Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Lietošanas instrukcija - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCetrotide
ATĶ kodsH01CC02
Vielacetrorelix
RažotājsMerck Serono Europe Ltd.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cetrotide 0,25 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Cetroreliksa (Cetrorelix) acetāts

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Cetrotide un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Cetrotide lietošanas

3.Kā lietot Cetrotide

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Cetrotide

6Iepakojuma saturs un cita informācija Kā šķīdināt un injicēt Cetrotide

1.Kas ir Cetrotide un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Cetrotide

Cetrotide satur medikamentu, ko sauc “cetroreliksa acetāts”. Šīs zāles organismā menstruālā cikla laikā neļauj no olnīcām atbrīvoties olšūnai (notikt ovulācijai). Cetrotide pieder zāļu grupai, kas tiek saukta par “gonadotropīnu atbrīvojošā hormona antagonistiem”.

Kādam nolūkam Cetrotide lieto

Cetrotide ir vienas no zālēm, ko lieto “reproduktīvā procesa palīgmetožu” izmantošanas laikā, lai palīdzētu Jums palikt stāvoklī. Tās neļauj olšūnai atbrīvoties uzreiz. Tas nepieciešams tāpēc, ka gadījumā, ja olšūnas izdalās pārāk agri (priekšlaicīga ovulācija), ārsts nevarēs tās paņemt.

Kā darbojas Cetrotide

Cetrotide organismā bloķē LHRH (luteinizējošo hormonu atbrīvojošā hormona) izdalīšanos.

LHRH kontrolē cita hormona – LH (luteinizējošā hormona) izdalīšanos.

LH menstruālā cikla laikā stimulē ovulāciju.

Tas nozīmē, ka Cetrotide aptur notikumu virkni, kuras rezultātāno olnīcas atbrīvotos olšūna. Brīdī, kad olšūnas būs gatavas paņemšanai, Jums iedos citas zāles, kas veicinās olšūnu atbrīvošanos (ovulācijas indukcija).

2. Kas Jums jāzina pirms Cetrotide lietošanas

Nelietojiet Cetrotide šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret cetroreliksa acetātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret Cetrotide līdzīgām zālēm (jebkuriem citiem peptīdu hormoniem);

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

ja Jums ir smaga nieru slimība.

Nelietojiet Cetrotide, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Ja neesat īsti droša, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Alerģijas

Ja Jums ir aktīva alerģija vai ir bijusi alerģija iepriekš, pastāstiet to ārstam pirms Cetrotide lietošanas.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

Cetrotide kopā ar citām zālēm lieto, lai stimulētu olnīcas un lai tajās nobriestu vairāk olšūnu. Šo zāļu saņemšanas laikā vai pēc tam Jums var rasties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS). Tas nozīmē, ka folikuli pārlieku attīstās un kļūst par lielām cistām.

Par simptomiem, kam jāpievērš uzmanība, un atbilstošu rīcību, ja tie parādās, lūdzu, skatiet 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”.

Cetrotide lietošana ilgāk par vienu ciklu

Joprojām nav pietiekamas pieredzes Cetrotide lietošanā ilgāk par vienu ciklu. Cetrotide atkārtoti jālieto tikai pēc tam, kad ārsts rūpīgi izvērtējis ieguvumu un risku.

Aknu slimība

Ja Jums ir aknu slimība, pirms Cetrotide lietošanas konsultējieties ar ārstu. Cetrotide nav pētīts pacientiem ar aknu slimību.

Nieru slimība

Ja Jums ir nieru slimība, pirms Cetrotide lietošanas konsultējieties ar ārstu. Cetrotide nav pētīts pacientiem ar nieru slimību.

Bērni un pusaudži

Cetrotide nav paredzēts lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Cetrotide

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā , esat lietojusi vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Cetrotide, ja Jums iestājusies grūtniecība vai Jums par to ir aizdomas, kā arī tad, ja zīdāt bērnu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Cetrotide lietošana ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Cetrotide

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Zāļu lietošana

Šīs zāles ir paredzētas ievadīšanai zem ādas vēdera rajonā (subkutāni). Lai mazinātu ādas kairināju mu, injekcijai katru dienu izvēlieties kādu citu vēdera ādas rajonu.

Pirmā injekcija jāveic ārsta klātbūtnē. Ārsts vai medicīnas māsa parādīs, kā sagatavot un injicēt zāles.

Tā kā ārsts būs pastāstījis par simptomiem, kas varētu norādīt uz alerģisku reakc iju vai iespējamām nopietnām vai dzīvību apdraudošām sekām, kam būtu nepieciešama tūlītēja ārstēšana (skatiet 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”), injekciju veikšanu varēsit turpināt pati.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet norādījumus šīs instrukcijas beigu sadaļā “Kā šķīdināt un injicēt Cetrotide”.

Sākumā – no ārstēšanas cikla 1 dienas – Jūs lietosit citas zāles. Pēc dažām dienām Jums būs jāsāk lietot Cetrotide (skatiet nākamo punktu “Cik daudz zāļu lietot”).

Cik daudz zāļu lietot

Viena flakona saturu (0,25 mg Cetrotide) injicējiet vienu reizi dienā. Vislabāk zāles ievadīt katru dienu vienā un tajā pašā laikā, lai starp ievadīšanas reizēm būtu 24 stundas.

Varat izvēlēties, vai ievadīt zāles rītos vai vakaros.

Ja ievadīsit rītos: sāciet injekcijas 5. vai 6. ārstēšanas cikla dienā. Ārsts norādīs precīzu datumu un laiku. Jums būs jāturpina lietot šīs zāles līdz rītam (ieskaitot), kad notiks olšūnu paņemšana (ovulācijas indukcija).

VAI

Ja ievadīsit vakaros: sāciet injekcijas 5. ārstēšanas cikla dienā. Ārsts norādīs precīzu datumu un laiku. Jums būs jāturpina lietot šīs zāles līdz vakaram (ieskaitot) pirms dienas, kad notiks olšūnu paņemšana (ovulācijas indukcija).

Ja esat lietojusi Cetrotide vairāk nekā noteikts

Ja gadījumā ievadāt šīs zāles vairāk nekā noteikts, nelabvēlīga ietekme nav sagaidāma. Zāles iedarbosies ilgāk. Parasti nekādi īpaši pasākumi nav jāveic.

Ja esat aizmirsusi lietot Cetrotide

Ja esat aizmirsusi ievadīt kārtējo devu, ievadiet to, tiklīdz atceraties, un pastāstiet par to ārstam.

Neievadiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas

Karsta, sārta āda, nieze (bieži cirkšņu rajonā vai padusēs), sārti, niezoši, piepacelti rajoni uz ādas (nātrene), izdalījumi no deguna, paātrināts vai nevienmērīgs pulss, mēles un rīkles pietūkums, šķaudīšana, sēkšana vai stipri apgrūtināta elpošana, vai reibonis. Jums var būt smaga, dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija pret zālēm. Tas notiek retāk (rodas mazāk nekā

1% sieviešu).

Ja Jums attīstās kāda no šīm blakusparādībām, pārtrauciet Cetrotide lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

Tas var rasties no citām zālēm, kuras Jūs lietojat olnīcu stimulācijai.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroma simptomi var būt sāpes vēdera lejasdaļā un slikta dūša vai vemšana. Tas liecina, ka olnīcas ir pārāk spēcīgi reaģējušas uz ārstēšanu un ir izveidojušās lielas olnīcu cistas. Tas notiek reti (var rasties līdz 1 no 10 sievietēm).

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms var būt smags, ar izteikti palielinātām olnīcām, samazinātu

urīna izdalīšanos, svara palielināšanos, apgrūtinātu elpošanu vai šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā vai krūškurvī. Tas notiek retāk (var rasties līdz 1no 100 sievietēm).

Ja novērojat kādu no šīm blakusparādībām, lūdzam par to nekavējoties izstāstīt ārstam.

Citas blakusparādības

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 sievietēm):

injekcijas vietā iespējamas vieglas un īslaicīgas ādas karinājuma reakcijas, piemēram, apsārtums, nieze vai pietūkums.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 sievietēm):

slikta dūša (nelabums),

galvassāpes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Cetrotide

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Cetrotide pulverim flakonā un sterilajam ūdenim (šķīdinātājam) pilnšļircē ir vienāds derīguma termiņš. Tas ir uzdrukāts uz etiķetes un kastītes.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šķīdums jāievada uzreiz pēc pagatavošanas.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka baltajam pulverim flakonā ir mainījies izskats. Nelietojiet to, ja sagatavotais šķīdums flakonā vairs nav dzidrs un bezkrāsains vai ja tajā ir sīkas daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cetrotide satur

Aktīvā viela ir cetroreliksa acetāts. Katrs flakons satur 0,25 mg cetroreliksa acetāta.

Cita sastāvdaļa ir mannīts.

Šķīdinātājs ir sterils ūdens injekcijām.

Cetrotide ārējais izskats un iepakojums

Cetrotide ir balts pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai stikla flakonā ar gumijas aizbāzni. Iepakojumā ir viens vai septiņi flakoni (visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami).

Iepakojumā katram flakonam ir:

viena pilnšļirce ar sterilu ūdeni injekcijām (šķīdinātāju). Šis ūdens ir paredzētspulvera izšķīdināšanai flakonā;

viena adata ar dzeltenu apzīmējumu – sterilā ūdens ievadīšanai flakonā un gatavā zāļu šķīduma ievilkšanai no flakona;

viena adata ar pelēku apzīmējumu – zāļu injicēšanai ādā vēdera rajonā;

divas spirta salvetes tīrīšanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Lielbritānija

Ražotājs

Æterna Zentaris GmbH, Weismüllerstraße 50, D-60314 Frankfurt, Vācija vai

Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, D-64293 Darmstadt, Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32 2 686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32 2 686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel: +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

KĀ ŠĶĪDINĀT UN INJICĒT CETROTIDE

-Šajā sadaļā aprakstīts, kā sajaukt pulveri ar sterilu ūdeni (šķīdinātāju) un kā injicēt zāles.

-Pirms zāļu lietošanas, lūdzu, vispirms izlasiet visu lietošanas instrukciju.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums, nedodiet tās nevienam citam.

-Katru adatu, flakonu un šļirci izmantojiet tikai vienreiz.

Pirms procedūras

1.Nomazgājiet rokas!

-Jūsu rokām un visiem lietojamajiem priekšmetiem jābūt maksimāli tīriem.

2.Uz tīras virsmas nolieciet visu nepieciešamo:

-vienu flakonu ar pulveri,

-vienu pilnšļirci ar sterilu ūdeni (šķīdinātāju),

-vienu adatu ar dzelteno apzīmējumu sterilā ūdens ievadīšanai flakonā un gatavā zāļu šķīduma ievilkšanai no flakona,

-vienu adatu ar pelēko apzīmējumu zāļu šķīduma injicēšanai ādā vēdera rajonā,

-divas spirta salvetes.

Pulvera sajaukšana ar ūdeni, lai pagatavotu zāles

1.Noņemiet flakona plastmasas vāciņu!

-Zem vāciņa redzēsit gumijas aizbāzni, bet nenoņemiet to.

-Ar spirta salveti noslaukiet metāla gredzenu un gumijas aizbāzni.

2.Ūdens pievienošana no pilnšļirces pulverim flakonā.

-No iesaiņojuma izņemiet adatu ar dzelteno apzīmējumu.

-Noņemiet pilnšļircei vāciņu un pievienojiet tai dzelteno adatu. Noņemiet adatai uzgali.

-Dzelteno adatu izduriet cauri flakona gumijas aizbāžņa vidusdaļai.

-Lēnām spiežot šļirces virzuli, ievadiet ūdeni flakonā. Nelietojiet nekādu citu ūdeni.

-Atstājiet šļirci gumijas aizbāznī.

3.Pulvera sajaukšana ar ūdeni flakonā.

-Uzmanīgi pieturot šļirci un flakonu, lēnām tos pasvārstiet, lai sajauktu pulveri ar ūdeni, līdz šķīdums ir dzidrs un tajā nav nogulšņu.

-Nekratiet, jo tad zālēs veidosies burbuļi.

4.Zāļu ievilkšana no flakona šļircē.

-Pagrieziet flakonu otrādi.

-Velciet virzuli, lai ievilktu zāles no flakona šļircē.

-Ja flakonā palicis šķīdums, atvelciet dzelteno adatu, līdz adatas gals atrodas tieši virs aizbāžņa. Ja skatāties no malas caur spraugu gumijas aizbāznī, varat redzēt, vai adatas gals ir šķidrumā.

-Raugieties, lai šļircē tiktu ievilkts viss flakona saturs.

-Dzeltenajai adatai uzlieciet uzgali. Noņemiet dzelteno adatu no šļirces un atlieciet šļirci.

Injekcijas vietas sagatavošana un zāļu ievadīšana

1.Gaisa burbuļu izvadīšana.

-Paņemiet adatu ar pelēko apzīmējumu un izņemiet to no iesaiņojuma. Uzlieciet pelēko adatu šļircei un noņemiet pelēkās adatas uzgali.

-Apgrieziet šļirci ar pelēko adatu uz augšu un pārbaudiet, vai nav gaisa burbuļu.

-Lai izvadītu gaisa burbuļus, viegli uzsitiet pa šļirci, lai gaisa burbuļi sakrājas virspusē, tad spiediet virzuli, līdz izvadīti visi gaisa pūslīši.

-Neaizskariet adatu un nepieļaujiet, ka adata pieskartos jebkādai virsmai.

2.Injekcijas vietas notīrīšana.

-Izvēlieties injicēšanas vietu vēdera priekšējā sienā, vēlams – ap nabu. Lai mazinātu ādas kairinājumu, katru dienu izvēlieties citu vēdera ādas rajonu.

-Ar otru spirta salveti cirkulārā kustībā notīriet ādu injekcijas vietā.

3.Ieduršana ādā.

-Turiet šļirci vienā rokā – kā satverot zīmuli.

-Ar otru roku viegli saņemiet ādu ap injekcijas vietu un turiet stingri.

-Lēnām ieduriet pelēko adatu apmēram 45–90 grādu leņķī ādā līdz galam, tad atlaidiet ādas kroku.

4.Zāļu injicēšana.

-Nedaudz atvelciet šļirces virzuli. Ja parādās asinis, rīkojieties atbilstīgi norādēm 5.punktā.

-Ja asiņu nav, lēnām injicējiet šķīdumu, viegli spiežot virzuli.

-Kad šļirce ir tukša, lēnām izvelciet pelēko adatu tādā pašā leņķī, kādā to iedūrāt.

-Adatas dūriena vietā viegli piespiediet ar otru spirta salveti.

5.Ja parādās asinis...

-Izvelciet pelēko adatu līdz ar šļirci tādā pašā leņķī, kādā to iedūrāt.

-Injekcijas vietā viegli piespiediet ar otru spirta salveti.

-Iztukšojiet šļirces saturu izlietnē. Tālāk rīkojieties atbilstīgi norādēm 6. punktā.

-Nomazgājiet rokas un sāciet visu no sākuma ar jaunu pilnšļirci un flakonu.

6.Atlieku likvidēšana.

-Katru adatu, flakonu un šļirci izmantojiet tikai vienu reizi.

-Pēc lietošanas adatām uzlieciet uzgaļus, lai tās var droši izmest.

-Jautājiet farmaceitam, kā droši likvidēt lietotās adatas, flakonus un šļirces.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas