injekcijām.

Injicēt lēnām 5 – 15 minūšu laikā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Meda AB

Box 906

SE 170 09 Solna

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/1/08/477/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Pirms lietošanas katru flakonu apskatiet, vai nav radušās krāsas izmaiņas vai izgulsnējumi. Lietojiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ceplene

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ NELIELAJĀM TIEŠĀ IEPAKOJUMA VIENĪBĀM

Flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN LIETOŠANAS VEIDS

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām

Histamine dihydrochloride

Tikai zemādas injekcijām.

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6.CITA INFORMĀCIJA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas